Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.803 din 1 octombrie 2020  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenţiei privind implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.803 din 1 octombrie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenţiei privind implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM INVEST ROMÂNIA", a modelului Convenţiei de garantare şi plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de risc şi al comisionului de administrare pentru anul 2020

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 901 din 5 octombrie 2020
    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenţiei privind implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM INVEST ROMÂNIA“, a modelului Convenţiei de garantare şi plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de risc şi al comisionului de administrare pentru anul 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 şi 343 bis din 28 aprilie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Ordin
    privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenţiei privind implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, a modelului Convenţiei de garantare şi plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de risc şi al comisionului de administrare pentru anul 2020"

    2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Se aprobă Convenţia privind implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, prevăzută în anexa nr. 2, care se va încheia între Ministerul Finanţelor Publice şi F.N.G.C.I.M.M., prevăzută la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare."

    3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Se aprobă Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, prevăzută în anexa nr. 3, care se încheie între F.N.G.C.I.M.M. şi instituţiile de credit, prevăzută la art. 2 lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare."

    4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Pentru anul 2020, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA este de 20.000.000.000 lei."

    5. În anexa nr. 3, titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "CONVENŢIE
    de garantare şi plată a granturilor pentru Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA"

    6. În anexa nr. 3, la articolul 1.1, literele h) şi u) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "h) procent de garantare - partea din credit care este acoperită de garanţia de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală. Procentul de garantare este de maximum 80%, cu excepţia creditelor acordate microîntreprinderilor în valoare maximă a finanţărilor de 500.000 lei şi întreprinderilor mici în valoare maximă a finanţărilor de 1.000.000 lei, pentru care procentul de garantare este de maximum 90%;
    (...)
u) grant - finanţarea, în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro pe întreprindere, de care beneficiază IMM-urile care au contractat credite/linii de credit garantate conform art. 1 alin. (3) lit. a) şi b) din O.U.G. nr. 110/2017, cu modificările si completările ulterioare. Pentru sectoarele agricultură, piscicultură şi acvacultură ajutorul nu depăşeşte 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program, din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului pe o perioadă de 8 luni de la data acordării creditului, fără a se depăşi data de 31.10.2021 (inclusiv), precum şi valoarea integrală a comisionului de administrare şi a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul Programului;"

    7. În anexa nr. 3, la articolul 1.1, după litera u) se introduce o nouă literă, litera u^1), cu următorul cuprins:
    "u^1) data acordării creditului - data primei trageri a creditului, respectiv parţială sau integrală;"

    8. În anexa nr. 3, la articolul 1.2, litera a) a alineatului (1) şi alineatul (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin M.F.P., în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Pentru creditele de investiţii, valoarea maximă a finanţării este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru valoarea maximă a finanţării este de 5.000.000 lei;
    (...)
(3) Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul facilităţii prevăzute la alin. (1) este de 10.000.000 lei. Beneficiarii care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici pot opta pentru acordarea creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b) şi pot cumula creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b) cu creditele pentru realizarea de investiţii prevăzute la alin. (1) lit. a), în limita plafonului de cumul de 10.000.000 lei."

    9. În anexa nr. 3, la articolul 1.2, alineatul (4) se abrogă.
    10. În anexa nr. 3, la articolul 3.1 alineatul (1), litera e) se abrogă.
    11. În anexa nr. 3, la articolul 3.4, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Instituţia de credit are obligaţia de a solicita beneficiarului finanţării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanţării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea de piaţă comunicată de instituţia de credit prin solicitarea de garantare. Astfel, beneficiarul finanţării/terţii garanţi încheie poliţa/poliţe de asigurare pentru toate riscurile, inclusiv poliţa PAD la acordarea/prelungirea/majorarea creditului, dacă este cazul, pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, drepturile izvorâte din poliţe fiind cesionate în favoarea statului român reprezentat de M.F.P. şi instituţiei de credit, proporţional cu procentul de garantare. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a bunului, finanţatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuiala proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanţator, în baza unei convenţii încheiate între beneficiar şi finanţator, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017"

    12. În anexa nr. 3, la articolul 5.1 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) acoperă maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit, în cazul creditelor pentru realizarea de investiţii în limita sumei maxime de 10.000.000 lei şi a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în limita sumei maxime de 5.000.000 lei;"

