Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 33 din 21 februarie 2020  privind activităţile de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor  în Ministerul Afacerilor Interne    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 33 din 21 februarie 2020 privind activităţile de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor în Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 159 din 27 februarie 2020
    Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările ulterioare,
    în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul afacerilor interne emite prezentul ordin.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Domeniul de reglementare
    (1) Prezentul ordin reglementează organizarea şi desfăşurarea activităţilor de soluţionare a petiţiilor, astfel cum sunt definite la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului, a celor de primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI.
    (2) Prezentul ordin nu se aplică cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor sau propunerilor a căror procedură de soluţionare este prevăzută în reglementări speciale.

    ART. 2
    Definiţii
    În înţelesul prezentului ordin, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) structura MAI - denumire generică ce include oricare dintre structurile prevăzute la lit. b) şi c);
    b) unitate a aparatului central - structură organizatorică din categoria celor prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi structurile subordonate acestora;
    c) instituţie MAI - structură organizatorică din categoria celor prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi structurile subordonate acestora;
    d) compartiment pentru relaţii cu publicul - structură funcţională, indiferent de nivelul de organizare, având atribuţii de relaţii cu publicul;
    e) compartiment de specialitate - structură funcţională, indiferent de nivelul de organizare, care, potrivit domeniului de activitate gestionat, poate soluţiona petiţia repartizată;
    f) punct de primire - orice spaţiu utilizat de structurile MAI pentru a organiza activităţi de primire a petiţiilor sau de primire în audienţă ori activităţi de consiliere a cetăţenilor; în această categorie intră şi spaţiile de tip ghişeu „Relaţii cu cetăţenii“;
    g) consiliere - activitatea de comunicare desfăşurată la punctul de primire sau prin intermediul unor platforme de tip Telverde, prin care se realizează sprijinul şi îndrumarea cetăţenilor privind modalitatea de soluţionare a problematicilor sesizate, având ca obiectiv creşterea calităţii serviciului public.


    ART. 3
    Atribuţii specifice
    (1) Conducătorii instituţiilor MAI au obligaţia să stabilească în sarcina compartimentului pentru relaţii cu publicul atribuţii specifice privind activităţile prevăzute de art. 6 din Ordonanţa Guvernului.
    (2) În situaţia în care statul de organizare/statul de funcţii nu prevede un compartiment pentru relaţii cu publicul, conducătorul instituţiei MAI are obligaţia de a desemna, prin dispoziţie/ordin, unul sau mai mulţi responsabili cu activităţile prevăzute la art. 6 din Ordonanţa Guvernului.

    ART. 4
    Precizări suplimentare
    Ori de câte ori, în prezentul ordin, se face referire la „compartiment pentru relaţii cu publicul“ sau „compartiment de specialitate“, referirea se consideră a fi făcută şi la responsabilul desemnat să desfăşoare activităţile prevăzute la art. 6 din Ordonanţa Guvernului sau, după caz, să soluţioneze petiţia.

    CAP. II
    Organizarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
    SECŢIUNEA 1
    Primirea şi înregistrarea petiţiilor
    ART. 5
    Modalităţi de primire a petiţiilor
    Structurile MAI primesc petiţiile depuse în timpul programului de lucru cu publicul ori transmise prin serviciul poştal sau de curierat, la adresa punctului de primire, precum şi petiţiile transmise prin poşta electronică. Petiţiile pot fi primite şi prin intermediul unui formular online, afişat pe site-ul propriu.

    ART. 6
    Punctul de primire şi adresa de poştă electronică
    (1) Petiţiile adresate conducerii MAI sau unităţilor aparatului central se primesc la punctul de primire aflat în sediul din municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sectorul 1, precum şi prin intermediul adresei de poştă electronică sau al formularului online, afişate pe site-ul www.mai.gov.ro.
    (2) Petiţiile adresate unei instituţii MAI se primesc la punctul de primire şi la adresa de poştă electronică stabilite de conducătorul instituţiei MAI, prin dispoziţie/ordin. Dacă este cazul, pot fi stabilite puncte de primire pe domenii de activitate gestionate.

    ART. 7
    Competenţa de înregistrare a petiţiilor
    (1) Petiţiile se înregistrează de către compartimentul pentru relaţii cu publicul.
    (2) Petiţiile primite în alte condiţii decât cele stabilite potrivit art. 6 se remit compartimentului pentru relaţii cu publicul, de îndată, dar nu mai mult de o zi lucrătoare de la data primirii, fără vreo altă formalitate, pentru a fi înregistrate.

