Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.261 din 14 februarie 2020  privind aprobarea componenţei Comisiei de elaborare şi a Comisiei de validare a planurilor-cadru pentru învăţământul primar, gimnazial, liceal şi profesional    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.261 din 14 februarie 2020 privind aprobarea componenţei Comisiei de elaborare şi a Comisiei de validare a planurilor-cadru pentru învăţământul primar, gimnazial, liceal şi profesional

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 154 din 26 februarie 2020
    În baza prevederilor art. 8 şi ale art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
    în temeiul prevederilor art. 94 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 5 şi art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de elaborare a planurilor-cadru pentru învăţământul primar, gimnazial, liceal şi profesional, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    (1) Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de validare a planurilor-cadru pentru învăţământul primar, gimnazial, liceal şi profesional, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Membrii Comisiei de validare a planurilor-cadru pentru învăţământul primar, gimnazial, liceal şi profesional contribuie, conform domeniilor de competenţă, la verificarea şi validarea planurilor-cadru elaborate de comisia prevăzută la art. 1, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    ART. 3
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.675/2018 privind aprobarea componenţei grupului de elaborare a planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul secundar şi a componenţei comisiei de validare a proiectelor de planuri-cadru de învăţământ pentru învăţământul secundar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 8 iunie 2018, şi Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.631/2018 privind aprobarea componenţei Grupului de revizuire a planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar şi a componenţei Comisiei de validare a planurilor-cadru de învăţământ revizuite pentru învăţământul primar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 17 mai 2018.

    ART. 4
    Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, instituţiile aflate în subordonarea/ coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, unităţile/ instituţiile de învăţământ, precum şi celelalte instituţii prevăzute în anexe duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 14 februarie 2020.
    Nr. 3.261.
    ANEXA 1

    Comisia de elaborare a planurilor-cadru pentru învăţământul primar, gimnazial, liceal şi profesional
    I. Grup de lucru - planuri-cadru pentru învăţământul primar

┌────┬─────────┬───────────────────────┐
│Nr. │Numele şi│Funcţia │
│crt.│prenumele│ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │Gabriela │Inspector învăţământ │
│1. │Droc │primar, Ministerul │
│ │ │Educaţiei şi Cercetării│
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │Radu │Inspector, Centrul │
│2. │Dascălu │Naţional de Evaluare şi│
│ │ │Examinare │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Inspector şcolar │
│3. │Mihăescu │învăţământ primar, │
│ │Mirela │Inspectoratul Şcolar │
│ │ │Judeţean Dâmboviţa │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Director, Şcoala │
│4. │Ionescu │Gimnazială nr. 4 „Elena│
│ │Claudia │Donici Cantacuzino“ │
│ │ │Pucioasa, Dâmboviţa │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Profesor învăţământ │
│5. │Brebenel │primar, Liceul Teoretic│
│ │Otilia │„Nicolae Iorga“ │
│ │ │Bucureşti │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │Onişoru │Profesor învăţământ │
│6. │Georgiana│primar, Şcoala I.H. │
│ │Florenţa │Rădulescu nr. 11, │
│ │ │Bucureşti │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │Dragomer │Şcoala Gimnazială │
│7. │Katalin │„Jancsó Benedek“, │
│ │ │Gelinţa │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │Otilia │Cercetător ştiinţific, │
│8. │Apostu │Institutul de Ştiinţe │
│ │ │ale Educaţiei │
└────┴─────────┴───────────────────────┘    II. Grup de lucru - planuri-cadru pentru învăţământul gimnazial

┌────┬──────────┬──────────────────────┐
│Nr. │Numele şi │Funcţia │
│crt.│prenumele │ │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │Traian │Coordonator, │
│1. │Şăitan │Ministerul Educaţiei │
│ │ │şi Cercetării │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│2. │Gina Barac│Membru, Institutul de │
│ │ │Ştiinţe ale Educaţiei │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│3. │Luminiţa │Membru, Institutul de │
│ │Catană │Ştiinţe ale Educaţiei │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │Marius │Membru, Centrul │
│4. │Avram │Naţional de Evaluare │
│ │ │şi Examinare │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │Constantin│Membru, Centrul │
│5. │Cristina │Naţional de Evaluare │
│ │Maria │şi Examinare │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│6. │Marilena │Membru, Şcoala │
│ │Nuţă │Generală „I. Gh. Duca“│
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │Adrian │Membru, Ministerul │
│7. │Brăescu │Educaţiei şi │
│ │ │Cercetării │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│8. │Mihaela │Membru, Şcoala │
│ │Muşat │Generală nr. 56 │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │Virginia │Director cabinet, │
│9. │Renţea │Ministerul Educaţiei │
│ │ │şi Cercetării │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │Nemes │Liceul Teoretic │
│10. │Ildikó │„Tamási Áron“ Odorheiu│
│ │ │Secuiesc │
└────┴──────────┴──────────────────────┘    III.a. Grup de lucru - planuri-cadru pentru învăţământul liceal, filieră teoretică

