Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 29 din 14 aprilie 2021  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2018 pentru aprobarea Regulilor generale privind pieţele centralizate de gaze naturale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 29 din 14 aprilie 2021 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2018 pentru aprobarea Regulilor generale privind pieţele centralizate de gaze naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 420 din 21 aprilie 2021
    Având în vedere prevederile art. 99 lit. d) şi i) şi ale art. 177 alin. (1) şi (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. a) şi q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2018 pentru aprobarea Regulilor generale privind pieţele centralizate de gaze naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 15 iunie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) În termen de maximum 30 de zile de la data publicării prezentului ordin, titularii licenţelor de administrare a pieţei centralizate transmit Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei spre aprobare, dacă este cazul, o nouă listă a produselor standardizate care urmează să fie tranzacţionate în cadrul pieţei centralizate de gaze naturale administrate de către aceştia.
    (2) Lista centralizată a produselor tranzacţionabile în cadrul pieţei produselor standardizate pe termen scurt, a pieţei produselor standardizate pe termen mediu şi lung, a pieţei produselor flexibile pe termen mediu şi lung, precum şi a pieţei produselor derivate standardizate pe termen mediu şi lung, aprobată prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, poate fi actualizată, ori de câte ori este cazul, la solicitarea titularilor licenţelor de administrare a pieţelor centralizate."

    2. Anexa se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) La articolul 2 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) Piaţa produselor derivate standardizate pe termen mediu şi lung."

    b) La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Piaţa produselor standardizate pe termen mediu şi lung reprezintă cadrul organizat de tranzacţionare a gazelor naturale în baza:
    a) unor contracte standard de vânzare-cumpărare, având ca obiect transferul dreptului de proprietate în PVT, pe baza raportului de tranzacţionare, asupra unor cantităţi de gaze naturale ce urmează a fi livrate în PVT, în profil zilnic constant, pentru o perioadă de timp mai mare de o zi gazieră;
    b) unor contracte standard EFET ce reflectă condiţiile specifice ale pieţei gazelor naturale din România, contracte preagreate de către părţile participante la tranzacţie sau contracte de vânzare-cumpărare propuse de către participantul iniţiator al ordinului de tranzacţionare, având ca obiect transferul dreptului de proprietate în PVT, pe baza raportului de tranzacţionare, asupra unor cantităţi de gaze naturale ce nu pot fi modificate ulterior şi care urmează a fi livrate în PVT, în profil constant stabilit prin contract, pentru o perioadă de timp mai mare de o zi gazieră."

    c) La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Piaţa produselor derivate standardizate pe termen mediu şi lung reprezintă cadrul organizat de tranzacţionare a gazelor naturale în baza unor contracte de tip futures, cu decontare exclusiv prin livrare fizică, având ca obiect transferul dreptului de proprietate în PVT, pe baza raportului de tranzacţionare, asupra unor cantităţi de gaze naturale ce nu pot fi modificate ulterior şi care urmează a fi livrate în profil constant stabilit prin contract, pentru o perioadă de timp mai mare de o zi gazieră."

    d) La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Pe piaţa produselor standardizate pe termen scurt, fie operatorul pieţelor centralizate, fie o terţă parte desemnată de către acesta îşi asumă rolul de contraparte în cadrul tuturor tranzacţiilor încheiate. Executarea tranzacţiilor încheiate este garantată de către contraparte, în condiţiile legii; participarea efectivă la tranzacţionare este permisă în limita garanţiilor existente la începutul zilei de tranzacţionare, respectiv a garanţiilor actualizate în cursul zilei de tranzacţionare în funcţie de tranzacţiile încheiate/garanţiile suplimentare constituite în cursul zilei în favoarea contrapărţii."

    e) La articolul 6 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) în cazul produselor tranzacţionate direct între participanţi, prin intermediul clauzelor privind garanţiile de bună execuţie/plată prevăzute în contractele standard de vânzarecumpărare ale operatorului pieţei centralizate sau cele prevăzute în contractele EFET/contractele preagreate/contractele propuse de către iniţiator, după caz."

    f) La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Pe piaţa produselor derivate standardizate pe termen mediu şi lung, operaţiunile de garantare, compensare şi decontare a tranzacţiilor, precum şi administrarea principalelor categorii de riscuri care decurg din tranzacţionarea acestor produse sunt efectuate de o contraparte, care poate fi operatorul pieţelor centralizate sau o terţă parte desemnată de acesta, conform regulilor sale specifice, în condiţiile legii."

