Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 274 din 10 iulie 2020  pentru modificarea şi completarea Normelor privind autorizarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit în România, recunoaşterea firmelor de audit din alte state membre, retragerea şi redobândirea autorizării, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 87/2018, a Normelor privind suspendarea exercitării activităţii auditorilor financiari şi firmelor de audit, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 88/2018, şi a Normelor privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 89/2018     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 274 din 10 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Normelor privind autorizarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit în România, recunoaşterea firmelor de audit din alte state membre, retragerea şi redobândirea autorizării, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 87/2018, a Normelor privind suspendarea exercitării activităţii auditorilor financiari şi firmelor de audit, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 88/2018, şi a Normelor privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 89/2018

EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 665 din 27 iulie 2020
    În temeiul prevederilor art. 2 pct. 6, art. 3-7, 13, 14, 40, 51, 66, 67, art. 73 alin. (2) şi (3), art. 74 şi 75 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative,
    având în vedere prevederile art. 77 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative,
    preşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar emite prezentul ordin.
    ART. I
    Normele privind autorizarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit în România, recunoaşterea firmelor de audit din alte state membre, retragerea şi redobândirea autorizării, aprobate prin Ordinului preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 87/2018 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 721 din 21 august 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 11, alineatul (8^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8^1) În cazul în care autorizarea auditorului financiar a fost retrasă de către ASPAAS ca urmare a compromiterii serioase a bunei reputaţii conform alin. (1), auditorul are obligaţia ca în termen de 3 luni de la emiterea ordinului preşedintelui ASPAAS de retragere a autorizării prevăzut la alin. (2) să depună pe platforma online de raportare anuală, după caz, raportul/ rapoartele aferent(e) activităţii desfăşurate până la momentul emiterii ordinului de retragere a autorizării, respectiv raportul fără activitate."

    2. La articolul 12, alineatul (5^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5^1) În cazul în care autorizarea firmei de audit a fost retrasă de către ASPAAS ca urmare a compromiterii serioase a bunei reputaţii conform alin. (1), reprezentatul firmei are obligaţia ca în termen de 3 luni de la emiterea ordinului preşedintelui ASPAAS de retragere a autorizării prevăzut la alin. (2) să depună pe platforma online după caz, raportul/rapoartele aferent(e) activităţii desfăşurate până la momentul emiterii ordinului de retragere a autorizării, respectiv raportul fără activitate."

    3. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Auditorii financiari pot solicita retragerea autorizării, depunând la sediul ASPAAS o cerere scrisă, prevăzută în anexa nr. 5a, semnată şi datată, însoţită de ordinele de autorizare, respectiv de înregistrare emise de preşedintele ASPAAS sau de certificatul de autorizare emis de CAFR înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 162/2017, în original, care se vor adăuga la dosarul de autorizare existent la nivelul ASPAAS, împreună cu documentele justificative."

