Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 36 din 9 iunie 2021  pentru modificarea şi completarea Standardului de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2016     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 36 din 9 iunie 2021 pentru modificarea şi completarea Standardului de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2016

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 602 din 16 iunie 2021
    Având în vedere prevederile art. 3 pct. 70, 71 şi 79 şi ale art. 36 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Standardul de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 13 aprilie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) forţă majoră care au afectat OTS, stabilite şi dovedite conform legii;"

    2. La articolul 6 alineatul (2), literele b), c), h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) condiţii meteorologice deosebite - condiţii meteorologice care au avut loc într-o anumită zonă geografică, care au condus la depăşirea condiţiilor de proiectare a echipamentelor şi instalaţiilor electrice, în urma cărora au rezultat deteriorări de echipamente în instalaţiile electrice din acea zonă a reţelei electrice de transport ce aparţine OTS sau care conduc la imposibilitatea temporară de acţiune a OTS în scopul remedierii unor defecte apărute la reţeaua electrică de transport din acea zonă; aceste condiţii meteorologice trebuie confirmate de instituţii cu atribuţii privind gestionarea situaţiilor de urgenţă, de Administraţia Naţională Apele Române, de Administraţia Naţională de Meteorologie şi Hidrologie sau de alte instituţii abilitate în acest sens, după caz;
c) forţă majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, conform art. 1.351 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care exonerează de orice răspundere părţile contractuale;
    .......................................
h) întrerupere tranzitorie - întrerupere cu durata t de maximum 3 secunde (t ≤ 3 s);
i) întrerupere de scurtă durată - întrerupere cu durata t cuprinsă între 3 s şi 3 min. (3 s < t ≤ 3 min.);"

    3. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru întreruperile neplanificate, indicatorii prevăzuţi la art. 14 lit. c) şi d) se diferenţiază în funcţie de următoarele cauze: condiţii meteorologice deosebite, evenimente determinate de alţi operatori şi utilizatori, respectiv determinate de OTS, conform anexei nr. 3."

    4. La articolul 37 alineatul (1), literele b)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) numărul solicitărilor de emitere a avizului tehnic de racordare nesoluţionate în termenul prevăzut în reglementările în vigoare raportat la numărul total de solicitări înregistrate la OTS, raport exprimat în procente;
c) timpul mediu de emitere a proiectelor de contracte de racordare;
d) numărul proiectelor de contracte de racordare care nu au fost transmise de OTS utilizatorilor în termenul prevăzut în reglementările în vigoare raportat la numărul total de cereri de încheiere a contractelor de racordare înregistrate la OTS, raport exprimat în procente;"

    5. La articolul 37, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul depăşirii termenelor maxime prevăzute în reglementările în vigoare, referitoare la emiterea de către OTS a avizului tehnic de racordare şi a certificatului de racordare, respectiv la transmiterea de către OTS utilizatorilor a proiectului de contract de racordare, care reprezintă indicatorii de performanţă specifici privind racordarea utilizatorilor la RET, OTS plăteşte utilizatorului compensaţia corespunzătoare prevăzută în anexa nr. 5."

    6. La articolul 44, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) numărul de sesizări/reclamaţii/solicitări nerezolvate raportat la numărul total de sesizări/reclamaţii/solicitări înregistrate la OTS, pe categorii, raport exprimat în procente."

    7. Titlul capitolului III se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. III
    Monitorizarea continuităţii serviciului de transport al energiei electrice, a calităţii tehnice a energiei electrice şi a datelor privind starea tehnică a reţelei electrice de transport
"

    8. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 52
    (1) Indicatorii de performanţă generali privind calitatea tehnică a energiei electrice din RET care se monitorizează sunt prezentaţi în tabelele prevăzute în anexa nr. 6.
    (2) Datele tehnice privind starea tehnică a RET care se monitorizează sunt prezentate în tabelele prevăzute în anexa nr. 7."

