Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr.  311 din 26 octombrie 2020  pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 311 din 26 octombrie 2020 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 127 din 8 februarie 2021
    În baza Referatului nr. 283.430/2020 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
    având în vedere prevederile art. IV din Legea nr. 175/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului,
    în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, ale art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, ministrul apărării naţionale şi ministrul culturii emit prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 30 mai 2014, se modifică după cum urmează:
    1. În titlul şi în tot cuprinsul ordinului, sintagma „Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului“.
    2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Normele metodologice prevăzute la art. 1 se aplică transferului dreptului de proprietate realizat în baza unui contract de vânzare autentificat de notarul public, precum şi în baza unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare, dacă promisiunea bilaterală de vânzare este încheiată potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale legislaţiei în materie.
    (2) Transferul dreptului de proprietate, realizat în modalităţile prevăzute la alin. (1), poate avea ca obiect atât întregul teren, cât şi o cotă-parte din dreptul asupra acestuia.
    (3) Condiţiile de dobândire a dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cumulative."

    3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Dispoziţiile normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, prevăzute în anexă, se aplică cererilor înregistrate după data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 175/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 14 august 2020.

    ART. III
    În aplicarea dispoziţiilor prezentului ordin autorităţile care prelucrează datele cu caracter personal au obligaţia de a efectua prelucrarea acestor date cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila Zoltán
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă
                    p. Ministrul culturii,
                    Camelia Veronica Marcu,
                    secretar general

    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 719/740/M.57/2.333/2014)
    NORME METODOLOGICE
    privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a atribuţiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
    ART. 1
    Prezentele norme metodologice reglementează procedurile privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan referitoare la ofertele de vânzare, exercitarea dreptului de preempţiune, ofertele de cumpărare, controlul aplicării procedurii dreptului de preempţiune, procedura de emitere a avizelor necesare înstrăinării terenurilor, organizarea şi gestionarea Registrului unic naţional privind circulaţia şi destinaţia terenurilor agricole situate în extravilan.

    ART. 2
    În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) structura centrală - direcţia tehnică de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
    b) structuri teritoriale - direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; lista cuprinzând datele de contact ale acestora este postată pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
    c) condiţii mai avantajoase de vânzare - modificarea de către vânzător a ofertei de vânzare în favoarea cumpărătorului;
    d) lege - Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) preemptor - titularul dreptului de preempţiune care poate să cumpere cu prioritate un teren agricol situat în extravilan, în ordinea stabilită de lege;
    f) preemptor de acelaşi rang - titularul dreptului de preempţiune care aparţine aceleaşi categorii, în ordinea stabilită de lege:
    (i) preemptori de rang I: coproprietarii, rudele de gradul I, soţii, rudele şi afinii până la gradul al treilea inclusiv;
    (ii) preemptori de rang II: proprietarii investiţiilor agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei, irigaţii exclusiv private şi/sau arendaşii. În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiţii agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei şi pentru irigaţii, prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiţii;
    (iii) preemptori de rang III: proprietarii şi/sau arendaşii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării;
    (iv) preemptori de rang IV: tinerii fermieri;
    (v) preemptori de rang V: Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi unităţile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, organizate şi reglementate prin Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi instituţiile de învăţământ cu profil agricol, în scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destinaţia strict necesară cercetării agricole, aflate în vecinătatea loturilor existente în patrimoniul acestora;
    (vi) preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/ reşedinţa situat/situată în unităţile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unităţile administrativ-teritoriale vecine;
    (vii) preemptori de rang VII: statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului, denumită în continuare A.D.S.

    g) preemptori de rang superior/preemptori de rang inferior - preemptori care deţin o poziţie superioară sau inferioară în ordinea categoriilor de preemptori stabiliţi de lege, poziţie care le oferă un drept de exercitare a dreptului de preempţiune cu respectarea acestei ordini;
    h) proprietar/arendaş vecin - proprietarul/arendaşul unui imobil care are hotar comun cu terenul agricol situat în extravilan care face obiectul ofertei de vânzare;
    i) tânăr fermier - persoana definită la art. 2 alin. (1) lit. n) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările ulterioare, care intenţionează să desfăşoare sau desfăşoară activităţi agricole;
    j) aviz final - act administrativ emis de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin structura centrală sau structurile teritoriale, care atestă respectarea procedurii prevăzute de lege privind exercitarea dreptului de preempţiune;
    k) aviz - act administrativ emis de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin structura centrală sau structurile teritoriale, care atestă respectarea procedurii prevăzute de lege privind îndeplinirea condiţiilor stabilite la art. 4^1 din lege;
    l) notificare - act administrativ emis de către primărie, prin care titularii dreptului de preemţiune sunt înştiinţaţi cu privire la oferta de vânzare;
    m) proces-verbal final - act administrativ emis de către primărie, prin care se constată finalizarea procedurii în situaţia în care nu s-a înregistrat, în termenul prevăzut de lege, nicio ofertă de cumpărare de către potenţialii cumpărători;
    n) calculul termenului exprimat în zile - când termenul se socoteşte pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte; dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile este o zi de sărbătoare legală, duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.


    ART. 3
    Pentru aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice, primăriile au următoarele atribuţii:
    a) înregistrează cererea vânzătorului, însoţită de oferta de vânzare a terenului agricol şi de documentele justificative prevăzute la art. 5 alin. (1);
    b) afişează oferta de vânzare la sediul primăriei şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) din lege şi cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal;
    c) înştiinţează preemptorii, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (6) din lege, prin transmiterea notificării privind înregistrarea ofertei de vânzare la domiciliul, reşedinţa sau la sediul acestora, după caz; notificarea se transmite prin poştă şi/sau prin poşta electronică, cu confirmare de primire;
    d) afişează notificarea preemptorilor la sediul primăriei sau pe site-ul primăriei, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal, în cazul în care titularii dreptului de preempţiune din lista preemptorilor nu pot fi contactaţi;
    e) înştiinţează autoritatea publică locală care se învecinează cu suprafaţa de teren care face obiectul intenţiei de vânzare, dacă această suprafaţă se află la limita a două teritorii administrative, în vederea notificării titularilor dreptului de preempţiune, în condiţiile prevăzute la lit. c) şi d);
    f) transmit la structura centrală pentru terenurile cu suprafaţa de peste 30 ha, respectiv la structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafaţa de până la 30 ha inclusiv, după caz, precum şi la A.D.S., în termenul prevăzut la art. 6 alin. (5) din lege, dosarul privind cererea şi oferta de vânzare a terenului agricol, împreună cu documentele justificative, însoţite de procesul-verbal de afişare a ofertei, lista preemptorilor, precum şi actele emise în exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. c)-e);
    g) în perioada prevăzută la art. 6 alin. (2) din lege, înregistrează şi afişează la sediul primăriei şi pe site-ul propriu, după caz, toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptorii cuprinşi în lista preemptorilor sau de oricare alţi preemptori necuprinşi în listă şi care dovedesc ulterior întocmirii listei această calitate prin acte justificative, în vederea exercitării dreptului de preempţiune pentru oferta de vânzare în cauză;
    h) transmit la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după caz, în copie, toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptori în termenul prevăzut la art. 7 alin. (7) din lege;
    i) transmit vânzătorului comunicările de acceptare a ofertei de vânzare şi/sau ofertele de cumpărare depuse de potenţialii cumpărători, înregistrate la primărie;
    j) adoptă măsurile organizatorice necesare pentru desfăşurarea la sediul primăriei a procedurilor referitoare la exercitarea dreptului de preempţiune şi de alegere a preemptorului din cadrul aceluiaşi rang, precum şi pentru alegerea potenţialului cumpărător, cu respectarea dispoziţiilor legale;
    k) transmit la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după caz, decizia privind alegerea de către vânzător a preemptorului din cadrul aceluiaşi rang;
    l) încheie procesul-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune prevăzută de lege, prin care se consemnează în detaliu activităţile şi acţiunile desfăşurate;
    m) în cazul în care nu au fost înregistrate comunicări de acceptare, afişează, la expirarea termenului prevăzut la art. 6 alin. (2) din lege, procesul-verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune, cu menţiunea că se pot depune cereri de către potenţialii cumpărători, însoţite de documentele justificative prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (3), cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 4^1 din lege;
    n) înregistrează cererea potenţialului cumpărător prevăzut la art. 4^1 din lege, însoţită de documentele justificative prevăzute la art. 7 alin. (2);
    o) transmit la structura centrală pentru terenurile cu suprafaţa de peste 30 ha, respectiv la structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafaţa de până la 30 ha inclusiv, după caz, în copii certificate pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, ofertele de cumpărare depuse de potenţialii cumpărători înregistrate la primărie;
    p) transmit vânzătorului ofertele de cumpărare depuse de potenţialii cumpărători, în copie, înregistrate la primărie;
    q) transmit la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după caz, decizia privind alegerea de către vânzător a potenţialului cumpărător;
    r) emit procesul-verbal de anulare a procedurii în cazul în care vânzătorul depune o cerere de retragere a ofertei de vânzare; procesul-verbal se comunică, în copie, prin poştă sau poşta electronică structurii centrale sau teritoriale, după caz, precum şi A.D.S.;
    s) emit procesul-verbal de finalizare a procedurii, la expirarea termenului prevăzut la art. 4^1 alin. (3) din lege, în cazul în care nu au fost înregistrate oferte de cumpărare;
    t) înfiinţează, organizează şi gestionează Registrul de evidenţă a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport hârtie şi în format electronic, care să
    cuprindă cel puţin informaţii privind datele de identificare ale vânzătorului, suprafaţa de teren agricol situată în extravilan oferită spre vânzare, categoria de folosinţă a acestora, preţul de vânzare, amplasamentul identificat prin tarla şi parcelă sau, după caz, amplasamentul terenurilor stabilit prin planul de amplasament şi delimitare a imobilului întocmit în sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970, eliberat de oficiul teritorial ca urmare a recepţiei documentaţiei cadastrale pentru imobilul în privinţa căruia s-a solicitat avizul, procesele-verbale încheiate pentru fiecare etapă a procedurii, procesul-verbal de finalizare a procedurii, precum şi datele de identificare ale cumpărătorului şi actele translative de proprietate;

    u) transmit, la solicitarea structurii centrale/teritoriale, date şi informaţii înregistrate în registrul prevăzut la lit. t), pe suport hârtie sau în format electronic.


