Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.235 din 4 februarie 2021  pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.235 din 4 februarie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 122 din 5 februarie 2021
    Având în vedere prevederile:
    - art. 32 şi 34 din Constituţia României, republicată;
    – art. 94, 95, 114 şi 123 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011;
    – Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
    – Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 5 din 3.02.2021,

    văzând Referatul de aprobare nr. 217 din 4.02.2021 al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Referatul de aprobare nr. 1.274 din 4.02.2021 al Ministerului Sănătăţii,
    în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul educaţiei şi ministrul sănătăţii emit prezentul ordin.
    ART. 1
    (1) Prezentul ordin reglementează procedura şi măsurile obligatorii privind prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 care se vor aplica în unităţile de învăţământ preuniversitar/conexe/instituţiile de învăţământ, în scopul asigurării dreptului la învăţătură şi a dreptului la sănătate, pentru beneficiarii primari ai dreptului la învăţătură, studenţi şi personalul din sistemul naţional de învăţământ.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi pentru activităţile educative, recreative, pentru consolidarea competenţelor dobândite de elevi sau de accelerare a învăţării, precum şi pentru activităţile de învăţare remedială desfăşurate cu prezenţa fizică în unităţile de învăţământ în cadrul programelor de tipul „Şcoală după Şcoală“.
    (3) Modalitatea de desfăşurare a activităţilor ce presupun prezenţa fizică a studenţilor în instituţiile de învăţământ superior se decide în conformitate cu principiul autonomiei universitare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

    ART. 2
    (1) Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, denumite în continuare DSPJ/DSPMB informează, înainte de reluarea cursurilor, după vacanţele şcolare/universitare, inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, denumite în continuare ISJ/ISMB, respectiv senatul universitar al instituţiei de învăţământ superior, comitetul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare CJSU/CMBSU, cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, în vederea stabilirii scenariului de începere a cursurilor.
    (2) ISJ/ISMB transmite unităţilor şcolare/conexe informarea DSPJ/DSPMB referitoare la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, pentru stabilirea scenariului de funcţionare.
    (3) Scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ pe parcursul anului şcolar/universitar se va actualiza în funcţie de evoluţia epidemiologică prin raportare la prevederile art. 3.

    ART. 3
    (1) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune ISJ/ISMB aplicarea scenariului de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenţei cumulate la nivelul localităţii, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, după cum urmează:

┌─────────┬────────────────┬───────────┐
│ │Participarea │Incidenţa │
│ │zilnică a │cumulată în│
│ │tuturor │ultimele 14│
│ │preşcolarilor şi│zile a │
│ │elevilor în │cazurilor │
│Scenariul│unităţile de │din │
│1 │învăţământ, cu │localitate │
│ │respectarea şi │mai mică │
│ │aplicarea │sau egală │
│ │tuturor normelor│cu 1/1.000 │
│ │de protecţie │de │
│ │ │locuitori │
├─────────┼────────────────┼───────────┤
│ │a) Participarea │ │
│ │zilnică, cu │ │
│ │prezenţă fizică │ │
│ │în unităţile de │ │
│ │învăţământ, a │ │
│ │tuturor │ │
│ │preşcolarilor şi│ │
│ │elevilor din │Incidenţa │
│ │învăţământul │cumulată în│
│ │primar, a │ultimele 14│
│ │elevilor din │zile a │
│ │clasele a VIII-a│cazurilor │
│ │şi a XII-a, a │din │
│Scenariul│XIII-a şi a │localitate │
│2 │celor din anii │este mai │
│ │terminali din │mare de 1/ │
│ │învăţământul │1.000, dar │
│ │profesional şi │mai mică │
│ │postliceal, cu │sau egală │
│ │respectarea şi │cu 3/1.000 │
│ │aplicarea │de │
│ │tuturor normelor│locuitori. │
│ │protecţie │ │
│ │b) Participarea │ │
│ │zilnică, în │ │
│ │sistem online a │ │
│ │elevilor din │ │
│ │celelalte clase/│ │
│ │ani de studiu │ │
├─────────┼────────────────┼───────────┤
│ │a) Participarea │ │
│ │zilnică a │Incidenţa │
│ │tuturor │cumulată în│
│ │preşcolarilor şi│ultimele 14│
│ │elevilor din │zile a │
│Scenariul│învăţământul │cazurilor │
│3 │primar │din │
│ │b) Participarea │localitate │
│ │zilnică, în │este mai │
│ │sistem online a │mare de 3/ │
│ │elevilor din │1.000 │
│ │celelalte clase/│locuitori. │
│ │ani de studiu │ │
└─────────┴────────────────┴───────────┘