    9. La articolul 53, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 53
    (1) OTS are obligaţia de a transmite la ANRE, până la data de 1 martie a fiecărui an, raportul conţinând informaţiile corespunzătoare anului precedent (anul de analiză) referitoare la indicatorii de performanţă privind calitatea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem realizaţi şi datele privind starea tehnică a RET, prevăzuţi/prevăzute în prezentul standard."

    10. La articolul 53, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) OTS are obligaţia să transmită, în cadrul raportului prevăzut la alin. (1), indicatorii statistici prevăzuţi în anexele nr. 1, 2 şi 4, respectiv datele statistice prevăzute în anexa nr. 7."

    11. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul standard."

    12. La anexa nr. 1, tabelul nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Tabelul nr. 2. Consumul propriu tehnologic în RET

┌──────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │Total an de│
│ │ │analiză │
├──────────────────────┼───┼───────────┤
│Energia electrică │MWh│ │
│introdusă în RET*) │ │ │
├──────────────────────┼───┼───────────┤
│Energia electrică │MWh│ │
│extrasă din RET*) │ │ │
├──────────────────────┼───┼───────────┤
│Consumul propriu │% │ │
│tehnologic în RET │ │ │
└──────────────────────┴───┴───────────┘


    *) Acest indicator este un indicator statistic."

    13. La anexa nr. 2, tabelul nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Tabelul nr. 3 Indicatori de performanţă privind coordonarea funcţionării SEN*)

┌────────────┬───┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │Congestii │Congestii │Congestii │
│ │ │determinate│determinate│determinate│
│ │ │de │de │de │
│ │ │restricţii │restricţii │restricţii │
│ │ │de reţea │de reţea │de reţea │
│ │ │apărute în │apărute ca │apărute ca │
│ │ │schema cu N│urmare a │urmare a │
│ │ │elemente în│retragerii │retragerii │
│ │ │funcţiune │din │din │
│ │ │în RET şi │exploatare │exploatare │
│ │ │în reţeaua │a │a │
│ │ │de 110 kV a│elementelor│elementelor│
│ │ │RED │RET │RED │
├────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Cantitatea │ │ │ │ │
│de energie │ │ │ │ │
│electrică │ │ │ │ │
│utilizată │MWh│ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│managementul│ │ │ │ │
│congestiilor│ │ │ │ │
│de reţea │ │ │ │ │
├────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Costul │lei│ │ │ │
│congestiilor│ │ │ │ │
└────────────┴───┴───────────┴───────────┴───────────┘


    *) Aceşti indicatori sunt indicatori statistici."

    14. Anexele nr. 3, 4 şi 5 se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
    15. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. şi operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.



                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 9 iunie 2021.
    Nr. 36.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 3 la standard)
    Indicatori de performanţă generali de continuitate a serviciului de transport al energiei electrice

┌────┬─────────┬────┬─────────────┬──────────┐
│Nr. │Indicator│ │Cauza │Categoria │
│crt.│ │ │întreruperii │clientului│
├────┼─────────┼────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │a. │ │
│1. │ENS │MWh │întreruperi │toate │
│ │ │ │planificate │ │
├────┼─────────┼────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │b. │ │
│ │ │ │întreruperi │ │
│ │ │ │neplanificate│ │
│2. │ENS │MWh │determinate │toate │
│ │ │ │de condiţii │ │
│ │ │ │meteorologice│ │
│ │ │ │deosebite │ │
├────┼─────────┼────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │c. │ │
│ │ │ │întreruperi │ │
│ │ │ │neplanificate│ │
│3. │ENS │MWh │determinate │toate │
│ │ │ │de alţi │ │
│ │ │ │operatori, │ │
│ │ │ │utilizatori, │ │
│ │ │ │producători │ │
├────┼─────────┼────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │d. │ │
│4. │ENS │MWh │întreruperi │toate │
│ │ │ │neplanificate│ │
│ │ │ │datorate OTS │ │
├────┼─────────┼────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │min.│a. │ │
│5. │AIT │/an │întreruperi │toate │
│ │ │ │planificate │ │
├────┼─────────┼────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │b. │ │
│ │ │ │întreruperi │ │
│ │ │min.│neplanificate│ │
│6. │AIT │/an │determinate │toate │
│ │ │ │de condiţii │ │
│ │ │ │meteorologice│ │
│ │ │ │deosebite │ │
├────┼─────────┼────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │c. │ │
│ │ │ │întreruperi │ │
│ │ │ │neplanificate│ │
│7. │AIT │min.│determinate │toate │
│ │ │/an │de alţi │ │
│ │ │ │operatori, │ │
│ │ │ │utilizatori, │ │
│ │ │ │producători │ │
├────┼─────────┼────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │d. │ │
│8. │AIT │min.│întreruperi │toate │
│ │ │/an │neplanificate│ │
│ │ │ │datorate OTS │ │
└────┴─────────┴────┴─────────────┴──────────┘