    ART. 4
    (1) Structurile teritoriale, prin personalul cu atribuţii în aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice, numit prin decizie a directorului executiv, au următoarele atribuţii principale:
    a) înregistrează şi verifică documentele transmise de către primării, în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 3;
    b) publică pe site-ul instituţiei oferta de vânzare a terenului şi comunicările de acceptare a ofertei în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrare;
    c) emit avizele prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2) şi art. 10 alin. (3) din lege, care se semnează de către directorul executiv şi se transmit vânzătorului prin poştă cu confirmare de primire sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului ori persoanei împuternicite în acest sens ori în sistem electronic, sub semnătura electronică bazată pe un certificat digital calificat, conform legislaţiei în vigoare; o copie a avizului se transmite primăriei la care a fost înregistrată oferta de vânzare, prin poştă, cu confirmare de primire, sau în format electronic;
    d) publică pe site-ul instituţiei avizele prevăzute la lit. c) în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea acestora, pentru o perioadă de 30 de zile;
    e) comunică avizele prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2) şi art. 10 alin. (3) din lege, emise şi transmise de către structura centrală, vânzătorului, prin poştă, cu confirmare de primire, sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului sau persoanei împuternicite în acest sens ori în sistem electronic, sub semnătura electronică bazată pe un certificat digital calificat, conform legislaţiei în vigoare; o copie a avizului se transmite primăriei la care a fost înregistrată oferta de vânzare, prin poştă, cu confirmare de primire, sau în format electronic;
    f) înfiinţează, organizează şi gestionează registrul judeţean de evidenţă a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport hârtie şi în format electronic, care trebuie să cuprindă cel puţin informaţii privind datele de identificare ale vânzătorului, suprafaţa de teren agricol situată în extravilan oferită spre vânzare, categoria de folosinţă a acestora, preţul de vânzare, numărul cărţii funciare, amplasamentul identificat prin tarla şi parcelă sau, după caz, amplasamentul terenurilor reprezentat în extrasul de plan cadastral anexat cererii privind afişarea ofertei de vânzare, depusă la primărie, date din avizele emise, inclusiv ale preemptorilor sau potenţialilor cumpărători, procesele-verbale încheiate pentru fiecare etapă a procedurii, procesul-verbal de finalizare a procedurii, precum şi actele translative de proprietate, datele de identificare ale cumpărătorului; registrul se organizează şi se gestionează pe baza datelor şi informaţiilor comunicate de către autorităţile administraţiei publice locale şi de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin structurile teritoriale;
    g) transmit lunar, până la data de 15 a fiecărei luni, datele şi informaţiile prevăzute la lit. f) către structura centrală.

    (2) Structura centrală are următoarele atribuţii principale:
    a) înregistrează şi verifică dosarele transmise de către primării, în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 3;
    b) publică pe site-ul instituţiei oferta de vânzare a terenului şi comunicările de acceptare a ofertei în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrare;
    c) emite avizele prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2) şi art. 10 alin. (3) din lege, pe care le transmite structurii teritoriale competente pentru a fi remise vânzătorului prin poştă sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului sau persoanei împuternicite în acest sens ori în sistem electronic, sub semnătura electronică bazată pe un certificat digital calificat, conform legislaţiei în vigoare;
    d) publică pe site-ul instituţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea acestora, pentru o perioadă de 30 de zile, avizele prevăzute la lit. c);
    e) înfiinţează, gestionează şi administrează Registrul unic naţional privind circulaţia şi destinaţia terenurilor agricole situate în extravilan, denumit în continuare Registrul unic.


    ART. 5
    (1) În vederea înstrăinării terenului, vânzătorul depune la primărie cererea privind afişarea ofertei de vânzare, însoţită de următoarele documente:
    a) o fotocopie a BI/CI al/a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
    b) o fotocopie certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului sau orice alt document prevăzut de lege care atestă dobândirea dreptului de proprietate);
    c) extras de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral, în condiţiile în care terenul supus vânzării este înscris în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
    d) o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică;
    e) în caz de reprezentare, procura notarială, în fotocopie certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o fotocopie a BI/CI/paşaportului al/a împuternicitului persoană fizică;
    f) hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică;
    g) certificat de atestare fiscală emis de către primărie;
    h) alte documente doveditoare, după caz.

    (2) Modelul cererii privind afişarea ofertei de vânzare este prevăzut în anexa nr. 1A.
    (3) Modelul ofertei de vânzare este prevăzut în anexa nr. 1B.
    (4) Primăria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, precum şi A.D.S. dosarul ce conţine toate documentele prevăzute la alin. (1), în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei.
    (5) Lista preemptorilor comunicată de către primării se poate completa ulterior transmiterii către structura centrală, respectiv către structurile teritoriale cu preemptorii care dovedesc această calitate şi depun la primării comunicări de acceptare a ofertei vânzătorului în perioada prevăzută la art. 6 alin. (2) din lege. În acest caz, primăriile comunică cu celeritate structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, lista actualizată cu noii preemptori.
    (6) Modelul listei preemptorilor este prevăzut în anexa nr. 1C.
    (7) Modelul notificării preemptorilor de către primării este prevăzut în anexa nr. 1D.

    ART. 6
    (1) În termen de 45 de zile lucrătoare de la afişarea ofertei de vânzare la primărie, sub sancţiunea decăderii, oricare dintre titularii dreptului de preempţiune care doresc să îşi exercite acest drept înregistrează la primărie comunicarea acceptării ofertei de vânzare, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1E.
    (2) În vederea exercitării dreptului de preempţiune pentru cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, preemptorii de rang I - coproprietari, rudele de gradul I, soţii, rudele şi afinii până la gradul al treilea inclusiv - depun comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare, însoţită de următoarele documente:
    a) o fotocopie a BI/CI/paşaportului persoanei fizice, iar în caz de reprezentare se prezintă şi procură notarială, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei;
    b) o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanei juridice;
    c) în caz de reprezentare a persoanei juridice se depune delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o fotocopie a BI/CI/paşaportului al/a împuternicitului persoană fizică;
    d) o fotocopie a documentelor justificative care atestă calitatea de preemptor şi încadrarea în una dintre categoriile: coproprietarii, rudele de gradul I, soţii, rudele şi afinii până la gradul al treilea inclusiv;
    e) acte de proprietate;
    f) acte de stare civilă;
    g) alte documente doveditoare, după caz.

    (3) În vederea exercitării dreptului de preempţiune pentru cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, preemptorii de rang II - proprietarii investiţiilor agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei, irigaţii exclusiv private şi/sau arendaşii - depun comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare, însoţită de următoarele documente:
    a) o fotocopie a BI/CI/paşaportului pentru preemptorul persoană fizică;
    b) o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul preemptorului persoană juridică;
    c) în caz de reprezentare, procura notarială, în fotocopie certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o fotocopie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o fotocopie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
    d) adeverinţă emisă de serviciul/direcţia de evidenţă a persoanelor din care să rezulte data înregistrării domiciliului/ reşedinţei;
    e) hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la cumpărarea terenului pe care se află investiţiile agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei, irigaţii exclusiv private;
    f) documente justificative pentru atestarea proprietăţii asupra investiţiilor agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei, irigaţii exclusiv private; înregistrarea activelor în proprietatea preemptorului situate pe terenurile ce fac obiectul vânzării;
    g) contract de arendă, în fotocopie, certificat pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, încheiat şi înregistrat cu cel puţin un an înainte de data afişării ofertei de vânzare la sediul primăriei, aflat în perioada de valabilitate;
    h) în cazul arendaşilor persoane juridice, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte exercitarea controlului societăţii care are calitatea de preemptor arendaş, cu indicarea persoanelor desemnate, însoţită de dovada sediului social/secundar situat pe teritoriul naţional stabilit pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare;
    i) alte documente doveditoare, după caz.

