Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.094 din 28 mai 2021  privind modificarea şi completarea Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural şi dezvoltarea audienţei şi a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.231/2019     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.094 din 28 mai 2021 privind modificarea şi completarea Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural şi dezvoltarea audienţei şi a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.231/2019

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 607 din 18 iunie 2021
    Ţinând cont de prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407 din 18 decembrie 2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
    în conformitate cu avizele favorabile ale Consiliului Concurenţei nr. 15.498 din 20.11.2018, respectiv nr. 15.996 din 23.12.2020 privind aprobarea, modificarea şi completarea Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural şi dezvoltarea audienţei şi a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA,
    în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere Ordinul ministrului culturii nr. 2.817/2020*) pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Culturii,
    în aplicarea dispoziţiilor Ordinului ministrului culturii nr. 3.110/2020*) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de Management a Proiectului, cu modificările şi completările ulterioare,
    *) Ordinele ministrului culturii nr. 2.817/2020 şi nr. 3.110/2020, precum şi Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.324/2017 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    având în vedere dispoziţiile Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.324/2017*) privind desemnarea UMP pentru a prelua integral atribuţiile de operator de program pentru Programul PA14 „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural şi schimb cultural“ din cadrul Mecanismului financiar SEE 2014-2021,
    în aplicarea dispoziţiilor Acordului de program, încheiat între Comitetul Mecanismului financiar al SEE şi Punctul naţional de contact pentru implementarea Programului „RO-CULTURA“, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul culturii emite următorul ordin:
    ART. I
    Schema de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural şi dezvoltarea audienţei şi a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.231/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 şi 286 bis din 15 aprilie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 7, litera t se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "t. dublă finanţare - finanţarea unor costuri care au fost deja acoperite/decontate din Mecanismul financiar SEE sau alte surse de finanţare sau finanţarea aceleiaşi activităţi din mai multe surse, respectiv solicitantul/beneficiarul de ajutor de minimis sau partenerul de proiect a beneficiat sau beneficiază de sprijin financiar din fonduri publice/fonduri externe nerambursabile pentru implementarea proiectului (identitate de obiective, rezultate, activităţi etc.) sau a unor activităţi aferente proiectului sau pentru acoperirea unor cheltuieli decontate în cadrul proiectului. Nu este permisă finanţarea complementară a activităţilor proiectului din fonduri publice/fonduri externe nerambursabile, altele decât finanţarea nerambursabilă acordată în condiţiile prezentei scheme;"

    2. La articolul 7, după litera pp se introduc trei noi litere, literele qq-ss, cu următorul cuprins:
    "qq. amenajare/reamenajare - organizarea/aranjarea unui spaţiu în vederea unei anumite utilizări. Acţiunea cea mai simplă de amenajare este igienizarea (lucrări de curăţare, zugrăveli, vopsitorii etc.), iar lucrările de igienizare pot fi realizate de beneficiar în regie proprie sau prin contractarea unui operator economic. Acţiuni mai complexe de amenajare pot consta în restructurări/remodelarea spaţiului, reparaţii sau renovări, incluzând lucrări de construcţii, instalaţii şi/sau echipare cu aparate, utilaje, mobilier etc., iar acestea pot fi realizate de beneficiari numai în baza unei documentaţii realizate de către un arhitect sau designer. Departajarea între cele două tipuri se va face de la caz la caz, în funcţie de specificul lucrărilor;
rr. lucrare de construcţie care nu necesită autorizaţie de construire - lucrare de amenajare sau reamenajare a spaţiilor necesare desfăşurării activităţilor proiectului, pentru a cărei executare nu este necesară obţinerea unei autorizaţii de construire, care se încadrează în categoriile de lucrări prevăzute la art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
ss. lucrare cu caracter provizoriu - tip de lucrare care se realizează, de regulă, din materiale şi alcătuiri care permit demontarea rapidă în vederea aducerii terenului la starea iniţială, precum confecţii metalice, piese de lemn, materiale plastice ori altele asemenea, şi sunt de dimensiuni reduse. Astfel de construcţii pot fi realizate, de exemplu, cu ocazia organizării unui eveniment (festival, expoziţie temporară etc.), fiind dezafectate după finalizarea acestuia."

