Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 319 din 6 noiembrie 2020  pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 319 din 6 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 "Agromediu şi climă", 11 "Agricultura ecologică" şi 13 "Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice" prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1074 din 13 noiembrie 2020
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 16.471 din 28.10.2020 al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale,
    în baza prevederilor:
    - Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015)3.508 din 26 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului CE nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 532/2020 al Comisiei din 16 aprilie 2020 de derogare, pentru anul 2020, de la Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, (UE) nr. 180/2014, (UE) nr. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 şi (UE) 2016/1240 în ceea ce priveşte anumite controale administrative şi la faţa locului aplicabile în cadrul politicii agricole comune;
    – Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;
    – Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României;
    – Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2;
    – Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările ulterioare;
    – Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 243/2006 privind stabilirea măsurilor finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, care vor fi implementate de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi, respectiv, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2020 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2020, cu modificările ulterioare;
    – Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 1 din Acordul de delegare pentru implementarea prin Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS) a măsurilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 nr. P107/A69/2015, încheiat la data de 24.06.2015 între AFIR şi APIA;
    – art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor:
    - art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 „Agromediu şi climă“, 11 „Agricultura ecologică“ şi 13 „Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice“ prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 şi 199 bis din 13 martie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Anexa nr. 1 „Sistemul de sancţiuni pentru măsura 10 «Agro-mediu şi clim㻓:
    (i) la capitolul I, alineatele (5)-(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) Fermierul nu va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare şi reglementărilor procedurale specifice de implementare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
(6) În caz de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale:
    a) angajamentul multianual rămâne în vigoare în caz de forţă majoră şi se închide în caz de circumstanţe excepţionale şi deces. În toate cazurile de forţă majoră ori circumstanţe excepţionale pentru suprafeţele afectate de nerespectări nu se vor recupera sumele primite în campaniile anterioare;
    b) prin excepţie de la prevederile lit. a), în cazul nerespectării condiţiilor de eligibilitate referitoare la suprafaţa minimă a fermei şi suprafaţa minimă a parcelei, angajamentele se închid fără recuperarea sumelor primite în campaniile anterioare;
    c) în cazul în care nerespectările vizează cerinţe generatoare de pierderi de venituri şi/sau costuri suplimentare în cadrul angajamentelor, fermierul nu va primi plata compensatorie pentru anul în care s-a manifestat cazul de forţă majoră ori circumstanţe excepţionale pentru suprafeţele în cauză şi nu se vor recupera sumele primite în campaniile anterioare;
    d) prin excepţie de la prevederile lit. c), pentru pachetul 7 „Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis)“, dacă pe o parcelă aflată sub angajament cultura de toamnă este distrusă ca urmare a forţei majore, iar fermierul înfiinţează culturi de primăvară pe întreaga parcelă sau pe o parte din aceasta, angajamentul rămâne în vigoare şi nu se vor recupera sumele primite în campaniile anterioare. Fermierul primeşte plata compensatorie numai dacă a înfiinţat culturile de primăvară pe întreaga parcelă aflată sub angajament;
    e) în cazul în care nerespectările vizează exclusiv cerinţe care nu generează pierderi de venituri şi/sau costuri suplimentare în cadrul angajamentelor, fermierul va primi plata compensatorie pentru anul în care s-a manifestat cazul de forţă majoră ori circumstanţe excepţionale pentru suprafeţele în cauză şi nu se vor recupera sumele primite în campaniile anterioare.
(7) Sunt recunoscute, în special, următoarele cazuri de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale:
    - decesul beneficiarului;
    – incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;
    – o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă;
    – distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia agricolă;
    – o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul, respectiv culturile beneficiarului;
    – exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii;
    – distrugerea de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a culturilor agricole, a terenurilor agricole şi a animalelor domestice aflate sub angajamente de M10 - Agro-mediu şi climă, dacă sunt notificate la APIA şi documentele justificative sunt depuse de către beneficiarii măsurilor;
    – o situaţie epidemiologică internaţională, declarată pandemie de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, incidentă şi pe teritoriul României, reglementată în condiţiile stabilite prin legislaţia naţională şi prin reglementările procedurale specifice de implementare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."

    (ii) la capitolul II, secţiunea 2 „B. Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, inclusiv a cerinţelor specifice şi a cerinţelor de bază relevante angajamentelor“, paragraful al treilea se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "În cazul nivelurilor 6 şi 7 ale sancţiunilor pentru nerespectarea cerinţelor specifice, recuperarea sumelor acordate fermierului până la momentul respectiv nu presupune şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare/sancţiunilor administrative în ceea ce priveşte atât pachetele 1-7 şi 9-11, cât şi animalele declarate“;"

    (iii) la capitolul II, secţiunea 2, subsecţiunea 1: „Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, inclusiv a cerinţelor specifice şi a cerinţelor de bază relevante angajamentelor pentru P1-P7, P9-P11“, tabelul „Cerinţe specifice angajamentelor, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020“:
    a) prima casetă a capului de tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Cerinţe specifice angajamentelor - ^(1)-(11);"

    b) prima cerinţă specifică aferentă Pachetului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă. (P)^(11);"

    c) după nota ^(10) se introduce o nouă notă, nota ^(11), cu următorul cuprins:
    "^(11) Respectarea cerinţelor specifice notate cu (P) generează pierderi de venituri şi costuri suplimentare."


