Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.998 din 19 noiembrie 2020  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.998 din 19 noiembrie 2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1211 din 11 decembrie 2020
    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 29 august 2019, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ORDIN
    pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 iulie 2020"

    2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Se aprobă Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 iulie 2020, prevăzute la cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin."

    3. Titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "PROCEDURĂ
    de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 iulie 2020"

    4. În anexă, la articolul 1 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) înregistrează obligaţii bugetare principale restante la data de 31 iulie 2020, nestinse până la data emiterii certificatului de atestare fiscală de către organul fiscal central, precum şi obligaţii bugetare accesorii."

    5. În anexă, la articolul 1 alineatul (5), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) nu au posibilitatea să achite obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 iulie 2020, precum şi obligaţiile bugetare accesorii;"

    6. În anexă, la articolul 3 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) să nu se afle în procedura insolvenţei potrivit legii la data emiterii deciziei de aprobare a restructurării obligaţiilor bugetare. Debitorul care se află în procedura insolvenţei până la data de 31 martie 2021 şi doreşte restructurarea obligaţiilor bugetare poate notifica organul fiscal cu privire la intenţia sa, cu condiţia ca până la data emiterii deciziei de aprobare a cererii de restructurare să iasă din procedura insolvenţei."

    7. În anexă, la articolul 3, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În vederea accesării măsurilor de restructurare, debitorul depune la organul fiscal competent o notificare privind intenţia de restructurare a obligaţiilor bugetare până la data de 31 martie 2021, sub sancţiunea decăderii. Aceasta poate fi depusă astfel:"

    8. În anexă, la articolul 3, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Notificarea poate fi retrasă oricând de către debitor la cererea acestuia, fără ca debitorul să piardă dreptul de a depune o nouă notificare până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (2), urmând ca organul fiscal competent să comunice acestuia decizia prin care se ia act de retragerea notificării, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17.
(2^2) În situaţia în care debitorul doreşte concomitent atât retragerea notificării iniţiale, cât şi depunerea unei noi notificări, aceasta se poate realiza printr-o singură notificare depusă la organul fiscal competent, aplicându-se în mod corespunzător prevederile alin. (2^1)."

    9. În anexă, la articolul 3 alineatul (7), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) obligaţiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 1 august 2020 şi data depunerii cererii;"

    10. În anexă, la articolul 3, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) În cazul debitorilor care au inclusă în planul de restructurare măsura de anulare a unui cuantum de maximum 50% inclusiv din totalul obligaţiilor bugetare principale, pe lângă sumele plătite conform alin. (7), trebuie să achite până la data depunerii cererii prevăzute la alin. (6) şi următoarele obligaţii bugetare principale:
    a) 5% din cuantumul obligaţiilor bugetare principale care fac obiectul eşalonării la plată, pentru anularea unui cuantum de maximum 30% inclusiv din totalul obligaţiilor bugetare principale;
    b) 10% din cuantumul obligaţiilor bugetare principale care fac obiectul eşalonării la plată, pentru anularea unui cuantum cuprins între 30% şi 40% inclusiv din totalul obligaţiilor bugetare principale;
    c) 15% din cuantumul obligaţiilor bugetare principale care fac obiectul eşalonării la plată, pentru anularea unui cuantum cuprins între 40% şi 50% inclusiv din totalul obligaţiilor bugetare principale."

    11. În anexă, la articolul 4 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) verifică dacă debitorul se încadrează în situaţia prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. d) din ordonanţă. În cazul în care debitorul se încadrează în această situaţie, organul fiscal competent comunică debitorului decizia de respingere a notificării privind intenţia de restructurare a obligaţiilor bugetare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18;"

    12. În anexă, la articolul 4 alineatul (3), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins:
    "e) obligaţiile bugetare garantate potrivit art. 210-211 şi art. 235 din Codul de procedură fiscală;
f) obligaţiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, şi data de 31 iulie 2020 inclusiv."

    13. În anexă, la articolul 5, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Cererea poate fi retrasă oricând de către debitor la solicitarea acestuia, fără ca debitorul să piardă dreptul de a depune o nouă cerere până la împlinirea termenului prevăzut la art. 22 alin. (1) din ordonanţă, urmând ca organul fiscal competent să comunice acestuia decizia prin care se ia act de retragerea cererii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17.
(1^2) În situaţia în care debitorul doreşte concomitent atât retragerea cererii iniţiale, cât şi depunerea unei noi cereri, aceasta se poate realiza printr-o singură cerere depusă la organul fiscal competent, aplicându-se în mod corespunzător prevederile alin. (1^1).
(1^3) În situaţia în care debitorul doreşte atât retragerea notificării privind intenţia de a beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, cât şi retragerea cererii de restructurare a obligaţiilor bugetare, acesta poate depune la organul fiscal o singură solicitare în acest sens. Prevederile alin. (1^1) şi (1^2) şi art. 3 alin. (2^1) şi (2^2) se aplică în mod corespunzător."

    14. În anexă, la articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) După primirea cererii, organul fiscal competent analizează solicitarea debitorului şi întocmeşte un referat prin care verifică condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-f) şi la art. 5 alin. (3) din ordonanţă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. Din punctul de vedere al posibilităţii acordării eşalonării la plată, organul fiscal verifică toate condiţiile prevăzute de art. 186 din Codul de procedură fiscală. În ceea ce priveşte condiţia prevăzută la art. 186 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală referitoare la dificultatea generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi capacitatea financiară de plată pe perioada de eşalonare la plată, aceasta se analizează prin raportare la disponibilităţile băneşti ale debitorului aşa cum rezultă din planul de restructurare pentru întreaga perioadă propusă în plan, în raport cu tipul de eşalonare la care s-ar încadra acest debitor, respectiv cu graficul de eşalonare posibil de întocmit. Se consideră că debitorul nu poate accesa eşalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală, dacă disponibilităţile băneşti ale acestuia, aşa cum sunt ele prezentate în planul de restructurare pe perioada respectivă, nu permit susţinerea unei eşalonări la plată potrivit Codului de procedură fiscală. În cazul debitorilor care au beneficiat de eşalonarea obligaţiilor bugetare, potrivit Codului de procedură fiscală, care şi-a pierdut valabilitatea şi pentru care nu se mai poate acorda o nouă eşalonare, potrivit condiţiilor de acordare stabilite de Codul de procedură fiscală, nu mai este necesară verificarea condiţiei prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţă."

    15. În anexă, la articolul 5 alineatul (5), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) decizie de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor datorate de debitor aferente obligaţiilor bugetare principale care constituie obiect al restructurării la plată, inclusiv a accesoriilor calculate potrivit lit. d), cu excepţia obligaţiilor accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale reprezentând ajutor de stat de recuperat, care trebuie plătite potrivit art. 4 alin. (6) lit. b) pct. (i) şi (ii) din ordonanţă. Se emite această decizie şi în situaţia în care obligaţiile bugetare principale prevăzute la art. 1 alin. (1), (3) şi (4) din ordonanţă sunt stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, precum şi în cazul menţinerii valabilităţii înlesnirii la plată pentru dobânzile prevăzute la art. 13 alin. (4) din ordonanţă. Modelul acestei decizii este prevăzut în anexa nr. 8;"

    16. În anexă, la articolul 7, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Pentru menţinerea înlesnirii la plată a cărei valabilitate a fost pierdută, pentru modificarea înlesnirii la plată, precum şi pentru orice alte operaţiuni privind procedura de acordare şi de urmărire a derulării înlesnirilor la plată se aplică în mod corespunzător prevederile Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Modelele formularelor utilizate pentru aplicarea acestor prevederi sunt cele cuprinse în anexele nr. 19-28."

    17. În anexă, la articolul 7, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:
    "(8^1) În cazul plăţii anticipate a sumelor cuprinse în graficul de plată, cererea depusă de către debitor la organul fiscal competent prin care se notifică intenţia de a stinge anticipat aceste sume va avea anexat şi graficul de plată propus ca urmare a acestor plăţi anticipate."

    18. În anexă, la articolul 10, alineatul (2) se abrogă.
    19. În anexă, la articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În termen de 60 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 22 din ordonanţă, organul fiscal competent are obligaţia să analizeze debitorii care îndeplinesc condiţiile pentru deschiderea procedurii insolvenţei, potrivit Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţiile prevăzute de ordonanţă, şi care nu au depus solicitarea de restructurare în termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) din ordonanţă, în vederea solicitării deschiderii procedurii insolvenţei potrivit legii."

    20. În anexă, la articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Anexele nr. 1-28 fac parte integrantă din prezenta procedură."

