Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 353 din 9 octombrie 2019  privind aprobarea standardelor Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate  pentru serviciile de sănătate acordate în regim ambulatoriu    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 353 din 9 octombrie 2019 privind aprobarea standardelor Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate pentru serviciile de sănătate acordate în regim ambulatoriu

EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 856 din 23 octombrie 2019
    Având în vedere:
    - Referatul directorului general adjunct aprobat cu nr. 4.157 din data de 8 octombrie 2019;
    – prevederile art. 249 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 1 alin. (3), art. 2 lit. e), art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1), art. 6 lit. c), art. 7 alin. (5) şi art. 13 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Colegiului director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 5/2019*) privind adoptarea Standardelor Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate pentru serviciile de sănătate acordate în regim ambulatoriu,
    *) Hotărârea Colegiului director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 5/2019 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.


    în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă standardele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate pentru serviciile de sănătate acordate în regim ambulatoriu, în domeniile:
    a) paraclinic - radiologie şi imagistică medicală, prevăzute în anexa nr. 1;
    b) îngrijiri paliative, prevăzute în anexa nr. 2;
    c) urgenţă prespital, prevăzute în anexa nr. 3;
    d) îngrijiri la domiciliu, prevăzute în anexa nr. 4;
    e) dispozitive medicale personalizate conform unei prescripţii medicale, prevăzute în anexa nr. 5;
    f) ambulatoriu de specialitate, prevăzute în anexa nr. 6;
    g) paraclinic - laborator analize medicale, prevăzute în anexa nr. 7;
    h) medicină fizică şi reabilitare, prevăzute în anexa nr. 8;
    i) asistenţă medicală primară, prevăzute în anexa nr. 9;
    j) medicină dentară, prevăzute în anexa nr. 10.


    ART. 2
    (1) Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate,
                    Vasile Cepoi

    Bucureşti, 9 octombrie 2019.
    Nr. 353.
    ANEXA 1


┌───────┬───┬──────────────────────────┐
│ │ │Standarde pentru │
│ │Tip│serviciile de sănătate │
│Cod │R/S│acordate în regim │
│ │/Cr│ambulatoriu │
│ │/C │PARACLINIC - RADIOLOGIE ŞI│
│ │ │IMAGISTICĂ MEDICALĂ │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│0 │1 │2 │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│1 │R │MANAGEMENTUL │
│ │ │ORGANIZAŢIONAL │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul │
│ │ │organizaţional este │
│ │ │adaptat nevoilor de │
│ │ │îngrijiri de sănătate, │
│1.1 │S │dinamicii pieţei de │
│ │ │servicii de sănătate şi │
│ │ │asigurării funcţionării │
│ │ │eficiente şi eficace a │
│ │ │unităţii sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul │
│ │ │organizaţional este │
│1.1.1 │Cr │adaptat nevoilor de │
│ │ │îngrijiri de sănătate şi │
│ │ │dinamicii pieţei de │
│ │ │servicii de sănătate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │evaluează nevoia de │
│1.1.1.1│C │îngrijire a populaţiei şi │
│ │ │dinamica pieţei de │
│ │ │servicii de sănătate din │
│ │ │teritoriul deservit. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│1.1.1.2│C │stabilit un plan de │
│ │ │servicii pe care le oferă │
│ │ │populaţiei deservite. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │stabileşte necesarul de │
│1.1.1.3│C │personal în raport cu │
│ │ │volumul de activitate │
│ │ │preconizat. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul │
│ │ │organizaţional asigură │
│1.1.2 │Cr │funcţionarea eficientă şi │
│ │ │eficace a unităţii │
│ │ │sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Structura organizatorică │
│ │ │asigură derularea tuturor │
│1.1.2.1│C │proceselor de acordare a │
│ │ │asistenţei şi îngrijirilor│
│ │ │medicale în condiţii de │
│ │ │eficacitate şi eficienţă. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Resursele umane asigură │
│ │ │derularea tuturor │
│1.1.2.2│C │proceselor de acordare a │
│ │ │asistenţei şi îngrijirilor│
│ │ │medicale în condiţii de │
│ │ │eficacitate şi eficienţă. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Bugetul de venituri şi │
│ │ │cheltuieli al unităţii │
│1.1.2.3│C │sanitare susţine │
│ │ │realizarea activităţilor │
│ │ │planificate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sistemul de comunicare │
│1.2 │S │existent răspunde nevoilor│
│ │ │unităţii sanitare şi ale │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sistemul informaţional │
│ │ │răspunde nevoii de │
│ │ │informaţii şi asigură │
│1.2.1 │Cr │utilizarea lor eficientă │
│ │ │şi eficace, cu asigurarea │
│ │ │confidenţialităţii, │
│ │ │integrităţii şi │
│ │ │securităţii datelor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară respectă│
│1.2.1.1│C │legislaţia în vigoare cu │
│ │ │privire la securitatea │
│ │ │datelor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Circuitele şi fluxurile │
│ │ │informaţionale asigură │
│1.2.1.2│C │înregistrarea şi │
│ │ │transmiterea datelor în │
│ │ │formatul necesar şi în │
│ │ │timp util. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sistemul informatic │
│1.2.1.3│C │asigură datele necesare │
│ │ │pentru derularea │
│ │ │activităţilor medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │reglementează modul în │
│1.2.1.4│C │care rezultatele cu valori│
│ │ │de alertă sunt transmise │
│ │ │medicului prescriptor şi │
│ │ │eventual pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Păstrarea, arhivarea şi │
│ │ │distrugerea documentelor, │
│ │ │informaţiilor şi │
│1.2.1.5│C │înregistrărilor asigură │
│ │ │confidenţialitatea, │
│ │ │integritatea şi │
│ │ │securitatea datelor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Comunicarea răspunde │
│1.2.2 │Cr │nevoilor pacientului şi │
│ │ │ale unităţii sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară pune la │
│1.2.2.1│C │dispoziţia publicului │
│ │ │canale de comunicare şi │
│ │ │informare variate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Pagina de internet a │
│1.2.2.2│C │unităţii sanitare asigură │
│ │ │comunicarea eficientă. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Comunicarea se realizează │
│1.2.2.3│C │având în vedere │
│ │ │continuitatea procesului │
│ │ │de îngrijire. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară se │
│ │ │preocupă de îmbunătăţirea │
│1.3 │S │calităţii serviciilor de │
│ │ │sănătate şi a siguranţei │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│1.3.1 │Cr │implementează managementul│
│ │ │calităţii serviciilor de │
│ │ │sănătate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │stabileşte modul de │
│1.3.1.1│C │funcţionare a │
│ │ │managementului calităţii │
│ │ │serviciilor de sănătate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│1.3.1.2│C │monitorizează nivelul de │
│ │ │satisfacţie a pacientului.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară se │
│1.3.2 │Cr │preocupă de identificarea │
│ │ │şi analiza riscurilor │
│ │ │neclinice. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│1.3.2.1│C │organizată activitatea de │
│ │ │identificare şi analiză a │
│ │ │riscurilor nemedicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sunt identificate locurile│
│ │ │şi condiţiile cu potenţial│
│ │ │de risc fizic pentru │
│1.3.2.2│C │securitatea persoanelor │
│ │ │(risc de cădere, de │
│ │ │alunecare, de lovire, │
│ │ │electrocutare etc.). │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │implementează măsuri de │
│1.3.3 │Cr │protecţie a pacientului, │
│ │ │aparţinătorilor şi │
│ │ │personalului faţă de │
│ │ │riscurile neclinice. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │La nivelul unităţii │
│ │ │sanitare sunt adoptate │
│1.3.3.1│C │măsuri de protecţie, pază │
│ │ │şi securitate pentru │
│ │ │bunuri şi persoane. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│1.3.3.2│C │implementează măsuri de │
│ │ │gestionare a riscurilor la│
│ │ │seism, incendiu, explozie.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │implementează măsuri de │
│1.3.3.3│C │gestionare a riscului de │
│ │ │contaminare chimică şi │
│ │ │biologică. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Responsabilii cu │
│ │ │prevenirea riscurilor │
│1.3.3.4│C │tehnologice sunt │
│ │ │nominalizaţi prin decizie │
│ │ │şi instruiţi. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Modul de organizare a │
│ │ │mediului de îngrijire │
│ │ │asigură condiţiile │
│1.4 │S │necesare furnizării │
│ │ │asistenţei medicale în │
│ │ │funcţie de structura şi │
│ │ │competenţa asumată a │
│ │ │unităţii sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Organizarea mediului de │
│1.4.1 │Cr │îngrijire ţine cont de │
│ │ │structura unităţii │
│ │ │sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Se asigură condiţiile │
│ │ │necesare pentru orientarea│
│1.4.1.1│C │cu uşurinţă a pacientului │
│ │ │în incinta unităţii │
│ │ │sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Curăţenia şi dezinfecţia │
│ │ │spaţiilor şi a │
│1.4.1.2│C │echipamentelor sunt │
│ │ │reglementate şi │
│ │ │monitorizate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│1.4.1.3│C │evaluează şi îmbunătăţeşte│
│ │ │constant mediul ambiant. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Organizarea mediului de │
│1.4.2 │Cr │îngrijire ţine cont de │
│ │ │particularităţile │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Se asigură condiţiile │
│ │ │necesare pentru deplasarea│
│1.4.2.1│C │cu uşurinţă şi siguranţă a│
│ │ │pacientului în incinta │
│ │ │unităţii sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară se │
│1.4.2.2│C │preocupă de asigurarea │
│ │ │unui climat prietenos, │
│ │ │adaptat pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Manevrele invazive sunt │
│ │ │efectuate în siguranţă, cu│
│1.4.2.3│C │identificarea pacientului │
│ │ │şi respectarea dreptului │
│ │ │la intimitate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│2 │R │MANAGEMENTUL CLINIC │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Preluarea pentru │
│ │ │investigaţii a pacientului│
│2.1 │S │se face conform nevoilor │
│ │ │acestuia, misiunii şi │
│ │ │resurselor disponibile ale│
│ │ │unităţii sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Preluarea pentru │
│ │ │investigaţii a pacientului│
│ │ │este organizată de către │
│2.1.1 │Cr │ambulatoriul cu serviciu │
│ │ │de imagistică pentru a │
│ │ │facilita accesul la │
│ │ │serviciile de sănătate │
│ │ │conform nevoilor acestuia.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sistemul de programare a │
│2.1.1.1│C │pacientului este accesibil│
│ │ │acestuia. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară cu │
│ │ │serviciu de imagistică are│
│ │ │organizată o modalitate de│
│ │ │orientare a pacientului a │
│2.1.1.2│C │cărui patologie depăşeşte │
│ │ │competenţele acestuia şi │
│ │ │facilitează accesul la │
│ │ │serviciile de care are │
│ │ │nevoie. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară cu │
│ │ │serviciu de imagistică │
│ │ │asigură servicii adaptate │
│2.1.2 │Cr │şi pentru persoanele cu │
│ │ │dizabilităţi, nevoi │
│ │ │speciale sau manifestări │
│ │ │agresive. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Pacientul cu dizabilităţi │
│ │ │sau nevoi speciale │
│2.1.2.1│C │beneficiază de condiţii │
│ │ │adecvate de preluare în │
│ │ │unitatea sanitară cu │
│ │ │serviciu de imagistică. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară cu │
│ │ │serviciu de imagistică │
│2.1.2.2│C │este pregătită pentru │
│ │ │managementul pacientului │
│ │ │cu manifestări agresive. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Practica medicală a │
│ │ │unităţii sanitare cu │
│ │ │serviciu de imagistică │
│2.2 │S │abordează integrat şi │
│ │ │specific pacientul, cu │
│ │ │asigurarea continuităţii │
│ │ │asistenţei şi a │
│ │ │îngrijirilor medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul cazului este │
│ │ │bazat pe utilizarea │
│2.2.1 │Cr │protocoalelor şi │
│ │ │procedurilor de │
│ │ │investigaţii specifice │
│ │ │fiecărei patologii. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Elaborarea procedurilor de│
│ │ │investigaţie este făcută │
│ │ │pe baza principiilor │
│ │ │medicinei bazate pe │
│ │ │dovezi, a experienţei │
│2.2.1.1│C │clinice de la nivelul │
│ │ │unităţii sanitare cu │
│ │ │serviciu de imagistică şi │
│ │ │în funcţie de capacitatea │
│ │ │tehnico-materială a │
│ │ │acesteia. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Protocoalele de diagnostic│
│ │ │şi tratament sunt │
│2.2.1.2│C │utilizate individualizat, │
│ │ │conform particularităţilor│
│ │ │cazului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Evaluarea eficienţei şi │
│2.2.1.3│C │eficacităţii protocoalelor│
│ │ │se efectuează periodic. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Actualizarea protocoalelor│
│ │ │utilizate la nivelul │
│ │ │unităţii sanitare cu │
│ │ │serviciu de imagistică se │
│2.2.1.4│C │face când evaluările │
│ │ │periodice ale eficacităţii│
│ │ │şi eficienţei acestora o │
│ │ │impun sau se schimbă │
│ │ │bunele practici în │
│ │ │domeniu. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară cu │
│ │ │serviciu de imagistică │
│2.2.2 │Cr │asigură continuitatea │
│ │ │actului medical ulterior │
│ │ │efectuării investigaţiei. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară cu │
│ │ │serviciu de imagistică │
│ │ │asigură condiţiile │
│2.2.2.1│C │necesare pentru │
│ │ │continuitatea actului │
│ │ │medical ulterior │
│ │ │efectuării investigaţiei. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Intervalul de timp de │
│ │ │emitere a rezultatelor/ │
│2.2.2.2│C │interpretărilor │
│ │ │investigaţiilor solicitate│
│ │ │este comunicat medicilor │
│ │ │prescriptori. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Datele medicale sunt │
│ │ │înregistrate corect, │
│ │ │complet, în timp real, │
│2.2.3 │Cr │evitând redundanţele, │
│ │ │accesul la acestea fiind │
│ │ │reglementat la nivelul │
│ │ │unităţii sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Informaţiile privind │
│ │ │serviciile acordate, │
│ │ │rezultatele │
│2.2.3.1│C │investigaţiilor şi │
│ │ │eventualele recomandări │
│ │ │pentru alte investigaţii │
│ │ │sunt consemnate în │
│ │ │documentele medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Accesul la datele │
│ │ │pacientului, informaţiile │
│ │ │privind serviciile │
│ │ │acordate, rezultatele │
│2.2.3.2│C │investigaţiilor şi │
│ │ │eventualele recomandări │
│ │ │pentru alte investigaţii │
│ │ │sunt reglementate în │
│ │ │unitatea sanitară cu │
│ │ │serviciu de imagistică. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Serviciile oferite de │
│ │ │către unitatea sanitară cu│
│2.3 │S │serviciu de imagistică │
│ │ │corespund nevoilor de │
│ │ │investigare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Întreaga activitate a │
│ │ │serviciilor unităţii │
│ │ │sanitare cu serviciu de │
│ │ │imagistică este efectuată │
│2.3.1 │Cr │în condiţii optime ale │
│ │ │nevoilor de investigare şi│
│ │ │în colaborare cu medicii │
│ │ │care recomandă │
│ │ │investigaţiile. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară cu │
│ │ │serviciu de imagistică au │
│2.3.1.1│C │definite competenţa şi │
│ │ │capacitatea │
│ │ │investigaţională. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Serviciul de imagistică │
│ │ │stabileşte soluţiile de │
│2.3.1.2│C │satisfacere a nevoilor de │
│ │ │investigaţii în colaborare│
│ │ │cu medicii care recomandă │
│ │ │investigaţiile. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Serviciile unităţii │
│ │ │sanitare cu serviciu de │
│ │ │imagistică răspund │
│ │ │necesităţilor de │
│2.3.2 │Cr │investigare a pacientului │
│ │ │în ceea ce priveşte │
│ │ │accesibilitatea, calitatea│
│ │ │şi intervalul de timp până│
│ │ │la obţinerea rezultatelor.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Monitorizarea şi analiza │
│ │ │neconformităţilor sunt │
│2.3.2.1│C │utilizate pentru │
│ │ │îmbunătăţirea activităţii │
│ │ │investigaţionale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Practicile de │
│ │ │radiodiagnostic/radiologie│
│2.3.2.2│C │intervenţională sunt │
│ │ │centrate pe nevoile │
│ │ │pacientului, monitorizate │
│ │ │şi evaluate periodic. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară cu │
│ │ │serviciu de imagistică │
│2.4 │S │dezvoltă şi implementează │
│ │ │o politică de asigurare şi│
│ │ │îmbunătăţire a siguranţei │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară cu │
│ │ │serviciu de imagistică are│
│ │ │un sistem de verificare a │
│2.4.1 │Cr │investigaţiilor de │
│ │ │efectuat, conform │
│ │ │recomandărilor pentru │
│ │ │fiecare pacient. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară cu │
│ │ │serviciu de imagistică are│
│2.4.1.1│C │un sistem funcţional de │
│ │ │identificare a pacientului│
│ │ │bazat pe cel puţin două │
│ │ │elemente de identificare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară cu │
│ │ │serviciu de imagistică │
│2.4.1.2│C │efectuează investigaţii │
│ │ │numai pe bază de │
│ │ │recomandare medicală. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │La nivelul unităţii │
│ │ │sanitare cu serviciu de │
│2.4.2 │Cr │imagistică sunt asigurate │
│ │ │condiţii pentru │
│ │ │radioprotecţia pacientului│
│ │ │şi a personalului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Principiile generale │
│ │ │privind radioprotecţia în │
│2.4.2.1│C │radiodiagnostic/radiologie│
│ │ │intervenţională sunt │
│ │ │aplicate corect şi │
│ │ │constant. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Principiile de │
│ │ │radioprotecţie privind │
│ │ │procedurile de │
│2.4.2.2│C │radiodiagnostic urmăresc │
│ │ │calitatea imaginii, timp │
│ │ │minim de expunere şi │
│ │ │delimitarea precisă a │
│ │ │zonei. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Principiile de │
│ │ │radioprotecţie privind │
│ │ │radiologia intervenţională│
│2.4.2.3│C │urmăresc utilizarea │
│ │ │protocoalelor specifice în│
│ │ │vederea optimizării │
│ │ │timpului de intervenţie. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Persoanele care ajută │
│ │ │voluntar un pacient sunt │
│ │ │informate asupra │
│2.4.2.4│C │riscurilor asociate │
│ │ │expunerii voluntare şi li │
│ │ │se asigură protecţia │
│ │ │necesară. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară cu │
│ │ │serviciu de imagistică │
│2.4.3 │Cr │urmăreşte identificarea şi│
│ │ │diminuarea cauzelor │
│ │ │generatoare de vătămări │
│ │ │corporale prin cădere. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară cu │
│ │ │serviciu de imagistică │
│ │ │identifică pacienţii cu │
│2.4.3.1│C │risc de cădere şi ia │
│ │ │măsuri pentru prevenirea │
│ │ │şi diminuarea │
│ │ │consecinţelor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Informarea şi educarea │
│ │ │pacientului/ │
│2.4.3.2│C │aparţinătorului şi │
│ │ │personalului contribuie la│
│ │ │diminuarea riscurilor de │
│ │ │cădere. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară cu │
│ │ │serviciu de imagistică │
│2.4.4 │Cr │asigură asistenţă medicală│
│ │ │de urgenţă pacientului din│
│ │ │serviciu, în limitele │
│ │ │competenţelor, la nevoie. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Necesarul tehnic pentru │
│ │ │asigurarea urgenţelor │
│2.4.4.1│C │pentru pacientul din │
│ │ │serviciu este funcţional │
│ │ │permanent. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Întreg personalul unităţii│
│ │ │sanitare are competenţe de│
│ │ │acordare a asistenţei │
│2.4.4.2│C │medicale de urgenţă, │
│ │ │specifice nivelului de │
│ │ │pregătire şi │
│ │ │responsabilitate │
│ │ │individuală. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│3 │R │ETICA MEDICALĂ ŞI │
│ │ │DREPTURILE PACIENTULUI │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │promovează respectul │
│3.1 │S │pentru autonomia │
│ │ │pacientului, principiile │
│ │ │binefacerii şi │
│ │ │nonvătămării. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │conformitatea practicii │
│ │ │medicale cu normele etice │
│3.1.1 │Cr │şi legale care se aplică │
│ │ │consimţământului informat │
│ │ │şi confidenţialităţii │
│ │ │datelor pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│3.1.1.1│C │reglementează obţinerea │
│ │ │consimţământului informat.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │utilizează proceduri │
│ │ │unitare privind asigurarea│
│3.1.1.2│C │confidenţialităţii şi │
│ │ │verifică respectarea │
│ │ │acestora de către │
│ │ │personalul medical. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară impune │
│ │ │limitarea practicii la │
│3.1.2 │Cr │sfera de competenţă │
│ │ │deţinută în cadrul │
│ │ │specialităţii. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │reglementează condiţiile │
│3.1.2.1│C │în care depăşirea │
│ │ │competenţelor medicale │
│ │ │este permisă în interesul │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │instruirea personalului │
│ │ │medical pentru respectarea│
│ │ │drepturilor pacientului în│
│3.1.2.2│C │situaţiile care impun │
│ │ │depăşirea competenţelor │
│ │ │sau în situaţiile de │
│ │ │tratament administrat în │
│ │ │lipsa obţinerii │
│ │ │consimţământului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară respectă│
