Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.277 din 17 februarie 2020  privind aprobarea calendarului şi a metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.277 din 17 februarie 2020 privind aprobarea calendarului şi a metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 140 din 21 februarie 2020
    În temeiul art. 23 şi 29 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Se aprobă Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3
    Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Direcţia generală infrastructură, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 17 februarie 2020.
    Nr. 3.277.
    ANEXA 1

    CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
    pentru anul şcolar 2020-2021

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Data-limită/│Evenimentul │
│Perioada │ │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Pregătirea înscrierii în învăţământul │
│primar │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Afişarea │
│ │circumscripţiilor şcolare│
│ │şi a planului de │
│ │şcolarizare propus, │
│ │respectiv numărul de │
│ │clase pregătitoare │
│ │alocate, la fiecare │
│ │unitate de învăţământ, │
│ │inclusiv pe site-ul │
│ │acesteia, dacă există, şi│
│ │pe site-ul │
│ │inspectoratului şcolar │
│ │Afişarea, la sediul │
│ │fiecărei unităţi de │
│ │învăţământ şi pe site-ul │
│ │acesteia, dacă există, │
│ │sau pe site-ul │
│ │inspectoratului şcolar, │
│24 februarie│pentru unităţile de │
│2020 │învăţământ care nu au │
│ │site propriu, a │
│ │informaţiilor care permit│
│ │părinţilor să cunoască │
│ │activitatea specifică │
│ │clasei pregătitoare din │
│ │cadrul unităţii, cum ar │
│ │fi: posibilitatea │
│ │organizării procesului de│
│ │învăţământ în cadrul unei│
│ │grădiniţe aflate în │
│ │structura şcolii sau în │
│ │consorţiu cu şcoala, │
│ │posibilitatea organizării│
│ │programului Şcoala după │
│ │şcoală, fotografii ale │
│ │spaţiului în care se │
│ │desfăşoară activitatea la│
│ │clasa pregătitoare │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea programului de │
│ │evaluare a dezvoltării │
│ │psihosomatice a copiilor │
│ │solicitată de părinţi/ │
│ │tutorii legal instituiţi/│
│ │reprezentanţii legali, în│
│ │conformitate cu │
│ │prevederile din │
│ │Metodologia de înscriere │
│ │a copiilor în │
│ │învăţământul primar │
│ │pentru anul şcolar │
│24 februarie│2020-2021, prevăzută în │
│2020 │anexa nr. 2 la ordin │
│ │Afişarea unităţilor/ │
│ │instituţiilor în care se │
│ │realizează evaluarea │
│ │dezvoltării psihosomatice│
│ │a copiilor solicitată de │
│ │părinţi, în conformitate │
│ │cu prevederile din │
│ │Metodologia de înscriere │
│ │a copiilor în │
│ │învăţământul primar │
│ │pentru anul şcolar │
│ │2020-2021, prevăzută în │
│ │anexa nr. 2 la ordin │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Anunţarea, prin afişare │
│ │la sediul unităţii de │
│ │învăţământ, a criteriilor│
│ │specifice de departajare │
│ │elaborate de unităţile de│
│ │învăţământ, în urma │
│ │consultării cadrelor │
│ │didactice şi a │
│ │partenerilor sociali - │
│ │sindicate, consiliu │
│ │reprezentativ al │
│ │părinţilor - avizate, din│
│ │punctul de vedere al │
│24 februarie│legalităţii, de către │
│2020 │consilierul juridic şi │
│ │aprobate în consiliul de │
│ │administraţie al unităţii│
│ │de învăţământ │
│ │Anunţarea, prin afişare │
│ │la sediul unităţii de │
│ │învăţământ, a listei │
│ │documentelor care să │
│ │dovedească îndeplinirea │
│ │criteriilor specifice de │
│ │departajare şi a │
│ │procedurii privind │
│ │constituirea │
│ │formaţiunilor de elevi │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Organizarea, în fiecare │
│ │unitate de învăţământ în │
│ │care se desfăşoară │
│ │activitate specifică │
│ │clasei pregătitoare, a │
│ │unei „Zile a porţilor │
│25 │deschise“, zi în care │
