Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 318 din 25 februarie 2020  privind aprobarea procesului de urmat pentru adoptarea restricţiilor de operare referitoare la zgomot, definite la art. 2 pct. 6 din Regulamentul (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor şi a procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate şi de abrogare a Directivei 2002/30/CE, şi desemnarea autorităţilor pentru protecţia mediului responsabile cu stabilirea restricţiilor de operare referitoare la zgomot şi monitorizarea acestora    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 318 din 25 februarie 2020 privind aprobarea procesului de urmat pentru adoptarea restricţiilor de operare referitoare la zgomot, definite la art. 2 pct. 6 din Regulamentul (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor şi a procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate şi de abrogare a Directivei 2002/30/CE, şi desemnarea autorităţilor pentru protecţia mediului responsabile cu stabilirea restricţiilor de operare referitoare la zgomot şi monitorizarea acestora

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 186 din 9 martie 2020
    Ţinând cont de Referatul de aprobare al Direcţiei generale evaluare impact şi controlul poluării nr. 100.942/DM din 5.12.2019,
    ţinând seama de prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 639/2018 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor şi a procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate şi de abrogare a Directivei 2002/30/CE,
    în temeiul art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:
    ART. 1
    Prezentul ordin stabileşte procesul de urmat pentru adoptarea restricţiilor de operare referitoare la zgomot, definite la art. 2 pct. 6 din Regulamentul (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor şi a procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate şi de abrogare a Directivei 2002/30/CE, denumit în continuare Regulament.

    ART. 2
    Prezentul ordin se aplică pentru aeroporturile din România care se încadrează în definiţia de la art. 2 pct. 2 din Regulament, denumite în continuare aeroporturi.

    ART. 3
    Procesul de urmat pentru adoptarea restricţiilor de operare referitoare la zgomot, definite la art. 2 pct. 6 din Regulament, este următorul:
    1. etapa de evaluare a zgomotului:
    a) aeroporturile realizează evaluarea zgomotului conform prevederilor Regulamentului şi ale Legii nr. 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, luând în considerare, separat, atât traficul existent, cât şi traficul previzionat;
    b) evaluarea zgomotului prevăzută la lit. a) se realizează ţinându-se seama de prevederile ordinului prevăzut la art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 639/2018 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor şi a procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate şi de abrogare a Directivei 2002/30/CE;

    2. etapa de identificare a măsurilor de reducere a zgomotului:
    a) în baza evaluării prevăzute la pct. 1 lit. a), administraţiile aeroportuare solicită Regiei Autonome „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA“ identificarea unor proceduri operaţionale de reducere a zgomotului care să se aplice aeroporturilor în conformitate cu prevederile art. 80 lit. c) din Legea nr. 121/2019;
    b) în baza evaluării prevăzute la pct. 1 lit. a), administraţiile aeroportuare solicită autorităţilor administraţiei publice locale care administrează localităţile aflate în jurul aeroporturilor pe o rază de 30 km să ia în considerare în planul de urbanism general zonele liniştite şi zonele identificate în hărţile strategice de zgomot cu valori mai mari decât valorile-limită şi să stabilească prin regulamentul local de urbanism aferent planului urbanistic general restricţii şi recomandări specifice care să conducă la o izolare fonică adecvată a locuinţelor faţă de zgomotul exterior, precum şi interzicerea construirii de construcţii noi de învăţământ şi/sau de sănătate, în conformitate cu prevederile art. 50 lit. a)-d) din Legea nr. 121/2019, şi să aplice prevederile art. 50 lit. e) din Legea nr. 121/2019;
    c) în baza evaluării prevăzute la pct. 1 lit. a), administraţiile aeroportuare implementează sisteme de monitorizare a zgomotului aeroportuar prin intermediul cărora se monitorizează atât zgomotul produs de traficul aeroportuar, precum şi cel produs de mişcările la sol ale aeronavelor, care se utilizează inclusiv în vederea instituirii unor mecanisme de taxare a operatorilor aerieni în funcţie de depăşirea unor valori ale zgomotului;
    d) în baza evaluării prevăzute la pct. 1 lit. a), administraţiile aeroportuare identifică ca măsură de reducere a zgomotului restricţionarea operării unor anumite categorii de aeronave ţinând seama de prevederile art. 8 alin. (4) din Regulament.