    (2) În situaţii justificate de infrastructură şi resursele existente, unităţile de învăţământ/unităţile conexe pot desfăşura activităţi didactice în sistem online cu aprobarea ISJ/ISMB.
    (3) Înainte de data începerii cursurilor universitare, în funcţie de situaţia epidemiologică, de particularităţile locale, de infrastructura, de specificul programelor de studiu şi de resursele umane ale fiecărei instituţii de învăţământ superior în parte, conducerea acesteia, cu consultarea senatului universitar, stabileşte aplicarea unuia dintre scenariile de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice, după cum urmează:

┌─────────┬────────────────────────────┐
│ │Participarea fizică în │
│ │instituţia de învăţământ │
│ │superior a tuturor │
│ │studenţilor/cursanţilor la │
│Scenariul│toate activităţile │
│1 │didactice, conform │
│ │programului de desfăşurare a│
│ │acestora, cu respectarea şi │
│ │aplicarea tuturor normelor │
│ │de protecţie │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Participare în sistem mixt -│
│ │prezenţă fizică şi online, │
│ │în funcţie de specificul │
│Scenariul│programelor de studiu, de │
│2 │infrastructura şi de │
│ │condiţiile epidemiologice, │
│ │conform procedurilor proprii│
│ │fiecărei universităţi │
├─────────┼────────────────────────────┤
│Scenariul│Participarea tuturor │
│3 │studenţilor/cursanţilor la │
│ │activităţi didactice online │
└─────────┴────────────────────────────┘    ART. 4
    (1) ISJ/ISMB şi DSPJ/DSPMB avizează propunerea consiliului de administraţie a unităţii de învăţământ preuniversitar/conexe şi înaintează spre aprobare CJSU/CMBSU scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ.
    (2) Propunerea este fundamentată pe baza informării DSPJ/DSPMB cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, precum şi în funcţie de infrastructura şi resursele existente în fiecare unitate de învăţământ.

    ART. 5
    CJSU/CMBSU emite hotărârea privind scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ pentru reluarea cursurilor după vacanţele şcolare sau ori de câte ori este nevoie.

    ART. 6
    Pentru pregătirea unităţilor de învăţământ/conexe/ instituţiilor de învăţământ, conducerile acestora au în vedere următoarele aspecte:
    a) organizarea şi întreţinerea spaţiilor astfel încât să se asigure distanţarea de minimum 1 metru. În situaţia în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanţarea maxim posibilă, inclusiv prin amplasarea optimă a mobilierului şcolar;
    b) stabilirea circuitelor funcţionale;
    c) organizarea spaţiilor de recreere;
    d) evaluarea necesarului de resurse umane;
    e) asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;
    f) asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi/studenţi şi personal.


    ART. 7
    (1) Personalul didactic din cadrul unităţilor de învăţământ/conexe/instituţiilor de învăţământ aflat în grupa de risc, respectiv vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară, poate desfăşura activităţi didactice în sistem online numai în baza unei adeverinţe emise de medicul de medicina muncii sau medicul curant. În acest caz, conducerea unităţii/instituţiei va adapta orarul şcolar în mod corespunzător sau va identifica alte soluţii de derulare a cursurilor.
    (2) Preşcolarii/Elevii care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticaţi cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv sau alte afecţiuni cronice, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor, pot fi scutiţi de prezenţa fizică în şcoală.
    (3) Pentru preşcolarii/elevii menţionaţi la alin. (2), conducerile unităţilor de învăţământ vor identifica, după caz, soluţii pentru asigurarea procesului educaţional online.
    (4) Conducerile unităţilor de învăţământ au obligaţia să se asigure că sunt respectate măsurile de protecţie şi cele de igienă recomandate tuturor elevilor, iar în situaţia preşcolarilor/elevilor menţionaţi la alin. (2) să monitorizeze fiecare caz în parte.
    (5) Preşcolarii/Elevii menţionaţi la alin. (2), precum şi părinţii acestora pot fi consiliaţi de medicii specialişti şi psihologii care îi au în îngrijire, în privinţa măsurilor suplimentare necesare.
    (6) Preşcolarii/Elevii care locuiesc împreună cu o persoană care face parte dintr-o grupă de risc, după o evaluare medicală a persoanei respective, pot să nu se prezinte fizic la şcoală, la recomandarea medicului curant şi cu acordul părinţilor/ reprezentantului legal.
    (7) Pentru preşcolarii/elevii menţionaţi la alin. (6), conducerile unităţilor de învăţământ vor asigura desfăşurarea procesului educaţional în sistem online.
    (8) Preşcolarii/Elevii cu dizabilităţi, care optează pentru participarea la cursuri, în funcţie de specificul afecţiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice.
    (9) Măsurile de protecţie pentru învăţământul special, atât pentru profesori, cât şi pentru elevi, vor fi adaptate nevoilor acestora, cu avizul DSPJ/DSPMB.

