Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.455 din 6 martie 2020  privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările  şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate  în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.455 din 6 martie 2020 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 234 din 23 martie 2020
    Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
    ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene, aprobată cu completări prin Legea nr. 230/2019,
    luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 23 din 4.12.2019 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019,
    în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019, prevăzute în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2020-2021.

    ART. 2
    Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

    ART. 3
    Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 au obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2024-2025.

    ART. 4
    Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 5
    Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 6 martie 2020.
    Nr. 3.455.
    ANEXA 1

    Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ,
    specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
    evaluate în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019
    Judeţul Alba

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │Adresa │Nivelul de │ │ │ │ │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │unităţii de │învăţământ/ │Profilul/ │Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │învăţământ, │Nivelul de │Domeniul │pregătirii│profesională/│de │învăţământ│
│ │învăţământ│data │iniţiatoare│tel./fax, │calificare │ │de bază │Specializarea│predare│ │
│ │ │ │ │e-mail │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │4 (conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │Umanist │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │(filieră │ │Ştiinţe │Română │Cu │
│ │ │ │ │ │2013, cu │teoretică)│ │sociale │ │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Alba Iulia, │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Bd. │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │Seminarul │32/ │ │Transilvaniei├────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │Teologic │13.11.2019│ │nr. 36, tel./│Gimnazial/ │ │ │ │ │ │
│1. │Ortodox │ │ │fax: 0258/ │Nivel 1 │ │ │ │ │ │
│ │„Sfântul │ │ │834890 │(conform │ │ │ │ │ │
│ │Simion │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │Ştefan“ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │Cu │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │Română │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴─────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 42 de formaţiuni de studiu/două schimburi │
│ │ │(maximum 21 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 21 de formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2) │
└────┴──────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.


    ANEXA 2

    Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ,
    specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
    evaluate în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019
    Judeţul Argeş

┌────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │Adresa unităţii de │Nivelul de │Profilul│Domeniul │Calificarea │Limba │ │
│Nr. │unităţii de│ARACIP de │persoanei │învăţământ, tel./ │învăţământ/ │/ │pregătirii │profesională/│de │Forma de │
│crt.│învăţământ │evaluare/ │juridice │fax, e-mail │Nivelul de │Domeniul│de bază │Specializarea│predare│învăţământ│
│ │ │data │iniţiatoare│ │calificare │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3 (conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │Electronică │Tehnician în │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │automatizări│automatizări │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ ├────────────┼─────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 4 │Tehnic │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │Tehnician │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │electrician │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │Electric │electronist │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │auto │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Oraşul Mioveni, │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Str. Uzinei nr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │33/ │ │1-3, tel.: 0248/ ├────────────┼────────┼────────────┼─────────────┤Română │Cu │
│ │Liceul │20.11.2019│ │263340, │Profesional/│ │ │ │ │frecvenţă │
│1. │tehnologic │ │ │gcolibasi@yahoo.com│Nivel 2 │ │ │ │ │ │
│ │construcţii│ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │de maşini │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │Sculer │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │matriţer │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │Mecanică│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ ├─────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │Sudor │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴───────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 46 de formaţiuni de studiu/două schimburi │
│ │ │(maximum 23 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 23 de formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2) │
└────┴───────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.


    ANEXA 3

    Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ,
    specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
    evaluate în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019
    Judeţul Buzău

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬────────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │Adresa │Nivelul de│ │ │ │ │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │unităţii de │învăţământ│Profilul│Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │învăţământ, │/ Nivelul │/ │pregătirii│profesională/│de │învăţământ│
│ │învăţământ│data │iniţiatoare│tel./fax, │de │Domeniul│de bază │Specializarea│predare│ │
│ │ │ │ │e-mail │calificare│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │Municipiul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Râmnicu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │32/ │ │Sărat, Str. │ │ │ │ │ │ │
│ │Centrul │13.11.2019│ │Micşunelelor│Preşcolar │ │ │ │Română │PN │
│1. │Şcolar de │ │ │nr. 29, tel.│ │ │ │ │ │ │
│ │Educaţie │ │ │/fax: 0238/ │ │ │ │ │ │ │
│ │Incluzivă │ │ │562329 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴────────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 27 de formaţiuni de studiu/două schimburi │
│ │ │(maximum 27 de formaţiuni de studiu/schimbul 1) │
└────┴──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.    ANEXA 4

    Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ,
    specializările şi calificările profesionale, ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
    evaluate în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019
    Judeţul Constanţa

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┬────────────┬──────────┬──────────┬────────────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │Adresa │ │ │ │ │ │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │unităţii de│Nivelul de │Profilul/ │Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │învăţământ,│învăţământ │Domeniul │pregătirii│profesională/ │de │învăţământ│
│ │învăţământ│data │iniţiatoare│tel./fax, │ │ │de bază │Specializarea │predare│ │
│ │ │ │ │e-mail │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Şcoala de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │maiştri/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │avansat │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │Maistru electrician │ │Cu │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │centrale, staţii şi │Română │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │reţele electrice │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│Energetic ├──────────┼────────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 5 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │Maistru electrician │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │protecţii prin relee│Română │Cu │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │şi automatizări în │ │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │centrale electrice │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Constanţa, │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │33/ │ │bd. Mamaia │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ │20.11.2019│ │nr. 284, │ │ │ │ │ │ │
│ │Liceul │ │ │tel./fax: ├────────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┼───────┼──────────┤
│1. │Energetic │ │ │0341/405808│Postliceal/ │ │ │ │ │ │
│ │Constanţa │ │ │ │Nivel 3 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │avansat │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│Energetică│ │Tehnician │Română │Cu │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │electroenerge-tician│ │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │Nivel 5 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴───────────┴────────────┴──────────┴──────────┴────────────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 26 de formaţiuni de studiu/două schimburi │
│ │ │(maximum 13 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 13 formaţiuni de studiu/ │
│ │ │schimbul 2) │
└────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.


    ANEXA 5

    Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ,
    specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
    evaluate în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019
    Judeţul Mureş

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┬────────────┬─────────┬───────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │Adresa │Nivelul de │ │ │ │ │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │unităţii de│învăţământ/ │Profilul/│Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │învăţământ,│Nivelul de │Domeniul │pregătirii │profesională/│de │învăţământ│
│ │învăţământ│data │iniţiatoare│tel./fax, │calificare │ │de bază │Specializarea│predare│ │
│ │ │ │ │e-mail │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3 (conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │Tehnician │ │Cu │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │Mecanică │proiectant │Română │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │CAD │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sighişoara,│şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │str. Tache │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │33/ │ │Ionescu │ulterioare) │Tehnic ├───────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │Liceul │20.11.2019│ │nr. 18, │Nivel 4 │ │ │ │ │ │
│1. │Tehnologic│ │ │tel: 0265/ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │nr. 1 │ │ │771742/fax:│Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │0265/772232│Guvernului │ │ │Tehnician │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │Electric │electrician │Română │Cu │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │electronist │ │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │auto │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴───────────┴────────────┴─────────┴───────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 46 de formaţiuni de studiu/două schimburi │
│ │ │(maximum 23 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 23 formaţiuni de studiu/ │
│ │ │schimbul 2) │
├────┼──────────┼──────────┬───────────┬───────────┬────────────┬─────────┬───────────┬─────────────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3 (conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │Tehnician în │ │Cu │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │Servicii │Comerţ │activităţi de│Română │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │comerţ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Reghin, │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │32/ │ │Str. Râului│ulterioare) ├─────────┼───────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │Liceul │13.11.2019│ │nr. 16, │Nivel 4 │ │ │ │ │ │
│ │Tehnologic│ │ │tel./fax: │(conform │ │ │ │ │ │
│2. │„Ioan │ │ │0365/410936│Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │Bojor“ │ │ │ │Guvernului │Resurse │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │naturale │ │Tehnician în │ │Cu │
│ │ │ │ │ │2013, cu │şi │Agricultură│agroturism │Română │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │modificările│protecţia│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │mediului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴───────────┴────────────┴─────────┴───────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 28 de formaţiuni de studiu/două schimburi │
│ │ │(maximum 14 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 14 formaţiuni de studiu/ │
│ │ │schimbul 2) │
└────┴──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016