Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.590 din 29 martie 2021  privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular  Şcoala Postliceală FEG din municipiul Cluj-Napoca    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.590 din 29 martie 2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Cluj-Napoca

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 538 din 25 mai 2021
    Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
    ţinând cont de prevederile art. II alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene, aprobată cu completări prin Legea nr. 230/2019,
    având în vedere dispoziţiile art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2020,
    având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
    ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.582/2014*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Fundaţiei Ecologice GREEN - Filiala Cluj-Napoca pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Cluj-Napoca,
    *) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.582/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 24 din 25.11.2020 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 21 noiembrie 2019-23 octombrie 2020,
    în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare,
    ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, strada Alexandru Vlahuţă nr. 12-14, judeţul Cluj, pentru nivelul de învăţământ „postliceal“ (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor clasificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completărilor ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică“, calificările profesionale „asistent medical generalist“, „asistent medical de farmacie“, „asistent medical de radiologie“ şi „asistent medical balneofiziokinetoterapie“, limba de predare „română“, forma de învăţământ „cu frecvenţă“ (zi), începând cu anul şcolar 2021-2022, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Cluj-Napoca, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

    ART. 3
    Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Cluj-Napoca are obligaţia ca, în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, să parcurgă procedurile de înregistrare fiscală şi să comunice Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar o copie de pe certificatul de înregistrare fiscală; în caz contrar, se vor sesiza organele fiscale competente pentru luarea măsurilor care se impun.

    ART. 4
    Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Cluj-Napoca are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2025-2026.

    ART. 5
    Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ preuniversitar particular autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală FEG din municipiul Cluj-Napoca.

    ART. 6
    (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Cluj-Napoca dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.
    (2) În cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular acreditate Şcoala Postliceală FEG din municipiul Cluj-Napoca revine fondatorilor.

    ART. 7
    Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Cluj-Napoca este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

    ART. 8
    Fundaţia Ecologică GREEN - Cluj-Napoca, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală FEG din municipiul Cluj-Napoca, Direcţia generală învăţământ preuniversitar din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 9
    Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul educaţiei,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 29 martie 2021.
    Nr. 3.590.
    ANEXA 1

    Judeţul Cluj

┌────┬───────────┬──────────┬───────────┬─────────────────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬──────────────────────────┬───────┬──────────┐
│ │ │Hotărârea │Denumirea │ │Nivelul de │ │ │ │ │ │
│Nr. │Denumirea │ARACIP │persoanei │Adresa unităţii de │învăţământ/ │Domeniul/ │Domeniul │Calificarea profesională/ │Limba │Forma de │
│crt.│unităţii de│de │juridice │învăţământ, tel./fax, │Nivelul de │Profilul │pregătirii│Specializarea │de │învăţământ│
│ │învăţământ │evaluare/ │iniţiatoare│e-mail │calificare │ │de bază │ │predare│ │
│ │ │data │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Postliceal/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ │Asistent medical │ │ │
│ │ │ │ │ │avansat │ │ │generalist │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ ├──────────────────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │Asistent medical de │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul │modificările│ │ │farmacie │ │ │
│ │ │ │Fundaţia │Cluj-Napoca, │şi │Sănătate │ │ │ │ │
│ │ │33/ │Ecologică │str. Alexandru Vlahuţă │completările│şi │ │ │ │Cu │
│ │Şcoala │20.11.2019│GREEN - │nr. 12-14, tel.: 0744/ │ulterioare) │asistenţă │ ├──────────────────────────┤Română │frecvenţă │
│1. │Postliceală│ │Filiala │470582 │Nivel 5 │pedagogică│ │ │ │(zi) │
│ │FEG │ │Cluj-Napoca│scoala_feg_cluj@yahoo.com│(conform │ │ │Asistent medical de │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │radiologie │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ ├──────────────────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │Asistent medical │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │balneo-fiziokineto-terapie│ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴─────────────────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴──────────────────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 11 formaţiuni de studiu/schimbul 2 │
│ │ │(maximum 11 formaţiuni/schimbul 2) │
└────┴───────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în 2 schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016