Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.028 din 25 noiembrie 2020  pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 26 alin. (3)-(18) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.028 din 25 noiembrie 2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 26 alin. (3)-(18) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1151 din 27 noiembrie 2020
    În baza prevederilor art. 26 alin. (22) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020,
    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
    ART. 1
    Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, prevăzute la art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, repartizate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit art. 2, se utilizează pe destinaţiile prevăzute la art. 26 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020, potrivit normelor metodologice prevăzute în anexa nr. 1 sau anexa nr. 2, după caz.

    ART. 2
    (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, prevăzute la art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020, se repartizează, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, de Ministerul Finanţelor Publice potrivit prevederilor art. 26 alin. (7)-(11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 şi ale normelor metodologice prevăzute în anexa nr. 3.
    (2) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/Administraţiile judeţene ale finanţelor publice repartizează sumele pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 26 alin. (14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 şi ale normelor metodologice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

    ART. 3
    Se aprobă următoarele formulare:
    a) Cerere privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din suma prevăzută la art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4;
    b) Situaţia obligaţiilor de plată către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau către furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, prevăzute la art. 26 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5;
    c) Acord încheiat pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 26 alin. (4) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6a, şi Acord încheiat pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 26 alin. (4) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6b;
    d) Cerere privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020, conform prevederilor art. 26 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7.


    ART. 4
    Anexele nr. 1-5, 6a, 6b şi 7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 25 noiembrie 2020.
    Nr. 3.028.
    ANEXA 1

    NORME METODOLOGICE

    ANEXA 2

    NORME METODOLOGICE

    ANEXA 3

    NORME METODOLOGICE

    ANEXA 4

    Judeţul/Municipiul Bucureşti .....................................................................
    Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială .............................................................
    Adresa .......................................................................................................
    Telefon/fax/adresa e-mail .........................................................................
    Cerere privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
    pentru echilibrarea bugetelor locale din suma prevăzută la
    art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020
    cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020
    Subsemnatul, .............................................^1), în calitate de ordonator principal de credite al ..................................^2), identificat prin codul de identificare fiscală ..........................^3), având conturile deschise la unitatea Trezoreriei statului........................, solicit alocarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 pentru achitarea obligaţiilor de plată restante şi datoriilor conform art. 26 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, în valoare de ............................... lei.
    Suma solicitată este aferentă achitării obligaţiilor de plată restante şi datoriilor prevăzute la art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, ale următoarelor instituţii publice:
    - unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială .............................................................................................................. cu codul de identificare fiscală ........................., suma de ....................... lei, din care pentru stingerea obligaţiilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 la:
    – art. 26 alin. (4) lit. a) .................................... lei,
    – art. 26 alin. (4) lit. b) .................................... lei,
    – art. 26 alin. (4) lit. c) .................................... lei,
    – art. 26 alin. (4) lit. d) .................................... lei;
    – instituţia publică finanţată integral din bugetul local .......................................................................................................... cu codul de identificare fiscală ........................, suma de ....................... lei, din care pentru stingerea obligaţiilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 la:
    – art. 26 alin. (4) lit. a) .................................... lei,
    – art. 26 alin. (4) lit. d) .................................... lei;
    – instituţia publică finanţată integral din bugetul local ........................................................................................................ cu codul de identificare fiscală ........................, suma de ....................... lei, din care pentru stingerea obligaţiilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 la:
    – art. 26 alin. (4) lit. a) .................................... lei,
    – art. 26 alin. (4) lit. d) .................................... lei;
    – .......................................................................................................................................................................................
    – instituţia publică finanţată parţial din bugetul local .......................................................................................................... cu codul de identificare fiscală ........................, suma de ................................... lei, din care pentru stingerea obligaţiilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 la:
    – art. 26 alin. (4) lit. a) .................................... lei,
    – art. 26 alin. (4) lit. d) .................................... lei;
    – instituţia publică finanţată parţial din bugetul local ........................................................................................................... cu codul de identificare fiscală ........................, suma de ....................... lei, din care pentru stingerea obligaţiilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 la:
    – art. 26 alin. (4) lit. a) .................................... lei,
    – art. 26 alin. (4) lit. d) .................................... lei;
    – ......................................................................................................................................................................................
    – spitalul public din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale .................................................................................... cu codul de identificare fiscală ........................, suma de........................ lei, din care pentru stingerea obligaţiilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 la:
    – art. 26 alin. (4) lit. a) .................................... lei,
    – art. 26 alin. (4) lit. d) .................................... lei;
    – spitalul public din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale.................................................................................... cu codul de identificare fiscală ........................, suma de ....................... lei, din care pentru stingerea obligaţiilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 la:
    – art. 26 alin. (4) lit. a) .................................... lei,
    – art. 26 alin. (4) lit. d) .................................... lei;
    – .......................................................................................................................................................................................

