Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.454 din 31 decembrie 2019  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.454 din 31 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 4 din 6 ianuarie 2020
    Având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
    având în vedere prevederile art. IV din Legea nr. 53/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi prevederile Legii nr. 193/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
    în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,
    ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 şi 797 bis din 23 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii
    (1) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii reprezintă exercitarea autorităţii de către administraţia publică judeţeană şi locală, după caz, precum şi de către administraţia publică centrală, în situaţiile prevăzute de Lege, cu privire la punerea în aplicare a prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobate potrivit legii, care se constituie în temei juridic pentru realizarea de lucrări de construcţii.
    (2) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii se realizează în cadrul tehnic şi juridic stabilit de prevederile documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, elaborate, avizate şi aprobate potrivit legii. Elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se realizează potrivit Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, şi celorlalte acte normative aplicabile şi nu constituie parte din procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii.
    (3) Ansamblul operaţiunilor la nivelul autorităţilor abilitate prin lege, precum şi al solicitantului în raport cu acestea, care conduce la emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare, constituie procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii, denumită în continuare procedura de autorizare, şi începe odată cu depunerea de către solicitant a cererii de emitere a certificatului de urbanism, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2^1) din Lege.
    (4) Formularele care se utilizează în cadrul procedurii de autorizare sunt prezentate în anexa nr. 1 «Formulare»."

    2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Simplificarea procedurii de autorizare
    Prin prevederile Legii, cu privire la simplificarea procedurii de autorizare în raport cu interesul şi protecţia solicitantului, se urmăresc:
    a) reducerea numărului formularelor şi adecvarea conţinutului acestora, corespunzător exigenţelor specifice procedurii de autorizare şi de execuţie a lucrărilor de construcţii;
    b) emiterea avizelor/acordurilor pentru utilităţi urbane - servicii tehnico-edilitare şi de gospodărie comunală -, precum şi a celor pentru confirmarea asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, prin Comisia de Acord Unic sau direct de la furnizorii/administratorii acestora, în conformitate cu prevederile legii, ale prezentelor norme, precum şi ale reglementărilor legale în vigoare specifice activităţii fiecărui emitent;
    c) simplificarea conţinutului documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii prin preluarea din conţinutul-cadru al documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii prevăzut în anexa nr. 1 la Lege a pieselor scrise şi desenate strict necesare pentru categoriile de construcţii prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d), g) şi h) şi la art. 7 alin. (20^5) şi (20^6) din Lege, conform prevederilor cuprinse în prezentele norme metodologice."

    3. Articolul 6 se abrogă.
    4. Articolul 7 se abrogă.
    5. La articolul 8, alineatele (2) şi (5) se abrogă.
    6. La articolul 8, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţiile prevăzute de Lege, autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit de către:
    a) autorităţile administraţiei publice centrale competente în domeniile din care fac parte lucrările de construcţii supuse autorizării, în temeiul dispoziţiilor art. 4 alin. (6) din Lege, care sunt amplasate, după caz, în marea teritorială, zona contiguă sau zona economică exclusivă a Mării Negre, astfel:
    (i) pentru lucrările de foraje şi prospecţiuni submarine, de către autoritatea administraţiei publice centrale competentă în domeniul resurselor minerale;
    (ii) pentru lucrările de construire a reţelelor submarine de transport energetic, de către autoritatea administraţiei publice centrale competentă în domeniul energetic;
    (iii) pentru lucrările de construire a reţelelor submarine de comunicaţii, de către autoritatea administraţiei publice centrale competentă în domeniul comunicaţiilor;
    b) instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pentru lucrări de construcţii cu caracter special, în temeiul dispoziţiilor art. 43 lit. a) din Lege;
    c) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor pentru lucrările aferente infrastructurii de transport de interes naţional, în temeiul dispoziţiilor art. 43 lit. b) din Lege."

