Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 33 din 26 mai 2021  privind modificarea şi completarea Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea - preţ unic de dezechilibru, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 213/2020, şi abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2015 pentru aprobarea Regulilor privind preluarea energiei electrice livrate în reţelele electrice, produsă în perioada de probe a capacităţilor de producere    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 33 din 26 mai 2021 privind modificarea şi completarea Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea - preţ unic de dezechilibru, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 213/2020, şi abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2015 pentru aprobarea Regulilor privind preluarea energiei electrice livrate în reţelele electrice, produsă în perioada de probe a capacităţilor de producere

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 550 din 27 mai 2021
    Având în vedere prevederile art. 50 alin. (3), art. 51 alin. (1) şi ale art. 52 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/2.195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică,
    în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Regulamentul de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea - preţ unic de dezechilibru, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 213/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1201 şi 1201 bis din 9 decembrie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    În înţelesul prezentului regulament, abrevierile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    CD - consum dispecerizabil;
    CPT - consum propriu tehnologic;
    Codul RET - Codul tehnic al Reţelei Electrice de Transport;
    E1C - ENTSO-E Identification Code;
    EXP(notif) - exporturi notificate;
    EXP(realiz) - exporturi realizate;
    FUI - furnizor de ultimă instanţă;
    FSKAR - decontarea financiară a KΔf, ACE şi perioadei corespunzătoare rampelor (Financial Settlement of KΔf, ACE and ramping period);
    ID - interval de decontare;
    ISD - instalaţie de stocare dispecerizabilă;
    IMP(notif) - importuri notificate;
    IMP(realiz) - importuri realizate;
    NF - notificare fizică;
    OD - operator de distribuţie;
    ODPE - operatorul de decontare al pieţei de echilibrare;
    OM - operator de măsurare;
    OPEE - operatorul pieţei de energie electrică;
    OR - operator de reţea;
    OTS - operatorul de transport şi de sistem;
    PE - piaţa de echilibrare;
    PI - piaţa intrazilnică;
    PIP - preţul de închidere al PZU;
    PPE - participant la piaţa de echilibrare;
    PRE - parte responsabilă cu echilibrarea;
    PRE - PZU - partea responsabilă cu echilibrarea constituită de OPEE în calitate de contraparte pentru tranzacţiile încheiate pe PZU;
    PRE - PI - partea responsabilă cu echilibrarea constituită de OPEE în calitate de contraparte pentru tranzacţiile încheiate pe PI;
    PZU - piaţa pentru ziua următoare;
    Regulamentul EB - Regulamentul (UE) 2017/2.195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică;
    Regulamentul PD - Regulamentul de programare a unităţilor de producţie dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili şi a inflaţiilor de stocare dispecerizabile, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
    Regulamentul PE - Regulamentul de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
    Regulamentul de preluare - Regulamentul de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
    Regulamentul de furnizare - Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
    Regulile de măsurare - Regulile privind măsurarea energiei electrice şi utilizarea informaţiilor aferente în scopuri comerciale, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE;
    Regulamentul PZU - Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
    Regulamentul SO - Regulamentul (UE) 2017/1.485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice;
    ROPEX_DAM_Base - indicator de preţ specific calculat zilnic de OPEE;
    SB - schimb bloc;
    SEN - Sistemul electroenergetic naţional;
    SN - schimburi neintenţionate;
    STS - serviciu de sistem;
    UE - Uniunea Europeană;
    UD - unitate dispecerizabilă de producere energie electrică."

    2. La articolul 4 alineatul (2), punctul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "24. Schimb neintenţionat - cantitatea de energie schimbată neintenţionat de SEN cu sistemele electroenergetice vecine din zona sincronă Europa Continentală calculată de o platformă informatică europeană dedicată aferentă acestor schimburi neintenţionate;"

    3. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Fac excepţie de la aplicarea prevederilor alin. (1) situaţiile prevăzute în prezentul regulament pentru OTS, OD concesionar, OPEE şi cele pentru perioada de probe a unei capacităţi de producere/instalaţii de stocare a energiei electrice."