    21. În anexă, anexele nr. 1, 2 şi 4-16 la procedură se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-15 la prezentul ordin.
    22. În anexă, după anexa nr. 16 se introduc douăsprezece noi anexe, anexele nr. 17-28, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 16-27 la prezentul ordin.

    ART. II
    Anexele nr. 1-27 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 19 noiembrie 2020.
    Nr. 2.998.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la procedură)
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 ...................................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ...........................................
    Nr. .........../...............
    CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ
    Ca urmare a Notificării nr. .…………… din data de …………….., se certifică prin prezenta că:
    Denumirea/Numele şi prenumele .............................................................
    Adresa ...................................................................................................................................................................................
    Înregistrat la registrul comerţului la nr. ..............................
    Codul de identificare fiscală ..............................................
    A. Obligaţii bugetare existente în evidenţa organului fiscal central
    a) Figurează în evidenţa fiscală cu următoarele obligaţii bugetare principale restante la data de 31 iulie 2020, precum şi cu obligaţii bugetare accesorii aferente acestora^2, existente în sold la data eliberării prezentului certificat de atestare fiscală^3:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia bugetară │
│ │ ├──────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii bugetare accesorii │
│Nr. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│crt.│bugetare │din │bugetară │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │ │
│ │ │care: │principală│de │de │de │Alte │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │7 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │ │
│ │ │+ 7 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘    b) Figurează în evidenţa fiscală cu următoarele obligaţii bugetare principale şi accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum şi cu amenzi de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 august 2020 până la data eliberării prezentului certificat de atestare fiscală.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia bugetară │
│ │ ├──────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii bugetare accesorii │
│Nr. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│crt.│bugetare │din │bugetară │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │ │
│ │ │care: │principală│de │de │de │Alte │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │7 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │ │
│ │ │+ 7 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘
    B. Obligaţii bugetare care nu pot face obiectul restructurării
    a) Obligaţii bugetare principale şi obligaţii bugetare accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat:

┌───────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────┬──────────┬──────┬──────────┬─────────┤
│Nr. │Denumirea │Total,│Obligaţie │Obligaţie│
│crt.│obligaţiei│din │bugetară │bugetară │
│ │bugetare │care: │principală│accesorie│
├────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────┤
│ │Ajutor de │ │ │ │
│1. │stat de │ │ │ │
│ │recuperat │ │ │ │
└────┴──────────┴──────┴──────────┴─────────┘


    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
    ^2 Sunt cuprinse şi obligaţiile bugetare accesorii pentru care debitul este stins.
    ^3 În cazul menţinerii valabilităţii înlesnirii la plată/modificării deciziei de înlesnire la plată se au în vedere obligaţii bugetare existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

    b) Suma totală de ………………… din Decontul/Deconturile cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare nr. .......... din data de .............. ^4, în curs de soluţionare, din care se vor compensa:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia bugetară │
│ │ ├──────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii bugetare accesorii │
│Nr. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│crt.│bugetare │din │bugetară │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │ │
│ │ │care: │principală│de │de │de │Alte │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │7 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │ │
│ │ │+ 7 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘    c) Obligaţii bugetare existente în sold la data eliberării prezentului certificat, cu excepţia celor care au făcut obiectul înlesnirii la plată a cărei valabilitate a fost pierdută:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia bugetară │
│ │ ├──────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii bugetare accesorii │
│Nr. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│crt.│bugetare │din │bugetară │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │ │
│ │ │care: │principală│de │de │de │Alte │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │7 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │ │
│ │ │+ 7 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘    d) Obligaţii bugetare existente în sold la data eliberării prezentului certificat, de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată, cu excepţia celor prevăzute la art. 11 alin. (1) şi (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a ratelor neachitate^5:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia bugetară │
│ │ ├──────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii bugetare accesorii │
│Nr. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│crt.│bugetare │din │bugetară │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │ │
│ │ │care: │principală│de │de │de │Alte │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │7 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │ │
│ │ │+ 7 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘


    ^4 Se vor menţiona numărul şi data tuturor deconturilor cu sumă negativă de T.V.A. cu opţiune de rambursare în curs de soluţionare.
    ^5 Se completează în cazul modificării deciziei de înlesnire la plată pentru aplicarea art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare.


    C. Obligaţii bugetare nete ce pot face obiectul restructurării:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia bugetară │
│ │ ├──────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii bugetare accesorii │
│Nr. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│crt.│bugetare │din │bugetară │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │ │
│ │ │care: │principală│de │de │de │Alte │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │7 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │ │
│ │ │+ 7 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘    Prezentul certificat de atestare fiscală se eliberează în vederea stabilirii obligaţiilor bugetare ce pot forma obiect al restructurării în conformitate cu prevederile cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele .....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ........................

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la procedură)
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 ...................................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ...........................................
    Nr. .........../...............
    CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ
    pentru contribuabilii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii
    Ca urmare a Notificării nr. …………… din data de …………….., se certifică prin prezenta că:
    Denumirea/Numele şi prenumele .............................................................
    Adresa ...................................................................................................................................................................................
    Înregistrat la registrul comerţului la nr. ..............................
    Codul de identificare fiscală ..............................................
    A. Obligaţii bugetare existente în evidenţa organului fiscal central
    a) Figurează în evidenţa fiscală cu următoarele obligaţii bugetare principale restante la data de 31 iulie 2020, precum şi cu obligaţii bugetare accesorii aferente acestora^2, existente în sold la data eliberării prezentului certificat de atestare fiscală^3:
    A1. sediu principal:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia bugetară │
│ │ ├──────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii bugetare accesorii │
│Nr. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│crt.│bugetare │din │bugetară │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │ │
│ │ │care: │principală│de │de │de │Alte │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │7 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │ │
│ │ │+ 7 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total A1 │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │ │
│(Total A1 + │ │ │ │ │ │ │
│Total A2) │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘


    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
    ^2 Sunt cuprinse şi obligaţiile bugetare accesorii pentru care debitul este stins.
    ^3 În cazul menţinerii valabilităţii înlesnirii la plată/modificării deciziei de înlesnire la plată se au în vedere obligaţii bugetare existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

    A2. sediile secundare:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────┬────────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Obligaţia fiscală │
│ │Cod de │ ├──────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┤
│ │înregistrare│Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│Nr. │fiscală al │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│crt.│sediului │bugetare │din │fiscală │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │ │
│ │secundar │ │care: │principală│de │de │de │Alte │
│ │ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │3 = 4 │ │ │ │ │ │
│0 │1 │2 │+ 5 + │4 │5 │6 │7 │8 │
│ │ │ │6 + 7 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │+ 8 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total A2 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴──────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘
    b) Figurează în evidenţa fiscală cu următoarele obligaţii bugetare principale şi accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum şi cu amenzi de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 august 2020 până la data eliberării prezentului certificat de atestare fiscală.
    Sediu principal

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia bugetară │
│ │ ├──────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii bugetare accesorii │
│Nr. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│crt.│bugetare │din │bugetară │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │ │
│ │ │care: │principală│de │de │de │Alte │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │7 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │ │
│ │ │+ 7 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘
    B. Obligaţii bugetare care nu pot face obiectul restructurării
    a) Obligaţii bugetare principale şi obligaţii bugetare accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat:

┌───────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────┬──────────┬──────┬──────────┬─────────┤
│Nr. │Denumirea │Total,│Obligaţie │Obligaţie│
│crt.│obligaţiei│din │bugetară │bugetară │
│ │bugetare │care: │principală│accesorie│
├────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────┤
│ │Ajutor de │ │ │ │
│1. │stat de │ │ │ │
│ │recuperat │ │ │ │
└────┴──────────┴──────┴──────────┴─────────┘    b) Suma totală de ………………… din Decontul/Deconturile cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare nr. ............ din data de ................^4, în curs de soluţionare, din care se vor compensa:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia bugetară │
│ │ ├──────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii bugetare accesorii │
│Nr. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│crt.│bugetare │din │bugetară │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │ │
│ │ │care: │principală│de │de │de │Alte │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │7 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │ │
│ │ │+ 7 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘


    ^4 Se vor menţiona numărul şi data tuturor deconturilor cu sumă negativă de T.V.A. cu opţiune de rambursare în curs de soluţionare.