    7. Articolul 9 se abrogă.
    8. Titlul articolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    Structura de specialitate a administraţiei publice locale"

    9. La articolul 10, partea introductivă a alineatului (1) şi literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) În conformitate cu prevederile art. 5^1 alin. (1) din Lege, în vederea asigurării nivelului de competenţă tehnică necesar pentru emiterea în condiţiile legii a certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare, autorităţile administraţiei publice competente iau măsurile organizatorice necesare pentru constituirea în cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean/primarului/primarului general al municipiului Bucureşti şi funcţionarea potrivit prevederilor legale aplicabile a structurii de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii, condusă de arhitectul-şef şi având în componenţă personal cu pregătire în domeniile urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor. Gestionarea procesului de emitere a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare se realizează prin:
    a) în conformitate cu prevederile art. 5^1 alin. (2) din Lege, verificarea operativă a documentelor depuse, prevăzute la art. 19 alin. (1), şi, respectiv, a documentaţiilor depuse, privind respectarea structurii şi conţinutului-cadru prevăzut la art. 20, în termen de maximum 5 zile de la înregistrarea cererii;
    .................................................................................................
    c) analiza documentaţiei depuse pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în vederea verificării îndeplinirii prin documentaţia tehnică - D.T. a tuturor cerinţelor şi condiţiilor prevăzute de lege, inclusiv, dar fără a se limita la cerinţele urbanistice precizate prin certificatul de urbanism, precum procentul de ocupare a terenului (POT), coeficientul de utilizare a terenului (CUT), regimul de înălţime maxim (Rh max), retragerile faţă de limitele terenului, asigurarea numărului minim de locuri de parcare, asigurarea suprafeţelor minime de spaţii verzi, a condiţiilor cuprinse în avizele şi acordurile, precum şi în punctul de vedere sau, după caz, actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, obţinute de solicitant."

    10. La articolul 10, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Arhitectul-şef este conducătorul structurii de specialitate din cadrul aparatelor consiliilor judeţene sau primăriilor şi reprezintă autoritatea tehnică din cadrul administraţiei publice locale care duce la îndeplinire atribuţiile conferite de Lege în domeniile amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii.
(4) Funcţia publică de conducere de arhitect-şef al judeţului, al municipiului Bucureşti, al sectorului municipiului Bucureşti, al municipiului şi al oraşului, precum şi al comunei va fi ocupată conform prevederilor art. 36^1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare."

    11. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    Atribuţii principale ale structurilor de specialitate în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii
    (1) Structurile de specialitate, constituite potrivit prevederilor art. 45 alin. (1) din Lege, au următoarele atribuţii cu privire la emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/ desfiinţare:
    a) asigurarea existenţei temeiului tehnic şi juridic necesar emiterii certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/ desfiinţare, respectiv avizării şi a aprobării documentaţiilor de amenajare a teritoriului sau de urbanism, elaborate potrivit legii;
    b) organizarea activităţii de emitere a certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare prin stabilirea procedurilor de întocmire, verificare şi emitere a acestora;
    c) organizarea şi exercitarea controlului propriu privind disciplina în construcţii;
    d) organizarea şi asigurarea funcţionării Comisiei de Acord Unic de către autorităţile abilitate conform art. 45 alin. (1^1) din Lege pentru obţinerea, în numele investitorului, a avizelor şi acordurilor cerute prin certificatul de urbanism.
    (2) Structurile de specialitate constituite în cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene acordă asistenţă tehnică de specialitate primarilor unităţilor administrativ-teritoriale care nu au constituite încă structuri de specialitate potrivit Legii sau nu au niciun angajat funcţionar public cu pregătire de specialitate corespunzătoare în domeniile amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii, în structurile de specialitate organizate conform Legii, pe bază de convenţie încheiată între primari şi preşedintele consiliului judeţean, pentru emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare de către preşedintele consiliului judeţean, la solicitarea primarilor unităţilor administrativ-teritoriale interesate, pe termen limitat, până la organizarea structurilor proprii de specialitate conform Legii.
    (3) În conformitate cu prevederile art. 43 din Lege, instituţiile din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, denumite în continuare «instituţiile S.N.A.O.P.S.N.», precum şi autoritatea administraţiei publice centrale competentă în domeniul transporturilor exercită şi atribuţiile prevăzute la alin. (1).
    (4) La solicitarea instituţiilor S.N.A.O.P.S.N., pentru lucrările de construcţii care nu se încadrează în categoria celor cu caracter special prevăzute la art. 43 lit. a) din Lege, propuse la imobile deţinute cu orice titlu de către oricare din instituţiile S.N.A.O.P.S.N., autorităţile administraţiilor publice locale vor emite certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire/ desfiinţare potrivit legii."