    ART. 8
    Înainte de reluarea cursurilor, fiecare unitate de învăţământ preuniversitar/conexă/instituţie de învăţământ stabileşte spaţiile care pot fi folosite în procesul de învăţământ, precum şi spaţiul necesar ce va fi utilizat pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, identificate de cadrul medical din unitatea de învăţământ preuniversitar/conexă/instituţia de învăţământ sau persoana desemnată de conducerea unităţii/instituţiei.

    ART. 9
    (1) Suspendarea cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar/conexe se dispune în următoarele situaţii:
    a) La apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învăţământ preşcolar sau clasă de învăţământ primar. În această situaţie se suspendă cursurile grupei sau clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare cursurile, după finalizarea procedurilor de dezinfectare a sălii de clasă.
    b) La apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învăţământ gimnazial, liceal, profesional şi postliceal se efectuează ancheta epidemiologică şi testarea contacţilor acestuia. Conducerea unităţii de învăţământ va decide în urma consultării DSPJ/DSPMB dacă se impune carantinarea celor care fac parte din aceeaşi clasă sau suspendarea cursurilor, după caz.
    c) La apariţia a două cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învăţământ gimnazial, liceal, profesional şi postliceal se suspendă cursurile clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare cursurile după finalizarea procedurilor de dezinfectare a sălii de clasă. Măsura suspendării este dispusă prin decizia conducerii unităţii de învăţământ/instituţiei conexe, după consultarea DSPJ/DSPMB, cu aplicarea prevederilor art. 9 alin. (4) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) DSPJ/DSPMB va efectua ancheta epidemiologică, va stabili contacţii direcţi ai cazurilor confirmate şi va decide împreună cu conducerea unităţii de învăţământ dacă se impune carantinarea celor care nu fac parte din clasa la care s-au suspendat cursurile, inclusiv a personalului didactic/ nedidactic/auxiliar.
    (3) La apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ care va informa DSPJ/DSPMB. DSPJ/DSPMB, în urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacţii direcţi ai acestora şi va decide împreună cu conducerea unităţii de învăţământ dacă se impune suspendarea activităţilor didactice la nivelul unităţii de învăţământ. Măsura suspendării este dispusă prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unităţii de învăţământ/instituţiei conexe, cu avizul ISJ/ISMB şi al DSPJ/DSPMB.
    (4) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi alin. (3) procesul de învăţământ continuă în sistem online.
    (5) Decizia de suspendare a activităţii didactice pentru unităţile de învăţământ universitar care desfăşoară activitate didactică ce presupune prezenţa fizică a studenţilor se dispune prin hotărâre a senatului universitar, în raport cu numărul de îmbolnăviri şi cu rezultatul anchetei epidemiologice realizate, cu avizul DSPJ/DSMB.
    (6) Criteriile de suspendare a cursurilor şcolare în unităţile de învăţământ din prezentul ordin nu se aplică şi unităţilor de învăţământ preuniversitar din subordinea Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne, care vor lua deciziile care se impun conform regulamentelor/procedurilor aplicabile acestora.
    (7) Activităţile ce presupun prezenţa fizică din unităţile de învăţământ preuniversitar din subordinea Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne vor fi gestionate în funcţie de analiza situaţiei epidemiologice realizate la nivelul direcţiilor medicale din cadrul acestora şi stabilite prin decizie a conducătorilor acestora şi nu se supun dispoziţiilor prezentului ordin.
    (8) Stagiile de pregătire practică pentru elevii din învăţământul liceal tehnologic, postliceal, profesional şi profesional dual se desfăşoară cu prezenţa fizică a elevilor, cu respectarea procedurilor privind măsurile de protecţie instituite de către entităţile organizatoare de stagii de pregătire practică şi prevederile prezentului ordin, indiferent de scenariul epidemiologic.

    ART. 10
    În perioada de suspendare a cursurilor cu prezenţă fizică, conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ va dispune realizarea următoarelor activităţi obligatorii:
    a) curăţenia şi aerisirea claselor/sălilor;
    b) dezinfecţia generală şi nebulizarea spaţiilor unităţii/instituţiei de învăţământ, respectiv clase, săli, holuri, toalete.


