Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.029 din 9 octombrie 2019  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.025/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.029 din 9 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.025/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 865 din 28 octombrie 2019
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) şi ale art. 18 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul culturii şi identităţii naţionale emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.025/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 7 februarie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La anexa nr. 1 articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Institutul Naţional al Patrimoniului, denumit în continuare Institutul, este o instituţie publică de cultură de importanţă naţională, cu personalitate juridică, cu activitate în domeniul protejării, restaurării, cercetării şi promovării patrimoniului cultural, aflată în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat."

    2. La anexa nr. 1, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Institutul are următoarele atribuţii principale:
    a) gestionează, în condiţiile legii, fondurile destinate cercetării, expertizării, proiectării şi executării lucrărilor de consolidare - restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice, alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 86/2019, cu modificările ulterioare;
    b) propune spre aprobare Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale programe şi proiecte de restaurare a monumentelor istorice şi asigură gestionarea acestora, potrivit legii;
    c) fundamentează, în conformitate cu normele privind creditarea, elaborate de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi aprobate prin hotărâre a Guvernului, necesarul de credite; stabileşte priorităţile şi evaluează documentaţiile prezentate de persoanele de drept privat în vederea obţinerii de credite fără dobândă, cu dobândă redusă sau cu dobândă legală, pentru efectuarea de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute;
    d) gestionează, prin acordarea de credite în conformitate cu prevederile lit. c), sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, precum şi din alte surse cu aceeaşi destinaţie, obţinute în condiţiile legii; sumele încasate din rambursări de credite şi plăţi din dobânzi se utilizează în sistem revolving, cu acelaşi scop;
    e) gestionează sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice în condiţiile legii, respectiv pentru finanţarea elaborării de reglementări tehnico-economice, de norme şi metodologii privind elaborarea de documentaţii specifice, executării de lucrări, realizării de achiziţii, contractării şi decontării de lucrări privind monumentele istorice sau pentru finanţarea unor amenajări în vederea pregătirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuită, precum şi pentru realizarea unor programe sau proiecte culturale;
    f) elaborează, potrivit strategiei Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, şi supune spre aprobare acestuia Programul naţional de restaurare a monumentelor istorice şi asigură atribuirea contractelor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de restaurare, conservare, protecţie şi punere în valoare a obiectivelor cuprinse în acesta, potrivit legii;
    g) verifică şi propune spre avizare, potrivit legii, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările contractate;
    h) asigură asistenţa tehnică de specialitate pentru Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale în domeniul organizării activităţii de protejare a monumentelor istorice;
    i) elaborează reglementările privind conţinutul-cadru al documentaţiilor, tarifarea acestora, executarea lucrărilor, organizarea achiziţiilor publice, contractarea şi decontarea lucrărilor;
    j) propune Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale iniţierea de acte normative în domeniul protejării monumentelor istorice;
    k) asigură fundamentarea ştiinţifică a deciziilor şi avizelor Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice privind clasarea şi evidenţa monumentelor istorice, intervenţiile asupra acestora, precum şi în zonele lor de protecţie;
    l) organizează, independent sau în colaborare cu Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală sau alte instituţii de specialitate, activităţi de educaţie şi formare şi programe de educaţie permanentă în domeniul patrimoniului cultural imobil, mobil, imaterial şi digital, în condiţiile legii;
    m) elaborează dosarele pentru monumentele istorice pe care România ar urma să le propună pentru a fi incluse în Lista patrimoniului mondial al UNESCO, aflate pe Lista tentativă/indicativă a UNESCO, în baza aprobării prealabile a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale;
    n) elaborează şi actualizează periodic Lista monumentelor istorice din România;
    o) identifică bunurile imobile susceptibile a fi clasate în Lista monumentelor istorice;
    p) administrează fondul documentar al monumentelor istorice, care cuprinde: arhiva, fototeca, fondul cartografic şi biblioteca, care sunt proprietatea publică a statului român;
    q) gestionează Registrul specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici, precum şi procedurile de atestare şi înscriere în acesta, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale, cu respectarea legislaţiei specifice protecţiei datelor cu caracter personal;
    r) elaborează normele şi metodologiile specifice pentru domeniul monumentelor istorice, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale;
    s) iniţiază şi derulează proiecte şi programe privind activităţi de cercetare, conservare, restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice;
    t) gestionează, în condiţiile legii, fondurile destinate inventarierii, elaborării normelor şi metodologiilor pentru monumente istorice;
    u) colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi cu instituţii de specialitate, în activitatea de inventariere şi de cadastru a monumentelor istorice;
    v) poate declanşa procedura de clasare a bunurilor imobile şi a bunurilor mobile aflate în pericol şi poate acorda asistenţă pentru elaborarea dosarelor de clasare conform Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale;
    w) elaborează proiecte de valorificare prin turism cultural a monumentelor istorice, precum şi a zonelor de protecţie a acestora şi propune în acest sens colaborarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale cu ministerele şi autorităţile de resort;
    x) realizează şi pune în valoare, în interes public, baze naţionale de date, registre şi depozite, inclusiv digitale, pentru patrimoniul cultural imobil, mobil, imaterial şi digital şi resursele informaţionale asociate, care cuprind: vocabulare controlate, persoane, locuri, evenimente, bibliografii, date statistice, imagini, înregistrări video şi audio, hărţi şi alte informaţii. Acestea includ: baza naţională de date a inventarului patrimoniului cultural naţional mobil şi a patrimoniului clasat, baza naţională de date a Repertoriului arheologic naţional - RAN şi sistemul informaţional geografic aferent, Sistemul informatic de administrare a cercetărilor arheologice - ACERA, baza naţională de date a arhitecturii vernaculare din muzeele în aer liber - ETNOMON, Registrul bunurilor culturale distruse, dispărute, furate sau exportate ilegal, Catalogul colectiv naţional al cărţii vechi, baza de date a Repertoriului patrimoniului imaterial, baza de date bibliografice şi biblioteca digitală a patrimoniului cultural, baza de date a specialiştilor şi Registrul experţilor în domeniul patrimoniului cultural mobil, Registrul arheologilor, baza de date a muzeelor şi colecţiilor şi altele;
