Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.207 din 1 octombrie 2019  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modul de alocare a sumelor ce se virează către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., reprezentând credite bugetare pentru susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.306/2009     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.207 din 1 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modul de alocare a sumelor ce se virează către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., reprezentând credite bugetare pentru susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.306/2009

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 796 din 1 octombrie 2019
    Având în vedere prevederile Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
    ART. I
    Normele metodologice privind modul de alocare a sumelor ce se virează către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., reprezentând credite bugetare pentru susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.306/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 14 august 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Obiectul normelor metodologice
    Prezentele norme metodologice reglementează modul de alocare a sumelor ce se virează către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EXIMBANK - S.A., reprezentând credite bugetare pentru susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale, precum şi de verificare a plăţilor efectuate de Ministerul Finanţelor Publice (MFP) către EXIMBANK - S.A., în contextul prevederilor Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul utilizării eficiente a fondurilor pentru obiectivele pentru care aceste sume sunt alocate de la bugetul de stat, precum şi modul de alocare şi de raportare de către EXIMBANK - S.A. a fondurilor statului."

    2. La articolul 2, după punctul 2.1 se introduce un nou punct, punctul 2.1^1, cu următorul cuprins:
    "2.1^1. Art. 11 alin. (2^1)-(2^6) din Legea nr. 96/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: (2^1) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), EXIMBANK - S.A. poate finanţa fondurile prevăzute la art. 10 în limita sumelor şi la termenele pentru care s-a stabilit prin convenţie menţinerea acestora pe perioade de timp determinate, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2^1).
    (2^2) Fondurile puse la dispoziţie de EXIMBANK - S.A. potrivit prevederilor alin. (2^1) reprezintă plasament al EXIMBANK - S.A. la Ministerul Finanţelor Publice şi cu aceste sume se majorează fondurile prevăzute la art. 10. Fondurile prevăzute la art. 10 constituie sursa de rambursare a fondurilor puse la dispoziţie de EXIMBANK - S.A. potrivit alin. (2^1).
    (2^3) Rambursarea finanţărilor se va face pe măsura ajungerii la scadenţă a plasamentelor Ministerului Finanţelor Publice la EXIMBANK - S.A., în ordinea cronologică a scadenţei acestora.
    (2^4) În scopul calculului de dobândă datorată de EXIMBANK - S.A. pentru fondurile menţinute pe perioade de timp determinate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2^1), din sumele plasate de Ministerul Finanţelor Publice la EXIMBANK - S.A. se vor deduce sumele plasate de EXIMBANK - S.A. conform alin. (2^3).
    (2^5) Aprobarea finanţărilor acordate de către EXIMBANK - S.A. potrivit prevederilor alin. (2^1) se realizează odată cu aprobarea operaţiunilor specifice de finanţare, cofinanţare, refinanţare, asigurare, reasigurare şi garantare, în limita maximă a expunerilor stabilite de către Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări.
    (2^6) Responsabilitatea privind stabilirea valorii fondurilor puse la dispoziţie de EXIMBANK - S.A. conform alin. (2^1), calcularea dobânzii şi a sumelor deduse din plasamentele efectuate de EXIMBANK - S.A., conform alin. (2^1), precum şi raportarea utilizării acestor fonduri revine EXIMBANK - S.A., prin direcţiile de specialitate şi Comitetul de direcţie.
    Norme metodologice:
    2.1^1. Finanţările primite de la EXIMBANK - S.A. pentru suplimentarea fondurilor prevăzute la art. 10 din Legea nr. 96/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în limita sumelor şi la termenele aferente depozitelor constituite pe o perioadă de timp determinată la EXIMBANK - S.A., rambursarea acestor finanţări efectuându-se în ordinea cronologică a scadenţei plasamentelor Ministerului Finanţelor Publice la EXIMBANK - S.A. Fondurile puse la dispoziţie de EXIMBANK - S.A. reprezintă plasament al EXIMBANK - S.A. la Ministerul Finanţelor Publice şi cu aceste sume se majorează fondurile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 96/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care constituie sursa de rambursare a fondurilor puse la dispoziţie de EXIMBANK - S.A. Finanţările acordate de către EXIMBANK - S.A. se realizează odată cu aprobarea operaţiunilor specifice de finanţare, cofinanţare, refinanţare, asigurare, reasigurare şi garantare.
    EXIMBANK - S.A. va prezenta lunar MFP, în termen de maximum 15 zile de la expirarea fiecărei luni, contul de execuţie pentru sumele primite, utilizate şi angajamentele asumate în numele şi în contul statului pentru fondurile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 96/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv finanţările acordate MFP de către EXIMBANK - S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.
    Fondurile totale ale statului aflate în administrarea EXIMBANK - S.A. reprezintă sumele disponibile la sfârşitul perioadei de raportare, la care se adaugă soldul creditelor acordate în numele şi contul statului.
    La calculul de dobândă datorată de EXIMBANK - S.A. pentru fondurile statului, din sumele plasate de Ministerul Finanţelor Publice la EXIMBANK - S.A. se vor deduce sumele plasate de EXIMBANK - S.A."

