Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.473 din 10 martie 2021  privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022 şi a Calendarului înscrierii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.473 din 10 martie 2021 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022 şi a Calendarului înscrierii

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 253 din 12 martie 2021
    Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
    raportat la prevederile art. 23 şi 29 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare,
    ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Se aprobă Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3
    Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul educaţiei,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 10 martie 2021.
    Nr. 3.473.
    ANEXA 1

    METODOLOGIE

    ANEXA 2

    CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
    pentru anul şcolar 2021-2022

┌─────────────┬────────────────────────┐
│Data-limită/ │Evenimentul │
│Perioada │ │
├─────────────┴────────────────────────┤
│Pregătirea înscrierii în învăţământul │
│primar │
├─────────────┬────────────────────────┤
│ │Afişarea │
│ │circumscripţiilor │
│ │şcolare şi a planului de│
│ │şcolarizare propus, │
│ │respectiv numărul de │
│ │clase pregătitoare │
│ │alocate, la fiecare │
│ │unitate de învăţământ, │
│ │inclusiv pe site-ul │
│ │acesteia, dacă există, │
│ │şi pe site-ul │
│ │inspectoratului şcolar │
│ │Afişarea, la sediul │
│ │fiecărei unităţi de │
│ │învăţământ şi pe site-ul│
│ │acesteia, dacă există, │
│ │sau pe site-ul │
│ │inspectoratului şcolar, │
│ │pentru unităţile de │
│17 martie │învăţământ care nu au │
│2021 │site propriu, a │
│ │informaţiilor care │
│ │permit părinţilor să │
│ │cunoască activitatea │
│ │specifică clasei │
│ │pregătitoare din cadrul │
│ │unităţii, cum ar fi: │
│ │posibilitatea │
│ │organizării procesului │
│ │de învăţământ în cadrul │
│ │unei grădiniţe aflate în│
│ │structura şcolii sau în │
│ │consorţiu cu şcoala, │
│ │posibilitatea │
│ │organizării programului │
│ │Şcoala după şcoală, │
│ │fotografii ale spaţiului│
│ │în care se desfăşoară │
│ │activitatea la clasa │
│ │pregătitoare │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Postarea pe site-ul │
│ │CJRAE/CMBRAE a modelului│
│ │de cerere-tip (anexa nr.│
│ │2 la ordin) pentru │
│ │evaluarea dezvoltării │
│ │copiilor care împlinesc │
│ │vârsta de 6 ani în │
│ │perioada 1 septembrie-31│
│ │decembrie 2021 inclusiv │
│ │şi care: │
│ │• nu au frecventat │
│ │grădiniţa; │
│ │• s-au întors din │
│ │străinătate. │
│ │Afişarea programului de │
│18 martie │evaluare a copiilor la │
│2021 │avizierul şi pe site-ul │
│ │CJRAE/CMBRAE Postarea pe│
│ │site-ul inspectoratelor │
│ │şcolare, respectiv al │
│ │unităţilor de învăţământ│
│ │cu nivel preşcolar/ │
│ │primar a modelului de │
│ │cerere-tip (anexa nr. 1 │
│ │la ordin) pentru │
│ │evaluarea dezvoltării │
│ │copiilor care au │
│ │frecventat grădiniţa şi │
│ │care împlinesc vârsta de│
│ │6 ani în perioada 1 │
│ │septembrie-31 decembrie │
│ │2021 inclusiv │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Anunţarea, prin afişare │
│ │la sediul unităţii de │
│ │învăţământ/pe site-ul │
│ │acestora, a criteriilor │
│ │specifice de departajare│
│ │elaborate de unităţile │
│ │de învăţământ, în urma │
│ │consultării cadrelor │
│ │didactice şi a │
│ │partenerilor sociali - │
│ │sindicate, consiliu │
│ │reprezentativ al │
│ │părinţilor - după │
│ │verificarea existenţei │
│ │unor elemente de │
│19 martie │discriminare de către │
│2021 │consilierul juridic al │
│ │inspectoratului şcolar │
│ │şi aprobate în consiliul│
│ │de administraţie al │
│ │unităţii de învăţământ │
│ │Anunţarea, prin afişare │
│ │la sediul unităţii de │
│ │învăţământ/pe site-ul │
│ │acestora, a listei │
│ │documentelor care să │
│ │dovedească îndeplinirea │