    Declar pe propria răspundere că datele prezentate în documentaţia anexată şi sumele solicitate prin prezenta cerere sunt conforme realităţii şi au fost determinate şi înscrise în conformitate cu prevederile art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 şi respectiv a Normelor metodologice de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante şi datoriilor prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local pe destinaţiile prevăzute la art. 26 alin. (4) din
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020, prevăzute în anexa nr. 1 şi, după caz, ale Normelor metodologice de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante şi datoriilor prevăzute la art. 26, alin. (1), lit. a) şi lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale raportate potrivit legii pentru destinaţiile prevăzute la art. 26 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.028/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 26 alin. (3)-(18) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020.
    [ L.S.]
    Ordonator principal de credite,
    ...................................................^2)
    ...................................................
    (prenumele şi numele)
    Anexez la prezenta cerere următoarele documente^4):
    ......................................................................................
    ......................................................................................

    ^1) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal.
    ^2) Se înscrie denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.
    ^3) Se înscrie codul de identificare fiscală a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.^
    4) Se vor înscrie detaliat documentele anexate întocmite potrivit prevederilor art. 26 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 şi potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.028/2020.

    ANEXA 5

    Judeţul/Municipiul Bucureşti ..................................................................^1)
    Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială .............................................................^2)
    Adresa .......................................................................................................
    Telefon/fax/adresa e-mail ..........................................................................
    SITUAŢIA
    obligaţiilor de plată către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau către furnizorii
    în sistem centralizat şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale,
    prevăzute la art. 26 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 cu privire
    la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020
     - lei -

┌─────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬────────────┬─────────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Obligaţiile │ │
│ │ │ │ │ │ │Obligaţiile│de plată ale│Obligaţiile de plată ale │
│ │ │ │ │ │ │de plată │furnizorilor│unităţilor/ │
│ │ │Codul de identificare │ │ │ │către │care │subdiviziunilor │
│ │Denumirea unităţii/ │fiscală al unităţii/ │ │ │ │furnizorii │prestează │administrativ-teritoriale│
│ │subdiviziunii │subdiviziunii │ │ │ │care │serviciul │şi ale instituţiilor │
│ │administrativ-teritoriale│administrativ-teritoriale│ │Codul de │Obligaţiile│prestează │public de │publice finanţate │
│ │/instituţiilor publice │/instituţiilor publice │Denumirea │identificare│de plată │serviciul │producere, │integral sau parţial din │
│ │finanţate integral sau │finanţate integral sau │furnizorului│fiscală al │către │public de │transport şi│bugetul local şi │
│Nr. crt. │parţial din bugetul │parţial din bugetul │care are │furnizorului│furnizorii │producere, │distribuţie │spitalelor publice din │
│ │local, subordonate/ │local, subordonate/ │obligaţii de│care are │de bunuri, │transport │a energiei │reţeaua autorităţilor │
│ │spitalelor publice din │spitalelor publice din │plată │obligaţii de│servicii şi│şi │termice în │administraţiei publice │
│ │reţeaua autorităţilor │reţeaua autorităţilor │ │plată │lucrări │distribuţie│sistem │locale către bugetul de │
│ │administraţiei publice │administraţiei publice │ │ │ │a energiei │centralizat │stat, bugetul │
│ │locale │locale │ │ │ │termice în │către │asigurărilor sociale de │
│ │ │ │ │ │ │sistem │furnizorii │stat sau bugetele │
│ │ │ │ │ │ │centralizat│de bunuri, │fondurilor speciale │
│ │ │ │ │ │ │ │servicii şi │ │
│ │ │ │ │ │ │ │lucrări │ │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│.............│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│TOTAL: │x │x │x │x │ │ │ │ │
└─────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴─────────────────────────┘