│ │ │principiul echităţii, │
│3.2 │S │justiţiei sociale şi al │
│ │ │contextului cultural şi │
│ │ │spiritual al pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│3.2.1 │Cr │politici de prevenire a │
│ │ │discriminării în acordarea│
│ │ │serviciilor medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│3.2.1.1│C │reglementează prevenirea │
│ │ │discriminării în acordarea│
│ │ │serviciilor medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Colaborarea unităţii │
│ │ │sanitare cu organizaţiile │
│ │ │pacientului asigură │
│3.2.1.2│C │respectarea principiului │
│ │ │echităţii şi justiţiei │
│ │ │sociale şi drepturilor │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│3.2.2 │Cr │reglementează accesul la │
│ │ │informaţiile personale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │reglementează modalitatea │
│ │ │prin care se pun la │
│3.2.2.1│C │dispoziţia pacientului/ │
│ │ │aparţinătorilor/ │
│ │ │împuterniciţilor │
│ │ │documentele medicale │
│ │ │solicitate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │reglementează modalitatea │
│3.2.2.2│C │prin care se pun la │
│ │ │dispoziţia terţilor │
│ │ │documentele medicale │
│ │ │solicitate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │reglementează accesul │
│3.2.3 │Cr │mass-mediei şi │
│ │ │înregistrarea audio/foto/ │
│ │ │video a pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│3.2.3.1│C │condiţiile şi procedurile │
│ │ │de acces al mass-mediei în│
│ │ │instituţie şi la pacient. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │condiţiile şi procedurile │
│ │ │de înregistrare audio/foto│
│3.2.3.2│C │/video a pacientului, în │
│ │ │scop medical, didactic, de│
│ │ │cercetare şi evitare a │
│ │ │suspiciunii de culpă │
│ │ │medicală. │
├───────┴───┴──────────────────────────┤
│R = referinţă; S = standard; Cr = │
│criteriu; C = cerinţă │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2


┌───────┬───┬──────────────────────────┐
│ │Tip│Standarde pentru │
│ │R/S│serviciile de sănătate │
│Cod │/Cr│acordate în regim │
│ │/C │ambulatoriu │
│ │ │ÎNGRIJIRI PALIATIVE │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│0 │1 │2 │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│1 │R │MANAGEMENTUL │
│ │ │ORGANIZAŢIONAL │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul │
│ │ │organizaţional este │
│ │ │adaptat nevoilor de │
│ │ │îngrijiri de sănătate, │
│1.1 │S │dinamicii pieţei de │
│ │ │servicii de sănătate şi │
│ │ │asigurării funcţionării │
│ │ │eficiente şi eficace a │
│ │ │unităţii sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul │
│ │ │organizaţional este │
│1.1.1 │Cr │adaptat nevoilor de │
│ │ │îngrijiri de sănătate şi │
│ │ │dinamicii pieţei de │
│ │ │servicii de sănătate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │evaluează nevoia de │
│1.1.1.1│C │îngrijire a populaţiei şi │
│ │ │dinamica pieţei de │
│ │ │servicii de sănătate din │
│ │ │teritoriul deservit. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│1.1.1.2│C │definită aria geografică │
│ │ │şi populaţională │
│ │ │deservită. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│1.1.1.3│C │stabilit un plan de │
│ │ │servicii pe care le oferă │
│ │ │populaţiei deservite. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │stabileşte necesarul de │
│1.1.1.4│C │personal în raport cu │
│ │ │volumul de activitate │
│ │ │preconizat. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul │
│ │ │organizaţional asigură │
│1.1.2 │Cr │funcţionarea eficientă şi │
│ │ │eficace a unităţii │
│ │ │sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Structura organizatorică │
│ │ │asigură derularea tuturor │
│1.1.2.1│C │proceselor de acordare a │
│ │ │asistenţei şi îngrijirilor│
│ │ │medicale în condiţii de │
│ │ │eficacitate şi eficienţă. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Resursele umane asigură │
│ │ │derularea tuturor │
│1.1.2.2│C │proceselor de acordare a │
│ │ │asistenţei şi îngrijirilor│
│ │ │medicale în condiţii de │
│ │ │eficacitate şi eficienţă. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are un │
│ │ │program coerent de │
│1.1.2.3│C │monitorizare şi menţinere │
│ │ │a sănătăţii personalului, │
│ │ │incluzând prevenirea │
│ │ │epuizării emoţionale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Bugetul de venituri şi │
│ │ │cheltuieli al unităţii │
│1.1.2.4│C │sanitare susţine │
│ │ │realizarea activităţilor │
│ │ │planificate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sistemul de comunicare │
│1.2 │S │existent răspunde nevoilor│
│ │ │unităţii sanitare şi ale │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sistemul informaţional │
│ │ │răspunde nevoii de │
│ │ │informaţii şi asigură │
│1.2.1 │Cr │utilizarea lor eficientă │
│ │ │şi eficace, cu asigurarea │
│ │ │confidenţialităţii, │
│ │ │integrităţii şi │
│ │ │securităţii datelor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară respectă│
│1.2.1.1│C │legislaţia în vigoare cu │
│ │ │privire la securitatea │
│ │ │datelor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Circuitele şi fluxurile │
│ │ │informaţionale asigură │
│1.2.1.2│C │înregistrarea şi │
│ │ │transmiterea datelor în │
│ │ │formatul necesar şi în │
│ │ │timp util. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sistemul informatic │
│1.2.1.3│C │asigură datele necesare │
│ │ │pentru derularea │
│ │ │activităţilor medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │reglementează modul în │
│1.2.1.4│C │care rezultatele cu valori│
│ │ │de alertă sunt transmise │
│ │ │pacientului/medicului │
│ │ │prescriptor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Păstrarea, arhivarea şi │
│ │ │distrugerea documentelor, │
│ │ │informaţiilor şi │
│1.2.1.5│C │înregistrărilor asigură │
│ │ │confidenţialitatea, │
│ │ │integritatea şi │
│ │ │securitatea datelor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Comunicarea răspunde │
│1.2.2 │Cr │nevoilor pacientului şi │
│ │ │ale unităţii sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară pune la │
│1.2.2.1│C │dispoziţia pacientului │
│ │ │canale de comunicare şi │
│ │ │informare variate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Pagina de internet a │
│1.2.2.2│C │unităţii sanitare asigură │
│ │ │comunicarea eficientă. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Comunicarea se realizează │
│1.2.2.3│C │având în vedere │
│ │ │continuitatea procesului │
│ │ │de îngrijire. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară se │
│ │ │preocupă de îmbunătăţirea │
│1.3 │S │calităţii serviciilor de │
│ │ │sănătate şi a siguranţei │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│1.3.1 │Cr │implementează managementul│
│ │ │calităţii serviciilor de │
│ │ │sănătate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │stabileşte modul de │
│1.3.1.1│C │funcţionare a │
│ │ │managementului calităţii │
│ │ │serviciilor de sănătate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│1.3.1.2│C │monitorizează nivelul de │
│ │ │satisfacţie a pacientului.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară se │
│1.3.2 │Cr │preocupă de identificarea │
│ │ │şi analiza riscurilor │
│ │ │neclinice. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│1.3.2.1│C │organizată activitatea de │
│ │ │identificare şi analiză a │
│ │ │riscurilor nemedicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sunt identificate locurile│
│ │ │şi condiţiile cu potenţial│
│ │ │de risc fizic pentru │
│1.3.2.2│C │securitatea pacientului │
│ │ │(risc de cădere, de │
│ │ │alunecare, de lovire, │
│ │ │electrocutare etc.). │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │implementează măsuri de │
│1.3.3 │Cr │protecţie a pacientului, │
│ │ │aparţinătorilor şi │
│ │ │personalului faţă de │
│ │ │riscurile neclinice. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │La nivelul unităţii │
│ │ │sanitare sunt adoptate │
│1.3.3.1│C │măsuri de protecţie, pază │
│ │ │şi securitate pentru │
│ │ │bunuri şi persoane. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│1.3.3.2│C │implementează măsuri de │
│ │ │gestionare a riscurilor la│
│ │ │seism, incendiu, explozie.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │implementează măsuri de │
│1.3.3.3│C │gestionare a riscului de │
│ │ │contaminare chimică şi │
│ │ │biologică. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│1.3.3.4│C │prevăzute măsuri pentru │
│ │ │siguranţa fizică a │
│ │ │angajaţilor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Organizarea mediului de │
│1.3.4 │Cr │îngrijire ţine cont de │
│ │ │structura unităţii │
│ │ │sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Se asigură condiţiile │
│ │ │necesare pentru orientarea│
│1.3.4.1│C │cu uşurinţă a pacientului │
│ │ │în incinta unităţii │
│ │ │sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Curăţenia şi dezinfecţia │
│ │ │spaţiilor şi a │
│1.3.4.2│C │echipamentelor sunt │
│ │ │reglementate şi │
│ │ │monitorizate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Organizarea mediului de │
│1.3.5 │Cr │îngrijire ţine cont de │
│ │ │particularităţile │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Se asigură condiţiile │
│ │ │necesare pentru deplasarea│
│1.3.5.1│C │cu uşurinţă a pacientului │
│ │ │în incinta unităţii │
│ │ │sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară se │
│1.3.5.2│C │preocupă de asigurarea │
│ │ │unui climat prietenos, │
│ │ │adaptat pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│2 │R │MANAGEMENTUL CLINIC │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Preluarea în îngrijire a │
│ │ │pacientului şi evaluarea │
│ │ │iniţială se fac conform │
│2.1 │S │nevoilor acestuia, │
│ │ │misiunii şi resurselor │
│ │ │disponibile pentru a │
│ │ │facilita accesul la │
│ │ │serviciile de sănătate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Preluarea în îngrijire a │
│ │ │pacientului este │
│2.1.1 │Cr │organizată pentru a │
│ │ │facilita accesul la │
│ │ │serviciile de sănătate │
│ │ │conform nevoilor acestuia.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are o │
│2.1.1.1│C │procedură de preluare a │
│ │ │pacientului nou în │
│ │ │îngrijire. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sistemul de preluare în │
│ │ │îngrijire a pacientului │
│ │ │este organizat astfel │
│2.1.1.2│C │încât să maximizeze │
│ │ │accesul la îngrijire │
│ │ │paliativă a pacientului cu│
│ │ │suferinţă severă. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Procesul de evaluare a │
│ │ │nevoilor pacientului, în │
│ │ │vederea stabilirii │
│2.1.2 │Cr │modalităţii de rezolvare a│
│ │ │cazului, este bine definit│
│ │ │la nivelul unităţii │
│ │ │sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │În urma evaluării iniţiale│
│ │ │se decide locaţia cea mai │
│ │ │potrivită de oferire a │
│2.1.2.1│C │îngrijirii pentru │
│ │ │pacientul cu boli cronice │
│ │ │progresive şi nevoie de │
│ │ │îngrijire paliativă. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│ │ │organizată o modalitate de│
│2.1.2.2│C │orientare a pacientului cu│
│ │ │afecţiuni care depăşesc │
│ │ │limitele de competenţă ale│
│ │ │acesteia. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Evaluarea comprehensivă a │
│ │ │pacientului şi familiei │
│2.1.3 │Cr │vizează identificarea │
│ │ │suferinţei în domeniile │
│ │ │fizic, psihoemoţional, │
│ │ │social şi spiritual. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sunt evaluate şi │
│ │ │documentate nevoile │
│2.1.3.1│C │pacientului şi familiei în│
│ │ │domeniul psihoemoţional şi│
│ │ │spiritual. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Simptomele şi statusul de │
│2.1.3.2│C │performanţă ale │
│ │ │pacientului se evaluează │
│ │ │şi se documentează. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Se evaluează şi se │
│ │ │documentează nevoile │
│2.1.3.3│C │pacientului şi familiei │
│ │ │din domeniul │
│ │ │socioeconomic. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul durerii │
│2.1.3.4│C │începe din etapa evaluării│
│ │ │iniţiale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Practica medicală │
│ │ │abordează integrat şi │
│2.2 │S │specific pacientul, cu │
│ │ │asigurarea continuităţii │
│ │ │asistenţei şi a │
│ │ │îngrijirilor medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul cazului este │
│2.2.1 │Cr │bazat pe utilizarea │
│ │ │protocoalelor de │
│ │ │diagnostic şi tratament. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Există protocoale │
│ │ │elaborate pe baza │
│ │ │principiilor medicinei │
│2.2.1.1│C │bazate pe dovezi, a │
│ │ │experienţei clinice şi a │
│ │ │capacităţii │
│ │ │tehnico-materiale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Evaluarea eficacităţii │
│2.2.1.2│C │protocoalelor se │
│ │ │efectuează periodic. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Abordarea holistică şi │
│ │ │individualizată a │
│2.2.2 │Cr │pacientului şi familiei │
│ │ │acestuia este o uzanţă a │
│ │ │practicii medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │prin echipa │
│ │ │interdisciplinară o │
│2.2.2.1│C │abordare completă şi │
│ │ │personalizată a │
│ │ │pacientului şi familiei/ │
│ │ │aparţinătorilor acestuia. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Planul de management al │
│2.2.2.2│C │cazului este elaborat şi │
│ │ │actualizat de echipa │
│ │ │interdisciplinară. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Echipa interdisciplinară │
│2.2.2.3│C │asigură managementul │
│ │ │durerii şi al celorlalte │
│ │ │simptome. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Efectuarea serviciilor │
│2.2.2.4│C │paraclinice este │
│ │ │justificată. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Datele asociate îngrijirii│
│2.2.2.5│C │pacientului sunt │
│ │ │înregistrate corect, │
│ │ │complet, în timp real. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Comunicarea cu pacientul │
│ │ │şi familia urmăreşte │
│2.2.3 │Cr │implicarea acestora în │
│ │ │luarea deciziilor vizavi │
│ │ │de procesul de îngrijire. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Echipa interdisciplinară │
│ │ │oferă pacientului şi │
│2.2.3.1│C │familiei informaţiile │
│ │ │necesare implicării în │
│ │ │luarea şi implementarea │
│ │ │deciziilor terapeutice. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Echipa interdisciplinară │
│2.2.3.2│C │educă pacientul şi familia│
│ │ │în ceea ce priveşte │
│ │ │autoîngrijirea. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Personalul echipei │
│ │ │interdisciplinare de │
│ │ │îngrijiri paliative │
│2.2.3.3│C │asigură o comunicare │
│ │ │empatică şi adaptată │
│ │ │nevoilor şi preferinţelor │
│ │ │pacientului/familiei/ │
│ │ │aparţinătorilor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│2.2.4 │Cr │continuitatea actului │
│ │ │medical ulterior evaluării│
│ │ │iniţiale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│2.2.4.1│C │monitorizarea continuă a │
│ │ │pacientului aflat în │
│ │ │evidenţă. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Programarea intervenţiilor│
│2.2.4.2│C │/consultaţiilor este │
│ │ │reglementată la nivelul │
│ │ │unităţii sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│ │ │proceduri bine definite │
│2.2.4.3│C │privind transferul şi │
│ │ │scoaterea din evidenţă a │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul stării │
│ │ │terminale respectă │
│2.2.5 │Cr │demnitatea şi confortul │
│ │ │pacientului, asigurând │
│ │ │suport familiei. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│2.2.5.1│C │reglementată organizarea │
│ │ │îngrijirii pacientului │
│ │ │aflat în stare terminală. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Personalul medical │
│2.2.5.2│C │respectă protocolul de │
│ │ │stare terminală. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│ │ │reglementate activităţile │
│2.2.5.3│C │necesare a fi desfăşurate │
│ │ │în situaţiile de deces al │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul medicaţiei │
│2.3 │S │asigură continuitatea │
│ │ │tratamentului şi siguranţa│
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │La nivelul unităţii │
│2.3.1 │Cr │sanitare sunt utilizate │
│ │ │reguli de prescriere a │
│ │ │medicamentelor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Condiţiile de prescriere a│
│2.3.1.1│C │medicaţiei sunt stabilite │
│ │ │şi cunoscute. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│2.3.1.2│C │tipul şi cantitatea de │
│ │ │medicamente conform │
│ │ │specificului activităţii. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară a │
│ │ │implementat bunele │
│2.3.2 │Cr │practici ale │
│ │ │antibioticoterapiei şi │
│ │ │antibioticoprofilaxiei. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Prescrierea antibioticelor│
│ │ │se face conform ghidurilor│
│ │ │de antibioticoterapie │
│2.3.2.1│C │recunoscute, rezultatului │
│ │ │antibiogramei şi │
│ │ │istoricului de │
│ │ │antibioticorezistenţă, │
│ │ │după caz. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară a │
│ │ │implementat reglementări │
│ │ │de antibioticoterapie şi │
│2.3.2.2│C │antibioticoprofilaxie │
│ │ │specifice specialităţii │
│ │ │medicale, pentru │
│ │ │principalele situaţii │
│ │ │clinice. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Activitatea de recoltare a│
│2.3.2.3│C │probelor biologice este │
│ │ │reglementată la nivelul │
│ │ │unităţii sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară dezvoltă│
│ │ │şi implementează o │
│2.4 │S │politică de asigurare şi │
│ │ │îmbunătăţire a siguranţei │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară previne │
│2.4.1 │Cr │şi limitează riscul │
│ │ │infecţios. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară se │
│ │ │preocupă şi are │
│2.4.1.1│C │implementate măsuri pentru│
│ │ │protecţia personalului, a │
│ │ │pacientului şi a │
│ │ │aparţinătorilor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│2.4.1.2│C │analizează respectarea │
│ │ │măsurilor de protecţie │
│ │ │standard. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are o │
│2.4.2 │Cr │politică proactivă de │
│ │ │gestionare a riscurilor │
│ │ │clinice. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │La nivelul unităţii │
│ │ │sanitare sunt │
│ │ │identificate, documentate │
│2.4.2.1│C │şi evaluate periodic │
│ │ │riscurile clinice, parte │
│ │ │integrantă a registrului │
│ │ │riscurilor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară dezvoltă│
│2.4.2.2│C │şi implementează un sistem│
│ │ │de gestionare a │
│ │ │evenimentelor-santinelă. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │urmăreşte identificarea şi│
│2.4.3 │Cr │prevenirea riscurilor şi a│
│ │ │erorilor legate de │
│ │ │medicaţie. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Înregistrarea şi │
│ │ │comunicarea informaţiilor │
│ │ │legate de medicaţia │
│ │ │pacientului contribuie la │
│2.4.3.1│C │evitarea medicamentelor la│
│ │ │care apar reacţii alergice│
│ │ │sau a asocierilor │
│ │ │incompatibile sau │
│ │ │nerecomandate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Reglementările specifice │
│ │ │privind depozitarea şi │
│2.4.3.2│C │eliberarea medicamentelor │
│ │ │psihotrope şi stupefiante │
│ │ │sunt respectate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Transferul informaţiei şi │
│ │ │al responsabilităţilor │
│2.4.4 │Cr │privind pacientul asigură │
│ │ │continuitatea îngrijirilor│
│ │ │şi siguranţa acestuia. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Predarea-preluarea cazului│
│ │ │se face aplicând o │
│2.4.4.1│C │modalitate de transfer al │
│ │ │informaţiilor şi al │
│ │ │responsabilităţilor legate│
│ │ │de pacient. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Modul de transfer al │
│ │ │informaţiilor şi │
│2.4.4.2│C │responsabilităţilor la │
│ │ │predarea-preluarea cazului│
│ │ │se monitorizează şi se │
│ │ │evaluează. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │urmăreşte identificarea │
│ │ │cauzelor medicale │
│2.4.5 │Cr │potenţial generatoare de │
│ │ │vătămări corporale prin │
│ │ │cădere şi prevenirea │
│ │ │căderilor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │identifică pacientul cu │
│2.4.5.1│C │risc de cădere şi ia │
│ │ │măsuri pentru prevenirea │
│ │ │şi diminuarea │
│ │ │consecinţelor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Informarea şi educarea │
│ │ │pacientului, │
│2.4.5.2│C │aparţinătorilor şi │
│ │ │personalului contribuie la│
│ │ │diminuarea riscurilor de │
│ │ │cădere. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│3 │R │ETICA MEDICALĂ ŞI │
│ │ │DREPTURILE PACIENTULUI │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│3.1 │S │promovează principiile de │
│ │ │etică medicală. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │conformitatea practicii │
│ │ │medicale cu normele etice │
│3.1.1 │Cr │şi legale privind │
│ │ │obţinerea consimţământului│
│ │ │informat şi asigurarea │
│ │ │confidenţialităţii datelor│
│ │ │medicale ale pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│3.1.1.1│C │reglementează obţinerea │
│ │ │consimţământului informat.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │utilizează proceduri │
│ │ │unitare privind asigurarea│
│3.1.1.2│C │confidenţialităţii şi │
│ │ │verifică respectarea │
│ │ │acestora de către │
│ │ │personalul medical. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│3.1.2 │Cr │stabileşte limitele de │
│ │ │competenţă ale │
│ │ │personalului angajat. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │instruirea personalului │
│3.1.2.1│C │medical pentru prevenirea │