    ART. 8
    Data înregistrării petiţiei
    Data înregistrării petiţiei este data înscrisă în registrul de evidenţă a petiţiilor constituit potrivit art. 37.

    ART. 9
    Dovada înregistrării petiţiei
    (1) În cazul petiţiilor depuse în punctul de primire, se eliberează depunătorului un bon care conţine numărul şi data înregistrării.
    (2) În cazul petiţiilor transmise prin poşta electronică sau prin intermediul formularului on-line, numărul şi data înregistrării pot fi transmise petentului, automat sau, dacă nu există această posibilitate, la solicitarea petentului, de către compartimentul de relaţii cu publicul, printr-un mesaj ulterior.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Repartizarea şi transmiterea petiţiilor spre soluţionare
    ART. 10
    Aspecte generale privind repartizarea petiţiilor
    (1) Petiţia se repartizează şi se transmite compartimentului de specialitate, de îndată, fără a se depăşi 3 zile de la data înregistrării.
    (2) În cazul în care pentru soluţionarea petiţiei au fost desemnate mai multe compartimente de specialitate, originalul petiţiei se transmite la primul compartiment desemnat şi, în copie, la celelalte compartimente.
    (3) În situaţia în care un petent adresează mai multe petiţii, sesizând aceeaşi problemă, până la trimiterea răspunsului, compartimentul pentru relaţii cu publicul conexează petiţiile şi le transmite compartimentului/compartimentelor de specialitate.
    (4) Odată cu transmiterea petiţiei, compartimentul pentru relaţii cu publicul precizează şi termenul pentru remiterea răspunsului în vederea expedierii către petent.
    (5) Petiţia repartizată greşit se restituie compartimentului pentru relaţii cu publicul, de îndată, fără a se depăşi două zile de la data primirii, cu indicarea, pe cât posibil, a autorităţii publice, instituţiei publice sau structurii MAI considerate competentă să formuleze un răspuns.

    ART. 11
    Abilitarea de a repartiza petiţii
    (1) Sub rezerva respectării prevederilor art. 12 alin. (2) lit. a) şi b), directorul Direcţiei secretariat general (DSG) este abilitat să repartizeze petiţiile înregistrate la DSG către unităţile aparatului central sau instituţiile MAI, spre a fi soluţionate.
    (2) Conducătorii instituţiilor MAI repartizează petiţiile sau stabilesc, prin dispoziţie/ordin, persoana în drept să le repartizeze către propriile compartimente de specialitate, spre a fi soluţionate.

    ART. 12
    Repartizarea petiţiilor în funcţie de obiect
    (1) Petiţia se repartizează, în funcţie de obiectul acesteia, compartimentului/compartimentelor de specialitate, potrivit competenţelor stabilite prin actele normative care le reglementează activitatea şi celor stabilite prin art. 13-16.
    (2) Repartizarea petiţiilor se face cu respectarea următoarelor reguli:
    a) petiţiile referitoare la activitatea profesională sau conduita persoanelor care ocupă funcţii de conducere în MAI, din competenţa de numire a prim-ministrului, se prezintă ministrului afacerilor interne, pentru a dispune, prin rezoluţie scrisă, asupra soluţionării;
    b) petiţiile referitoare la activitatea profesională sau conduita conducătorilor instituţiilor MAI, la nivel de inspector general/similar, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a), şi a conducătorilor unităţilor aparatului central se prezintă persoanelor din conducerea MAI, conform competenţelor de coordonare a activităţii, pentru a dispune, prin rezoluţie scrisă, asupra soluţionării;
    c) petiţiile referitoare la activitatea profesională sau conduita conducătorilor instituţiilor MAI, alţii decât cei prevăzuţi la lit. b), se prezintă şefilor nemijlociţi ai acestora, pentru a dispune, prin rezoluţie scrisă, asupra soluţionării;
    d) petiţiile referitoare la activitatea profesională sau conduita unei persoane încadrate în MAI nu pot fi repartizate spre soluţionare respectivei persoane sau unui subordonat al acesteia.