    c) Obligaţii bugetare existente în sold la data eliberării prezentului certificat, cu excepţia celor care au făcut obiectul înlesnirii la plată a cărei valabilitate a fost pierdută^5:
    c.1) sediu principal:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia bugetară │
│ │ ├──────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii bugetare accesorii │
│Nr. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│crt.│bugetare │din │bugetară │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │ │
│ │ │care: │principală│de │de │de │Alte │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │7 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │ │
│ │ │+ 7 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total c.1 │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │ │
│(Total c.1 + │ │ │ │ │ │ │
│Total c.2) │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘    c.2) sediile secundare:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────┬────────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Obligaţia fiscală │
│ │Cod de │ ├──────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┤
│ │înregistrare│Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│Nr. │fiscală al │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│crt.│sediului │bugetare │din │fiscală │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │ │
│ │secundar │ │care: │principală│de │de │de │Alte │
│ │ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │3 = 4 │ │ │ │ │ │
│0 │1 │2 │+ 5 + │4 │5 │6 │7 │8 │
│ │ │ │6 + 7 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │+ 8 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total c.2 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴──────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘
    d) Obligaţii bugetare existente în sold la data eliberării prezentului certificat, de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată, cu excepţia celor prevăzute la art. 11 alin. (1) şi (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a ratelor neachitate^6:
    d.1) sediu principal:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia bugetară │
│ │ ├──────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii bugetare accesorii │
│Nr. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│crt.│bugetare │din │bugetară │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │ │
│ │ │care: │principală│de │de │de │Alte │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │7 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │ │
│ │ │+ 7 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total d.1 │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │ │
│(Total d.1 + │ │ │ │ │ │ │
│Total d.2) │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘


    ^5 Se completează în cazul menţinerii valabilităţii înlesnirii la plată pentru aplicarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare.^
    ^ 6 Se completează în cazul modificării deciziei de înlesnire la plată pentru aplicarea art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare.

    d.2) sediile secundare:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────┬────────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Obligaţia fiscală │
│ │Cod de │ ├──────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┤
│ │înregistrare│Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│Nr. │fiscală al │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│crt.│sediului │bugetare │din │fiscală │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │ │
│ │secundar │ │care: │principală│de │de │de │Alte │
│ │ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │3 = 4 │ │ │ │ │ │
│0 │1 │2 │+ 5 + │4 │5 │6 │7 │8 │
│ │ │ │6 + 7 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │+ 8 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total d.2 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴──────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘

    C. Obligaţii bugetare nete ce pot face obiectul restructurării:
    C1. sediu principal:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia bugetară │
│ │ ├──────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii bugetare accesorii │
│Nr. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│crt.│bugetare │din │bugetară │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │ │
│ │ │care: │principală│de │de │de │Alte │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │7 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │ │
│ │ │+ 7 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total C1 │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │ │
│(Total C1 + │ │ │ │ │ │ │
│Total C2) │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘    C2. sediile secundare:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────┬────────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Obligaţia fiscală │
│ │Cod de │ ├──────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┤
│ │înregistrare│Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│Nr. │fiscală al │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│crt.│sediului │bugetare │din │fiscală │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │ │
│ │secundar │ │care: │principală│de │de │de │Alte │
│ │ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │3 = 4 │ │ │ │ │ │
│0 │1 │2 │+ 5 + │4 │5 │6 │7 │8 │
│ │ │ │6 + 7 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │+ 8 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total C2 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴──────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘
    Prezentul certificat de atestare fiscală se eliberează în vederea stabilirii obligaţiilor bugetare ce pot forma obiect al restructurării în conformitate cu prevederile cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele .....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ........................

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 4 la procedură)
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 ........................................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ................................................
    Nr. .........../...................
    Aprobat/data ....................
    Conducătorul unităţii fiscale
    Semnătura
    REFERAT
    Subsemnatul(a), ..................., având funcţia de .................. în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului ........................., ca urmare a solicitării formulate prin Cererea nr. ............... din data de ................, depusă de contribuabilul .................., cod de identificare fiscală ......................, înregistrată la organul fiscal cu nr. ............. din data de ................, precum şi a Certificatului de atestare fiscală nr. ........... din data de ..............., am procedat la verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi am constatat următoarele:
    SECŢIUNEA A
    Condiţii pentru a beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare

┌──────────────────────────┬───────────┐
│ │Modul de │
│I. Condiţii care trebuie │respectare │
│îndeplinite de debitor: │a │
│ │condiţiilor│
├──────────────────────────┼─────┬─────┤
│a) să nu îndeplinească │ │ │
│condiţiile pentru a │[] │[] │
│beneficia de eşalonarea la│Da │Nu │
│plată reglementată de │ │ │
│Codul de procedură fiscală│ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│b) să prezinte un plan de │ │ │
│restructurare şi un test │[] │[] │
│al creditorului privat │Da │Nu │
│prudent, întocmite de un │ │ │
│expert independent │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│c) să nu se afle în │ │ │
│procedura insolvenţei │ │ │
│potrivit Legii nr. 85/2014│ │ │
│privind procedurile de │ │ │
│prevenire a insolvenţei şi│[] │[] │
│de insolvenţă, cu │Da │Nu │
│modificările şi │ │ │
│completările ulterioare, │ │ │
│sau potrivit Legii nr. 85/│ │ │
│2006*), cu modificările şi│ │ │
│completările ulterioare │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│d) să nu fi fost dizolvat,│[] │[] │
│potrivit prevederilor │Da │Nu │
│legale în vigoare │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│e) să aibă depuse toate │ │ │
│declaraţiile fiscale, │ │ │
│potrivit vectorului │ │ │
│fiscal. Această condiţie │[] │[] │
│trebuie îndeplinită la │Da │Nu │
│data eliberării │ │ │
│certificatului de atestare│ │ │
│fiscală. │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│f) să îndeplinească testul│[] │[] │
│creditorului privat │Da │Nu │
│prudent │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│II. Alte condiţii: │[] │[] │
│ │Da │Nu │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│a) planul de restructurare│[] │[] │
│conţine următoarele │Da │Nu │
│elemente^2: │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│a1) cauzele şi amploarea │ │ │
│dificultăţii financiare a │[] │[] │
│debitorului, precum şi │Da │Nu │
│măsurile luate de debitor │ │ │
│pentru depăşirea acestora │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│a2) situaţia patrimonială │[] │[] │
│a debitorului │Da │Nu │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│a3) cauzele pentru care │ │ │
│debitorul nu poate │[] │[] │
│beneficia de eşalonarea la│Da │Nu │
│plată conform Codului de │ │ │
│procedură fiscală │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│a4) măsurile de │ │ │
│restructurare a │ │ │
│debitorului şi │ │ │
│modalităţile prin care │[] │[] │
│debitorul înţelege să │Da │Nu │
│depăşească starea de │ │ │
│dificultate financiară, cu│ │ │
│termene clare de │ │ │
│implementare │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│a5) măsurile de │ │ │
│restructurare a │ │ │
│obligaţiilor bugetare, │ │ │
│precum şi prezentarea │[] │[] │
│indicatorilor │Da │Nu │
│economico-financiari │ │ │
│relevanţi care să │ │ │
│demonstreze restaurarea │ │ │
│viabilităţii debitorului │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│a6) planul de │ │ │
│restructurare este aprobat│ │ │
│de adunarea generală a │[] │[] │
│acţionarilor, asociaţilor │Da │Nu │
│sau de asociatul unic, │ │ │
│după caz │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│b) măsurile de │ │ │
│restructurare a │[] │[] │
│obligaţiilor bugetare │Da │Nu │
│respectă următoarele │ │ │
│condiţii^3: │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│b1) restructurarea │ │ │
│obligaţiilor bugetare este│ │ │
│constituită din una sau │ │ │
│mai multe măsuri, din care│[] │[] │
│una dintre măsuri este │Da │Nu │
│reprezentată de │ │ │
│înlesnirile la plata │ │ │
│obligaţiilor bugetare │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│b2) măsura de anulare │ │ │
│prevede anularea unor │ │ │
│obligaţii bugetare │ │ │
│principale, cu excepţia │[] │[] │
│celor reprezentând ajutor │Da │Nu │
│de stat de recuperat, în │ │ │
│cuantum de maximum 50% din│ │ │
│totalul acestora │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│b3) pentru măsura │ │ │
│înlesnirii la plată a │[] │[] │
│obligaţiilor bugetare, │Da │Nu │
│planul de restructurare │ │ │
│prevede următoarele: │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│b3.1) perioada de maximum │ │ │
│7 ani^4 pentru înlesnirea │ │ │
│la plată, cuantumul şi │[] │[] │
│termenele de plată a │Da │Nu │
│ratelor stabilite prin │ │ │
│graficul de plată │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│b3.2) sunt achitate până │ │ │
│la data depunerii │[] │[] │
│solicitării de │Da │Nu │
│restructurare următoarele │ │ │
│sume: │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│b3.2.1) obligaţiile │ │ │
│bugetare scadente în │ │ │
│perioada cuprinsă între 1 │[] │[] │
│august 2020 şi data │Da │Nu │
│depunerii solicitării de │ │ │
│restructurare │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│b3.2.2) obligaţiile │ │ │
│bugetare principale şi │ │ │
│accesorii reprezentând │[] │[] │
│ajutor de stat de │Da │Nu │
│recuperat înscrise în │ │ │
│certificatul de atestare │ │ │
│fiscală │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│b3.2.3) obligaţiile │ │ │
│bugetare stabilite de alte│ │ │
│organe decât organele │ │ │
│fiscale, precum şi │ │ │
│amenzile de orice fel, │ │ │
│transmise spre recuperare │ │ │
│organelor fiscale între │ │ │
│data eliberării │ │ │
│certificatului de atestare│ │ │
│fiscală şi data depunerii │ │ │
│solicitării de │[] │[] │
│restructurare, cu excepţia│Da │Nu │
│celor incluse în decizia │ │ │
│de înlesnire potrivit art.│ │ │
│11 din Ordonanţa │ │ │
│Guvernului nr. 6/2019 │ │ │
│privind instituirea unor │ │ │
│facilităţi fiscale, cu │ │ │
│modificările şi │ │ │
│completările ulterioare, │ │ │
│sau a celor care formează │ │ │
│obiect al unei alte măsuri│ │ │
│de restructurare │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│b3.2.4) obligaţiile │ │ │
│bugetare declarate │ │ │
│suplimentar de debitor şi/│ │ │
│sau stabilite de organul │ │ │
│fiscal prin decizie între │[] │[] │
│data eliberării │Da │Nu │
│certificatului de atestare│ │ │
│fiscală şi data depunerii │ │ │
│solicitării de │ │ │
│restructurare │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│b4) pentru măsura anulării│ │ │
│debitorul trebuie să │ │ │
│achite, până la data │ │ │
│depunerii solicitării de │ │ │
│restructurare, următoarele│ │ │
│sume^5: │ │ │
│[] 5% din cuantumul │ │ │
│obligaţiilor bugetare │ │ │
│principale care fac │ │ │
│obiectul înlesnirii la │ │ │
│plată pentru anularea unui│ │ │
│cuantum de maximum 30% │ │ │
│inclusiv din totalul │ │ │
│obligaţiilor bugetare │ │ │
│principale; │ │ │
│[] 10% din cuantumul │[] │[] │
│obligaţiilor bugetare │Da │Nu │
│principale care fac │ │ │
│obiectul înlesnirii la │ │ │
│plată pentru anularea unui│ │ │
│cuantum cuprins între 30% │ │ │
│şi 40% inclusiv din │ │ │
│totalul obligaţiilor │ │ │
│bugetare principale; │ │ │
│[] 15% din cuantumul │ │ │
│obligaţiilor bugetare │ │ │
│principale care fac │ │ │
│obiectul înlesnirii la │ │ │
│plată pentru anularea unui│ │ │
│cuantum cuprins între 40% │ │ │
│şi 50% inclusiv din │ │ │
│totalul obligaţiilor │ │ │
│bugetare principale │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│c) debitorul nu a depus │ │ │
│cel mult două cereri de │ │ │
│modificare a deciziei de │[] │[] │
│înlesnire la plată într-un│Da │Nu │
│an calendaristic sau, după│ │ │
│caz, fracţie de an │ │ │
│calendaristic^6 │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│d) înlesnirea la plată nu │ │ │
│şi-a pierdut valabilitatea│ │ │
│şi debitorul nu a │ │ │
│solicitat menţinerea │[] │[] │
│acesteia de două ori │Da │Nu │
│într-un an calendaristic │ │ │
│sau fracţie de an │ │ │
│calendaristic^7 │ │ │
└──────────────────────────┴─────┴─────┘