│februarie-9 │părinţii, copiii şi alte │
│martie 2020 │persoane interesate pot │
│ │vizita spaţiile dedicate │
│ │activităţilor claselor │
│ │pregătitoare şi pot purta│
│ │discuţii cu personalul │
│ │unităţii de învăţământ │
│ │implicat în această │
│ │activitate │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Organizarea, în unităţile│
│ │de învăţământ preşcolar, │
│ │a întâlnirilor pentru │
│25 │informarea şi consilierea│
│februarie-9 │părinţilor copiilor din │
│martie 2020 │grădiniţă care vor fi │
│ │cuprinşi, în anul şcolar │
│ │2020-2021, în │
│ │învăţământul primar │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Realizarea evaluării │
│ │nivelului de dezvoltare │
│ │psihosomatică a copiilor │
│25 │pentru care Metodologia │
│februarie-20│de înscriere a copiilor │
│martie 2020 │în învăţământul primar │
│ │pentru anul şcolar │
│ │2020-2021, prevăzută în │
│ │anexa nr. 2 la ordin, │
│ │prevede această evaluare │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatului │
│25 │evaluării dezvoltării │
│februarie-23│psihosomatice a │
│martie 2020 │copilului, în scris, │
│ │părintelui care a │
│ │solicitat evaluarea │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │centrele judeţene de │
│ │resurse şi asistenţă │
│ │educaţională/Centrul │
│ │Municipiului Bucureşti de│
│ │Resurse şi Asistenţă │
│ │Educaţională a │
│25 martie │procesului-verbal în care│
│2020 │este înscris rezultatul │
│ │evaluării dezvoltării │
│ │psihosomatice a copiilor │
│ │din judeţ/municipiul │
│ │Bucureşti către comisia │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti de înscriere a │
│ │copiilor în învăţământul │
│ │primar │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Completarea şi validarea cererilor-tip│
│de înscriere în învăţământul primar │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Afişarea, la sediul │
│ │unităţii de învăţământ şi│
│ │al inspectoratului şcolar│
│25 februarie│şi pe site-ul acestora, a│
│2020 │programului de completare│
│ │a cererilor-tip de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │primar │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Completarea de către │
│ │părinţi/tutorii legal │
│ │instituiţi/reprezentanţii│
│ │legali, online sau la │
│ │unitatea de învăţământ la│
│ │care solicită înscrierea │
│ │copiilor, a cererilor-tip│
│ │de înscriere │
│ │Validarea cererilor-tip │
│ │de înscriere la unitatea │
│4-23 martie │de învăţământ la care │
│2020 │solicită înscrierea │
│ │copiilor, zilnic, în │
│ │intervalul orar │
│ │8,00-18,00 (luni-joi), │
│ │respectiv 8,00-17,00 │
│ │(vineri) │
│ │Depunerea şi validarea │
│ │cererilor-tip de │
│ │înscriere de către │
│ │părinţii care solicită │
│ │înscrierea copiilor la │
│ │şcoala specială │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Prima etapă de înscriere în │
│învăţământul primar │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Procesarea de către │
│ │Comisia naţională de │
│ │înscriere a copiilor în │
│ │învăţământul primar a │
│ │cererilor-tip de │
│26 martie │înscriere, cu ajutorul │
│2020 │aplicaţiei informatice, │
│ │şi repartizarea la şcoala│
│ │de circumscripţie a │
│ │copiilor ai căror părinţi│
│ │au solicitat acest lucru │
│ │în cererea-tip de │
│ │înscriere │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Procesarea, la nivelul │
│ │unităţilor de învăţământ,│
│ │pe baza informaţiilor din│
│ │cererile-tip de înscriere│
│ │şi din documentele depuse│
│ │de părinţi/tutorii legal │
│ │instituiţi/reprezentanţii│
│ │legali, a cererilor prin │
│ │care se solicită │
│ │înscrierea la o altă │
│ │unitate de învăţământ │
│ │decât şcoala de │
│ │circumscripţie, pe │
│ │locurile rămase libere. │
│ │Admiterea sau respingerea│
│27-30 martie│cererilor acestora, la │
│2020 │nivelul comisiei de │
│ │înscriere din unităţile │
│ │de învăţământ, prin │
│ │aplicarea criteriilor │
