Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.013/C din 21 iulie 2020  pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.140/C/2016     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.013/C din 21 iulie 2020 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.140/C/2016

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 701 din 5 august 2020
    În temeiul Referatului de aprobare nr. 8/46.208 din 9.07.2020 referitor la proiectul de ordin al ministrului justiţiei pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune,
    având în vedere dispoziţiile art. 19 alin. (2) şi ale art. 21 din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul justiţiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.140/C/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 15 iunie 2016, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3, alineatul (1) litera f) şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "f) cerere-tip de înscriere la concurs completată care cuprinde şi acordul candidatului privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Direcţia Naţională de Probaţiune în scopul derulării procedurii de concurs, prin publicare pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei, precum şi menţiunea că ştergerea de pe pagina de internet a informaţiilor ce conţin date cu caracter personal referitoare la concurs se realizează după împlinirea termenului de 1 an de la data finalizării concursului.
    …………………………...……………………
(4) Vor fi luate în considerare diplomele sau adeverinţele care atestă studiile absolvite în una dintre specializările prevăzute de art. 20 alin. (1) lit. f) din Lege, indiferent de formă sau de emitent, cu condiţia ca acesta din urmă să fie o unitate de învăţământ acreditată sau recunoscută de statul român, în cazul absolvirii studiilor în străinătate."

    2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Dosarul de înscriere completat în conformitate cu art. 3 alin. (1) sau (2), după caz, se transmite prin poştă sau serviciu de curierat în perioada indicată de către organizatori la Direcţia Naţională de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei.
    (2) Dosarele candidaţilor transmise prin poştă se consideră depuse în termen dacă au fost predate la oficiul poştal sau la un serviciu de curierat cel mai târziu în ultima zi a termenului de înscriere."

    3. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Anunţul de concurs, publicat pe site-ul Ministerului Justiţiei cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii concursului, cuprinde informaţii referitoare la: termenul-limită şi modalitatea de transmitere a dosarului de înscriere, cuantumul taxei de înscriere la concurs, cuantumul taxei de examinare medicală, locul desfăşurării etapelor, tematica, bibliografia, categoriile de posturi vacante, numărul posturilor vacante, cerinţele generale ale fiecărui post, regulamentul de concurs, modelul de curriculum vitae, cererea-tip de înscriere, datele de contact de unde se pot obţine informaţii suplimentare referitoare la concurs."

    4. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Din comisia prevăzută la alin. (1) lit. a) pot face parte, alături de reprezentanţi ai Direcţiei Naţionale de Probaţiune, şi angajaţi din cadrul Ministerului Justiţiei ori din instituţiile aflate în subordinea acestuia sau din cadrul serviciilor de probaţiune, precum şi alţi colaboratori externi, după caz."

    5. La articolul 10, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) elaborează subiectele pentru proba scrisă;"

    6. La articolul 17, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Selecţia dosarelor depuse de candidaţi se va realiza în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data primirii acestora, potrivit art. 4 alin. (2).
    …………………………………………….....……………………
    (3) Candidaţii declaraţi respinşi în urma selecţiei dosarelor pot depune contestaţie la Direcţia Naţională de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei prin e-mail, în termen de două zile lucrătoare de la afişarea listelor, contestaţiile fiind considerate ca transmise în termen dacă sunt expediate până la data şi oralimită indicate de organizatori."

    7. La articolul 18, alineatele (4), (5), (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Intrarea candidaţilor în sălile de concurs se face pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală şi a actului de identitate, cu o jumătate de oră înainte de începerea probei scrise, pe listă menţionându-se prezenţa fiecărui candidat. Aşezarea candidaţilor în sală se realizează în aşa fel încât să se asigure confidenţialitatea lucrării şi distanţarea socială minimă care poate preveni contactarea anumitor boli, luându-se în acest scop, dacă este cazul, şi măsuri de protecţie sanitară specifice.
(5) Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine concursul. Sunt interzise deţinerea şi utilizarea de către candidaţi, pe toată durata probei scrise, a oricăror surse de informare şi a mijloacelor de comunicare electronică, precum computere personale, tablete, telefoane, ceasuri inteligente etc.
    …………………………………………….....……………………
(7) Înainte de a se primi subiectele, candidaţii scriu numele şi prenumele pe colţul foii ce urmează să fie lipit, pe care se aplică ştampila Direcţiei Naţionale de Probaţiune şi semnătura responsabilului de sala respectivă, desemnat prin decizie a directorului general.
(8) Pe toată durata desfăşurării probei scrise în sălile de concurs au acces numai membrii comisiilor de concurs, persoanele care supraveghează desfăşurarea probei şi, dacă este cazul, personalul medical. Pentru supravegherea desfăşurării probei de verificare a cunoştinţelor se stabilesc, prin decizie a directorului general, echipe de supraveghetori şi un responsabil pentru fiecare sală, aceste persoane fiind desemnate dintre angajaţii Direcţiei Naţionale de Probaţiune, ai Ministerului Justiţiei ori dintre cei ai instituţiilor aflate în subordinea ministerului sau din cadrul serviciilor de probaţiune, după caz."