    4. La articolul 22, litera a) se abrogă.
    5. Articolul 82 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 82
    NF a PRE conţine pentru fiecare ID toate informaţiile prevăzute în Regulamentul PD, precum şi schimbul de energie electrică între PRE-PZU, PRE-PI şi PRE Agent de transfer; exporturile şi importurile notificate de fiecare PRE care includ participanţii la piaţă care le-au încheiat, inclusiv PRE Agent de transfer vor fi considerate în cadrul valorilor schimburilor neintenţionate transmise de platforma europeană dedicată pentru calcularea acestor schimburi."

    6. După articolul 86 se introduce un nou capitol, capitolul 3^1, cu titlul „Reguli privind preluarea energiei electrice livrate în reţelele electrice, produsă în perioada de probe a capacităţilor de producere/instalaţiilor de stocare a energiei electrice, care conţine patru noi articole, articolele 86^1-86^4, cu următorul cuprins:
    "    CAP. 3^1
    Reguli privind preluarea energiei electrice livrate în reţelele electrice, produsă în perioada de probe a capacităţilor de producere/instalaţiilor de stocare a energiei electrice
    ART. 86^1
    (1) Perioada de timp necesară efectuării probelor pentru punerea în funcţiune a unei capacităţi de producere/instalaţii de stocare a energiei electrice, denumită în continuare perioada de probe, este intervalul de timp cuprins între momentul punerii sub tensiune pentru perioada de probe şi data obţinerii licenţei, dar nu mai mult de 24 de luni de la data primei puneri sub tensiune.
    (2) Persoana fizică/juridică care pune în funcţiune o capacitate nouă de producere/instalaţie de stocare a energiei electrice sau care a fost retehnologizată efectuează probele de funcţionare pentru capacitatea respectivă, cu respectarea prevederilor din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, şi a cadrului de reglementare aferent echilibrării SEN.
    ART. 86^2
    (1) Pentru punerea în funcţiune a capacităţilor prevăzute la art. 86^1 se aplică următoarele prevederi:
    a) pentru punerea în funcţiune a capacităţii de producere/instalaţiei de stocare, persoana fizică/juridică întreprinde demersurile necesare conform cadrului de reglementare în vigoare pentru înscrierea la OTS ca PRE provizorie pe perioada de probe, în conformitate cu autorizaţia de înfiinţare şi avizul de racordare deţinute;
    b) pe perioada de probe, persoana fizică/juridică nu transmite oferte pe PE aferente acestei capacităţi de producere/instalaţii de stocare.
    (2) PRE prevăzute la alin. (1) notifică zilnic OTS producţia planificată a capacităţii de producere/instalaţiei de stocare aflate în perioada de probe, în conformitate cu programul de probe aprobat de OTS; prin derogare de la prevederile Regulamentului PD, PRE din care face parte capacitatea de producere/instalaţia de stocare prevăzută la alin. (1) realizează notificări fizice în dezechilibru, corespunzător programului de probe al respectivei capacităţi.
    ART. 86^3
    Pentru energia electrică produsă în perioada de probe şi livrată în SEN, persoana fizică/juridică, care pune în funcţiune capacităţile noi de producere/instalaţii de stocare a energiei electrice prevăzute la art. 86^2 sau care au fost retehnologizate, primeşte de la OTS un preţ egal cu media aritmetică a indicilor ROPEX_DAM_Base, calculată pentru o perioadă de 90 de zile calendaristice anterioare zilei de livrare; preţul este acelaşi pentru fiecare ID al unei zile de livrare.
    ART. 86^4
    În procesul de programare şi de selectare a energiei de echilibrare pe PE, OTS ţine cont de programele de probe notificate conform art. 86^2 alin. (2)."