    g) La articolul 7 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) participarea la tranzacţionare este permisă în condiţiile semnării convenţiei de participare la piaţa centralizată, precum şi ale încheierii prealabile a unui acord-cadru între contraparte şi participantul la piaţă. În situaţia în care titularul licenţei de administrare a pieţei centralizate de gaze naturale îşi asumă şi rolul de contraparte, convenţia de participare şi acordul-cadru pot fi comasate într-un document comun. Clauzele acordului-cadru pot fi modificate numai după parcurgerea procesului de consultare publică, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2);"

    h) La articolul 8, literele f), g) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "f) pentru tranzacţionarea gazelor naturale în baza contractelor standard în conformitate cu prevederile prezentelor reguli generale, clauzele contractelor de vânzare-cumpărare aferente fiecărui produs tranzacţionat direct între participanţi nu pot fi modificate ulterior datei încheierii tranzacţiei. Cantitatea tranzacţionată în baza unui astfel de contract este de 1 MWh/zi;
g) pentru produsele tranzacţionate direct între participanţi în baza contractelor standard, obiectul tranzacţiei îl reprezintă un produs standard, iar elementele care pot fi modificate în cadrul şedinţelor de tranzacţionare sunt preţul şi cantitatea;
    .................................................................................................
l) pentru tranzacţionarea gazelor naturale în baza unor contracte definite de către participantul iniţiator al ordinului de tranzacţionare, accesul la tranzacţionarea produsului respectiv, prin emiterea de ordine de răspuns, este permis oricărui participant înregistrat la piaţa centralizată de gaze naturale care îndeplineşte condiţiile prevăzute în convenţia de participare. În această situaţie, titularul licenţei de administrare a pieţelor centralizate are obligaţia publicării produsului ofertat la tranzacţionare, inclusiv a contractului aferent, pentru o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare, înaintea datei prevăzute pentru tranzacţionarea respectivului produs;"

    i) La articolul 8^1, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) pentru tranzacţionarea gazelor naturale în baza unor contracte definite de către participantul iniţiator al ordinului de tranzacţionare, accesul la tranzacţionarea produsului respectiv, prin emiterea de ordine de răspuns, este permis oricărui participant înregistrat la piaţa centralizată de gaze naturale care îndeplineşte condiţiile prevăzute în convenţia de participare. În această situaţie, titularul licenţei de administrare a pieţelor centralizate are obligaţia publicării produsului ofertat la tranzacţionare, inclusiv a contractului aferent, pentru o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare, înaintea datei prevăzute pentru tranzacţionarea respectivului produs;"

    j) După articolul 8^1 se introduce un nou articol, articolul 8^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 8^2
    Principiile/Cerinţele specifice pieţei produselor derivate standardizate pe termen mediu şi lung sunt următoarele:
    a) produsele tranzacţionate sunt produse standard în ceea ce priveşte locul de livrare, respectiv PVT, profilul şi durata livrărilor de gaze naturale;
    b) participarea la tranzacţionare este permisă în condiţiile semnării convenţiei de participare, precum şi ale încheierii prealabile a unui acord-cadru cu contrapartea. În situaţia în care titularul licenţei de administrare a pieţei centralizate îşi asumă şi rolul de contraparte, convenţia de participare şi acordul-cadru pot fi comasate într-un document comun. Clauzele acorduluicadru pot fi modificate numai după parcurgerea procesului de consultare publică, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2);
    c) participarea la tranzacţionare este permisă titularilor licenţei de furnizare gaze naturale sau de trader de gaze naturale care au obţinut în prealabil acordul OTS cu privire la înregistrarea notificărilor de tranzacţii încheiate în cadrul segmentelor pieţei centralizate prevăzute la art. 2, în vederea derulării de către OTS a activităţii de transport al gazelor naturale;
    d) OTS poate participa la tranzacţionare în scopul cumpărării gazelor naturale necesare acoperirii consumului tehnologic şi constituirii stocului minim obligatoriu de gaze naturale. Operatorii de distribuţie, operatorii de înmagazinare, precum şi clienţii finali au acces la tranzacţionare exclusiv pe sensul de cumpărare, cu condiţia obţinerii de către aceştia din urmă a acordului prealabil al OTS cu privire la înregistrarea notificărilor de tranzacţii încheiate în cadrul segmentelor pieţei centralizate prevăzute la art. 2, în vederea derulării de către OTS a activităţii de transport al gazelor naturale;
    e) introducerea ofertelor de vânzare/cumpărare este permisă în condiţiile precizate la lit. c) şi d), cu obligativitatea respectării prevederilor regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale, ale procedurilor specifice şi ale convenţiei de participare/acorduluicadru;
    f) specificaţiile minime obligatorii ale produselor derivate standardizate supuse tranzacţionării sunt următoarele:
    (i) denumirea şi simbolul produsului;
    (ii) mărimea contractului (multiplicatorul);
    (iii) scadenţa contractului;
    (iv) moneda de tranzacţionare;
    (v) pasul de cotare, însemnând valoarea cu care se pot modifica preţurile;
    (vi) ultima zi de tranzacţionare a produsului;
    (vii) metoda de decontare (zilnică şi finală);
    (viii) preţul de decontare (zilnic şi final).
    g) elementele care fac obiectul tranzacţionării sunt preţul, care poate fi exprimat în lei/MWh, în euro/MWh sau în USD/MWh, şi cantitatea, exprimată în MWh/zi;
    h) produsele sunt actualizate zilnic sau «marcate la piaţă», însemnând că valoarea acestora se modifică în funcţie de preţul zilnic de decontare, care este stabilit de contraparte conform regulamentelor şi/sau procedurilor proprii;
    i) ordinele de vânzare/cumpărare pot fi plasate tot timpul pe parcursul sesiunii de tranzacţionare, iar tranzacţionarea are loc pe o bază continuă;
    j) calendarul de tranzacţionare va fi publicat pe pagina de internet a operatorului pieţelor centralizate de gaze naturale, iar sesiunile de tranzacţionare se vor desfăşura conform orarului stabilit şi afişat de acesta, cu actualizare ori de câte ori este cazul;
    k) tranzacţiile încheiate se notifică OTS fie de către titularul licenţei de administrare a pieţelor centralizate în cadrul căreia a fost încheiată tranzacţia, fie de către contraparte, conform înţelegerii dintre aceştia."

