Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.457 din 6 martie 2020  privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările  şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate  în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.457 din 6 martie 2020 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 250 din 26 martie 2020
    Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
    ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 23 din 4.12.2019 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019,
    în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019, prevăzute în anexele nr. 1-7, care fac parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2020-2021.

    ART. 2
    Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

    ART. 3
    Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 au obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2024-2025.

    ART. 4
    Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 5
    Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 6 martie 2020.
    Nr. 3.457.
    ANEXA 1

    Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale
    ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019
    Judeţul Argeş

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬──────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │ │Nivelul de │ │ │ │ │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP │persoanei │Adresa unităţii │învăţământ/ │Profilul/ │Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de │
│crt.│de │de │juridice │de învăţământ, │Nivelul de │Domeniul │pregătirii│profesională/ │de │învăţământ│
│ │învăţământ│evaluare/ │iniţiatoare│tel./fax, e-mail│calificare │ │de bază │Specializarea │predare│ │
│ │ │data │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Postliceal/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │avansat │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Curtea de Argeş,│modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │str. Râmnicu │şi │ │ │Tehnician │ │ │
│ │ │32/ │ │Vâlcea nr. 41, │completările│Transporturi│ │transporturi │Română │Cu │
│ │Liceul │13.11.2019│ │tel.: 0248/721 │ulterioare) │ │ │interne şi │ │frecvenţă │
│1. │Tehnologic│ │ │720, │Nivel 5 │ │ │internaţionale│ │ │
│ │Auto │ │ │gsacag@yahoo.com│(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴──────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 50 de formaţiuni de studiu/două schimburi │
│ │ │(maximum 25 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 25 de formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2) │
└────┴──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.


    ANEXA 2

    Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale
    ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019
    Judeţul Bihor

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │ │Nivelul de │ │ │ │ │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP │persoanei │Adresa unităţii de │învăţământ/ │Profilul/ │Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de │
│crt.│de │de │juridice │învăţământ, │Nivelul de │Domeniul │pregătirii│profesională/│de │învăţământ│
│ │învăţământ│evaluare/ │iniţiatoare│tel./fax, e-mail │calificare │ │de bază │Specializarea│predare│ │
│ │ │data │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │4 (conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Comuna Borod, │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Str. Principală nr. │Guvernului │Real │ │ │ │ │
│ │ │32/ │ │181, tel./fax: 0259/ │nr. 918/ │(filieră │ │Ştiinţe │Română │Cu │
│ │Liceul │13.11.2019│ │315148, │2013, cu │teoretică)│ │ale naturii │ │frecvenţă │
│1. │Teoretic │ │ │scoalaborod@yahoo.com│modificările│ │ │ │ │ │
│ │„Gabriel │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │Ţepelea“ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴─────────────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 42 de formaţiuni de studiu/două schimburi │
│ │ │(maximum 29 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 13 formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2) │
└────┴──────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.


    ANEXA 3

    Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale
    ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019
    Judeţul Cluj

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬────────────────┬────────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │ │Nivelul de │ │ │ │ │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP │persoanei │Adresa unităţii de │învăţământ/ │Profilul/ │Domeniul │Calificarea │Limba de│Forma de │
│crt.│de │de │juridice │învăţământ, tel./ │Nivelul de │Domeniul │pregătirii│profesională/ │predare │învăţământ│
│ │învăţământ│evaluare/ │iniţiatoare│fax, e-mail │calificare │ │de bază │Specializarea │ │ │
│ │ │data │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Turism şi │ │Bucătar │ │ │
│ │ │ │ │ │ │alimentaţie │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Profesional/├────────────┼──────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 2 │Estetica şi │ │Frizer - coafor │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │igiena │ │- manichiurist -│ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │corpului │ │pedichiurist │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │omenesc │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ ├────────────┼──────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Municipiul │2002, cu │Electronică │ │Electronist │ │ │
│ │ │ │ │Cluj-Napoca, │modificările│şi │ │aparate şi │ │ │
│ │ │ │ │str. Mihail │şi │automatizări│ │echipamente │ │ │
│ │ │ │ │Kogălniceanu │completările├────────────┼──────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │27/ │ │nr. 16, str. │ulterioare) │Construcţii,│ │Instalator │Maghiară│Cu │
│ │Liceul │16.11.2018│ │Câmpeni nr. 1, │Nivel 3 │instalaţii │ │instalaţii │ │frecvenţă │
│1. │Teologic │ │ │tel.: 0264/430653, │(conform │şi lucrări │ │tehnico-sanitare│ │ │
│ │Reformat │ │ │info@kollegium.ro, │Hotărârii │publice │ │şi gaze │ │ │
│ │ │ │ │kolretkol@yahoo.com│Guvernului ├────────────┼──────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │Electrician │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │aparate şi │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│Electric │ │echipamente │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │electrice şi │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │energetice │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) ├────────────┼──────────┼────────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │Fabricarea │ │Tâmplar │ │ │
│ │ │ │ │ │ │produselor │ │universal │ │ │
│ │ │ │ │ │ │din lemn │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴───────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴────────────────┴────────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 56 de formaţiuni de studiu/două schimburi │
│ │ │(maximum 32 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 24 de formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2) │
└────┴──────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.