    ART. 11
    (1) Reluarea cursurilor care presupun prezenţa fizică pentru clasa suspendată temporar se dispune prin decizia conducerii unităţii de învăţământ preuniversitar/conexe, după consultarea DSPJ/DSPMB.
    (2) Reluarea cursurilor care presupun prezenţa fizică pentru unitatea/structura de învăţământ preuniversitar suspendată temporar se dispune prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unităţii de învăţământ preuniversitar/ conexe, cu avizul ISJ/ISMB şi al DSPJ/DSPMB.
    (3) Reluarea activităţii didactice ce presupune prezenţa fizică a studenţilor, suspendată temporar, se dispune prin hotărârea senatului universitar, după consultarea şi avizul DSPJ/DSPMB.

    ART. 12
    (1) DSPJ/DSPMB au obligaţia să informeze unitatea/instituţia conexă/instituţia de învăţământ superior şi cabinetul medical din cadrul acestora despre fiecare caz confirmat pozitiv, la elevi/studenţi/personalul din unităţile/instituţiile de învăţământ, în vederea întreprinderii măsurilor necesare.
    (2) Nu se vor prezenta la cursuri în unitatea de învăţământ/instituţia de învăţământ:
    a) cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu;
    b) cei care sunt declaraţi contacţi direcţi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2 şi se află în carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată;
    c) cei care aşteaptă să fie testaţi sau au fost testaţi şi aşteaptă rezultatele sau locuiesc cu o persoană care a fost testată şi care aşteaptă rezultatele.

    (3) În situaţiile prevăzute la alin. (2), dacă starea de sănătate le permite, elevii/studenţii/personalul didactic pot continua activitatea didactică în sistem online sau vor fi scutiţi medical şi vor recupera ulterior.

    ART. 13
    Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, acolo unde nu este personal medical încadrat, DSPJ/DSPMB, în colaborare cu autorităţile publice locale/judeţene, coordonează procesul de asigurare cu personal medical suplimentar, desemnat să acorde asistenţa medicală pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar/unitate conexă/instituţie de învăţământ.

    ART. 14
    Ministerul Sănătăţii prin DSPJ/DSPMB şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin ISJ/ISMB, conducerea unităţilor de învăţământ/instituţiei conexe/instituţiei de învăţământ răspund de implementarea acţiunilor şi măsurilor din prezentul ordin, în conformitate cu atribuţiile ce le revin.

    ART. 15
    (1) Conducerile unităţilor de învăţământ/unităţilor conexe desemnează un responsabil, dintre angajaţii proprii, cu atribuţii de coordonare a activităţilor de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2. Persoana desemnată va fi în permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanţii ISJ/ISMB, DSPJ/DSPMB, precum şi ai autorităţilor administraţiei publice locale.
    (2) Unităţile de învăţământ preuniversitar/unităţile conexe/instituţiile de învăţământ pot emite norme proprii prin care să reglementeze măsuri complementare celor prevăzute de prezentul ordin, prin raportare la specificul activităţii acestora.

    ART. 16
    (1) Unităţile de învăţământ preuniversitar/unităţile conexe/instituţiile de învăţământ au obligaţia să organizeze activitatea astfel încât să se prevină îmbolnăvirile cu virusul SARS-CoV-2 conform prevederilor prezentului ordin, prin:
    a) asigurarea implementării activităţilor de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2;
    b) organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice;
    c) organizarea accesului în unitatea/instituţia de învăţământ;
    d) organizarea programului de învăţământ;
    e) asigurarea măsurilor igienico-sanitare la nivel individual;
    f) asigurarea măsurilor igienico-sanitare în unitatea/instituţia de învăţământ;
    g) instruirea personalului, comunicarea permanentă de informaţii către elevi/studenţi şi părinţi privind măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2;
    h) asigurarea măsurilor specifice pentru elevi/studenţi, cadre didactice şi alt personal din unităţile/instituţiile de învăţământ aflat în grupele de vârstă cu risc şi/sau având afecţiuni cronice şi/sau dizabilităţi.

    (2) Măsurile prin care unităţile de învăţământ preuniversitar/unităţile conexe duc la îndeplinire dispoziţiile prevăzute la alin. (1) sunt menţionate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 17
    Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 1 septembrie 2020, cu modificările ulterioare.

