Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.990 din 16 noiembrie 2020  pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.990 din 16 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1093 din 17 noiembrie 2020
    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor pct. 4.1.a), b).1^2 subpct. 8 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 974 din 7 decembrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) cont de subscriere - cont deschis la unitatea operativă a Trezoreriei Statului pe numele investitorului şi prin care investitorul/împuternicitul/moştenitorul realizează operaţiunile privind titlurile de stat subscrise/moştenite/transferate în cadrul Programului Tezaur, prevăzute la art. 13. Conturile de subscriere nu sunt purtătoare de dobânzi şi pot fi executate silit în conformitate cu prevederile art. 236 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 781 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 254 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;"

    2. La articolul 1, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) cont de emisiune - cont deschis automat de unitatea operativă a Trezoreriei Statului pentru fiecare investitor, în care vor fi evidenţiate toate titlurile de stat destinate populaţiei subscrise/moştenite de investitor sau transferate acestuia, pe fiecare emisiune în parte. Un investitor va avea deschis un singur cont de emisiune la fiecare unitate operativă a Trezoreriei Statului prin care a subscris/a moştenit sau i-au fost transferate titluri de stat. Contul de emisiune este gestionat exclusiv de unitatea operativă a Trezoreriei Statului, investitorul neputând efectua operaţiuni în/din acest cont;"

    3. La articolul 1, litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "l) data de emisiune - a doua zi lucrătoare după închiderea perioadei de subscriere;"

    4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Subscrierile se realizează la orice sediu al unităţii operative/punct de încasare al Trezoreriei Statului, în fiecare zi din cuprinsul perioadei de subscriere, conform programului de lucru cu clienţii persoane fizice."

    5. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) În cazul deschiderii unui cont de subscriere şi/sau subscrierii de către un investitor prin intermediul unui împuternicit, acesta trebuie să deţină o procură notarială, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, precum şi specimenul de semnătură al investitorului, autentificat de un notar public. Procura notarială îi conferă împuternicitului dreptul de a efectua una sau mai multe dintre următoarele operaţiuni aferente contului/conturilor de subscriere care urmează a fi deschis(e) sau deja deschis(e) la unitatea operativă/punctul de încasare specificată/specificat în procură: deschidere de cont de subscriere, depunere/retragere de numerar în/din contul de subscriere, subscriere de titluri de stat destinate populaţiei, anulare a subscrierii, virare de sume din contul de subscriere în cont bancar deschis pe numele investitorului, solicitare şi ridicare extrase ale contului de subscriere, răscumpărare anticipată, transfer al dreptului de proprietate a titlurilor de stat.
    (2) Procura notarială trebuie să conţină referinţa la codul de identificare unic al unităţii/unităţilor teritorială(e) a/ale Trezoreriei Statului, aşa cum este prevăzut în anexa la precizările aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului, cu modificările şi completările ulterioare, unde împuternicitul se poate prezenta pentru a realiza operaţiuni pe contul de subscriere al investitorului şi, după caz, la contul bancar al investitorului în care se efectuează viramente de sume din contul de subscriere.
    (3) Pentru fiecare cont de subscriere, investitorul poate desemna prin procură notarială un singur împuternicit care să efectueze anumite operaţiuni prin contul de subscriere. În situaţia în care investitorul deţine mai multe conturi de subscriere, el poate desemna câte un împuternicit pentru fiecare cont de subscriere sau un singur împuternicit pentru mai multe/toate conturile de subscriere deschise pe numele investitorului.
    (4) În cazul în care investitorul revocă procura prevăzută la alin. (1), acesta are obligaţia să completeze şi să depună declaraţia de revocare prevăzută în anexa nr. 5 la unitatea/unităţile operativă(e) a/ale Trezoreriei Statului unde are deschis(e) contul/conturile de subscriere, însoţită de declaraţia notarială de revocare a procurii, în original. Investitorul poate solicita efectuarea de operaţiuni la emisiunile de titluri de stat prin intermediul unui nou împuternicit, cu respectarea precizărilor de la alin. (1)."

    6. La articolul 13, după litera h) se introduc două noi litere, literele i) şi j), cu următorul cuprins:
    "i) încasări şi plăţi determinate de operaţiuni aferente moştenirilor de titluri de stat;
j) viramente reprezentând sume stabilite prin titluri executorii de organele de executare silită, în condiţiile legii."

    7. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Operaţiunile prevăzute la art. 13 lit. a)-d) şi f)-i) se realizează fără plata vreunui comision de către investitor.
    (2) Operaţiunile prevăzute la art. 13 lit. e) se realizează cu plata comisioanelor în vigoare percepute la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Naţională a României şi către Transfond, dacă este cazul.
    (3) Operaţiunile prevăzute la art. 13 lit. j) se vor efectua de către unităţile Trezoreriei Statului, iar în situaţia în care transferul se efectuează în conturi deschise la instituţii de credit, se percep comisioanele în vigoare la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Naţională a României şi către Transfond, dacă este cazul.
    (4) Operaţiunile de plăţi prin virament prevăzute la art. 13 lit. e), f) şi i) se realizează prin prezentarea investitorului/ împuternicitului/moştenitorului la unitatea Trezoreriei Statului la care este deschis contul de subscriere şi depunerea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) semnat de acesta."