    ANEXA 4

    Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale
    ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019
    Judeţul Dolj

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┬────────────┬────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │Adresa │Nivelul de │ │ │ │ │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP │persoanei │unităţii de│învăţământ/ │Profilul│Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de │
│crt.│de │de │juridice │învăţământ,│Nivelul de │/ │pregătirii│profesională/│de │învăţământ│
│ │învăţământ│evaluare/ │iniţiatoare│tel./fax, │calificare │Domeniul│de bază │Specializarea│predare│ │
│ │ │data │ │e-mail │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Craiova, │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │str. │şi │ │ │Tehnician │ │ │
│ │ │32/ │ │Constantin │completările│ │ │electrician │ │Cu │
│ │ │13.11.2019│ │Brâncuşi │ulterioare) │Tehnic │Electric │electronist │Română │frecvenţă │
│ │Liceul │ │ │nr. 15, │Nivel 4 │ │ │auto │ │ │
│1. │Tehnologic│ │ │tel.: 0721/│(conform │ │ │ │ │ │
│ │Căi Ferate│ │ │272989 │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 48 de formaţiuni de studiu/două schimburi │
│ │ │(maximum 24 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 24 de formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2) │
└────┴──────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.


    ANEXA 5

    Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale
    ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019
    Judeţul Dâmboviţa

┌────┬───────────┬──────────┬───────────┬─────────────────────────────────┬────────────┬────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │ │Nivelul de │ │ │ │ │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP │persoanei │Adresa unităţii de învăţământ, │învăţământ/ │Profilul│Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de │
│crt.│de │de │juridice │tel./fax, e-mail │Nivelul de │/ │pregătirii│profesională/│de │învăţământ│
│ │învăţământ │evaluare/ │iniţiatoare│ │calificare │Domeniul│de bază │Specializarea│predare│ │
│ │ │data │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Profesional/│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 2 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │Operator la │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │maşini cu │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │comandă │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │numerică │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul Târgovişte, │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │32/ │ │str. Lt. Stancu Ion nr. 35, │ulterioare) │Mecanică│ │ │Română │Cu │
│ │Liceul │13.11.2019│ │tel.: 0245/210241, │Nivel 3 │ │ │ │ │frecvenţă │
│1. │Tehnologic │ │ │liceulnicolaecioranescu@yahoo.com│(conform │ │ ├─────────────┤ │ │
│ │„Nicolae │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │Ciorănescu“│ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │Rectificator │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴─────────────────────────────────┴────────────┴────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 44 de formaţiuni de studiu/două schimburi │
│ │ │(maximum 22 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 22 de formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2) │
└────┴───────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.


    ANEXA 6

    Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale
    ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019
    Judeţul Ialomiţa

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────────────────────┬────────────┬──────────┬───────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │ │Nivelul de │ │ │ │ │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP │persoanei │Adresa unităţii de │învăţământ/ │Profilul/ │Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de │
│crt.│de │de │juridice │învăţământ, │Nivelul de │Domeniul │pregătirii │profesională/│de │învăţământ│
│ │învăţământ│evaluare/ │iniţiatoare│tel./fax, e-mail │calificare │ │de bază │Specializarea│predare│ │
│ │ │data │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │4 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │Real │ │Ştiinţe │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │(filiera │ │ale naturii │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │teoretică)│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul Slobozia, │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │33/ │ │Str. Lacului nr. 10, │Hotărârii │ │Turism şi │Tehnician │ │Cu │
│ │Liceul │20.11.2019│ │tel.: 0243/232 823, │Guvernului │ │alimentaţie│în turism │Română │frecvenţă │
│ │Tehnologic│ │ │gs_cuza_slobozia@yahoo.com│nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│1. │„Alexandru│ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │Ioan Cuza“│ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ ├───────────┼─────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │Servicii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 4 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │Tehnician │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │în achiziţii │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │Comerţ │şi │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │contractări │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴──────────────────────────┴────────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 74 de formaţiuni de studiu/două schimburi │
│ │ │(maximum 37 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 37 de formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2) │
└────┴──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.


    ANEXA 7

    Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale
    ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019
    Judeţul Vrancea

┌────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────┬────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │Adresa │Nivelul de │ │ │ │ │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP │persoanei │unităţii de│învăţământ/ │Profilul/ │Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de │
│crt.│de │de │juridice │învăţământ,│Nivelul de │Domeniul │pregătirii│profesională/│de │învăţământ│
│ │învăţământ │evaluare/ │iniţiatoare│tel./fax, │calificare │ │de bază │Specializarea│predare│ │
│ │ │data │ │e-mail │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │Estetica │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │şi igiena │Coafor │ │Cu │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │Servicii │corpului │stilist │Română │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │Nivel 4 │ │omenesc │ │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Focşani, │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │str. │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │33/ │ │Mărăşeşti │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │Liceul │20.11.2019│ │nr. 50, │2013, cu │ │ │ │ │ │
│1. │Tehnologic │ │ │tel./fax: │modificările│ │ │ │ │ │
│ │„G. G. │ │ │0237/223074│şi │ │ │ │ │ │
│ │Longinescu“│ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Nivel 4 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │Umanistă │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │(filiera │ │Filologie │Română │Cu │
│ │ │ │ │ │2013, cu │teoretică)│ │ │ │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴───────────┴────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 30 de formaţiuni de studiu/două schimburi │
│ │ │(maximum 19 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 11 formaţiuni de studiu/ │
│ │ │schimbul 2) │
└────┴───────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016