    NOTĂ: ENS - energia nelivrată utilizatorilor/neprodusă în centrale din cauza întreruperilor de lungă durată; AIT - timpul mediu de întrerupere.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 4 la standard)
    Indicatori de performanţă generali de calitate comercială a serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem

┌───┬────────────────────────────┬─────┐
│Nr.│Indicator │Anual│
├───┼────────────────────────────┼─────┤
│1. │Numărul de avize tehnice de │ │
│ │racordare emise*) │ │
├───┼────────────────────────────┼─────┤
│2. │Timpul mediu de emitere a │ │
│ │avizului tehnic de racordare│ │
├───┼────────────────────────────┼─────┤
│ │Numărul solicitărilor de │ │
│ │emitere a avizului de │ │
│ │racordare nesoluţionate în │ │
│3. │termenul prevăzut în │ │
│ │reglementările în vigoare │ │
│ │raportat la numărul total de│ │
│ │solicitări înregistrate │ │
├───┼────────────────────────────┼─────┤
│ │Numărul de cereri de │ │
│4. │încheiere a unui contract de│ │
│ │racordare înregistrate*) │ │
├───┼────────────────────────────┼─────┤
│ │Timpul mediu de transmitere │ │
│5. │a proiectelor de contracte │ │
│ │de racordare │ │
├───┼────────────────────────────┼─────┤
│ │Numărul proiectelor de │ │
│ │contracte de racordare │ │
│ │netransmise utilizatorilor │ │
│ │în termenul prevăzut în │ │
│6. │reglementările în vigoare │ │
│ │raportat la numărul total de│ │
│ │cereri de încheiere a │ │
│ │contractelor de racordare │ │
│ │înregistrate │ │
├───┼────────────────────────────┼─────┤
│7. │Numărul de racordări │ │
│ │realizate*) │ │
├───┼────────────────────────────┼─────┤
│8. │Numărul de certificate de │ │
│ │racordare emise*) │ │
├───┼────────────────────────────┼─────┤
│9. │Timpul mediu de emitere a │ │
│ │certificatului de racordare │ │
├───┼────────────────────────────┼─────┤
│ │Numărul de cereri de │ │
│10.│contractare a serviciului de│ │
│ │transport şi de sistem │ │
│ │înregistrate*) │ │
├───┼────────────────────────────┼─────┤
│ │Timpul mediu de emitere a │ │
│11.│ofertei de contractare a │ │
│ │serviciului de transport şi │ │
│ │de sistem │ │
├───┼────────────────────────────┼─────┤
│ │Numărul de reclamaţii │ │
│12.│înregistrate referitoare la │ │
│ │racordare*) │ │
├───┼────────────────────────────┼─────┤
│ │Timpul mediu de rezolvare a │ │
│13.│reclamaţiilor înregistrate │ │