    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
    ^2 Se bifează „da“ în cazul în care toate condiţiile de la pct. a1)-a5) sunt bifate cu „da“. Se bifează „nu“ în cazul în care cel puţin una dintre condiţiile de la pct. a1)-a5) este bifată cu „nu“.
    ^3 Se bifează „da“ în cazul în care toate condiţiile de la pct. b1)-b3) sunt bifate cu „da“. Se bifează „nu“ în cazul în care cel puţin una dintre condiţiile de la pct. b1)-b3) este bifată cu „nu“.
    NOTĂ:
    În cazul soluţionării unei cereri de modificare a deciziei de înlesnire la plată, la secţiunea A nu se analizează modul de respectare a condiţiilor prevăzute la pct. I lit. a), pct. II lit. a), pct. II lit. b2) şi lit. b4), precum şi lit. d).
    În cazul soluţionării unei cereri de menţinere a valabilităţii unei înlesniri la plată, la secţiunea A se analizează numai modul de respectare a condiţiilor prevăzute la pct. I lit. c)-e), precum şi a celei de la pct. II lit. d).

    SECŢIUNEA B
    CONCLUZII
    a) Se propune respingerea pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la secţiunea A lit. ... .
    b) Se propune aprobarea eşalonării la plată pe o perioadă de .............. luni, pentru următoarele obligaţii bugetare principale restante la data de 31 iulie 2020, obligaţii bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum şi pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 august 2020 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ..............., reprezentând:

┌──────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────┬────────────────────────┬────┤
│Nr. │Denumirea obligaţiei │Suma│
│crt. │bugetare principale │ │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│0 │1 │2 │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│1. │ │ │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│2. │ │ │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│........│ │ │
├────────┴────────────────────────┼────┤
│Total general │ │
└─────────────────────────────────┴────┘


    ^4 Perioada poate fi prelungită cu maximum 3 ani în cazul modificării deciziei de înlesnire la plată.
    ^5 Se bifează una dintre situaţii.
    ^6 Se completează în situaţia aplicării prevederilor art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^7 Se completează în situaţia aplicării prevederilor art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare.

    c) se propune aprobarea amânării la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale care constituie obiect al restructurării, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ...............lei, reprezentând:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│ │Denumirea │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │ │
│Nr. │obligaţiei│de │de │de │Alte │
│crt. │fiscale │întârziere│întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │/Dobânzi │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│........│ │ │ │ │ │
├────────┴──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │
└───────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘    d) se propune aprobarea amânării la plată a unui cuantum^8:
    ^8 Se bifează una dintre situaţiile descrise.
    [ ] - de maximum 30% inclusiv;
    [ ] - cuprins între 30% şi 40% inclusiv;
    [ ] - cuprins între 40% şi 50% inclusiv,
    din totalul obligaţiilor bugetare principale, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de .............. lei, reprezentând:

┌──────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────┬────────────────────────┬────┤
│Nr. │Denumirea obligaţiei │Suma│
│crt. │bugetare principale │ │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│0 │1 │2 │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│1. │ │ │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│2. │ │ │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│........│ │ │
├────────┴────────────────────────┼────┤
│Total general │ │
└─────────────────────────────────┴────┘    e) Se propune conversia în acţiuni a obligaţiilor bugetare principale în sumă de …...................... lei, reprezentând:

┌──────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────┬────────────────────────┬────┤
│Nr. │Denumirea obligaţiei │Suma│
│crt. │bugetare principale │ │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│0 │1 │2 │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│1. │ │ │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│2. │ │ │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│........│ │ │
├────────┴────────────────────────┼────┤
│Total general │ │
└─────────────────────────────────┴────┘


    Măsura trebuie îndeplinită în maximum un an de la data comunicării deciziei de aprobare a restructurării obligaţiilor bugetare.

    f) se propune stingerea obligaţiilor bugetare principale în sumă de …...................... lei, prin darea în plată a unor bunuri imobile ale debitorului, reprezentând:

┌──────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────┬────────────────────────┬────┤
│Nr. │Denumirea obligaţiei │Suma│
│crt. │bugetare principale │ │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│0 │1 │2 │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│1. │ │ │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│2. │ │ │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│........│ │ │
├────────┴────────────────────────┼────┤
│Total general │ │
└─────────────────────────────────┴────┘


    Măsura trebuie îndeplinită în maximum un an de la data comunicării deciziei de aprobare a restructurării obligaţiilor bugetare.
    De asemenea, anexăm la prezentul referat documentele doveditoare ale îndeplinirii/neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

    Întocmit
    ………..................……
    Avizat
    Şef serviciu/birou/compartiment,
    ……………….......…….
    Avizat
    Şef administraţie adjunct colectare/
    Director general adjunct administrare venituri,
    …..................................