    13. În anexa nr. 3, la articolul 5.1 alineatul (1), litera f) se abrogă.
    14. În anexa nr. 3, la articolul 6.1 alineatul (1), litera f) se abrogă.
    15. În anexa nr. 3, după articolul 6.1 se introduce un nou articol, articolul 6.2, cu următorul cuprins:
    "ART. 6.2
    Prevederile art. 6.1 nu se aplică beneficiarilor de tip microîntreprinderi şi întreprinderi mici care optează pentru majorarea finanţării, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3^3) şi (3^4) din O.U.G. nr. 110/2017 şi ale art. IV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 143/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020."

    16. În anexa nr. 3, la articolul 7.2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În cazul microîntreprinderilor/întreprinderilor mici beneficiare de credite/garanţii în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA şi care doresc să acceseze noi credite/garanţii până la limita de 5.000.000 lei pentru capital de lucru, acestea se vor adresa instituţiilor de credit pentru acordarea de noi credite, urmând ca instituţiile de credit să transmită la F.N.G.C.I.M.M. noi solicitări de garantare cu procent de garantare de maximum 80%. Nu se vor întocmi acte adiţionale la contractele de garantare existente, pentru garanţiile acordate cu un procent de garantare de maximum 90%. Orice majorare/suplimentare a garanţiei se consideră o nouă acordare."

    17. În anexa nr. 3, articolul 7.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "7.4. În termen de maximum 4 zile lucrătoare de la transmiterea înştiinţării de aprobare, F.N.G.C.I.M.M. transmite instituţiei de credit acordul de finanţare şi contractul de garantare, semnate olograf sau electronic, după caz, în cel puţin 4 exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor, în vederea semnării. Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă."

    18. În anexa nr. 3, la articolul 7.5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care prin Program se finanţează o investiţie imobiliară, iar terenul pe care se construieşte activul finanţat prin creditul garantat în cadrul Programului se află în proprietatea Beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului şi construcţiei viitoare, finanţate prin Program, după ce, în prealabil, a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcţiei finalizate. În cazul primirii de către instituţia de credit a comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la F.N.G.C.I.M.M., în temeiul contractului de garantare, instituţia de credit are dreptul să înscrie în cartea funciară ipoteca legală prevăzută la art. 2.386 pct. 3 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român."

    19. În anexa nr. 3, articolul 7.6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7.6
    (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la art. 7.4, instituţia de credit remite F.N.G.C.I.M.M. două exemplare originale ale contractului de garantare şi ale acordului de finanţare semnate de bancă şi beneficiar. În cazul în care beneficiarul şi instituţia de credit dispun de semnătură electronică, contractul de garantare se transmite către F.N.G.C.I.M.M. sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.
    (2) După semnarea acordului de finanţare şi a contractului de garantare şi după constituirea şi efectuarea formalităţilor de publicitate a ipotecilor, instituţia de credit poate pune la dispoziţia beneficiarului creditul garantat în condiţiile Programului, cu respectarea condiţiilor prevăzute în reglementările sale interne.
    (3) În cazul liniei de credit pentru finanţarea cheltuielilor aferente capitalului de lucru necesar în vederea desfăşurării activităţii, beneficiarul creditului poate efectua trageri fără să depăşească valoarea liniei de credit aprobate. Instituţia de credit autorizează tragerile din plafon aferente primei utilizări, cu respectarea destinaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 110/2017."

    20. În anexa nr. 3, la articolul 7.9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7.9
    (1) Pe parcursul derulării creditului, la solicitarea beneficiarului, finanţatorul poate majora valoarea creditului garantat până la valorile maxime prevăzute la art. 1.2 alin. (1) lit. a) sau b) şi cu încadrarea în durata maximă a finanţării conform prevederilor art. 2.4 alin. (1) şi (2) din prezenta convenţie."

    21. În anexa nr. 3, la articolul 7.9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) În cazul beneficiarilor pentru care instituţia de credit solicită prelungirea perioadei de acordare a grantului pentru plata dobânzii, cu respectarea prevederilor art. 1.1 lit. u) din prezenta convenţie şi în conformitate cu art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 143/2020, instituţia de credit va transmite o solicitare, conform modelului din anexa nr. 15 la prezenta convenţie, în care va fi stipulata noua valoare a dobânzii. După aprobarea de către F.N.G.C.I.M.M. a solicitării instituţiei de credit, pentru evidenţierea ajutorului de stat sub formă de grant pentru plata dobânzii se va încheia un act adiţional la acordul de finanţare încheiat între F.N.G.C.I.M.M., instituţia de credit şi beneficiar."

