Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 28 din 6 ianuarie 2021  privind transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate  întocmite de instituţiile publice la 31 decembrie 2020 şi pentru modificarea şi completarea  unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 28 din 6 ianuarie 2021 privind transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituţiile publice la 31 decembrie 2020 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 31 din 12 ianuarie 2021
    Având în vedere dispoziţiile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor emite următorul ordin:
    ART. I
    (1) Situaţiile financiare anuale centralizate la 31 decembrie 2020, întocmite de instituţiile publice, se transmit pe suport hârtie şi în format electronic la Ministerul Finanţelor şi la unităţile subordonate.
    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit în formatul electronic generat de programul informatic pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor, la termenele stabilite de reglementările contabile în vigoare.
    (3) Adresele de e-mail la care/de la care vor fi transmise documentele prevăzute la alin. (1) se stabilesc de comun acord între Ministerul Finanţelor sau unităţile subordonate, după caz, şi instituţiile publice.
    (4) Răspunderea privind transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate, potrivit alin. (1) şi alin. (2), la Ministerul Finanţelor sau la unităţile subordonate revine ordonatorilor de credite ai instituţiilor publice.
    (5) Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2020 se întocmesc pentru ministerele existente înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi se semnează de către ordonatorii de credite ai instituţiilor reorganizate.
    (6) Raportările financiare lunare la 31 decembrie 2020 întocmite de autorităţile şi instituţiile reorganizate se depun la instituţiile ierarhic superioare existente înainte de reorganizare ori la Ministerul Finanţelor, potrivit alin. (5), după caz, la termenele prevăzute la cap. III pct. 7 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013, precum şi la termenele prevăzute la pct. 1.6.(1) subpct. C lit. c) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.998/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Până la data intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2021, raportările financiare lunare aferente anului 2021 se întocmesc pentru ministerele prevăzute la alin. (5) şi se semnează de către ordonatorii de credite ai instituţiilor reorganizate.
    (8) Până la încheierea protocoalelor de predare-preluare potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020, pentru ministerele prevăzute la alin. (5), raportările financiare lunare aferente anului 2021 vor include execuţia bugetară, precum şi patrimoniul aferent instituţiilor reorganizate existente până la data intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2021, până la data preluării.

    ART. II
    (1) Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2018 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 28 ianuarie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:
    1. Punctul 4.1.(5) se abrogă.
    2. La punctul 4.20, după al treilea paragraf se introduce un nou paragraf, paragraful patru, cu următorul cuprins:
    "Sumele raportate în col. 8 «Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent» trebuie să fie mai mici sau egale cu sumele raportate în coloana 2 «Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineatul 02)», pentru articolul de cheltuieli corespunzător fondului sau programului finanţat din fonduri externe nerambursabile postaderare de la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» şi la titlul 58 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"

    3. La punctul 4.24, după al doilea paragraf se introduce un nou paragraf, paragraful trei, cu următorul cuprins:
    "La anexa 27 «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58) la data de...», col. 11 «Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii (s10 stat + autonome)» nu se mai completează cu informaţii de către instituţiile publice."

    4. La punctul 4.30.(1), după primul paragraf se introduce un nou paragraf, paragraful doi, cu următorul cuprins:
    "Bunurile din domeniul public al statului şi din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale de natura activelor fixe necorporale neamortizabile (evidenţiate 2xx = 100, conturile contabile: 2030000 «Cheltuieli de dezvoltare», 2060000 «Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive» şi 2080200 «Alte active fixe necorporale») se raportează în anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» la rândul 02 coloana 18; instituţiile publice întocmesc o notă explicativă privind valoarea şi componenţa soldurilor conturilor contabile, prezentate la acest rând."

    5. La punctul 4.32, după al şaselea paragraf se introduce un nou paragraf, paragraful şapte, cu următorul cuprins:
    "Fondurile ce se pun la dispoziţia Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni Generale, de la o poziţie distinctă de la titlul «Împrumuturi» (80.11), se raportează în anexa 40a «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...» la sectorul S122 «Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală», rândul distinct 209.1"


    (2) Dispoziţiile pct. 1.5.(1).1 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.998/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică corespunzător.

    ART. III
    Pct. 1.5.(1).1 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.998/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 15 aprilie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La paragraful „Rândul 14.1 «Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent» se completează astfel:“, după liniuţa a treia se introduce o nouă liniuţă, liniuţa a patra, cu următorul cuprins:
    " cu sumele utilizate din disponibilităţile aflate în contul general al Trezoreriei Statului pentru finanţarea deficitului la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul asigurărilor de şomaj şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate"

    2. La paragraful „Rândul 14.2 «Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent» se completează astfel:“, după liniuţa a patra se introduce o nouă liniuţă, liniuţa a cincea, cu următorul cuprins:
    " cu sumele restituite Trezoreriei Statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetar la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul asigurărilor de şomaj şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în situaţia în care rezultatul execuţiei bugetare este excedent"

    3. La paragraful „La sfârşitul exerciţiului financiar, sumele raportate la rd. 14.1 şi 14.2 trebuie să fie egale, cu următoarele excepţii:“, după liniuţa a patra se introduc două noi liniuţe, liniuţele a cincea şi a şasea, cu următorul cuprins:
    " cu sumele utilizate din disponibilităţile aflate în contul general al Trezoreriei Statului pentru finanţarea deficitului la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul asigurărilor de şomaj şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate»;
 cu sumele restituite Trezoreriei Statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetar la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul asigurărilor de şomaj şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în situaţia în care rezultatul execuţiei bugetare este excedent"    ART. IV
    La anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...“ la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 şi 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou rând distinct, rândul 209.1 „Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S122)“.

    ART. V
    La anexa nr. 7 (anexa 35b la situaţiile financiare) „Situaţia activelor fixe neamortizabile“ la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 26 ianuarie 2016, cu completările ulterioare, denumirea rândului 02 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Cheltuieli de dezvoltare, înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive, alte active fixe necorporale (ct. 2030000, 2060000, 2080200)"


    ART. VI
    La anexa nr. 2 „Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare anuale“ la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2017 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 1 februarie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele dispoziţii se abrogă:
    1. litera a) din cadrul notei de la pct. (1) subpct. (1).1 şi (1).2 ale titlului II „Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare anuale pentru subsectorul Administraţia centrală (S1311)“;
    2. litera a) din cadrul notei A de la pct. (2) al titlului II „Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare anuale pentru subsectorul Administraţia centrală (S1311)“;
    3. litera b) din cadrul notei de la pct. (3) al titlului II „Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare anuale pentru subsectorul Administraţia centrală (S1311)“;
    4. litera a) din cadrul notei A de la pct. (8) al titlului II „Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare anuale pentru subsectorul Administraţia centrală (S1311)“;
    5. litera b) din cadrul notei A de la pct. (9) al titlului II „Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare anuale pentru subsectorul Administraţia centrală (S1311)“;
    6. nota A de la pct. (1) al titlului III „Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare anuale pentru subsectorul Administraţia locală (S1313)“;
    7. nota A de la pct. (2) al titlului III „Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare anuale pentru subsectorul Administraţia locală (S1313)“;
    8. nota A de la pct. (3) al titlului III „Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare anuale pentru subsectorul Administraţia locală (S1313)“;
    9. nota A de la pct. (5) al titlului III „Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare anuale pentru subsectorul Administraţia locală (S1313)“;
    10. notele A şi C de la pct. (6) al titlului III „Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare anuale pentru subsectorul Administraţia locală (S1313)“.


    ART. VII
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare acestuia.

    ART. VIII
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 6 ianuarie 2021.
    Nr. 28.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016