│ │criteriilor specifice de│
│ │departajare şi a │
│ │procedurii privind │
│ │constituirea │
│ │formaţiunilor de elevi │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Evaluarea dezvoltării │
│ │copiilor care împlinesc │
│ │6 ani în perioada 1 │
│ │septembrie-31 decembrie │
│ │2021 şi eliberarea │
│ │recomandării pentru │
│ │înscrierea în │
│ │învăţământul primar │
│ │Pentru copiii care au │
│ │frecventat grădiniţa │
│ │• Înregistrarea │
│ │cererilor transmise/ │
│ │depuse la unităţile de │
│ │învăţământ cu nivel │
│ │preşcolar pentru │
│ │obţinerea recomandării │
│ │de înscriere în clasa │
│ │pregătitoare │
│ │• Eliberarea/ │
│ │transmiterea către │
│ │părinte de către │
│ │unitatea de învăţământ │
│ │cu nivel preşcolar a │
│ │recomandării de │
│ │înscriere în clasa │
│ │pregătitoare sau în │
│22 martie-27 │grupa mare, după caz │
│aprilie 2021 │Pentru copiii care NU au│
│ │frecventat grădiniţa sau│
│ │au revenit din │
│ │străinătate │
│ │• Înregistrarea de către│
│ │CJRAE/CMBRAE a cererilor│
│ │de evaluare, depuse/ │
│ │transmise de părinţi │
│ │pentru copiii care │
│ │îndeplinesc criteriile │
│ │prevăzute la art. 7 │
│ │alin. (1) din ordin │
│ │• Planificarea de către │
│ │CJRAE/CMBRAE a │
│ │organizării evaluării; │
│ │afişarea şi comunicarea │
│ │programării pentru │
│ │participarea la evaluare│
│ │• Desfăşurarea evaluării│
│ │copiilor de către CJRAE/│
│ │CMBRAE │
│ │• Eliberarea/ │
│ │transmiterea către │
│ │părinte de către CJRAE/ │
│ │CMBRAE a recomandării de│
│ │înscriere în clasa │
│ │pregătitoare sau în │
│ │grupa mare, după caz │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Transmiterea │
│ │proceselor-verbale care │
│ │cuprind listele cu │
│ │numele copiilor şi │
│ │rezultatele evaluării, │
│ │respectiv recomandarea │
│29 aprilie │de înscriere în clasa │
│2021 │pregătitoare sau în │
│ │grupa mare, după caz, de│
│ │la unităţile de │
│ │învăţământ preşcolar sau│
│ │CJRAE/CMBRAE, către │
│ │comisiile judeţene/ │
│ │Comisia Municipiului │
│ │Bucureşti │
├─────────────┴────────────────────────┤
│Completarea şi validarea cererilor-tip│
│de înscriere în învăţământul primar │
├─────────────┬────────────────────────┤
│ │Completarea │
│ │cererilor-tip de │
│ │înscriere de către │
│ │părinţii/tutorii legal │
│ │instituiţi/ │
│ │reprezentanţii legali, │
│ │online sau la unitatea │
│ │de învăţământ la care │
│ │solicită înscrierea │
│ │copiilor Depunerea/ │
│ │transmiterea │
│ │cererilor-tip de │
│29 martie-28 │înscriere la unitatea de│
│aprilie 2021 │învăţământ la care │
│ │solicită înscrierea │
│ │copiilor, inclusiv a │
│ │recomandării de │
│ │înscriere în clasa │
│ │pregătitoare, după caz, │
│ │respectiv a declaraţiei │
│ │pe proprie răspundere şi│
│ │a documentelor necesare │
│ │în copie simplă │
│ │Validarea fişelor de │
│ │înscriere generate de │
│ │aplicaţia informatică │
├─────────────┴────────────────────────┤
│Prima etapă de înscriere în │
│învăţământul primar │
├─────────────┬────────────────────────┤
│ │Procesarea de către │
│ │Comisia naţională a │
│ │cererilor-tip de │
│10-11 mai │înscriere, cu ajutorul │
│2021 │aplicaţiei informatice, │
│ │şi repartizarea copiilor│
│ │la şcoala de │
│ │circumscripţie │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Procesarea la nivelul │
│ │unităţilor de │
│ │învăţământ, pe baza │
│ │informaţiilor din │
│ │cererile-tip de │
│ │înscriere şi din │
│ │documentele depuse/ │
│ │transmise de părinţi/ │
│ │tutorii legal instituiţi│
│ │/reprezentanţii legali, │
│ │a cererilor prin care se│
│ │solicită înscrierea la o│
│ │altă unitate de │
│ │învăţământ decât la │
│ │şcoala de │
│ │circumscripţie, pe │
│ │locurile rămase libere. │
│11-18 mai │Admiterea sau │
│2021 │respingerea cererilor │
│ │acestora, la nivelul │
│ │comisiei de înscriere │
│ │din unităţile de │
│ │învăţământ, prin │
│ │aplicarea criteriilor │
│ │generale şi specifice de│
│ │departajare şi validarea│