    3. La articolul 9 alineatul (3), litera b se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b. Se aplică atunci când solicitantul este tip IMM:
    (i) la depunerea cererii de finanţare, are deja domeniul de activitate vizat de proiect, înscris în obiectul de activitate - clase CAEN, conform certificatului constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a societăţii; şi
    (ii) în etapa de implementare a proiectului, domeniul de activitate - clase CAEN - trebuie să fie autorizat, conform certificatului constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, la sediul/sediile principal(e) sau secundar(e) identificat(e) ca loc/locuri) de implementare a proiectului sau la terţi, atunci când activităţile din cadrul proiectului sunt implementate în alte locuri decât sediul social sau sediile secundare;"

    4. La articolul 9 alineatul (3), litera c se abrogă.
    5. La articolul 9 alineatul (3) litera d, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. solicitantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile cu privire la plata impozitelor şi taxelor la bugetele locale şi la bugetul de stat în conformitate cu legile în vigoare şi nu beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor. Această condiţie nu se aplică atunci când valoarea obligaţiilor de plată nete este mai mică de 1/12 din totalul obligaţiilor datorate la bugetul de stat în ultimele 12 luni, respectiv valoarea obligaţiilor de plată este mai mică de 1/6 din totalul obligaţiilor datorate la bugetul local în ultimul semestru;"

    6. La articolul 9 alineatul (3), după litera m se introduc patru noi litere, literele n-q, cu următorul cuprins:
    "n. nu este rezident în scopuri fiscale sau înmatriculat în temeiul legilor din jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale;
o. nu este controlat, direct sau indirect, de către acţionarii din jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante, în funcţie de beneficiarul real, astfel cum este definită în art. 3 pct. 6 din Directiva 2015/849;
p. nu controlează, direct sau indirect, filialele sau nu deţine unităţi permanente proprii în jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale;
q. nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale."

    7. La articolul 10 alineatul (4) litera c, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. partenerul nu şi-a îndeplinit obligaţiile cu privire la plata impozitelor şi taxelor la bugetele locale şi la bugetul de stat în conformitate cu legile în vigoare şi nu beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor. Această condiţie nu se aplică atunci când valoarea obligaţiilor de plată nete este mai mică de 1/12 din totalul obligaţiilor datorate la bugetul de stat în ultimele 12 luni, respectiv valoarea obligaţiilor de plată este mai mică de 1/6 din totalul obligaţiilor datorate la bugetul local în ultimul semestru;"

    8. La articolul 11, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Rata finanţării este de până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului."

    9. La articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Bugetul proiectului se întocmeşte în lei. Fără a aduce atingere prevederilor alin. (3), pentru a estima încadrarea în valoarea sprijinului financiar nerambursabil, solicitantul va lua în considerare cursul InforEuro din luna lansării apelului de proiecte."

    10. La articolul 24, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
    "(5) Stabilirea cuantumului sprijinului financiar nerambursabil ce va fi acordat se realizează în etapa de contractare, indiferent de suma solicitată la momentul depunerii proiectului.
(6) Fără a aduce atingere prevederilor art. 11 alin. (8) şi art. 13 alin. (3) din prezenta schemă, în situaţia în care suma solicitată cu titlu de sprijin financiar nerambursabil depăşeşte pragul de 200.000 euro, raportat la cursul InforEuro din luna semnării contractului de finanţare, diferenţa va constitui cheltuială neeligibilă şi va fi suportată din resurse proprii, altele decât cele aferente cofinanţării/contribuţiei proprii, astfel cum aceasta este definită la art. 7 din prezenta schemă."

    11. La articolul 29, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) În cazul în care sunt prevăzute lucrări de construcţie care nu necesită autorizaţie de construire, astfel cum sunt definite la art. 7 din prezenta schemă, beneficiarul are următoarele obligaţii:
    a. dacă prin acţiunile de amenajare s-au realizat lucrări cu caracter provizoriu, în sensul definiţiei de la art. 7 din prezenta schemă, la finalul activităţii/evenimentului, beneficiarul va proceda la demontarea rapidă în vederea ducerii terenului la starea iniţială;
    b. dacă prin acţiunile de amenajare s-au realizat lucrări de tipul igienizărilor şi/sau restructurărilor/renovărilor/reparaţiilor, spaţiul amenajat va fi operaţional şi va fi utilizat numai în conformitate cu obiectivele proiectului pe întreaga perioadă de sustenabilitate a proiectului, astfel cum este prezentată în Ghidul solicitantului."    ART. II
    Prevederile prezentului ordin se aplică proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte pregătite şi lansate după data intrării sale în vigoare.

    ART. III
    Proiectelor aflate în etapele de evaluare şi selecţie, precontractare, contractare sau în implementare li se aplică prevederile schemei de ajutor de minimis în vigoare la data lansării apelurilor de proiecte în cadrul cărora au fost depuse.

    ART. IV
    Unitatea de management a proiectului din cadrul Ministerului Culturii va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul culturii,
                    Camelia Veronica Marcu,
                    secretar general

    Bucureşti, 28 mai 2021.
    Nr. 3.094.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016