    ART. 18
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei,
                    Sorin-Mihai Cîmpeanu
                    Ministrul sănătăţii,
                    Vlad Vasile Voiculescu

    ANEXA 1

    Măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ
    preuniversitar/unităţile conexe în perioada pandemiei de COVID-19
    I. Măsuri privind pregătirea unităţilor de învăţământ, înainte de reluarea cursurilor:
    1. evaluarea infrastructurii prin identificarea spaţiilor de care dispune fiecare unitate de învăţământ pentru procesul de pregătire, precum şi a unui spaţiu pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2;
    2. organizarea spaţiilor (sălilor de clasă), cu aşezarea băncilor astfel încât să se asigure distanţarea de minimum 1 metru. În situaţia în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanţarea maxim posibilă;
    3. stabilirea circuitelor funcţionale;
    4. organizarea spaţiilor de recreere;
    5. asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;
    6. asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi şi personal;
    7. instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri de protecţie sanitară

    II. Măsuri de organizare a spaţiilor, a accesului în unităţile de învăţământ preuniversitar/unităţile conexe şi a programului şcolar, în contextul epidemiologic al infecţiei cu SARS-CoV-2
    1. Organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice:
    a) organizarea circuitelor în interiorul şcolii prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure „trasee prestabilite“ de intrare, de deplasare în interiorul unităţii de învăţământ şi de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanţe corespunzătoare între persoane.
    La intrarea în şcoală şi pe coridoare, precum şi la intrarea în fiecare clasă vor fi aşezate dispensere/flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini.
    Uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact;

    b) organizarea sălilor de clasă:
    - sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică de minimum 1 metru între elevi. Dacă configuraţia sălii de clasă (suprafaţă, mobilier etc.) nu permite distanţarea fizică de minimum 1 metru, atunci spaţiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanţa maxim posibilă între elevi;
    – deplasarea elevilor în interiorul instituţiei trebuie limitată prin alocarea aceleiaşi săli pentru o singură clasă de elevi. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală“;
    – este interzis schimbul de obiecte personale;
    – va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 de minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute şi la finalul zilei;
    – se recomandă evitarea experimentelor practice care necesită mişcare şi/sau interacţiune strânsă între elevi;
    – elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască în permanenţă, în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unităţii de învăţământ şi în timpul pauzelor, atât în interior, cât şi exterior;

    c) organizarea grupurilor sanitare:
    - este obligatorie asigurarea permanentă a substanţelor dezinfectante şi a prosoapelor din hârtie, de unică folosinţă; sunt interzise uscătoarele electrice de mâini şi prosoapele din material textil;
    – se va verifica realizarea curăţeniei zilnice şi a dezinfectării regulate a suprafeţelor atinse în mod frecvent, conform planului de curăţenie şi dezinfecţie de la nivelul unităţii;

    d) organizarea curţii şcolii:
    - se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul) astfel încât să se păstreze distanţarea fizică;
    – spaţiile de recreere prevăzute cu jucării de exterior vor fi curăţate, igienizate cu jet de apă şi apoi dezinfectate cu soluţii avizate pentru suprafeţe, zilnic şi înaintea începerii cursurilor fiecărui ciclu de învăţământ.


    2. Organizarea accesului în unitatea de învăţământ:
    - accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de către persoane desemnate de către conducerea unităţii de învăţământ;
    – este recomandată intrarea prin mai multe căi de acces pentru a reduce fluxul de elevi. În cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanţării fizice a persoanelor care intră în instituţia de învăţământ este esenţială;
    – căile de acces (de tip poartă sau uşă) vor fi menţinute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact;
    – conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar/conexe pot stabili norme proprii cu privire la măsurarea temperaturii la intrarea în unitate;
    – după dezinfecţia mâinilor, elevii vor fi îndrumaţi direct în sălile de clasă;
    – accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unităţii de învăţământ (părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi interzis, în afara cazurilor excepţionale, pentru care este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ. Părinţii/Însoţitorii copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi dizabilităţi au acces în unitatea de învăţământ, cu respectarea normelor de protecţie sanitară necesare.

