Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.459 din 6 martie 2021  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.459 din 6 martie 2021 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 228 din 6 martie 2021
        Având în vedere prevederile:
    - art. 94, art. 95, art. 114 şi art. 123 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011;
    – Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare,

        în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 15 din 5.03.2021 privind aprobarea listei ţărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologie pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, precum şi pentru stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în unităţile de învăţământ, în contextul pandemiei de COVID-19,
        văzând Referatul de aprobare nr. 9.861 /CM din 6.03.2021 din care rezultă necesitatea modificărilor Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2,
        în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
        ministrul educaţiei şi ministrul sănătăţii emit prezentul ordin.
    ART. I
        Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 5 februarie 2021, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ pe parcursul anului şcolar/universitar se va actualiza săptămânal, cu referinţă la fiecare zi de vineri, în funcţie de evoluţia epidemiologică, prin raportare la prevederile art. 3, cu excepţia depăşirii pragului de 6 la mie, unde intrarea în carantină se aplică imediat."

    2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune ISJ/ISMB aplicarea scenariului de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, pe baza criteriului epidemiologie privind rata incidenţei cumulate la nivelul localităţii, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, după cum urmează:

┌─────────┬────────────────┬───────────┐
│ │Participarea │Incidenţa │
│ │zilnică a │cumulată în│
│ │tuturor │ultimele 14│
│ │preşcolarilor şi│zile a │
│ │elevilor în │cazurilor │
│Scenariul│unităţile de │din │
│1 │învăţământ, cu │localitate │
│ │respectarea şi │este mai │
│ │aplicarea │mică sau │
│ │tuturor normelor│egală cu 1/│
│ │de protecţie │1.000 de │
│ │ │locuitori. │
├─────────┼────────────────┼───────────┤
│ │a) Participarea │ │
│ │zilnică, cu │ │
│ │prezenţă fizică │ │
│ │în unităţile de │ │
│ │învăţământ, a │ │
│ │tuturor │ │
│ │preşcolarilor şi│ │
│ │elevilor din │Incidenţa │
│ │învăţământul │cumulată în│
│ │primar, a │ultimele 14│
│ │elevilor din │zile a │
│ │clasele a VIIl-a│cazurilor │
│ │si a XIl-a, a │din │
│Scenariul│Xlll-a si a │localitate │
│2 │celor din anii │este mai │
│ │terminali din │mare de 1/ │
│ │învăţământul │1.000, dar │
│ │profesional şi │mai mică │
│ │postliceal, cu │sau egală │
│ │respectarea şi │cu 3/1.000 │
│ │aplicarea │de │
│ │tuturor normelor│locuitori. │
│ │de protecţie │ │
│ │b) Participarea │ │
│ │zilnică, în │ │
│ │sistem online, a│ │
│ │elevilor din │ │
│ │celelalte clase/│ │
│ │ani de studiu │ │
├─────────┼────────────────┼───────────┤
│ │a) Participarea │ │
│ │zilnică, cu │ │
│ │prezenţă fizică │ │
│ │în unităţile de │ │
│ │învăţământ, a │ │
│ │tuturor │ │
│ │preşcolarilor şi│ │
│ │elevilor din │ │
│ │învăţământul │ │
│ │primar │ │
│ │b) Participarea │ │
│ │zilnică, cu │ │
│ │prezenţă fizică │ │
│ │în unităţile de │Incidenţa │
│ │învăţământ, a │cumulată în│
│ │elevilor din │ultimele 14│
│ │clasele a Vlll-a│zile a │
│ │si a Xll-a, a │cazurilor │
│ │Xlll-a si a │din │
│ │celor din anii │localitate │
│Scenariul│terminali din │este mai │
│3 │învăţământul │mare de 3/ │
│ │profesional şi │1.000 de │
│ │postliceal, cu │locuitori, │
│ │respectarea şi │dar mai │
│ │aplicarea │mică de 6/ │
│ │tuturor normelor│1.000 de │
│ │de protecţie, cu│locuitori. │
│ │prezenţa fizică │ │
│ │de până la │ │
│ │jumătate din │ │
│ │numărul total de│ │
│ │elevi │ │
│ │înmatriculaţi în│ │
│ │respectivele │ │
│ │clase terminale │ │
│ │c) Participarea │ │
│ │zilnică, în │ │
│ │sistem online, a│ │
│ │elevilor din │ │
│ │celelalte clase/│ │
│ │ani de studiu │ │
└─────────┴────────────────┴───────────┘

"

    3. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) La nivelul localităţilor unde este instituită măsura carantinei zonale nu sunt permise activităţile care impun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ şi activitatea didactică se desfăşoară exclusiv online.
(5) Este permisă organizarea simulărilor examenelor naţionale, evaluărilor naţionale, orelor remediale şi a examenelor pentru anii terminali, cu prezenţa fizică, în unităţile de învătământ din localităţile în care incidenţa cumulată în ultimele 14 zile este mai mică de 6/1.000 de locuitori, cu condiţia asigurării stricte a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv, distanţare corectă şi igienizarea mâinilor şi purtarea obligatorie a măştii."