│ │referitoare la racordare │ │
├───┼────────────────────────────┼─────┤
│ │Numărul de reclamaţii │ │
│ │nerezolvate raportat la │ │
│14.│numărul total de reclamaţii │ │
│ │înregistrate, referitoare la│ │
│ │racordare │ │
├───┼────────────────────────────┼─────┤
│ │Numărul de reclamaţii │ │
│15.│înregistrate referitoare la │ │
│ │nivelul de tensiune*) │ │
├───┼────────────────────────────┼─────┤
│ │Timpul mediu de rezolvare a │ │
│16.│reclamaţiilor înregistrate │ │
│ │referitoare la nivelul de │ │
│ │tensiune │ │
├───┼────────────────────────────┼─────┤
│ │Numărul de reclamaţii │ │
│ │nerezolvate raportat la │ │
│17.│numărul total de reclamaţii │ │
│ │înregistrate, referitoare la│ │
│ │nivelul de tensiune │ │
├───┼────────────────────────────┼─────┤
│ │Numărul de reclamaţii │ │
│18.│înregistrate referitoare la │ │
│ │calitatea curbei de │ │
│ │tensiune*) │ │
├───┼────────────────────────────┼─────┤
│ │Timpul mediu de rezolvare a │ │
│19.│reclamaţiilor înregistrate │ │
│ │referitoare la calitatea │ │
│ │curbei de tensiune │ │
├───┼────────────────────────────┼─────┤
│ │Numărul de reclamaţii │ │
│ │nerezolvate raportat la │ │
│20.│numărul total de reclamaţii │ │
│ │înregistrate, referitoare la│ │
│ │calitatea curbei de tensiune│ │
├───┼────────────────────────────┼─────┤
│ │Numărul de reclamaţii │ │
│21.│înregistrate, justificate, │ │
│ │referitoare la facturare sau│ │
│ │încasare*) │ │
├───┼────────────────────────────┼─────┤
│ │Timpul mediu de rezolvare a │ │
│22.│reclamaţiilor înregistrate, │ │
│ │justificate, referitoare la │ │
│ │facturare sau încasare │ │
├───┼────────────────────────────┼─────┤
│ │Numărul de reclamaţii │ │
│ │nerezolvate raportat la │ │
│23.│numărul total de reclamaţii │ │
│ │înregistrate, justificate, │ │
│ │referitoare la facturare sau│ │
│ │încasare │ │
├───┼────────────────────────────┼─────┤
│ │Numărul de reclamaţii │ │
│24.│înregistrate, justificate, │ │
│ │pe alte teme*) │ │
├───┼────────────────────────────┼─────┤
│ │Timpul mediu de răspuns la │ │
│25.│reclamaţiile înregistrate, │ │
│ │justificate, pe alte teme │ │
├───┼────────────────────────────┼─────┤
│ │Numărul de reclamaţii │ │
│ │nerezolvate raportat la │ │
│26.│numărul total de reclamaţii │ │
│ │înregistrate, justificate, │ │
│ │pe alte teme │ │
└───┴────────────────────────────┴─────┘