    [L.S.]
    Ordonator principal de credite,
    .................................................,
    .......................................^2)
    .......................................^3)
    Avizat, conducător instituţie publică 1
    ..............................................................
    Avizat, conducător instituţie publică 2
    ...............................................................
    ^1) Se înscrie denumirea judeţului/municipiul Bucureşti.
    ^2) Se înscrie denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.
    ^3) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal.
    care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice

    ANEXA 6a

    Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială
    ..............................................................................
    Nr............................/....................
    Furnizor de bunuri, servicii şi lucrări/furnizor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat
    ..............................................................................
    Nr............................/....................
    ACORD
    încheiat pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 26 alin. (4) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020
    Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială ........................................................................................................................ reprezentată prin domnul/doamna ........................................................., în calitate de ordonator principal de credite, şi furnizorul de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorul care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, cod de identificare fiscală ........................................, reprezentat prin ................................................................. în calitate de ....................................................................................... suntem de acord cu stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 1 alin. (5) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.028/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 26 alin. (3)-(18) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, prin plata acestora de către unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială/instituţii publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale în condiţiile art. 26 alin. (4) lit. a) şi lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, după cum urmează:
    1. obligaţiile de plată ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale către furnizorul de bunuri, servicii şi lucrări/ furnizorul care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat ....................................................................., care se cuprind în cererea de alocare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în sumă de .......................................................lei*), din care:
    - unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială ................................................, cu codul de identificare fiscală .................................. suma de ...................... lei;
    – instituţia publică finanţată integral din bugetul local ..................................................., cu codul de identificare fiscală ................................... suma de ................................ lei;
    – instituţia publică finanţată integral din bugetul local ........................................................, cu codul de identificare fiscală .................................... suma de ................................ lei;
    – .............................................................................................;
    – instituţia publică finanţată parţial din bugetul local ........................................................................., cu codul de identificare fiscală ............................................ suma de .......................... lei;
    – instituţia publică finanţată parţial din bugetul local ................................................, cu codul de identificare fiscală .................................... suma de ............................. lei;
    – ..............................................................................................;
    – spitalul public din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale ................................................., cu codul de identificare fiscală .................................... suma de ................................ lei;
    – spitalul public din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale ................................................, cu codul de identificare fiscală ...................................... suma de ................................ lei;
    – .............................................................................................;

    2. obligaţiile fiscale prevăzute la art. 1 alin. (5) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.028/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 26 alin. (3)-(18) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, ale furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorul care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat ............................................................ în suma totală de .............. lei*).
    În cazul în care suma achitată va fi diminuată în condiţiile art. 26 alin. (17) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020, unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială va comunica furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorului care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat atât suma cu care se diminuează suma totală reprezentând obligaţii de plată de la pct. 1 pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială/instituţie publică finanţată integral sau parţial din bugetul local/spital public din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale, cât şi obligaţiile fiscale prevăzute la art. 1, alin. (5) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.028/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 26 alin. (3)-(18) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, convenite a fi stinse potrivit prevederilor prezentului acord.
    *) Sumele înscrise în câmpurile respective trebuie să aibă valoare egală.
    Prezentul acord este valabil numai în următoarele condiţii:
    – alocarea de către Ministerul Finanţelor Publice şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020;
    – încadrarea sumei din acord în limita sumei alocate;
    – este întocmit cu respectarea prevederilor art. 26 alin. (6) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 şi, respectiv, ale Normelor metodologice de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante şi datoriilor prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local pe destinaţiile prevăzute la art. 26 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020, prevăzute în anexa nr. 1, şi, după caz, ale Normelor metodologice de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante şi datoriilor prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale raportate potrivit legii pentru destinaţiile prevăzute la art. 26 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.028/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 26 alin. (3)-(18) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020.
    Stingerea obligaţiilor fiscale de la pct. 2 se efectuează de către organele fiscale centrale potrivit reglementărilor legale în vigoare.
    Ordonatorul principal de credite,
    ..............................................................
    Reprezentantul legal al furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări/ furnizorului care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat,
    ..............................................................
    Avizat,
    pentru datele prevăzute la pct. 1
    Instituţia publică ............................................................
    Ordonator de credite,
    Instituţia publică ............................................................
    Ordonator de credite,
    Instituţia publică ............................................................
    Ordonator de credite,
    ................................................
    Spitalul public ...............................................................
    Ordonator de credite,
    Spitalul public ...............................................................
    Ordonator de credite,
    ................................................