│ │ │depăşirii competenţelor │
│ │ │deţinute. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │reglementează condiţiile │
│3.1.2.2│C │în care depăşirea │
│ │ │competenţelor medicale │
│ │ │este permisă în interesul │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară medicală│
│3.2 │S │respectă drepturile │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│3.2.1 │Cr │accesul la informaţiile │
│ │ │medicale personale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│3.2.1.1│C │reglementează prevenirea │
│ │ │discriminării în acordarea│
│ │ │serviciilor medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │reglementează modalitatea │
│ │ │prin care se pun la │
│3.2.1.2│C │dispoziţia pacientului/ │
│ │ │aparţinătorilor/ │
│ │ │împuterniciţilor │
│ │ │documentele medicale │
│ │ │solicitate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară este │
│3.2.2 │Cr │preocupată de protecţia │
│ │ │pacientului în relaţia cu │
│ │ │mediul extern. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│3.2.2.1│C │reglementează modalitatea │
│ │ │de acces al mass-mediei în│
│ │ │instituţie şi la pacient. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │condiţiile şi procedurile │
│ │ │pentru înregistrarea audio│
│3.2.2.2│C │/foto/video a pacientului,│
│ │ │cu scopul de a evita │
│ │ │suspectarea unei culpe │
│ │ │medicale. │
├───────┴───┴──────────────────────────┤
│R = referinţă; S = standard; Cr = │
│criteriu; C = cerinţă. │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3


┌───────┬───┬──────────────────────────┐
│ │Tip│Standarde pentru │
│ │R/S│serviciile de sănătate │
│Cod │/Cr│acordate în regim │
│ │/C │ambulatoriu URGENŢĂ │
│ │ │PRESPITAL │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│0 │1 │2 │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│1 │R │MANAGEMENTUL STRATEGIC ŞI │
│ │ │ORGANIZAŢIONAL │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Strategia de dezvoltare şi│
│ │ │managementul │
│ │ │organizaţional sunt │
│1.1 │S │concordante cu nevoia de │
│ │ │îngrijiri de sănătate şi │
│ │ │cu dinamica pieţei de │
│ │ │servicii de sănătate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Planul de dezvoltare al │
│ │ │unităţii sanitare se │
│1.1.1 │Cr │bazează pe analiza │
│ │ │nevoilor de îngrijire ale │
│ │ │populaţiei. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Rezultatele analizei │
│ │ │privind nevoile de │
│ │ │îngrijiri medicale ale │
│1.1.1.1│C │populaţiei sunt utilizate │
│ │ │în stabilirea obiectivelor│
│ │ │de dezvoltare ale unităţii│
│ │ │sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Planul de dezvoltare este │
│ │ │fundamentat în │
│1.1.1.2│C │conformitate cu resursele │
│ │ │disponibile şi potenţiale │
│ │ │identificate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│1.1.1.3│C │stabilit un plan de │
│ │ │servicii pe care le oferă │
│ │ │populaţiei deservite. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Structura organizatorică │
│ │ │şi managementul │
│1.1.2 │Cr │organizaţional asigură │
│ │ │derularea optimă a tuturor│
│ │ │proceselor de acordare a │
│ │ │asistenţei medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară a luat │
│ │ │toate măsurile necesare │
│ │ │pentru menţinerea │
│1.1.2.1│C │condiţiilor de autorizare │
│ │ │şi/sau avizare specifice, │
│ │ │prevăzute de │
│ │ │reglementările legale în │
│ │ │vigoare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Structura organizatorică │
│ │ │este fundamentată, │
│1.1.2.2│C │documentată, analizată şi,│
│ │ │după caz, actualizată │
│ │ │periodic. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Activitatea structurilor │
│ │ │de tip dispecerat (unic │
│ │ │sau propriu) de la nivelul│
│ │ │unităţii sanitare este │
│ │ │organizată şi îndeplineşte│
│ │ │toate cerinţele pentru │
│1.1.2.3│C │asigurarea asistenţei │
│ │ │medicale de urgenţă şi │
│ │ │transportului medical │
│ │ │asistat, precum şi │
│ │ │consultaţiilor la │
│ │ │domiciliu şi transportului│
│ │ │sanitar neasistat. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul resurselor │
│ │ │umane şi financiare │
│1.2 │S │asigură nevoile unităţii │
│ │ │sanitare conform misiunii │
│ │ │asumate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Politica de resurse umane │
│ │ │este documentată şi │
│1.2.1 │Cr │adaptată nevoilor privind │
│ │ │organizarea şi │
│ │ │funcţionarea unităţii │
│ │ │sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │analizează şi stabileşte │
│ │ │necesarul de personal, în │
│1.2.1.1│C │raport cu volumul de │
│ │ │activitate, în vederea │
│ │ │optimizării procesului de │
│ │ │furnizare a serviciilor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Personalul care desfăşoară│
│1.2.1.2│C │activitate în unitatea │
│ │ │sanitară este calificat şi│
│ │ │autorizat, conform legii. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Formarea profesională │
│ │ │continuă este realizată în│
│1.2.1.3│C │baza unui plan de formare,│
│ │ │adecvat specificului şi │
│ │ │nevoilor unităţii │
│ │ │sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Politica de personal │
│1.2.2 │Cr │motivează angajaţii şi │
│ │ │determină îmbunătăţirea │
│ │ │calităţii. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Armonizarea relaţiilor din│
│ │ │cadrul unităţii sanitare │
│ │ │se realizează prin │
│ │ │implicarea angajaţilor în │
│1.2.2.1│C │luarea deciziilor cu │
│ │ │impact asupra realizării │
│ │ │atribuţiilor, respectând │
│ │ │mecanismele de dialog │
│ │ │social. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│1.2.2.2│C │respectarea cerinţelor │
│ │ │privind calitatea vieţii │
│ │ │profesionale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Bugetul de venituri şi │
│ │ │cheltuieli al unităţii │
│1.2.3 │Cr │sanitare susţine │
│ │ │realizarea activităţilor │
│ │ │planificate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Bugetul de venituri şi │
│1.2.3.1│C │cheltuieli se întocmeşte │
│ │ │în funcţie de planul de │
│ │ │servicii oferite. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│1.2.3.2│C │implementată o metodologie│
│ │ │de monitorizare a │
│ │ │costurilor serviciilor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │analizează procesul de │
│1.2.3.3│C │furnizare a serviciilor, │
│ │ │cu participarea tuturor │
│ │ │nivelurilor de management.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Aprovizionarea sectoarelor│
│1.2.3.4│C │de activitate asigură │
│ │ │continuitatea în │
│ │ │furnizarea serviciilor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sistemul de comunicare şi │
│1.3 │S │cel informaţional răspund │
│ │ │nevoilor unităţii sanitare│
│ │ │şi ale pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sistemul informaţional │
│ │ │răspunde nevoii de │
│ │ │informaţii şi asigură │
│1.3.1 │Cr │utilizarea lor eficientă │
│ │ │şi eficace, cu asigurarea │
│ │ │confidenţialităţii, │
│ │ │integrităţii şi │
│ │ │securităţii datelor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară respectă│
│1.3.1.1│C │legislaţia în vigoare cu │
│ │ │privire la securitatea │
│ │ │datelor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Circuitele şi fluxurile │
│ │ │informaţionale asigură │
│1.3.1.2│C │înregistrarea şi │
│ │ │transmiterea datelor în │
│ │ │formatul necesar şi în │
│ │ │timp util. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sistemul informatic │
│1.3.1.3│C │asigură informaţiile │
│ │ │necesare pentru derularea │
│ │ │activităţilor medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Păstrarea, arhivarea şi │
│ │ │distrugerea documentelor, │
│ │ │informaţiilor şi │
│1.3.1.4│C │înregistrărilor asigură │
│ │ │confidenţialitatea, │
│ │ │integritatea şi │
│ │ │securitatea datelor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Comunicarea externă şi │
│1.3.2 │Cr │internă răspunde nevoii │
│ │ │pacientului şi unităţii │
│ │ │sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară pune la │
│1.3.2.1│C │dispoziţia publicului │
│ │ │canale de comunicare şi │
│ │ │informare variate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Pagina de internet a │
│1.3.2.2│C │unităţii sanitare asigură │
│ │ │comunicarea eficientă. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Comunicarea se realizează │
│1.3.2.3│C │având în vedere │
│ │ │continuitatea procesului │
│ │ │de îngrijire. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│ │ │organizată comunicarea cu │
│1.3.2.4│C │alte unităţi sanitare şi │
│ │ │alte structuri │
│ │ │administrative. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară se │
│ │ │preocupă de îmbunătăţirea │
│1.4 │S │calităţii serviciilor de │
│ │ │sănătate şi a siguranţei │
│ │ │pacientului şi │
│ │ │personalului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sistemul de management al │
│ │ │calităţii vizează │
│1.4.1 │Cr │optimizarea continuă a │
│ │ │proceselor de la nivelul │
│ │ │unităţii sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Conducerea unităţii │
│1.4.1.1│C │sanitare asigură │
│ │ │organizarea sistemului de │
│ │ │management al calităţii. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Conducerea se preocupă de │
│1.4.1.2│C │îmbunătăţirea calităţii │
│ │ │serviciilor de sănătate şi│
│ │ │siguranţa pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│1.4.2 │Cr │urmăreşte creşterea │
│ │ │nivelului de satisfacţie a│
│ │ │pacienţilor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │utilizează opinia │
│1.4.2.1│C │pacientului şi │
│ │ │aparţinătorului în │
│ │ │procesul decizional. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are în │
│ │ │vedere pregătirea │
│1.4.2.2│C │personalului pentru │
│ │ │eficienţa şi eficacitatea │
│ │ │comunicării. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară a │
│ │ │implementat o modalitate │
│1.4.3 │Cr │de management al │
│ │ │riscurilor specifice │
│ │ │activităţilor proprii. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│1.4.3.1│C │organizată activitatea de │
│ │ │identificare şi analiză a │
│ │ │riscurilor neclinice. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│1.4.3.2│C │monitorizează eficacitatea│
│ │ │măsurilor de prevenire a │
│ │ │riscurilor neclinice. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul riscurilor │
│ │ │neclinice asigură │
│1.4.4 │Cr │protecţia angajaţilor şi │
│ │ │vizitatorilor faţă de │
│ │ │potenţiale prejudicii. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sunt identificate locurile│
│ │ │şi condiţiile cu potenţial│
│ │ │de risc fizic pentru │
│1.4.4.1│C │securitatea persoanelor │
│ │ │(risc de cădere, de │
│ │ │alunecare, de lovire, │
│ │ │electrocutare etc.). │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │La nivelul unităţii │
│ │ │sanitare sunt adoptate │
│1.4.4.2│C │măsuri de protecţie, pază │
│ │ │şi securitate pentru │
│ │ │bunuri şi persoane. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│1.4.4.3│C │implementează măsuri de │
│ │ │gestionare a riscurilor la│
│ │ │seism, incendiu, explozie.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │implementează măsuri de │
│1.4.4.4│C │gestionare a riscului de │
│ │ │contaminare chimică şi │
│ │ │biologică. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul deşeurilor │
│1.4.4.5│C │respectă regulile pentru │
│ │ │prevenirea contaminării │
│ │ │toxice şi infecţioase. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Funcţionarea serviciilor │
│1.4.4.6│C │vitale ale unităţii │
│ │ │sanitare este asigurată. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│1.4.4.7│C │prevăzute măsuri pentru │
│ │ │siguranţa fizică a │
│ │ │angajaţilor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Echipele de intervenţie │
│ │ │pentru situaţii de │
│1.4.4.8│C │dezastre naturale sau │
│ │ │catastrofă sunt desemnate │
│ │ │la nivelul unităţii │
│ │ │sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Mediul de îngrijire │
│ │ │asigură condiţiile │
│1.5 │S │necesare pentru │
│ │ │desfăşurarea asistenţei │
│ │ │medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Organizarea mediului de │
│ │ │îngrijire respectă │
│1.5.1 │Cr │condiţiile privind │
│ │ │capacitatea şi │
│ │ │competenţele asumate ale │
│ │ │unităţii sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Condiţiile de transport │
│1.5.1.1│C │răspund particularităţilor│
│ │ │fiecărui pacient. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Curăţenia şi dezinfecţia │
│ │ │spaţiilor şi a │
│1.5.1.2│C │echipamentelor sunt │
│ │ │reglementate şi │
│ │ │monitorizate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Instituţia asigură │
│ │ │calitativ şi cantitativ │
│1.5.1.3│C │echipament de protecţie │
│ │ │pentru personalul medical │
│ │ │şi lenjerie pentru targă. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Mediul de îngrijire este │
│1.5.2 │Cr │evaluat şi adaptat │
│ │ │necesităţilor asistenţei │
│ │ │medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│1.5.2.1│C │evaluează şi îmbunătăţeşte│
│ │ │constant mediul ambiant. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Deplasarea pacienţilor la │
│1.5.2.2│C │spital se realizează în │
│ │ │condiţii de confort. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Îngrijirile sunt acordate │
│1.5.2.3│C │cu respectarea dreptului │
│ │ │la intimitate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│2 │R │MANAGEMENTUL CLINIC │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Preluarea în îngrijire şi │
│ │ │evaluarea iniţială a │
│2.1 │S │pacientului se fac conform│
│ │ │nevoilor acestuia şi │
│ │ │resurselor disponibile. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Preluarea în îngrijire a │
│ │ │pacientului este │
│ │ │organizată pentru a │
│ │ │facilita accesul la │
│2.1.1 │Cr │servicii de sănătate │
│ │ │conform nevoilor acestuia │
│ │ │şi gradului de competenţă │
│ │ │tehnică şi profesională a │
│ │ │unităţii sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Acordarea serviciului de │
│2.1.1.1│C │consultaţie la domiciliu │
│ │ │este reglementată. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Preluarea pacienţilor se │
│ │ │face consecutiv triajului │
│ │ │efectuat în dispecerat de │
│ │ │către coordonatorul │
│2.1.1.2│C │activităţii medicale, în │
│ │ │funcţie de gravitatea │
│ │ │afecţiunilor │
│ │ │clasificându-le pe coduri │
│ │ │de culoare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│2.1.2 │Cr │organizat compartimentul │
│ │ │de asistenţă medicală de │
│ │ │urgenţă. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │asistenţa medicală de │
│2.1.2.1│C │urgenţă şi prim ajutor │
│ │ │calificat în limitele │
│ │ │competenţelor sale, │
│ │ │permanent. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Personalul medical angajat│
│ │ │este calificat conform │
│2.1.2.2│C │prevederilor legale şi │
│ │ │este instruit periodic cu │
│ │ │privire la urgenţele cu │
│ │ │incidenţă mai scăzută. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│ │ │compartiment de asistenţă │
│2.1.2.3│C │medicală de urgenţă care │
│ │ │este organizat eficace şi │
│ │ │eficient. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Serviciul de urgenţă │
│ │ │prespitalicesc asigură │
│ │ │servicii adaptate şi │
│2.1.3 │Cr │pentru persoanele cu │
│ │ │dizabilităţi, nevoi │
│ │ │speciale sau manifestări │
│ │ │agresive. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Pacientul cu dizabilităţi │
│ │ │sau nevoi speciale │
│2.1.3.1│C │beneficiază de condiţii │
│ │ │adecvate de preluare │
│ │ │(serviciul 113). │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Serviciul de urgenţă │
│ │ │prespitalicesc este │
│2.1.3.2│C │pregătit pentru │
│ │ │managementul pacientului │
│ │ │cu manifestări agresive. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Preluarea pacientului cu │
│ │ │deficienţe de auz sau de │
│2.1.3.3│C │vedere se va face specific│
│ │ │ţinând cont de │
│ │ │particularităţile cazului.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Procesul de evaluare a │
│ │ │nevoilor pacientului, în │
│ │ │vederea stabilirii │
│2.1.4 │Cr │modalităţii de rezolvare a│
│ │ │cazului, este bine definit│
│ │ │la nivelul unităţii │
│ │ │sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │În funcţie de starea │
│ │ │iniţială, se decide dacă │
│2.1.4.1│C │unitatea sanitară poate │
│ │ │prelua pacientul şi │
│ │ │modalitatea de rezolvare a│
│ │ │cazului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Solicitările de transport/│
│2.1.4.2│C │transfer asistat se fac în│
│ │ │mod reglementat/ │
│ │ │procedurat. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│ │ │organizată o modalitate de│
│ │ │orientare a pacientului şi│
│ │ │facilitează accesul la │
│2.1.4.3│C │serviciile de care are │
│ │ │nevoie (intervenţie de │
│ │ │urgenţă, transport │
│ │ │medicalizat/nemedicalizat │
│ │ │sau consultaţie la │
│ │ │domiciliu). │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară se │
│ │ │implică în rezolvarea │
│ │ │cazurilor cu │
│2.1.4.4│C │particularităţi │
│ │ │psihoemoţionale, │
│ │ │socioeconomice şi │
│ │ │spirituale care pot afecta│
│ │ │procesul de îngrijire. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul durerii acute│
│2.1.4.5│C │sau cronice începe din │
│ │ │etapa evaluării iniţiale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Practica medicală │
│ │ │abordează integrat şi │
│2.2 │S │specific pacientul, cu │
│ │ │asigurarea continuităţii │
│ │ │asistenţei şi a │
│ │ │îngrijirilor medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul cazului este │
│2.2.1 │Cr │bazat pe utilizarea │
│ │ │protocoalelor de │
│ │ │diagnostic şi tratament. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Acordarea asistenţei │
│2.2.1.1│C │medicale se face conform │
│ │ │competenţei echipajului de│
│ │ │intervenţie. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Elaborarea protocoalelor │
│ │ │de diagnostic şi tratament│
│ │ │este făcută pe baza │
│2.2.1.2│C │principiilor medicinei │
│ │ │bazate pe dovezi, a │
│ │ │experienţei clinice de la │
│ │ │nivelul unităţii sanitare.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Evaluarea eficienţei şi │
│ │ │eficacităţii protocoalelor│
│2.2.1.3│C │se efectuează periodic si │
│ │ │este urmată de │
│ │ │actualizarea acestora. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Datele medicale sunt │
│ │ │înregistrate corect, │
│2.2.2 │Cr │complet, în timp real şi │
│ │ │evitând redundanţele, │
│ │ │accesul la acestea fiind │
│ │ │reglementat. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │stabileşte datele minime │
│2.2.2.1│C │necesar a fi culese, │
│ │ │consemnate şi monitorizate│
│ │ │la solicitarea serviciului│
│ │ │de urgenţă. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Personalul medical │
│2.2.2.2│C │respectă protocolul în │
│ │ │cazul decesului unui │
│ │ │pacient. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Personalul medical │
│ │ │consemnează informaţiile │
│ │ │privind îngrijirile │
│2.2.2.3│C │acordate, rezultatele │
│ │ │examinării clinice şi │
│ │ │recomandările terapeutice │
│ │ │conform competentelor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│2.3 │S │promovează conceptul de │
│ │ │„prieten al copilului“. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară se │
│2.3.1 │Cr │preocupă de asigurarea │
│ │ │unui climat prietenos, │
│ │ │adaptat copilului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│2.3.1.1│C │condiţii adaptate │
│ │ │asistenţei medicale a │
│ │ │copilului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│2.3.1.2│C │servicii specifice │
│ │ │asistenţei medicale pentru│
│ │ │copii. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară se │
│ │ │preocupă de identificarea │
│2.3.2 │Cr │şi asigurarea nevoilor │
│ │ │specifice pentru cazurile │
│ │ │de îmbolnăvire la │
│ │ │nou-născut. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │ambulanţe cu dotare │
│2.3.2.1│C │specifică pentru cazurile │
│ │ │de îmbolnăvire la │
│ │ │nou-născut. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Serviciul de urgenţă │
│ │ │prespitalicesc asigură │
│2.3.2.2│C │personal cu pregătire │
│ │ │specifică pentru cazurile │
│ │ │de îmbolnăvire la │
│ │ │nou-născut. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Există protocol de │
│ │ │intervenţie în cazul │
│2.3.2.3│C │nou-născutului viu/mort în│
│ │ │prezenţa personalului din │
│ │ │unitatea sanitară. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul farmaceutic │
│ │ │şi al medicaţiei asigură │
│2.4 │S │continuitatea │
│ │ │tratamentului şi siguranţa│
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│2.4.1 │Cr │Administrarea medicaţiei │
│ │ │este reglementată. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Depozitul stoc de │
│ │ │medicamente al unităţii │
│2.4.1.1│C │sanitare asigură │
│ │ │medicamentele necesare │
│ │ │susţinerii continuităţii │
│ │ │actului medical. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Organizarea activităţii │
│ │ │farmaceutice se face pe │
│2.4.1.2│C │baza unor proceduri şi │
│ │ │instrucţiuni de lucru │
│ │ │specifice. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Circuitul informaţional al│
│ │ │produselor farmaceutice │
│2.4.1.3│C │este respectat şi asigură │
│ │ │trasabilitatea medicaţiei │
│ │ │administrate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Organizarea şi dotarea │
│ │ │spaţiului de lucru al │
│2.4.1.4│C │depozitului stoc de │
│ │ │medicamente respectă │
│ │ │legislaţia în vigoare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Prescrierea medicaţiei │