    22. În anexa nr. 3, la articolul 7.15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7.15
    (1) În vederea monitorizării utilizării creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru, F.N.G.C.I.M.M. stabileşte un eşantion format din beneficiari şi luna pentru care se face monitorizarea. La fiecare 3 luni, F.N.G.C.I.M.M. comunică instituţiilor de credit, până la data de 15 a lunii următoare, eşantionul pentru care trebuie transmise informaţiile necesare monitorizării. Instituţiile de credit vor transmite, până la data de 30 a aceleiaşi luni, documente justificative/facturi privind utilizările din creditul de investiţii/creditul/linia de credit pentru capital de lucru şi extrase de cont în care să fie evidenţiate utilizările din creditul de investiţii/creditul/linia de credit pentru capital de lucru acordat în baza O.U.G. nr. 110/2017."

    23. În anexa nr. 3, la articolul 8.1 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) prima/primele poliţă/poliţe de asigurare, precum şi cea/cele mai recentă/recente poliţă/poliţe de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv poliţa PAD, chiar dacă valabilitatea acestora a expirat, încheiată/încheiate de beneficiar/terţii garanţi pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, cesionate în favoarea statului român reprezentat de M.F.P. şi a instituţiei de credit, proporţional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;"

    24. În anexa nr. 3, la articolul 8.3 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) contractul de garantare însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în original, semnat olograf sau electronic. În cazul în care contractul de garantare este semnat electronic, acesta se va transmite de către F.N.G.C.I.M.M. sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă;"

    25. În anexa nr. 3, la anexa nr. 1, punctul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "13. În vederea stabilirii valorii maxime a grantului pentru emiterea de către F.N.G.C.I.M.M. a acordului de finanţare, se vor completa şi următoarele informaţii:
    - valoarea maximă estimată a dobânzii pe 8 luni de la data acordării creditului, aferentă valorii creditului aprobat ........;
    – valoarea maximă estimată a soldului creditului la data de 31 decembrie, pentru fiecare an de derulare a creditului/liniei de credit/credit de investiţie (până la scadenţa finală)."

    26. În anexa nr. 3, la anexa nr. 1, punctul 14 se abrogă.
    27. În anexa nr. 3, la anexa nr. 3 punctul 6, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) prima/primele poliţă/poliţe de asigurare, precum şi cea/cele mai recentă/recente poliţă/poliţe de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv poliţa PAD, chiar dacă valabilitatea acestora a expirat, încheiată/încheiate de beneficiar/terţii garanţi pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, cesionate în favoarea statului român reprezentat de M.F.P. şi a instituţiei de credit, proporţional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;"

    28. În anexa nr. 3, la anexa nr. 5 punctul A, litera d) se abrogă.
    29. În anexa nr. 3, la anexa nr. 7 articolul 3, alineatele (4) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Ajutorul de stat sub forma grantului aferent dobânzii se acordă pe o perioadă de 8 luni de la acordarea creditului.
    (...)
(7) Acordul de finanţare se încheie pe perioada cuprinsă între data ultimei semnături şi 31 octombrie 2021, cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional."

    30. În anexa nr. 3, la anexa nr. 7, articolul 4 punctul 4.1, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) pe perioada derulării acordului de finanţare, administratorul schemei monitorizează utilizarea ajutorului de stat şi poate controla întreprinderile beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. În cazul liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, monitorizarea destinaţiei se realizează până la limita primei utilizări integrale a plafonului liniei de credit;"

    31. În anexa nr. 3, la anexa nr. 7 articolul 4 punctul 4.2, litera d) se abrogă.
    32. În anexa nr. 3, la anexa nr. 7 articolul 8, punctul 8.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "8.2. Valoarea totală a acordului de finanţare, încheiat pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acordului şi 31 octombrie 2021, poate fi modificată de către administrator, dar numai în sensul diminuării. În cazul în care se prelungeşte valabilitatea schemei de ajutor şi prevederile acesteia permit majorarea, se poate modifica valoarea totală în sensul majorării, prin act adiţional. Valoarea totală a acordului de finanţare poate fi modificată şi în condiţiile prevederilor art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 143/2020."