    k) La articolul 9, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) datele de identificare ale entităţii care îşi asumă rolul de contraparte în cadrul pieţei produselor standardizate pe termen scurt, al pieţei produselor standardizate pe termen mediu şi lung, precum şi al pieţei produselor derivate standardizate pe termen mediu şi lung, după caz;"

    l) La articolul 9, litera d) se abrogă.
    m) La articolul 9, după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:
    "h^1) modalitatea de «marcare la piaţă» şi metodele de determinare a preţului de decontare (zilnic şi final), în cazul segmentului de piaţă prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. d);"

    n) La articolul 19, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Pentru tranzacţiile încheiate în cadrul pieţei produselor derivate standardizate pe termen mediu şi lung, titularii licenţelor de administrare a pieţelor centralizate au obligaţia de a publica zilnic, pe pagina proprie de internet, la sfârşitul sesiunii de tranzacţionare, cel puţin următoarele informaţii:
    a) ziua de tranzacţionare;
    b) denumirea produsului;
    c) preţul de decontare al zilei;
    d) ultimul preţ înregistrat la închiderea sesiunii zilnice;
    e) volumul tranzacţionat corespunzător ultimului preţ înregistrat la închiderea sesiunii zilnice;
    f) variaţia procentuală (crescătoare/descrescătoare) a preţului zilnic de decontare;
    g) preţul mediu ponderat şi volumul total aferent acestuia;
    h) numărul tranzacţiilor înregistrate;
    i) numărul participanţilor la sesiunea de tranzacţionare care au realizat cel puţin o tranzacţie."

    o) Articolul 21^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21^1
    În scopul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 19 alin. (3), (5) şi (6) şi la art. 21, titularii licenţelor de administrare a pieţelor centralizate au obligaţia de a exprima preţul, în cazul tranzacţiilor în valută, şi în moneda naţională, la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României valabil la data la care a avut loc tranzacţia."




    ART. II
    În termen de maximum 60 de zile de la data publicării prezentului ordin, titularii licenţelor de administrare a pieţei centralizate au obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, spre aprobare, regulamentele proprii privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale, modificate în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2018, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentul ordin.

    ART. III
    Titularii licenţelor de administrare a pieţelor centralizate şi participanţii la pieţele centralizate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

    ART. IV
    În cuprinsul ordinelor şi deciziilor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumirea „Lista centralizată a produselor tranzacţionabile în cadrul pieţei produselor standardizate pe termen scurt, a pieţei produselor standardizate pe termen mediu şi lung, precum şi a pieţei produselor flexibile pe termen lung“ se înlocuieşte cu denumirea „Lista centralizată a produselor tranzacţionabile în cadrul pieţei produselor standardizate pe termen scurt, a pieţei produselor standardizate pe termen mediu şi lung, a pieţei produselor flexibile pe termen mediu şi lung, precum şi a pieţei produselor derivate standardizate pe termen mediu şi lung“.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.



                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 14 aprilie 2021.
    Nr. 29.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016