    (3) În vederea pregătirii prezentării petiţiei potrivit alin. (2) lit. a)-c), compartimentul pentru relaţii cu publicul poate solicita documentaţia întocmită de instituţiile MAI pentru formularea răspunsurilor către acelaşi petent, la petiţii anterioare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Soluţionarea petiţiilor
    §1. Stabilirea unor competenţe de soluţionare a petiţiilor
    ART. 13
    Competenţa Corpului de control al ministrului
    Corpul de control al ministrului soluţionează petiţiile:
    a) în care este reclamată activitatea profesională sau conduita prefecţilor, subprefecţilor ori a personalului care ocupă funcţii de conducere în MAI, din competenţa de numire a prim-ministrului sau a ministrului afacerilor interne, cu excepţia şefilor/adjuncţilor inspectoratelor judeţene/teritoriale şi altor structuri similare;
    b) în care este reclamată activitatea profesională sau conduita personalului unităţilor aparatului central;
    c) care conţin nemulţumiri privind rezultatul verificărilor efectuate ca urmare a unor petiţii soluţionate anterior de către unităţile aparatului central sau de către structurile de control ale instituţiilor MAI;
    d) repartizate, prin rezoluţie scrisă, de către ministrul afacerilor interne, indiferent de obiect.


    ART. 14
    Competenţa structurilor de control
    (1) Structurile de control ale instituţiilor MAI soluţionează petiţiile:
    a) în care este reclamată activitatea profesională sau conduita şefilor/adjuncţilor inspectoratelor judeţene/teritoriale şi altor structuri similare, a personalului care ocupă funcţii de conducere, din competenţa de numire a conducătorului instituţiei MAI, a personalului cu funcţii de execuţie din instituţia MAI, precum şi a personalului serviciilor publice comunitare pe care instituţia MAI le coordonează şi controlează metodologic;
    b) care conţin nemulţumiri privind rezultatul verificărilor efectuate ca urmare a unor petiţii soluţionate anterior de către structurile din subordinea instituţiilor MAI, precum şi de către serviciile publice comunitare pe care instituţia MAI le coordonează şi controlează metodologic;
    c) repartizate, prin rezoluţie scrisă, de către conducătorul instituţiei MAI sau de conducerea MAI.

    (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător structurilor MAI sau persoanelor desemnate de conducătorul instituţiei MAI, în situaţia în care nu este organizată o structură de control.

    ART. 15
    Competenţa Direcţiei Generale Anticorupţie
    Direcţia Generală Anticorupţie soluţionează petiţiile în care este reclamată săvârşirea unor acte sau fapte de corupţie de către personalul MAI.

    ART. 16
    Competenţa Direcţiei Generale de Protecţie Internă
    Direcţia Generală de Protecţie Internă soluţionează petiţiile în care este reclamată existenţa unor ameninţări, vulnerabilităţi sau factori de risc care pot conduce la tulburarea gravă a ordinii publice sau care vizează informaţiile, patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional şi capacitatea operaţională ale MAI, protecţia informaţiilor clasificate naţionale, ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi ale Uniunii Europene, precum şi securitatea cibernetică.


    §2. Verificări pentru soluţionarea unor petiţii
    ART. 17
    Planul de verificare
    (1) În situaţia în care pentru soluţionarea petiţiilor se impun verificări complexe, acestea se realizează în baza unui plan de verificare.
    (2) Planul de verificare se aprobă de persoana abilitată să semneze răspunsul la petiţie în calitate de conducător al autorităţii sau instituţiei publice.
    (3) Planul de verificare, aprobat potrivit alin. (2), se aduce la cunoştinţa conducătorului structurii MAI unde urmează să fie realizată verificarea, care are obligaţia de a facilita efectuarea acesteia. În situaţia în care acest conducător face obiectul verificării, planul de verificare se aduce la cunoştinţa şefului său nemijlocit.

    ART. 18
    Raportul cu rezultatul verificărilor
    (1) Rezultatul verificărilor se consemnează într-un raport care conţine prezentarea aspectelor sesizate prin petiţie şi a aspectelor constatate, precum şi propuneri de soluţionare a petiţiei.
    (2) Principalele concluzii rezultate din verificări se aduc la cunoştinţa conducătorului structurii MAI unde s-a efectuat verificarea, cu excepţia situaţiei în care acesta face obiectul verificării, când se prezintă şefului ierarhic superior.


    §3. Redirecţionarea petiţiilor greşit îndreptate
    ART. 19
    Redirecţionarea petiţiilor
    (1) Petiţiile greşit îndreptate către conducerea MAI, instituţiile MAI sau unităţile aparatului central, de petenţi sau de alte autorităţi sau instituţii publice, sunt redirecţionate de compartimentul pentru relaţii cu publicul, în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării, autorităţilor sau instituţiilor publice competente.
    (2) Redirecţionarea petiţiei se aduce la cunoştinţă, în scris, petentului.