┌────┬─────────┬───────────────────────┐
│Nr. │Numele şi│Funcţia │
│crt.│prenumele│ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │Eugen │Inspector general, │
│1. │Stoica │Ministerul Educaţiei şi│
│ │ │Cercetării │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│2. │Alexandru│Director, Ministerul │
│ │Szepesi │Educaţiei şi Cercetării│
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│3. │Daniel │Consilier, Ministerul │
│ │Georgescu│Educaţiei şi Cercetării│
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │Petre │Director adjunct, │
│4. │Botnariuc│Institutul de Ştiinţe │
│ │ │ale Educaţiei │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │Gabriela │Cercetător ştiinţific │
│5. │Nausica │dr. II, Institutul de │
│ │Noveanu │Ştiinţe ale Educaţiei │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │Irina │Consilier principal, │
│6. │Roxana │Centrul Naţional de │
│ │Georgescu│Evaluare şi Examinare │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Coordonator intervenţii│
│ │ │sistemice ROSE, │
│ │Oana │Ministerul Educaţiei şi│
│7. │Monica │Cercetării, Unitatea de│
│ │Moşoiu │Management al │
│ │ │Proiectelor cu │
│ │ │Finanţare Externă │
└────┴─────────┴───────────────────────┘    III.b. Grup de lucru - planuri-cadru pentru învăţământul liceal, filieră tehnologică

┌────┬─────────┬───────────────────────┐
│Nr. │Numele şi│Funcţia │
│crt.│prenumele│ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Şef serviciu, programe │
│ │ │de formare profesională│
│ │Dana │şi asigurarea │
│1. │Carmen │calităţii, Centrul │
│ │Stroie │Naţional de Dezvoltare │
│ │ │a Învăţământului │
│ │ │Profesional Tehnic │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│2. │Silvia │Vicepreşedinte, │
│ │Vlăsceanu│CONCORDIA │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Manager vocaţional │
│ │Anca │training, Camera de │
│3. │Hociotă │Comerţ şi Industrie │
│ │ │Româno-Germană (AHK │
│ │ │România) │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │Tiberiu │Preşedinte, Autoritatea│
│4. │Dobrescu │Naţională pentru │
│ │ │Calificări │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Şef laborator politici │
│5. │Irina │educaţionale, │
│ │Horga │Institutul de Ştiinţe │
│ │ │ale Educaţiei │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │Tania │Director general, │
│6. │Irimia │Ministerul Educaţiei şi│
│ │ │Cercetării │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Şef serviciu evaluări │
│ │Roxana │naţionale şi │
│7. │Mihail │internaţionale, Centrul│
│ │ │Naţional de Evaluare şi│
│ │ │Examinare │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Director, Autoritatea │
│ │Gabriel │Naţională pentru │
│8. │Narcis │Formare Profesională │
│ │Vrânceanu│Iniţială în Sistem Dual│
│ │ │din România │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Inspector de │
│ │Carmen │specialitate, Centrul │
│9. │Răileanu │Naţional de Dezvoltare │
│ │ │a Învăţământului │
│ │ │Profesional Tehnic │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Inspector de │
│ │Cecilia │specialitate, Centrul │
│10. │Luiza │Naţional de Dezvoltare │
│ │Crăciun │a Învăţământului │
│ │ │Profesional Tehnic │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Inspector de │
│ │Camelia │specialitate, Centrul │
│11. │Carmen │Naţional de Dezvoltare │
│ │Gheţu │a Învăţământului │
│ │ │Profesional Tehnic │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Director, Şcoala │
│12. │Mirela │Superioară Comercială │
│ │Dinescu │„Nicolae Kretzulescu“ │
│ │ │Bucureşti │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │Nicoleta │Director, Colegiul │
│13. │Gaidoş │Tehnic „Mircea cel │
│ │ │Bătrân“ Bucureşti │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │Liliana │Director, Colegiul │
│14. │Işfan │Tehnic „Costin D. │
│ │ │Neniţescu“ Bucureşti │
└────┴─────────┴───────────────────────┘    III.c. Grup de lucru - planuri-cadru pentru învăţământul liceal, filieră vocaţională