    4. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 13^1
    Retragerea autorizării la cererea firmei de audit
    (1) Reprezentantul legal al firmei de audit poate solicita retragerea autorizării firmei de audit, depunând la sediul ASPAAS o cerere scrisă, prevăzută în anexa nr. 5b, semnată şi datată, însoţită de documente justificative care se vor adăuga la dosarul de autorizare existent la nivelul ASPAAS, în următoarele situaţii:
    a) firma nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare prevăzute la art. 3 alin. (5) din Legea nr. 162/2017;
    b) firma doreşte să se radieze de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) sau intenţionează să îşi modifice obiectul principal de activitate, în sensul în care nu va mai desfăşura activitatea de audit financiar.
    (2) Dosarul de retragere conţine următoarele documente:
    a) cererea;
    b) documentele justificative care să ateste încadrarea în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), dacă este cazul;
    c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal, prevăzută în anexa nr. 6, din care să reiasă că acesta nu se află în vreuna dintre situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (3) sau la care face trimitere art. 13 alin. (3);
    d) declaraţia pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 4, din care să reiasă că reprezentantul legal a depus pe platforma online raportul/rapoartele aferent(e) activităţii desfăşurate de către firma de audit până la momentul depunerii cererii de retragere a autorizării;
    e) ordinele de autorizare, respectiv de înregistrare emise de preşedintele ASPAAS sau certificatul de autorizare emis de CAFR înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 162/2017, în original.
    (3) După depunerea cererii de retragere a autorizării, firma de audit nu mai poate desfăşura activitatea de audit financiar.
    (4) În termen de 30 de zile după depunerea cererii de retragere a autorizării, firma de audit va înregistra la ONRC, după caz, menţiunile care vizează una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi va comunica către ASPAAS documentul justificativ în acest sens. În caz contrar, cererea de retragere a autorizării se respinge şi dosarul se clasează.
    (5) Personalul BRAIFC din cadrul ASPAAS analizează dosarul de retragere a autorizării firmei de audit prevăzut la alin. (2), iar în cazul în care se constată faptul că firma de audit nu se încadrează în vreuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi/sau dosarul de retragere nu este complet/conform, cererea de retragere a autorizării se respinge.
    (6) Soluţionarea dosarului de retragere a autorizării firmei de audit se prorogă în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) în cazul în care reprezentantul legal sau firma de audit este supus(ă) unei proceduri disciplinare/administrative, conform legii, aflată în curs de soluţionare;
    b) dacă se constată existenţa unei situaţii privind compromiterea serioasă a bunei reputaţii, conform reglementărilor ASPAAS privind buna reputaţie;
    c) dacă se constată existenţa uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 12 alin. (2).
    (7) În cazul aprobării cererii, preşedintele ASPAAS emite, de regulă, în termen de 45 de zile de la data completării dosarului prevăzut la alin. (2), un ordin cu privire la retragerea autorizării firmei de audit, la cererea reprezentantului legal. Ordinul preşedintelui ASPAAS de retragere a autorizării se emite în trei exemplare, din care un exemplar al ordinului se arhivează la nivelul instituţiei, conform reglementărilor legale, un exemplar se comunică auditorului financiar, iar cel de-al treilea exemplar se transmite CAFR."

    5. La articolul 18 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage răspunderea auditorilor financiari care acţionează în nume propriu sau a auditorilor financiari membri în organul administrativ sau de conducere a firmei de audit şi/sau asociaţi/acţionari ai acesteia."

    6. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    Anexe
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme."

    7. După anexa nr. 4 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 5a, 5b şi 6, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Firmele de audit care la data intrării în vigoare a prezentului ordin nu mai sunt înregistrate în evidenţele Ordinului Naţional al Registrului Comerţului sau nu mai au ca obiect principal de activitate exercitarea activităţii de audit financiar au obligaţia ca în termen de 30 de zile să notifice către ASPAAS această situaţie.

    ART. III
    Normele privind suspendarea exercitării activităţii auditorilor financiari şi firmelor de audit, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 88/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 24 august 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În termen de 30 de zile de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (1), împreună cu documentele justificative, precum şi declaraţia pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 5 la norme, auditorii financiari au obligaţia depunerii pe platforma online de raportare anuală a raportului/rapoartelor aferent(e) activităţii desfăşurate până la momentul depunerii cererii de suspendare, respectiv a raportului fără activitate, după caz. În caz contrar, cererea de suspendare se respinge şi dosarul se clasează."

    2. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) De la data depunerii cererii de suspendare a exercitării activităţii până la soluţionarea cererii, auditorii financiari nu mai pot desfăşura activitatea de audit financiar."

    3. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Cererea auditorului financiar prevăzută la alin. (1) împreună cu raportarea prevăzută la art. 4 alin. (2^1) se analizează de personalul BRAIFC din cadrul ASPAAS. În urma verificării, se întocmeşte un raport adresat preşedintelui ASPAAS, care conţine propunerea motivată de aprobare sau respingere a cererii de suspendare a exercitării activităţii, după caz, precum şi perioada de suspendare."