    (4) În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiţii agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei, irigaţii exclusiv private, prioritate la cumpărarea acestor terenuri o au proprietarii acestor investiţii.
    (5) În vederea exercitării dreptului de preempţiune pentru cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, preemptorii de rang III - proprietarii şi/sau arendaşii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării - trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să deţină calitatea de arendaş în temeiul unui contract de arendare valabil încheiat şi înregistrat potrivit dispoziţiilor legale cu cel puţin un an înainte de data afişării ofertei de vânzare la sediul primăriei;
    b) să prezinte dovada domiciliului/reşedinţei situat/situate pe teritoriul naţional stabilit/stabilite pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
    c) să prezinte dovada domiciliului/reşedinţei situat/situate pe teritoriul naţional stabilit/stabilite pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, în cazul asociaţilor persoanei fizice din structura acţionariatului persoanei juridice care are calitatea de preemptor arendaş;
    d) în cazul arendaşilor persoane juridice cu acţionariat altă persoană juridică, acţionarii care deţin controlul societăţii să facă dovada că sediul social sau secundar este situat pe teritoriul naţional şi este stabilit pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
    e) să prezinte actul de proprietate şi extrasul de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de înregistrarea la primărie a comunicării de acceptare a ofertei de vânzare, însoţit de extrasul de plan cadastral, în condiţiile în care terenul învecinat este înscris în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

    (6) În cazul exercitării dreptului de preempţiune de către proprietarii de terenuri agricole vecine, având ca obiect terenul agricol cu două sau toate laturile egale, prioritate la cumpărare are proprietarul de teren agricol vecin, tânăr fermier, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (9) şi (10).
    (7) Comunicarea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de următoarele documente care certifică calitatea de preemptor de rang III - proprietarii şi/sau arendaşii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării, persoane fizice:
    a) o fotocopie a actului de identitate: BI/CI/paşaport, iar în caz de reprezentare se prezintă şi procură notarială, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei;
    b) adeverinţă emisă de serviciul/direcţia de evidenţă a persoanelor din care să rezulte data înregistrării domiciliului/ reşedinţei pe teritoriul naţional;
    c) o fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, a actului de proprietate asupra terenului vecin cu terenul ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului sau orice alt document prevăzut de lege care atestă dobândirea dreptului de proprietate);
    d) o fotocopie a extrasului de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de înregistrarea la primărie a comunicării de acceptare a ofertei de vânzare, însoţit de extrasul de plan cadastral, în condiţiile în care terenul învecinat este înscris în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
    e) contractul de arendă, în fotocopie, certificat pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, încheiat şi înregistrat cu cel puţin un an înainte de data afişării ofertei de vânzare la sediul primăriei, aflat în perioada de valabilitate;
    f) documentele prevăzute la alin. (10) în cazul proprietarului de teren agricol, tânăr fermier;
    g) alte documente doveditoare, după caz.

    (8) Comunicarea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de următoarele documente care certifică calitatea de preemptor de rang III - proprietarii şi/sau arendaşii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării, persoane juridice:
    a) o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
    b) în caz de reprezentare a persoanei juridice se depune delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o fotocopie a BI/CI/paşaportului al/a împuternicitului persoană fizică;
    c) o fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, a actului de proprietate asupra terenului vecin cu terenul ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului sau orice alt document prevăzut de lege care atestă dobândirea dreptului de proprietate);
    d) o fotocopie a extrasului de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de înregistrarea la primărie a comunicării de acceptare a ofertei de vânzare, însoţită de extrasul de plan cadastral, în condiţiile în care terenul învecinat este înscris în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
    e) hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la cumpărarea terenului ce face obiectul vânzării;
    f) contractul de arendă, în fotocopie, certificat pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, încheiat şi înregistrat cu cel puţin un an înainte de data afişării ofertei de vânzare la sediul primăriei, aflat în perioada de valabilitate;
    g) hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte exercitarea controlului societăţii care are calitatea de preemptor arendaş, cu indicarea persoanelor desemnate, însoţită de dovada sediului social/secundar situat pe teritoriul naţional stabilit pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare;
    h) adeverinţă emisă de serviciul/direcţia de evidenţă a persoanelor din care să rezulte data înregistrării domiciliului/reşedinţei pe teritoriul naţional, în cazul asociaţilor persoane fizice din structura acţionariatului persoanei juridice care are calitatea de preemptor arendaş;
    i) alte documente doveditoare, după caz.

    (9) În vederea exercitării dreptului de preempţiune pentru cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, preemptorii de rang IV - tinerii fermieri - trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să aibă vârsta de până la 40 de ani, neîmpliniţi la data înregistrării comunicării de acceptare, care desfăşoară activităţi agricole, cu domiciliul/reşedinţa stabilit/stabilită pe teritoriul naţional pe o perioadă de cel puţin un an anterior înregistrării ofertei de vânzare;
    b) reprezentantul persoanei fizice autorizate, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, să aibă vârsta de până la 40 de ani, neîmpliniţi la data înregistrării ofertei de cumpărare;
    c) să desfăşoare activităţi agricole în cadrul unei ferme/exploataţii agricole, în care se instalează ca şef de exploataţie.

    (10) Comunicarea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de următoarele documente care certifică calitatea de preemptor pentru tânărul fermier persoană fizică/persoană fizică autorizată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016:
    a) o fotocopie a actului de identitate: BI/CI/paşaport al/a persoanei fizice;
    b) adeverinţă emisă de serviciul/direcţia de evidenţă a persoanelor din care să rezulte data înregistrării domiciliului/reşedinţei pe teritoriul naţional;
    c) în caz de reprezentare, procura notarială, în fotocopie certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, precum şi o fotocopie a BI/CI/paşaportului al/a împuternicitului persoană fizică; delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o fotocopie a BI/CI/paşaportului al/a împuternicitului persoană fizică;
    d) o fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, a diplomei de studii de profil (diplome, certificate, adeverinţe de studii în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economică în agricultură şi dezvoltare rurală, diplome de absolvire studii postliceale şi liceale în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agricolă, mecanică agricolă, diplomă de absolvire a şcolii profesionale sau diplomă/certificat de calificare ce atestă formarea profesională/certificat de competenţe emis de un centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, care trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări, sau certificat de absolvire a cursului de calificare emis de Agenţia Naţională de
    Consultanţă Agricolă, ce conferă un nivel minim de calificare în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă);

    e) o fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, a actului prin care se face dovada înregistrării la primărie a fermei/exploataţiei agricole;
    f) o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea şi certificatul de înregistrare a persoanei fizice autorizate;
    g) alte documente doveditoare, după caz.

    (11) În vederea exercitării dreptului de preempţiune pentru cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, preemptorii de rang V - Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi unităţile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, organizate şi reglementate prin Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi instituţiile de învăţământ cu profil agricol, în scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destinaţia strict necesară cercetării agricole, aflate în vecinătatea loturilor existente în patrimoniul acestora - depun documentele prevăzute la alin. (8) lit. a)-e) şi i), în completarea cărora se depune decizia motivată privind destinaţia strict necesară cercetării agricole a terenului ce face obiectul vânzării.
    (12) În vederea exercitării dreptului de preempţiune pentru cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, preemptorii de rang VI - persoane fizice cu domiciliul/reşedinţa situat/situată în unităţile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unităţile administrativ-teritoriale vecine - depun comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare, însoţită de următoarele documente:
    a) o fotocopie a actului de identitate: BI/CI/paşaport, iar în caz de reprezentare se prezintă şi procură notarială, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei;
    b) adeverinţă emisă de serviciul/direcţia de evidenţă a persoanelor din care să rezulte data înregistrării domiciliului/ reşedinţei pe teritoriul naţional;
    c) o fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, a actului de proprietate asupra terenului vecin cu terenul ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului sau orice alt document prevăzut de lege care atestă dobândirea dreptului de proprietate);
    d) o fotocopie a extrasului de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de înregistrarea la primărie a comunicării de acceptare a ofertei de vânzare, însoţită de extrasul de plan cadastral, vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, cu evidenţierea lungimilor tuturor laturilor terenului vecin cu terenul ce face obiectul vânzării, în condiţiile în care terenul învecinat este înscris în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
    e) fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, a diplomei de studii de profil (diplome, certificate, adeverinţe de studii în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economică în agricultură şi dezvoltare rurală, diplome de absolvire studii postliceale şi liceale în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agricolă, mecanică agricolă, diplomă de absolvire a şcolii profesionale sau diplomă/certificat de calificare ce atestă formarea profesională/certificat de competenţe emis de un centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, care trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări, sau certificat de absolvire a cursului de calificare emis de Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă, ce conferă un nivel minim de calificare în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă).


    ART. 7
    (1) În situaţia în care vânzătorul nu a solicitat afişarea ofertei de vânzare la primărie, iar calitatea de cumpărător este deţinută de persoanele menţionate la art. 20 alin. (2) din lege, la încheierea contractelor de vânzare nu se solicită prezentarea avizelor prevăzute de lege.
    (2) În situaţia în care vânzătorul a solicitat afişarea ofertei de vânzare, persoanele menţionate la art. 20 alin. (2) din lege pot exercita dreptul de preempţiune, caz în care contractul de vânzare se încheie cu solicitarea avizelor prevăzute de lege.

    ART. 8
    (1) În cazul în care niciun preemptor nu îşi manifestă intenţia de cumpărare, primăria afişează procesulverbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune, cu menţiunea că se pot depune cereri de către potenţialii cumpărători cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 4^1 din lege.
    (2) Potenţialii cumpărători pot depune la primărie un dosar care să cuprindă documentele doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4^1 alin. (1) şi (2) din lege, în termenul prevăzut la art. 4^1 alin. (3) din lege, cu respectarea următoarelor condiţii cumulative:
    I. pentru persoanele fizice:
    a) să prezinte dovada domiciliului/reşedinţei situat/situate pe teritoriul naţional stabilit/stabilite pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
    b) să prezinte dovada desfăşurării activităţilor agricole pe teritoriul naţional pe o perioadă de cel puţin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
    c) să prezinte dovada înregistrării la autorităţile fiscale române cu minimum 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;

    II. pentru persoanele juridice:
    a) să prezinte dovada că sediul social sau secundar este situat pe teritoriul naţional şi este stabilit pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
    b) să prezinte dovada desfăşurării activităţilor agricole pe teritoriul naţional pe o perioadă de cel puţin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
    c) să prezinte înscrisuri din care să reiasă că din venitul total al ultimilor 5 ani fiscali minimum 75% reprezintă venit din activităţi agricole;
    d) asociatul/acţionarul care deţine controlul societăţii să aibă domiciliul situat pe teritoriul naţional pe o perioadă de cel puţin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
    e) în cazul în care în structura persoanelor juridice controlul este deţinut de alte persoane juridice, asociaţii/acţionarii trebuie să facă dovada domiciliului situat pe teritoriul naţional pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.