    8. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    Investitorul/Împuternicitul/Moştenitorul poate solicita extrasul contului de subscriere fără perceperea de comisioane de către unităţile operative ale Trezoreriei Statului."

    9. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Raportarea şi furnizarea de informaţii privind deţinerile de titluri de stat către autorităţi şi instituţii publice se realizează de către Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice pe baza datelor furnizate de unităţile operative ale Trezoreriei Statului.
    (2) Unităţile operative ale Trezoreriei Statului furnizează informaţii privind situaţia deţinerilor de titluri de stat în cadrul Programului Tezaur şi a deţinerilor de certificate de trezorerie către populaţie transformate în depozite la Trezoreria Statului, ca urmare a solicitărilor punctuale venite din partea investitorilor/împuterniciţilor/moştenitorilor, notarilor publici şi a societăţilor de avocaţi."

    10. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta anexă."

    11. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    Investitorul în titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur/Împuternicitul acestuia în acest scop prin procură legalizată la notar/Moştenitorul acestuia în baza certificatului de moştenitor poate solicita răscumpărarea, înaintea scadenţei, doar la unitatea operativă a Trezoreriei Statului prin care au fost subscrise titlurile de stat, prin depunerea unei cereri de răscumpărare anticipată, conform modelului prezentat în anexa nr. 7."

    12. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    Răscumpărarea anticipată se realizează pentru întreaga valoare subscrisă printr-un formular de subscriere/cerere de transfer/formular de transfer al dreptului de proprietate a titlurilor de stat în cazul moştenirii şi al disponibilului contului de subscriere existent pe numele investitorului. Investitorul nu poate efectua răscumpărarea parţială a titlurilor care au fost subscrise în baza unui formular de subscriere."

    13. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    Cererea de răscumpărare va fi însoţită de formularul de subscriere în original/cererea de transfer/ formularul de transfer al dreptului de proprietate a titlurilor de stat în cazul moştenirii şi al disponibilului contului de subscriere existent pe numele investitorului sau, în cazul în care investitorul nu mai deţine acest formular, de o declaraţie pe propria răspundere privind calitatea de investitor al titlurilor de stat ce urmează a fi răscumpărate anticipat."

    14. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    Investitorii titlurilor de stat emise în cadrul Programului Tezaur pot solicita transferul dreptului de proprietate doar la unitatea operativă a Trezoreriei Statului prin care au subscris/moştenit titlurile de stat, prin semnarea şi depunerea unei cereri de transfer al dreptului de proprietate, conform modelului prezentat în anexa nr. 8, la sediul unităţii operative prin care vânzătorul a subscris."

    15. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 35
    Transferul dreptului de proprietate se realizează pentru întreaga valoare subscrisă printr-un formular de subscriere sau în baza formularului de transfer al dreptului de proprietate a titlurilor de stat în cazul moştenirii şi al disponibilului contului de subscriere existent pe numele investitorului. Solicitările de efectuare a transferurilor parţiale nu sunt acceptate."

    16. După articolul 38 se introduc două noi articole, articolele 39 şi 40, cu următorul cuprins:
    "ART. 39
    (1) În cadrul Programului Tezaur de emisiuni de titluri de stat destinate populaţiei sunt utilizate date cu caracter personal care sunt protejate potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
    (2) Fără a aduce atingere drepturilor conferite persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, emitentul informează persoanele vizate cu privire la necesitatea prelucrării datelor cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent, adecvat pentru scopurile în care sunt prelucrate în cadrul Programului Tezaur. Informaţiile relevante aferente protecţiei datelor cu caracter personal sunt cuprinse în anexa nr. 10.
    ART. 40
    (1) În cazul decesului investitorului, moştenitorul/ moştenitorii acestuia va/vor depune copie/copii legalizată(e) a/ale certificatului de moştenitor prin care se atestă calitatea de moştenitor la unitatea trezoreriei/trezoreriilor prin care au fost subscrise iniţial titlurile de stat de către investitor.
    (2) În vederea transferului către moştenitor/moştenitori, cu excepţia celor nerezidenţi, al titlurilor de stat subscrise iniţial de către investitor şi/sau al disponibilului existent în contul de subscriere, moştenitorul/moştenitorii trebuie să depună, la sediul unităţii trezoreriei/trezoreriilor prin care au fost subscrise iniţial titlurile de stat de către investitor, formularul «Cerere pentru deschiderea contului de subscriere» conform anexei nr. 2, în situaţia în care nu are deja deschis un cont de subscriere, precum şi «Formularul de transfer al dreptului de proprietate a titlurilor de stat în cazul moştenirii şi al disponibilului contului de subscriere existent pe numele investitorului», prevăzut în anexa nr. 9.
    (3) În cazul în care moştenitorul este minor, operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) se vor efectua de către curatorul special, în calitate de reprezentant legal, în baza actului de desemnare a curatorului şi a actului de identitate a acestuia, iar în cazul moştenitorului nerezident se vor aplica corespunzător prevederile alin. (7).
    (4) În cazul în care un moştenitor are deja cont de subscriere deschis la unitatea trezoreriei/trezoreriilor prin care au fost subscrise iniţial titlurile de stat de către investitor, disponibilul din contul de subscriere al investitorului decedat se va transfera în contul de subscriere deja existent pe numele moştenitorului, în baza certificatului de moştenitor.
    (5) Unitatea/Unităţile operativă(e) a/ale Trezoreriei Statului prin care au fost subscrise iniţial titlurile de stat de către investitor va/vor transfera titlurile de stat şi/sau disponibilul din contul de subscriere moştenitorului/fiecărui moştenitor conform celor înscrise în certificatul de moştenitor. Operaţiunea de transfer al titlurilor de stat se va efectua pe fiecare emisiune în parte.
    (6) În situaţia în care sunt mai mulţi moştenitori, iar certificatul de moştenitor nu prevede titlurile de stat/sumele cuvenite fiecărui moştenitor, distribuirea acestora se va realiza către un singur împuternicit al moştenitorilor, pe bază de act notarial care să dovedească această calitate şi să confere dreptul de a realiza astfel de operaţiuni. Unitatea/Unităţile operativă(e) a/ale Trezoreriei Statului va/vor asigura transferul integral al sumelor înscrise în formularul iniţial de subscriere/cererea de transfer al/a decedatului către moştenitorul împuternicit.
    (7) În cazul în care moştenitorul/moştenitorii nu are/au rezidenţa în România, acesta/aceştia poate/pot solicita doar răscumpărarea anticipată a titlurilor de stat moştenite în baza certificatului de moştenitor în copie legalizată/traducere autorizată. În situaţia în care moştenitorul/moştenitorii nu solicită răscumpărarea anticipată, sumele aferente titlurilor de stat moştenite şi/sau disponibilului din contul de subscriere se vor plăti la scadenţă/după scadenţă fie în numerar, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, fie prin virament către conturile bancare ale acestuia/acestora deschise la instituţii de credit din România, în baza prezentării certificatului de moştenitor în copie legalizată/traducere autorizată."