    §4. Soluţionarea petiţiilor
    ART. 20
    Redactarea răspunsului către petent
    (1) Răspunsul către petent se redactează în limba română, motivat, cu respectarea normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi a celor privind protecţia informaţiilor clasificate.
    (2) În răspuns se indică obligatoriu numărul şi data înregistrării petiţiei în registrul de evidenţă a petiţiilor constituit potrivit art. 37, precum şi temeiul legal al soluţiei adoptate. Numele, prenumele şi funcţia deţinută ale semnatarilor răspunsului se trec în clar.
    (3) În caz de conexare, în răspuns sunt indicate toate petiţiile la care acesta face referire.
    (4) De regulă, răspunsul se redactează în două exemplare. Pentru solicitările primite prin poşta electronică, la care răspunsul se expediază în aceeaşi manieră, se pot stabili modalităţi adecvate de întocmire a răspunsului într-un singur exemplar.
    (5) În situaţia în care petentul comunică în scris, fără echivoc, după înregistrarea unei petiţii, că nu mai doreşte răspuns ori că petiţia nu îi aparţine, nu se mai redactează un răspuns către petent.
    (6) În situaţia în care la nivelul structurii MAI se primeşte o petiţie redactată într-o altă limbă decât limba română şi nu există posibilitatea înţelegerii conţinutului acesteia, compartimentul pentru relaţii cu publicul transmite petentului un răspuns în limba română prin care îl informează asupra necesităţii formulării petiţiei în limba română.

    ART. 21
    Prezentarea spre semnare a răspunsului către petent
    (1) Răspunsul către petent, împreună cu petiţia şi, dacă există, documentaţia utilizată pentru soluţionarea acesteia, este înaintat, potrivit procedurilor de lucru stabilite, persoanelor în drept să îl semneze.
    (2) În cazul în care petiţia a fost repartizată mai multor compartimente de specialitate, responsabilitatea întocmirii şi semnării răspunsului către petent este comună, dacă nu se dispune altfel.

    ART. 22
    Persoane abilitate să semneze răspunsul către petent
    (1) Răspunsul către petent se semnează de persoana în drept, prevăzută de Ordonanţa Guvernului, sau de persoana împuternicită de aceasta şi de şeful/şefii compartimentului/ compartimentelor de specialitate care a/au soluţionat petiţia.
    (2) Este împuternicit să semneze răspunsul către petent:
    a) conducătorul unităţii aparatului central sau conducătorul instituţiei MAI, pentru petiţia adresată conducerii MAI, repartizată în acest sens de către DSG;
    b) şeful ierarhic al conducătorului prevăzut la lit. a), în cazul aplicării prevederilor art. 12 alin. (2) lit. a) sau b).

    (3) Conducătorul instituţiei MAI poate stabili, prin dispoziţie/ordin, reguli privind persoanele împuternicite să semneze răspunsuri la petiţiile adresate acestuia, precum şi la cele redirecţionate către acesta potrivit art. 6^1 din Ordonanţa Guvernului.

    ART. 23
    Termenul pentru expedierea răspunsului
    (1) Răspunsul către petent se expediază în termen de cel mult 30 de zile sau, dacă a fost prelungit potrivit legii, de cel mult 45 de zile de la data înregistrării petiţiei în registrul de evidenţă a petiţiilor. În caz de conexare, termenul curge de la data înregistrării primei petiţii.
    (2) Prelungirea termenului de transmitere a răspunsului cu cel mult 15 zile se aprobă în baza unui referat motivat întocmit de compartimentul de specialitate. Notificarea petentului, prevăzută la art. 9 din Ordonanţa Guvernului, se transmite compartimentului pentru relaţii cu publicul înăuntrul termenului de 30 de zile.
    (3) Răspunsul către petent se transmite compartimentului pentru relaţii cu publicul cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de împlinirea termenului de răspuns prevăzut la alin. (1).

    ART. 24
    Expedierea răspunsului
    (1) După semnare, răspunsul către petent se transmite, împreună cu petiţia, în original, compartimentului pentru relaţii cu publicul, în vederea expedierii.
    (2) De regulă, expedierea răspunsului se realizează în aceeaşi modalitate în care a fost primită petiţia sau în cea cerută de petent. La solicitare, răspunsul poate fi înmânat direct petentului, sub semnătură de primire.