    ANEXA 6b

    Unitatea/ Subdiviziunea administrativ-teritorială
    ............................................................
    Nr. ............/....................
    Furnizor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat
    ............................................................
    Nr. ............/....................
    Furnizor de bunuri, servicii şi lucrări
    ............................................................
    Nr. ............/....................
    ACORD
    încheiat pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor
    art. 26 alin. (4) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020
    cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020
    Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială ....................................................................................., reprezentată prin domnul/doamna ........................................................., în calitate de ordonator principal de credite, furnizorul care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, cod de identificare fiscală ......................., reprezentat prin ............................................, în calitate de ...................................., şi furnizorul de bunuri, servicii şi lucrări, cod de identificare fiscală ............................., reprezentat prin ..................................... în calitate de ............................................, suntem de acord cu stingerea obligaţiilor de plată şi obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 1 alin. (5) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.028/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 26 alin. (3)-(18) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, prin plata acestora de către unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială în condiţiile art. 26 alin. (4) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, după cum urmează:
    1. obligaţiile de plată ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale către furnizorul care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat ....................................................., care se cuprind în cererea de alocare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în sumă de ................................ lei;
    2. obligaţiile de plată restante ale furnizorului care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat către furnizorul de bunuri, servicii şi lucrări ..........................................................................................., în sumă totală de ...................................... lei*);
    *) Sumele înscrise în câmpurile respective trebuie să aibă valoare egală.

    3. obligaţiile fiscale prevăzute la art. 1 alin. (5) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.028/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 26 alin. (3)-(18) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, ale furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări care are de încasat sume de la furnizorul care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, care se sting, în sumă de ...................................... lei*).

    În cazul în care suma achitată va fi diminuată în condiţiile art. 26 alin. (17) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020, unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială va comunica furnizorului care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat şi furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări atât suma cu care se diminuează suma totală reprezentând obligaţii de plată de la pct. 1 pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială/instituţie publică finanţată integral din bugetul local, cât şi obligaţiile fiscale prevăzute la art. 1 alin. (5) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.028/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 26 alin. (3)-(18) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, convenite a fi stinse potrivit prevederilor prezentului acord.
    Prezentul acord este valabil numai în următoarele condiţii:
    - alocarea de către Ministerul Finanţelor Publice şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020;
    – încadrarea sumei din acord în limita sumei alocate;
    – este întocmit cu respectarea prevederilor art. 26 alin. (6) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 şi, respectiv, ale Normelor metodologice de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante şi datoriilor prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local pe destinaţiile prevăzute la art. 26 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.028/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 26 alin. (3)-(18) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020.

    Stingerea obligaţiilor fiscale de la pct. 3 se efectuează de către organele fiscale centrale potrivit reglementărilor legale în vigoare.
    Ordonatorul principal de credite,
    ..............................................................
    Reprezentantul legal al furnizorului care prestează serviciul public de producere,
    transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat,
    ..............................................................
    Reprezentantul legal al furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări,
    ..............................................................

    ANEXA 7

    Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice/
    Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice .......................................................................
    Adresa .......................................................................................................
    Telefon/Fax/Adresa de e-mail .........................................................................
    Nr. ................./Data .......................
    CERERE
    privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020, conform prevederilor art. 26 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020
    În baza prevederilor art. 26 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, solicităm repartizarea pentru judeţul/municipiul Bucureşti ............................................................... a sumei de ........................... mii lei*), reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020, aprobate potrivit aceluiaşi articol din acelaşi act normativ.
    Suma solicitată este rezultată pe baza cererilor depuse de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020, şi analizate de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice/Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice ....................................................
    Suma de ........................ mii lei*) cuprinde suma totală care face obiectul situaţiei centralizatoare întocmite în baza prevederilor art. 26 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020.
    Suma de .............................. mii lei*) este diminuată cu suma de .................................. mii lei*) provenită din sume solicitate anterior şi nevirate în contul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.
    *) Suma se poate înscrie cu două zecimale.

┌──────────────────────────────────────┐
│L.S. │
└──────────────────────────────────────┘


    (director general/şef administraţie judeţeană)
    ..................................................................
    ..................................................................
    .................................................................
    (prenumele şi numele)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016