    y) centralizează şi procesează datele primite de la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, de la operatorii culturali şi din alte surse, asigură evidenţa informatizată, administrarea documentelor şi fişierelor destinate actualizării bazelor de date, arhivarea acestora şi publicarea, inclusiv pe internet, a datelor de interes public;
    z) gestionează baza de date geospaţiale a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale cu privire la monumente istorice şi la situri arheologice, necesare punerii în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, republicată; elaborează şi finanţează proiecte pentru realizarea bazei de date geospaţiale;
    aa) cercetează şi pune în valoare informaţiile cuprinse în bazele de date şi din alte surse; acordă asistenţă de specialitate privind valorificarea documentar-ştiinţifică a informaţiei şi publică repertorii, cataloage, bibliografii, ghiduri, dicţionare, facsimile digitale şi altele;
    bb) colaborează cu Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală la completarea bazelor de date aferente şi la documentarea Contului Satelit Cultură;
    cc) îndeplineşte funcţia de agregator naţional în procesul de implementare a Programului naţional pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României (culturalia.ro) - componentă a Bibliotecii Digitale Europene (europeana.eu), asigurând interfaţa dintre furnizorii de conţinut, respectiv instituţii publice sau alte organizaţii deţinătoare de resurse culturale, şi serviciile tehnice care gestionează programul la nivel comunitar, cu respectarea prevederilor legale privind interoperabilitatea, securitatea cibernetică şi arhivarea documentelor;
    dd) elaborează norme, standarde, instrumente de evidenţă, chestionare, instrumente informatice, terminologii pentru documentarea bunurilor culturale şi realizează studii, cercetări, analize, monitorizări, programe şi proiecte în domeniul patrimoniului cultural;
    ee) oferă asistenţă tehnică şi de specialitate instituţiilor culturale, întreţine programul DOCPAT pentru documentarea patrimoniului cultural, precum şi alte sisteme informatice şi aplicaţii utilizate de către operatorii culturali;
    ff) întreţine şi dezvoltă site-ul web al patrimoniului cultural din România E-patrimoniu.ro, portalul naţional Culturalia.ro, alte site-uri web tematice şi portaluri de interes naţional, participă la reţele europene şi internaţionale de date;
    gg) administrează bazele de date, arhivele de documente şi imagini pe suport clasic şi digital, precum şi fototeca istorică a patrimoniului cultural, care sunt proprietatea publică a statului român;
    hh) administrează baza de date ce cuprinde registrele publice ale specialiştilor şi experţilor şi verificatorilor tehnici atestaţi;
    ii) reprezintă Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale în Sistemul integrat de gestiune a informaţiilor pentru protecţia patrimoniului cultural mobil şi a bunurilor culturale, în alte reţele, parteneriate, comisii interministeriale şi proiecte naţionale şi internaţionale legate de noile tehnologii informatice şi de comunicare în domeniul cultural;
    jj) stochează inventarele privind bunurile culturale mobile clasate şi arhivează documentele care au stat la baza operaţiunilor de clasare;
    kk) realizează inventarul patrimoniului cultural naţional mobil, întocmit pe baza ordinelor privind bunurile culturale mobile clasate, centralizarea, evidenţa informatizată şi administrarea documentelor care au stat la baza întocmirii acestuia;
    ll) editează Revista monumentelor istorice şi Buletinul Comisiei monumentelor istorice, Cronica cercetărilor arheologice din România, precum şi alte publicaţii de specialitate, pe orice tip de suport, şi comercializează materialele privind protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural;
    mm) organizează şi participă la manifestări ştiinţifice, naţionale şi internaţionale în domeniul protejării patrimoniului cultural;
    nn) formulează propuneri cu privire la procedurile şi dosarele de candidatură pentru acţiunea Uniunii Europene intitulată «Marca Patrimoniului European»;
    oo) pune în aplicare Strategia naţională stabilită şi aprobată de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale privind Lista patrimoniului mondial al UNESCO;
    pp) asigură sprijinul ştiinţific al activităţii de gestiune şi monitorizare a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial al UNESCO şi în inventarul bunurilor din patrimoniul cultural şi natural susceptibile de a fi înscrise în Lista patrimoniului mondial al UNESCO, denumit în continuare Lista indicativă, precum şi a zonelor de protecţie a acestora;
    qq) formulează propuneri şi recomandări privind protecţia şi gestiunea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial al UNESCO şi în Lista indicativă şi a zonelor de protecţie a acestora, pe care le transmite spre aprobare Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. În baza acestei aprobări transmite autorităţilor şi instituţiilor cu atribuţii de implementare, proprietarilor, administratorilor şi altor titulari ai unor drepturi reale asupra respectivelor imobile propunerile şi recomandările formulate;
    rr) poate participa, după caz, la reuniunile Comitetului Patrimoniului Mondial al UNESCO, în cadrul delegaţiei României participante la acestea şi al mandatului acesteia, pe baza aprobării Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi a celorlalte instituţii din sistemul guvernamental, cu atribuţii în domeniu, conform actelor normative în vigoare.
    (2) În domeniul protejării şi promovării patrimoniului imaterial, Institutul are următoarele atribuţii principale:
    a) iniţiază şi derulează proiecte şi programe privind activităţi de conservare, protejare, punere în valoare şi promovare a patrimoniului cultural imaterial de pe teritoriul României;
    b) realizează, susţine, inclusiv financiar, proiectele, programele şi activităţile de cercetare, conservare, protejare, punere în valoare şi promovare a patrimoniului cultural imaterial de pe teritoriul României, iniţiate de persoane fizice sau juridice de drept public ori privat, în conformitate cu strategiile şi politicile Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale;
    c) efectuează studii, cercetări şi expertize în domeniul patrimoniului imaterial şi culturii tradiţionale, inclusiv cel al meşteşugurilor şi meseriilor tradiţionale, şi iniţiază programe de protejare, punere în valoare şi promovare în domeniu;
    d) coordonează metodologic activitatea aşezămintelor culturale în domeniul patrimoniului cultural imaterial;
    e) colaborează cu instituţii specializate sau organizaţii neguvernamentale, în vederea realizării programelor şi activităţilor de cercetare, punere în valoare şi promovare a patrimoniului imaterial;
    f) realizează programe-cadru de educaţie permanentă în domeniul expresiilor culturale tradiţionale;
    g) elaborează şi realizează programe de conservare şi promovare a meşteşugurilor tradiţionale, de sprijinire şi afirmare a creatorilor şi performerilor tradiţiei şi creaţiei populare, inclusiv prin acordarea de premii în domeniul patrimoniului imaterial şi al culturii tradiţionale;
    h) organizează şi participă la evenimente culturale cu rol ştiinţific, de coordonare metodologică, educative şi/sau de divertisment;
    i) editează, difuzează şi comercializează pe orice suport material cărţi şi alte publicaţii din domeniul patrimoniului cultural imaterial şi al culturii tradiţionale;
    j) organizează şi administrează Registrul naţional al mărcilor tradiţionale distinctive;
    k) omologhează mărcile tradiţionale distinctive;
    l) organizează şi administrează Registrul naţional al patrimoniului cultural imaterial."