    7. Articolul 90 se abrogă.
    8. La articolul 92, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 92
    (1) Determinarea poziţiei nete contractuale notificate a fiecărei PRE se face pe baza tuturor schimburilor contractuale de energie electrică notificate ca SB stabilite cu alte PRE, inclusiv tranzacţiile derulate prin PZU şi prin PI, a celor de import şi/sau export, precum şi în urma tranzacţiilor definitive ale PPE pe PE, respectiv a celor definitive cu compensaţie încheiate de OTS în afara PE pentru rezolvarea restricţiilor de reţea. Transferul de energie între furnizorul unui consumator şi agregatorul care tranzacţionează energie pe orice piaţă pe seama consumatorului respectiv este notificat ca SB între PRE corespunzătoare acestora conform prevederilor Regulamentului PD şi prezentului regulament şi are la bază un contract negociat bilateral sau, în cazul în care nu se ajunge la o înţelegere între părţi, ca mecanism de soluţionare a litigiilor, se încheie obligatoriu un contract care are la bază preţul pentru energia electrică corespunzător ID respectiv, prevăzut în contractul de furnizare, care nu conţine contravaloarea tarifelor de reţea şi de sistem, a contribuţiilor/bonusurilor de orice tip, a certificatelor verzi şi a oricăror taxe şi accize aplicate de furnizor."

    9. Articolul 94 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 94
    Următoarele schimburi de energie electrică sunt definite ca schimburi contractuale:
    a) SB cu alte PRE, cuprinse în NF aprobate;
    b) importurile aferente contractelor, conform graficelor de schimb notificate la OTS şi cuprinse în NF ale PRE, importurile rezultate din mecanismul de cuplare a PZU şi a PI notificate de PRE Agent de transfer;
    c) exporturile aferente contractelor, conform graficelor de schimb notificate la OTS şi cuprinse în NF ale PRE, exporturile rezultate din mecanismul de cuplare a PZU şi a PI notificate de PRE Agent de transfer;
    d) cantităţile de energie electrică efectiv livrată la creştere de putere de către un PPE, corespunzătoare tranzacţiilor definitive pe PE, determinate conform prevederilor Regulamentului PE;
    e) cantităţile de energie electrică efectiv livrate la creştere de putere de către o UD/un CD/o ISD a/al unui participant la piaţă, corespunzătoare tranzacţiilor definitive corespunzătoare celor angajate de OTS pentru rezolvarea restricţiilor de reţea sau pentru asigurarea siguranţei sistemului în afara PE, cu compensaţie, determinate conform prevederilor Regulamentului PE;
    f) cantităţile de energie electrică efectiv livrată la reducere de putere de către un PPE, corespunzătoare tranzacţiilor definitive pe PE, determinate conform prevederilor Regulamentului PE;
    g) cantităţile de energie electrică efectiv livrate la reducere de putere de către o UD/un CD/o ISD a/al unui participant la piaţă, corespunzătoare tranzacţiilor definitive corespunzătoare celor angajate de OTS pentru rezolvarea restricţiilor de reţea în afara PE, cu compensaţie, determinate conform prevederilor Regulamentului PE."

    10. Articolul 95 se abrogă.
    11. Articolul 96 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 96
    Pentru fiecare PRE, ODPE determină, separat pentru fiecare ID:
    a) poziţia netă contractuală PN(contr) a unei PRE, alta decât PRE provizorie pe perioada de probe, cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - PN_contr reprezintă poziţia netă contractuală a PRE;
    – SB_livr reprezintă schimburile bloc pe care PRE le-a notificat ca vânzări către o altă PRE, conform prevederilor Regulamentului PD;
    – SB_prim reprezintă schimburile bloc pe care PRE le-a notificat ca achiziţii de la o altă PRE, conform prevederilor Regulamentului PD;
    – E^cres_ech / Ered_ech reprezintă cantităţile de energie de echilibrare efectiv livrate la creştere/la reducere de putere pe PE de către PPE pentru care PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării, conform tranzacţiilor definitive pe PE ale acestora;
    – E^cres_compens / Ered_compens reprezintă cantităţile de energie electrică efectiv livrate la creştere/la reducere de putere în afara PE cu compensaţie pentru rezolvarea de către OTS a restricţiilor de reţea, de către participantul la piaţă pentru care PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării;
    – EX reprezintă exporturile cuprinse în notificările fizice ale PRE;
    – IM reprezintă importurile cuprinse în notificările fizice ale PRE;
    b) PN(contr) a PRE provizorie pe perioada de probe ca fiind egală cu cantitatea de energie electrică vândută (livrată în SEN) de capacitatea de producere/instalaţia de stocare a energiei electrice aflată în perioada de probe către OTS conform prevederilor art. 86^3."