│2.4.2 │Cr │consecutiv consultaţiilor │
│ │ │la domiciliu este │
│ │ │reglementată. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Condiţiile de prescriere a│
│ │ │medicaţiei în unitatea │
│ │ │sanitară sunt stabilite şi│
│2.4.2.1│C │cunoscute la nivelul │
│ │ │tuturor secţiilor │
│ │ │(staţiilor, substaţiilor │
│ │ │şi depozitelor stoc de │
│ │ │medicamente). │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│2.4.2.2│C │Prescrierile sunt │
│ │ │înregistrate şi analizate.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul infecţiilor │
│2.5 │S │asociate asistenţei │
│ │ │medicale respectă bunele │
│ │ │practici în domeniu. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul unităţii │
│ │ │sanitare are organizată │
│ │ │activitatea de │
│2.5.1 │Cr │supraveghere, prevenire şi│
│ │ │limitare a infecţiilor │
│ │ │asociate asistenţei │
│ │ │medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul unităţii │
│ │ │sanitare adoptă măsuri │
│ │ │pentru constituirea │
│2.5.1.1│C │structurilor implicate în │
│ │ │prevenirea infecţiilor │
│ │ │asociate asistenţei │
│ │ │medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Respectarea măsurilor de │
│ │ │prevenire şi limitare a │
│2.5.1.2│C │infecţiilor asociate │
│ │ │asistenţei medicale este │
│ │ │monitorizată. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul clinic al │
│2.5.2 │Cr │structurilor medicale │
│ │ │previne şi limitează │
│ │ │riscul infecţios. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Trasabilitatea proceselor │
│ │ │privind buna utilizare a │
│ │ │dispozitivelor medicale, │
│ │ │materialelor sanitare şi │
│2.5.2.1│C │echipamentelor de multiplă│
│ │ │folosinţă este asigurată │
│ │ │şi supravegheată pentru │
│ │ │prevenirea şi limitarea │
│ │ │infecţiilor asociate │
│ │ │asistenţei medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│2.5.2.2│C │gestionează riscul │
│ │ │infecţios al personalului.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară dezvoltă│
│ │ │şi implementează o │
│2.6 │S │politică de asigurare şi │
│ │ │îmbunătăţire a siguranţei │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are o │
│2.6.1 │Cr │abordare proactivă de │
│ │ │prevenire a riscurilor │
│ │ │clinice. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │La nivelul fiecărui sector│
│ │ │de activitate medicală │
│ │ │sunt identificate, │
│2.6.1.1│C │documentate şi evaluate │
│ │ │anual riscurile clinice, │
│ │ │parte integrantă a │
│ │ │registrului riscurilor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară dezvoltă│
│2.6.1.2│C │şi implementează un sistem│
│ │ │de gestionare a │
│ │ │evenimentelor adverse. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Transferul informaţiei şi │
│ │ │al responsabilităţilor │
│2.6.2 │Cr │privind pacientul asigură │
│ │ │continuitatea îngrijirilor│
│ │ │şi siguranţa acestuia. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Predarea-preluarea cazului│
│ │ │se face aplicând o │
│ │ │modalitate de transfer al │
│2.6.2.1│C │informaţiilor şi │
│ │ │responsabilităţilor legate│
│ │ │de pacient, stabilită la │
│ │ │nivelul unităţii sanitare.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Transferul informaţiilor │
│ │ │şi responsabilităţilor la │
│2.6.2.2│C │predarea-preluarea │
│ │ │pacientului este │
│ │ │înregistrat şi analizat │
│ │ │cel puţin semestrial. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│3 │R │ETICA MEDICALĂ ŞI │
│ │ │DREPTURILE PACIENTULUI │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │promovează respectul │
│3.1 │S │pentru autonomia │
│ │ │pacientului, principiile │
│ │ │binefacerii şi │
│ │ │nonvătămării. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea asigură │
│ │ │conformitatea practicii │
│ │ │medicale cu normele etice │
│3.1.1 │Cr │şi legale privind │
│ │ │obţinerea consimţământului│
│ │ │informat şi asigurarea │
│ │ │confidenţialităţii datelor│
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│3.1.1.1│C │reglementează obţinerea │
│ │ │consimţământului informat.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │utilizează proceduri │
│3.1.1.2│C │unitare privind asigurarea│
│ │ │confidenţialităţii datelor│
│ │ │personale ale pacientului.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│3.1.2 │Cr │stabileşte limitele de │
│ │ │competenţă ale │
│ │ │personalului angajat. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │reglementează condiţiile │
│3.1.2.1│C │în care depăşirea │
│ │ │competenţelor medicale │
│ │ │este permisă în interesul │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │instruirea personalului │
│3.1.2.2│C │medical pentru prevenirea │
│ │ │depăşirii competenţelor │
│ │ │deţinute. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară respectă│
│ │ │principiul echităţii, │
│3.2 │S │justiţiei sociale şi al │
│ │ │contextului cultural şi │
│ │ │spiritual al pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│ │ │politici de prevenire a │
│3.2.1 │Cr │discriminării şi de │
│ │ │informare despre acordarea│
│ │ │serviciilor medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│3.2.1.1│C │reglementează prevenirea │
│ │ │discriminării în acordarea│
│ │ │serviciilor medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Există recomandări/măsuri │
│3.2.1.2│C │bazate pe analiza │
│ │ │chestionarelor şi a │
│ │ │reclamaţiilor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │reglementează modalitatea │
│ │ │prin care se pun la │
│3.2.2 │Cr │dispoziţia pacientului, │
│ │ │respectiv aparţinătorilor │
│ │ │sau împuterniciţilor │
│ │ │documentele medicale │
│ │ │solicitate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Personalul medical este │
│ │ │instruit cu privire la │
│3.2.2.1│C │protecţia datelor cu │
│ │ │caracter personal, la │
│ │ │angajare şi ori de câte │
│ │ │ori este necesar. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Eliberarea datelor │
│ │ │medicale ale pacientului │
│3.2.2.2│C │către instituţii se face │
│ │ │cu respectarea legislaţiei│
│ │ │în vigoare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│3.2.3 │Cr │condiţiile şi procedurile │
│ │ │de acces al mass-mediei în│
│ │ │instituţie şi la pacienţi.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Accesul mass-mediei în │
│ │ │unitatea sanitară/la │
│3.2.3.1│C │pacienţi se face cu │
│ │ │respectarea intimităţii │
│ │ │acestora. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│ │ │reglementări privind │
│3.2.3.2│C │înregistrarea audio/foto/ │
│ │ │video a pacientului, │
│ │ │inclusiv în scop medical, │
│ │ │didactic şi de cercetare. │
├───────┴───┴──────────────────────────┤
│R = referinţă; S = standard; Cr = │
│criteriu; C = cerinţă. │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 4


┌───────┬───┬──────────────────────────┐
│ │Tip│ │
│Cod │R/S│Standarde │
│ │/Cr│ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU │
│ │/C │ │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│0 │1 │2 │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│1 │R │MANAGEMENTUL │
│ │ │ORGANIZAŢIONAL │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Dezvoltarea şi │
│ │ │managementul unităţii │
│ │ │sanitare sunt reflectate │
│1.1 │S │în structura │
│ │ │organizatorică, în │
│ │ │managementul resursei │
│ │ │umane şi în managementul │
│ │ │financiar. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Planul de dezvoltare se │
│ │ │bazează pe analiza │
│1.1.1 │Cr │nevoilor de îngrijire a │
│ │ │populaţiei şi a pieţei de │
│ │ │servicii. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │utilizează o analiză a │
│ │ │nevoilor de îngrijire a │
│1.1.1.1│C │populaţiei căreia i se │
│ │ │adresează şi a pieţei de │
│ │ │servicii de sănătate din │
│ │ │teritoriul aferent unde │
│ │ │este localizată. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Planul de dezvoltare │
│ │ │vizează îmbunătăţirea │
│ │ │calităţii serviciilor, în │
│1.1.1.2│C │concordanţă cu obţinerea │
│ │ │de venituri din prestarea │
│ │ │activităţilor de îngrijire│
│ │ │medicală la domiciliu. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Planul de dezvoltare al │
│ │ │unităţii sanitare are în │
│1.1.1.3│C │vedere parteneriate pentru│
│ │ │cercetare, dezvoltare şi │
│ │ │inovare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Structura organizatorică │
│ │ │şi managementul │
│ │ │organizaţional asigură │
│1.1.2 │Cr │derularea optimă a │
│ │ │proceselor de acordare a │
│ │ │îngrijirilor medicale la │
│ │ │domiciliu. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Structura organizatorică │
│ │ │este fundamentată şi │
│1.1.2.1│C │documentată, respectiv │
│ │ │analizată şi actualizată │
│ │ │ori de câte ori este │
│ │ │necesar. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară a luat │
│ │ │toate măsurile necesare │
│ │ │pentru menţinerea │
│ │ │condiţiilor de autorizare │
│1.1.2.2│C │şi/sau avizare specifice, │
│ │ │prevăzute de │
│ │ │reglementările legale în │
│ │ │vigoare, inclusiv pe cele │
│ │ │referitoare la echipamente│
│ │ │şi dispozitive medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Modul de administrare a │
│ │ │resursei umane este │
│1.1.3 │Cr │documentat şi adaptat │
│ │ │necesarului pentru │
│ │ │desfăşurarea activităţii │
│ │ │unităţii sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│1.1.3.1│C │stabileşte necesarul de │
│ │ │personal în baza planului │
│ │ │de dezvoltare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Obiectivele planului de │
│ │ │dezvoltare sunt defalcate │
│1.1.3.2│C │pe acţiuni în fişa │
│ │ │postului la fiecare nivel,│
│ │ │cunoscute şi asumate de │
│ │ │către fiecare angajat. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Formarea şi dezvoltarea │
│ │ │profesională continuă a │
│1.1.3.3│C │personalului sunt adecvate│
│ │ │specificului şi nevoilor │
│ │ │unităţii sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Politica de personal este │
│ │ │transparentă, │
│ │ │standardizată şi capabilă │
│1.1.3.4│C │să motiveze angajaţii, │
│ │ │oferind acestora protecţie│
│ │ │şi satisfacţie în viaţa │
│ │ │profesională faţă de munca│
│ │ │prestată. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│1.1.3.5│C │echipament de lucru şi │
│ │ │mijloace de protecţie │
│ │ │corespunzătoare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Bugetul de venituri şi │
│ │ │cheltuieli ale unităţii │
│1.1.4 │Cr │sanitare susţine │
│ │ │realizarea activităţilor │
│ │ │planificate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Bugetul de venituri şi │
│ │ │cheltuieli se întocmeşte │
│1.1.4.1│C │în funcţie de planul de │
│ │ │servicii oferite şi de │
│ │ │analiza exerciţiului │
│ │ │financiar anual precedent.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │monitorizează costurile │
│1.1.4.2│C │serviciilor medicale │
│ │ │furnizate pentru │
│ │ │actualizarea tarifelor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Aprovizionarea sectoarelor│
│1.1.4.3│C │de activitate asigură │
│ │ │continuitatea în │
│ │ │furnizarea serviciilor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sistemul informaţional │
│ │ │este organizat pentru a │
│ │ │răspunde sarcinilor de │
│ │ │colectare, stocare │
│ │ │temporară, prelucrare, │
│ │ │arhivare şi distrugere a │
│1.2 │S │datelor, din mediul intern│
│ │ │şi extern, necesare │
│ │ │desfăşurării activităţilor│
│ │ │specifice unităţii │
│ │ │sanitare, precum şi │
│ │ │sarcinilor de comunicare │
│ │ │internă şi externă. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sistemul informaţional se │
│ │ │structurează după │
│1.2.1 │Cr │cerinţele planului de │
│ │ │dezvoltare a unităţii │
│ │ │sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sistemul informaţional │
│ │ │colectează, stochează, │
│ │ │prelucrează informaţiile │
│ │ │din mediul intern şi │
│ │ │extern şi le pune la │
│ │ │dispoziţie │
│1.2.1.1│C │compartimentelor/ │
│ │ │funcţiilor conform │
│ │ │responsabilităţilor care │
│ │ │le revin în activitatea │
│ │ │unităţii sanitare, ţinând │
│ │ │cont de planul de │
│ │ │dezvoltare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│1.2.1.2│C │adaptarea sistemului │
│ │ │informaţional la cerinţele│
│ │ │activităţii. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sistemul informaţional │
│ │ │susţine procesul de │
│1.2.1.3│C │instruire şi dezvoltare │
│ │ │profesională a │
│ │ │angajaţilor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Circuitele şi fluxurile │
│ │ │informaţionale susţin │
│1.2.2 │Cr │desfăşurarea activităţilor│
│ │ │şi a procesului decizional│
│ │ │din fiecare compartiment. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Circuitele şi fluxurile │
│ │ │informaţionale asigură │
│1.2.2.1│C │transmiterea datelor în │
│ │ │formatul necesar şi în │
│ │ │timp util. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Circuitele şi fluxurile │
│ │ │informaţionale conţin │
│ │ │sisteme de confirmare a │
│1.2.2.2│C │recepţiei informaţiei şi │
│ │ │de alertare pentru a │
│ │ │preveni apariţia erorilor │
│ │ │decizionale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Performanţa procesului │
│1.2.2.3│C │informaţional este │
│ │ │evaluată anual. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară aplică │
│ │ │prevederile legale care │
│ │ │reglementează │
│ │ │proprietatea, │
│ │ │confidenţialitatea, │
│1.2.3 │Cr │integritatea şi │
│ │ │securitatea datelor │
│ │ │utilizate în desfăşurarea │
│ │ │activităţilor specifice, │
│ │ │precum şi în cazul │
│ │ │interacţiunilor cu o terţă│
│ │ │parte. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │În activitatea unităţii │
│ │ │sanitare se respectă │
│1.2.3.1│C │legislaţia în vigoare │
│ │ │privind securitatea │
│ │ │datelor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│ │ │asigurat un sistem de │
│ │ │back-up pentru │
│1.2.3.2│C │componentele din sistemul │
│ │ │informaţional necesare în │
│ │ │desfăşurarea activităţilor│
│ │ │medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Păstrarea, arhivarea şi │
│ │ │distrugerea documentelor, │
│ │ │informaţiilor şi │
│1.2.3.3│C │înregistrărilor asigură │
│ │ │confidenţialitatea, │
│ │ │integritatea şi │
│ │ │securitatea datelor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Comunicarea externă │
│1.2.4 │Cr │asigură respectarea │
│ │ │misiunii asumate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară pune la │
│ │ │dispoziţia publicului │
│ │ │canale de comunicare │
│1.2.4.1│C │pentru transmiterea │
│ │ │informaţiilor privind │
│ │ │îngrijirile medicale │
│ │ │furnizate şi obţinerea │
│ │ │feedbackului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│1.2.4.2│C │reglementată comunicarea │
│ │ │cu alte unităţi sanitare │
│ │ │şi alte structuri externe.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│ │ │organizat un sistem de │
│1.2.5 │Cr │comunicare internă │
│ │ │structurat şi dimensionat │
│ │ │corespunzător cu │
│ │ │activitatea desfăşurată. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Pentru activităţile │
│ │ │efectuate, unitatea │
│1.2.5.1│C │sanitară are reglementată │
│ │ │comunicarea internă între │
│ │ │compartimente/ funcţii/ │
│ │ │angajaţi. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Regulile de comunicare │
│1.2.5.2│C │sunt aduse la cunoştinţă │
│ │ │personalului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Comunicarea cu pacientul │
│1.2.6 │Cr │îi facilitează acestuia │
│ │ │participarea la procesul │
│ │ │de îngrijiri. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Comunicarea este adaptată │
│ │ │la înţelegerea, nevoile │
│1.2.6.1│C │medicale, culturale şi │
│ │ │religioase ale pacientului│
│ │ │/ aparţinătorilor/reţelei │
│ │ │primare de suport. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│1.2.6.2│C │analizează cel puţin │
│ │ │semestrial eficacitatea │
│ │ │comunicării. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară se │
│ │ │preocupă de îmbunătăţirea │
│1.3 │S │calităţii serviciilor de │
│ │ │sănătate şi a siguranţei │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│1.3.1 │Cr │implementează managementul│
│ │ │calităţii serviciilor de │
│ │ │sănătate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │stabileşte modul de │
│1.3.1.1│C │funcţionare a │
│ │ │managementului calităţii │
│ │ │serviciilor de sănătate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│1.3.1.2│C │monitorizează nivelul de │
│ │ │satisfacţie a pacientului.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Există recomandări/măsuri │
│1.3.1.3│C │bazate pe analiza │
│ │ │reclamaţiilor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│1.3.1.4│C │monitorizează evenimentele│
│ │ │adverse asociate │
│ │ │asistenţei medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară se │
│1.3.2 │Cr │preocupă de identificarea │
│ │ │şi analiza riscurilor │
│ │ │neclinice. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│ │ │organizată activitatea de │
│1.3.2.1│C │identificare, analiză şi │
│ │ │diminuare a riscurilor │
│ │ │nemedicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sunt identificate locurile│
│ │ │şi condiţiile cu potenţial│
│ │ │de risc fizic pentru │
│ │ │securitatea persoanelor │
│1.3.2.2│C │(risc de cădere, de │
│ │ │alunecare, de lovire, │
│ │ │electrocutare etc.), │
│ │ │pacienţi, angajaţi şi │
│ │ │vizitatori. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │implementează măsuri de │
│1.3.3 │Cr │protecţie a pacientului, │
│ │ │aparţinătorilor şi │
│ │ │personalului faţă de │
│ │ │riscurile neclinice. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │La nivelul unităţii │
│ │ │sanitare sunt adoptate │
│1.3.3.1│C │măsuri de protecţie, pază │
│ │ │şi securitate pentru │
│ │ │bunuri şi persoane. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│1.3.3.2│C │implementează măsuri de │
│ │ │gestionare a riscurilor la│
│ │ │seism, incendiu, explozie.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │implementează măsuri de │
│1.3.3.3│C │gestionare a riscului de │
│ │ │contaminare chimică şi │
│ │ │biologică. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul deşeurilor │
│1.3.3.4│C │respectă regulile pentru │
│ │ │prevenirea contaminării │
│ │ │toxice şi infecţioase. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│1.3.3.5│C │prevăzute măsuri pentru │
│ │ │siguranţa fizică a │
│ │ │angajaţilor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Modul de organizare a │
│ │ │mediului de îngrijire │
│ │ │asigură condiţiile │
│1.4 │S │necesare furnizării │
│ │ │asistenţei medicale în │
│ │ │funcţie de structura şi │
│ │ │competenţele asumate de │
│ │ │către unitatea sanitară. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Organizarea mediului de │
│1.4.1 │Cr │îngrijire ţine cont de │
│ │ │structura unităţii │
│ │ │sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Curăţenia şi dezinfecţia │
│ │ │spaţiilor şi a │
│1.4.1.1│C │echipamentelor sunt │
│ │ │reglementate şi │
│ │ │monitorizate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │evaluează şi face │
│1.4.1.2│C │propuneri pentru │
│ │ │îmbunătăţirea mediului în │
│ │ │care se acordă îngrijirile│
│ │ │medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Organizarea mediului de │
│1.4.2 │Cr │îngrijire ţine cont de │
│ │ │particularităţile │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Îngrijirile sunt acordate │
│1.4.2.1│C │cu respectarea dreptului │
│ │ │la intimitate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Igienizarea şi dezinfecţia│
│ │ │spaţiilor unde este │
│ │ │îngrijit pacientul şi a │
│1.4.2.2│C │echipamentelor utilizate │
│ │ │se realizează în mod │
│ │ │eficace şi se │
│ │ │documentează. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │calitatea sterilizării │
│1.4.2.3│C │materialelor şi │
│ │ │instrumentarului medical │
│ │ │utilizat. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Regimul dietetic al │
│ │ │pacientului este │
│1.4.2.4│C │supravegheat pentru a fi │
│ │ │în acord cu îngrijirile │
│ │ │medicale acordate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │monitorizează mediul în │
│ │ │care se găseşte pacientul │
│ │ │şi menţionează │
│1.4.2.5│C │recomandările de │
│ │ │optimizare a acestuia în │
│ │ │fişa de observaţie pentru │
│ │ │îngrijirile medicale la │
│ │ │domiciliu. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │MANAGEMENTUL SERVICIILOR │
│2 │R │DE ÎNGRIJIRI MEDICALE LA │
│ │ │DOMICILIU │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Preluarea în îngrijire a │
│ │ │pacientului se face │
│2.1 │S │conform nevoilor acestuia,│
│ │ │misiunii şi resurselor │
│ │ │disponibile ale unităţii │
│ │ │sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară şi-a │
│2.1.1 │Cr │stabilit şi asumat gradul │
│ │ │tehnic de competenţă şi pe│
│ │ │cel profesional. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară a │
│2.1.1.1│C │identificat patologiile │
│ │ │pentru care oferă servicii│
│ │ │specializate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│ │ │stabilite resursele │
│2.1.1.2│C │necesare pentru │
│ │ │patologiile cărora li se │
│ │ │adresează. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Preluarea pacientului, în │
│ │ │scopul acordării de │
│ │ │îngrijiri medicale la │
│ │ │domiciliu, este organizată│
│2.1.2 │Cr │pentru a facilita accesul │
│ │ │la servicii conform │
│ │ │recomandărilor medicale, │
│ │ │solicitărilor şi nevoilor │
│ │ │specifice. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Înregistrarea în scopul │
│2.1.2.1│C │îngrijirilor medicale la │
│ │ │domiciliu este │