    17. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    18. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    19. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    20. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.
    21. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.
    22. Anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6 la prezentul ordin.
    23. Anexa nr. 7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7 la prezentul ordin.
    24. Anexa nr. 8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 8 la prezentul ordin.
    25. După anexa nr. 8 se introduc două noi anexe, anexele nr. 9 şi 10, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 9 şi 10 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 16 noiembrie 2020.
    Nr. 2.990.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la anexă)
    PROCURĂ
    Subsemnatul/Subsemnata, ..........................., cu domiciliul în ...................., posesor/posesoare al/a CI/BI seria ......... nr. ................., valabil(ă) până la data de .............., emis(ă) de..............................., CNP ..............................., în calitate de mandant(ă), împuternicesc pe ..............................., domiciliat(ă) în ..........................., posesor/posesoare al/a CI/BI seria ....... nr. ............., emis(ă) de ............, CNP ........................, în calitate de mandatar/mandatară, ca, în numele meu şi pentru mine, să mă reprezinte cu depline puteri în relaţia cu unitatea/unităţile operativă(e) a/ale Trezoreriei Statului, cod unic de identificare ...........*, în scopul deschiderii contului de subscriere şi/sau realizării de operaţiuni prin contul de subscriere privind titlurile de stat destinate populaţiei emise în cadrul Programului Tezaur prin intermediul unităţii/unităţilor menţionate.
    În acest scop, mandatarul/mandatara meu/mea este împuternicit(ă) ca, în numele meu şi pentru mine, să efectueze următoarele operaţiuni**: deschidere de cont de subscriere, depunere/retragere de numerar în/din contul de subscriere, subscriere de titluri de stat destinate populaţiei, anulare a subscrierii, virare de sume din contul de subscriere în cont bancar deschis pe numele investitorului, nr. ..................., deschis la ....................., solicitare şi ridicare extrase ale contului de subscriere, răscumpărare anticipată, transfer al dreptului de proprietate a titlurilor de stat, putând semna, în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.
    Acest mandat este gratuit, netransmisibil şi are o valabilitate de ......... sau este valabil până la data de ......... sau până la revocarea sa expresă notificată mandatarului/mandatarei.
    Tehnoredactată şi autentificată la ......................................., în trei exemplare, din care s-au eliberat părţii ............. exemplare.
    * Se va înscrie codul unic de identificare conform anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului, cu modificările şi completările ulterioare.
    ** Investitorul va specifica strict acele operaţiuni pe care le mandatează împuternicitului.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la anexă)
    Către Trezoreria ....................................................
    CERERE DE DESCHIDERE CONT
    Subsemnatul (titular de cont - investitor)
    Numele şi prenumele .................., posesor al BI/CI seria .......... nr. ..........., emis(ă) de ..................., la data de ........................, CNP ..................., locul naşterii ................................., data naşterii ......................., domiciliat în localitatea ........................., str. ................. nr. ......., bl. ......, sc. ......., et. ........., ap. ........, judeţul .................., cod poştal .........., telefon ....................., adresa de e-mail ........................
    Reprezentat prin:*)
    Împuternicit legal: doamna/domnul
    Numele şi prenumele ...................., posesor al BI/CI seria .............. nr. ...................., emis(ă) de ...................., la data de ...................., CNP ......................., locul naşterii ....................., data naşterii .................., domiciliat în localitatea ...................., str. ......................... nr. .........., bl. ........., sc. ........., et. ........, ap. ......., judeţul ..............., cod poştal .............., telefon ................., adresa de e-mail .............................., în baza Procurii nr. ........................ din data de ................., anexată
    Solicit deschiderea contului 58.01.01 „Disponibil pentru subscrierea la titluri de stat“ pe numele investitorului - titular de cont.
    Numele şi prenumele titularului de cont - investitor/împuternicitului legal
    ..................................................................
    Semnătura
    ....................................................
    În baza prezentei cereri pentru deschiderea de cont, la Trezoreria ......................, s-a deschis, începând cu data de ....................., contul analitic (580101XXXXXXXXXXXXX)**), cod IBAN ............................., pentru (numele şi prenumele investitorului - titular de cont) ...................., CNP .......................... .
    Trezoreria .....................
    .............................................
    (numele şi prenumele)
    Semnătură/ştampilă
    ..........................................
    NOTĂ:
    Acte necesare deschiderii contului:
    a) – buletinul de identitate/cartea de identitate în original (în vederea verificării) şi în copie (care se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului) al/a investitorului - titular de cont;
    – buletinul de identitate/cartea de identitate în original (în vederea verificării) şi în copie (care se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului) al/a împuternicitului legal şi buletinul de identitate/cartea de identitate în copie (care se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului) al/a investitorului - titular de cont, în situaţia în care solicitarea de deschidere de cont se realizează prin intermediul împuternicitului legal;