    ART. 25
    Clasarea petiţiilor
    Petiţia se clasează, în situaţiile prevăzute la art. 7 şi art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului, în baza unui referat aprobat de şeful compartimentului pentru relaţii cu publicul sau la propunerea compartimentelor de specialitate. În instituţiile MAI în care nu sunt organizate compartimente pentru relaţii cu publicul, referatul se aprobă de conducătorul instituţiei.

    ART. 26
    Arhivarea documentaţiei
    (1) O copie a răspunsului către petent se arhivează împreună cu petiţia.
    (2) În cazul răspunsului transmis prin poşta electronică, exemplarul nr. 1 sau exemplarul unic al răspunsului se arhivează împreună cu petiţia şi cu o dovadă privind expedierea.
    (3) Răspunsul către petent returnat de către operatorul de servicii poştale din cauza imposibilităţii înmânării, însoţit de plicul cu menţiunea privind returul, se arhivează împreună cu petiţia.
    (4) Documentele prevăzute la alin. (1)-(3) se arhivează la compartimentul pentru relaţii cu publicul.
    (5) La împlinirea termenelor stabilite prin acte normative, documentele arhivate potrivit alin. (1)-(3) se predau compartimentului de arhivă.


    CAP. III
    Primirea în audienţă
    ART. 27
    Programul de primire în audienţă
    (1) Primirea în audienţă la nivelul conducerii MAI se organizează de către DSG, potrivit programului de audienţe.
    (2) Primirea în audienţă la nivelul conducerii structurilor MAI se organizează de compartimentul pentru relaţii cu publicul sau de structura de secretariat, potrivit programului de audienţe.

    ART. 28
    Solicitarea primirii în audienţă
    (1) Cererea de primire în audienţă se formulează în scris şi trebuie să conţină datele de identificare ale solicitantului şi obiectul solicitării.
    (2) Cererea de primire în audienţă la nivelul conducerii MAI se prezintă persoanei căreia îi este adresată sau persoanei din conducerea MAI care coordonează activitatea structurii MAI competentă să gestioneze problematica vizată în solicitare.
    (3) Cererea de primire în audienţă la nivelul conducerii structurilor MAI se prezintă persoanei căreia îi este adresată sau persoanei desemnată de acesta.
    (4) Prin rezoluţie scrisă se poate dispune aprobarea cererii, clasarea sau soluţionarea de către compartimentul de specialitate.
    (5) Dacă obiectul cererii de primire în audienţă are acelaşi conţinut cu al altor cereri anterioare, aceasta se prezintă persoanei prevăzute la alin. (2) sau (3) ori se conexează şi se clasează sau, după caz, se repartizează la compartimentul de specialitate, potrivit regulilor prevăzute la cap. II.
    (6) Persoanele prevăzute la alin. (2) şi (3) pot dispune primirea în audienţă fără să existe o cerere scrisă în acest sens.
    (7) Solicitantul este informat despre aprobarea solicitării de primire în audienţă, telefonic sau în scris.

    ART. 29
    Primirea în audienţă
    (1) Primirea în audienţă are loc în spaţii adecvate acestui scop.
    (2) La audienţă participă personalul desemnat, precum şi personal din cadrul compartimentului pentru relaţii cu publicul sau al structurii de secretariat, care consemnează aspectele sesizate şi măsurile dispuse în cadrul activităţii. Dacă există materiale referitoare la aspectele pentru care se solicită audienţa, acestea pot fi prezentate persoanei care acordă audienţa sau valorificate în cadrul activităţii.
    (3) Documentele depuse în cadrul audienţei se ataşează la cererea de primire în audienţă.
    (4) Rezultatele primirii în audienţă se comunică solicitantului, fie verbal, în cadrul audienţei, fie în scris, după efectuarea verificărilor dispuse.
    (5) Măsurile dispuse cu ocazia audienţei sunt comunicate compartimentelor de specialitate vizate, prin grija structurii de secretariat sau a compartimentului pentru relaţii cu publicul.
    (6) Audienţa încetează dacă solicitantul se manifestă violent, fizic sau verbal.