    *) Acest indicator este un indicator statistic.

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 5 la standard)
    Compensaţii acordate de OTS utilizatorilor RET pentru depăşirea indicatorilor de performanţă specifici

┌───┬──────────────┬──────────────┬───────────┐
│ │ │Termenul maxim│Compensaţii│
│ │Indicator de │stabilit │acordate/ │
│Nr.│performanţă │pentru │eveniment/ │
│ │specific │realizarea │utilizator │
│ │ │serviciului*) │(lei) │
├───┼──────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │Termenul de │ │ │
│ │restabilire a │ │ │
│ │alimentării cu│ │ │
│1. │energie │12 ore │2.000 │
│ │electrică, │ │ │
│ │după o │ │ │
│ │întrerupere │ │ │
│ │neplanificată │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │Termenul de │ │ │
│ │restabilire a │ │ │
│ │alimentării cu│ │ │
│2. │energie │24 de ore │2.500 │
│ │electrică, │ │ │
│ │după o │ │ │
│ │întrerupere │ │ │
│ │planificată │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │Termenul de │ │ │
│ │emitere a │ │ │
│ │avizului │ │ │
│ │tehnic de │ │ │
│ │racordare (de │ │ │
│ │la data │ │ │
│ │înregistrării │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │
│3. │complete, │10 zile │500 │
│ │inclusiv │calendaristice│ │
│ │comunicarea în│ │ │
│ │scris de către│ │ │
│ │utilizator a │ │ │
│ │opţiunii │ │ │
│ │pentru una │ │ │
│ │dintre │ │ │
│ │soluţiile │ │ │
│ │avizate) │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │Termen de │ │ │
│ │emitere a │ │ │
│ │certificatului│ │ │
│4. │de racordare │3 zile │500 │
│ │(de la data │lucrătoare │ │
│ │înregistrării │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │
│ │complete) │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │Termen de │ │ │
│ │emitere a │ │ │
│ │proiectului de│ │ │
│ │contract de │ │ │
│ │racordare (de │ │ │
│ │la data │ │ │
│5. │înregistrării │5 zile │500 │
│ │cererii pentru│lucrătoare │ │
│ │încheierea │ │ │
│ │contractului │ │ │
│ │de racordare, │ │ │
│ │însoţită de │ │ │
│ │documentaţia │ │ │
│ │completă) │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │Termen de │ │ │
│ │emitere a │ │ │
│ │ofertei de │ │ │
│ │contractare a │ │ │
│ │serviciului de│ │ │
│ │transport şi │10 zile │ │
│6. │de sistem (de │calendaristice│500 │
│ │la data │ │ │
│ │înregistrării │ │ │
│ │cererii, │ │ │
│ │însoţită de │ │ │
│ │documentaţia │ │ │
│ │completă) │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │Termen de │ │ │
│ │răspuns la │ │ │
│ │reclamaţiile │ │ │
│ │scrise privind│10 zile │ │
│7. │întreruperile │calendaristice│1.000 │
│ │serviciului de│ │ │
│ │transport al │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │Termen de │ │ │
│ │răspuns la │ │ │
│ │reclamaţiile │ │ │
│ │scrise privind│ │ │
│8. │calitatea │15 zile │1.000 │
│ │tehnică a │calendaristice│ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice - │ │ │
│ │nivelul │ │ │
│ │tensiunii │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │Termen de │ │ │
│ │răspuns la │ │ │
│ │reclamaţiile │ │ │
│ │scrise privind│ │ │
│ │calitatea │ │ │
│9. │tehnică a │30 de zile │1.000 │
│ │energiei │calendaristice│ │
│ │electrice - │ │ │
│ │alţi parametri│ │ │
│ │de calitate a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │Termen de │ │ │
│ │răspuns la │ │ │
│ │alte │ │ │
│10.│reclamaţii │30 de zile │500 │
│ │scrise, cu │calendaristice│ │
│ │excepţia celor│ │ │
│ │de la pct. 7, │ │ │
│ │8 şi 9 │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │Reconectarea │ │ │
│ │unui │ │ │
│ │utilizator │ │ │
│ │deconectat │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │neplată, din │ │ │
│ │momentul │2 zile │ │
│11.│anunţării OTS │lucrătoare │500 │
│ │de către │ │ │
│ │utilizator/ │ │ │
│ │furnizor │ │ │
│ │despre │ │ │
│ │efectuarea │ │ │
│ │plăţii │ │ │
│ │facturii │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │Termen de │ │ │
│ │transmitere a │ │ │
│ │invitaţiei de │ │ │
│ │soluţionare a │ │ │
│ │disputei/ │ │ │
│ │divergenţei │ │ │
│ │privind │ │ │
│12.│accesul la │7 zile │500 │
│ │reţelele │calendaristice│ │
│ │electrice de │ │ │
│ │interes public│ │ │
│ │(de la data │ │ │
│ │transmiterii │ │ │
│ │cererii de │ │ │
│ │către │ │ │
│ │utilizator) │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │Termen de │ │ │
│ │organizare a │ │ │
│ │şedinţei │ │ │
│ │comune pentru │ │ │
│ │soluţionarea │ │ │
│ │disputei/ │ │ │
│ │divergenţei │ │ │
│ │privind │ │ │
│13.│accesul la │15 zile │500 │
│ │reţelele │calendaristice│ │
│ │electrice de │ │ │
│ │interes public│ │ │
│ │(de la data │ │ │
│ │transmiterii │ │ │
│ │invitaţiei de │ │ │
│ │soluţionare a │ │ │
│ │disputei/ │ │ │
│ │divergenţei) │ │ │
└───┴──────────────┴──────────────┴───────────┘


    *) În situaţia în care termenele se modifică prin reglementări sau alte acte normative, se vor considera noile termene.