    12. La articolul 101, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 101
    Poziţia netă măsurată a unei PRE, alta decât PRE a unui OR sau PRE care şi-a asumat responsabilitatea echilibrării pentru un OR, este determinată după cum urmează:"

    13. Articolul 103 se abrogă.
    14. Articolul 112 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 112
    Dezechilibrul unei PRE se determină separat pentru fiecare PRE şi pentru fiecare ID, ca diferenţă între poziţia netă măsurată a unei PRE şi poziţia netă contractuală a respectivei PRE."

    15. Articolul 115 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 115
    Dezechilibrul sistemului pe fiecare ID se determină de către ODPE astfel:
    a) cantitatea agregată corespunzătoare reducerii de putere care a fost efectiv livrată în acest ID, atât pe PE, cât şi în afara PE cu compensaţie, la care se adaugă kΔf, dacă are sensul de reducere de putere;
    b) minus cantitatea agregată corespunzătoare creşterii de putere care a fost efectiv livrată în acest ID, atât pe PE, cât şi în afara PE cu compensaţie, la care se adaugă kΔf, dacă are sensul de creştere de putere;
    c) minus exporturile notificate care cuprind toate exporturile corespunzătoare graficelor de schimb ale PRE, incluzând returnările programate ale ajutoarelor primite de OTS de la părţile externe interconectate în perioade anterioare şi/sau exporturile efectuate de acesta conform legislaţiei europene şi naţionale în vigoare, inclusiv exportul rezultat din procesul de compensare a dezechilibrelor, după implementarea acestuia;
    d) plus importurile notificate care cuprind toate importurile corespunzătoare graficelor de schimb ale PRE, incluzând returnările programate ca grafice de schimb ale ajutoarelor care au fost acordate de OTS către părţile externe interconectate în perioade anterioare şi/sau importurile efectuate de acesta conform legislaţiei europene şi naţionale în vigoare, inclusiv importul rezultat din procesul de compensare a dezechilibrelor, după implementarea acestuia;
    e) plus exporturile realizate care se determină pe baza valorilor măsurate;
    f) minus importurile realizate care se determină pe baza valorilor măsurate,
    unde:
    - kΔf reprezintă estimarea contribuţiei SEN la stabilizarea frecvenţei în aria sincronă, în ID respectiv;
    – k reprezintă constanta MW/Hz a SEN."