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 5 la procedură)
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 ........................................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ................................................
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    de aprobare a restructurării obligaţiilor bugetare
    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea ..........................................................................
    Adresa ................................................................................
    Codul de identificare fiscală ………………..........................
    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele .......................................
    Adresa ................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere solicitarea dumneavoastră formulată prin Cererea nr. ......... din data de ..........., înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de .........................., precum şi Certificatul de atestare fiscală nr. ..........din data de ....................,
    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare,
    se emite următoarea decizie:
    Se aprobă restructurarea obligaţiilor bugetare, potrivit planului de restructurare nr. .........., aprobat în data de …............. . Măsurile de restructurare a obligaţiilor bugetare propuse în planul de restructurare sunt următoarele:
    a) eşalonarea la plată pe o perioadă de ……. luni a obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 iulie 2020, a obligaţiilor bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum şi a amenzilor de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 august 2020 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ................... lei;
    b) amânarea la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale care constituie obiect al restructurării, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ...............lei;
    c) amânarea la plată a unui cuantum^2:
    [ ] - de maximum 30% inclusiv;
    [ ] - cuprins între 30% şi 40% inclusiv;
    [ ] - cuprins între 40% şi 50% inclusiv,
    din totalul obligaţiilor bugetare principale, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de .................. lei;

    d) conversia în acţiuni a obligaţiilor bugetare principale în sumă de …...................... lei, care trebuie îndeplinită în maximum un an de la data comunicării deciziei de aprobare a restructurării obligaţiilor bugetare de către organul fiscal competent;
    e) stingerea obligaţiilor bugetare principale în sumă de …...........................lei, prin darea în plată a unor bunuri imobile ale debitorului, care trebuie îndeplinită în maximum un an de la data comunicării deciziei de aprobare a restructurării obligaţiilor bugetare de către organul fiscal competent.
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.


    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii .........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
    ^2 Se bifează una dintre situaţiile descrise.

    ANEXA 5

    (Anexa nr. 6 la procedură)
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 ........................................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ................................................
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    de respingere a solicitării de restructurare a obligaţiilor bugetare
    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea ..........................................................................
    Adresa ................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele .......................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere solicitarea dumneavoastră formulată prin Cererea nr. .............. din data de ............, înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de .........................., precum şi Certificatul de atestare fiscală nr. .......... din data de ..............,
    luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare,
    se respinge solicitarea de restructurare a obligaţiilor bugetare.
    Motivele de fapt pentru care se respinge solicitarea dumneavoastră:
    ….................................................................
    .......................................................................

    Temeiul de drept:
    .............................................................

    Menţiuni privind audierea contribuabilului:
    ….....................................................................

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii .........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    ANEXA 6

    (Anexa nr. 7 la procedură)
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 .......................................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ...............................................
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    de înlesnire la plată a obligaţiilor bugetare principale
    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea ...........................................................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ........................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere solicitarea dumneavoastră formulată prin Cererea nr. ......... din data de ..........., înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de .........................., precum şi Certificatul de atestare fiscală nr. .......... din data de ....................,
    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare,
    se emite următoarea decizie:
    Se acordă eşalonarea la plată pe o perioadă de ……. luni a obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 iulie 2020, a obligaţiilor bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum şi a amenzilor de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 august 2020 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ......................, reprezentând:

┌──────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────┬────────────────────────┬────┤
│Nr. │Denumirea obligaţiei │Suma│
│crt. │bugetare principale │ │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│0 │1 │2 │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│1. │ │ │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│2. │ │ │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│........│ │ │
├────────┴────────────────────────┼────┤
│Total general │ │
└─────────────────────────────────┴────┘    Cuantumul şi termenele de plată a ratelor de înlesnire din graficul de plată, care face parte integrantă din prezenta decizie, sunt cele stabilite în planul de restructurare.
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii .........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    ANEXA 7

    (Anexa nr. 8 la procedură)
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 ........................................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ................................................
    Nr. .............../....................
    DECIZIE
    de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor
    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea ...........................................................................
    Adresa ...........................................................……...............
    Codul de identificare fiscală ................................................
    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele .......................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală .................................................
    În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere Cererea nr. ........................ din data de ............................., înregistrată la organul fiscal cu nr. ..................... din data de ......................................., precum şi Certificatul de atestare fiscală nr. ......................din data de ...........................,
    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare,
    se emite următoarea decizie:
    Se acordă amânarea la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale care constituie obiect al restructurării, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de .....................lei, reprezentând:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│ │Denumirea │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │ │
│Nr. │obligaţiei│de │de │de │Alte │
│crt. │fiscale │întârziere│întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │/ Dobânzi │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│........│ │ │ │ │ │
├────────┴──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │
└───────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii .........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    ANEXA 8

    (Anexa nr. 9 la procedură)
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 .......................................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ...............................................
    Nr. ............./........................
    DECIZIE
    de amânare la plată a obligaţiilor bugetare principale
    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea ...........................................................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ........................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere Cererea nr. ...................... din data de ................................, înregistrată la organul fiscal cu nr. ..................... din data de ................................., precum şi Certificatul de atestare fiscală nr. ............................... din data de ............................,
    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare,
    se emite următoarea decizie:
    Se acordă amânarea la plată a unui cuantum^2:
    [ ] - de maximum 30% inclusiv;
    [ ] - cuprins între 30% şi 40% inclusiv;
    [ ] - cuprins între 40% şi 50% inclusiv,

    din totalul obligaţiilor bugetare principale, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ....................... lei, reprezentând:

┌──────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────┬────────────────────────┬────┤
│Nr. │Denumirea obligaţiei │Suma│
│crt. │bugetare principale │ │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│0 │1 │2 │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│1. │ │ │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│2. │ │ │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│........│ │ │
├────────┴────────────────────────┼────┤
│Total general │ │
└─────────────────────────────────┴────┘    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii .........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
    ^2 Se bifează una dintre situaţiile descrise.

    ANEXA 9

    (Anexa nr. 10 la procedură)
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 .......................................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ...............................................
    Nr. ......................../......................................
    DECIZIE
    de constatare a pierderii valabilităţii înlesnirilor la plată
    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea ...........................................................................
    Adresa ...........................................................……...............
    Codul de identificare fiscală ...................................................
    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ........................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    vă comunicăm că înlesnirea la plată, aprobată prin Decizia de înlesnire la plată a obligaţiilor bugetare principale nr. .............. din data de .................................................., şi-a pierdut valabilitatea, începând cu data de ............. .
    Suma rămasă de plată din eşalonare este în cuantum de ....................................... .
    Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilităţii înlesnirii la plată a obligaţiilor fiscale şi temeiul de drept:
    [ ] nu a declarat obligaţiile bugetare administrate de organul fiscal competent cu termen de plată …...................................., pentru care termenul maxim de declarare a fost data de ….............................., potrivit art. 9 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] nu a achitat obligaţiile bugetare administrate de organul fiscal competent cu termen de plată …........................................., pentru care termenul maxim de achitare a fost data de …..................., potrivit art. 9 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] nu a achitat obligaţiile bugetare cu termen de plată ….................................., pentru care termenul maxim de achitare a fost data de …................................., potrivit art. 9 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] nu a achitat diferenţele de obligaţii bugetare rezultate din declaraţii rectificative în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii declaraţiei, potrivit art. 9 alin. (3) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] nu a achitat cuantumul ratei din data de ….................., pentru care termenul maxim de achitare a fost data de …............., potrivit art. 9 alin. (3) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] nu a achitat obligaţiile bugetare stabilite de alte organe decât organele fiscale şi transmise spre recuperare organelor fiscale pentru care au fost comunicate somaţii după data comunicării Deciziei de înlesnire la plată a obligaţiilor bugetare principale nr. ......................................... din data de …................................., în cel mult 180 de zile de la comunicarea somaţiei/până la finalizarea înlesnirii la plată în situaţia în care termenul de 180 de zile se împlineşte după data stingerii în totalitate a obligaţiilor bugetare care au făcut obiectul înlesnirii la plată, potrivit art. 9 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] nu a achitat amenzile de orice fel, pentru care au fost comunicate somaţii după data comunicării Deciziei de înlesnire la plată a obligaţiilor bugetare principale nr. ........................................ din data de ….............................., în cel mult 180 de zile de la comunicarea somaţiei/până la finalizarea înlesnirii la plată în situaţia în care termenul de 180 de zile se împlineşte după data stingerii în totalitate a obligaţiilor bugetare care au făcut obiectul înlesnirii la plată, potrivit art. 9 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] nu a achitat obligaţiile fiscale rămase nestinse după soluţionarea deconturilor potrivit art. 8 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, în cel mult 30 de zile de la data comunicării Înştiinţării de plată nr. ....................... din data de …...................................., potrivit art. 9 alin. (3) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] nu a achitat, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării Înştiinţării de plată nr. ................................ din data de ….............................., obligaţiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale ce au fost suspendate în condiţiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care suspendarea executării actului administrativ fiscal a încetat după data comunicării Deciziei de înlesnire la plată a obligaţiilor bugetare principale nr. ................................. din data de …................................., potrivit art. 9 alin. (3) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] nu a achitat, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării Înştiinţării de plată nr. ................................. din data de …..................................., obligaţiile bugetare stabilite de alte autorităţi a căror administrare a fost transferată organului fiscal după emiterea Deciziei de înlesnire la plată a obligaţiilor bugetare principale nr. .................................. din data de ….................................., potrivit art. 9 alin. (3) lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] nu a achitat sumele pentru care s-a stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 25 şi 26 în cel mult 30 de zile de la data stabilirii răspunderii, potrivit art. 9 alin. (3) lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] a intrat în procedura insolvenţei, potrivit art. 9 alin. (3) lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] a intrat în dizolvare, potrivit art. 9 alin. (3) lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] nu a informat/comunicat, în timp util, persoanei/persoanelor care efectuează supravegherea data, ora şi locul la care au avut loc şedinţele adunării generale a acţionarilor/asociaţilor/consiliului de administraţie sau alte asemenea şedinţe privind managementul debitorului, precum şi documentele care au fost supuse dezbaterii, potrivit art. 9 alin. (3) lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] nu a permis accesul persoanei/persoanelor care efectuează supravegherea în toate locaţiile în care îşi desfăşoară activitatea, la solicitarea expresă a acesteia/acestora, în condiţiile Codului de procedură fiscală, potrivit art. 9 alin. (3) lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] nu a permis accesul persoanei/persoanelor care efectuează supravegherea la toate documentele primite de debitor sau care emană de la debitor, inclusiv contracte, oferte sau alte acte, precum şi de a efectua copii de pe documentele solicitate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, potrivit art. 9 alin. (3) lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] nu a informat expertul independent şi persoana/persoanele care efectuează supravegherea despre întârzierile în implementarea măsurilor stabilite în planul de restructurare, cauzele acestora, precum şi soluţiile ce urmau a fi luate, potrivit art. 9 alin. (3) lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] nu a achitat obligaţiile fiscale în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării Înştiinţării de plată nr. ......................... din data de ….................................., obligaţiile datorate de debitorii care fuzionează, potrivit legii, şi care nu beneficiază de restructurarea obligaţiilor bugetare, potrivit art. 9 alin. (3) lit. l) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] nu a achitat obligaţiile bugetare în sumă de …............................... , în termen de cel mult 90 de zile de la data comunicării Deciziei de menţinere a valabilităţii înlesnirii la plată a obligaţiilor bugetare nr. ............................. din data de …..............................., potrivit art. 9 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] nu a achitat obligaţiile bugetare în sumă de …...................... până la sfârşitul primului an al înlesnirii, respectiv data de …................ , potrivit art. 5 alin. (7) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