    b) procura în limba română eliberată de un notar din România (în original şi care se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului) şi specimenul de semnătură al investitorului, autentificat de un notar public, dacă este cazul.
    Acest document conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.    *) Nu se completează în situaţia în care contul se deschide de către titularul de cont - investitor.
    **) XXXXXXXXXXXXX reprezintă codul numeric personal al titularului de cont - investitor.

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 3 la anexă)
    Nr. înregistrare: .............
    Trezorerie: ....................
    Data: ............................
    FORMULAR
    de subscriere în cadrul emisiunii de titluri de stat cod .......... emise de Ministerul Finanţelor Publice în cadrul Programului Tezaur
    Încheiat între:
    Ministerul Finanţelor Publice, denumit în cele ce urmează emitent,
    şi
    Subsemnatul
    Numele şi prenumele ....................................., posesor al BI/CI seria .... nr. ............, emis(ă) de ............. la data de ..............., CNP ....................., locul naşterii ..............., data naşterii................, domiciliat în localitatea ...................., str. ........................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul .............., cod poştal ............, telefon ..............., adresa de e-mail ............................
    Reprezentat prin:
    Împuternicit legal: doamna/domnul*)
    Numele şi prenumele ....................................., posesor al BI/CI seria .... nr. ............, emis(ă) de ............. la data de ..............., CNP ...................., locul naşterii ................, data naşterii ................, domiciliat în localitatea ....................., str. .......................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul .............., cod poştal ............, telefon ................, adresa de e-mail .........................., în baza Procurii nr. ......................... din data de ................., anexată
    Adresa de corespondenţă a subscriitorului (dacă este diferită faţă de adresa de domiciliu), denumit în cele ce urmează investitor
    Prin semnarea acestui formular de subscriere, declar că sunt de acord să cumpăr un număr de ......... titluri de stat (minimum un titlu de stat), cu valoarea nominală de 1 RON fiecare, emise de către emitent la dobânda de ..........%, dobândă plătibilă anual, la preţul de emisiune aferent unui titlu de stat de 100% din valoarea nominală, în termenii şi condiţiile prevăzute în prospect şi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, inclusiv ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. ................. .
    Suma subscrisă ......................... lei
    Datele de plată a dobânzii: .............., ................, ................., ...........
    Data de plată a valorii nominale la scadenţă: ..........................
    Prin această subscriere de titluri de stat declar că am luat cunoştinţă, am înţeles şi am acceptat condiţiile prospectului.
    Orice subscriere efectuată în cadrul ofertei este irevocabilă după închiderea perioadei de subscriere, investitorul putând solicita răscumpărarea anticipată a titlurilor de stat subscrise din care se vor deduce dobânzile plătite.
    Subscrierea este considerată validă numai dacă sunt depuse toate documentele solicitate în prospect şi se face dovada plăţii, conform prevederilor prospectului.
    Încheiat astăzi, ..........................., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte: unul pentru investitor şi unul pentru emitent.
    Numele şi prenumele
    reprezentantului emitentului
    ....................................
    Semnătura şi ştampila
    ..................................
    Numele şi prenumele
    investitorului/împuternicitului
    .......................................
    Semnătura
    .....................................
    Acest document conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    DECLARAŢII
    Declar că am luat cunoştinţă, am înţeles şi am acceptat termenii şi condiţiile publice de vânzare de titluri de stat după cum sunt descrise în prospect, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. ............ .
    Subsemnatul declar prin prezentul că am capacitatea legală, precum şi resursele necesare de a cumpăra titluri de stat subscrise prin prezentul formular de subscriere. Nu am cunoştinţă despre niciun fapt sau acţiune a unei terţe părţi care ar putea afecta sau limita această capacitate.
    Prezenta declaraţie va produce efecte juridice doar în cazul investitorilor care subscriu în oferta de vânzare de titluri de stat emise de emitent, în conformitate cu prevederile prospectului.
    Prezentul formular nu are o valoare monetară, ci doar o valoare juridică în relaţia cu Ministerul Finanţelor Publice. Acest document nu reprezintă o valoare mobiliară, prin transferul acestuia neputându-se transfera dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat subscrise.
    În situaţia depăşirii plafonului stabilit prin prospect, la sfârşitul perioadei de subscriere, se va/vor anula subscrierea/subscrierile astfel încât suma totală subscrisă să nu depăşească plafonul stabilit prin prospectul de emisiune. Unitatea operativă a Trezoreriei Statului va vira suma de bani aferentă acestor subscrieri anulate în contul de subscriere din care operaţiunile au fost iniţiate.
    *) În cazul subscrierii prin împuternicit legal, formularul de subscriere va fi însoţit de documentul de identitate (carte de identitate) al împuternicitului (în original pentru verificare şi o copie a acestuia) şi specimenul de semnătură al investitorului, autentificat de un notar public, precum şi procura (în original), autentificată de un notar public, prin care se autorizează împuternicitul să acţioneze în numele persoanei fizice rezidente, având menţionate expres posibilitatea de a subscrie titluri de stat şi volumul în cadrul unei emisiuni în cadrul Programului Tezaur.