    16. Articolul 116 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 116
    (1) Volumul schimburilor neintenţionate ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine din zona sincronă Europa Continentală se estimează în intervalul următor intervalului de livrare reprezentând valoarea abaterii de sold pe liniile de interconexiune, preluată din regulatorul central de frecvenţă - putere al OTS.
    (2) OTS publică cel târziu la 30 de minute după încheierea ID valoarea şi semnul dezechilibrului estimat al sistemului cu considerarea energiei angajate la creştere, respectiv la scădere şi cu considerarea valorii estimate a schimburilor neintenţionate. Obligaţia de publicare poate fi îndeplinită prin indicarea explicită pe pagina proprie de internet a unei legături la o pagină de internet unde aceste informaţii sunt publicate.
    (3) Volumul final al schimburilor neintenţionate ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine din zona sincronă Europa Continentală este determinat, a doua zi după ziua de livrare, pentru fiecare ID al zilei de livrare, de către platforma europeană dedicată acestui tip de schimburi - FSKAR, cu următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - S_plan,i reprezintă soldul planificat şi este egal cu suma algebrică dintre:
    (i) volumul schimburilor planificate de energie ca urmare a graficelor de schimb ale PRE;
    (ii) volumul schimburilor planificate de energie ca urmare a compensării dezechilibrului stabilit pe platforma europeană dedicată şi raportat în datele contabile dintre OTS român şi celelalte OTS;
    (iii) volumul schimburilor planificate de energie ca urmare a menţinerii frecvenţei;
    (iv) volumul schimburilor planificate de energie ca urmare a perioadei de variaţie a soldului conform articolului 50(3)(b) din Regulamentul EB şi articolului 136 din Regulamentul SO;
    (v) volumul schimburilor planificate de energie ca urmare a acordurilor bilaterale sau multilaterale care nu sunt acoperite de punctele anterioare.
    – S_real,i reprezintă soldul stabilit conform convenţiilor bilaterale de decontare dintre OTS român cu OTS vecini, în fiecare ID al zilei de livrare.
    (4) OTS transmite ODPE, imediat ce primeşte factura aferentă unei luni de livrare de la entitatea europeană care este responsabilă de calculele de decontare, volumul de energie aferent schimburilor neintenţionate şi costul/venitul aferente acestora, rezultate în fiecare ID al lunii de livrare, în moneda naţională a României la cursul de schimb publicat de Banca Naţională a României, pentru ziua de facturare (valori pozitive exprimate în lei cu două zecimale).
    (5) OTS publică pe pagina proprie de internet volumul de energie aferent schimburilor neintenţionate şi preţul rezultat pentru acesta în fiecare ID al lunii de livrare, informaţii ce se regăsesc în factura primită de la entitatea europeană care este responsabilă de calculele de decontare."

    17. Articolul 119 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 119
    OTS transmite către ODPE toate valorile cantităţilor de energie prevăzute la art. 115, în scopul determinării valorii finale a dezechilibrului sistemului pentru fiecare ID, al unei luni de livrare, în maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de la OMEPA a valorilor măsurate/agregate ale producţiei şi consumului de energie electrică aferente fiecărei PRE."

    18. Articolul 120 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 120
    ODPE determină costurile OTS înregistrate în timpul perioadei de probe a capacităţilor de producere/instalaţiilor de stocare a energiei electrice prevăzute la art. 86^1, pentru ID din luna de livrare în care acestea au fost înregistrate şi costurile efective pentru echilibrarea sistemului şi pentru managementul restricţiilor de reţea în fiecare lună calendaristică, după transmiterea de către OTS a notei lunare de regularizare pe PE conform prevederilor Regulamentului PE, a costurilor/veniturilor provenite din schimburile neintenţionate, pentru fiecare ID al lunii de livrare."

    19. Articolul 121 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 121
    Costurile efective pentru echilibrarea sistemului se determină prin scăderea costurilor corespunzătoare managementului restricţiilor de reţea din valoarea soldului dintre costurile şi veniturile corespunzătoare:
    a) tranzacţiilor definitive care au fost încheiate pe PE şi, respectiv, în afara PE, cu compensaţie;
    b) mecanismului de compensare a dezechilibrelor;
    c) schimburilor neintenţionate;
    d) energiei decontate conform art. 86^3 în perioada de probe."

    20. Articolul 128 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 128
    ODPE determină costurile pentru echilibrarea sistemului, separat pentru fiecare IDi din luna de livrare, după cum urmează:
 (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - C_EchSist,i reprezintă costurile pentru echilibrarea sistemului în IDi, utilizate sub această denumire şi în cazurile în care au valoare negativă;
    – q^Cres_i,j reprezintă cantitatea de energie efectiv livrată corespunzătoare tranzacţiei definitive j pentru furnizarea creşterii de putere în IDi, inclusiv, dacă este cazul, cantitatea de energie efectiv livrată corespunzătoare tranzacţiilor definitive la creştere încheiate în afara PE cu compensaţie pentru rezolvarea restricţiilor de reţea, evidenţiate drept utilizate sau înlocuitoare; q^Cres_i,j va fi considerată ca valoare pozitivă exprimată în MWh, cu 3 zecimale;
    – p^Cres_i,j reprezintă preţul aferent tranzacţiei definitive j pentru furnizarea creşterii de putere în IDi, inclusiv, dacă este cazul, compensaţia unitară corespunzătoare tranzacţiilor definitive la creştere încheiate în afara PE cu compensaţie pentru rezolvarea restricţiilor de reţea, evidenţiate drept utilizate sau înlocuitoare;
    – C^imp_MCD,i reprezintă costurile rezultate conform regulilor mecanismului de compensare a dezechilibrelor, după implementarea acestuia, în IDi, transmise de OTS (valori pozitive exprimate în lei cu două zecimale);
    – C_SN,i reprezintă costurile cu schimburile neintenţionate, în IDi, transmise de OTS (valori pozitive exprimate în lei cu două zecimale);
    – C_probe reprezintă suma costurilor înregistrate în timpul perioadei de probe a capacităţilor de producere/instalaţiilor de stocare a energiei electrice prevăzute la art. 86^1, pentru fiecare IDi."

