Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 32 din 29 ianuarie 2020  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 32 din 29 ianuarie 2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 82 din 5 februarie 2020
    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole, al Direcţiei generale afaceri europene şi relaţii internaţionale şi al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nr. 241.232 din 29.01.2020,
    având în vedere prevederile art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Eliberarea de către unitatea administrativ-teritorială a documentului prevăzut la alin. (2) lit. a) nu se condiţionează de plata impozitelor şi taxelor locale."

    2. La articolul 10 alineatul (5), litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "o) suprafeţele cu amenajări piscicole, aşa cum acestea sunt prevăzute în registrul agricol. Fac excepţie terenurile cu amenajări piscicole redate sau introduse în circuitul agricol în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (8), (9) şi (10) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    3. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală pentru angajamentele care se aplică la nivel de parcelă, prevăzute în art. 33 alin. (2) lit. a) şi b) din ordonanţă, nu există posibilitatea schimbării parcelelor, prin modificarea amplasamentului sau prin micşorarea suprafeţei, pe tot parcursul celor 5 ani de angajament; în caz contrar, APIA va proceda la recuperarea plăţilor efectuate pentru aceste suprafeţe pentru toţi anii de angajament. Angajamentele asumate de către fermieri pentru măsurile compensatorii, prevăzute în art. 33 alin. (2) din ordonanţă, care se aplică la nivel de suprafaţă total angajată, sunt condiţionate de menţinerea suprafeţei angajate pe toată perioada de angajament, parcelele putând fi schimbate anual. Fac excepţie parcelele pentru care suprafeţele rezultate în urma înregistrării sistematice a imobilelor prin Programul naţional de cadastru şi carte funciară instituit potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (23) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi înscrise în registrul agricol sunt mai mici decât cele aflate sub angajament. Modalitatea de gestionare a situaţiilor privind diferenţele între datele cadastrale şi declaraţiile fermierilor pentru angajamentele multianuale se stabileşte în procedurile de implementare tehnică a măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală, în ghidurile solicitantului şi manualele de proceduri aferente acestora şi în sistemul de sancţiuni, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."

    4. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    Se acordă ajutor naţional tranzitoriu - ANT 1, decuplat de producţie, în cuantum fix pe hectar, fermierilor din sectorul vegetal, care îndeplinesc prevederile cap. II şi condiţiile prevăzute la art. 33 şi care cultivă următoarele culturi amplasate pe teren arabil: cereale (grâu comun, grâu dur, secară, orz, ovăz, porumb, sorg, orez, triticale, porumb dulce şi alte cereale), culturi proteice (mazăre, fasole, bob, lupin, linte, alte leguminoase pentru boabe), plante industriale (floarea-soarelui, rapiţă, soia, in şi cânepă pentru fibră, tutun, in pentru ulei, plante medicinale, alte plante industriale), rădăcinoase (sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr), cartofi, legume, căpşuni, pepeni, flori şi plante ornamentale, plante de nutreţ, loturi semincere, alte culturi pe teren arabil."

    5. După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 34^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 34^1
    (1) Suprafeţele de teren arabil consacrate producţiei de iarbă şi de alte plante furajere erbacee cultivate, care nu au fost arate şi nu au făcut parte din sistemul de rotaţie a culturilor din exploataţie timp de 5 ani sau mai mult se încadrează în prevederile art. 2 alin. (1) lit. h) din ordonanţă şi nu sunt eligibile pentru ANT 1.
    (2) APIA înştiinţează solicitanţii la momentul depunerii cererii unice de plată asupra prevederilor alin. (1), precum şi asupra posibilităţii schimbării categoriei de folosinţă a terenului sau a practicării rotaţiei culturilor şi verifică înfiinţarea culturilor în arabil sau menţinerea pajiştii permanente."

    6. La articolul 43 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) au comercializat cel puţin producţia minimă de masă verde sau fân sau produse derivate din fân prevăzute la lit. a) către exploataţii de creştere a animalelor înscrise în RNE şi/sau a păsărilor, pe baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol şi/sau"

    7. La articolul 43, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute la alin. (1), (2) şi (4) este 31 martie a anului următor anului de cerere curent."

    8. La articolul 46 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) proces-verbal de recepţie însoţit de bon fiscal sau factura sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care să reiasă că s-a comercializat producţia minimă prevăzută la alin. (1) lit. b);"

    9. La articolul 60, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) se prezintă, după caz, la termenele privind depunerea facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare, prevăzute la art. 42-44, 46-48, 50-53, 55, 59."

    10. La articolul 70, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) taurine din rase de carne şi metişii acestora;"

    11. La articolul 78^2, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
    "e) animalul care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală nu poate fi înlocuit la rândul său."