    (3) Pentru dovedirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) se depun următoarele documente:
    I. pentru persoanele fizice:
    a) cerere de înregistrare a ofertei de cumpărare a terenului ce face obiectul vânzării;
    b) o fotocopie a BI/CI/paşaportului al/a persoanei fizice;
    c) în caz de reprezentare, procura notarială, în fotocopie certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, precum şi o fotocopie a BI/CI/paşaportului al/a împuternicitului persoană fizică;
    d) adeverinţă emisă de serviciul/direcţia de evidenţă a persoanelor, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, din care să rezulte data înregistrării domiciliului/reşedinţei pe teritoriul naţional;
    e) adeverinţă emisă de primărie care să ateste desfăşurarea de activităţi agricole pe o perioadă de cel puţin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare, în original;
    f) adeverinţă emisă de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală care să ateste înregistrarea la autorităţile fiscale române cu minimum 5 ani anterior înregistrării ofertei, în original;
    g) alte documente doveditoare, după caz;

    II. pentru persoanele juridice:
    a) cerere de înregistrare a ofertei de cumpărare a terenului ce face obiectul vânzării;
    b) o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
    c) în caz de reprezentare a persoanei juridice se depun delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o fotocopie a BI/CI/paşaportului al/a împuternicitului persoană fizică;
    d) hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte exercitarea controlului societăţii, cu indicarea persoanelor desemnate, însoţită de dovada sediului social/secundar situat pe teritoriul naţional stabilit pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare;
    e) hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, prin care se aprobă cumpărarea terenului agricol oferit spre vânzare;
    f) adeverinţă emisă de primărie care să ateste desfăşurarea de activităţi agricole pe o perioadă de minimum 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare, în original;
    g) o fotocopie a BI/CI/paşaportului pentru persoane fizice asociaţi în structura persoanei juridice, însoţită de adeverinţă emisă de serviciul/direcţia de evidenţă a persoanelor, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, din care să rezulte data înregistrării domiciliului/reşedinţei pe teritoriul naţional;
    h) declaraţie pe propria răspundere a persoanei împuternicite să reprezinte persoana juridică, în formă autentică, din care să rezulte că din venitul total al ultimilor 5 ani fiscali 75% reprezintă venituri din activităţi agricole aşa cum sunt definite de art. 103 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) alte documente doveditoare, după caz.


    (4) Primăria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, dosarele cu ofertele de cumpărare, însoţite de documentele prevăzute la alin. (3), în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrare.
    (5) Modelul cererii de înregistrare a ofertei de cumpărare este prevăzut în anexa nr. 1F.

    ART. 9
    (1) În cazul concursului dintre preemptorii din cadrul aceluiaşi rang, vânzătorul alege preemptorul şi comunică primăriei numele acestuia.
    (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în cazul concursului dintre potenţialii cumpărători.
    (3) Primăria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, decizia vânzătorului cu privire la preemptorul sau potenţialul cumpărător ales, în termen de 3 zile de la expirarea perioadei prevăzute la art. 6 alin. (2) din lege şi/sau a perioadei prevăzute la art. 4^1 alin. (3) din lege.
    (4) Înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 6 alin. (2) din lege, vânzătorul poate depune la primăria unde a fost înregistrată cererea de afişare a ofertei de vânzare o cerere prin care solicită retragerea ofertei. În acest caz, primăria va încheia un proces-verbal de anulare a procedurii prevăzute de lege şi va comunica o copie a acestuia structurii centrale sau structurii teritoriale, după caz, şi A.D.S.
    (5) Primăria emite procesul-verbal de finalizare a procedurii în termen de 10 zile de la expirarea termenul prevăzut la art. 4^1 alin. (3) din lege, în cazul în care nu au fost înregistrate oferte de cumpărare, pe care îl eliberează, în original, vânzătorului şi îl comunică, în copie, structurii centrale sau structurilor teritoriale, după caz.
    (6) În cazul în care, înainte de împlinirea termenului de 45 de zile lucrătoare prevăzut la art. 6 alin. (2) din lege, unul dintre titularii dreptului de preempţiune care şi-au manifestat acceptarea ofertei înregistrează la primărie o cerere de renunţare la comunicarea de acceptare, se aplică prevederile art. 4 din lege.
    (7) Modelul deciziei vânzătorului este prevăzut în anexa nr. 1G.
    (8) Documentele prevăzute la art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (2), (3), (7), (8), (10) şi (11) şi art. 7 alin. (3) se depun în trei exemplare.
    (9) Depunerea documentelor se poate realiza şi în sistem electronic sub semnătura electronică bazată pe un certificat digital calificat, conform legislaţiei aplicabile în domeniu.

    ART. 10
    (1) Structura centrală cu atribuţii în domeniu pentru terenurile cu suprafaţa de peste 30 ha, respectiv structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafaţa de până la 30 ha inclusiv, după caz, asigură publicarea ofertelor de vânzare a terenurilor şi a comunicărilor de acceptare a ofertelor, pe siteul instituţiei, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) şi art. 7 alin. (1) din lege.
    (2) Pe baza documentaţiei transmise de primării cu privire la exercitarea dreptului de preempţiune sau a ofertei de cumpărare, structura centrală, respectiv structurile teritoriale exercită controlul asupra modului de aplicare a procedurilor privind parcurgerea corectă a etapelor de exercitare a dreptului de preempţiune de către vânzător, preemptorii şi/sau potenţiali cumpărători, în conformitate cu prevederile legale.
    (3) Ca urmare a verificărilor prevăzute la alin. (2), structura centrală, respectiv structurile teritoriale emit avizele prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2) şi art. 10 alin. (3) din lege, care se transmit vânzătorului, prin poştă, cu confirmare de primire, sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului sau persoanei împuternicite în acest sens ori se transmit în sistem digital/electronic cu semnătura electronică a directorul executiv bazată pe un certificat digital calificat, conform legislaţiei aplicabile în domeniu.
    (4) Avizele prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2) şi art. 10 alin. (3) din lege, întocmite de către structura centrală, se comunică structurilor teritoriale în vederea transmiterii către vânzător, în condiţiile prevăzute la alin. (3).
    (5) În condiţiile în care, în urma verificărilor prevăzute la alin. (2), se constată nerespectarea procedurii prevăzute de lege privind exercitarea dreptului de preempţiune, se va emite un aviz negativ.
    (6) Avizul negativ se anulează în baza unui aviz prevăzut la art. 9 alin. (1) şi (2) din lege, după reluarea procedurii, sau a unei hotărâri judecătoreşti definitive.

    ART. 11
    (1) Avizele prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2) şi art. 10 alin. (3) din lege se emit în conformitate cu modelele prevăzut în anexa nr. 1H.
    (2) Avizele prevăzute la alin. (1) sunt valabile 6 luni de la data comunicării către vânzător. Avizul este valabil şi ulterior împlinirii acestui termen, dacă părţile au încheiat în perioada sa de valabilitate o promisiune bilaterală de vânzare sau un pact de opţiune care are ca obiect terenul agricol extravilan pentru care a fost emis, dar nu mai mult de termenul stipulat în cuprinsul acestor acte pentru executarea lor.

    ART. 12
    (1) În îndeplinirea dispoziţiilor prevăzute de lege, la încheierea contractului de vânzare-cumpărare a terenului agricol situat în extravilan, notarul public solicită vânzătorului şi următoarele acte, după caz:
    a) avizul specific emis de către Ministerul Apărării Naţionale în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1)-(3) din lege şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia prevăzute în anexa nr. 2 la ordin, dacă această situaţie este menţionată în cartea funciară la data solicitării extrasului de carte funciară pentru autentificare, în original sau copie legalizată; în situaţia în care avizul nu este comunicat în termenul de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, acesta se consideră ca fiind favorabil, situaţie confirmată prin dovada înregistrării cererii sau recipisa cu confirmarea de primire de către minister şi declaraţia pe propria răspundere a proprietarului că avizul nu a fost comunicat în termenul de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii; potrivit art. 3 alin. (2) din lege, avizul Ministerului Apărării Naţionale nu se solicită în cazul în care contractul de vânzare-cumpărare se încheie cu un preemptor;
    b) adresa emisă de primărie, prin care se comunică dacă este sau nu este necesar avizul specific al Ministerului Culturii, iar, după caz, avizul specific emis de către acest minister, în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (4) din lege şi ale anexei nr. 3 la ordin, dacă această situaţie este notată în cartea funciară la data solicitării extrasului de carte funciară pentru autentificare, în original sau copie legalizată; în situaţia în care avizul nu este comunicat în termenul de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, acesta se consideră ca fiind favorabil, situaţie confirmată prin dovada înregistrării cererii sau recipisa cu confirmarea de primire de către minister şi declaraţia pe propria răspundere a proprietarului că avizul nu a fost comunicat în termenul de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii;
    c) avizele prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2) din lege, emise de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin structura centrală, respectiv structurile teritoriale, în condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) şi (2) din lege şi de prezentele norme metodologice, după caz;
    d) documente privind dovada calculării şi achitării impozitului de 80% pe suma ce reprezintă diferenţa dintre preţul de vânzare şi preţul de cumpărare, în baza grilei notarilor din perioada respectivă, după caz.