    ART. 4
    După finalizarea etapelor de evaluare a zgomotului şi identificare a măsurilor de reducere a zgomotului, administraţiile aeroportuare elaborează un document intitulat „Plan de acţiune pentru reducerea şi gestionarea zgomotului aeroportuar“, care conţine evaluarea zgomotului realizată pentru respectivul aeroport cu respectarea Regulamentului, precum şi măsurile identificate pentru reducerea zgomotului, care se transmite spre consultare:
    a) autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;
    b) autorităţii publice centrale pentru transporturi;
    c) autorităţilor publice ale administraţiei publice locale care administrează localităţile aflate în jurul aeroporturilor pe o rază de 30 km;
    d) Regiei Autonome „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA“;
    e) Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“;
    f) operatorilor aerieni ale căror aeronave operează pe respectivele aeroporturi;
    g) publicului, prin intermediul paginii oficiale de internet a operatorului economic care administrează aeroportul cu respectarea prevederilor art. 34 şi 35 din Legea nr. 121/2019.


    ART. 5
    Din perspectiva efectului zgomotului asupra mediului înconjurător şi a populaţiei care are rezidenţa în localităţile aflate în vecinătatea aeroporturilor, Planul de acţiune pentru reducerea şi gestionarea zgomotului aeroportuar prevăzut la art. 4 trebuie să conţină următoarele:
    1. prezentarea mai multor combinaţii ale următoarelor măsuri de reducere a zgomotului aeroportuar, din perspectiva analizei cost-eficienţă şi cu respectarea principiului abordării echilibrate conform Regulamentului:
    a) efectul previzibil al reducerii la sursă a zgomotului produs de aeronave;
    b) planificarea şi gestionarea terenului cu respectarea inclusiv a prevederilor art. 3 pct. 2 lit. b);
    c) proceduri operaţionale de reducere a zgomotului cu respectarea prevederilor art. 3 pct. 2 lit. a);
    d) aplicarea restricţiilor de operare ca măsură de reducere a zgomotului, numai după luarea în considerare a celorlalte măsuri ale abordării echilibrate prevăzute la lit. a)-c), şi nu în primă instanţă şi doar în cazul aeroporturilor pentru care a fost identificată o problemă referitoare la zgomot ca urmare a realizării evaluării de zgomot prevăzute la art. 3 pct. 1 lit. a);

    2. termene de implementare a unor sisteme de monitorizare a zgomotului aeroportuar, cu respectarea prevederilor art. 3 pct. 2 lit. c);
    3. termene de implementare a combinaţiilor de măsuri de reducere a zgomotului propuse în conformitate cu prevederile pct. 1;
    4. analize cost-eficienţă pentru fiecare tip de măsură de reducere a zgomotului prevăzută la art. 5 alin. (3) din Regulament;
    5. analize cost-eficienţă pentru combinaţiile de tipuri de măsuri de reducere a zgomotului prevăzute la art. 5 alin. (3) din Regulament;
    6. autorităţile publice responsabile cu implementarea fiecărei măsuri de reducere a zgomotului stabilite în planul de acţiune.


    ART. 6
    Realizarea evaluării zgomotului prevăzută la art. 3 pct. 1 lit. a) se finalizează astfel:
    a) până la data de 30 iunie 2022, cu date de trafic existente pentru anii 2019, 2020 şi 2021 şi cu date de trafic previzionate pentru următorii 5 ani începând cu anul 2022;
    b) evaluarea zgomotului se reactualizează la fiecare 5 ani faţă de termenul prevăzut la lit. a), luându-se în considerare datele de trafic existente pentru 3 ani înainte de termenul de reactualizare şi pentru 5 ani după termenul de reactualizare, precum şi cu respectarea art. 23 din Legea nr. 121/2019, după caz.