    12. La articolul 12, partea introductivă a alineatului (1) şi literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Pentru emiterea certificatelor de urbanism, structurile de specialitate din cadrul autorităţilor emitente au următoarele atribuţii specifice:
a) verificarea conţinutului documentelor depuse de către solicitant potrivit legii, în situaţia în care autoritatea emitentă are structură de specialitate constituită potrivit legii;
b) solicitarea avizului primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află imobilul, în cazurile prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. a) din Lege;"

    13. La articolul 12 alineatul (1), după litera b) se introduc două noi litere, literele b^1) şi b^2), cu următorul cuprins:
    "b^1) solicitarea avizului prealabil al secretarului unităţii administrativ-teritoriale sau al persoanei numite de către prefect, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a^1) din Lege, în situaţiile excepţionale în care lucrările se execută la imobile situate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale unde consiliul local este dizolvat şi primarul nu îşi poate exercita atribuţiile;
b^2) verificarea conţinutului documentelor depuse de către solicitant, în situaţia în care autoritatea emitentă este o instituţie S.N.A.O.P.S.N., în conformitate cu prevederile art. 43 lit. a) din Lege;"

    14. La articolul 12, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare, structurile de specialitate din cadrul autorităţilor emitente au următoarele atribuţii specifice:"

    15. La articolul 12 alineatul (2), litera a) se modifică şi va următorul cuprins:
    "a) verificarea conţinutului documentelor (documentaţiei) depuse, sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării, conform prevederilor legale. Potrivit art. 7 alin. (16^4) din Lege pentru lucrările la infrastructura de transport şi/sau tehnico-edilitară de interes public, finanţate prin programe guvernamentale sau fonduri externe, autorizaţiile de construire se pot emite în baza studiului de fezabilitate care cuprinde, conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, avizele conforme pentru asigurarea utilităţilor, precum şi avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi al proiectului P.A.C./P.A.D., urmând ca avizele şi acordurile prevăzute de lege să fie obţinute până la încheierea executării lucrărilor realizate în baza proiectului tehnic;“."

    16. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    Autorizarea executării lucrărilor de construcţii
    (1) În conformitate cu dispoziţiile Legii, lucrările de construcţii sunt operaţiuni specifice prin care:
    a) se realizează/se edifică construcţii;
    b) se desfiinţează construcţii.
    (2) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Lege, odată cu autorizarea executării lucrărilor de bază, prin autorizaţiile de construire/desfiinţare se autorizează şi executarea organizării lucrărilor de bază (organizare de şantier).
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (1^3) din Lege, se pot emite autorizaţii de construire distincte pentru autorizarea executării organizării lucrărilor."

    17. Articolul 14 se abrogă.
    18. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    Lucrări care se exceptează de la autorizare
    Lucrările care se exceptează de la autorizare sunt cele prevăzute la art. 11 din Lege. Execuţia acestora se va face numai cu respectarea legislaţiei şi condiţiilor prevăzute de normativele tehnice de proiectare şi execuţie în vigoare în domeniul construcţiilor şi a legislaţiei specifice privind domeniul gazelor şi energiei."

    19. La articolul 20, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1^1) Renovarea majoră menţionată la alin. (1) lit. e) are înţelesul prevăzut la art. 457 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare."

    20. La articolul 20, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul lucrărilor de desfiinţare totală a construcţiilor, documentaţia pentru autorizare nu va cuprinde următoarele documente: raportul de audit energetic, certificatul de performanţă energetică a clădirii şi studiul privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei."