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 4 la anexă)
    Către Trezoreria ....................................................
    CERERE
    de alimentare cont de subscriere cu sumele aferente răscumpărării certificatelor de trezorerie
    către populaţie transformate în depozite la Trezoreria Statului
    Subsemnatul
    Numele şi prenumele ......................., posesor al BI/CI seria ......... nr. ............, emis(ă) de ....................., la data de ...................., CNP ........................., locul naşterii ............................, data naşterii ...................., domiciliat în localitatea ............................., str. ................................. nr. ......, bl. ........., sc. ...... et. ......, ap. ......., judeţul .........................., cod poştal ....................., telefon ............, adresa de e-mail ...........................
    Reprezentat prin:
    Împuternicit legal: doamna/domnul
    Numele şi prenumele ..........................., posesor al BI/CI seria .......... nr. ......., emis(ă) de .................... la data de .........................., CNP....................., locul naşterii ............................, data naşterii ........................, domiciliat în localitatea ........................., str. ............................. nr. ..., bl. ......., sc. ......, et. ......, ap. ....... judeţul ..............................., cod poştal .........................., telefon ..................., adresa de e-mail ........................., în baza Procurii nr. .......... din data de .................., anexată,
    deţinător al următoarelor certificate de trezorerie (se vor înscrie codul de emisiune, seria, nr., valoarea):
    ..........................................................................................,

    solicit ca sumele aferente răscumpărării acestora, respectiv valoarea nominală şi dobânda, să alimenteze contul de subscriere ............................................., în scopul cumpărării de titluri de stat emise în baza (se va completa cu Ordinul ministrului finanţelor publice nr. ............ privind prospectul de emisiune a .....................).
    Numele şi prenumele titularului/împuternicitului legal
    ......................................
    Semnătura
    ........................................
    NOTĂ:
    Acest document conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.


    ANEXA 5

    (Anexa nr. 5 la anexă)
    DECLARAŢIE DE REVOCARE
    Subsemnatul/Subsemnata, ..................., cu domiciliul în ...................., posesor/posesoare al/a CI/BI seria ......... nr. ................, valabil(ă) până la data de ............................, emis(ă) de .............., CNP .........................., declar prin prezenta că am revocat Procura autentificată cu nr. ........., la Biroul Notarial ................................ din ........................ .
    Semnătură
    ......................
    Data
    ......................
    NOTĂ:
    Acest document conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.


    ANEXA 6

    (Anexa nr. 6 la anexă)
    CERERE DE ANULARE A SUBSCRIERII*)
    Subsemnatul
    Numele şi prenumele ....................., posesor al BI/CI seria ...... nr. ............., emis(ă) de ..................... la data de .................., CNP .............., locul naşterii ........................, data naşterii ...................., domiciliat în localitatea ......................, str. ....................... nr. ......, bl. ........., sc. ...... et. ......, ap. ......., judeţul ........................, cod poştal ................, telefon .................., adresa de e-mail ...........................
    Reprezentat prin:
    Împuternicit legal: doamna/domnul
    Numele şi prenumele ................., posesor al BI/CI seria ..... nr. ............, emis(ă) de .............. la data de ....................., CNP ......................, locul naşterii ........................., data naşterii ................., domiciliat în localitatea ............................., str. ........................ nr. ....., bl. ......., sc. ......, et. ......, ap. ......., judeţul ......................., cod poştal .........................., telefon ..................., adresa de e-mail ........................., în baza Procurii nr. .......................... din data de .................., anexată, solicit anularea Formularului de subscriere nr .............. din data de ............... din cadrul emisiunii de titluri de stat cod ............... .
    Valoarea subscrierii îmi va fi returnată în contul de subscriere deschis la unitatea operativă a Trezoreriei Statului unde am efectuat operaţiunea de subscriere.
    Semnătură
    ......................
    Data
    ......................
    NOTĂ:
     Acest document conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

    *) Cererea de anulare a subscrierii de către investitor se întocmeşte în două exemplare.