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 7 la standard)
    Starea tehnică a RET*)
    A. Caracteristici RET
    A.1. Capacităţi energetice
    Tabelul nr. A.1.a - Linii electrice aeriene

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Linii electrice aeriene pe│Lungime (km│
│niveluri de tensiune │traseu) │
├──────────────────────────┼───────────┤
│LEA 750 kV │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│LEA 400 kV │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│LEA 220 kV │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│LEA 110 kV (schimb cu │ │
│sisteme vecine) │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│TOTAL LEA │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│din care: linii de │ │
│interconexiune │ │
└──────────────────────────┴───────────┘



    Tabelul nr. A.1.b - Staţii electrice de transformare

┌────────────────────────────┬─────────┐
│Staţii electrice de │Cantitate│
│transformare pe niveluri de │(buc.) │
│tensiune │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Staţii electrice având │ │
│tensiunea superioară de 750 │ │
│kV │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Staţii electrice având │ │
│tensiunea superioară de 400 │ │
│kV │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Staţii electrice având │ │
│tensiunea superioară de 220 │ │
│kV │ │
└────────────────────────────┴─────────┘



    Tabelul nr. A.1.c - Numărul şi puterea instalată a transformatoarelor/autotransformatoarelor din staţiile electrice

┌─────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│ │AT │AT │AT │T │AT │AT │ │ │ │ │ │ │
│ │400│400│220│400│220│220│T │T │T │T │T │T │
│Tip T/AT │/ │/ │/ │/ │/ │/ │110│110│110│110│110│110│
│Putere │220│220│110│110│110│110│/MT│/MT│/MT│/MT│/MT│/MT│
│instalată│kV │kV │kV │kV │kV │kV │63 │40 │25 │20 │16 │10 │
│ │500│400│400│250│200│100│MVA│MVA│MVA│MVA│MVA│MVA│
│ │MVA│MVA│MVA│MVA│MVA│MVA│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Cantitate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(buc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘


    *) Conţine date statistice.

    Tabelul nr. A.2 - Utilizatorii reţelei de transport

┌──────────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Tipul*) │
│Denumire │Puterea ├────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┤
│utilizator│aprobată│Operator de │Operator de│ │ │
│ │(MVA) │transport │distribuţie│Producător│Consumator│
│ │ │(interconexiune)│ │ │ │
├──────────┼────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│... │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│... │ │ │ │ │ │
└──────────┴────────┴────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┘


    *) Se marchează cu „x“ în rubricile corespunzătoare.



    B. Starea reţelei electrice de transport al energiei electrice
    Tabelul nr. B.1 - Durata de funcţionare a LEA

┌────────┬─────────┬───────────────────┐
│ │ │Tensiune (kV) │
│ │Perioada ├────┬────┬────┬────┤
│ │PIF │110 │220 │400 │750 │
│ │ │kV │kV │kV │kV │
├────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┤
│ │1960-1979│ │ │ │ │
│ ├─────────┼────┼────┼────┼────┤
│ │1980-1999│ │ │ │ │
│Lungime ├─────────┼────┼────┼────┼────┤
│(km) │2000-2019│ │ │ │ │
│ ├─────────┼────┼────┼────┼────┤
│ │2020-an │ │ │ │ │
│ │[n]*) │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┘


    *) Raportarea se realizează prin luarea în considerare a PIF în intervale de maximum 20 de ani consecutiv.