    21. La articolul 21, alineatul (2) se abrogă.
    22. Articolul 23 se abrogă.
    23. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    Avize şi acorduri ale furnizorilor/administratorilor de utilităţi urbane
    (1) În vederea constituirii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii este necesară obţinerea avizelor/acordurilor furnizorilor/administratorilor de utilităţi urbane pentru asigurarea şi racordarea/branşarea la infrastructura edilitară, în condiţiile şi cu restricţiile pentru siguranţa funcţionării, impuse de caracteristicile şi amplasamentul reţelelor de distribuţie/transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament (precum alimentare cu apă, canalizare, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicaţii, salubritate, transport urban, inclusiv soluţiile de asigurare, branşare şi racordare la infrastructura edilitară) stabilite prin certificatul de urbanism, după caz.
    (2) Avizele/Acordurile prevăzute la alin. (1) se emit în temeiul unor documentaţii specifice elaborate în conformitate cu cerinţele avizatorilor în baza datelor extrase de proiectant din documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
    (3) Avizele/Acordurile prevăzute la alin. (1) vor conţine atât informaţii privind parametrii existenţi ai reţelelor la data emiterii avizelor/acordurilor, identificarea traseelor reţelelor tehnico-edilitare de distribuţie şi/sau transport existente, informaţii privind capacitatea acestora, zone şi măsuri de protecţie corespunzătoare, capacitatea reţelelor de a asigura cerinţele noilor utilizatori. În situaţia în care amplasamentul nu este deservit de reţele la data solicitării, se comunică şi se reprezintă pe planul de încadrare în zonă punctul/punctele de unde se poate face extinderea şi condiţiile în care aceasta se poate realiza.
    (4) Emitenţii de avize şi acorduri au obligaţia de a face publice, la sediu şi pe pagina proprie de internet, datele şi informaţiile specifice domeniului lor necesare pentru elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor/acordurilor, respectiv:
    a) baza legală care se aplică în domeniu;
    b) conţinutul-cadru al documentaţiei care trebuie prezentată pentru avizare, în conformitate cu reglementările specifice domeniului;
    c) date privind taxa de avizare.
    (5) Obţinerea avizelor/acordurilor se poate realiza fie direct de către solicitant sau împuterniciţii acestuia, anterior depunerii documentaţiei tehnice pentru autorizarea construcţiei, fie la cererea solicitantului, prin intermediul Comisiei de Acord Unic, instituită conform art. 45 alin. (1^1) din Lege.
    (6) În situaţia depunerii documentaţiilor exclusiv în format electronic, documentaţiile vor fi semnate cu semnătură electronică calificată sau avansată, definită potrivit prevederilor art. 3 pct. 11 şi 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi abrogare a Directivei 1999/93/CE, de către toţi specialiştii prevăzuţi de lege, corespunzător dreptului de practică profesională dobândit de aceştia, documentul în format electronic având aceeaşi valoare juridică cu documentul emis în format scriptic.
    (7) Relaţiile funcţionale, atribuţiile, precum şi asigurarea ritmicităţii funcţionării Comisiei de Acord Unic se stabilesc prin regulamente de organizare şi funcţionare care se aprobă prin dispoziţie a primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean.
    (8) În situaţia în care solicitantul optează pentru obţinerea avizelor şi acordurilor prin intermediul Comisiei de Acord Unic, taxele şi tarifele pentru emiterea avizelor şi acordurilor cerute prin certificatul de urbanism se suportă de solicitant, cuantumurile taxelor fiind stabilite de emitenţii avizelor şi acordurilor, se calculează potrivit reglementărilor legale specifice fiecărui domeniu de avizare şi se comunică emitenţilor de autorizaţii de construire/desfiinţare."

    24. La articolul 25, alineatele (5)-(8) se abrogă.
    25. La articolul 29, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Sunt interzise elaborarea şi semnarea documentaţiilor tehnice şi proiectelor necesare executării lucrărilor de construcţii de către persoane care nu îndeplinesc cerinţele legale prevăzute la alin. (1), respectiv care nu au absolvit instituţii de învăţământ superior de specialitate în domeniile arhitecturii şi construcţiilor/instalaţiilor pentru construcţii ori care nu au drept de semnătură în condiţiile legii, sub sancţiunea legii penale, în conformitate cu dispoziţiile art. 24 lit. c) din Lege.
    ................................................................................................
(5) Conductorii arhitecţi, urbaniştii şi subinginerii de construcţii, cu diplomă recunoscută de statul român, pot elabora, în cadrul colectivelor tehnice prevăzute la alin. (1), documentaţii pentru clădiri de importanţă redusă, stabilite potrivit definiţiei din anexa nr. 2 la Lege şi aflate în afara zonelor protejate, în condiţiile art. 9 alin. (1) lit. c) din Lege, numai pentru specialitatea pentru care a fost obţinută diploma universitară, respectiv pentru care au drept de semnătură potrivit Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    26. La articolul 29, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Arhitecţii de interior, cu diplomă recunoscută de statul român, care au drept de semnătură potrivit Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot elabora şi semna documentaţii pentru lucrări de amenajări interioare, cu caracter definitiv sau provizoriu, lucrări de modificare şi lucrări de reabilitare aferente interioarelor, care necesită obţinerea unei autorizaţii de construire/desfiinţare, stabilite potrivit definiţiilor din anexa nr. 2 la Lege, în condiţiile art. 9 alin. (1) lit. c) din Lege."