    (2) Cererea de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate dobândit în baza unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare-cumpărare sau în baza unui contract de vânzare-cumpărare autentificat de notarul public va fi însoţită de copia legalizată a următoarelor înscrisuri:
    a) avizul specific emis de către Ministerul Apărării Naţionale în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1)-(3) din lege şi ale anexei nr. 2 la ordin, după caz;
    b) adresa emisă de primărie prin care se comunică dacă este sau nu este necesar avizul specific al Ministerului Culturii, iar, după caz, avizul specific emis de către acest minister, în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (4) din lege şi ale anexei nr. 3 la ordin;
    c) avizele prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2) din lege, emise de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin structura centrală, respectiv structurile teritoriale, în condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) şi alin. (2) din lege şi de prezentele norme metodologice, după caz;
    d) promisiune bilaterală de vânzare încheiată anterior pronunţării hotărârii judecătoreşti;
    e) declaraţia autentică pe propria răspundere a proprietarului că avizul specific al Ministerului Apărării Naţionale şi/sau avizul specific al Ministerului Culturii nu au/a fost comunicate/comunicat în termenul de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

    (3) În cazul în care înscrisurile prevăzute la alin. (2) sunt menţionate în cuprinsul hotărârii judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare sau în cuprinsul contractului de vânzare autentificat de notarul public, nu este necesară ataşarea acestora la cererea de înscriere.
    (4) Neprezentarea înscrisurilor prevăzute la alin. (2), în cazul în care acestea nu sunt prevăzute în cuprinsul înscrisului justificativ, atrage respingerea cererii de înscriere.

    ART. 13
    (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale instituie, gestionează şi administrează Registrul unic naţional privind circulaţia şi destinaţia terenurilor agricole situate în extravilan, sistem electronic, pe baza datelor şi informaţiilor furnizate de către autorităţile administraţiei publice locale şi Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin structurile teritoriale.
    (2) În vederea realizării şi actualizării Registrului unic, instituţiile prevăzute la art. 12 alin. (2) din lege au obligaţia de a transmite, la solicitarea structurii centrale, respectiv a structurilor teritoriale, în format electronic, datele şi informaţiile referitoare la parcurgerea etapelor procedurale, documentele cadastrale şi actele translative de proprietate ale terenurilor agricole situate în extravilan structurii teritoriale, în vederea completării şi actualizării Registrului unic.
    (3) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale încheie un protocol cu Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară care va cuprinde categoriile de informaţii care se comunică, natura informaţiilor, regimul de procesare şi acces în spaţiul public a acestor informaţii, având în vedere prevederile legislaţiei referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, privitoare la actele translative de proprietate şi documentele cadastrale, care se publică pe site-ul oficial al acestor instituţii.

    ART. 14
    Anexele nr. 1A-1H fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1A

    la normele metodologice
    (1) - Model -
    - Formular pentru persoane fizice -
    CERERE
    pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului

┌──────────────────┬───────────────────┐
│ │Nr. unic de │
│Judeţul/ │înregistrare al │
│localitatea (*) │ofertei de vânzare │
│ │din Registrul de │
├──────────────────┤evidenţă │
│ │Nr. .......... din │
│Primăria (*) │...../..../.... (zi│
│ │/lună/an) (*) │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Numele şi │ │
│prenumele │Semnătura │
│funcţionarului │funcţionarului care│
│primăriei care │primeşte oferta de │
│primeşte cererea │vânzare (*) │
│(*) │ │
└──────────────────┴───────────────────┘


    Stimată doamnă primar/Stimate domnule primar,
    1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, ..................................., CNP ............................, în calitate de proprietar, identificat/identificată cu .............. seria ............ nr. ............., eliberat(ă) de ......................, data şi locul naşterii ................................, localitatea ..........................., judeţul/ţara .............................,
    2. (**) cu domiciliul în: localitatea .........................., str. ............. nr. ..........., bl. .........., sc. .........., et. ............, ap. ............, judeţul/sectorul .................., codul poştal ..................., ţara ......................., telefon ...................., fax ...................., e-mail ...................., cetăţenia .................., starea civilă .........................,
    3. (**) reşedinţa în România (dacă este cazul):
    localitatea ....................., str. ............ nr. .............., bl. ............., sc. ........., et. .........., ap. .............., judeţul/sectorul ................., codul poştal ................., telefon ..........., fax .........., e-mail ...................

    4. (***) Prin ......(numele şi prenumele)....., CNP/CIF ............., în calitate de .............., conform .........., localitatea .............., str. ................... nr. ........, bl. ...., sc. ............, et. ..............., ap. ..................., judeţul/sectorul ........................, codul poştal ................., telefon .........., fax ............, e-mail ..........,
    având în vedere dispoziţiile Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, solicit prin prezenta cerere afişarea ofertei de vânzare anexată, în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    Am cunoştinţă despre existenţa următorilor preemptori pentru exercitarea dreptului de preempţiune asupra ofertei mele de vânzare:
    [ ] preemptori de rang I: coproprietarii, rudele de gradul I, soţii, rudele şi afinii până la gradul al treilea inclusiv …………….;
    [ ] preemptori de rang II: proprietarii investiţiilor agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei, irigaţii exclusiv private şi/sau arendaşii. În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiţii agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei şi pentru irigaţii, prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiţii ………………………………………….;
    [ ] preemptori de rang III: proprietarii şi/sau arendaşii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, .......................................;
    [ ] preemptori de rang IV: tinerii fermieri .............................;
    [ ] preemptori de rang V: Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi unităţile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, organizate şi reglementate prin Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi instituţiile de învăţământ cu profil agricol, în scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destinaţia strict necesară cercetării agricole, aflate în vecinătatea loturilor existente în patrimoniul acestora .....................................;
    [ ] preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/reşedinţa situat/situată în unităţile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unităţile administrativ-teritoriale vecine ..........................;
    [ ] preemptori de rang VII: statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului ............................ .

    Declar că sunt proprietar al terenului în suprafaţă de .......... ha situat în extravilanul localităţii ..........................., identificat cu număr cadastral .............., înscris în cartea funciară nr. ................ a localităţii ............................... care face obiectul ofertei de vânzare.
    Declar că:
    - terenul face obiectul unor litigii sau a unei proceduri de executare silită: Da [ ] Nu [ ];
    – terenul este grevat de sarcini: Da [ ] Nu [ ];
    – am cunoştinţă şi am respectat prevederile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan pe care sunt situri arheologice clasate.

    În susţinerea cererii, depun următoarele acte doveditoare:
    1 ...................................;
    2 ................................... .

    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.
    Vânzător/Împuternicit,
    .................................................
            (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura
    ................................................
    Data .......................................
    NOTE:
    - Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
    – Câmpurile notate cu (**) se completează de către cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene.
    – Câmpurile notate cu (*) se completează de către proprietar.
    – Câmpurile notate cu (***) se completează de către împuternicit. În acest caz, prezintă documentele doveditoare a calităţii de împuternicit.


    (2) - Model -
    - Formular pentru persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică ce se înregistrează în registrul comerţului -
    CERERE
    pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului

┌──────────────────┬───────────────────┐
│ │Nr. unic de │
│Judeţul/ │înregistrare al │
│localitatea (*) │ofertei de vânzare │
│ │din Registrul de │
├──────────────────┤evidenţă │
│ │Nr. .......... din │
│Primăria (*) │...../..../.... (zi│
│ │/lună/an) (*) │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Numele şi │ │
│prenumele │Semnătura │
│funcţionarului │funcţionarului care│
│primăriei care │primeşte oferta de │
│primeşte cererea │vânzare (*) │
│(*) │ │
└──────────────────┴───────────────────┘


    Stimată doamnă primar/Stimate domnule primar,
    1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, ...................................., domiciliat/domiciliată în .................................., str. ...................... nr. ......., bl. ........, sc. ......., ap. ....., judeţul/sectorul ................., telefon .................., posesor/posesoare act identitate ................... seria ............. nr. ........., eliberat de .............. la data .............., CNP/CIF/CUI ..............., în calitate de^(1)................. prin ..................., conform ............................
    2. (*) pentru^(2): ..........................., având număr de ordine în (**) ........................, CIF/CUI .........................,
    3. (*) cu sediul în localitatea ........................, str. ............. nr. ..........., bl. ............, sc. ........, et. ..........., ap. ..........., judeţul/sectorul .............., codul poştal ............, telefon ..............., fax ..............., e-mail ............., site ..................,
    având în vedere dispoziţiile Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, solicit prin prezenta cerere afişarea ofertei de vânzare anexată, în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    Am cunoştinţă despre existenţa următorilor preemptori pentru exercitarea dreptului de preempţiune asupra ofertei mele de vânzare:
    [ ] preemptori de rang I: coproprietarii, rudele de gradul I, soţii, rudele şi afinii până la gradul al treilea inclusiv ………………;
    [ ] preemptori de rang II: proprietarii investiţiilor agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei, irigaţii exclusiv private şi/sau arendaşii. În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiţii agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei şi pentru irigaţii, prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiţii ....................................................................;
    [ ] preemptori de rang III: proprietarii şi/sau arendaşii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, ...............................................;
    [ ] preemptori de rang IV: tinerii fermieri ...................................................................…;
    [ ] preemptori de rang V: Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi unităţile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, organizate şi reglementate prin Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi instituţiile de învăţământ cu profil agricol, în scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destinaţia strict necesară cercetării agricole, aflate în vecinătatea loturilor existente în patrimoniul acestora:
    ..................................................................................................................................…..;

    [ ] preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/reşedinţa situat/situată în unităţile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unităţile administrativ-teritoriale vecine .................................................................................;
    [ ] preemptori de rang VII: statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului ........................ .