    ANEXA 7

    (Anexa nr. 7 la anexă)
    Către Trezoreria ...................
    CERERE
    de răscumpărare anticipată
    Subsemnatul
    Numele şi prenumele ....................., posesor al BI/CI seria .... nr. ............, emis(ă) de ............. la data de ..............., CNP ............., locul naşterii ..................., data naşterii ................, domiciliat în localitatea ..........................., str. .......................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul ............., cod poştal ............, telefon ................., adresa de e-mail ............................
    Reprezentat prin:
    Împuternicit legal: doamna/domnul
    Numele şi prenumele .................., posesor al BI/CI seria .... nr. ............, emis(ă) de ............. la data de ..............., CNP .............., locul naşterii .................., data naşterii ................, domiciliat în localitatea ............................., str. .......................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul .............., cod poştal ..........., telefon ................., adresa de e-mail .........................., în baza Procurii nr. ......................... din data de .................., anexată,
    solicit răscumpărarea anticipată a subscrierii realizate prin Formularul de subscriere nr. ................. în sumă de ............... din data de ............ în cadrul emisiunii de titluri de stat cod ................ .
    Valoarea subscrierii din care va fi dedusă contravaloarea dobânzilor plătite aferente formularului de subscriere pentru care solicit răscumpărarea anticipată îmi va fi returnată în contul de subscriere deschis la unitatea operativă a Trezoreriei Statului unde am efectuat operaţiunea de subscriere.
    Prezenta cerere este irevocabilă.
    Semnătura
    ......................
    Data
    ......................
    NOTE:
    Cererea de răscumpărare anticipată se întocmeşte în două exemplare.
    Cererea de răscumpărare anticipată se depune cu cel puţin 60 de zile lucrătoare înaintea datelor de plată a dobânzii(lor) sau a valorii nominale prevăzute în prospectul de emisiune.
    Acest document conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.


    ANEXA 8

    (Anexa nr. 8 la anexă)
    Către Trezoreria ..................
    CERERE
    de transfer al dreptului de proprietate
    Subsemnatul
    Numele şi prenumele ....................................., posesor al BI/CI seria .... nr. ............, emis(ă) de ............. la data de ..............., CNP ........................, locul naşterii ..................., data naşterii .................., domiciliat în localitatea ..................., str. ....................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul ............., cod poştal ............, telefon .............., adresa de e-mail ..............................
    Reprezentat prin:
    Împuternicit legal: doamna/domnul
    Numele şi prenumele ....................., posesor al BI/CI seria .... nr. ............, emis(ă) de ............. la data de ..............., CNP ......................., locul naşterii ...................., data naşterii .................., domiciliat în localitatea .................., str. ....................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul ............., cod poştal ............, telefon .............., adresa de e-mail ................., în baza Procurii nr. ......................... din data de .................., anexată,
    solicit transferul dreptului de proprietate a subscrierii realizate prin Formularul de subscriere nr. .......... în sumă de ............... din data de ............... din cadrul emisiunii de titluri de stat cod ............... către
    Numele şi prenumele ......................, posesor al BI/CI seria .... nr. ............, emis(ă) de ............. la data de ..............., CNP ......................, locul naşterii ...................., data naşterii .................., domiciliat în localitatea .............., str. ..................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul ............., cod poştal ............., telefon ............., adresa de e-mail ............................. .
    Transferul titlurilor de stat se realizează ca urmare a vânzării-cumpărării/donaţiei/etc.
    În situaţia în care persoana în favoarea căreia este realizat transferul dreptului de proprietate va solicita ulterior răscumpărarea anticipată a titlurilor de stat, i se va reţine din valoarea nominală restituită valoarea tuturor dobânzilor plătite în contul acestor titluri, indiferent dacă au fost plătite acestuia sau unui deţinător precedent.
    Prezenta cerere este irevocabilă.
    Semnătura investitorului
    ......................
    Semnătura persoanei în favoarea căreia se realizează transferul dreptului de proprietate
    ...........................................................
    Data ......................
    NOTE:
    Cererea de transfer al dreptului de proprietate se întocmeşte în două exemplare.
    Cererea de transfer al dreptului de proprietate se depune cu cel puţin 60 de zile lucrătoare înaintea datelor de plată a dobânzii(lor) sau a valorii nominale prevăzute în prospectul de emisiune.
    Acest document conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.


    ANEXA 9

    (Anexa nr. 9 la anexă)
    Nr. înregistrare: .............
    Trezoreria ..................
    FORMULAR
    de transfer al dreptului de proprietate a titlurilor de stat în cazul moştenirii
    şi de transfer al disponibilului contului de subscriere existent pe numele investitorului
    Subsemnatul
    Numele şi prenumele ........................, posesor al BI/CI seria .... nr. ............, emis(ă) de ............. la data de ..............., CNP ........................, locul naşterii ..................., data naşterii .................., domiciliat în localitatea ..................., str. ....................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul ............., cod poştal ............, telefon .............., adresa de e-mail .............................., în baza certificatului de moştenitor nr. ................ emis la data de .................. de către ......................., anexat,
    Reprezentat prin:
    Împuternicit legal: doamna/domnul
    Numele şi prenumele ......................, posesor al BI/CI seria .... nr. ............, emis(ă) de ............. la data de ..............., CNP ......................., locul naşterii ...................., data naşterii .................., domiciliat în localitatea ..................., str. ....................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul ............., cod poştal ............, telefon .............., adresa de e-mail .................., în baza Procurii nr. ......................... din data de.................., anexată,
    solicit transferul titlurilor de stat în sumă de ............... subscrise în cadrul emisiunii de titluri de stat cod ............... de către ........................................, CNP ......................, decedat(ă) în data de ................, şi/sau al disponibilului contului de subscriere deschis la unitatea Trezoreriei Statului pe numele .............................., în sumă de ............... .
    Transferul titlurilor de stat şi/sau al disponibilului contului de subscriere existent pe numele investitorului se realizează ca urmare a moştenirii, conform certificatului de moştenitor nr. ....................., emis de ......................, anexat.
    În situaţia în care voi solicita ulterior răscumpărarea anticipată a titlurilor de stat transferate în baza prezentului formular, deducerile din valoarea nominală restituită vor fi calculate potrivit legislaţiei în vigoare la data solicitării răscumpărării anticipate.
    Prezenta cerere este irevocabilă.
    Încheiat astăzi, ..........................., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte: unul pentru moştenitor/ împuternicit şi unul pentru emitent.
    Numele şi prenumele reprezentantului emitentului,
    .........................................................................
    Semnătura şi ştampila
    Numele şi prenumele moştenitorului/împuternicitului
    ................................................................................
    Semnătura
    NOTE:
    Formularul de transfer al dreptului de proprietate a titlurilor de stat în cazul moştenirii şi de transfer al disponibilului contului de subscriere existent pe numele investitorului se depune cu cel puţin 60 de zile lucrătoare înaintea datelor de plată a/ale dobânzii/lor sau a valorii nominale prevăzute în prospectul de emisiune.
    Acest document conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.