│ │generale şi specifice de │
│ │departajare şi validarea │
│ │de către consiliul de │
│ │administraţie al unităţii│
│ │de învăţământ a listei │
│ │candidaţilor admişi în │
│ │această fază │
│ │Marcarea, în aplicaţia │
│ │informatică, a │
│ │cererilor-tip de │
│ │înscriere pentru │
│ │candidaţii admişi în │
│ │această fază │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Procesarea de către │
│ │Comisia naţională a │
│ │cererilor-tip de │
│ │înscriere, cu ajutorul │
│ │aplicaţiei informatice, │
│ │şi repartizarea la şcoala│
│ │de circumscripţie a │
│ │copiilor ai căror părinţi│
│ │/tutori legal instituiţi/│
│31 martie │reprezentanţi legali au │
│2020 │solicitat înscrierea la o│
│ │altă unitate de │
│ │învăţământ decât şcoala │
│ │de circumscripţie, dar nu│
│ │au fost admişi din lipsă │
│ │de locuri şi care au │
│ │exprimat în această fază │
│ │opţiunea pentru │
│ │înscrierea în şcoala de │
│ │circumscripţie │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea în unităţile de │
│ │învăţământ şi pe site-ul │
│1 aprilie │inspectoratului şcolar a │
│2020 │candidaţilor │
│ │înmatriculaţi, a │
│ │numărului de locuri │
│ │rămase libere │
├────────────┴─────────────────────────┤
│A doua etapă de înscriere în │
│învăţământul primar │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Comunicarea, prin afişare│
│ │la unităţile de │
│ │învăţământ şi pe site-ul │
│ │inspectoratului, a │
│ │procedurii specifice de │
│ │repartizare a copiilor pe│
│ │locurile disponibile, │
│ │elaborată de │
│22 aprilie │inspectoratul şcolar │
│2020 │Informarea Ministerului │
│ │Educaţiei şi Cercetării │
│ │de către comisia │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti cu privire la │
│ │procedura specifică de │
│ │repartizare a copiilor pe│
│ │locurile disponibile, în │
│ │etapa a doua │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea cererii-tip de │
│ │înscriere la │
│ │secretariatul unităţii de│
│ │învăţământ, aflată pe │
│ │prima poziţie dintre cele│
│ │trei opţiuni exprimate │
│ │pentru etapa a doua, de │
│ │către părinţii copiilor │
│23-30 │care nu au fost cuprinşi │
│aprilie 2020│în nicio unitate de │
│ │învăţământ în etapa │
│ │anterioară sau care nu au│
│ │participat la prima etapă│
│ │Validarea cererilor-tip │
│ │de înscriere la unitatea │
│ │de învăţământ aflată pe │
│ │prima poziţie în │
│ │opţiunile privind │
│ │înscrierea copiilor │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Procesarea, la nivelul │
│ │unităţilor de învăţământ,│
│ │a cererilor-tip de │
│ │înscriere depuse de │
│ │părinţi/tutorii legal │
│ │instituiţi/reprezentanţii│
│ │legali, aplicând │
│ │procedura specifică │
│ │elaborată de │
│4-6 mai 2020│inspectoratul şcolar, pe │
│ │baza criteriilor generale│
│ │şi a celor specifice de │
│ │departajare, în limita │
│ │locurilor disponibile │
│ │Completarea, în aplicaţia│
│ │informatică, a datelor │
│ │din cererile-tip de │
│ │înscriere pentru │
│ │candidaţii admişi în │
│ │această etapă │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea la fiecare │
│ │unitate de învăţământ a │
│7 mai 2020 │listelor finale ale │
│ │copiilor înscrişi în │
│ │clasa pregătitoare │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Centralizarea şi │
│ │soluţionarea de către │
│ │inspectoratul şcolar a │
│ │cererilor părinţilor/ │
│ │tutorilor legal │
│ │instituiţi/ │
│ │reprezentanţilor legali │
│ │ai copiilor care nu au │
│8-15 mai │fost încă înscrişi la │
│2020 │vreo unitate de │
│ │învăţământ │
│ │Soluţionarea de către │
│ │inspectoratul şcolar a │
│ │oricărei alte situaţii │
│ │referitoare la înscrierea│
│ │în învăţământul primar, │
│ │având în vedere, cu │
│ │prioritate, interesul │
│ │educaţional al copilului │
└────────────┴─────────────────────────┘    ANEXA 2

    METODOLOGIE

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016