    3. La articolul 2 punctul 2.2, penultimul paragraf se abrogă.
    4. După articolul 3 se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 1 octombrie 2019.
    Nr. 3.207.
    ANEXA 1

    (Anexă la normele metodologice)
    Cont execuţie - EXIMBANK - S.A.

┌────┬────────────────┬─────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Fondul │
│ │ │ │ │ │ │ │destinat │
│ │ │ │ │Fondul │Fondul │ │participării│
│ │ │ │Fondul │pentru │pentru │Fondul │la Fondul de│
│ │ │ │pentru │asigurări şi│asigurare şi│destinat │Investiţii │
│ │ │ │garanţii, │reasigurări,│reasigurare,│stimulării, │al │
│ │ │ │art. 10 lit.│art. 10 lit.│art. 10 lit.│art. 10 lit.│Iniţiativei │
│ │ │ │a) din Legea│b) din Legea│d) din Legea│c) din Legea│celor Trei │
│Nr. │Denumirea │Total │nr. 96/2000,│nr. 96/2000,│nr. 96/2000,│nr. 96/2000,│Mări, art. │
│crt.│indicatorului │fonduri │republicată,│republicată,│republicată,│republicată,│10 lit. f) │
│ │ │ │cu │cu │cu │cu │din Legea │
│ │ │ │modificările│modificările│modificările│modificările│nr. 96/2000,│
│ │ │ │şi │şi │şi │şi │republicată,│
│ │ │ │completările│completările│completările│completările│cu │
│ │ │ │ulterioare │ulterioare │ulterioare │ulterioare │modificările│
│ │ │ │ │ │ │ │şi │
│ │ │ │ │ │ │ │completările│
│ │ │ │ │ │ │ │ulterioare │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│0 │1 │2= │3 │4 │5 │6 │7 │
│ │ │3+4+5+6+7│ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Sold disponibil │ │ │ │ │ │ │
│1. │la începutul │ │ │ │ │ │ │
│ │anului │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Fond constituit │ │ │ │ │ │ │
│2. │în perioada de │ │ │ │ │ │ │
│ │raportare-total,│ │ │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │- fructificarea │ │ │ │ │ │ │
│2.1.│fondurilor │ │ │ │ │ │ │
│ │temporar │ │ │ │ │ │ │
│ │disponibile │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │- rambursări din│ │ │ │ │ │ │
│2.2.│credite acordate│ │ │ │ │ │ │
│ │în numele şi │ │ │ │ │ │ │
│ │contul statului │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │- alte sume │ │ │ │ │ │ │
│ │constituite │ │ │ │ │ │ │
│ │(comisioane, │ │ │ │ │ │ │
│ │prime de │ │ │ │ │ │ │
│ │asigurare, sume │ │ │ │ │ │ │
│2.3.│recuperate, │ │ │ │ │ │ │
│ │diferenţe din │ │ │ │ │ │ │
│ │stabilizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ratei de │ │ │ │ │ │ │
│ │dobândă, sume │ │ │ │ │ │ │
│ │realocate etc.) │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│3. │Alimentări de la│ │ │ │ │ │ │
│ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Surse atrase de │ │ │ │ │ │ │
│4. │la EXIMBANK - │ │ │ │ │ │ │
│ │S.A. în perioada│ │ │ │ │ │ │
│ │de raportare │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Plăţi efectuate │ │ │ │ │ │ │
│5. │în perioada de │ │ │ │ │ │ │
│ │raportare-total,│ │ │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│5.1.│- garanţii │ │ │ │ │ │ │