    33. În anexa nr. 3, la anexa nr. 8 articolul 4.2, litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "l) să solicite beneficiarului finanţării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, pe toată perioada finanţării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea de piaţă comunicată de instituţia de credit prin solicitarea de garantare. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a bunului, finanţatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuiala proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanţator în baza unei convenţii încheiate între beneficiar şi finanţator;"

    34. În anexa nr. 3, la anexa nr. 8 articolul 4.3, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) să respingă, în maximum 85 de zile calendaristice, cererea de plată a garanţiei, în condiţiile depunerii de către finanţator la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. a unor documente care însoţesc cererea de plată incomplete/care nu respectă prevederile legale, neasumării de către finanţator a verificării îndeplinirii oricărora dintre obligaţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 110/2017, precum şi a obligaţiei prevăzute la art. 6 alin. (8) din normele metodologice şi ale nerespectării de către finanţator a obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (16), art. 14 alin. (1) şi (2) şi art. 16 alin. (5) din normele metodologice;"

    35. În anexa nr. 3, la anexa nr. 8 articolul 5.1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) În cazul în care se finanţează o investiţie imobiliară, iar terenul pe care se construieşte activul finanţat prin creditul garantat în cadrul Programului se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului şi construcţiei viitoare, finanţate prin Program, după ce, în prealabil, a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcţiei finalizate. În cazul primirii de către instituţia de credit a comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la F.N.G.C.I.M.M. în temeiul contractului de garantare, instituţia de credit are dreptul să înscrie în cartea funciară ipoteca legală prevăzută la art. 2.386 pct. 3 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român."

    36. În anexa nr. 3, după anexa nr. 14 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 15, care va avea cuprinsul prevăzut în anexa la prezentul ordin.
    37. În tot cuprinsul ordinului, denumirea „Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA“ se înlocuieşte cu denumirea „Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA“.


    ART. II
    (1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data publicării acestuia.
    (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) acele prevederi care reprezintă completări şi modificări ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod automat de la data intrării în vigoare a respectivelor acte normative, aplicarea acestora nefiind condiţionată de încheierea de acte adiţionale.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 1 octombrie 2020.
    Nr. 2.803.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 15 la convenţie)
    SOLICITARE
    de acordare a grantului pentru plata dobânzii conform prevederilor O.U.G. nr. 143/2020
    Nr. ............... din data .......................
    Finanţatorul ............................, prin Centrala/Sucursala/Agenţia ...................................., cu sediul în localitatea ................................, str. ............................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ..................................., telefon ......................., fax ....................., e-mail ........................., înregistrat la registrul comerţului cu nr. .................... şi în Registrul bancar cu nr. ....................., cod unic de înregistrare ........................, telefon ....................., fax ....................., e-mail ............................., reprezentat prin dl/dna .................................., în calitate de .........................., şi dl/dna ..........................., în calitate de ..........................., solicită pentru
    Beneficiarul ........................................., cu sediul social în localitatea ............................, str. ....................... nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ......, sectorul/judeţul ........................., telefon ......................., fax ....................., e-mail ..............................., înregistrat la registrul comerţului cu nr. ....................., cod unic de înregistrare ..........................., CAEN activitate principală ................, reprezentat de ............................., CNP/CUI ......................... acordarea grantului pentru plata dobânzii pe 8 luni de la data acordării creditului, aferent Acordului de finanţare nr. .................. din data de .................. .
    În vederea stabilirii valorii maxime a grantului pentru emiterea de către F.N.G.C.I.M.M. a actului adiţional la Acordul de finanţare nr. ............. din data de .................., se vor completa următoarele informaţii:
    - data acordării creditului ........................;
    – valoarea maximă estimată a dobânzii aferente perioadei de 8 luni de la data acordării creditului, aferentă valorii creditului aprobat .......................;
    – valoarea maximă estimată a soldului creditului la data de 31 decembrie, pentru fiecare an de derulare a creditului/liniei de credit/credit de investiţie (până la scadenţa finală) ............................. .

    Finanţator,
    ..................................
    Persoane autorizate
    ..................................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016