│ │de către consiliul de │
│ │administraţie al │
│ │unităţii de învăţământ a│
│ │listei candidaţilor │
│ │admişi în această fază │
│ │Marcarea, în aplicaţia │
│ │informatică, a │
│ │cererilor-tip de │
│ │înscriere pentru │
│ │candidaţii admişi în │
│ │această fază │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Procesarea de către │
│ │Comisia naţională a │
│ │cererilor-tip de │
│ │înscriere, cu ajutorul │
│ │aplicaţiei informatice, │
│ │şi repartizarea la │
│ │şcoala de circumscripţie│
│ │a copiilor ai căror │
│ │părinţi/tutori legal │
│ │instituiţi/reprezentanţi│
│19 mai 2021 │legali au solicitat │
│ │înscrierea la o altă │
│ │unitate de învăţământ │
│ │decât la şcoala de │
│ │circumscripţie, dar nu │
│ │au fost admişi din lipsă│
│ │de locuri şi care au │
│ │exprimat în această fază│
│ │opţiunea pentru │
│ │înscrierea în şcoala de │
│ │circumscripţie │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Afişarea în unităţile de│
│ │învăţământ şi pe site-ul│
│ │inspectoratului şcolar a│
│20 mai 2021 │candidaţilor │
│ │înmatriculaţi şi a │
│ │numărului de locuri │
│ │rămase libere │
├─────────────┴────────────────────────┤
│A doua etapă de înscriere în │
│învăţământul primar │
├─────────────┬────────────────────────┤
│ │Comunicarea, prin │
│ │afişare la unităţile de │
│ │învăţământ şi pe site-ul│
│ │inspectoratului, a │
│ │procedurii specifice de │
│ │repartizare a copiilor │
│ │pe locurile disponibile,│
│ │elaborate de │
│ │inspectoratul şcolar │
│ │Informarea Ministerului │
│21 mai 2021 │Educaţiei şi Cercetării │
│ │de către comisia │
│ │judeţeană/a municipiului│
│ │Bucureşti cu privire la │
│ │procedura specifică de │
│ │repartizare a copiilor │
│ │pe locurile disponibile,│
│ │în etapa a doua. │
│ │Procedurile vor viza │
│ │modalităţi de comunicare│
│ │şi transfer de documente│
│ │online, după caz. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Depunerea/transmiterea │
│ │cererii-tip de înscriere│
│ │la secretariatul │
│ │unităţii de învăţământ │
│ │aflate pe prima poziţie │
│ │dintre cele trei opţiuni│
│ │exprimate pentru etapa a│
│ │doua, de către părinţii │
│ │copiilor care nu au fost│
│24 mai-31 mai│cuprinşi în nicio │
│2021 │unitate de învăţământ în│
│ │etapa anterioară sau │
│ │care nu au participat la│
│ │prima etapă │
│ │Validarea cererilor-tip │
│ │de înscriere la unitatea│
│ │de învăţământ aflată pe │
│ │prima poziţie în │
│ │opţiunile privind │
│ │înscrierea copiilor │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Procesarea la nivelul │
│ │unităţilor de învăţământ│
│ │a cererilor-tip de │
│ │înscriere depuse de │
│ │părinţi/tutorii legal │
│ │instituiţi/ │
│ │reprezentanţii legali, │
│ │aplicând procedura │
│ │specifică elaborată de │
│2 iunie-3 │inspectoratul şcolar, pe│
│iunie 2021 │baza criteriilor │
│ │generale şi a celor │
│ │specifice de │
│ │departajare, în limita │
│ │locurilor disponibile │
│ │Completarea în aplicaţia│
│ │informatică a datelor │
│ │din cererile-tip de │
│ │înscriere pentru │
│ │candidaţii înscrişi în │
│ │această etapă │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Afişarea la fiecare │
│ │unitate de învăţământ a │
│4 iunie 2021 │listelor finale ale │
│ │copiilor înscrişi în │
│ │clasa pregătitoare │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Centralizarea şi │
│ │soluţionarea de către │
│ │inspectoratul şcolar a │
│ │cererilor părinţilor/ │
│ │tutorilor legal │
│ │instituiţi/ │
│ │reprezentanţilor legali │
│ │ai copiilor care nu au │
│1 │fost încă înscrişi la │
│septembrie-10│vreo unitate de │
│septembrie │învăţământ │
│2021 │Soluţionarea de către │
│ │inspectoratul şcolar a │
│ │oricărei alte situaţii │
│ │referitoare la │
│ │înscrierea în │
│ │învăţământul primar, │
│ │având în vedere, cu │
│ │prioritate, interesul │
│ │superior al copilului │
└─────────────┴────────────────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016