    8. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) La finalizarea probei scrise, baremul de evaluare şi notare se afişează pe site-ul Ministerului Justiţiei, iar în termen de 24 de ore de la afişarea baremului de notare pentru testele-grilă candidaţii pot face contestaţii la acesta, care se transmit la Direcţia Naţională de Probaţiune prin e-mail până la data şi ora-limită indicate de organizatori. Contestaţiile la barem se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în cel mult două zile lucrătoare de la expirarea termenului de contestare, iar soluţia se motivează în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru soluţionarea contestaţiilor, baremul stabilit în urma soluţionării contestaţiilor fiind publicat pe site-ul Ministerului Justiţiei."

    9. La articolul 20, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Rezultatele probei scrise se afişează pe site-ul Ministerului Justiţiei.
    (2) Candidaţii pot contesta punctajul obţinut la proba scrisă prin transmiterea unei contestaţii prin e-mail la Direcţia Naţională de Probaţiune, în termen de două zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor pe site-ul Ministerului Justiţiei, până la data şi ora-limită indicate de organizatori."

    10. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    (1) Rezultatele interviului pot fi contestate în termen de două zile lucrătoare de la afişare. Contestaţia se transmite prin e-mail la Direcţia Naţională de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei până la data şi ora-limită indicate de organizatori."

    11. La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În situaţia în care numărul candidaţilor admişi depăşeşte numărul de posturi vacante, testarea medicală şi psihologică se va realiza pentru un număr de candidaţi egal cu numărul posturilor vacante la care se adaugă un număr de rezervă de candidaţi de 10% din numărul posturilor vacante. Rezultatele testării medicale şi psihologice se vor publica în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data finalizării examinării candidaţilor."

    12. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Notele acordate la fiecare probă de concurs se trec în cifre în borderoul de notare, care este semnat pe fiecare filă de membrii comisiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-e)."

    13. La articolul 28, alineatele (5), (8) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) Departajarea candidaţilor cu note egale, care optează pentru posturile vacante de consilier de probaţiune din cadrul aceluiaşi serviciu sau pentru posturile vacante de inspector de probaţiune, se face în ordine în funcţie de nota obţinută la proba scrisă, la interviu, apoi în funcţie de nota obţinută la examenul de licenţă, respectiv în funcţie de media anilor de studiu din timpul facultăţii.
    …………………………………………….....……………………
(8) După ocuparea posturilor vacante de consilier de probaţiune sau de inspector de probaţiune, candidaţii declaraţi admişi care nu au avut posibilitatea să opteze pentru ocuparea unui post vacant de consilier sau de inspector de probaţiune vor fi înscrişi automat întro listă de aşteptare, urmând ca procedura descrisă la alin. (3)-(6), respectiv testarea medicală şi psihologică să fie realizate în cazul vacantării sau suplimentării unor posturi din categoria celor pentru care au candidat, dacă această vacantare se produce într-un interval de 1 an de la data publicării informaţiilor precizate la alin. (7) şi dacă neexercitarea opţiunii pentru un post vacant nu se datorează renunţării candidaţilor la acest drept.
(9) În situaţia menţionată la alin. (6), candidaţii aflaţi pe lista de aşteptare sunt contactaţi individual prin telefon, respectiv prin e-mail, în vederea exprimării opţiunii, cu respectarea criteriilor menţionate la alin. (4), al doilea candidat şi următorii fiind contactaţi numai după ce primul, respectiv precedentul candidat şi-au transmis opţiunea, în scris, prin e-mail."

    14. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    Lucrările scrise ale candidaţilor declaraţi admişi la concurs şi procesele-verbale privind rezultatele concursului sunt transmise de către comisia de organizare a concursului prevăzută la art. 9 Direcţiei Naţionale de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei pentru a fi incluse în dosarele profesionale ale candidaţilor. Dosarele de înscriere, procesele-verbale, lucrările scrise referitoare la ceilalţi candidaţi şi orice alte documente în legătură cu concursul se arhivează şi se păstrează la Direcţia Naţională de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei."    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

    ART. III
    Direcţia Naţională de Probaţiune va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.                    p. Ministrul justiţiei,
                    Olivia Diana Morar,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 21 iulie 2020.
    Nr. 3.013/C.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016