┌────┬──────────┬──────────────────────┐
│Nr. │Numele şi │Funcţia │
│crt.│prenumele │ │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │Anca │Director, Ministerul │
│1. │Petrache │Educaţiei şi │
│ │ │Cercetării │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │Simona │Consilier, Institutul │
│2. │Luciana │de Ştiinţe ale │
│ │Velea │Educaţiei │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │Adriana │Liceul Pedagogic │
│3. │Dumitru │„Matei Basarab“ │
│ │ │Slobozia │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│4. │Marilena │Profesor, Colegiul │
│ │Lascăr │Naţional „Elena Cuza“ │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │Crina │Consilier, Centrul │
│5. │Gorgăneanu│Naţional de Evaluare │
│ │ │şi Examinare │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │Adrian │Inspector, Ministerul │
│6. │Brăescu │Educaţiei şi │
│ │ │Cercetării │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │Vasile │Inspector, Ministerul │
│7. │Timiş │Educaţiei şi │
│ │ │Cercetării │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Inspector, │
│8. │Răzvan │Inspectoratul Şcolar │
│ │Călugăru │al Municipiului │
│ │ │Bucureşti │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│9. │Mihaela │Colegiul Pedagogic │
│ │Ungureanu │„Vasile Lupu“ din Iaşi│
└────┴──────────┴──────────────────────┘
    ANEXA 2

    Comisia de validare a planurilor-cadru pentru învăţământul primar, gimnazial, liceal şi profesional

┌────┬─────────┬───────────────────────┐
│Nr. │Numele şi│Funcţia │
│crt.│prenumele│ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │Luminiţa │Secretar de stat, │
│1. │Rodica │Ministerul Educaţiei şi│
│ │Barcari │Cercetării │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │Daniela │Director general, │
│2. │Bogdan │Ministerul Educaţiei şi│
│ │ │Cercetării │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│3. │Aurel Ion│Preşedinte, Academia │
│ │Pop │Română │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Vicepreşedinte, │
│4. │Lidia │Federaţia Sindicatelor │
│ │Antoniu │din Educaţie „Spiru │
│ │ │Haret“ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │Simion │Preşedinte, Federaţia │
│5. │Hăncescu │Sindicatelor Libere din│
│ │ │Învăţământ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │Iulian │Preşedinte, Federaţia │
│6. │Cristache│Naţională a │
│ │ │Asociaţiilor de Părinţi│
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │Corina │Federaţia Părinţilor şi│
│7. │Atanasiu │Aparţinătorilor Legali │
│ │ │din România │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│8. │Liliana │Preşedinte, Asociaţia │
│ │Romaniuc │Română pentru Literaţie│
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│9. │Luminiţa │Reprezentant UNICEF, │
│ │Costache │România │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│10. │Mariana │Banca Mondială │
│ │Moarcăş │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│11. │Gelu │Director executiv, │
│ │Duminică │Agenţia Împreună │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│12. │Nedelcu │Universitatea Bucureşti│
│ │Anca │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│13. │Dragoş │Universitatea Bucureşti│
│ │Iliescu │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│14. │Lucian │Universitatea Bucureşti│
│ │Ciolan │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│15. │Daniel │Universitatea │
│ │David │„Babeş-Bolyai“ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│16. │Marian │Universitatea de Vest, │
│ │Ilie │Timişoara │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│17. │Florin │Universitatea „Al. Ioan│
│ │Frumos │Cuza“ Iaşi │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│18. │Mihaela │Universitatea Petrol şi│
│ │Singer │Gaze Ploieşti │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │Cristian │Preşedinte, Centrul de │
│19. │Hatu │Evaluare şi Analize │
│ │ │Educaţionale │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Preşedinte, Agenţia │
│ │Şerban │Română de Asigurare a │
│20. │Iosifescu│Calităţii în │
│ │ │Învăţământul │
│ │ │Preuniversitar │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│21. │Marius │Academia Română │
│ │Andruh │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│22. │Alexandru│Universitatea Bucureşti│
│ │Nicolae │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│23. │Marian │Consilier, Cabinet │
│ │Staş │secretar de stat │
└────┴─────────┴───────────────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016