    Declar că terenul în suprafaţă de ......... ha situat în extravilanul localităţii .................., identificat cu număr cadastral ............., înscris în cartea funciară nr. ................... a localităţii ......................., care face obiectul ofertei de vânzare aparţine ..................... .
    Declar că:
    - terenul face obiectul unor litigii sau al unei proceduri de executare silită: Da \u-3928? Nu \u-3928?;
    – terenul este grevat de sarcini: Da \u-3928? Nu \u-3928?;
    – am cunoştinţă şi am respectat prevederile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan pe care sunt situri arheologice clasate.

    În susţinerea cererii depun următoarele acte doveditoare:
    1 ..........................;
    2 .......................... .

    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.
    Vânzător/Împuternicit,
    ...............................................
          (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura
    .......................................
    Data ...............................
    L.S.
    NOTE:
    - Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
    – Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din registrul comerţului sau cu numărul din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

    ^(1) Se completează de către: asociat, administrator, împuternicit, întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale etc.
    ^(2) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativă de credit/societate cooperativă/cooperativă agricolă/grup european de interes economic/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/întreprindere familială/întreprindere individuală etc.


    ANEXA 1B

    la normele metodologice
    (1) - Model -
    - Formular pentru persoane fizice -
    OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN
    Subsemnatul/Subsemnata^1), ........................., CNP ........................, având adresa de comunicare în: localitatea ................., str. .................. nr. .........., bl. ........., sc. ........., et. .........., ap. ..........., judeţul/sectorul ........................., codul poştal ......................., e-mail ..................., tel. .................., vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de ............. (ha), la preţul de (*) ........... (lei)
    Condiţiile de vânzare^2) sunt următoarele: ........................
    Date privind identificarea terenului

┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┐
│ │Informaţii privind amplasamentul terenului │Categoria│ │
│ ├───────┬─────────┬─────────┬────────┬─────┬───────┤de │ │
│Specificare│Oraşul/│Suprafaţa│Număr │Număr de│Număr│Număr │folosinţă│Observaţii│
│ │Comuna/│(ha) │cadastral│carte │tarla│parcelă│^3) │ │
│ │Judeţul│(*) │(**) │funciară│/lot │(**) │(**) │ │
│ │(*) │ │ │(**) │(**) │ │ │ │
├───────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┤
│Se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│completează│ │ │ │ │ │ │ │ │
│de către │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vânzător. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┤
│Verificat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│primărie^4)│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴───────┴─────────┴─────────┴────────┴─────┴───────┴─────────┴──────────┘


    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.
    Vânzător/Împuternicit,
    .......................................................
                 (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura
    .......................................................
    L.S.
    Data ...............................................
    NOTE:
    - Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
    – Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.

    ^1) Se completează numele şi prenumele proprietarului terenului.
    ^2) Se va completa în cifre şi litere.
    ^3) Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan conform art. 2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^4) Se completează cu „X“ rubricile în care informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidenţele fiscale, evidenţele de stare civilă, altele asemenea.

    (2) - Model -
    - Formular pentru persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică care se înregistrează în registrul comerţului -
    OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN
    Subscrisa^1), ......................., CIF/CUI ....................., având adresa de comunicare în localitatea ......................., str. ................ nr. .........., bl. ......, sc. ........, et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul .................., codul poştal .................., e-mail ....................,
    vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de ........... (ha), la preţul de (*).............. (lei).
    Condiţiile de vânzare^2) sunt următoarele: ..............................
    Date privind identificarea terenului

┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┐
│ │Informaţii privind amplasamentul terenului │Categoria│ │
│ ├───────┬─────────┬─────────┬────────┬─────┬───────┤de │ │
│Specificare│Oraşul/│Suprafaţa│Număr │Număr de│Număr│Număr │folosinţă│Observaţii│
│ │Comuna/│(ha) │cadastral│carte │tarla│parcelă│^3) │ │
│ │Judeţul│(*) │(**) │funciară│/lot │(**) │(**) │ │
│ │(*) │ │ │(**) │(**) │ │ │ │
├───────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┤
│Se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│completează│ │ │ │ │ │ │ │ │
│de către │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vânzător. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┤
│Verificat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│primărie^4)│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴───────┴─────────┴─────────┴────────┴─────┴───────┴─────────┴──────────┘


    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.
    Vânzător/Împuternicit,
    ........................................................
                 (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura ....................
    L.S.
    Data ..............................
    NOTE:
    - Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
    – Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.

    ^1) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale, proprietar al terenului: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativă de credit/societate cooperativă/cooperativă agricolă/grup european de interes economic/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/întreprindere familială/întreprindere individuală etc.
    ^2) Se va completa în cifre şi litere.
    ^3) Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan conform art. 2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^4) Se completează cu „X“ rubricile în care informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidenţele fiscale, evidenţele de stare civilă, altele asemenea.


    ANEXA 1C

    la normele metodologice
    LISTA
    preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferinţă
    - Model -

┌─────────────────────────┬─────────────────┐
│Judeţul ^(*) │Registrul de │
│ │evidenţă │
├─────────────────────────┤Nr. .............│
│Unitatea │din │
│administrativ-teritorială│.................│
│(*) │(*) │
│ │ │
└─────────────────────────┴─────────────────┘


    LISTA
    preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferinţă
    Ca urmare a înregistrării Ofertei de vânzare nr. ..................... depuse de ....................., în calitate de vânzător, pe baza evidenţelor deţinute la nivelul primăriilor şi a informaţiilor cuprinse în oferta de vânzare au fost identificaţi următorii preemptori:
    1. preemptori de rang I: coproprietarii, rudele de gradul I, soţii, rudele şi afinii până la gradul al treilea inclusiv

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│ │Nume şi prenume │ │
│ │persoană fizică/ │ │
│ │Denumire persoană/ │ │
│ │persoane juridică/ │Adresă │
│Nr. │juridice, asociaţii şi │domiciliu│
│crt.│alte entităţi fără │/ │
│ │personalitate juridică,│reşedinţă│
│ │precum şi persoane │/sediu │
│ │juridice care nu se │ │
│ │înregistrează în │ │
│ │registrul comerţului │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│1. │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│2. │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│... │ │ │
└────┴───────────────────────┴─────────┘    2. preemptori de rang II: proprietarii investiţiilor agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei, irigaţii exclusiv private şi/sau arendaşii. În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiţii agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei şi pentru irigaţii, prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiţii.

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│ │Nume şi prenume │ │
│ │persoană fizică/ │ │
│ │Denumire persoană/ │ │
│ │persoane juridică/ │Adresă │
│Nr. │juridice, asociaţii şi │domiciliu│
│crt.│alte entităţi fără │/ │
│ │personalitate juridică,│reşedinţă│
│ │precum şi persoane │/sediu │
│ │juridice care nu se │ │
│ │înregistrează în │ │
│ │registrul comerţului │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│1. │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│2. │ │ │
└────┴───────────────────────┴─────────┘    3. preemptori de rang III: proprietarii şi/sau arendaşii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│ │Nume şi prenume │ │
│ │persoană fizică/ │ │
│ │Denumire persoană/ │ │
│ │persoane juridică/ │Adresă │
│Nr. │juridice, asociaţii şi │domiciliu│
│crt.│alte entităţi fără │/ │
│ │personalitate juridică,│reşedinţă│
│ │precum şi persoane │/sediu │
│ │juridice care nu se │ │
│ │înregistrează în │ │
│ │registrul comerţului │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│1. │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│2. │ │ │
└────┴───────────────────────┴─────────┘    4. preemptori de rang IV: tinerii fermieri

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│ │Nume şi prenume │ │
│ │persoană fizică/alte │Adresă │
│ │entităţi fără │domiciliu│
│Nr. │personalitate juridică,│/ │
│crt.│precum şi persoane │reşedinţă│
│ │juridice care nu se │/sediu │
│ │înregistrează în │ │
│ │registrul comerţului │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│1. │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│2. │ │ │
└────┴───────────────────────┴─────────┘    5. preemptori de rang V: Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi unităţile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, organizate şi reglementate prin Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi instituţiile de învăţământ cu profil agricol, în scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destinaţia strict necesară cercetării agricole, aflate în vecinătatea loturilor existente în patrimoniul acestora

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│ │Denumire persoană/ │ │
│ │persoane juridică/ │ │
│ │juridice, asociaţii şi │Adresă │
│Nr. │alte entităţi fără │domiciliu│
│crt.│personalitate juridică,│/ │
│ │precum şi persoane │reşedinţă│
│ │juridice care nu se │/sediu │
│ │înregistrează în │ │
│ │registrul comerţului │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│1. │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│2. │ │ │
└────┴───────────────────────┴─────────┘    6. preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/reşedinţa situat/situată în unităţile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unităţile administrativ-teritoriale vecine

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│ │Nume şi prenume │ │
│ │persoană fizică/ │ │
│ │Denumire persoană/ │ │
│ │persoane juridică/ │Adresă │
│Nr. │juridice, asociaţii şi │domiciliu│
│crt.│alte entităţi fără │/ │
│ │personalitate juridică,│reşedinţă│
│ │precum şi persoane │/sediu │
│ │juridice care nu se │ │
│ │înregistrează în │ │
│ │registrul comerţului │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│1. │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│2. │ │ │
└────┴───────────────────────┴─────────┘    7. preemptori de rang VII: statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│ │Denumire persoană/ │ │
│ │persoane juridică/ │ │
│ │juridice, asociaţii şi │Adresă │
│Nr. │alte entităţi fără │domiciliu│
│crt.│personalitate juridică,│/ │
│ │precum şi persoane │reşedinţă│
│ │juridice care nu se │/sediu │
│ │înregistrează în │ │
│ │registrul comerţului │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│1. │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│2. │ │ │
└────┴───────────────────────┴─────────┘
    Primar,
    .......................................................
            (numele şi prenumele/semnătura)
    L.S. Secretar primărie,
    .......................................................
           (numele şi prenumele/semnătura)
    NOTĂ:
    Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.