│ │ │reglementată. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Există o reglementare │
│ │ │pentru preluarea în │
│2.1.2.2│C │îngrijire a pacientului │
│ │ │bazată pe sursa │
│ │ │solicitării. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Acţiunile în caz de │
│2.1.3 │Cr │urgenţă medicală la │
│ │ │domiciliul pacientului │
│ │ │sunt reglementate intern. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│2.1.3.1│C │asistenţa medicală de │
│ │ │urgenţă când este necesar,│
│ │ │în limita de competenţă. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Personalul medical angajat│
│ │ │este calificat şi instruit│
│2.1.3.2│C │periodic în acordarea │
│ │ │primului ajutor în caz de │
│ │ │urgenţe medicale │
│ │ │individuale sau colective.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Personalul care acordă │
│2.1.3.3│C │îngrijiri medicale are la │
│ │ │dispoziţie truse medicale │
│ │ │de urgenţă. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│ │ │reglementată modalitatea │
│2.1.3.4│C │de predare rapidă către │
│ │ │serviciile de urgenţă │
│ │ │calificate, când situaţia │
│ │ │o impune. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Serviciul de preluare a │
│ │ │pacientului este accesibil│
│2.1.4 │Cr │şi persoanelor cu │
│ │ │dizabilităţi şi nevoi │
│ │ │speciale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Pacientul cu dizabilităţi │
│2.1.4.1│C │sau nevoi speciale │
│ │ │beneficiază de îngrijiri │
│ │ │adaptate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Personalul unităţii │
│ │ │sanitare este instruit şi │
│ │ │dispune de dotarea │
│2.1.4.2│C │medicală necesară pentru │
│ │ │managementul pacientului │
│ │ │cu manifestări agresive │
│ │ │acute. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Evaluarea iniţială la │
│ │ │domiciliu urmăreşte │
│ │ │identificarea nevoilor │
│ │ │pacientului şi a │
│ │ │factorilor care pot │
│2.2 │S │influenţa îngrijirile │
│ │ │(mediul fizic, factori │
│ │ │sociali, comportamentali │
│ │ │şi biologici), pentru a │
│ │ │stabili posibilitatea │
│ │ │preluării acestuia. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Pentru fiecare solicitare │
│2.2.1 │Cr │de îngrijiri medicale la │
│ │ │domiciliu se evaluează │
│ │ │nevoile de îngrijire. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Evaluarea iniţială la │
│ │ │domiciliu a nevoilor de │
│2.2.1.1│C │îngrijire fundamentează │
│ │ │preluarea sau respingerea │
│ │ │solicitării. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│ │ │reglementată modalitatea │
│ │ │de orientare către alte │
│2.2.1.2│C │unităţi sanitare a │
│ │ │pacientului cu necesităţi │
│ │ │care depăşesc competenţele│
│ │ │acesteia. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unităţile sanitare se │
│ │ │implică, prin │
│ │ │activităţi-suport, în │
│ │ │rezolvarea cazurilor cu │
│2.2.2 │Cr │particularităţi │
│ │ │psihoemoţionale şi │
│ │ │socioeconomice care pot │
│ │ │afecta procesul de │
│ │ │îngrijire. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Activităţile de │
│ │ │servicii-suport se │
│ │ │regăsesc în planul de │
│2.2.2.1│C │îngrijire şi sunt un │
│ │ │factor adjuvant în │
│ │ │acordarea îngrijirilor │
│ │ │medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │adaptează planul de │
│2.2.2.2│C │îngrijire la │
│ │ │particularităţile │
│ │ │psihoemoţionale ale │
│ │ │pacientului îngrijit. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │abordează │
│2.3 │S │multidisciplinar, integrat│
│ │ │şi specific pacientul, cu │
│ │ │asigurarea continuităţii │
│ │ │îngrijirilor medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul cazului este │
│2.3.1 │Cr │bazat pe utilizarea │
│ │ │ghidurilor de diagnostic │
│ │ │şi de tratament. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Acordarea îngrijirilor │
│ │ │medicale la domiciliu se │
│ │ │face în urma unei │
│ │ │planificări stabilite de │
│ │ │către şeful │
│ │ │compartimentului care │
│ │ │acordă îngrijirile │
│2.3.1.1│C │medicale la domiciliu, pe │
│ │ │baza solicitării de │
│ │ │îngrijiri medicale la │
│ │ │domiciliu, conform │
│ │ │recomandărilor făcute de │
│ │ │către medicul prescriptor │
│ │ │şi în urma evaluării │
│ │ │iniţiale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Ghidurile de diagnostic şi│
│ │ │tratament sunt utilizate │
│2.3.1.2│C │individualizat, conform │
│ │ │particularităţilor │
│ │ │cazului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Actualizarea procedurilor/│
│ │ │protocoalelor medicale se │
│2.3.1.3│C │efectuează când se │
│ │ │modifică bunele practici │
│ │ │în domeniu şi ori de câte │
│ │ │ori este cazul. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│2.3.2 │Cr │furnizează îngrijiri │
│ │ │medicale la domiciliu în │
│ │ │mod integrat. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Planul de îngrijire este │
│ │ │personalizat pentru │
│ │ │fiecare caz şi, unde este │
│ │ │necesar, unitatea sanitară│
│2.3.2.1│C │colaborează în procesul de│
│ │ │îngrijire cu profesionişti│
│ │ │din diferite specialităţi │
│ │ │medicale sau conexe │
│ │ │actului medical. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │colaborarea cu medicul de │
│2.3.2.2│C │familie al pacientului şi/│
│ │ │sau cu medici din │
│ │ │ambulatoriul de │
│ │ │specialitate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│2.3.3 │Cr │continuitatea asistenţei │
│ │ │medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │continuitatea îngrijirilor│
│2.3.3.1│C │medicale iniţiate anterior│
│ │ │pentru pacientul preluat │
│ │ │pentru îngrijiri medicale │
│ │ │la domiciliu. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│2.3.3.2│C │serviciile de recuperare/ │
│ │ │reabilitare recomandate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Planul de îngrijiri │
│ │ │medicale la domiciliu este│
│2.3.4 │Cr │adaptat nevoilor medicale,│
│ │ │sociale şi familiale ale │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Planul de îngrijire este │
│ │ │întocmit individualizat, │
│2.3.4.1│C │comunicat şi acceptat de │
│ │ │către pacient şi/sau │
│ │ │aparţinători. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Planul de îngrijire │
│ │ │implică reţeaua primară de│
│ │ │suport şi include │
│2.3.4.2│C │recomandări suplimentare │
│ │ │pe lângă recomandările │
│ │ │medicale pentru care s-au │
│ │ │solicitat îngrijiri │
│ │ │medicale la domiciliu. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │La sistarea sau │
│ │ │finalizarea episodului de │
│2.3.4.3│C │îngrijiri medicale la │
│ │ │domiciliu se întocmeşte un│
│ │ │raport/rezumat de episod. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Datele medicale sunt │
│ │ │înregistrate corect, │
│2.3.5 │Cr │complet, în timp real şi │
│ │ │accesul la aceste date │
│ │ │este reglementat. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Există o reglementare │
│ │ │pentru datele necesar a fi│
│ │ │înregistrate şi │
│2.3.5.1│C │monitorizate pe întreaga │
│ │ │durată a furnizării │
│ │ │serviciilor de îngrijiri │
│ │ │medicale la domiciliu. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Evoluţia pacientului pe │
│ │ │perioada episodului de │
│ │ │îngrijire este consemnată │
│2.3.5.2│C │corect, complet şi în timp│
│ │ │real în foaia de │
│ │ │observaţie pentru │
│ │ │îngrijiri la domiciliu. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul stării │
│ │ │terminale respectă │
│2.3.6 │Cr │demnitatea şi confortul │
│ │ │pacientului, asigurând │
│ │ │suport familiei. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│2.3.6.1│C │Starea terminală este │
│ │ │abordată specific. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară respectă│
│2.3.6.2│C │protocolul de stare │
│ │ │terminală. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul medicaţiei │
│2.4 │S │asigură continuitatea │
│ │ │tratamentului şi siguranţa│
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │La nivelul unităţii │
│ │ │sanitare există o │
│2.4.1 │Cr │reglementare de │
│ │ │monitorizare a │
│ │ │administrării medicaţiei. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Administrarea medicaţiei │
│ │ │se face doar în limitele │
│2.4.1.1│C │competenţei personalului │
│ │ │medical, conform │
│ │ │recomandărilor medicale │
│ │ │existente. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Trasabilitatea medicaţiei │
│2.4.1.2│C │administrate este │
│ │ │asigurată. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Prescrierea, administrarea│
│ │ │şi întreruperea │
│ │ │administrării de │
│2.4.2 │Cr │antibiotice este │
│ │ │fundamentată medical şi se│
│ │ │asigură trasabilitatea │
│ │ │utilizării acestora. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Prescrierea antibioticelor│
│ │ │se face conform │
│2.4.2.1│C │rezultatului antibiogramei│
│ │ │şi ghidurilor de │
│ │ │antibioterapie │
│ │ │recunoscute. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Antibioterapia este │
│2.4.2.2│C │documentată şi se modifică│
│ │ │în funcţie de evoluţie. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul infecţiilor │
│2.5 │S │asociate asistenţei │
│ │ │medicale respectă bunele │
│ │ │practici în domeniu. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul unităţii │
│ │ │sanitare supraveghează │
│2.5.1 │Cr │riscul infecţios şi │
│ │ │acţionează pentru a-l │
│ │ │controla. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Există un plan pentru │
│ │ │prevenirea şi limitarea │
│ │ │infecţiilor asociate │
│2.5.1.1│C │asistenţei medicale │
│ │ │cauzate de nerespectarea │
│ │ │procedurilor/protocoalelor│
│ │ │medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sunt supravegheaţi │
│2.5.1.2│C │pacienţii cu infecţii │
│ │ │prezente, la debut sau cu │
│ │ │risc. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │instruirea periodică a │
│ │ │personalului privind │
│2.5.1.3│C │supravegherea, prevenirea │
│ │ │şi limitarea infecţiilor │
│ │ │asociate asistenţei │
│ │ │medicale şi a bolilor │
│ │ │transmisibile. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul fiecărui caz │
│2.5.2 │Cr │are obiective de prevenire│
│ │ │şi limitare a riscului │
│ │ │infecţios. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sunt supravegheate │
│2.5.2.1│C │manevrele medicale cu risc│
│ │ │infecţios. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Este urmărit riscul │
│2.5.2.2│C │infecţios al pacientului │
│ │ │şi sunt aplicate metode de│
│ │ │reducere. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Starea de sănătate a │
│ │ │personalului medical din │
│2.5.2.3│C │punctul de vedere al │
│ │ │riscului infecţios este │
│ │ │monitorizată. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară dezvoltă│
│ │ │şi implementează o │
│2.6 │S │politică de asigurare şi │
│ │ │îmbunătăţire a siguranţei │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are o │
│2.6.1 │Cr │politică proactivă de │
│ │ │prevenire a riscurilor │
│ │ │clinice. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sunt identificate, │
│2.6.1.1│C │documentate şi evaluate │
│ │ │periodic riscurile │
│ │ │clinice. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sunt aplicate metode de │
│ │ │diminuare a riscurilor │
│2.6.1.2│C │clinice identificate şi │
│ │ │metodele sunt evaluate │
│ │ │periodic. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │urmăreşte identificarea şi│
│2.6.2 │Cr │prevenirea riscurilor şi a│
│ │ │erorilor legate de │
│ │ │medicaţie. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Înregistrarea şi │
│ │ │comunicarea informaţiilor │
│ │ │legate de medicaţia │
│ │ │pacientului atenţionează │
│2.6.2.1│C │şi contribuie la evitarea │
│ │ │asocierilor incompatibile │
│ │ │sau nerecomandate, precum │
│ │ │şi la continuitatea │
│ │ │tratamentelor în curs. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Personalul medical este │
│ │ │instruit anual referitor │
│2.6.2.2│C │la riscurile legate de │
│ │ │medicaţie şi măsurile │
│ │ │pentru prevenirea │
│ │ │acestora. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Transferul informaţiei şi │
│ │ │al responsabilităţilor │
│2.6.3 │Cr │privind pacientul asigură │
│ │ │continuitatea şi siguranţa│
│ │ │managementului cazului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │utilizează un sistem de │
│2.6.3.1│C │transfer al informaţiilor │
│ │ │şi responsabilităţilor │
│ │ │legate de managementul │
│ │ │cazului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Personalul medical este │
│ │ │instruit pentru utilizarea│
│2.6.3.2│C │sistemului de transfer al │
│ │ │informaţiilor şi │
│ │ │responsabilităţilor legate│
│ │ │de managementul cazului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sunt identificate cauzele │
│2.6.4 │Cr │generatoare de vătămări │
│ │ │corporale prin cădere/ │
│ │ │lovire. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Se identifică pacienţii cu│
│ │ │risc de cădere şi se │
│2.6.4.1│C │recomandă măsuri pentru │
│ │ │prevenirea şi diminuarea │
│ │ │consecinţelor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Informarea şi educarea │
│ │ │pacientului/ │
│2.6.4.2│C │aparţinătorilor şi │
│ │ │personalului contribuie la│
│ │ │diminuarea riscurilor de │
│ │ │cădere. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Încetarea furnizării de │
│2.7 │S │servicii se organizează │
│ │ │specific. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│2.7.1 │Cr │abordează corespunzător │
│ │ │starea terminală şi │
│ │ │decesul. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Personalul medical oferă │
│ │ │confort pacientului şi │
│2.7.1.1│C │sprijin familiei/ │
│ │ │aparţinătorilor pe │
│ │ │parcursul stării terminale│
│ │ │a pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Decesul în timpul │
│2.7.1.2│C │acordării îngrijirilor │
│ │ │medicale la domiciliu este│
│ │ │abordat specific. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │condiţiile necesare pentru│
│2.7.2 │Cr │transfer în vederea │
│ │ │continuării îngrijirilor │
│ │ │medicale, când este │
│ │ │necesar. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară a │
│2.7.2.1│C │reglementat transferul │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │colaborează cu alte │
│2.7.2.2│C │unităţi sanitare similare │
│ │ │ca activitate pentru │
│ │ │transferul pacientului, │
│ │ │când este necesar. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Auditul clinic evaluează │
│ │ │eficacitatea şi eficienţa │
│2.8 │S │îngrijirilor medicale la │
│ │ │domiciliu acordate │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Analiza calităţii │
│ │ │îngrijirilor medicale la │
│2.8.1 │Cr │domiciliu acordate │
│ │ │pacientului se face prin │
│ │ │audit clinic/autoevaluare.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Activitatea de audit │
│2.8.1.1│C │clinic intern/autoevaluare│
│ │ │este planificată. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Activitatea de audit │
│ │ │clinic sau autoevaluările │
│ │ │suplimentare sunt │
│2.8.1.2│C │solicitate de │
│ │ │administratorul unităţii │
│ │ │sanitare atunci când apar │
│ │ │evenimente indezirabile. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Îmbunătăţirea activităţii │
│2.8.2 │Cr │medicale se face utilizând│
│ │ │rezultatele auditării │
│ │ │clinice/autoevaluării. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Recomandările rezultate în│
│ │ │urma auditului clinic sunt│
│2.8.2.1│C │utilizate pentru │
│ │ │îmbunătăţirea activităţii │
│ │ │medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Rezultatele rapoartelor de│
│ │ │evaluare periodică a │
│2.8.2.2│C │reglementărilor privind │
│ │ │managementul clinic sunt │
│ │ │utilizate în auditul │
│ │ │clinic/autoevaluare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│3 │R │ETICA MEDICALĂ ŞI │
│ │ │DREPTURILE PACIENTULUI │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│3.1 │S │promovează respectul │
│ │ │pentru autonomia │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are în │
│ │ │vedere obţinerea │
│ │ │consimţământului informat,│
│3.1.1 │Cr │în conformitate cu normele│
│ │ │etice şi legale în vigoare│
│ │ │la momentul evaluării, │
│ │ │pentru manevrele medicale │
│ │ │efectuate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│3.1.1.1│C │reglementează obţinerea │
│ │ │consimţământului informat.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Identificarea │
│ │ │vulnerabilităţilor şi │
│ │ │combaterea lor în procesul│
│3.1.1.2│C │obţinerii consimţământului│
│ │ │informat al pacientului │
│ │ │este o preocupare │
│ │ │constantă a personalului │
│ │ │medical. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară prevede │
│ │ │măsuri pentru a asigura │
│ │ │conformitatea practicii │
│3.1.2 │Cr │medicale cu normele etice │
│ │ │şi legale şi reglementează│
│ │ │confidenţialitatea datelor│
│ │ │medicale ale pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Respectarea demnităţii │
│3.1.2.1│C │pacientului este │
│ │ │asigurată. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Respectarea │
│ │ │confidenţialităţii datelor│
│3.1.2.2│C │medicale ale pacientului │
│ │ │de către personalul │
│ │ │medical este asigurată. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sunt aplicate măsuri │
│ │ │pentru diminuarea │
│ │ │efectelor │
│3.1.2.3│C │vulnerabilităţilor │
│ │ │identificate în asigurarea│
│ │ │confidenţialităţii datelor│
│ │ │medicale ale pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară respectă│
│3.2 │S │drepturile pacientului şi │
│ │ │principiul echităţii şi │
│ │ │justiţiei sociale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│3.2.1 │Cr │politici de prevenire a │
│ │ │discriminării în acordarea│
│ │ │serviciilor medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│3.2.1.1│C │reglementează prevenirea │
│ │ │discriminării. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are un │
│ │ │cod etic propriu care │
│3.2.1.2│C │respectă drepturile │
│ │ │pacientului aşa cum sunt │
│ │ │reglementate prin lege. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│3.2.2 │Cr │accesul pacientului la │
│ │ │informaţiile medicale │
│ │ │personale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│ │ │reglementată modalitatea │
│ │ │prin care se pun la │
│3.2.2.1│C │dispoziţia pacienţilor şi │
│ │ │reţelei primare de suport │
│ │ │documentele medicale │
│ │ │solicitate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│ │ │reglementată modalitatea │
│3.2.2.2│C │prin care se pun la │
│ │ │dispoziţia autorităţilor │
│ │ │datele medicale personale │
│ │ │ale pacienţilor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│3.3 │S │promovează principiile │
│ │ │binefacerii şi │
│ │ │nonvătămării. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară impune │
│ │ │limitarea practicii la │
│3.3.1 │Cr │sfera de competenţă │
│ │ │deţinută în cadrul │
│ │ │specialităţii. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară alocă │
│ │ │personalul medical pentru │
│3.3.1.1│C │fiecare compartiment în │
│ │ │funcţie de limitele │
│ │ │stabilite de competenţele │
│ │ │profesionale specifice. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │instruirea personalului │
│3.3.1.2│C │medical pentru prevenirea │
│ │ │depăşirii competenţelor │
│ │ │profesionale legal │
│ │ │deţinute. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Depăşirea limitelor │
│3.3.2 │Cr │competenţei este permisă │
│ │ │în interesul pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Depăşirea competenţelor │
│ │ │medicale este permisă în │
│ │ │urgenţe colective, │
│3.3.2.1│C │catastrofe cu risc vital │
│ │ │imediat şi în situaţii în │
│ │ │care personalul cu │
│ │ │competenţă specifică este │
│ │ │indisponibil în timp util.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Depăşirea competenţelor │
│3.3.2.2│C │medicale este permisă în │
│ │ │limitele protocoalelor de │
│ │ │practică medicală. │
├───────┴───┴──────────────────────────┤
│R = referinţă; S = standard; Cr = │
│criteriu; C = cerinţă. │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 5


┌───────┬───┬──────────────────────────┐
│ │ │Standarde pentru │
│ │Tip│serviciile de sănătate │
│ │R/S│acordate în regim │
│Cod │/Cr│ambulatoriu │
│ │/C │DISPOZITIVE MEDICALE │
│ │ │PERSONALIZATE CONFORM UNEI│
│ │ │PRESCRIPŢII MEDICALE │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│0 │1 │2 │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│1 │R │MANAGEMENTUL STRATEGIC ŞI │
│ │ │ORGANIZAŢIONAL │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul │
│ │ │organizaţional este │
│ │ │adaptat nevoilor │
│ │ │pacientului, dinamicii │
│1.1. │S │pieţei locale de servicii │
│ │ │de sănătate, progresului │
│ │ │tehnologic în domeniu şi │
│ │ │asigurării funcţionării │
│ │ │unităţii sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Planul de dezvoltare se │
│ │ │bazează pe analiza anuală │
│ │ │a cerinţelor, a │
│1.1.1 │Cr │disponibilităţii │
│ │ │tehnologiilor în domeniu │
│ │ │şi dinamicii pieţei de │
│ │ │servicii din teritoriu. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │evaluează anual nevoia de │
│ │ │îngrijire a populaţiei │
│ │ │bazată pe cazuistica │
│ │ │proprie, pe lista │
│1.1.1.1│C │dispozitivelor medicale │
│ │ │adaptate nevoilor │
│ │ │pacientului decontate şi │
│ │ │pe numărul, tipul şi │
│ │ │adresabilitatea unităţilor│
│ │ │sanitare de profil din │
│ │ │teritoriul deservit. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Planul de dezvoltare a │
│ │ │unităţii sanitare este în │
│ │ │concordanţă cu │
│1.1.1.2│C │principiile, valorile, │
│ │ │misiunea şi resursele │