    12. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu anul de cerere 2020.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros

    Bucureşti, 29 ianuarie 2020.
    Nr. 32.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 619/2015)
    ADEVERINŢĂ
    Stema
    României
    ROMÂNIA
    JUDEŢUL .....................^1)
    PRIMARUL ..................^2)
    ......................................^3)
    STEMA UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE
    Prin prezenta adeverinţă se atestă faptul că domnul/doamna/S.C./S.A./Î.I./Î.F./P.F.A. .................., având codul de identificare fiscală^4) ......................, figurează pe anul ........., înregistrat(ă) la nr. de rol nominal unic ............ .....^5), precum şi înscris(ă) în registrul agricol tipul ......... vol. ..............., poziţia nr. ..........., satul ..................., str. ............. nr. .......^6)
    – Capitolul II b): Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate^8)

┌─────────┬─────────────────┬───────────┐
│Suprafaţa│Categoria de │Nr. bloc │
├───┬─────┤folosinţă │fizic │
│ha │ari │ │ │
├───┼─────┼─────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├───┼─────┼─────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├───┼─────┼─────────────────┼───────────┤
│… │ │ │ │
└───┴─────┴─────────────────┴───────────┘


    Perioada de păşunat^7) .................................

    – Capitolul III: Modul de utilizare a suprafeţelor agricole situate pe raza localităţii^8)

┌────────────┬────┬──┬───┬─────────────┬────┬──┬───┐
│ │Cod │ha│ari│ │Cod │ha│ari│
│ │rând│ │ │ │rând│ │ │
├────────────┼────┼──┼───┼─────────────┼────┼──┼───┤
│Suprafaţa │ │ │ │ │ │ │ │
│agricolă în │ │ │ │ │ │ │ │
│proprietate │ │ │ │ │ │ │ │
│= cap. II │ │ │ │Suprafaţa │ │ │ │
│lit. a)^8) │ │ │ │agricolă dată│ │ │ │
│Terenuri │01 │ │, │(cod 10 + ...│09 │ │, │
│aflate în │ │ │ │+ 15) │ │ │ │
│proprietate,│ │ │ │ │ │ │ │
│cod 10. │ │ │ │ │ │ │ │
│coloanele 2,│ │ │ │ │ │ │ │
│5, 8, 11, 14│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼──┼───┼─────────────┼────┼──┼───┤
│Suprafaţa │ │ │ │ │ │ │ │
│agricolă │ │ │ │ │ │ │ │
│primită │02 │ │, │- în arendă │10 │ │, │
│(cod 03 +...│ │ │ │ │ │ │ │
│+ 08) │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼──┼───┼─────────────┼────┼──┼───┤
│- în arendă │03 │ │, │- în parte │11 │ │, │
├────────────┼────┼──┼───┼─────────────┼────┼──┼───┤
│- în parte │04 │ │, │- cu titlu │12 │ │, │
│ │ │ │ │gratuit │ │ │ │
├────────────┼────┼──┼───┼─────────────┼────┼──┼───┤
│- cu titlu │05 │ │, │- în │13 │ │, │
│gratuit │ │ │ │concesiune │ │ │ │
├────────────┼────┼──┼───┼─────────────┼────┼──┼───┤
│- în │06 │ │, │- în asociere│14 │ │, │
│concesiune │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼──┼───┼─────────────┼────┼──┼───┤
│- în │07 │ │, │- sub alte │15 │ │, │
│asociere │ │ │ │forme │ │ │ │
├────────────┼────┼──┼───┼─────────────┼────┼──┼───┤
│ │ │ │ │din rândul 09│ │ │ │
│- sub alte │ │ │ │- la unităţi │ │ │ │
│forme │08 │ │, │cu │16 │ │, │
│ │ │ │ │personalitate│ │ │ │
│ │ │ │ │juridică │ │ │ │
├────────────┼────┼──┼───┼─────────────┼────┼──┼───┤
│ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │ │
│ │ │ │ │agricolă │ │ │ │
│ │ │ │, │utilizată │17 │ │, │
│ │ │ │ │(cod 01 + 02 │ │ │ │
│ │ │ │ │– 09) │ │ │ │
└────────────┴────┴──┴───┴─────────────┴────┴──┴───┘    Prezenta adeverinţă s-a eliberat cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002, fiind necesară pentru depunerea cererii unice de plată în anul ......................
                        Primarul,
    ....................................................^2)
                   (prenumele şi numele)
                           L.S.
                      Secretarul,
    ...................................................^2)
                   (prenumele şi numele)
    Inspector cu atribuţii în domeniul administrării impozitelor şi taxelor locale^5),
    ................................................................................
                                    (prenumele şi numele)
    Inspector cu atribuţii privind completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor din registrele agricole^6),
    ................................................................................
                                    (prenumele şi numele)
    ^1) Se înscrie denumirea judeţului.
    ^2) Se înscrie categoria unităţii administrativ-teritoriale.
    ^3) Se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale.
    ^4) Se înscrie codul de identificare fiscală, respectiv: codul de înregistrare fiscală, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    ^5) Se înscrie numărul de rol nominal unic de către persoana cu atribuţii în domeniul administrării impozitelor taxelor locale.
    ^6) Se înscriu datele corespunzătoare de către persoana cu atribuţii privind completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor din registrele agricole.
    ^7) În cazul categoriei de folosinţă „pajişti permanente“ (păşuni + fâneţe) se completează perioada de păşunat aprobată pentru fiecare UAT, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^8) Conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024.
    NOTĂ:
    Eliberarea adeverinţei nu se condiţionează de plata impozitelor şi taxelor locale.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016