    3. Organizarea procesului de învăţământ şi a activităţilor sportive:
    - organizarea programului şcolar va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite, astfel încât să se evite aglomerările la intrarea şi la ieşirea în pauze;
    – în situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi se va asigura un interval de minimum 1 oră între acestea;
    – intervalele aferente pauzelor vor fi stabilite în mod eşalonat, astfel încât timpul de suprapunere al acestora să fie minim;
    – organizarea activităţilor şi supravegherea în timpul pauzelor se realizează astfel încât să se evite formarea de grupuri de elevi din clase diferite. Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadre didactice sau alte categorii de personal, pentru menţinerea distanţării fizice. Orice activităţi care presupun formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanţei dintre elevi;
    – jocurile şi alte activităţi care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanţei maxim posibile dintre elevi;
    – elevii nu vor consuma în comun alimente sau băuturi şi nu vor schimba între ei obiecte de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.);
    – se pot desfăşura doar jocurile sportive care permit distanţarea fizică, de preferat în aer liber, dacă condiţiile meteorologice permit;
    – orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care nu presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice maxim posibile şi a unei aerisiri permanente;
    – pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul activităţii să nu îşi atingă faţa, gura, ochii sau nasul cu mâinile neigienizate;
    – la începerea şi la finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să respecte normele de igienă a mâinilor prin utilizarea unor dezinfectanţi pe bază de alcool;
    – se vor efectua curăţenia, dezinfecţia şi aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi;
    – activităţile sportive în cadrul liceelor cu program sportiv şi cluburilor sportive şcolare se vor desfăşura în conformitate cu prevederile ordinului comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii.

    4. Organizarea activităţilor practice în învăţământul tehnic/tehnologic/profesional:
    - instruirea practică a elevilor la operatorul economic se organizează conform reglementărilor proprii ale acestuia;
    – atelierele din cadrul liceelor profesionale vor fi organizate astfel încât să fie menţinută distanţarea fizică şi să nu fie partajate posturile de lucru;
    – va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulţi elevi. Vor fi prevăzute modalităţi de dezinfectare adaptate;
    – vor fi organizate activităţi individuale, pentru a evita schimbul de materiale;
    – materialele didactice vor fi curăţate şi dezinfectate după utilizare;
    – atunci când grupe diferite de elevi se succedă în ateliere, vor fi realizate curăţenia şi dezinfecţia suprafeţelor, echipamentelor şi a materialelor cu care elevii intră în contact, după fiecare grupă de elevi;
    – se va asigura aerisirea spaţiilor timp de minimum 10 minute la fiecare oră;
    – la finalul orelor vor fi curăţate uşile, dezinfectate podelele, băncile, scaunele, mobilierul, materialele pedagogice şi echipamentele de lucru utilizate de elevi.


    III. Măsuri de protecţie la nivel individual
    1. Spălarea/Dezinfectarea mâinilor
    Atât elevii, cât şi personalul au obligaţia de a se spăla/de a-şi dezinfecta mâinile:
    a) imediat după intrarea în şcoală şi înainte de a intra în sala de clasă;
    b) înainte de pauzele de masă;
    c) înainte şi după utilizarea toaletei;
    d) după tuse sau strănut;
    e) ori de câte ori este necesar.


    2. Purtarea măştii de protecţie:
    a) masca de protecţie este obligatorie pentru întreg personalul unităţii de învăţământ şi va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unităţii de învăţământ şi în timpul pauzelor, atât în interior, cât şi în exterior;
    b) masca de protecţie este obligatorie pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal şi pentru studenţi şi va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării în incinta unităţii de învăţământ şi în timpul pauzelor, atât în interior, cât şi în exterior;
    c) masca de protecţie nu este obligatorie în cazul preşcolarilor;
    d) schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis.


    IV. Instruirea personalului şi comunicarea permanentă de informaţii pentru elevi şi părinţi privind măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2:
    1. personalul medico-sanitar sau, în absenţa acestuia, persoana desemnată de unitatea de învăţământ va efectua instruirea personalului didactic, personalului didactic auxiliar şi nedidactic pentru a observa starea de sănătate a elevilor şi pentru implementarea normelor din prezentul ordin şi va furniza informaţii privind: elemente generale despre infecţia cu SARS-CoV-2, precum cele de igienă, tehnica spălării pe mâini, recunoaşterea simptomelor COVID-19, modul de purtare şi eliminare corectă a măştilor, măsurile de distanţare fizică necesare;
    2. cadrele didactice au obligaţia să anunţe cadrul medical şcolar sau responsabilul desemnat de conducerea unităţii în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie (tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, vărsături), însoţite sau nu de creşteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare;
    3. instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de şcoală şi cel puţin o dată pe săptămână elevii vor fi instruiţi de către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecţie şi prevenţie a infecţiei cu SARS-CoV-2.