│ │ │identificate (disponibile │
│ │ │şi potenţiale). │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Planul de investiţii, │
│ │ │respectiv bugetul de │
│1.1.1.3│C │venituri şi cheltuieli al │
│ │ │unităţii sanitare susţin │
│ │ │realizarea activităţilor │
│ │ │planificate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Politica de resurse umane │
│ │ │este documentată şi │
│1.1.2 │Cr │adaptată nevoilor privind │
│ │ │organizarea şi │
│ │ │funcţionarea unităţii │
│ │ │sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Resursele umane asigură │
│ │ │derularea tuturor │
│1.1.2.1│C │proceselor de acordare a │
│ │ │îngrijirilor de sănătate │
│ │ │în condiţii de eficacitate│
│ │ │şi eficienţă. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │stabileşte necesarul de │
│1.1.2.2│C │personal şi de competenţă │
│ │ │a acestuia în raport cu │
│ │ │volumul de activitate │
│ │ │planificat. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Formarea profesională │
│ │ │continuă este realizată în│
│1.1.2.3│C │baza unui plan de formare,│
│ │ │adecvat specificului şi │
│ │ │nevoilor unităţii │
│ │ │sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│1.1.2.4│C │un mediu de muncă sigur şi│
│ │ │motivant pentru personalul│
│ │ │propriu. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sistemul de comunicare şi │
│1.2 │S │cel informaţional răspund │
│ │ │nevoilor unităţii sanitare│
│ │ │şi ale pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sistemul informaţional │
│ │ │răspunde nevoii de │
│ │ │informaţii şi asigură │
│1.2.1 │Cr │utilizarea lor eficientă │
│ │ │şi eficace, cu asigurarea │
│ │ │confidenţialităţii, │
│ │ │integrităţii şi │
│ │ │securităţii datelor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Fluxurile informaţionale │
│ │ │asigură înregistrarea şi │
│1.2.1.1│C │transmiterea datelor în │
│ │ │timp real şi în formatul │
│ │ │necesar. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│1.2.1.2│C │implementat un sistem │
│ │ │eficient de securitate a │
│ │ │datelor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are un │
│ │ │sistem funcţional de │
│1.2.1.3│C │identificare a pacientului│
│ │ │bazat pe cel puţin două │
│ │ │elemente de identificare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Prelucrarea, păstrarea, │
│ │ │arhivarea şi distrugerea │
│ │ │documentelor privind │
│1.2.1.4│C │pacientul asigură │
│ │ │confidenţialitatea, │
│ │ │integritatea şi │
│ │ │securitatea datelor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Comunicarea externă │
│1.2.2 │Cr │răspunde nevoilor │
│ │ │pacientului şi ale │
│ │ │unităţii sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară pune la │
│ │ │dispoziţia publicului mai │
│1.2.2.1│C │multe canale de comunicare│
│ │ │şi informare (pagină web, │
│ │ │telefon, adresă de e-mail │
│ │ │etc.). │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │contribuie eficient la │
│ │ │supravegherea pieţei │
│1.2.2.2│C │dispozitivelor medicale │
│ │ │adaptate nevoilor │
│ │ │pacientului, ulterior │
│ │ │introducerii acestora pe │
│ │ │piaţă. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Comunicarea internă │
│1.2.3 │Cr │răspunde nevoilor │
│ │ │pacientului şi ale │
│ │ │unităţii sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│1.2.3.1│C │Sunt stabilite canalele de│
│ │ │comunicare internă. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│1.2.3.2│C │analizează anual │
│ │ │eficacitatea comunicării. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Comunicarea personalului │
│ │ │cu pacientul şi │
│ │ │aparţinătorul urmăreşte │
│1.2.3.3│C │educarea acestora în │
│ │ │vederea implicării în │
│ │ │alegerea informată şi │
│ │ │utilizarea corectă a │
│ │ │dispozitivului medical. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară se │
│ │ │preocupă de îmbunătăţirea │
│1.3 │S │calităţii serviciilor de │
│ │ │sănătate şi a siguranţei │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sistemul de management al │
│ │ │calităţii vizează │
│1.3.1 │Cr │optimizarea continuă a │
│ │ │proceselor de la nivelul │
│ │ │unităţii sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Conducerea unităţii │
│ │ │sanitare asigură │
│1.3.1.1│C │implementarea unui sistem │
│ │ │de management al calităţii│
│ │ │serviciilor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Conducerea unităţii │
│ │ │sanitare demonstrează │
│1.3.1.2│C │îmbunătăţirea calităţii │
│ │ │serviciilor de sănătate şi│
│ │ │a siguranţei pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│1.3.2 │Cr │urmăreşte creşterea │
│ │ │nivelului de satisfacţie a│
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│1.3.2.1│C │monitorizează satisfacţia │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │utilizează opinia │
│ │ │pacientului şi a │
│1.3.2.2│C │aparţinătorului în │
│ │ │îmbunătăţirea serviciilor │
│ │ │de îngrijire de sănătate │
│ │ │oferite. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul riscurilor │
│ │ │neclinice previne apariţia│
│1.4 │S │prejudiciilor şi │
│ │ │fundamentează procesul │
│ │ │decizional. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară a │
│ │ │implementat o modalitate │
│1.4.1 │Cr │de management al │
│ │ │riscurilor specifice │
│ │ │activităţilor proprii │
│ │ │(neclinice). │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│ │ │documentată şi │
│1.4.1.1│C │implementată o modalitate │
│ │ │de identificare, analiză │
│ │ │şi tratare a riscurilor │
│ │ │neclinice. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Măsurile de diminuare a │
│ │ │riscurilor sunt │
│1.4.1.2│C │implementate şi eficienţa │
│ │ │acestora este demonstrată │
│ │ │prin eliminarea/ │
│ │ │diminuarea impactului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul riscurilor │
│ │ │neclinice asigură │
│1.4.2 │Cr │protecţia pacientului, │
│ │ │angajaţilor şi │
│ │ │vizitatorilor faţă de │
│ │ │potenţiale prejudicii. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sunt identificate locurile│
│ │ │şi condiţiile cu potenţial│
│ │ │de risc fizic pentru │
│ │ │securitatea persoanelor │
│1.4.2.1│C │(risc de cădere, de │
│ │ │alunecare, de lovire, │
│ │ │electrocutare etc.) şi │
│ │ │sunt adoptate măsuri de │
│ │ │prevenire. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│1.4.2.2│C │implementează măsuri de │
│ │ │gestionare a riscului de │
│ │ │contaminare chimică. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│1.4.2.3│C │implementează măsuri de │
│ │ │gestionare a riscului de │
│ │ │contaminare biologică. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │La nivelul unităţii │
│ │ │sanitare sunt adoptate │
│1.4.2.4│C │măsuri de protecţie, pază │
│ │ │şi securitate pentru │
│ │ │bunuri şi persoane. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│1.4.2.5│C │implementează măsuri de │
│ │ │gestionare a riscurilor la│
│ │ │seism, incendiu, explozie.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Mediul de îngrijire a │
│ │ │sănătăţii asigură │
│1.5 │S │condiţiile necesare pentru│
│ │ │desfăşurarea asistenţei │
│ │ │medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Organizarea mediului de │
│ │ │îngrijire a sănătăţii │
│1.5.1 │Cr │respectă condiţiile │
│ │ │privind capacitatea şi │
│ │ │competenţele asumate ale │
│ │ │unităţii sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│1.5.1.1│C │conformarea cu cerinţele │
│ │ │legale de autorizare şi │
│ │ │avizare specifică. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Se asigură condiţiile │
│ │ │necesare pentru orientarea│
│1.5.1.2│C │şi deplasarea cu uşurinţă │
│ │ │a pacientului în incinta │
│ │ │unităţii sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Îngrijirile de sănătate │
│1.5.1.3│C │sunt acordate cu │
│ │ │respectarea dreptului la │
│ │ │intimitate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Mediul de îngrijire este │
│1.5.2 │Cr │evaluat şi adaptat │
│ │ │necesităţilor îngrijirilor│
│ │ │de sănătate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │evaluează şi îmbunătăţeşte│
│ │ │constant condiţiile │
│ │ │(dotări şi mediu ambiant) │
│1.5.2.1│C │de acordare a îngrijirilor│
│ │ │de sănătate pacientului │
│ │ │care necesită dispozitive │
│ │ │medicale adaptate nevoilor│
│ │ │lui. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│1.5.2.2│C │un mediu curat, sigur │
│ │ │pentru pacient şi pentru │
│ │ │personal. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │MANAGEMENTUL │
│2 │R │INDIVIDUALIZAT AL │
│ │ │ÎNGRIJIRII PACIENTULUI │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Îngrijirile de sănătate │
│ │ │abordează integrat şi │
│ │ │specific pacientul, cu │
│2.1 │S │asigurarea şi │
│ │ │îmbunătăţirea siguranţei │
│ │ │acestuia, precum şi a │
│ │ │continuităţii îngrijirilor│
│ │ │de sănătate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Preluarea pacientului │
│ │ │pentru care se prescriu │
│ │ │dispozitive medicale este │
│2.1.1 │Cr │organizată pentru a │
│ │ │facilita accesul acestuia │
│ │ │la cele mai adecvate │
│ │ │soluţii tehnice. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară a │
│ │ │identificat categoriile de│
│ │ │dispozitive medicale │
│2.1.1.1│C │adaptabile nevoilor │
│ │ │pacientului pentru a căror│
│ │ │realizare/furnizare are │
│ │ │resurse. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară dispune │
│ │ │de infrastructura tehnică │
│ │ │necesară prescrierii şi/ │
│2.1.1.2│C │sau realizării/furnizării │
│ │ │consecvente de dispozitive│
│ │ │medicale adaptate nevoilor│
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │furnizarea către pacient a│
│ │ │dispozitivelor medicale │
│2.1.1.3│C │adaptate nevoilor acestuia│
│ │ │(calitate, performanţă, │
│ │ │costuri) şi a serviciilor │
│ │ │de îngrijire a sănătăţii │
│ │ │asociate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Abordarea integrată a │
│2.1.2 │Cr │pacientului este o uzanţă │
│ │ │a îngrijirilor de │
│ │ │sănătate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │o abordare │
│2.1.2.1│C │multidisciplinară a │
│ │ │serviciilor de îngrijire │
│ │ │de sănătate, completă şi │
│ │ │personalizată. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Serviciile furnizate sunt │
│ │ │adaptate persoanelor cu │
│2.1.2.2│C │dizabilităţi, nevoi │
│ │ │speciale sau manifestări │
│ │ │agresive. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│2.1.2.3│C │condiţii adaptate │
│ │ │îngrijirii copilului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │continuitatea şi │
│2.1.3 │Cr │adaptabilitatea la pacient│
│ │ │a îngrijirilor de │
│ │ │sănătate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Condiţiile de prescriere a│
│ │ │dispozitivelor medicale │
│2.1.3.1│C │adaptate nevoilor │
│ │ │pacientului sunt stabilite│
│ │ │şi implementate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │facilitează accesul │
│2.1.3.2│C │pacientului la serviciile │
│ │ │de recuperare/reabilitare │
│ │ │necesare, în funcţie de │
│ │ │patologie. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Personalul de specialitate│
│ │ │consemnează informaţiile │
│ │ │privind recomandările │
│2.1.3.3│C │terapeutice şi tipul de │
│ │ │dispozitiv medical │
│ │ │prescris conform │
│ │ │competenţelor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are o │
│ │ │abordare proactivă de │
│2.1.4 │Cr │prevenire a riscurilor │
│ │ │clinice şi îmbunătăţire a │
│ │ │siguranţei pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │La nivelul unităţii │
│ │ │sanitare sunt │
│ │ │identificate, documentate │
│2.1.4.1│C │şi evaluate periodic │
│ │ │riscurile clinice, parte │
│ │ │integrantă a registrului │
│ │ │riscurilor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară a │
│ │ │elaborat şi aplică o │
│ │ │procedură de gestionare a │
│2.1.4.2│C │incidentelor legate de │
│ │ │utilizarea dispozitivelor │
│ │ │medicale adaptate nevoilor│
│ │ │pacientului, ulterior │
│ │ │introducerii pe piaţă. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│3 │R │DEONTOLOGIA PROFESIONALĂ │
│ │ │ŞI DREPTURILE PACIENTULUI │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│3.1 │S │promovează principiile de │
│ │ │etică medicală şi │
│ │ │deontologie profesională. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │conformitatea practicii │
│ │ │medicale cu normele etice │
│3.1.1 │Cr │şi legale privind │
│ │ │obţinerea consimţământului│
│ │ │informat şi asigurarea │
│ │ │confidenţialităţii datelor│
│ │ │medicale ale pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│3.1.1.1│C │reglementează obţinerea │
│ │ │consimţământului informat.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │utilizează proceduri │
│3.1.1.2│C │unitare privind asigurarea│
│ │ │confidenţialităţii │
│ │ │informaţiilor personale │
│ │ │ale pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │documentează şi respectă │
│3.1.2 │Cr │limitele competenţei/ │
│ │ │calificărilor personalului│
│ │ │angajat. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │instruirea personalului de│
│3.1.2.1│C │specialitate pentru │
│ │ │prevenirea depăşirii │
│ │ │competenţelor/ │
│ │ │calificărilor deţinute. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │documentează condiţiile în│
│3.1.2.2│C │care depăşirea │
│ │ │competenţelor medicale │
│ │ │este permisă în interesul │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│3.2 │S │Unitatea sanitară respectă│
│ │ │drepturile pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│3.2.1 │Cr │drepturile pacientului │
│ │ │privind îngrijirile de │
│ │ │sănătate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară respectă│
│ │ │dreptul pacientului la │
│3.2.1.1│C │servicii de îngrijiri de │
│ │ │sănătate, cu prevenirea │
│ │ │discriminării. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │documentează şi │
│ │ │implementează modalitatea │
│ │ │prin care se pun la │
│3.2.1.2│C │dispoziţia pacientului/ │
│ │ │aparţinătorului/ │
│ │ │împuternicitului legal şi │
│ │ │a autorităţilor │
│ │ │documentele medicale │
│ │ │solicitate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară este │
│3.2.2 │Cr │preocupată de protecţia │
│ │ │pacientului în relaţia cu │
│ │ │mediul extern. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│3.2.2.1│C │reglementează modalitatea │
│ │ │de acces al mass-mediei în│
│ │ │instituţie şi la pacient. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│3.2.2.2│C │condiţiile şi procedurile │
│ │ │pentru înregistrarea audio│
│ │ │/foto/video a pacientului.│
├───────┴───┴──────────────────────────┤
│R = referinţă; S = standard; Cr = │
│criteriu; C = cerinţă. │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 6


┌───────┬───┬──────────────────────────┐
│ │Tip│Standarde pentru │
│ │R/S│serviciile de sănătate │
│Cod │/Cr│acordate în regim │
│ │/C │ambulatoriu AMBULATORIU DE│
│ │ │SPECIALITATE │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│0 │1 │2 │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│1 │R │MANAGEMENTUL STRATEGIC ŞI │
│ │ │ORGANIZAŢIONAL │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul │
│ │ │organizaţional este │
│ │ │adaptat nevoilor de │
│ │ │îngrijiri de sănătate, │
│1.1 │S │dinamicii pieţei de │
│ │ │servicii de sănătate şi │
│ │ │asigurării funcţionării │
│ │ │eficiente şi eficace a │
│ │ │unităţii sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul │
│ │ │organizaţional este │
│1.1.1 │Cr │adaptat nevoilor de │
│ │ │îngrijiri de sănătate şi │
│ │ │dinamicii pieţei de │
│ │ │servicii de sănătate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │evaluează nevoia de │
│1.1.1.1│C │îngrijire a populaţiei şi │
│ │ │dinamica pieţei de │
│ │ │servicii de sănătate din │
│ │ │teritoriul deservit. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Planul de dezvoltare al │
│ │ │unităţii sanitare este │
│1.1.1.2│C │fundamentat în │
│ │ │conformitate cu resursele │
│ │ │disponibile şi potenţiale │
│ │ │identificate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │evaluează periodic │
│1.1.1.3│C │realizarea obiectivelor şi│
│ │ │activităţilor din planul │
│ │ │anual de servicii. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul │
│ │ │organizaţional asigură │
│1.1.2 │Cr │funcţionarea eficientă şi │
│ │ │eficace a unităţii │
│ │ │sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară a luat │
│ │ │toate măsurile necesare │
│ │ │pentru obţinerea şi │
│1.1.2.1│C │menţinerea condiţiilor de │
│ │ │autorizare şi avizare │
│ │ │specifice prevăzute de │
│ │ │reglementările legale în │
│ │ │vigoare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Resursele umane asigură │
│ │ │derularea tuturor │
│1.1.2.2│C │proceselor de acordare a │
│ │ │asistenţei şi îngrijirilor│
│ │ │medicale în condiţii de │
│ │ │eficacitate şi eficienţă. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Formarea profesională │
│ │ │continuă este realizată în│
│1.1.2.3│C │baza unui plan de formare │
│ │ │adecvat specificului şi │
│ │ │nevoilor unităţii │
│ │ │sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Bugetul de venituri şi │
│ │ │cheltuieli al unităţii │
│1.1.2.4│C │sanitare susţine │
│ │ │realizarea activităţilor │
│ │ │planificate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sistemul de comunicare şi │
│1.2 │S │cel informaţional răspund │
│ │ │nevoilor unităţii sanitare│
│ │ │şi ale pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sistemul informaţional │
│ │ │răspunde nevoii de │
│ │ │informaţii şi asigură │
│1.2.1 │Cr │utilizarea lor eficientă │
│ │ │şi eficace, cu asigurarea │
│ │ │confidenţialităţii, │
│ │ │integrităţii şi │
│ │ │securităţii datelor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Circuitele şi fluxurile │
│ │ │informaţionale asigură │
│1.2.1.1│C │înregistrarea şi │
│ │ │transmiterea datelor în │
│ │ │formatul necesar şi în │
│ │ │timp util. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară respectă│
│1.2.1.2│C │legislaţia în vigoare cu │
│ │ │privire la securitatea │
│ │ │datelor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sistemul informatic │
│1.2.1.3│C │asigură informaţiile │
│ │ │necesare pentru derularea │
│ │ │activităţilor medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Păstrarea, arhivarea şi │
│ │ │distrugerea documentelor, │
│ │ │informaţiilor şi │
│1.2.1.4│C │înregistrărilor asigură │
│ │ │confidenţialitatea, │
│ │ │integritatea şi │
│ │ │securitatea datelor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Comunicarea externă │
│1.2.2 │Cr │răspunde nevoilor │
│ │ │pacientului şi ale │
│ │ │unităţii sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară pune la │
│1.2.2.1│C │dispoziţia publicului │
│ │ │canale de comunicare şi │
│ │ │informare variate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Pagina de internet a │
│1.2.2.2│C │unităţii sanitare asigură │
│ │ │comunicarea eficientă. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Comunicarea externă se │
│1.2.2.3│C │realizează având în vedere│
│ │ │continuitatea procesului │
│ │ │de îngrijire. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Comunicarea internă │
│1.2.3 │Cr │răspunde nevoilor │
│ │ │pacientului şi ale │
│ │ │unităţii sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Regulile interne sunt │
│1.2.3.1│C │comunicate personalului şi│
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│1.2.3.2│C │analizează anual │
│ │ │eficacitatea comunicării. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară se │
│ │ │preocupă de îmbunătăţirea │
│1.3 │S │calităţii serviciilor de │
│ │ │sănătate şi a siguranţei │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sistemul de management al │
│ │ │calităţii vizează │
│1.3.1 │Cr │optimizarea continuă a │
│ │ │proceselor de la nivelul │
│ │ │unităţii sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Conducerea unităţii │
│ │ │sanitare asigură │
│1.3.1.1│C │organizarea sistemului de │
│ │ │management al calităţii │
│ │ │serviciilor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Conducerea se preocupă de │
│1.3.1.2│C │îmbunătăţirea calităţii │
│ │ │serviciilor de sănătate şi│
│ │ │a siguranţei pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│1.3.2 │Cr │urmăreşte creşterea │
│ │ │nivelului de satisfacţie a│
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │utilizează opinia │
│1.3.2.1│C │pacientului şi a │
│ │ │aparţinătorilor în │
│ │ │procesul decizional. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │utilizează analiza │
│1.3.2.2│C │chestionarelor privind │
│ │ │satisfacţia pacientului │
│ │ │pentru a îmbunătăţi │
│ │ │serviciile medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară a │
│ │ │implementat o modalitate │
│1.3.3 │Cr │de management al │
│ │ │riscurilor specifice │
│ │ │activităţilor proprii. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│ │ │organizată activitatea de │
│1.3.3.1│C │identificare, analiză şi │
│ │ │tratare a riscurilor │
│ │ │nemedicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│1.3.3.2│C │monitorizează eficacitatea│
│ │ │măsurilor de prevenire a │
│ │ │riscurilor neclinice. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul riscurilor │
│ │ │neclinice asigură │
│1.3.4 │Cr │protecţia pacientului, │
│ │ │angajaţilor şi │
│ │ │vizitatorilor faţă de │
│ │ │potenţiale prejudicii. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sunt identificate locurile│
│ │ │şi condiţiile cu potenţial│
│ │ │de risc fizic pentru │
│ │ │securitatea persoanelor │
│1.3.4.1│C │(risc de cădere, de │
│ │ │alunecare, de lovire, │
│ │ │electrocutare etc.) şi │
│ │ │sunt adoptate măsuri de │