    3. La anexa nr. 1 articolul 6 alineatul (1), literele g) şi h) se abrogă.
    4. La anexa nr. 1 articolul 39 alineatul (2), literele b) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) coordonează activitatea de realizare şi punere în valoare, în interes public, de baze naţionale de date, registre şi depozite, inclusiv digitale, pentru patrimoniul cultural imobil, mobil, imaterial şi digital şi resursele informaţionale asociate, care cuprind: vocabulare controlate, persoane, locuri, evenimente, bibliografii, date, imagini, înregistrări video şi audio, hărţi şi alte informaţii. Acestea includ: baza naţională de date a inventarului patrimoniului cultural naţional mobil şi a patrimoniului clasat, baza naţională de date a Repertoriului arheologic naţional - RAN şi sistemul informaţional geografic aferent, Sistemul informatic de administrare a cercetărilor arheologice - ACERA, baza naţională de date a arhitecturii vernaculare din muzeele în aer liber - ETNOMON, Registrul bunurilor culturale distruse, dispărute, furate sau exportate ilegal, Catalogul colectiv naţional al cărţii vechi, baza de date a Repertoriului patrimoniului imaterial, baza de date bibliografică şi biblioteca digitală a patrimoniului cultural ProEuropeana, baza de date a specialiştilor şi Registrul experţilor în domeniul patrimoniului cultural mobil, Registrul arheologilor, baza de date a muzeelor şi colecţiilor, baza de date a Repertoriului premierelor teatrale muzicale, baza de date a cercetărilor arheologice din România, baza de date a lăcaşelor de cult din România şi altele;
    ………………………………............................…………………
g) îndeplineşte funcţia de agregator naţional în procesul de implementare a Programului naţional pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României - componentă a bibliotecii digitale europene - Europeana.eu, asigurând interfaţa dintre furnizorii de conţinut, respectiv instituţii publice sau alte organizaţii deţinătoare de resurse culturale, şi serviciile tehnice care gestionează programul la nivel comunitar, cu respectarea prevederilor legale privind interoperabilitatea, securitatea cibernetică şi arhivarea documentelor;"