    CAP. IV
    Consilierea cetăţenilor
    ART. 30
    Obiectul activităţii de consiliere
    (1) Fac obiectul activităţii de consiliere solicitările care privesc problematici din sfera de competenţă a MAI, primite din partea cetăţenilor care se prezintă la punctele de primire sau prin intermediul unor platforme de tip Telverde.
    (2) Nu fac obiectul activităţii de consiliere solicitările care privesc furnizarea unor informaţii care se circumscriu activităţii unui consilier juridic, a unui avocat, expert sau executor judecătoresc ori a căror clarificare presupune consultarea altor categorii de specialişti din afara structurilor MAI.

    ART. 31
    Personalul desemnat să ofere consiliere
    Personalul desemnat să ofere consiliere cetăţenilor face parte din compartimentul pentru relaţii cu publicul.

    ART. 32
    Desfăşurarea activităţii de consiliere
    (1) Cu ocazia consilierii, pe baza materialelor prezentate şi a precizărilor verbale formulate de cetăţean, personalul desemnat furnizează îndrumări privind procedura de soluţionare a problematicilor sesizate.
    (2) Dacă obiectul solicitărilor vizează aspecte din competenţa MAI, cetăţeanului îi este pusă în vedere posibilitatea formulării unei petiţii, i se precizează, pe cât posibil, structura MAI căreia trebuie să îi fie adresată petiţia şi este direcţionat către aceasta.
    (3) Dacă obiectul solicitărilor excedează competenţei MAI, cetăţeanul este îndrumat, atunci când este posibil, către autoritatea/instituţia competentă.

    ART. 33
    Reguli de identificare a personalului desemnat
    Pe parcursul activităţii de consiliere desfăşurate la punctul de primire, personalul desemnat este obligat să poarte la vedere un ecuson al cărui model este prevăzut în anexa la Programul de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.723/2004, cu modificările ulterioare, şi să manifeste solicitudine, tact şi receptivitate faţă de problematicile sesizate.

    ART. 34
    Încetarea activităţii în cazul unor manifestări violente
    Activitatea de consiliere încetează dacă solicitantul se manifestă violent, fizic sau verbal.

    CAP. V
    Dispoziţii comune
    ART. 35
    Programul de lucru cu publicul
    Programul de lucru cu publicul se stabileşte de conducătorul instituţiei MAI, astfel încât în zilele lucrătoare să se asigure relaţia cu cetăţenii între orele 8,30-16,30 şi, într-o zi pe săptămână, între orele 8,30-18,30.

    ART. 36
    Publicitatea unor date
    Programul de lucru cu publicul, programul de audienţe, adresa de contact, adresa de poştă electronică, formularele utilizate şi alte date ale structurii MAI, considerate relevante pentru activităţile prevăzute la art. 1, se afişează în locuri vizibile pentru public, de regulă, la punctul de primire şi, după caz, pe pagina de internet.

    ART. 37
    Evidenţa activităţilor
    (1) Evidenţa activităţilor de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor se ţine în registre dedicate acestui scop, de către compartimentul pentru relaţii cu publicul.
    (2) Registrele utilizate pot fi întocmite în format hârtie, prin completare olografă şi/sau în format electronic, cu condiţia să asigure un istoric al modificărilor operate asupra înregistrărilor.
    (3) Pentru scopuri statistice, cu ocazia înregistrării, compartimentul pentru relaţii cu publicul alocă fiecărei petiţii un indicativ, în funcţie de obiectul acesteia.

    ART. 38
    Analiza activităţilor
    (1) Fiecare instituţie MAI analizează semestrial activităţile proprii de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor.
    (2) Pentru unităţile aparatului central se realizează o singură analiză a activităţii de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor, de către DSG.
    (3) Analiza realizată potrivit alin. (1) sau (2) se prezintă conducătorului instituţiei MAI sau, după caz, persoanei care coordonează activitatea DSG.

    ART. 39
    Controlul activităţilor
    (1) Coordonarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor se face de către DSG.
    (2) Controlul modului de gestionare a activităţilor de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor, respectiv de primire, înregistrare, rezolvare a petiţiilor şi de expediere a răspunsurilor către petiţionari se efectuează de către DSG, Corpul de control al ministrului, structurile de control sau persoanele nominalizate de conducătorii instituţiilor MAI.
    (3) Compartimentul pentru relaţii cu publicul acordă sprijin şi îndrumare compartimentelor de specialitate, pentru gestionarea activităţilor de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 40
    Documente utilizate
    (1) În activităţile de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor se utilizează formulare, registre şi alte documente, ale căror modele sunt prezentate după cum urmează:
    a) formular pentru depunerea unei petiţii on-line - anexa nr. 1;
    b) model „Registru de evidenţă a petiţiilor“ - anexa nr. 2;
    c) model „Referat de clasare“ - anexa nr. 3;
    d) model „Registru de evidenţă a persoanelor primite în audienţă“ - anexa nr. 4;
    e) formular pentru solicitarea primirii în audienţă - anexa nr. 5;
    f) model „Registru de evidenţă a persoanelor consiliate“ - anexa nr. 6;
    g) model „Plan de verificare“ -anexa nr. 7.