    Tabelul nr. B.2 - Gradul de utilizare a LEA

┌────────────┬─────────┬───────────────┐
│ │ │Tensiune (kV) │
│ │Perioada ├───┬───┬───┬───┤
│ │PIF │110│220│400│750│
│ │ │kV │kV │kV │kV │
├────────────┼─────────┼───┼───┼───┼───┤
│ │1960-1979│ │ │ │ │
│ ├─────────┼───┼───┼───┼───┤
│Grad de │1980-1999│ │ │ │ │
│utilizare*) ├─────────┼───┼───┼───┼───┤
│(%) │2000-2019│ │ │ │ │
│ ├─────────┼───┼───┼───┼───┤
│ │2020-an │ │ │ │ │
│ │[n]**) │ │ │ │ │
└────────────┴─────────┴───┴───┴───┴───┘


    *) Gradul de utilizare al LEA se calculează ca raport procentual între durata de funcţionare a acestora şi durata de viaţă normată.
    **) Raportarea se realizează prin luarea în considerare a PIF în intervale de maximum 20 de ani consecutiv.

    Tabelul nr. B.3 - Durata de funcţionare a transformatoarelor/autotransformatoarelor

┌──────┬─────────┬─────────────────────────────────────┐
│ │Perioada │Puterea aparentă a trafo (MVA) │
│ │PIF ├───┬───┬───┬───┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│ │ │500│400│250│200│100│63│40│25│20│16│10│
├──────┼─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │1960-1979│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Număr │1980-1999│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│trafo ├─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│(buc.)│2000-2019│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │2020-an │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │[n]*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴─────────┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘


    *) Raportarea se realizează prin luarea în considerare a PIF în intervale de maximum 20 de ani consecutiv.

    Tabelul nr. B.4 - Gradul de utilizare a transformatoarelor/autotransformatoarelor

┌───────────┬─────────┬─────────────────────────────────────┐
│ │Perioada │Puterea aparentă a trafo (MVA) │
│ │PIF ├───┬───┬───┬───┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│ │ │500│400│250│200│100│63│40│25│20│16│10│
├───────────┼─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │1960-1979│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Grad de │1980-1999│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│utilizare*)├─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│(%) │2000-2019│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │2020-an │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │[n]**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴─────────┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘


    *) Gradul de utilizare al transformatoarelor/autotransformatoarelor se calculează ca raport procentual între durata de funcţionare a acestora şi durata de viaţă normată.
    **) Raportarea se realizează prin luarea în considerare a PIF în intervale de maximum 20 de ani consecutiv.


    C. Capacităţi energetice retehnologizate/noi
    Tabelul nr. C.1 - Situaţia liniilor electrice retehnologizate/noi

┌──────────┬─────────┬───────────────┬─────────────┬──────────┐
│Nivel │Total │Linii electrice│Linii │ │
│tensiune │linii │retehnologizate│electrice │Observaţii│
│superioară│electrice│(km) │nou-realizate│ │
│ │(km) │ │(km) │ │
├──────────┼─────────┼───────────────┼─────────────┼──────────┤
│750 kV │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼───────────────┼─────────────┼──────────┤
│400 kV │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼───────────────┼─────────────┼──────────┤
│220 kV │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼───────────────┼─────────────┼──────────┤
│110 kV │ │ │ │ │
└──────────┴─────────┴───────────────┴─────────────┴──────────┘



    Tabelul nr. C.2 - Situaţia staţiilor electrice de transport retehnologizate/noi

┌──────────┬─────────┬───────────────┬─────────────┬──────────┐
│Nivel │Total │Staţii │Staţii │ │
│tensiune │staţii │electrice │electrice │Observaţii│
│superioară│electrice│retehnologizate│nou-realizate│ │
│ │(buc.) │(buc.) │(buc.) │ │
├──────────┼─────────┼───────────────┼─────────────┼──────────┤
│750 kV │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼───────────────┼─────────────┼──────────┤
│400 kV │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼───────────────┼─────────────┼──────────┤
│220 kV │ │ │ │ │
└──────────┴─────────┴───────────────┴─────────────┴──────────┘




    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016