    ANEXA 1D

    la normele metodologice
    - Model -
    - Formular -
    NOTIFICARE PREEMPTORI

┌─────────────────────────┬─────────────────┐
│Judeţul (*) │Registrul de │
│ │evidenţă │
├─────────────────────────┤Nr. .............│
│Unitatea │din │
│administrativ-teritorială│.................│
│(*) │(*) │
│ │ │
└─────────────────────────┴─────────────────┘


    În temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă ......................................., CNP/CIF .......................... (*), nr. înregistrare ................................... (**) în calitate de ........................, având domiciliul/reşedinţa/sediul social/secundar în: localitatea ........................, str. ..................... nr. .........., bl. .........., sc. ........., et. ........., ap. .............., judeţul/sectorul ........................., codul poştal ...................., e-mail ....................., tel. ......................, Oferta de vânzare nr. ............. din data de ................, depusă de ................................., privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de ................ (ha), nr. cadastral ...................., nr. carte funciară................, nr. tarla........... nr. parcelă ........., categorie de folosinţă ..............., la preţul de ................... (lei), afişată la sediul/site-ul .............. Primăriei .........................., judeţul .....................
    Primar,
    ..................................................................
                  (numele şi prenumele/semnătura)
    L.S. Secretar primărie,
    ..................................................................
                  (numele şi prenumele/semnătura)
    NOTE:
    - Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
    – Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din registrul comerţului sau cu numărul din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
    – Notificarea se emite pentru fiecare preemptor menţionat în lista preemptorilor.


    ANEXA 1E

    la normele metodologice
    (1) - Model -
    - Formular pentru persoane fizice -
    COMUNICARE DE ACCEPTARE
    a ofertei de vânzare

┌────────────────┬─────────────────────┐
│ │Nr. unic de │
│Judeţul/ │înregistrare a │
│localitatea (*) │comunicării de │
│ │acceptare din │
├────────────────┤Registrul de evidenţă│
│ │................. │
│Primăria (*) │din ...../..../.... │
│ │(zi/lună/an) (*) │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Numele şi │ │
│prenumele │Semnătura │
│funcţionarului │funcţionarului care │
│primăriei care │primeşte oferta de │
│primeşte cererea│vânzare (*) │
│(*) │ │
└────────────────┴─────────────────────┘


    Stimată doamnă/Stimate domnule primar,
    1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, ..............................., CNP ................................, în calitate de ......................, identificat/identificată cu ................... seria ............. nr. .........., data şi locul naşterii ..........................., localitatea ............................., judeţul/ţara .........................,
    2. (*) cu domiciliul în: localitatea ........................, str. .................. nr. ..............., bl. ..........., sc. .........., et. ........, ap. .........., judeţul/sectorul ................., codul poştal ..............., ţara ...................., telefon ................, fax ....................., e-mail ...................., cetăţenia .................., starea civilă ...................,
    3. (**) reşedinţa în România (dacă este cazul):
    localitatea ............................., str. ........... nr. ........., bl. .........., sc. .........., et. ..........., ap. ..........., judeţul/sectorul .................., codul poştal ............, telefon ...., fax ............, e-mail ........................,
    4. (***) prin .......(numele şi prenumele)......., CNP/CIF ..........................., în calitate de ........................, conform ...................., localitatea .................., str. ......... nr. .........., bl. ............., sc. ............., et. ........., ap. ............, judeţul/sectorul ................., codul poştal .................., telefon ................, fax .............. e-mail ..............,
    prin prezenta îmi exprim intenţia fermă de cumpărare şi accept oferta de vânzare pentru terenul agricol extravilan în suprafaţă de ........ ha, identificat cu număr cadastral .................., înscris în cartea funciară nr. ................... a localităţii ................, afişată în data de ................ la sediul Primăriei ......................... .
    Preţul oferit pentru cumpărare este de (*)................... lei. (Preţul se va scrie în cifre şi litere.)
    În susţinerea comunicării de acceptare şi a calităţii de preemptor, depun următoarele acte doveditoare:
    1. .........................;
    2. ........................ .

    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.
    Preemptor potenţial cumpărător/Împuternicit,
    ..........................................................
                 (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura
    ..............................................
    Data .....................................
    NOTE:
    - Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
    – Câmpurile notate cu (**) se completează de către cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene.
    – Câmpurile notate cu (***) se completează dacă este cazul.


    (2) - Model -
    - Formular pentru persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică care se înregistrează în registrul comerţului -
    COMUNICARE DE ACCEPTARE A OFERTEI DE VÂNZARE

┌────────────────┬─────────────────────┐
│ │Nr. unic de │
│Judeţul/ │înregistrare a │
│localitatea (*) │comunicării de │
│ │acceptare din │
├────────────────┤Registrul de evidenţă│
│ │.............. │
│Primăria (*) │din ...../..../.... │
│ │(zi/lună/an) (*) │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Numele şi │ │
│prenumele │Semnătura │
│funcţionarului │funcţionarului care │
│primăriei care │primeşte oferta de │
│primeşte cererea│vânzare (*) │
│(*) │ │
└────────────────┴─────────────────────┘


    Stimată doamnă primar/Stimate domnule primar,
    1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, ............................, domiciliat/domiciliată în str. ..................... nr. .........., bl. ........, sc. ........, ap. ........, judeţul/sectorul .............., telefon ......................, act de identitate ......................, seria ........... nr. ....................., eliberat de ............... la data ..................., CNP/CIF/CUI ................., în calitate de .................., prin ..................... conform ................................
    2. (*) pentru: .............................
    având număr de ordine în registrul comerţului ......................., cod unic de înregistrare .........................
    3. (*) cu sediul în: localitatea ......................, str. ............. nr. ......., bl. ......., sc. ......., et. ........, ap. ........, judeţul/sectorul ........., codul poştal ............, telefon .........., fax ..................., e-mail ................., website ........................,
    prin prezenta îmi exprim intenţia de cumpărare şi accept oferta de vânzare pentru terenul agricol în suprafaţă de ......... ha, identificat cu număr cadastral ..................., înscris în cartea funciară nr. ............... a localităţii ..................., făcută de ................... şi afişată în data de ................ la sediul Primăriei .................... .
    Preţul oferit pentru cumpărare este de (*) ............................ lei. (Preţul se va scrie în cifre şi litere.)
    În susţinerea comunicării de acceptare şi a calităţii de preemptor, depun următoarele acte doveditoare:
    1. .................;
    2. ................ .

    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.
    Preemptor potenţial cumpărător/împuternicit,
    ............................................................
                  (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura
    ..................................
    L.S.
    Data ...........................
    NOTE:
    - Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
    – Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/companie naţională/societate naţională/regie autonomă/cooperativă de credit/casă centrală/societate cooperativă/cooperativă agricolă/institut naţional de cercetare-dezvoltare/grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant)/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale.    ANEXA 1F

    la normele metodologice
    (1) - Model -
    - Formular pentru persoane fizice -
    CERERE PENTRU ÎNREGISTRAREA OFERTEI DE CUMPĂRARE

┌────────────────┬─────────────────────┐
│ │Nr. unic de │
│Judeţul/ │înregistrare a │
│localitatea (*) │comunicării de │
│ │acceptare din │
├────────────────┤Registrul de evidenţă│
│ │.............. │
│Primăria (*) │din ...../..../.... │
│ │(zi/lună/an) (*) │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Numele şi │ │
│prenumele │Semnătura │
│funcţionarului │funcţionarului care │
│primăriei care │primeşte oferta de │
│primeşte cererea│vânzare (*) │
│(*) │ │
└────────────────┴─────────────────────┘


    Stimată doamnă/Stimate domnule primar,
    1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, ..............................., CNP ................................, în calitate de ......................, identificat/identificată cu ................... seria ............. nr. .........., data şi locul naşterii ..........................., localitatea ............................., judeţul/ţara .........................,
    2. (*) cu domiciliul în: localitatea ........................, str. .................. nr. ..............., bl. ..........., sc. .........., et. ........, ap. .........., judeţul/sectorul ................., codul poştal ..............., ţara ...................., telefon ................, fax ....................., e-mail ...................., cetăţenia .................., starea civilă ...................,
    3. (**) reşedinţa în România (dacă este cazul):
    localitatea ............................., str. ............... nr. ......., bl. ........, sc. ......., et. ......., ap. ......., judeţul/sectorul .................., codul poştal ............, telefon ...., fax ............, e-mail ........................,
    4. (***) prin ......(numele şi prenumele)......., CNP/CIF ............., în calitate de ........................, conform ...................., localitatea .................., str. ............... nr. ......., bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ................., codul poştal .................., telefon ................, fax .............. e-mail ..............,
    prin prezenta îmi exprim intenţia fermă de cumpărare şi accept oferta de vânzare pentru terenul agricol extravilan în suprafaţă de ........ ha, identificat cu număr cadastral .................., înscris în cartea funciară nr. ................... a localităţii .............., şi afişată în data de ................ la sediul Primăriei ......................... .
    Preţul oferit pentru cumpărare este de (*)................... lei. (Preţul se va scrie în cifre şi litere.)
    În susţinerea cererii pentru înregistrarea ofertei de cumpărare depun următoarele acte doveditoare:
    1. ................;
    2. ................;
    3. ............... .