    4. La articolul 9 alineatul (1), literele a), b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) La apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învăţământ preşcolar sau clasă de învăţământ primar. În această situaţie se efectuează testarea colegilor, se suspendă cursurile grupei sau clasei respective pentru o perioadă de 14 zile, iar ancheta epidemiologică stabileşte persoanele care vor fi carantinate. În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare cursurile, după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă.
b) La apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învăţământ gimnazial, liceal, profesional şi postliceal se efectuează ancheta epidemiologică şi testarea colegilor acestuia şi a cadrelor didactice, conform indicaţiilor anchetei epidemiologice. Conducerea unităţii de învăţământ va decide în urma consultării DSPJ/DSPMB dacă se impune carantinarea celor care fac parte din aceeaşi clasă sau suspendarea cursurilor, după caz.
c) La apariţia a două cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învăţământ gimnazial, liceal, profesional şi postliceal se suspendă cursurile clasei respective pentru o perioadă de 14 zile, iar ancheta epidemiologică stabileşte persoanele care vor fi testate şi carantinate. În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare cursurile după finalizarea procedurilor de dezinfectare a sălii de clasă. Măsura suspendării este dispusă prin decizia conducerii unităţii de învăţământ/instituţiei conexe, după consultarea DSPJ/DSPMB, cu aplicarea prevederilor art. 9 alin. (4) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările şi completările ulterioare."

    5. La articolul 9, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Activităţile ce presupun prezenţa fizică din unităţile de învăţământ preuniversitar din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei vor fi gestionate în funcţie de analiza situaţiei epidemiologice realizate la nivelul direcţiilor medicale din cadrul acestora şi stabilite prin decizie a conducătorilor acestora şi nu se supun dispoziţiilor prezentului ordin."

    6. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Cei care au fost declaraţi contacţi direcţi ai unor cazuri confirmate şi care nu au simptome, în situaţia în care refuză testarea, nu vor fi primiţi în unitatea/instituţia de învăţământ minimum 14 zile şi vor continua învăţarea în sistem online."

    7. În anexă, la punctul III subpunctul 2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) masca de protecţie este obligatorie pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal şi pentru studenţi şi va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării în incinta unităţii de învăţământ şi în timpul pauzelor, atât în interior, cât şi în exterior. La orele de specialitate din învăţământul vocaţional este obligatorie purtarea măştii de protecţie, cu excepţia orelor de studiu ale instrumentelor de suflat. în acest caz este necesară asigurarea de spaţii individuale pentru exersare;"

    8. În anexă, la punctul III subpunctul 2, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) masca de protecţie nu este obligatorie în cazul preşcolarilor, indiferent de vârstă, precum şi în timpul tuturor orelor de educaţie fizică desfăşurate în spaţii exterioare;"

    9. În anexă, punctul VII se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "VII. Alte dispoziţii:
    a) cadrele didactice vor efectua triajul observaţional al preşcolarilor/elevilor pe tot parcursul activităţilor şcolare;
    b) în cazul în care preşcolarii sau elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau altă simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare. În cazul în care există un consimţământ informat şi semnat al părintelui/tutorelui legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian în vederea testării preşcolarilor sau elevilor simptomatici, aceştia vor putea fi testaţi, într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor medicale. Elevul care a împlinit vârsta de 18 ani va semna consimţământul personal. Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical şcolar de la nivelul unităţii de învăţământ vor fi raportate către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, în maximum 24 de ore. Dacă părintele/tutorele legal nu îşi exprimă acordul pentru testare, în cazul existenţei unor simptome specifice, precum şi în cazul în care nu există cabinet medical în unitatea şcolară, acesta va lua legătura cu medicul de familie în vederea stabilirii paşilor următori; revenirea în colectivitate în aceste cazuri se va face după un repaus de 14 zile;
    c) testarea cu teste antigen rapide se recomandă şi:
    1. cadrelor didactice şi altor angajaţi ai unităţii şcolare simptomatici, a căror simptomatologie de boală debutează în timpul orelor de curs;
    2. colegilor cazurilor confirmate atât preşcolari sau elevi (colegi de grupă sau clasă), cât şi cadre didactice/personal auxiliar din unitatea de învăţământ (inclusiv celor asimptomatici), în aceeaşi zi în care s-a confirmat primul caz prin testare antigen rapidă, efectuată în unitatea de învăţământ;
    d) revenirea în colectivitate a copiilor care au avut alte probleme de sănătate şi au absentat de la şcoală minimum 3 zile se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale care să precizeze diagnosticul, adeverinţă pe care elevul o va preda în format hârtie sau o va transmite electronic dirigintelui/învăţătorului. Adeverinţele vor fi centralizate la nivelul cabinetului medical şcolar sau la nivelul persoanei desemnate în cazul în care şcoala nu beneficiază de cabinet medical;
    e) cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic care prezintă simptome specifice unei afecţiuni cu potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, vărsături, fără a se limita la acestea) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie şi anunţă de îndată responsabilul desemnat de către conducerea unităţii de învăţământ."    ART. II
        Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, unităţile de învăţământ preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
        Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                        Ministrul educaţiei,
                        Sorin-Mihai Cîmpeanu
                        Ministrul sănătăţii,
                        Vlad Vasile Voiculescu


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016