│ │ │prevenire. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul deşeurilor │
│1.3.4.2│C │respectă regulile pentru │
│ │ │prevenirea contaminării │
│ │ │toxice şi infecţioase. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │La nivelul unităţii │
│ │ │sanitare sunt adoptate │
│1.3.4.3│C │măsuri de protecţie, pază │
│ │ │şi securitate pentru │
│ │ │bunuri şi persoane. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│1.3.4.4│C │implementează măsuri de │
│ │ │gestionare a riscurilor la│
│ │ │seism, incendiu, explozie.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │implementează măsuri de │
│1.3.4.5│C │gestionare a riscului de │
│ │ │contaminare chimică şi │
│ │ │biologică. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│1.3.4.6│C │prevăzute măsuri pentru │
│ │ │siguranţa fizică a │
│ │ │angajaţilor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Mediul de îngrijire │
│ │ │asigură condiţiile │
│1.4 │S │necesare pentru │
│ │ │desfăşurarea asistenţei │
│ │ │medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Organizarea mediului de │
│ │ │îngrijire respectă │
│1.4.1 │Cr │condiţiile privind │
│ │ │capacitatea şi │
│ │ │competenţele asumate ale │
│ │ │unităţii sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Se asigură condiţiile │
│ │ │necesare pentru orientarea│
│1.4.1.1│C │şi deplasarea cu uşurinţă │
│ │ │a pacientului în incinta │
│ │ │unităţii sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Îngrijirile sunt acordate │
│1.4.1.2│C │cu respectarea dreptului │
│ │ │la intimitate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Curăţenia şi dezinfecţia │
│ │ │spaţiilor şi a │
│1.4.1.3│C │echipamentelor sunt │
│ │ │reglementate şi │
│ │ │monitorizate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│1.4.1.4│C │siguranţa sterilităţii │
│ │ │materialelor folosite. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Mediul de îngrijire este │
│1.4.2 │Cr │evaluat şi adaptat │
│ │ │necesităţilor asistenţei │
│ │ │medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │evaluează şi îmbunătăţeşte│
│1.4.2.1│C │constant condiţiile de │
│ │ │acordare a serviciilor │
│ │ │medicale ambulatorii. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│1.4.2.2│C │evaluează şi îmbunătăţeşte│
│ │ │constant mediul ambiant. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│2 │R │MANAGEMENTUL CLINIC │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Preluarea în îngrijire şi │
│ │ │evaluarea iniţială a │
│2.1 │S │pacientului se fac conform│
│ │ │nevoilor acestora şi a │
│ │ │resurselor disponibile. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Preluarea în îngrijire a │
│ │ │pacientului este │
│ │ │organizată pentru a │
│ │ │facilita accesul la │
│2.1.1 │Cr │serviciile de sănătate │
│ │ │conform nevoilor acestora │
│ │ │şi a gradului de │
│ │ │competenţă tehnică şi │
│ │ │profesională a unităţii │
│ │ │sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară a │
│2.1.1.1│C │identificat patologiile │
│ │ │pentru care dispune de │
│ │ │resurse. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sistemul de programare │
│ │ │acoperă necesităţile de │
│2.1.1.2│C │asigurare a serviciilor │
│ │ │medicale şi nu afectează │
│ │ │asistenţa medicală de │
│ │ │urgenţă. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară se │
│ │ │implică în rezolvarea │
│ │ │cazurilor cu │
│2.1.1.3│C │particularităţi │
│ │ │psiho-emoţionale şi │
│ │ │socio-economice care pot │
│ │ │afecta procesul de │
│ │ │îngrijire. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Serviciile furnizate sunt │
│ │ │adaptate şi persoanelor cu│
│2.1.1.4│C │dizabilităţi, nevoi │
│ │ │speciale sau manifestări │
│ │ │agresive. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│2.1.2 │Cr │organizată intervenţia în │
│ │ │caz de urgenţă medicală. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│2.1.2.1│C │asistenţa medicală de │
│ │ │urgenţă - prim ajutor │
│ │ │calificat. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│2.1.2.2│C │solicitarea asistenţei │
│ │ │medicale de urgenţă │
│ │ │specializată. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Stabilirea modalităţii de │
│2.1.3 │Cr │rezolvare a cazului este │
│ │ │definită la nivelul │
│ │ │unităţii sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Planul de management de │
│ │ │caz precizează capacitatea│
│2.1.3.1│C │de preluare/reorientare a │
│ │ │cazului în funcţie de │
│ │ │evaluarea iniţială. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│ │ │organizată o modalitate de│
│ │ │orientare a pacientului │
│2.1.3.2│C │care depăşeşte │
│ │ │competenţele acesteia şi │
│ │ │facilitează accesul la │
│ │ │serviciile de care │
│ │ │pacientul are nevoie. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul durerii acute│
│2.1.3.3│C │sau cronice începe din │
│ │ │etapa evaluării iniţiale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Practica medicală │
│ │ │abordează integrat şi │
│2.2 │S │specific pacientul, cu │
│ │ │asigurarea continuităţii │
│ │ │asistenţei şi a │
│ │ │îngrijirilor medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul cazului este │
│2.2.1 │Cr │bazat pe utilizarea │
│ │ │protocoalelor de │
│ │ │diagnostic şi tratament. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Serviciile medicale se │
│ │ │efectuează conform unui │
│2.2.1.1│C │plan de management de caz │
│ │ │stabilit de către medicul │
│ │ │care face evaluarea │
│ │ │iniţială. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Elaborarea şi utilizarea │
│ │ │protocoalelor de │
│ │ │diagnostic şi tratament │
│ │ │sunt făcute pe baza │
│2.2.1.2│C │identificării riscurilor │
│ │ │clinice şi în funcţie de │
│ │ │capacitatea │
│ │ │tehnico-materială a │
│ │ │unităţii sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Evaluarea eficienţei şi a │
│2.2.1.3│C │eficacităţii protocoalelor│
│ │ │se efectuează periodic. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Abordarea integrată a │
│2.2.2 │Cr │pacientului este o uzanţă │
│ │ │a practicii medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │o abordare │
│2.2.2.1│C │multidisciplinară a │
│ │ │practicii medicale, │
│ │ │completă şi personalizată.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară se │
│2.2.2.2│C │preocupă de orientarea │
│ │ │pacientului depistat cu │
│ │ │boală cronică renală. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară se │
│2.2.2.3│C │preocupă de depistarea şi │
│ │ │tratarea/orientarea │
│ │ │pacientului oncologic. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Radioterapia/medicina │
│ │ │nucleară utilizată în │
│2.2.2.4│C │tratamentul pacientului │
│ │ │oncologic este │
│ │ │monitorizată. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│2.2.3 │Cr │continuitatea actului │
│ │ │medical. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Planul de management de │
│ │ │caz conţine elementele de │
│2.2.3.1│C │intervenţie diagnostică şi│
│ │ │terapeutică succesive │
│ │ │preluării în îngrijire a │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │facilitează accesul │
│2.2.3.2│C │pacientului la serviciile │
│ │ │de recuperare/reabilitare │
│ │ │necesare, în funcţie de │
│ │ │patologie. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Planul managementului de │
│2.2.3.3│C │caz conţine şi opţiunea │
│ │ │îngrijirilor la domiciliu/│
│ │ │paliative. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │stabileşte şi consemnează │
│ │ │datele pacientului pe │
│2.2.3.4│C │întreaga durată a │
│ │ │acordării asistenţei │
│ │ │medicale/în cazul │
│ │ │decesului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară deţine │
│2.2.3.5│C │un registru cu afecţiunile│
│ │ │cronice. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară de │
│ │ │neonatologie/pediatrie │
│ │ │asigură servicii adaptate │
│2.3 │S │particularităţilor │
│ │ │medicale ale │
│ │ │nou-născutului şi ale │
│ │ │copilului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│ │ │capacitatea de │
│2.3.1 │Cr │identificare şi de │
│ │ │prevenire a cazurilor de │
│ │ │îmbolnăvire a copilului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară pune în │
│2.3.1.1│C │aplicare un program de │
│ │ │promovare a alimentaţiei │
│ │ │la sân. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│ │ │capacităţi de vaccinare │
│2.3.1.2│C │pentru prevenţia bolilor │
│ │ │infecto-contagioase ale │
│ │ │nou-născutului şi ale │
│ │ │copilului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară de │
│ │ │neonatologie are │
│2.3.1.3│C │capacităţi de identificare│
│ │ │a cazurilor de malformaţii│
│ │ │/deficienţe ale │
│ │ │nou-născutului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│2.3.2 │Cr │pediatrică se preocupă de │
│ │ │asigurarea unor îngrijiri │
│ │ │adaptate copilului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│2.3.2.1│C │pediatrică asigură │
│ │ │condiţii adaptate │
│ │ │îngrijirii copilului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │pediatrică asigură │
│2.3.2.2│C │servicii de susţinere a │
│ │ │asistenţei medicale pentru│
│ │ │copii. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Serviciile paraclinice │
│ │ │(laborator, medicină │
│2.4 │S │nucleară de diagnostic şi │
│ │ │explorări funcţionale) │
│ │ │corespund nevoilor de │
│ │ │investigare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Efectuarea de servicii │
│2.4.1 │Cr │paraclinice face parte din│
│ │ │îngrijirea integrată a │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Efectuarea serviciilor │
│ │ │paraclinice este │
│2.4.1.1│C │justificată de │
│ │ │recomandările emise de │
│ │ │către medicii clinicieni. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Specialiştii din │
│ │ │serviciile paraclinice fac│
│2.4.1.2│C │parte din echipa │
│ │ │multidisciplinară pentru │
│ │ │rezolvarea cazurilor │
│ │ │complexe. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Serviciile paraclinice │
│ │ │răspund necesităţilor de │
│ │ │investigare a pacientului │
│2.4.2 │Cr │în ceea ce priveşte │
│ │ │accesabilitatea, calitatea│
│ │ │şi intervalul de timp până│
│ │ │la obţinerea rezultatelor.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Intervalele de timp de │
│ │ │furnizare a rezultatelor │
│2.4.2.1│C │sunt cunoscute şi │
│ │ │corespund nevoilor de │
│ │ │diagnostic ale medicilor │
│ │ │clinicieni. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Intervalele de referinţă │
│ │ │ale rezultatelor │
│ │ │examinărilor, valorile de │
│2.4.2.2│C │alertă şi valorile critice│
│ │ │stabilite sunt comunicate │
│ │ │şi comentate cu │
│ │ │clinicienii odată cu │
│ │ │transmiterea rezultatelor.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Rezultatul şi modalitatea │
│ │ │de formulare şi │
│ │ │transmitere a acestuia de │
│ │ │către furnizorii de │
│2.4.2.3│C │servicii paraclinice sunt │
│ │ │centrate pe nevoile │
│ │ │pacientului, monitorizate │
│ │ │şi evaluate periodic de │
│ │ │către unitatea sanitară │
│ │ │trimiţătoare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul medicaţiei │
│2.5 │S │asigură continuitatea │
│ │ │tratamentului şi siguranţa│
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │La nivelul unităţii │
│ │ │sanitare sunt utilizate │
│2.5.1 │Cr │reguli de prescriere şi │
│ │ │înregistrare pentru │
│ │ │medicamente. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Condiţiile de prescriere a│
│2.5.1.1│C │medicaţiei sunt stabilite │
│ │ │şi cunoscute. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│2.5.1.2│C │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │medicaţia de urgenţă. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Medicaţia din studiile │
│2.5.1.3│C │clinice este păstrată şi │
│ │ │gestionată în condiţii │
│ │ │optime. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară a │
│2.5.2 │Cr │implementat bunele │
│ │ │practici de antibioterapie│
│ │ │şi antibioprofilaxie. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Prescrierea antibioticelor│
│ │ │se face conform ghidurilor│
│ │ │de antibioterapie │
│2.5.2.1│C │recunoscute, rezultatului │
│ │ │antibiogramei şi │
│ │ │istoricului de │
│ │ │antibiorezistenţă. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Durata şi tipul │
│2.5.2.2│C │prescrierii se stabilesc │
│ │ │în funcţie de evoluţie şi │
│ │ │sunt documentate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul infecţiilor │
│ │ │asociate asistenţei │
│2.6 │S │medicale asigură siguranţa│
│ │ │pacienţilor şi a │
│ │ │personalului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│ │ │organizată activitatea de │
│2.6.1 │Cr │supraveghere, prevenire şi│
│ │ │limitare a infecţiilor │
│ │ │asociate asistenţei │
│ │ │medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară adoptă │
│2.6.1.1│C │măsuri pentru prevenirea │
│ │ │infecţiilor asociate │
│ │ │asistenţei medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │condiţiile pentru │
│2.6.1.2│C │supravegherea şi limitarea│
│ │ │infecţiilor asociate │
│ │ │asistenţei medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Supravegherea spaţiilor de│
│ │ │primire, aşteptare, │
│2.6.2 │Cr │consultaţie şi tratament │
│ │ │reduce gradul de risc │
│ │ │infecţios. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Zonele cu risc infecţios │
│ │ │sunt identificate şi │
│2.6.2.1│C │supravegheate pentru a │
│ │ │preveni şi limita │
│ │ │infecţiile asociate │
│ │ │asistenţei medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară respectă│
│2.6.2.2│C │regulile de igienă şi │
│ │ │precauţiunile standard. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară dezvoltă│
│ │ │şi implementează o │
│2.7 │S │politică de asigurare şi │
│ │ │îmbunătăţire a siguranţei │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are o │
│2.7.1 │Cr │politică proactivă de │
│ │ │gestionare a riscurilor │
│ │ │clinice. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │La nivelul unităţii │
│ │ │sanitare sunt │
│ │ │identificate, documentate │
│2.7.1.1│C │şi evaluate periodic │
│ │ │riscurile clinice, parte │
│ │ │integrantă a registrului │
│ │ │riscurilor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară a │
│2.7.1.2│C │elaborat şi aplică o │
│ │ │procedură de gestionare a │
│ │ │evenimentelor adverse. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │identifică pacienţii cu │
│2.7.1.3│C │risc medical de cădere şi │
│ │ │ia măsuri pentru │
│ │ │prevenirea şi diminuarea │
│ │ │consecinţelor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │urmăreşte identificarea şi│
│2.7.1.4│C │prevenirea riscurilor şi a│
│ │ │erorilor legate de │
│ │ │medicaţie. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Depozitarea şi manipularea│
│2.7.1.5│C │medicamentelor de risc │
│ │ │sunt reglementate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are un │
│ │ │sistem funcţional de │
│2.7.1.6│C │identificare a pacientului│
│ │ │bazat pe cel puţin două │
│ │ │elemente de identificare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │urmăreşte creşterea │
│2.7.2 │Cr │siguranţei intervenţiilor │
│ │ │invazive şi a expunerilor │
│ │ │radiologice. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │În practica intervenţiilor│
│ │ │invazive sunt utilizate │
│ │ │liste de verificare │
│2.7.2.1│C │specifice prin care se │
│ │ │consemnează elemente de │
│ │ │identificare pentru │
│ │ │fiecare caz în parte. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │În practica medicală sunt │
│2.7.2.2│C │aplicate şi respectate │
│ │ │protocoalele pentru │
│ │ │intervenţiile invazive. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Principiile generale │
│2.7.2.3│C │privind radioprotecţia │
│ │ │sunt aplicate corect şi │
│ │ │constant. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│3 │R │ETICA MEDICALĂ ŞI │
│ │ │DREPTURILE PACIENTULUI │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│3.1 │S │promovează principiile de │
│ │ │etică medicală. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │conformitatea practicii │
│ │ │medicale cu normele etice │
│3.1.1 │Cr │şi legale privind │
│ │ │obţinerea consimţământului│
│ │ │informat şi asigurarea │
│ │ │confidenţialităţii datelor│
│ │ │medicale ale pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│3.1.1.1│C │reglementează obţinerea │
│ │ │consimţământului informat.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │utilizează proceduri │
│3.1.1.2│C │unitare privind asigurarea│
│ │ │confidenţialităţii │
│ │ │informaţiilor medicale ale│
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│3.1.2 │Cr │stabileşte limitele de │
│ │ │competenţă ale │
│ │ │personalului angajat. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │instruirea personalului │
│3.1.2.1│C │medical pentru prevenirea │
│ │ │depăşirii competenţelor │
│ │ │deţinute. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │reglementează condiţiile │
│3.1.2.2│C │în care depăşirea │
│ │ │competenţelor medicale │
│ │ │este permisă în interesul │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│3.2 │S │Unitatea sanitară respectă│
│ │ │drepturile pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│3.2.1 │Cr │accesul la informaţiile │
│ │ │medicale personale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară respectă│
│3.2.1.1│C │dreptul pacientului la │
│ │ │servicii medicale, cu │
│ │ │prevenirea discriminării. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │reglementează modalitatea │
│ │ │prin care se pun la │
│3.2.1.2│C │dispoziţia pacientului/ │
│ │ │aparţinătorului │
│ │ │împuternicitului şi a │
│ │ │autorităţilor documentele │
│ │ │medicale solicitate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară este │
│3.2.2 │Cr │preocupată de protecţia │
│ │ │pacientului în relaţia cu │
│ │ │mediul extern. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│3.2.2.1│C │reglementează modalitatea │
│ │ │de acces al mass-mediei în│
│ │ │instituţie şi la pacient. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │condiţiile şi procedurile │
│ │ │pentru înregistrarea audio│
│3.2.2.2│C │/foto/video a pacientului,│
│ │ │cu scopul de a evita │
│ │ │suspectarea unei culpe │
│ │ │medicale. │
├───────┴───┴──────────────────────────┤
│R = referinţă; S = standard; Cr = │
│criteriu; C = cerinţă. │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 7


┌───────┬───┬──────────────────────────┐
│ │ │Standarde pentru │
│ │Tip│serviciile de sănătate │
│Cod │R/S│acordate în regim │
│ │/Cr│ambulatoriu │
│ │/C │PARACLINIC - LABORATOR │
│ │ │ANALIZE MEDICALE │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│0 │1 │2 │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│1 │R │MANAGEMENTUL │
│ │ │ORGANIZAŢIONAL │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul │
│ │ │organizaţional este │
│ │ │adaptat nevoilor de │
│ │ │îngrijiri de sănătate, │
│1.1 │S │dinamicii pieţei de │
│ │ │servicii de sănătate şi │
│ │ │asigurării funcţionării │
│ │ │eficiente şi eficace a │
│ │ │unităţii sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul │
│ │ │organizaţional este │
│1.1.1 │Cr │adaptat nevoilor de │
│ │ │îngrijiri de sănătate şi │
│ │ │dinamicii pieţei de │
│ │ │servicii de sănătate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │evaluează nevoia de │
│1.1.1.1│C │îngrijire a populaţiei şi │
│ │ │dinamica pieţei de │
│ │ │servicii de sănătate din │
│ │ │teritoriul deservit. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│1.1.1.2│C │stabilit un plan de │
│ │ │servicii pe care le oferă │
│ │ │populaţiei deservite. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│1.1.1.3│C │nevoia de investigaţii │
│ │ │prin laborator propriu sau│
│ │ │laborator externalizat. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │stabileşte necesarul de │
│1.1.1.4│C │personal în raport cu │
│ │ │volumul de activitate │
│ │ │preconizat. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul │
│ │ │organizaţional asigură │
│1.1.2 │Cr │funcţionarea eficientă şi │
│ │ │eficace a unităţii │
│ │ │sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Structura organizatorică │
│ │ │asigură derularea tuturor │
│1.1.2.1│C │proceselor de acordare a │
│ │ │asistenţei medicale în │
│ │ │condiţii de eficacitate şi│
│ │ │eficienţă. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Resursele umane asigură │
│ │ │derularea tuturor │
│1.1.2.2│C │proceselor de acordare a │
│ │ │asistenţei medicale în │
│ │ │condiţii de eficacitate şi│
│ │ │eficienţă. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Bugetul de venituri şi │
│ │ │cheltuieli al unităţii │
│1.1.2.3│C │sanitare susţine │
│ │ │realizarea activităţilor │
│ │ │planificate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sistemul de comunicare │
│1.2 │S │existent răspunde nevoilor│
│ │ │unităţii sanitare şi ale │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sistemul informaţional │
│ │ │răspunde nevoii de │
│ │ │informare şi asigură │
│ │ │utilizarea eficientă şi │
│1.2.1 │Cr │eficace a informaţiilor cu│
│ │ │asigurarea │
│ │ │confidenţialităţii, │
│ │ │integrităţii şi │
│ │ │securităţii datelor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară respectă│
│1.2.1.1│C │legislaţia în vigoare cu │
│ │ │privire la securitatea │
│ │ │datelor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Circuitele şi fluxurile │
│ │ │informaţionale asigură │
│1.2.1.2│C │înregistrarea şi │
│ │ │transmiterea datelor în │
│ │ │formatul necesar şi în │
│ │ │timp util. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sistemul informatic │
│1.2.1.3│C │asigură datele necesare │