    27. La articolul 30, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prin certificatul de urbanism, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Lege şi art. 31 lit. d) din Legea nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se aduc la cunoştinţă investitorului/solicitantului informaţii - existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii - cu privire la cerinţele tehnice ale amplasamentului, precum şi la obligaţiile pe care acesta le are în procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii, privind:
    a) regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului - teren şi/sau construcţii existente la data solicitării -, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii;
    b) cerinţele urbanistice specifice amplasamentului;
    c) regimul de actualizare/modificare a documentaţiilor de urbanism şi a regulamentelor locale aferente;
    d) avizele/acordurile legale necesare în vederea autorizării;
    e) obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, a actului administrativ al acesteia, în vederea autorizării."

    28. La articolul 34 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) există extrasul de plan cadastral actualizat la zi, respectiv extrasul de carte funciară pentru informare, eliberate la cerere de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară, respectiv există plan de încadrare în zonă la una din scările 1: 10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, după caz, eliberat la cerere de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, pentru imobilele care nu sunt înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară, sau există alte documente prevăzute în legi speciale."

    29. La articolul 34, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) din Lege, dacă documentaţia depusă este incompletă sau cu elemente de identificare insuficiente, în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii, acest lucru se notifică în scris solicitantului, cu menţionarea elementelor lipsă din documentaţie."

    30. La articolul 35 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) Regimul de actualizare/modificare a documentaţiilor de urbanism şi a regulamentelor locale aferent - în cazul în care scopul solicitantului nu se încadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate având în vedere informarea solicitantului cu privire la una dintre situaţiile:
    1. imposibilitatea modificării prevederilor documentaţiilor aprobate;
    2. necesitatea obţinerii unui aviz de oportunitate în condiţiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. posibilitatea elaborării unei documentaţii de urbanism modificatoare, fără aviz de oportunitate conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare."

    31. La articolul 35, partea introductivă a alineatului (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În certificatul de urbanism se înscriu informaţiile cunoscute de emitent la data solicitării depuse, extrase din documentaţiile de urbanism şi din regulamentele de urbanism aferente, aprobate potrivit legii, sau, în lipsa acestora, din Regulamentul general de urbanism - RGU - aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului - teren şi/sau construcţii -, după cum urmează:"

    32. La articolul 36, alineatul (4) se abrogă.
    33. La articolul 37, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În funcţie de resursele tehnice necesare disponibile, autoritatea administraţiei publice emitentă va putea gestiona registrul de evidenţă a certificatelor de urbanism şi în format electronic şi va putea asigura accesul online la acesta, pe pagina proprie de internet, numai în condiţiile asigurării protejării datelor cu caracter personal, potrivit legii."

    34. La articolul 41, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Lista se actualizează şi se afişează lunar la sediul şi pe pagina proprie de internet a emitentului şi cuprinde enumerarea certificatelor de urbanism emise inclusiv în luna precedentă (în ordinea eliberării), făcându-se evidenţierea fiecărui imobil prin menţionarea adresei, a numărului cadastral şi de carte funciară, precum şi a scopului pentru care a fost emis actul."

    35. La articolul 41, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Pe pagina proprie de internet a emitentului certificatului de urbanism sunt publicate, în mod obligatoriu, regulamentele locale de urbanism şi reglementările urbanistice din documentaţiile de urbanism aprobate."

    36. La articolul 42, alineatul (5) se abrogă.
    37. La articolul 46 alineatul (1), literele f) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "f) există avizele şi acordurile favorabile, valabile la data solicitării şi, după caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism;
    ...............................................................................................
i) este aplicată pe piesele scrise şi desenate parafa emisă de Ordinul Arhitecţilor din România, care confirmă dreptul arhitectului diplomat/conductorului arhitect/urbanistului cu drept de semnătură similar conductorului arhitect/arhitectului de interior cu drept de semnătură, după caz, de a elabora şi semna documentaţiile, în condiţiile prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) şi c) din Lege şi sub sancţiunea legii penale, în conformitate cu dispoziţiile art. 24 lit. c) din Lege."