    21. Articolul 129 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 129
    ODPE determină veniturile rezultate din echilibrarea sistemului, separat pentru fiecare IDi din luna de livrare, după cum urmează:
 (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - V_EchSist,i reprezintă veniturile rezultate din echilibrarea sistemului în IDi, utilizate sub această denumire şi în cazurile în care au valoare negativă;
    – q^Red_i,x reprezintă cantitatea de energie efectiv livrată corespunzător tranzacţiei definitive x pentru furnizarea reducerii de putere în IDi, inclusiv, dacă este cazul, cantitatea de energie efectiv livrată corespunzătoare tranzacţiilor definitive la reducere încheiate în afara PE cu compensaţie pentru rezolvarea restricţiilor de reţea, evidenţiate drept utilizate sau înlocuitoare;
    – p^Red_i,x reprezintă preţul aferent tranzacţiei definitive x pentru furnizarea reducerii de putere în IDi, inclusiv, dacă este cazul, compensaţia unitară, considerată cu semnul minus, corespunzătoare tranzacţiilor definitive la reducere încheiate în afara PE cu compensaţie pentru rezolvarea restricţiilor de reţea, evidenţiate drept utilizate sau înlocuitoare;
    – V ^exp_MCD,i reprezintă veniturile rezultate conform regulilor procesului de compensare a dezechilibrelor, după implementarea acestuia, în IDi, transmise de OTS (valori pozitive exprimate în lei cu două zecimale);
    – V_SN,i reprezintă veniturile cu schimburile neintenţionate, în IDi, transmise de OTS (valori pozitive exprimate în lei cu două zecimale)."

    22. Articolul 130 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 130
    După determinarea costurilor şi a veniturilor rezultate din echilibrarea sistemului, ODPE determină costurile efective pentru echilibrarea sistemului, separat pentru fiecare IDi din luna de livrare, după cum urmează:
 (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - CE_EchSist,i reprezintă costurile efective pentru echilibrarea sistemului în IDi;
    – C_Con,i reprezintă costurile pentru managementul restricţiilor de reţea pentru IDi determinate conform art. 127."

    23. Articolul 137 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 137
    Pentru fiecare ID al lunii de livrare şi pentru fiecare PRE, inclusiv pentru PRE provizorie pe perioada de probe, ODPE determină dezechilibrul respectivei PRE conform prevederilor art. 112."

    24. Articolul 140 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 140
    Pentru fiecare ID din luna de livrare, ODPE determină componenta de neutralitate financiară a OTS cu formula:
 (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - CE_EchSist,i reprezintă costurile efective pentru echilibrarea sistemului în IDi, calculate conform prevederilor 0;
    – ∑DI_i reprezintă suma drepturilor de încasat iniţiale ale tuturor PRE calculate în IDi;
    – ∑OP_i reprezintă suma obligaţiilor de plată iniţiale ale tuturor PRE calculate în IDi;
    – P_i reprezintă suma penalităţilor, determinate pe baza preţurilor iniţiale unice de dezechilibru pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare a tuturor PPE care au realizat o cantitate de energie de echilibrare efectiv livrată mai mică decât cantitatea care trebuia să fie livrată în IDi;
    – ∑DezPRE_i reprezintă suma algebrică a dezechilibrelor PRE cu semn schimbat în fiecare IDi al lunii de livrare."