    ANEXA 10

    (Anexa nr. 10 la anexă)
    INFORMARE
    privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Programului Tezaur
    1. Emitentul (Ministerul Finanţelor Publice) prelucrează, în calitate de operator, datele cu caracter personal ale investitorilor cu bună-credinţă, în conformitate cu legislaţia privind prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal: Regulamentul general privind protecţia datelor (Regulamentul UE nr. 679/2016), Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia persoanelor fizice referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu alte acte normative, precum şi cu orice ghiduri sau coduri de practică sau de conduită care îi sunt aplicabile sau la care este parte, în condiţii care asigură securitatea tehnică şi confidenţialitatea acestora, pentru următoarele scopuri:
    a) verificarea identităţii clienţilor, inclusiv pentru aplicarea măsurilor de cunoaştere a acestora în vederea prevenirii spălării banilor şi a combaterii terorismului, la momentul stabilirii relaţiei contractuale cu emitentul; în sediile emitentului identitatea se verifică în baza actelor de identitate aflate în termenul de valabilitate, care trebuie prezentate în original;
    b) cunoaşterea clientelei pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului, care presupun atât verificarea identităţii, cât şi prelucrarea unor date cu caracter personal impuse de lege, atât la momentul dobândirii de către o anumită persoană fizică a calităţii de investitor (colectarea datelor), pe întreaga perioadă cât această calitate este deţinută (actualizarea datelor), precum şi ulterior acestui moment, pentru perioada de timp stabilită legal după momentul încetării calităţii de investitor (stocarea datelor şi prelucrarea lor în scopurile permise de lege);
    c) realizarea şi transmiterea de raportări către instituţiile competente să le recepţioneze, în conformitate cu prevederile legale aplicabile emitentului;
    d) realizarea analizelor şi ţinerea evidenţelor privind registrul investitorilor;
    e) administrarea în cadrul departamentelor interne ale emitentului;
    f) apărarea în justiţie a drepturilor şi intereselor emitentului, soluţionarea litigiilor, investigaţiilor sau oricăror altor petiţii/plângeri/solicitări în care emitentul este implicat;
    g) efectuarea controalelor de conformitate şi risc asupra procedurilor şi proceselor emitentului, precum şi realizarea activităţilor de audit sau investigaţii;
    h) luarea de măsuri/furnizarea de informaţii sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamaţiile de orice natură adresate emitentului de orice persoană şi/sau de autorităţi sau instituţii, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice şi internet;
    i) informarea investitorului în legătură cu produsele/serviciile furnizate de emitent, în scopul bunei executări a contractelor (precum, dar fără a se limita la: extrase de cont, informări privind orare de funcţionare ale unităţilor/subunităţilor emitentului, informări în legătură cu alte operaţiuni/evenimente care vizează sumele şi deţinerile investitorului în contul de subscriere şi de emisiune la emitent etc.);
    j) efectuarea de analize interne (inclusiv statistice) atât cu privire la produse/servicii, cât şi cu privire la portofoliul de investitori, pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea de produse/servicii, precum şi efectuarea de studii, analize de piaţă, evaluări ale investitorilor cu privire la produsele/serviciile emitentului;
    k) arhivarea, atât în format fizic, cât şi electronic, a documentelor, realizarea copiilor de siguranţă (back-up), realizarea de servicii de registratură a corespondenţei adresate emitentului şi/sau expediate de acesta, precum şi pentru desfăşurarea activităţilor de curierat;
    l) crearea sau analizarea de profiluri ale investitorilor pentru îndeplinirea cerinţelor legale, în vederea îmbunătăţirii produselor/serviciilor emitentului;
    m) soluţionarea litigiilor, investigaţiilor sau oricăror altor petiţii/plângeri/solicitări în care emitentul este implicat;
    n) asigurarea securităţii sistemelor informatice utilizate de emitent;
    o) prevenirea fraudelor;
    p) gestionarea conflictelor de interese ale angajaţilor emitentului.

    2. Categoriile de persoane vizate de prelucrarea necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale:
    • investitori persoane fizice;
    • împuterniciţi/moştenitori ai investitorului persoană fizică.