│ │executate │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│5.2.│- comisioane │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│5.3.│- daune plătite │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │- costul │ │ │ │ │ │ │
│5.4.│colectării şi │ │ │ │ │ │ │
│ │despăgubirii │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │- credite │ │ │ │ │ │ │
│5.5.│acordate în │ │ │ │ │ │ │
│ │numele şi contul│ │ │ │ │ │ │
│ │statului │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│5.6.│- alte plăţi │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │- sume realocate│ │ │ │ │ │ │
│5.7.│conform │ │ │ │ │ │ │
│ │hotărârii CIFGA │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │- participaţie │ │ │ │ │ │ │
│ │la Fondul de │ │ │ │ │ │ │
│5.8.│Investiţii al │ │ │ │ │ │ │
│ │Iniţiativei │ │ │ │ │ │ │
│ │celor Trei Mări │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Rambursări surse│ │ │ │ │ │ │
│ │atrase de la │ │ │ │ │ │ │
│6. │EXIMBANK - S.A. │ │ │ │ │ │ │
│ │în perioada de │ │ │ │ │ │ │
│ │raportare │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Disponibil la │ │ │ │ │ │ │
│ │finele perioadei│ │ │ │ │ │ │
│7. │(rd. 1 + rd. 2 +│ │ │ │ │ │ │
│ │rd. 3 + rd. 4 – │ │ │ │ │ │ │
│ │rd. 5 – rd. 6) │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│8. │Credite acordate│ │ │ │ │ │ │
│ │aflate în sold │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│9. │Credite │ │ │ │ │ │ │
│ │nerecuperabile │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Activul statului│ │ │ │ │ │ │
│ │român din │ │ │ │ │ │ │
│ │participaţia la │ │ │ │ │ │ │
│ │capitalul social│ │ │ │ │ │ │
│10. │al statului │ │ │ │ │ │ │
│ │român la Fondul │ │ │ │ │ │ │
│ │de Investiţii al│ │ │ │ │ │ │
│ │Iniţiativei │ │ │ │ │ │ │
│ │celor Trei Mări │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │FONDURI TOTALE │ │ │ │ │ │ │
│ │ALE STATULUI │ │ │ │ │ │ │
│11. │ROMÂN AFLATE ÎN │ │ │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAREA │ │ │ │ │ │ │
│ │EXIMBANK - S.A. │ │ │ │ │ │ │
│ │(rd. 7 + rd. 8) │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Pasivele │ │ │ │ │ │ │
│ │statului român │ │ │ │ │ │ │
│12. │din finanţări │ │ │ │ │ │ │
│ │primite de la │ │ │ │ │ │ │
│ │EXIMBANK - S.A. │ │ │ │ │ │ │
│ │aflate in sold │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezultatul în │ │ │ │ │ │ │
│ │exerciţiul │ │ │ │ │ │ │
│13. │financiar curent│ │ │ │ │ │ │
│ │(rd. 2 –rd. 5 - │ │ │ │ │ │ │
│ │rd. 9) │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘


    Mod de completare:
    În rd. 8 se raportează creditele curente, restante şi în curs de executare, calculate pe baza soldului iniţial, la care se adaugă creditele acordate în exerciţiul financiar, şi din care se elimină rambursările din creditele acordate şi creditele nerecuperabile.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016