    25. La articolul 141, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 141
    (1) Pentru fiecare IDi al lunii de livrare în care │P^fin_dez,i│ ≤ 1,4 * max [│p^Cres_i,j │,│p^Red_i,x │, ODPE stabileşte preţul final unic de dezechilibru cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - P^in_dez,i reprezintă preţul iniţial unic de dezechilibru în IDi, determinat conform prevederilor art. 136;
    – C^fin_neutr,i reprezintă componenta de neutralitate financiară a OTS, determinată conform procesului descris la art. 140.
    ................................................................................................
    (4) Pentru fiecare IDi al lunii de livrare anterioare în care │P^fin_dez,i│> 1,4 * max [│p^Cres_i,j │,│p^Red_i,x │, ODPE aplică metoda celor două preţuri de dezechilibru, respectiv calculează preţul final de deficit, P^def_in,i , şi preţul final de excedent, P^exc_in,j , după cum urmează:
    a) se determină preţurile de deficit şi de excedent iniţiale cu formulele următoare: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - P^Cres_med,i reprezintă media ponderată a preţurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare livrată pentru creştere de putere şi a cantităţilor de energie corespunzătoare în IDi;
    – P^Red_med,i reprezintă media ponderată a preţurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare livrată pentru reducere de putere şi a cantităţilor de energie corespunzătoare în IDi;
    b) pentru fiecare ID se calculează drepturile de încasare iniţiale ale PRE, (DI_PRE) şi obligaţiile de plată iniţiale ale acestora, (OP_PRE) prin înmulţirea dezechilibrelor negative ale PRE cu preţul de deficit iniţial şi a dezechilibrelor pozitive cu preţul de excedent iniţial;
    c) dacă (OP_PRE – DI_PRE) > CE_EchSist,i, atunci:
    (i) dacă într-un ID sistemul se află în deficit, se calculează componenta de neutralitate financiară a OTS cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - OP_PRE reprezintă obligaţiile de plată ale PRE;
    – DI_PRE reprezintă drepturile de încasare ale PRE;
    – P_i reprezintă suma penalităţilor, determinate pe baza preţurilor de deficit iniţiale şi de excedent iniţiale pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare a tuturor PPE care au realizat o cantitate de energie de echilibrare efectiv livrată mai mică decât cantitatea care trebuia să fie livrată în IDi;
    – CE_EchSist,i reprezintă costurile efective pentru echilibrarea sistemului în IDi, calculate conform prevederilor art. 130;
    – ∑DezPRE_poz,i reprezintă suma dezechilibrelor pozitive ale tuturor PRE.
    Preţurile finale de deficit şi excedent se calculează cu formulele:
 (a se vedea imaginea asociată)
    (ii) dacă într-un ID sistemul se află în excedent, se calculează componenta de neutralitate financiară a OTS cu formula:
 (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - OP_PRE reprezintă obligaţiile de plată ale PRE;
    – DI_PRE reprezintă drepturile de încasare ale PRE;
    – P_i reprezintă suma penalităţilor, determinate pe baza preţurilor de deficit iniţiale şi de excedent iniţiale pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare a tuturor PPE care au realizat o cantitate de energie de echilibrare efectiv livrată mai mică decât cantitatea care trebuia să fie livrată în IDi;
    – CE_EchSist,i reprezintă costurile efective pentru echilibrarea sistemului în IDi, calculate conform prevederilor art. 130;
    – ∑DezPRE_neg,i reprezintă suma dezechilibrelor negative ale tuturor PRE.
    Preţurile finale de deficit şi excedent se calculează cu formulele:
 (a se vedea imaginea asociată)