    5. La anexa nr. 1 articolul 47 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) Oficiul norme, metodologii şi atestare."

    6. La anexa nr. 1 articolul 47 alineatul (2), după litera y) se introduc trei noi litere, literele z), aa) şi bb), cu următorul cuprins:
    "z) asigură organizarea secretariatului Comisiei de atestate pentru buna desfăşurare a sesiunilor în vederea atestării specialiştilor;
aa) asigură gestionarea Registrului specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici, precum şi a procedurilor de atestare şi înscriere în acesta, în conformitate cu metodologia în vigoare, cu respectarea legislaţiei specifice protecţiei datelor cu caracter personal;
bb) asigură administrarea bazei de date ce cuprinde registrele publice ale specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici atestaţi."

    7. La anexa nr. 1, articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 51
    (1) Oficiul norme, metodologii şi atestare funcţionează în subordinea directorului adjunct, este condus de un şef oficiu şi are relaţii funcţionale cu celelalte structuri prevăzute la art. 47 alin. (1), precum şi, după caz, cu structurile funcţionale şi de specialitate din cadrul Institutului.
    (2) Oficiul norme, metodologii şi atestare are următoarele atribuţii principale:
    a) coordonează şi participă, în colaborare cu direcţiile de specialitate, la elaborarea de metodologii, normative, ghiduri şi reglementări în domeniul protejării patrimoniului cultural, pe care le supune aprobării Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale;
    b) poate colabora la întocmirea normativelor şi metodologiilor specifice ale altor ministere sau ale administraţiei centrale sau locale, care au incidenţă asupra patrimoniului cultural;
    c) elaborează studii asupra corelării cu reglementările internaţionale în domeniul patrimoniului cultural;
    d) organizează şi asigură secretariatul Comisiei de atestate pentru buna desfăşurarea a sesiunilor în vederea atestării specialiştilor;
    e) gestionează Registrul specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici, precum şi procedurile de atestare şi înscriere în acesta, în conformitate cu metodologia în vigoare, cu respectarea legislaţiei specifice protecţiei datelor cu caracter personal;
    f) administrează baza de date ce cuprinde registrele publice ale specialiştilor şi experţilor şi verificatorilor tehnici atestaţi;
    g) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice.
    (3) Atribuţiile Oficiului norme, metodologii şi atestare se completează cu dispoziţiile legale incidente în materie, precum şi cu orice alte atribuţii sau sarcini stabilite de conducerea Institutului."

    8. La anexa nr. 1 articolul 57 alineatul (2), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:
    "n) activitatea de atestare a specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, pe bază de tarife aprobate de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale."

    9. La anexa nr. 1 articolul 57, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Activitatea de gestionare a timbrului monumentelor istorice, instituită potrivit dispoziţiilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este organizată ca activitate finanţată integral din venituri proprii, înfiinţată pe lângă Institut."

    10. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul culturii şi identităţii naţionale,
                    Valer-Daniel Breaz

    Bucureşti, 9 octombrie 2019.
    Nr. 3.029.
    ANEXA 1

    *) Anexa este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.025/2018)
    ORGANIGRAMA
    Institutului Naţional al Patrimoniului
 (a se vedea imaginea asociată)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016