    V. Comunicarea de instrucţiuni/informaţii pentru părinţi
    Părinţii vor fi încurajaţi să participe la educaţia pentru igiena şi sănătatea copiilor, astfel încât revenirea în şcoală să se facă în siguranţă. Părinţii vor fi încurajaţi să monitorizeze starea de sănătate a copiilor şi să acţioneze responsabil.
    Sfaturi utile pentru părinţi:
    1. evaluaţi zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la şcoală;
    2. în cazul în care copilul prezintă simptome în timpul programului şcolar, părintele se va prezenta imediat la unitatea şcolară pentru preluarea preşcolarului/elevului şi va contacta telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz;
    3. discutaţi cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar şi pe cei din jur împotriva infecţiei cu virusul SARS-CoV-2;
    4. explicaţi-i copilului că, deşi şcoala se redeschide, viaţa de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte şi că trebuie să respecte măsurile de prevenire pentru evitarea răspândirii infecţiei;
    5. acordaţi atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice modificări ale stării lui emoţionale;
    6. învăţaţi-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător şi vorbiţi cu acesta despre cum să respecte sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare şi la păstrarea distanţei; învăţaţi-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la şcoală, când se întoarce acasă, înainte şi după servirea mesei, înainte şi după utilizarea toaletei şi ori de câte ori este necesar;
    7. învăţaţi-vă copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explicaţi-i importanţa şi necesitatea purtării acesteia;
    8. sfătuiţi-vă copilul să nu consume în comun alimente sau băuturi şi să nu schimbe cu alţi elevi obiectele de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.) Nu oferiţi alimente sau băuturi întregii grupe/clase la aniversări sau cu alte ocazii.
    9. curăţaţi/dezinfectaţi zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer, mouse etc.);
    10. în situaţia în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăţi în respiraţie), diaree, vărsături, contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz, şi nu duceţi copilul la şcoală;
    11. părinţii/aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu vor putea însoţi copiii în unitatea de învăţământ, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii şcolii;
    12. comunicaţi constant cu personalul şcolii, telefonic sau prin mijloace electronice, în vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate.

    Părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu privire la absenţa elevului în următoarele situaţii:
    - elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2;
    – elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;
    – elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află în carantină.


    VI. Protocoale
    1. Protocol pentru cantine:
    a) în cazul în care este asigurată masa la cantină (sau în sala de mese), organizarea accesului şi intervalelor de servire va fi realizată astfel încât să se evite aglomerările;
    b) respectarea măsurilor de distanţare de 1,5 m atât la servirea mesei, cât şi pentru intervalele de circulaţie, de distribuire a alimentelor etc.;
    c) gestionarea echipamentelor colective va fi adaptată, astfel încât contactele să fie limitate; se recomandă folosirea de tacâmuri de unică folosinţă;
    d) înainte şi după fiecare masă elevii se vor spăla pe mâini şi vor folosi substanţe dezinfectante;
    e) masca va fi scoasă doar în momentul în care elevii se vor aşeza la masă;
    f) în cazul în care elevii sunt supravegheaţi în timpul mesei, membrii personalului vor purta măşti şi se vor spăla pe mâini după fiecare contact;
    g) sala de mese va fi aerisită frecvent; se vor realiza cu stricteţe curăţenia şi dezinfecţia sălilor de mese, conform planului de curăţenie şi dezinfecţie la nivelul unităţii.

    2. Protocol pentru internate şcolare:
    a) înainte de redeschiderea căminului se vor efectua curăţenia şi dezinfecţia tuturor spaţiilor comune şi de cazare; se va evita utilizarea de covoare/mochete;
    b) vor fi stabilite modalităţile de ocupare a căminului, urmărindu-se respectarea distanţării fizice de cel puţin 1 m între paturi;
    c) vor fi organizate zilnic curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor colective; elevilor cazaţi în cămin li se va recomanda să păstreze curăţenia, să dezinfecteze şi să aerisească în mod regulat camerele;
    d) vor fi atribuite camere individuale sau, dacă acest lucru nu este posibil, camerele vor fi ocupate de elevi din aceeaşi grupă pentru a limita interacţiunea elevilor din grupe diferite; elevilor li se va recomanda să evite pe cât posibil spaţiile comune, iar activităţile să se desfăşoare în camera proprie;
    e) va fi organizat accesul prin rotaţie în spaţiile comune (săli de baie, săli de mese sau săli destinate utilizării comune), astfel încât să fie posibilă dezinfectarea adaptată înainte şi după fiecare utilizare;
    f) va fi asigurată o echipare optimă a grupurilor sanitare, în special cu săpun lichid şi substanţe dezinfectante;
    g) portul măştii este obligatoriu în spaţiile comune;
    h) elevii vor fi instruiţi în permanenţă cu privire la respectarea măsurilor de protecţie individuală; vor fi limitate deplasările în cadrul căminului şi vor fi evitate aglomerările;
    i) personalul care se ocupă de supraveghere va fi instruit cu privire la regulile specifice de funcţionare a căminului în perioada respectivă;
    j) în situaţia apariţiei unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV-2 se va activa protocolul de izolare şi se va anunţa direcţia de sănătate publică sau se va apela serviciul de urgenţă 112.