    (iv) la capitolul II secţiunea 2 subsecţiunea 2: „Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, inclusiv a cerinţelor specifice şi a cerinţelor de bază relevante angajamentelor pentru pachetul 8“ tabelul „Cerinţe specifice angajamentului M10-P8, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020“:
    a) cerinţa specifică „Beneficiarul menţine pe o perioadă de 5 ani: numărul de animale femele adulte de reproducţie prevăzut la încheierea angajamentului, precum şi descendenţii femele, necesari pentru înlocuirea acestor animale până la sfârşitul programului. (P)“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Beneficiarul menţine pe o perioadă de 5 ani: numărul de animale femele adulte de reproducţie prevăzut la încheierea angajamentului, precum şi descendenţii femele, necesari pentru înlocuirea acestor animale până la sfârşitul programului. (P)^(3)"

    b) după nota ^(2) se introduce o nouă notă, nota ^(3), cu următorul cuprins:
    "^(3) Respectarea cerinţelor specifice notate cu (P) generează pierderi de venituri şi costuri suplimentare."    2. Anexa nr. 2 „Sistemul de sancţiuni pentru măsura 11 «Agricultură ecologic㻓:
    (i) La capitolul I, alineatele (4)-(6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Fermierul nu va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare şi reglementărilor procedurale specifice de implementare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
(5) În caz de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale:
    a) angajamentul multianual rămâne în vigoare în caz de forţă majoră şi se închide în caz de circumstanţe excepţionale şi deces. În toate cazurile de forţă majoră ori circumstanţe excepţionale pentru suprafeţele afectate de nerespectări nu se vor recupera sumele primite în campaniile anterioare;
    b) prin excepţie de la prevederile lit. a), în cazul nerespectării condiţiilor de eligibilitate referitoare la suprafaţa minimă a fermei şi suprafaţa minimă a parcelei, precum şi în cazul decertificării suprafeţelor, angajamentele se închid fără recuperarea sumelor primite în campaniile anterioare;
    c) în cazul în care nerespectările vizează cerinţe generatoare de pierderi de venituri şi/sau costuri suplimentare în cadrul angajamentelor, fermierul nu va primi plata compensatorie pentru anul în care s-a manifestat cazul de forţa majoră ori circumstanţe excepţionale pentru suprafeţele în cauză şi nu se vor recupera sumele primite în campaniile anterioare;
    d) în cazul în care nerespectările vizează exclusiv cerinţe care nu generează pierderi de venituri şi/sau costuri suplimentare în cadrul angajamentelor, fermierul va primi plata compensatorie pentru anul în care s-a manifestat cazul de forţă majoră ori circumstanţe excepţionale, pentru suprafeţele în cauză pentru care a fost menţinută certificarea şi nu se vor recupera sumele primite în campaniile anterioare.
(6) Sunt recunoscute, în special, următoarele cazuri de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale:
    - decesul beneficiarului;
    – incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;
    – o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă;
    – distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia agricolă;
    – o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;
    – exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii;
    – distrugerea de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a culturilor agricole şi a terenurilor agricole aflate sub angajamente de M11 - agricultură ecologică, dacă sunt notificate la APIA şi documentele justificative sunt depuse de către beneficiarii măsurilor;
    – o situaţie epidemiologică internaţională, declarată pandemie de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, incidentă şi pe teritoriul României, reglementată în condiţiile stabilite prin legislaţia naţională şi prin reglementările procedurale specifice de implementare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."

    (ii) la capitolul II secţiunea 2: „B. Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, inclusiv a cerinţelor specifice şi a cerinţelor de bază relevante angajamentelor“ tabelul „Cerinţe specifice angajamentelor, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020“:
    a) prima casetă a capului de tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Cerinţe specifice ^(1)-(10);"

    b) cerinţa specifică „Beneficiarii măsurii 11 trebuie să respecte practicile specifice agriculturii ecologice pe suprafeţele agricole care fac obiectul angajamentului, pe toată perioada de desfăşurare a acestuia“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Beneficiarii măsurii 11 trebuie să respecte practicile specifice agriculturii ecologice pe suprafeţele agricole care fac obiectul angajamentului, pe toată perioada de desfăşurare a acestuia. (P)^(10);"

    c) cerinţa specifică „Submăsura 11.1: Beneficiarii submăsurii trebuie să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului pentru conversia la metodele de agricultură ecologică pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării angajamentului respectiv“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Submăsura 11.1: Beneficiarii submăsurii trebuie să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului pentru conversia la metodele de agricultură ecologică pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării angajamentului respectiv (P)^(10);"

    d) cerinţa specifică „Submăsura 11.2: Beneficiarii submăsurii trebuie să menţină angajamentul pentru agricultură ecologică pentru o perioadă de 5 ani“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Submăsura 11.2: Beneficiarii submăsurii trebuie să menţină angajamentul pentru agricultură ecologică pentru o perioadă de 5 ani. (P)^(10);"

    e) după nota ^(9) se introduce o nouă notă, nota ^(10), cu următorul cuprins:
    "^(10) Respectarea cerinţelor specifice notate cu (P) generează pierderi de venituri şi costuri suplimentare."    3. În anexa nr. 3 „Sistemul de sancţiuni pentru măsura 13 «Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice»“, la capitolul I, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Sunt recunoscute, în special, următoarele cazuri de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale:
    - decesul beneficiarului;
    – incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;
    – o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă;
    – distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia agricolă;
    – o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;
    – exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii;
    – distrugerea de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a culturilor agricole şi a terenurilor agricole aflate sub angajamente de M13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, dacă sunt notificate la APIA şi documentele justificative sunt depuse de către beneficiarii măsurilor;
    – o situaţie epidemiologică internaţională, declarată pandemie de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, incidentă şi pe teritoriul României, reglementată în condiţiile stabilite prin legislaţia naţională şi prin reglementările procedurale specifice de implementare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."    ART. II
    Prevederile prezentului ordin se aplică cererilor de plată depuse începând cu campania 2020.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    George Scarlat,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 6 noiembrie 2020.
    Nr. 319.

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016