    ART. 7
    Etapa de identificare a măsurilor de reducere a zgomotului prevăzută la art. 3 pct. 2, etapa de consultare a publicului, a operatorilor aerieni şi a autorităţilor publice, prevăzută la art. 8, precum şi planul de acţiune prevăzut la art. 4 se finalizează până la data de 18 iulie 2023, iar apoi la fiecare 5 ani de la această dată în conformitate cu prevederile art. 24 din Legea nr. 121/2019 sau mai des de cel puţin la fiecare 5 ani în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 121/2019.

    ART. 8
    Consultarea publicului şi a autorităţilor prevăzute la art. 4 se realizează pe parcursul a 30 de zile lucrătoare, după cum urmează:
    a) se publică un anunţ în mass-media, cu cel puţin 5 zile înainte de începerea perioadei alocate consultării, care să conţină informaţii cu privire la perioada consultării şi locaţia exactă de pe pagina de internet a operatorului economic care administrează aeroportul unde se găseşte planul de acţiune disponibil pentru consultarea publicului, precum şi adresa de poştă electronică şi adresa poştală unde se pot transmite observaţiile şi comentariile publicului;
    b) se transmite planul de acţiune prin adresă oficială către toate autorităţile publice şi către operatorii aerieni prevăzuţi la art. 4 lit. a)-f), cu cel puţin 5 zile înainte de începerea perioadei alocate consultării.


    ART. 9
    În conformitate cu prevederile art. 39 lit. d) şi e) din Legea nr. 121/2019, planurile de acţiune se realizează de către operatorii economici care au în administrare infrastructuri aeroportuare, cu respectarea prevederilor art. 25 şi 28 din Legea nr. 121/2019, iar dacă un aeroport intră sub incidenţa Regulamentului, atunci pentru respectivul aeroport planul de acţiune se realizează ţinând cont şi de prevederile prezentului ordin.

    ART. 10
    Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare pentru oricare aeroport aflat sub incidenţa Regulamentului şi care se elaborează, se actualizează şi se aprobă de autorităţile competente în domeniu începând cu anul 2023 trebuie să ţină seama de evaluarea zgomotului realizată conform prevederilor art. 3 pct. 1 ale căror rezultate se regăsesc în Planul de acţiune pentru reducerea şi gestionarea zgomotului aeroportuar prevăzut la art. 4 şi de măsurile de reducere a zgomotului stabilite în planul de acţiune.

    ART. 11
    Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare pentru oricare aeroport care este sub incidenţa Regulamentului, prevăzut la art. 10, şi Planul de acţiune pentru reducerea şi gestionarea zgomotului aeroportuar, prevăzut la art. 4, trebuie să conţină propuneri de restricţii de operare la aeroporturi ca măsură de reducere a zgomotului, dacă evaluarea zgomotului prevăzută la art. 3 pct. 1 lit. a) conduce la identificarea unor probleme referitoare la zgomotul cauzat de traficul aerian şi numai după luarea în considerare a celorlalte măsuri ale abordării echilibrate prevăzute în Regulament, şi nu în primă instanţă.

    ART. 12
    Restricţiile de operare la aeroporturi, ca măsură de reducere a zgomotului, se stabilesc de către autorităţile pentru protecţia mediului competente şi se includ în actele de reglementare emise de către acestea ca urmare a derulării procedurilor de reglementare pentru respectivul aeroport.

    ART. 13
    Monitorizarea respectării restricţiilor de operare la aeroporturi se realizează de către Garda Naţională de Mediu în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 639/2018.

    ART. 14
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Costel Alexe

    Bucureşti, 25 februarie 2020.
    Nr. 318.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016