    Consecinţele pierderii valabilităţii înlesnirii la plată a obligaţiilor bugetare:
    …………………………………………………………………………………………

    Menţiuni privind audierea contribuabilului:
    ……………………………………………………………………………………….

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ...............................
    Semnătura şi ştampila unităţii ..........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    ANEXA 10

    (Anexa nr. 11 la procedură)
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 ........................................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ................................................
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    de pierdere a valabilităţii amânării la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor
    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea ...........................................................................
    Adresa ...........................................................…..................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele .......................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor nr. ........................... din data de ................................., şi-a pierdut valabilitatea, începând cu data de …………….... .
    Suma rămasă de plată din amânare este în cuantum de ....................................... .
    Motivul de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilităţii amânării la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor:
    - înlesnirea la plata obligaţiilor bugetare principale acordată prin Decizia nr. ................... din data de ….................. şi-a pierdut valabilitatea.

    Temeiul de drept:
    - art. 13 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare.

    Consecinţele pierderii valabilităţii amânării la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor:
    ............................................................

    Menţiuni privind audierea contribuabilului:
    ............................................................

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele .........................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ....................................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    ANEXA 11

    (Anexa nr. 12 la procedură)
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 .......................................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ...............................................
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor bugetare principale
    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea ..........................................................................
    Adresa ................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ........................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a obligaţiilor bugetare principale nr. .................................... din data de …………......................, şi-a pierdut valabilitatea, începând cu data de ……………........ .
    Suma rămasă de plată din amânare este în cuantum de ........................................ .
    Motivul de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor bugetare principale:
    - înlesnirea la plata obligaţiilor bugetare principale acordată prin Decizia nr. ........................ din data de …................... şi-a pierdut valabilitatea.

    Temeiul de drept:
    - art. 13 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare.

    Consecinţele pierderii valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor bugetare principale:
    ............................................................

    Menţiuni privind audierea contribuabilului:
    ............................................................

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ..................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ...................................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    ANEXA 12

    (Anexa nr. 13 la procedură)
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 .......................................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ...............................................
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    de finalizare a înlesnirii la plată
    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea ..........................................................................
    Adresa ........................................................................…….
    Codul de identificare fiscală ................................................
    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele .......................................
    Adresa ................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    vă comunicăm că înlesnirea la plată, aprobată prin Decizia de înlesnire la plată a obligaţiilor bugetare principale nr. ....................... din data de ..................................., a fost finalizată la data de ......................................, întrucât sumele eşalonate la plată au fost stinse în totalitate şi au fost respectate condiţiile de menţinere a valabilităţii înlesnirii la plată prevăzute la art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare,
    Consecinţele finalizării înlesnirii la plată:
    ............................................................

    Menţiuni privind audierea contribuabilului:
    ............................................................

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii .........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    ANEXA 13

    (Anexa nr. 14 la procedură)
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 .......................................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ...............................................
    Nr. ................/...................
    DECIZIE
    de finalizare a planului de restructurare a obligaţiilor bugetare
    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea ..........................................................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele .......................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    vă comunicăm că Planul de restructurare a obligaţiilor bugetare nr. .................., aprobat în data de …............................, a fost finalizat la data de …............................., potrivit propunerii supraveghetorului, întrucât au fost realizate măsurile de restructurare ale debitorului, precum şi măsurile de restructurare a obligaţiilor bugetare prevăzute de cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare.
    Consecinţele finalizării planului de restructurare a obligaţiilor bugetare:
    ............................................................

    Menţiuni privind audierea contribuabilului:
    ............................................................

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii .........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    ANEXA 14

    (Anexa nr. 15 la procedură)
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 ........................................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ................................................
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    de anulare a obligaţiilor bugetare principale şi accesorii amânate la plată
    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea ...........................................................................
    Adresa ...........................................................…..................
    Codul de identificare fiscală .................................................
    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ........................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    vă comunicăm că suma de....................lei, reprezentând obligaţii bugetare principale care constituie obiect al restructurării, amânată la plată prin Decizia nr. ................................. din data de .............................., precum şi suma de …..................... lei, reprezentând dobânzi, penalităţi şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale care constituie obiect al restructurării, amânată la plată prin Decizia nr. .............................. din data de …............................, se anulează la data de ................., întrucât planul de restructurare a obligaţiilor bugetare nr. ................................., aprobat în data de ........................., a fost finalizat.
    Menţiuni privind audierea contribuabilului:
    ............................................................

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii .........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    ANEXA 15

    (Anexa nr. 16 la procedură)
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 .......................................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ...............................................
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    de eşuare a planului de restructurare
    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea ...........................................................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele .......................................
    Adresa ................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    vă comunicăm că, potrivit propunerii supraveghetorului, planul de restructurare nr. ............, aprobat în data de …................., a eşuat începând cu data de …............. .
    Motivele de fapt pentru care s-a constatat eşuarea planului de restructurare:
    ...................................................................

    Consecinţele eşuării planului de restructurare:
    ……...........................................................
    Menţiuni privind audierea contribuabilului:
    ……...........................................................