    (2) Pentru identificarea indicativelor prevăzute la art. 37 alin. (3) se utilizează nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 8.
    (3) Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 41
    Intrarea în vigoare
    (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 190/2004 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă, în structurile Ministerului Afacerilor Interne*), cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
    *) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 190/2004 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă, în structurile Ministerului Afacerilor Interne, nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela

    Bucureşti, 21 februarie 2020.
    Nr. 33.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    MODEL
    Formular pentru petiţii on-line
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    MODEL
    Registru de evidenţă a petiţiilor

    DATE DESPRE PETIŢIE

┌────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │Instituţia/│ │ │ │ │ │
│ │ │Autoritatea│Numele, │Modalitatea│ │ │ │
│ │Data │publică/ │prenumele/ │de │Conţinutul│ │ │
│Nr. de │înregistrării│Structura │Denumirea │transmitere│pe scurt │Indicativ│Termen │
│înregistrare│petiţiei Zi/ │MAI │petentului │a petiţiei │al │atribuit │de │
│a petiţiei │lună/an │de la care │şi adresa de │de către │petiţiei │ │rezolvare│
│ │ │s-a primit │corespondenţă│petent │ │ │ │
│ │ │şi nr. │ │ │ │ │ │
│ │ │adresă │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────────┘


    DATE DESPRE SOLUŢIONAREA PETIŢIEI

┌──────────┬────────────┬─────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┐
│ │Modul de │ │ │ │ │ │
│ │soluţionare │ │ │ │ │ │
│Data │(de exemplu:│ │ │ │ │ │
│luării │cine a │ │Numărul şi │ │ │Observaţii │
│unei │dispus │Unde s-a │data │ │ │(se │
│măsuri/ │soluţionarea│îndrumat/ │răspunsului│Data │Unde │menţionează│
│întocmirii│şi textul │redirecţionat│către │clasării│s-a │situaţiile │
│/primirii │dispoziţiei │petiţia │petent/ │ │clasat│de │
│unui │sau al │ │instituţie │ │ │conexare) │
│document │măsurii, │ │ │ │ │ │
│Zi/luna/an│după caz; │ │ │ │ │ │
│ │termenul │ │ │ │ │ │
│ │dispus) │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┘


    ANEXA 3

    MODEL
    Referat de clasare a petiţiei
    ANTET
    ..................

    Nesecret
    Localitatea
    Nr. .................
    Din ......................
    Exemplar nr. .............
    Aprob
    De acord
    (Şeful nemijlocit)
    Vă prezint, alăturat, petiţia numitului(ei) ...............................................................
    din (adresa de corespondenţă) ........................................, înregistrată cu nr. ............ din ..................,
    prin care se solicită:
    .....................................................................................................................................................................................................
    .....................................................................................................................................................................................................
    .....................................................................................................................................................................................................
    .....................................................................................................................................................................................................
    .....................................................................................................................................................................................................
    .....................................................................................................................................................................................................
    .....................................................................................................................................................................................................
    .....................................................................................................................................................................................................

    Întrucât ..............................................................................................................................................................................................., în conformitate cu prevederile art. ..... din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare, vă rog să aprobaţi clasarea lucrării.
    Lucrătorul care întocmeşte referatul
    (gradul/funcţia/numele şi prenumele, semnătura)