    38. La articolul 46, alineatul (4) se abrogă.
    39. La articolul 48, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Autorizaţia de construire/desfiinţare se redactează de către funcţionarul public cu atribuţii în acest scop din cadrul structurii de specialitate a administraţiei publice locale competente potrivit legii ori de către funcţionarul public cu atribuţii delegate în domeniile amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor care nu au niciun funcţionar public în cadrul structurii de specialitate cu pregătire de specialitate corespunzătoare în aceste domenii, prin completarea «Formularul-model F.11 - Autorizaţie de construire/desfiinţare», în conformitate cu documentaţia prezentată."

    40. La articolul 49, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Semnarea autorizaţiei de construire/desfiinţare se face de către preşedintele consiliului judeţean sau de primar, după caz, de secretar şi de arhitectul-şef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente care îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia specifică sau de către persoanele împuternicite din cadrul instituţiilor prevăzute la art. 4 şi 43 din Lege. Responsabilitatea emiterii actului revine tuturor semnatarilor acestuia, potrivit atribuţiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare."

    41. La articolul 49, alineatul (4) se abrogă.
    42. La articolul 52 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) intervalul de timp de cel mult 24 de luni de la data emiterii, în interiorul căruia solicitantul are dreptul să înceapă lucrările autorizate;"

    43. La articolul 53, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/ desfiinţare se va solicita cu cel puţin 15 zile lucrătoare înaintea datei expirării termenului de valabilitate şi se poate acorda, potrivit Legii, o singură dată pentru cel mult 12 luni."

    44. La articolul 55, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Listele la zi ale actelor de autoritate prevăzute la alin. (1) vor conţine obligatoriu următoarele informaţii/documente extrase din documentaţia tehnică autorizată:
    a) numărul autorizaţiei de construire/desfiinţare şi data emiterii acesteia;
    b) indicatorii urbanistici (procent de ocupare a terenului şi coeficient de utilizare a terenului);
    c) regimul de înălţime şi retragerile construcţiei de la limitele de proprietate;
    d) planul de situaţie;
    e) toate faţadele.
(4) Cu respectarea prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, documentele prevăzute la alin. (1)-(3) se publică pe pagina proprie de internet a autorităţii administraţiei publice emitente, într-un format care să permită descărcarea şi vizualizarea acestora separat, în afara paginii proprii de internet a autorităţii administraţiei publice competente."

    45. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 57
    Autorizarea lucrărilor cu caracter special
    Autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu caracter special se face, în temeiul dispoziţiilor art. 43 lit. a) din Lege, de către ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale interesate, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4) lit. d), în baza unor proceduri stabilite împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei şi aprobate prin ordine comune."

    46. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 58
    Autorizarea executării lucrărilor aferente infrastructurii de transport de interes naţional
    Autorizarea executării lucrărilor de construcţii aferente infrastructurii de transport de interes naţional se face, în temeiul prevederilor art. 43 lit. b) din Lege, de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4) lit. c), în baza certificatelor de urbanism emise de preşedinţii consiliilor judeţene/primarul general al municipiului Bucureşti, potrivit legii."

    47. Titlul articolului 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 59
    Lucrări de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia"

    48. La articolul 59, alineatul (3) se abrogă.
    49. Articolele 64 şi 65 se abrogă.
    50. La articolul 80, alineatul (6) se abrogă.
    51. La articolul 80, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(10) Potrivit prevederilor art. 34 alin. (7) din Lege, în vederea documentării pentru întocmirea documentaţiilor tehnice - pentru autorizare şi execuţie - accesul persoanelor fizice sau al reprezentanţilor persoanelor juridice la arhivele cuprinzând documentaţiile prevăzute la alin. (1)-(5), precum şi la documentaţiile de urbanism gestionate de administraţiile publice locale în condiţiile prevederilor alin. (5) este neîngrădit. Pentru documentaţiile de urbanism sunt aplicabile prevederile Legii nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism."

    52. La articolul 82, alineatul (7) se abrogă.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei publice,
                    Dan Alexandru Groza,
                    secretar general

    Bucureşti, 31 decembrie 2019.
    Nr. 3.454.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016