    d) dacă (OP_PRE – DI_PRE) < CE_EchSist,i, atunci se calculează componenta de neutralitate financiară a OTS cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - OP_PRE reprezintă obligaţiile de plată ale PRE;
    – DI_PRE reprezintă drepturile de încasare ale PRE;
    – P_i reprezintă suma penalităţilor, determinate pe baza preţurilor de deficit iniţiale şi de excedent iniţiale pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare a tuturor PPE care au realizat o cantitate de energie de echilibrare efectiv livrată mai mică decât cantitatea care trebuia să fie livrată în IDi;
    – CE_EchSist,i reprezintă costurile efective pentru echilibrarea sistemului în IDi, calculate conform prevederilor art. 130;
    – ∑DezPRE_poz,i reprezintă suma dezechilibrelor pozitive ale tuturor PRE;
    – ∑DezPRE_neg,i reprezintă suma dezechilibrelor negative ale tuturor PRE.
    Preţurile finale de deficit şi excedent se calculează cu formulele: (a se vedea imaginea asociată)
"

    26. La articolul 141, alineatele (2) şi (3) se suspendă până la data de 24 iulie 2022.
    27. Articolul 142 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 142
    ODPE publică pe pagina proprie de internet o notă lunară de regularizare, cuprinzând următoarele informaţii:
    a) costurile efective pentru echilibrarea sistemului în luna de livrare, cuprinse în nota lunară de regularizare corespunzătoare, prevăzută la art. 131;
    b) suma valorilor decontării lunare corespunzătoare tuturor PRE pentru luna de livrare, rezultate prin însumarea algebrică a obligaţiilor de plată finale şi a drepturilor de încasat finale determinate conform prevederilor art. 169;
    c) suma valorilor penalităţilor pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare, determinate conform prevederilor din Regulamentul PE."

    28. Articolul 167 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 167
    ODPE efectuează calculele pentru decontarea dezechilibrelor PRE în fiecare lună calendaristică, după primirea valorilor măsurate/agregate ale producţiei şi consumului de energie electrică în conformitate cu prevederile Regulilor de măsurare."

    29. La articolul 168, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 168
    (1) Odată cu efectuarea calculelor prevăzute la art. 167, ODPE verifică corectitudinea decontării prin verificarea închiderii bilanţului energiei electrice, ţinând seama inclusiv de cantităţile de energie electrică livrată de capacităţile de producere/instalaţiile de stocare aflate în perioada de probe. În situaţia în care ODPE constată o neînchidere a bilanţului mai mare decât o valoare-limită, publică pe pagina proprie de internet existenţa acesteia şi solicită tuturor părţilor implicate verificarea datelor astfel încât eroarea să fie eliminată în cadrul procesului de decontare ce utilizează valorile măsurate aprobate. Valoarea-limită va fi stabilită printr-o procedură elaborată de ODPE şi supusă consultării publice."

    30. La articolul 169, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 169
    Pentru fiecare ID al lunii de livrare şi pentru fiecare PRE, ODPE determină:"

    31. La articolul 171, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 171
    Separat, pentru fiecare zi calendaristică din luna de livrare şi pentru fiecare PRE, ODPE determină valoarea sumelor drepturilor zilnice de încasat sau a obligaţiilor zilnice de plată corespunzătoare dezechilibrelor înregistrate de fiecare PRE, cu formulele:"

    32. La articolul 172, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 172
    ODPE determină, pentru fiecare PRE, valoarea drepturilor lunare de încasare/obligaţiilor lunare de plată pentru dezechilibrele respectivei PRE, prin însumarea algebrică a valorilor zilnice ale drepturilor de încasare/obligaţiilor de plată stabilite conform prevederilor art. 171 şi întocmeşte pentru fiecare PRE o notă de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrelor, care conţine următoarele informaţii:"    ART. II
    Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. IV
    (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, intră în vigoare la data publicării şi se aplică de la 1 iunie 2021.
    (2) La data de 1 iunie 2021 se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei Electrice nr. 59/2015 pentru aprobarea Regulilor privind preluarea energiei electrice livrate în reţelele electrice, produsă în perioada de probe a capacităţilor de producere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 8 aprilie 2015.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 26 mai 2021.
    Nr. 33.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016