    3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de emitent pentru scopurile menţionate anterior sunt, după caz:
    a) date de identificare: numele, prenumele; data şi locul naşterii; codul numeric personal sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar; numărul şi seria documentului de identitate, inclusiv copia acestuia (care conţine şi imaginea persoanei); domiciliul stabil/reşedinţa (adresa completă - stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, oraş, judeţ/sector, ţară) şi identificarea regimului juridic al acesteia, respectiv dacă este domiciliu, reşedinţă ori alt atribut de identificare de acelaşi tip; cetăţenia, naţionalitatea şi ţara de origine;
    b) date de contact: numărul de telefon, adresa de poştă electronică;
    c) imaginea - în cadrul copiei actului de identitate.

    4. Temeiurile în baza cărora emitentul prelucrează datele cu caracter personal ale investitorului sunt, după caz, necesitatea de îndeplinire a unei sarcini care serveşte unui interes public, obligaţia legală a emitentului, încheierea/executarea contractelor încheiate între emitent şi investitor, interesul legitim al emitentului.
    5. Consecinţele refuzului de prelucrare a datelor cu caracter personal
    a) Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Subscrierea la dobândirea unui titlu de stat reprezintă actul de voinţă al investitorului.
    c) Refuzul investitorilor sau al potenţialilor investitori de a le fi prelucrate datele cu caracter personal a căror colectare şi păstrare este impusă emitentului prin acte normative aplicabile şi/sau aducerii la îndeplinire a intereselor legitime ale emitentului va putea face imposibilă stabilirea unei relaţii contractuale sau va conduce la încetarea acesteia, respectiv va face imposibilă realizarea subscrierii în titluri de stat sau utilizarea de către aceste persoane a produselor/serviciilor emitentului.
    d) În cazul în care investitorii nu vor dori să furnizeze emitentului datele cu caracter personal necesare pentru identificarea corespunzătoare a acestora în contextul cererilor/sesizărilor/reclamaţiilor adresate acestuia, va fi imposibilă (după caz) analizarea cererii/reclamaţiei şi furnizarea răspunsului la aceasta sau furnizarea răspunsului în modalitatea/pe canalul solicitat de investitor.

    6. Datele cu caracter personal ale investitorilor sunt dezvăluite sau, după caz, transferate, în conformitate cu temeiurile juridice aplicabile în funcţie de situaţie şi doar în condiţii care asigură deplină confidenţialitate şi siguranţă a datelor, către categorii de destinatari, precum, dar fără a se limita la: Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile operative ale Trezoreriei Statului, pentru utilizare în scopuri legate de cunoaşterea clientelei în vederea prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi în alte scopuri administrative, împuterniciţi şi parteneri contractuali (prestatori de servicii) utilizaţi de emitent în cadrul desfăşurării activităţii, precum, dar fără a se limita la: servicii IT (mentenanţă, dezvoltare software), arhivare în format fizic şi/sau electronic, curierat, audit, autorităţi şi instituţii publice (precum, dar fără a se limita la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, poliţie), auditori, avocaţi, notari, executori judecătoreşti, terţe părţi implicate în decontarea subscrierilor în titluri de stat şi în operaţiunile de rambursare a titlurilor de stat.
    7. Datele cu caracter personal prelucrate de emitent pentru cunoaşterea clienţilor în scopul prevenirii şi sancţionării spălării banilor şi al combaterii terorismului vor fi păstrate în arhiva emitentului conform prevederilor legale privind arhivarea documentelor. Datele cu caracter personal, prelucrate de emitent în alte scopuri indicate, vor fi păstrate numai pe perioada de timp necesară aducerii la îndeplinire a scopurilor pentru care au fost colectate, la care se pot adăuga termene neexcesive, stabilite de lege sau conform politicilor stabilite la nivelul emitentului.
    8. Clientul beneficiază de drepturile conferite de legislaţia în domeniul prelucrării şi protecţiei datelor cu caracter personal, cu excepţiile, după caz prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, astfel:
    - dreptul de acces potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc [art. 15 din Regulamentul (UE) 2016/679];
    – dreptul la rectificare. Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc [art. 16 din Regulamentul (UE) 2016/679];
    – dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat“). Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc [art. 17 din Regulamentul (UE) 2016/679];
    – dreptul la restricţionarea prelucrării. Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării [art. 18 din Regulamentul (UE) 2016/679];
    – obligaţia de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării. Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ştergere a datelor cu caracter personal sau restricţionare a prelucrării efectuate în conformitate cu art. 16,art. 17 alin. (1) şi art. 18 [art. 19 din Regulamentul (UE) 2016/679];
    – dreptul la portabilitatea datelor. Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal [art. 20 din Regulamentul (UE) 2016/679];
    – dreptul la opoziţie. În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (e) sau (f) sau al art. 6 alin. (1), a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii [art. 21 din Regulamentul (UE) 2016/679];
    – procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă [art. 22 din Regulamentul (UE) 2016/679].

    9. Modalităţile în care persoanele vizate îşi pot exercita aceste drepturi la emitent sunt: (i) transmiterea prin poştă a unei cereri scrise la sediul emitentului, cu menţiunea „în atenţia responsabilului cu protecţia datelor (DPO)“; sau (ii) pe cale electronică la adresa de e-mail: publicinfo@mfinante.gov.ro.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016