    3. Protocol pentru transport:
    a) pentru transportul şcolar dedicat, conducerea şcolii şi reprezentaţii autorităţilor administraţiei publice locale vor colabora în vederea susţinerii şi monitorizării modului în care se desfăşoară transportul cu microbuze şi autobuze şcolare, în condiţii de siguranţă epidemiologică (aerisire, igienizare, dezinfectare şi nebulizare după fiecare cursă);
    b) pe perioada transportului public la şi de la unitatea de învăţământ elevii vor respecta măsurile generale de conduită prevăzute de normele aprobate pentru transportul în comun, în special asigurarea distanţei fizice şi purtarea măştii.

    4. Protocol de izolare a copiilor cu simptome specifice COVID-19:
    Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie specifică COVID-19 (febră, tuse, dificultăţi respiratorii, diaree, vărsături, mialgii, stare generală modificată) şi constă în:
    a) anunţarea imediată a părinţilor/reprezentanţilor legali şi, după caz, a personalului cabinetului medical şcolar;
    b) izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei/clasei şi va fi supravegheat până când va fi preluat şi va părăsi unitatea de învăţământ însoţit. Măsurile de protecţie individuală vor fi respectate cu stricteţe;
    c) dacă pe perioada izolării elevul care a prezentat simptome foloseşte grupul sanitar, acesta trebuie curăţat şi dezinfectat, folosind produse de curăţenie şi dezinfecţie avizate, înainte de a fi folosit de o altă persoană;
    d) nu se va transporta elevul până la sosirea părinţilor/reprezentanţilor legali la medicul de familie, serviciul de urgenţă sau spital decât în situaţia în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgenţă 112;
    e) persoana care îngrijeşte elevul izolat trebuie să poarte mască şi se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde;
    f) igienizarea încăperii în care a fost izolat elevul suspect de infecţie cu virusul SARS-CoV-2 se face cu substanţe dezinfectante avizate, pentru a reduce riscul de a transmite infecţia la alte persoane;
    g) după finalizarea perioadei de carantină/izolare, preşcolarul/elevul/studentul va reveni la unitatea de învăţământ cu adeverinţă medicală eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului şi care atestă că nu mai prezintă risc epidemiologic.    VII. Alte dispoziţii:
    a) cadrele didactice vor efectua triajul observaţional al preşcolarilor/elevilor pe tot parcursul activităţilor şcolare;
    b) în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau altă simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare. În cazul în care există un consimţământ informat şi semnat al părintelui/tutorelui legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian în vederea testării elevilor simptomatici, aceştia vor putea fi testaţi, într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor medicale. Elevul care a împlinit vârsta de 18 ani va semna consimţământul personal. Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical şcolar de la nivelul unităţii de învăţământ vor fi raportate către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, în maximum 24 de ore. Dacă părintele/tutorele legal nu îşi exprimă acordul pentru testare, în cazul existenţei unor simptome specifice, precum şi în cazul în care nu există cabinet medical în unitatea şcolară, acesta va lua legătura cu medicul de familie în vederea stabilirii paşilor următori;
    c) testarea cu teste antigen rapide se recomandă şi:
    1) cadrelor didactice şi altor angajaţi ai unităţii şcolare simptomatici, a căror simptomatologie de boală debutează în timpul orelor de curs;
    2) colegilor cazurilor confirmate atât elevi (colegi de clasă), cât şi cadre didactice/personal auxiliar din unitatea de învăţământ (inclusiv celor asimptomatici), imediat după confirmarea primului caz;

    d) revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat de la şcoală minimum 3 zile se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale care să precizeze diagnosticul, adeverinţă pe care elevul o va preda în format hârtie sau o va transmite electronic dirigintelui/ învăţătorului. Adeverinţele vor fi centralizate la nivelul cabinetului medical şcolar sau la nivelul persoanei desemnate în cazul în care şcoala nu beneficiază de cabinet medical;
    e) cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic care prezintă simptome specifice unei afecţiuni cu potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, vărsături, fără a se limita la acestea) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie şi anunţă de îndată responsabilul desemnat de către conducerea unităţii de învăţământ.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016