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii .........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    ANEXA 16

    (Anexa nr. 17 la procedură)
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 ........................................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ................................................
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    prin care se ia act de retragerea notificării/solicitării de restructurare a obligaţiilor bugetare
    Datele de identificare a contribuabilului
    Denumirea/Numele şi prenumele ........................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ........................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere^2
    [ ] Notificarea dumneavoastră nr. ............... din data de ............…, înregistrată la organul fiscal cu nr. ............ din data de .........................., prin care v-aţi exprimat intenţia de restructurare a obligaţiilor bugetare, precum şi Cererea de retragere a notificării dumneavoastră nr. ............................ din data de ........................, înregistrată la organul fiscal cu nr. .................... din data de .........................., am luat act de retragerea notificării mai sus menţionate;
    [ ] Cererea dumneavoastră nr. ............... din data de ............…, înregistrată la organul fiscal cu nr. ............ din data de .........................., prin care aţi solicitat restructurarea obligaţiilor bugetare, precum şi Cererea de retragere a solicitării dumneavoastră nr. ............................ din data de .........................., înregistrată la organul fiscal cu nr. ..................... din data de .........................., am luat act de retragerea cererii mai sus menţionate.
    De asemenea, precizăm că retragerea notificării/cererii de restructurare a obligaţiilor bugetare nu vă îngrădeşte dreptul de a depune o nouă notificare/cerere până la termenul legal prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare.
    În situaţia în care aţi solicitat restrângerea notificării, până la depunerea noii notificări, pentru obligaţiile bugetare restante pe care le înregistraţi, începe sau continuă, după caz, procedura de executare silită.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul unităţii fiscale,
    Numele şi prenumele .....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
    ^2 Se va bifa în mod corespunzător căsuţa aferentă solicitării de retragere a notificării şi/sau a cererii de restructurare a obligaţiilor bugetare.

    ANEXA 17

    (Anexa nr. 18 la procedură)
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 .......................................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ...............................................
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    de respingere a notificării
    Datele de identificare a contribuabilului
    Denumirea/Numele şi prenumele ........................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele .......................................
    Adresa: ................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere Notificarea dumneavoastră nr. ............... din data de ............…, înregistrată la organul fiscal cu nr. ............ din data de .........................., prin care v-aţi exprimat intenţia de restructurare a obligaţiilor bugetare,
    luând în considerare că nu este îndeplinită condiţia prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare,
    se respinge notificarea mai sus menţionată.
    Motivele de fapt pentru care se respinge notificarea dumneavoastră:
    ...................................................................

    Temeiul de drept:
    ...................................................................

    Menţiuni privind audierea contribuabilului:
    ............................................................

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Conducătorul unităţii fiscale,
    Numele şi prenumele .....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    ANEXA 18

    (Anexa nr. 19 la procedură)
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 .......................................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ...............................................
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând dobânzi şi/sau penalităţi datorate în cazul înlesnirilor la plată
    Datele de identificare a contribuabilului
    Denumirea/Numele şi prenumele ........................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ........................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    În temeiul art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere Decizia ….................^2 nr. …........... din data de ..............., pentru rata de eşalonare achitată cu întârziere/diferenţele de obligaţii marcate şi rămase nestinse după soluţionarea deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare, s-au calculat următoarele obligaţii bugetare accesorii:

┌───────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├───┬──────────────┬──────────┬─────────┤
│ │Documentul │ │Sumă │
│Cod│prin care s-a │Natura │obligaţii│
│^3 │individualizat│obligaţiei│bugetare │
│ │suma de plată^│bugetare^5│accesorii│
│ │4 │ │ │
├───┼──────────────┼──────────┼─────────┤
├───┼──────────────┼──────────┼─────────┤
├───┼──────────────┼──────────┼─────────┤
├───┼──────────────┼──────────┼─────────┤
├───┴──────────────┴──────────┼─────────┤
│Total general │ │
└─────────────────────────────┴─────────┘    Vă invităm ca, în termenul prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, să achitaţi sumele menţionate în prezenta decizie. Sumele reprezentând penalităţi vor fi achitate în contul 20.35.01.07 „Penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la plată“.
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Detaliile referitoare la modul de calcul al sumelor reprezentând obligaţii bugetare accesorii se află în anexa la prezenta decizie.
    Conducătorul unităţii fiscale,
    ...............................................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
    ^2 Se va menţiona unul dintre următoarele documente, care este ultimul emis, respectiv: decizia de înlesnire la plată a obligaţiilor bugetare principale/decizia de modificare a deciziei de înlesnire la plată a obligaţiilor bugetare principale/decizia de menţinere a valabilităţii înlesnirii la plată a obligaţiilor bugetare principale.
    ^3 Se va menţiona codul existent în nomenclatorul aplicaţiilor informatice din care se emit, publicat pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    ^4 Se vor menţiona numărul, data şi denumirea documentului care constituie titlu de creanţă, respectiv decizia de înlesnire la plată a obligaţiilor bugetare principale, decizia de modificare a deciziei de înlesnire la plată a obligaţiilor bugetare principale, decizia de menţinere a valabilităţii înlesnirii la plată a obligaţiilor bugetare principale, prin care s-a individualizat rata, şi/sau înştiinţarea de plată, după caz.
    ^5 În cazul dobânzilor se vor menţiona dobânzile aferente obligaţiilor bugetare principale reprezentând ajutor de stat de recuperat, iar în cazul penalităţilor se vor menţiona „Penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la plată“.
    ANEXA 1

    la decizie
    Anexa la Decizia nr. .......... din data de …..............

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├───┬──────────────┬─────────┬────────┬──────┬────┬────┬─────────┤
│ │Documentul │ │ │Suma │ │ │Suma │
│ │prin care s-a │Categoria│ │rămasă│ │Cota│obligaţie│
│Cod│individualizat│de sumă │Perioada│de │Zile│^2 │bugetară │
│ │suma de plată │ │ │plată^│ │ │accesorie│
│ │ │ │ │1 │ │ │ │
├───┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼────┼────┼─────────┤
├───┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼────┼────┼─────────┤
├───┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼────┼────┼─────────┤
└───┴──────────────┴─────────┴────────┴──────┴────┴────┴─────────┘


    ^1 Se vor menţiona sumele din rata de eşalonare achitată cu întârziere/sumele din înştiinţarea de plată.
    ^2 Nivelul penalităţii se stabileşte conform art. 12 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, iar nivelul dobânzii se stabileşte potrivit art. 174 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    ANEXA 19

    (Anexa nr. 20 la procedură)
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 .......................................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ...............................................
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    de menţinere a valabilităţii înlesnirii la plată a obligaţiilor bugetare principale
    Datele de identificare a contribuabilului
    Denumirea/Numele şi prenumele .......................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele .......................................
    Adresa ................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    În temeiul prevederilor art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ......... din data de ............, înregistrată la organul fiscal cu nr. ................... din data de .........................., Certificatul de atestare fiscală nr. ........... din data de ...................., precum şi Decizia de înlesnire la plată nr. ................ din data de .............,
    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de prevederile art. 50 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    se emite următoarea decizie:
    Se menţine valabilitatea înlesnirii la plată acordate prin Decizia de înlesnire la plată nr. ................ din data de ............., pe o perioadă de ....... luni, a obligaţiilor bugetare principale existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ..................., reprezentând:

┌──────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────┬────────────────────────┬────┤
│Nr. │Denumirea obligaţiei │Suma│
│crt. │bugetare principale │ │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│0 │1 │2 │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│1. │ │ │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│2. │ │ │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│........│ │ │
├────────┴────────────────────────┼────┤
│Total general │ │
└─────────────────────────────────┴────┘    Cuantumul şi termenele de plată a ratelor de înlesnire se stabilesc prin graficul de plată care face parte integrantă din prezenta decizie.
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Conducătorul unităţii fiscale,
    Numele şi prenumele .....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    ANEXA 20

    (Anexa nr. 21 la procedură)
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 .......................................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ...............................................
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    de menţinere a valabilităţii amânării la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor
    Datele de identificare a contribuabilului
    Denumirea/Numele şi prenumele ........................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ........................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere Cererea nr. ................ din data de .................., înregistrată la organul fiscal cu nr. ........................ din data de .........................., Certificatul de atestare fiscală nr. ..................... din data de ........................., precum şi Decizia de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor nr. ................. din data de ..........................,
    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare,
    se emite următoarea decizie:
    Se menţine valabilitatea amânării la plată, acordată prin Decizia de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor nr. ............... din data de .............., până la data finalizării înlesnirii la plată, în sumă totală de ................. lei, reprezentând:

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├─────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│ │Denumirea │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │ │
│Nr. │obligaţiei│de │de │de │Alte │
│crt. │bugetare │întârziere│întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │/Dobânzi │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│.....│ │ │ │ │ │
├─────┴──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │
└────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele .....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    ANEXA 21

    (Anexa nr. 22 la procedură)
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 .......................................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ...............................................
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    de menţinere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor bugetare principale
    Datele de identificare a contribuabilului
    Denumirea/Numele şi prenumele ........................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ........................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    În temeiul prevederilor art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ......... din data de ............, înregistrată la organul fiscal cu nr. ................... din data de .........................., Certificatul de atestare fiscală nr. ........... din data de ...................., precum şi Decizia de amânare la plată a obligaţiilor bugetare principale nr. ................ din data de .............,
    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de prevederile art. 50 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    se emite următoarea decizie:
    Se menţine valabilitatea amânării la plată, acordată prin Decizia de amânare la plată a obligaţiilor bugetare principale nr. ................ din data de ............., până la data finalizării înlesnirii la plată, în sumă totală de ..................., reprezentând:

┌──────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────┬────────────────────────┬────┤
│Nr. │Denumirea obligaţiei │Suma│
│crt. │bugetare principale │ │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│0 │1 │2 │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│1. │ │ │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│2. │ │ │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│........│ │ │
├────────┴────────────────────────┼────┤
│Total general │ │
└─────────────────────────────────┴────┘    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele .....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    ANEXA 22

    (Anexa nr. 23 la procedură)
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 ........................................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ................................................
    Nr. .........../...............
    ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ
    Datele de identificare a contribuabilului
    Denumirea/Numele şi prenumele ........................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ........................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    În temeiul prevederilor art. ...... ^2 din cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, după caz,
    vă înştiinţăm că figuraţi în evidenţele instituţiei noastre cu obligaţii bugetare, reprezentând:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia bugetară │
│ │ ├──────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii bugetare accesorii │
│Nr. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│crt. │fiscale │din │bugetară │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │ │
│ │ │care: │principală│de │de │de │Alte │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │ │ │/Dobânzi │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │7 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │ │
│ │ │+ 7 │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│.........│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘


    Sumele înscrise în prezenta înştiinţare se achită în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării prezentei înştiinţări, în vederea menţinerii valabilităţii înlesnirii la plată, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) lit. ........ ^3 din cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele .....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
    ^2 Se menţionează prevederile legale aplicabile în acest sens, cum ar fi: art. 1 alin. (5) lit. b), art. 8 alin. (6), art. 9 alin. (3) lit. h) sau lit. l) sau alte prevederi, după caz, din cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^3 Se menţionează art. 9 alin. (3) lit. f), g), h) sau l), după caz.

    ANEXA 23

    (Anexa nr. 24 la procedură)
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 ........................................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ................................................
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    de desfiinţare a deciziei de înlesnire la plată a obligaţiilor bugetare principale
    Datele de identificare a contribuabilului
    Denumirea/Numele şi prenumele .......................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele .......................................
    Adresa ................................................................................
    Codul de identificare fiscală ...............................................
    În temeiul art. 50 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile .......................^2 nr. ………... din data de ........................, precum şi Cererea dumneavoastră nr. .........din data de …............., înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de .................,
    vă comunicăm că înlesnirea la plată, aprobată prin Decizia de înlesnire la plată a obligaţiilor bugetare principale nr. ................... din data de …......................, se desfiinţează pentru suma de ............................................, reprezentând:

┌──────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────┬────────────────────────┬────┤
│Nr. │Denumirea obligaţiei │Suma│
│crt. │bugetare principale │ │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│0 │1 │2 │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│1. │ │ │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│2. │ │ │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│........│ │ │
├────────┴────────────────────────┼────┤
│Total general │ │
└─────────────────────────────────┴────┘


    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele .....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
    ^2 Se menţionează nr. şi data sentinţei civile prin care s-a dispus suspendarea actului administrativ fiscal de către instanţă/nr. şi data proiectului de fuziune/divizare/nr. şi data deciziei prin care s-a dispus desfiinţarea sau anularea actului administrativ fiscal.

    ANEXA 24

    (Anexa nr. 25 la procedură)
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 ........................................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ...............................................
    Nr. .........../.....................
    DECIZIE
    de desfiinţare a deciziei de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor
    Datele de identificare a contribuabilului
    Denumirea/Numele şi prenumele ........................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ........................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    În temeiul art. 50 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile .......................^2 nr. ………... din data de ........................, precum şi Cererea dumneavoastră nr. .........din data de ..........., înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de ..........................,
    vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor nr. ................... din data de ....................., se desfiinţează pentru suma de ............................................, reprezentând:

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├─────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│ │Denumirea │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │ │
│Nr. │obligaţiei│de │de │de │Alte │
│crt. │bugetare │întârziere│întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │/Dobânzi │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│.....│ │ │ │ │ │
├─────┴──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │
└────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘


    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele .....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
    ^2 Se menţionează nr. şi data sentinţei civile prin care s-a dispus suspendarea actului administrativ fiscal de către instanţă/nr. şi data proiectului de fuziune/divizare/nr. şi data deciziei prin care s-a dispus desfiinţarea sau anularea actului administrativ fiscal.

    ANEXA 25

    (Anexa nr. 26 la procedură)
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 .........................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    de desfiinţare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor bugetare principale
    Datele de identificare a contribuabilului
    Denumirea/Numele şi prenumele ........................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală .................................................
    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele .......................................
    Adresa ................................................................................
    Codul de identificare fiscală ...............................................
    În temeiul art. 50 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile .......................^2 nr. ………... din data de ........................, precum şi Cererea dumneavoastră nr. ......... din data de ..........., înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de ..........................,
    vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a obligaţiilor bugetare principale nr. ................... din data de ....................., se desfiinţează pentru suma de ............................................, reprezentând:

┌──────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────┬────────────────────────┬────┤
│Nr. │Denumirea obligaţiei │Suma│
│crt. │bugetare principale │ │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│0 │1 │2 │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│1. │ │ │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│2. │ │ │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│........│ │ │
├────────┴────────────────────────┼────┤
│Total general │ │
└─────────────────────────────────┴────┘


    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele .....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
    ^2 Se menţionează nr. şi data sentinţei civile prin care s-a dispus suspendarea actului administrativ fiscal de către instanţă/nr. şi data proiectului de fuziune/divizare/nr. şi data deciziei prin care s-a dispus desfiinţarea sau anularea actului administrativ fiscal.

    ANEXA 26

    (Anexa nr. 27 la procedură)
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 .......................................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ................................................
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    de modificare a deciziei de înlesnire la plată a obligaţiilor bugetare principale
    Datele de identificare a contribuabilului
    Denumirea/Numele şi prenumele ........................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ........................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    În temeiul prevederilor ..........................^2
    vă comunicăm că Decizia de înlesnire la plată a obligaţiilor bugetare principale nr. ................... din data de ..................... se modifică după cum urmează:
    Se acordă eşalonarea la plată pe o perioadă de ……. luni a obligaţiilor bugetare principale existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ..............., reprezentând:

┌──────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────┬────────────────────────┬────┤
│Nr. │Denumirea obligaţiei │Suma│
│crt. │bugetare principale │ │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│0 │1 │2 │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│1. │ │ │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│2. │ │ │
├────────┼────────────────────────┼────┤
│........│ │ │
├────────┴────────────────────────┼────┤
│Total general │ │
└─────────────────────────────────┴────┘


    Graficul de eşalonare la plată care face parte integrantă din Decizia de înlesnire la plată a obligaţiilor bugetare principale nr. ........ din data de ............. se înlocuieşte cu noul grafic prevăzut în anexa la prezenta decizie.
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele .....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
    ^2 Se menţionează prevederile legale aplicabile în acest sens, cum ar fi: art. 11 sau alte prevederi, după caz, din cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care instanţa dispune suspendarea actului administrativ fiscal/organul de soluţionare competent dispune desfiinţarea sau anularea actului administrativ fiscal, se menţionează prevederile art. 50 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi nr. şi data sentinţei civile/nr. şi data deciziei.

    ANEXA 27

    (Anexa nr. 28 la procedură)
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 .........................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    de modificare a deciziei de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor
    Datele de identificare a contribuabilului
    Denumirea/Numele şi prenumele .......................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală ................................................
    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele .......................................
    Adresa ................................................................................
    Codul de identificare fiscală ...............................................
    În temeiul prevederilor art. …...................^2
    vă comunicăm că Decizia de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor nr. ...................din data de ..................... se modifică după cum urmează:
    Se acordă amânarea la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor până la data finalizării înlesnirii la plată, în sumă totală de ............... lei, reprezentând:

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│ │Denumirea │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │ │
│Nr. │obligaţiei│de │de │de │Alte │
│crt. │bugetare │întârziere│întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │/Dobânzi │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│.....│ │ │ │ │ │
├─────┴──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │
└────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele .....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
    ^2 Se menţionează prevederile legale aplicabile în acest sens, cum ar fi: art. 11 sau alte prevederi, după caz, din cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care instanţa dispune suspendarea actului administrativ fiscal/organul de soluţionare competent dispune desfiinţarea sau anularea actului administrativ fiscal, se menţionează prevederile art. 50 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi nr. şi data sentinţei civile/nr. şi data deciziei.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016