    ANEXA 4

    MODEL
    Registru de evidenţă a persoanelor primite în audienţă

┌──────────────────────────────────────┐
│INTRARE (partea stângă a registrului) │
├────┬─────────┬────────┬──────────────┤
│ │Numele, │ │ │
│ │prenumele│ │ │
│ │şi adresa│ │Persoana care │
│ │de │ │acordă │
│ │domiciliu│Data │audienţa şi │
│Nr. │/ │primirii│personalul │
│crt.│reşedinţă│în │desemnat să │
│ │ale │audienţă│participe la │
│ │persoanei│ │audienţă │
│ │primite │ │ │
│ │în │ │ │
│ │audienţă │ │ │
├────┼─────────┼────────┼──────────────┤
│1. │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼──────────────┤
│2. │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼──────────────┤
│3. │ │ │ │
└────┴─────────┴────────┴──────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│IEŞIRE (partea dreaptă a registrului) │
├─────────┬──────────────────┬─────────┤
│ │Pe scurt, │ │
│Probleme │hotărârea luată │Semnătura│
│ridicate │faţă de problemele│persoanei│
│cu ocazia│ridicate, menţiuni│care a │
│audienţei│despre depunerea │acordat │
│ │unei petiţii sau a│audienţa │
│ │altor materiale │ │
├─────────┼──────────────────┼─────────┤
│ │ │ │
├─────────┼──────────────────┼─────────┤
│ │ │ │
├─────────┼──────────────────┼─────────┤
│ │ │ │
└─────────┴──────────────────┴─────────┘


    ANEXA 5

    *) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.
    Formular privind solicitarea primirii în audienţă
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 6

    MODEL
    Registru de evidenţă a persoanelor consiliate

┌──────────────────────────────────────┐
│INTRARE (partea stângă a registrului) │
├────┬─────────────────────┬───────────┤
│ │Numele, prenumele şi │Data │
│Nr. │adresa de domiciliu/ │primirii şi│
│crt.│reşedinţă ale │persoana │
│ │persoanei care │care acordă│
│ │solicită consiliere │consilierea│
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│1. │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│2. │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│3. │ │ │
└────┴─────────────────────┴───────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│IEŞIRE (partea dreaptă a registrului) │
├───────────┬───────────────┬──────────┤
│ │Pe scurt, │ │
│ │rezultatele │ │
│ │consilierii │ │
│ │(oferirea pe │ │
│ │loc a │ │
│Probleme │informaţiei │ │
│ridicate cu│solicitate/ │Observaţii│
│ocazia │redirecţionarea│ │
│consilierii│petentului/ │ │
│ │depunerea unei │ │
│ │petiţii cu │ │
│ │precizarea nr. │ │
│ │de înregistrare│ │
│ │) │ │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │
└───────────┴───────────────┴──────────┘


    ANEXA 7

    MODEL
    Plan de verificare a petiţiei
    ANTET
    ..................

    Nesecret
    Localitatea
    Nr. ...................
    Din ..............
    Exemplar nr. ............
    Aprob
    De acord
    (Şeful nemijlocit)
    Plan de verificare a aspectelor sesizate în Petiţia nr. ...............
    1. Aspecte sesizate
    .....................................................................................................................................................................................................

    2. Activităţi ce vor fi efectuate
    .....................................................................................................................................................................................................

    3. Persoane nominalizate pentru efectuarea verificărilor şi perioada de timp în care va fi efectuată verificarea
    .....................................................................................................................................................................................................

    Lucrătorul care întocmeşte planul
    (gradul/funcţia/numele şi prenumele, semnătura)

    ANEXA 8

    Nomenclator de indicative
    a) Petiţii privind îmbunătăţirea activităţii structurilor MAI - 1
    b) Petiţii în care este reclamată activitatea unei structuri MAI - 2
    c) Petiţii în care sunt sesizate fapte de discriminare sau hărţuire, pretins a fi săvârşite de personalul MAI - 3
    d) Petiţii în care este reclamată utilizarea excesivă a forţei de către personalul MAI - 4
    e) Petiţii în care este reclamată neînregistrarea unor sesizări ale cetăţenilor - 5
    f) Petiţii în care este reclamată săvârşirea unor acte sau fapte de corupţie de către personalul MAI - 6
    g) Petiţii în care este reclamată activitatea profesională sau conduita personalului MAI, altele decât cele prevăzute la lit. c)-f) - 7
    h) Petiţii în care este reclamată existenţa unor ameninţări, vulnerabilităţi sau factori de risc care pot conduce la tulburarea gravă a ordinii publice sau care vizează informaţiile, patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional şi capacitatea operaţională ale MAI, protecţia informaţiilor clasificate naţionale, ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi ale Uniunii Europene, precum şi securitatea cibernetică - 8
    i) Solicitări de primire în audienţă - 9
    j) Reveniri pe aceeaşi problematică - 10
    k) Petiţii care excedează competenţei MAI, redirecţionate la alte instituţii/autorităţi publice - 11
    l) Alte cereri - 12

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016