│ │ │pentru derularea │
│ │ │activităţilor medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │reglementează modul în │
│1.2.1.4│C │care rezultatele cu valori│
│ │ │de alertă/critice sunt │
│ │ │transmise pacientului/ │
│ │ │medicului prescriptor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Păstrarea, arhivarea şi │
│ │ │distrugerea documentelor, │
│ │ │informaţiilor şi │
│1.2.1.5│C │înregistrărilor asigură │
│ │ │confidenţialitatea, │
│ │ │integritatea şi │
│ │ │securitatea datelor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Comunicarea răspunde │
│1.2.2 │Cr │nevoilor pacientului şi │
│ │ │ale unităţii sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară pune la │
│1.2.2.1│C │dispoziţia publicului │
│ │ │canale de comunicare şi │
│ │ │informare variate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Pagina de internet a │
│1.2.2.2│C │unităţii sanitare asigură │
│ │ │comunicarea eficientă. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│1.2.2.3│C │organizată comunicarea cu │
│ │ │alte unităţi sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│2 │R │MANAGEMENTUL CLINIC │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Preluarea pacientului se │
│ │ │face conform nevoilor │
│2.1 │S │acestuia, misiunii şi │
│ │ │resurselor disponibile │
│ │ │unităţii sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Preluarea pacientului este│
│ │ │organizată pentru a │
│2.1.1 │Cr │facilita accesul la │
│ │ │serviciile de sănătate │
│ │ │conform nevoilor acestuia.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară a │
│2.1.1.1│C │identificat patologiile │
│ │ │pentru care dispune │
│ │ │resurse. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sistemul de programare │
│ │ │acoperă necesităţile de │
│2.1.1.2│C │asigurare a serviciilor │
│ │ │medicale şi nu afectează │
│ │ │asistenţa medicală de │
│ │ │urgenţă. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Datele medicale sunt │
│2.1.2 │Cr │înregistrate corect şi │
│ │ │complet, întreg procesul │
│ │ │fiind reglementat. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│2.1.2.1│C │stabileşte datele necesare│
│ │ │de consemnat în cererea de│
│ │ │analize medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│2.1.2.2│C │reglementează eliberarea │
│ │ │buletinului de analize. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Practica medicală │
│2.1.3 │Cr │abordează specific │
│ │ │pacientul. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │servicii adaptate pentru │
│2.1.3.1│C │pacienţi cu dizabilităţi, │
│ │ │nevoi speciale sau │
│ │ │manifestări agresive. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │servicii adaptate pentru │
│2.1.3.2│C │pacienţi cu │
│ │ │particularităţi │
│ │ │psiho-emoţionale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │asistenţa medicală de │
│2.1.3.3│C │urgenţă-prim ajutor │
│ │ │calificat, în limitele │
│ │ │competenţelor sale, │
│ │ │permanent. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară se │
│2.1.3.4│C │preocupă de depistarea │
│ │ │pacienţilor cu boală │
│ │ │cronică de rinichi. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Serviciile paraclinice │
│2.2 │S │corespund nevoilor de │
│ │ │investigare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │defineşte serviciile │
│2.2.1 │Cr │paraclinice furnizate în │
│ │ │funcţie de departamentele │
│ │ │autorizate şi competenţele│
│ │ │profesionale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │În funcţie de │
│ │ │identificarea nevoii de │
│ │ │servicii paraclinice a │
│2.2.1.1│C │pacientului se stabileşte │
│ │ │modalitatea de rezolvare a│
│ │ │cazului, cu asigurarea │
│ │ │continuităţii asistenţei │
│ │ │medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Activitatea serviciilor │
│2.2.1.2│C │paraclinice este efectuată│
│ │ │în colaborare cu medicii │
│ │ │prescriptori. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Serviciile paraclinice │
│ │ │răspund necesităţilor de │
│ │ │investigare a pacienţilor │
│2.2.2 │Cr │în ceea ce priveşte │
│ │ │accesabilitatea, calitatea│
│ │ │şi intervalul de timp până│
│ │ │la obţinerea rezultatelor.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Monitorizarea şi analiza │
│ │ │neconformităţilor sunt │
│2.2.2.1│C │utilizate pentru │
│ │ │îmbunătăţirea activităţii │
│ │ │paraclinice. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Intervalele de referinţă │
│ │ │ale rezultatelor │
│ │ │examinărilor, valorile de │
│2.2.2.2│C │alertă şi valorile critice│
│ │ │stabilite sunt comunicate │
│ │ │odată cu transmiterea │
│ │ │rezultatelor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară se │
│ │ │preocupă de satisfacerea │
│2.2.3 │Cr │în condiţii de eficienţă │
│ │ │şi eficacitate a nevoilor │
│ │ │de investigare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│2.2.3.1│C │stabileşte soluţiile de │
│ │ │satisfacere a nevoilor de │
│ │ │investigaţii. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │reglementează condiţiile │
│2.2.3.2│C │necesare desfăşurării │
│ │ │proceselor corespunzătoare│
│ │ │etapei preexaminare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │reglementează condiţiile │
│2.2.3.3│C │necesare desfăşurării │
│ │ │proceselor corespunzătoare│
│ │ │etapei de examinare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │reglementează condiţiile │
│2.2.3.4│C │necesare desfăşurării │
│ │ │proceselor corespunzătoare│
│ │ │etapei post-examinare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Activitatea │
│ │ │compartimentului de │
│2.2.4 │Cr │microbiologie susţine │
│ │ │respectarea bunelor │
│ │ │practici în utilizarea │
│ │ │antibioticelor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Compartimentul de │
│ │ │microbiologie al unităţii │
│ │ │sanitare are proceduri de │
│2.2.4.1│C │control intern de calitate│
│ │ │a investigaţiilor pentru │
│ │ │detectarea │
│ │ │antibioticorezistenţei. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Compartimentul de │
│ │ │microbiologie al unităţii │
│ │ │sanitare colaborează cu │
│ │ │medicii prescriptori, │
│2.2.4.2│C │medicii infecţionişti, │
│ │ │epidemiologii şi │
│ │ │farmaciştii cu privire la │
│ │ │datele de monitorizare a │
│ │ │antibioticorezistenţei. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul infecţiilor │
│ │ │asociate asistenţei │
│2.3 │S │medicale asigură siguranţa│
│ │ │pacientului şi a │
│ │ │personalului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│ │ │organizată activitatea de │
│2.3.1 │Cr │supraveghere, prevenire şi│
│ │ │limitare a infecţiilor │
│ │ │asociate asistenţei │
│ │ │medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară adoptă │
│2.3.1.1│C │măsuri pentru prevenirea │
│ │ │infecţiilor asociate │
│ │ │asistenţei medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │condiţiile pentru │
│2.3.1.2│C │supravegherea şi limitarea│
│ │ │infecţiilor asociate │
│ │ │asistenţei medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Supravegherea mediului de │
│2.3.2 │Cr │îngrijire reduce gradul de│
│ │ │risc infecţios. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Zonele cu risc infecţios │
│ │ │sunt identificate şi │
│2.3.2.1│C │supravegheate pentru a │
│ │ │preveni şi limita │
│ │ │infecţiile asociate │
│ │ │asistenţei medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │monitorizează calitatea │
│2.3.2.2│C │aerului şi adoptă măsuri │
│ │ │pentru a limita apariţia │
│ │ │infecţiilor aerogene. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Calitatea sterilizării │
│2.3.2.3│C │este verificată şi │
│ │ │supravegheată. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară şi-a │
│ │ │stabilit reguli pentru │
│2.3.3 │Cr │diminuarea riscului │
│ │ │infecţios pentru personal,│
│ │ │probe biologice şi │
│ │ │pacienţi. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unităţile sanitare │
│ │ │identifică, evaluează şi │
│2.3.3.1│C │tratează riscul infecţios │
│ │ │al activităţilor de │
│ │ │asistenţă medicală. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Trasabilitatea proceselor │
│ │ │privind buna utilizare a │
│ │ │dispozitivelor medicale, │
│ │ │materialelor sanitare şi a│
│2.3.3.2│C │echipamentelor de multiplă│
│ │ │folosinţă este asigurată │
│ │ │şi supravegheată pentru │
│ │ │prevenirea şi limitarea │
│ │ │infecţiilor asociate │
│ │ │asistenţei medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│2.3.3.3│C │supraveghează respectarea │
│ │ │regulilor de igienă a │
│ │ │mâinilor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│2.3.3.4│C │gestionează riscul │
│ │ │infecţios al personalului.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│2.3.3.5│C │Managementul deşeurilor │
│ │ │reduce riscul infecţios. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară dezvoltă│
│ │ │şi implementează o │
│2.4 │S │politică de asigurare şi │
│ │ │îmbunătăţire a siguranţei │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are o │
│2.4.1 │Cr │politică proactivă de │
│ │ │prevenire a riscurilor │
│ │ │paraclinice. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │La nivelul fiecărui │
│ │ │departament din unitatea │
│ │ │sanitară sunt documentate,│
│2.4.1.1│C │identificate şi evaluate, │
│ │ │la termene stabilite, │
│ │ │riscurile neclinice ca │
│ │ │parte integrantă a │
│ │ │registrului riscurilor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară a │
│2.4.1.2│C │elaborat şi implementat o │
│ │ │procedură de gestionare a │
│ │ │evenimentelor adverse. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are un │
│ │ │sistem funcţional de │
│2.4.1.3│C │identificare a pacientului│
│ │ │bazat pe cel puţin două │
│ │ │elemente de identificare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│2.4.2 │Cr │urmăreşte creşterea │
│ │ │siguranţei în cazul │
│ │ │intervenţiilor invazive. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │În practica medicală sunt │
│2.4.2.1│C │aplicate şi respectate │
│ │ │protocoalele în cazul │
│ │ │intervenţiilor invazive. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Incidentele apărute în │
│2.4.2.2│C │practica recoltării sunt │
│ │ │recunoscute şi se iau │
│ │ │măsuri imediate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară se │
│ │ │preocupă de identificarea │
│2.4.3 │Cr │pacienţilor cu risc de │
│ │ │cădere şi ia măsuri de │
│ │ │prevenire a acestora. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │identifică pacienţii cu │
│2.4.3.1│C │risc de cădere şi ia │
│ │ │măsuri pentru prevenirea │
│ │ │şi diminuarea │
│ │ │consecinţelor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Informarea şi educarea │
│ │ │pacientului, │
│2.4.3.2│C │aparţinătorilor şi │
│ │ │personalului contribuie la│
│ │ │diminuarea riscurilor de │
│ │ │cădere. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Auditul clinic evaluează │
│2.5 │S │eficacitatea şi eficienţa │
│ │ │serviciilor paraclinice. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│2.5.1 │Cr │Activitatea de audit │
│ │ │clinic este organizată. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│2.5.1.1│C │Misiunile de audit clinic │
│ │ │sunt planificate anual. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Echipa de audit este parte│
│2.5.1.2│C │funcţională a structurii │
│ │ │de management al │
│ │ │calităţii. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Îmbunătăţirea activităţii │
│2.5.2 │Cr │medicale se face utilizând│
│ │ │rezultatele auditării │
│ │ │interne. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Recomandările rezultate în│
│ │ │urma auditului intern sunt│
│2.5.2.1│C │utilizate pentru │
│ │ │îmbunătăţirea procedurilor│
│ │ │de lucru. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │urmăreşte îmbunătăţirea │
│2.5.2.2│C │activităţii medicale, │
│ │ │utilizând proceduri de │
│ │ │lucru. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│3 │R │ETICA MEDICALĂ ŞI │
│ │ │DREPTURILE PACIENTULUI │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │promovează respectul │
│3.1 │S │pentru autonomia │
│ │ │pacientului, principiile │
│ │ │binefacerii şi │
│ │ │nonvătămării. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │conformitatea practicii │
│ │ │medicale cu normele etice │
│3.1.1 │Cr │şi legale care se aplică │
│ │ │consimţământului informat │
│ │ │şi confidenţialităţii │
│ │ │datelor pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│3.1.1.1│C │reglementează obţinerea │
│ │ │consimţământului informat.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │utilizează proceduri │
│ │ │unitare privind asigurarea│
│3.1.1.2│C │confidenţialităţii şi │
│ │ │verifică respectarea │
│ │ │acestora de către │
│ │ │personalul medical. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară impune │
│ │ │limitarea practicii la │
│3.1.2 │Cr │sfera de competenţă │
│ │ │deţinută în cadrul │
│ │ │specialităţii. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │reglementează condiţiile │
│3.1.2.1│C │în care depăşirea │
│ │ │competenţelor medicale │
│ │ │este permisă în interesul │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │instruirea personalului │
│ │ │medical pentru respectarea│
│ │ │drepturilor pacientului în│
│3.1.2.2│C │situaţiile care impun │
│ │ │depăşirea competenţelor │
│ │ │sau în situaţiile de │
│ │ │tratament administrat în │
│ │ │lipsa obţinerii │
│ │ │consimţământului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară respectă│
│ │ │principiul echităţii, │
│3.2 │S │justiţiei sociale şi al │
│ │ │contextului cultural şi │
│ │ │spiritual al pacienţilor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│ │ │politici de prevenire a │
│3.2.1 │Cr │discriminării şi informare│
│ │ │despre acordarea │
│ │ │serviciilor medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│3.2.1.1│C │reglementează prevenirea │
│ │ │discriminării în acordarea│
│ │ │serviciilor medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │trasabilitatea activităţii│
│3.2.1.2│C │de rezolvare a │
│ │ │reclamaţiilor şi │
│ │ │sesizărilor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │informarea pacientului │
│3.2.1.3│C │despre opţiunile de │
│ │ │continuitate a serviciilor│
│ │ │medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│3.2.2 │Cr │reglementează accesul la │
│ │ │informaţiile personale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │reglementează modalitatea │
│ │ │prin care se pun la │
│3.2.2.1│C │dispoziţia pacientului/ │
│ │ │aparţinătorilor/ │
│ │ │împuterniciţilor │
│ │ │documentele medicale │
│ │ │solicitate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │reglementează modalitatea │
│3.2.2.2│C │prin care se pun la │
│ │ │dispoziţia terţilor │
│ │ │documentele medicale │
│ │ │solicitate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │reglementează accesul │
│3.2.3 │Cr │mass-mediei şi │
│ │ │înregistrarea audio/foto/ │
│ │ │video a pacienţilor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │condiţiile şi procedurile │
│3.2.3.1│C │de acces al mass-mediei în│
│ │ │unitatea sanitară şi la │
│ │ │pacienţi. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară asigură │
│ │ │condiţiile şi procedurile │
│3.2.3.2│C │de înregistrare audio/foto│
│ │ │/video a pacientului, în │
│ │ │scop medical, didactic şi │
│ │ │de cercetare. │
├───────┴───┴──────────────────────────┤
│R = referinţă; S = standard; Cr = │
│criteriu; C = cerinţă. │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 8


┌───────┬───┬──────────────────────────┐
│ │Tip│Standarde pentru │
│ │R/S│serviciile de sănătate │
│Cod │/Cr│acordate în regim │
│ │/C │ambulatoriu MEDICINĂ │
│ │ │FIZICĂ ŞI REABILITARE │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│0 │1 │2 │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│1 │R │MANAGEMENTUL STRATEGIC ŞI │
│ │ │ORGANIZAŢIONAL │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul │
│ │ │organizaţional este │
│ │ │adaptat nevoilor de │
│ │ │îngrijiri de sănătate, │
│1.1 │S │dinamicii pieţei de │
│ │ │servicii de sănătate şi │
│ │ │asigurării funcţionării │
│ │ │eficiente şi eficace a │
│ │ │unităţii sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul │
│ │ │organizaţional este │
│1.1.1 │Cr │adaptat nevoilor de │
│ │ │îngrijiri de sănătate şi │
│ │ │dinamicii pieţei de │
│ │ │servicii de sănătate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │evaluează nevoia de │
│1.1.1.1│C │îngrijire a populaţiei şi │
│ │ │dinamica pieţei de │
│ │ │servicii de sănătate din │
│ │ │teritoriul deservit. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară a │
│1.1.1.2│C │identificat patologiile │
│ │ │pentru care dispune de │
│ │ │resurse. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│1.1.1.3│C │stabilit un plan de │
│ │ │servicii pe care le oferă │
│ │ │populaţiei deservite. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │stabileşte necesarul de │
│1.1.1.4│C │personal în raport cu │
│ │ │volumul de activitate │
│ │ │preconizat. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Necesarul de personal │
│ │ │medical de îngrijire este │
│1.1.1.5│C │stabilit în funcţie de │
│ │ │nevoia de îngrijire a │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Managementul │
│ │ │organizaţional asigură │
│1.1.2 │Cr │funcţionarea eficientă şi │
│ │ │eficace a unităţii │
│ │ │sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Structura organizatorică │
│ │ │asigură derularea tuturor │
│1.1.2.1│C │proceselor de acordare a │
│ │ │asistenţei şi îngrijirilor│
│ │ │medicale în condiţii de │
│ │ │eficacitate şi eficienţă. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Resursele umane asigură │
│ │ │derularea tuturor │
│1.1.2.2│C │proceselor de acordare a │
│ │ │asistenţei şi îngrijirilor│
│ │ │medicale în condiţii de │
│ │ │eficacitate şi eficienţă. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Bugetul de venituri şi │
│ │ │cheltuieli al unităţii │
│1.1.2.3│C │sanitare susţine │
│ │ │realizarea activităţilor │
│ │ │planificate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sistemul de comunicare │
│1.2 │S │existent răspunde nevoilor│
│ │ │unităţii sanitare şi ale │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sistemul informaţional │
│ │ │răspunde nevoii de │
│ │ │informaţii şi asigură │
│1.2.1 │Cr │utilizarea lor eficientă │
│ │ │şi eficace, cu respectarea│
│ │ │confidenţialităţii, │
│ │ │integrităţii şi │
│ │ │securităţii datelor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară respectă│
│1.2.1.1│C │legislaţia în vigoare cu │
│ │ │privire la securitatea │
│ │ │datelor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Circuitele şi fluxurile │
│ │ │informaţionale asigură │
│1.2.1.2│C │înregistrarea şi │
│ │ │transmiterea datelor în │
│ │ │formatul necesar şi în │
│ │ │timp util. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sistemul informatic │
│1.2.1.3│C │asigură datele necesare │
│ │ │pentru derularea │
│ │ │activităţilor medicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Păstrarea, arhivarea şi │
│ │ │distrugerea documentelor, │
│ │ │informaţiilor şi │
│1.2.1.4│C │înregistrărilor asigură │
│ │ │confidenţialitatea, │
│ │ │integritatea şi │
│ │ │securitatea datelor. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Comunicarea răspunde │
│1.2.2 │Cr │nevoilor pacientului şi │
│ │ │unităţii sanitare. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară pune la │
│1.2.2.1│C │dispoziţia publicului │
│ │ │canale de comunicare şi │
│ │ │informare variate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Pagina de internet a │
│1.2.2.2│C │unităţii sanitare asigură │
│ │ │comunicarea eficientă. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Comunicarea se realizează │
│1.2.2.3│C │având în vedere │
│ │ │continuitatea procesului │
│ │ │de îngrijire. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară se │
│ │ │preocupă de îmbunătăţirea │
│1.3 │S │calităţii serviciilor de │
│ │ │sănătate şi a siguranţei │
│ │ │pacientului. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│1.3.1 │Cr │implementează managementul│
│ │ │calităţii serviciilor de │
│ │ │sănătate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │stabileşte modul de │
│1.3.1.1│C │funcţionare a │
│ │ │managementului calităţii │
│ │ │serviciilor de sănătate. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│1.3.1.2│C │monitorizează nivelul de │
│ │ │satisfacţie a pacientului.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară se │
│1.3.2 │Cr │preocupă de identificarea │
│ │ │şi analiza riscurilor │
│ │ │neclinice. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară are │
│1.3.2.1│C │organizată activitatea de │
│ │ │identificare şi analiză a │
│ │ │riscurilor nemedicale. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Sunt identificate locurile│
│ │ │şi condiţiile cu potenţial│
│ │ │de risc fizic pentru │
│1.3.2.2│C │securitatea persoanelor │
│ │ │(risc de cădere, de │
│ │ │alunecare, de lovire, │
│ │ │electrocutare etc.). │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│ │ │implementează măsuri de │
│1.3.3 │Cr │protecţie a pacientului, │
│ │ │aparţinătorilor şi │
│ │ │personalului faţă de │
│ │ │riscurile neclinice. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │La nivelul unităţii │
│ │ │sanitare sunt adoptate │
│1.3.3.1│C │măsuri de protecţie, pază │
│ │ │şi securitate pentru │
│ │ │bunuri şi persoane. │
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │
│1.3.3.2│C │implementează măsuri de │
│ │ │gestionare a riscurilor la│
│ │ │seism, incendiu, explozie.│
├───────┼───┼──────────────────────────┤
│ │ │Unitatea sanitară │