    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.
    Potenţial cumpărător/Împuternicit,
    ..............................................................
                   (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura
    .......................................
    Data ..............................
    NOTE:
    - Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
    – Câmpurile notate cu (**) se completează de către cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene.
    – Câmpurile notate cu (***) se completează dacă este cazul.


    (2) - Model -
    - Formular pentru persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică care se înregistrează în registrul comerţului -
    CERERE PENTRU ÎNREGISTRAREA OFERTEI DE CUMPĂRARE

┌────────────────┬─────────────────────┐
│ │Nr. unic de │
│Judeţul/ │înregistrare a │
│localitatea (*) │comunicării de │
│ │acceptare din │
├────────────────┤Registrul de evidenţă│
│ │.............. │
│Primăria (*) │din ...../..../.... │
│ │(zi/lună/an) (*) │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Numele şi │ │
│prenumele │Semnătura │
│funcţionarului │funcţionarului care │
│primăriei care │primeşte oferta de │
│primeşte cererea│vânzare (*) │
│(*) │ │
└────────────────┴─────────────────────┘


    Stimată doamnă/Stimate domnule primar,
    1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, ............................, domiciliat/domiciliată în str. .................. nr. ........., bl. ........, sc. ......., ap. ....., judeţul/sectorul .............., telefon ......................, act de identitate ......................, seria ........... nr. .........., eliberat de ............... la data de ..................., CNP/CIF/CUI ................., în calitate de .................., prin ..................... conform ................................,
    2. (*) pentru: .............................
    având număr de ordine în registrul comerţului ......................., cod unic de înregistrare .........................,

    3. (*) cu sediul în: localitatea ......................, str. ........... nr. ........., bl. ......, sc. ........, et. ........., ap. ......., judeţul/sectorul ........., codul poştal ............, telefon .........., fax ..................., e-mail ................., website ........................,
    prin prezenta îmi exprim intenţia de cumpărare şi accept oferta de vânzare pentru terenul agricol în suprafaţă de ......... ha, identificat cu număr cadastral ..................., înscris în cartea funciară nr. ............... a localităţii ..................., făcută de ................... şi afişată în data de ................ la sediul Primăriei .................... .
    Preţul oferit pentru cumpărare este de (*) .................. lei. (Preţul se va scrie în cifre şi litere.)
    În susţinerea cererii pentru înregistrarea ofertei de cumpărare depun următoarele acte doveditoare:
    1. .......................;
    2. ...................... .

    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.
    Preemptor potenţial cumpărător/Împuternicit,
    ..........................................................................
                          (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura
    ..........................................................................
    L.S.
    Data .......................
    NOTE:
    - Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
    – Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/companie naţională/societate naţională/regie autonomă/cooperativă de credit/casă centrală/societate cooperativă/cooperativă agricolă/institut naţional de cercetare-dezvoltare/grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant)/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale.    ANEXA 1G

    la normele metodologice
    (1) - Model -
    - Formular -
    DECIZIA
    persoanei fizice privind alegerea preemptorului/potenţialului cumpărător
    Stimată doamnă/Stimate domnule primar,
    Subsemnatul/Subsemnata, ..........................., identificat/identificată cu ...... seria ........ nr. ............, eliberat(ă) de .................., CNP ............................., având domiciliul în .........................., str. .......................... nr. ........., bl. ........, sc. ......., et. ........, ap. ........, judeţul/sectorul ............., în calitate de vânzător al terenului agricol situat în extravilanul ....................., în suprafaţă de .............. (ha), nr. cadastral ..............la preţul de (*) ............... (lei), declar pe propria răspundere că accept comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare/oferta de cumpărare nr. ......./.......... depusă de domnul/doamna ..................................., prin care a fost acceptată oferta de vânzare nr. ......../................. .
    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.
    Vânzător/Împuternicit,
    .......................................................
                  (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura ....................
    L.S.
    Data ..............................
    NOTĂ:
    - Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.


    (2) - Model -
    - Formular -
    DECIZIA
    persoanei juridice privind alegerea preemptorului/potenţialului cumpărător
    Stimată doamnă/Stimate domnule primar,
    Subscrisa, .........................., CIF/CUI .................., J.../......./......., având sediul social/secundar în localitatea ................, str. ................... nr. ........, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul .................., codul poştal .................., e-mail ...................., tel. ......................, reprezentată de domnul/doamna ........................................, având funcţia de ...............................,
    identificat/identificată cu C.I. seria ....... nr. .........., CNP ........................................., în calitate de vânzător al terenului agricol situat în extravilanul .........................., în suprafaţă de ................ (ha), nr. cadastral .............. la preţul de (*) ............... (lei), declar pe propria răspundere că accept comunicarea de acceptare/oferta de cumpărare nr. ....../.......... depusă de domnul/doamna ............................ prin care a fost acceptată oferta de vânzare nr. ......../................. .
    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.
    Vânzător/Împuternicit,
    .....................................................,
              (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura ....................
    L.S.
    Data ..............................
    NOTĂ:
    - Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.    ANEXA 1H

    la normele metodologice
    (1)
    - Model -
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Structura centrală/Structura teritorială
    AVIZ FINAL
    Nr. .......... din ................
    În temeiul art. 9 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere oferta de vânzare depusă de .................., CNP ...................., domiciliat în ............., str. ......... nr. ............, bl. ....., sc. ......, ap. ..........., judeţul/sectorul ..........., telefon ..........., act de identitate ......... seria .............. nr. ................., eliberat de ............. la data ............, în calitate de vânzător, şi înregistrată la primărie cu nr. ............ din ..............., ca urmare a verificării modului de respectare a procedurii prevăzute de lege privind exercitarea dreptului de preempţiune,
    se emite
    AVIZ FINAL
    în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică de către notarul public sau pronunţării de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care ţine locul contractului de vânzare, pentru .................., în calitate de preemptor ....................., CNP .................., domiciliat în ................., str. ............ nr. ......., bl. ....., sc. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ............., telefon .........., act de identitate .............. seria .............. nr. ..............., eliberat de ................. la data .................., ales de vânzător pentru cumpărarea terenului agricol situat în extravilanul localităţii ......................., tarlaua ............, parcela ..............., judeţul ....................., identificat cu număr cadastral ....................., înscris în cartea funciară nr. ................. a localităţii ..................., în următoarele condiţii:
    - suprafaţa de teren agricol care face obiectul vânzării ................ hectare;
    – preţul de vânzare ................... lei.

    Director/Director executiv,
    ....................................................
                   (numele şi prenumele)
    ....................................................
                           (semnătura)
    (2) - Model -
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Structura centrală/Structura teritorială
    AVIZ
    Nr. .......... din ................
    În temeiul art. 9 alin. (2) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere oferta de vânzare depusă de ................, CNP ...................., domiciliat(ă) în ............., str. ......... nr. ............, bl. ....., sc. ......, ap. ..........., judeţul/sectorul ..........., telefon ..........., act de identitate ......... seria .............. nr. ................., eliberat de ............. la data ............, în calitate de vânzător, şi înregistrată la primărie cu nr. ............ din ..............., ca urmare a verificării modului de respectare a procedurii prevăzute de lege privind îndeplinirea condiţiilor de către potenţialul cumpărător,
    se emite
    AVIZ
    în vederea încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public sau pronunţării de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care ţine locul contractului de vânzare, pentru numitul/numita/subscrisa .........................., CNP/CIF ................, având domiciliul/reşedinţa/sediul social/secundar în .............., str. ............... nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ............., telefon .........., act de identitate .............. seria .............. nr. ..............., eliberat de ................. la data .................., ales de vânzător pentru cumpărarea terenului agricol situat în extravilanul localităţii ......................, tarlaua ............, parcela ..............., judeţul ............., identificat cu număr cadastral ................., înscris în cartea funciară nr. ................. a localităţii ..................., în următoarele condiţii:
    - suprafaţa de teren agricol care face obiectul vânzării ................ ha;
    – preţul de vânzare ................... lei.

    Director/Director executiv,
    .....................................................
                  (numele şi prenumele)
    .....................................................
                         (semnătura)

    (3) - Model -
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Structura centrală/Structura teritorială
    AVIZ NEGATIV
    Nr. .......... din ...................
    În temeiul art. 10 alin. (3) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere oferta de vânzare depusă de ......................., CNP ......................, domiciliat în .........., str. .............. nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ................, telefon .............., act de identitate ............. seria ........ nr. .........., eliberat de ........... la data ................, în calitate de vânzător, şi înregistrată la primărie cu nr. ........... din ...................,
    ca urmare a verificării modului de respectare a procedurii prevăzute de lege, s-au constatat următoarele:
    în fapt ...................................
    în drept ...............................
    se emite
    AVIZ NEGATIV
    încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public sau pronunţării de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care ţine locul contractului de vânzare, pentru ................., în calitate de preemptor/potenţial cumpărător ....................., CNP ...................., domiciliat în .................., str. ........ nr. ......, bl. ......, sc. ......., ap. ......, judeţul/sectorul ................, telefon .............., act de identitate .................. seria ................. nr. ................, eliberat de ............. la data ....................., ales de vânzător pentru cumpărarea terenului agricol situat în extravilanul localităţii ......................, tarlaua ............., parcela ...................., judeţul .................., identificat cu număr cadastral ......................, înscris în cartea funciară nr. .............. a localităţii .................., făcută de ........................
    Prezentul aviz poate fi contestat în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    Director/Director executiv,
    ...................................................
                  (numele şi prenumele)
    ..................................................
                        (semnătura)
    L.S.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016