    4. La articolul 5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) În cazul aprobării cererii, după emiterea ordinului cu privire la suspendarea exercitării activităţii, auditorii financiari nu mai pot desfăşura activitatea de audit financiar până la expirarea perioadei pentru care s-a aprobat suspendarea sau până la întreruperea acesteia, la cerere."

    5. La articolul 6, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Auditorul financiar care a revenit la statutul de auditor financiar activ după expirarea perioadei pentru care s-a aprobat suspendarea sau după întreruperea acesteia, la cerere, are obligaţia depunerii documentaţiei pe platforma online de raportare anuală, în vederea obţinerii e-vizei anuale."

    6. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor prevăzute la alin. (2), firma de audit, prin reprezentantul legal, are obligaţia depunerii pe platforma online de raportare anuală a raportului/rapoartelor aferent(e) activităţii desfăşurate până la momentul depunerii notificării de suspendare temporară a activităţii, respectiv a raportului fără activitate după caz."

    7. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Documentele prevăzute la alin. (2) împreună cu raportarea prevăzută la alin. (2^1) se analizează de personalul BRAIFC din cadrul ASPAAS. În urma verificării, se întocmeşte un raport adresat preşedintelui ASPAAS care conţine propunerea de suspendare temporară a activităţii firmei de audit, precum şi perioada de suspendare."

    8. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) După încetarea suspendării temporare şi reluarea activităţii, firma de audit are obligaţia depunerii documentaţiei pe platforma online de raportare anuală, în vederea obţinerii e-vizei anuale."

    9. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    Anexe
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme."

    10. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 12, cu următorul cuprins:
    "ART. 12
    Dispoziţii finale
    Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage răspunderea auditorilor financiari care acţionează în nume propriu sau a auditorilor financiari membri în organul administrativ sau de conducere a firmei de audit şi/sau asociaţi/acţionari ai acesteia."

    11. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. IV
    Normele privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 89/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 24 august 2018, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 10, cu următorul cuprins:
    "ART. 10
    Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage răspunderea auditorilor financiari care acţionează în nume propriu sau a auditorilor financiari membri în organul administrativ sau de conducere a firmei de audit şi/sau asociaţi/acţionari ai acesteia."

    2. Anexa la norme se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar,
                    Cristiana Doina Tudor

    Bucureşti, 10 iulie 2020.
    Nr. 274.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 5a la norme)
    CERERE
    de retragere a autorizării de auditor financiar
    Subsemnatul/Subsemnata,........................................................, legitimat(ă) cu buletinul/cartea de identitate/paşaportul seria ....... nr. .........., eliberat(ă) de ..................... la data de ...................., cod numeric personal (CNP) ........................................, în calitate de auditor financiar, nr. de înregistrare în Registrul public electronic ....................................., solicit retragerea autorizării de auditor financiar.
    Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
    - declaraţie pe propria răspundere referitoare la existenţa antecedentelor disciplinare, administrative sau penale (anexa nr. 6 la norme);
    – declaraţie pe propria răspundere privind depunerea pe platforma online a raportului/rapoartelor aferent(e) activităţii desfăşurate (anexa nr. 4 la norme);
    – ordinele de autorizare, respectiv de înregistrare emise de preşedintele ASPAAS/certificatul de autorizaţie emis de CAFR înainte de intrarea în vigoare a prevederilor Legii nr. 162/2017, în original.
    Date de contact:
    Adresă de e-mail ................................................
    Telefon ................................
    Adresa de corespondenţă: localitatea ....................................., str. .......................... nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ....., ap. ........, sectorul/judeţul ........................................
    Subsemnatul/Subsemnata,................................................................, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 322, 323 şi 326 din Codul penal privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals şi, respectiv, falsul în declaraţii, că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar a datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor, în exercitarea atribuţiilor legale.
    Data ......................
    Semnătura ......................    ANEXA 2

    (Anexa nr. 5b la norme)
    CERERE
    de retragere a autorizării firmei de audit
    Subsemnatul/Subsemnata, .........................................................., legitimat(ă) cu buletinul/cartea de identitate seria ....... nr. ................. eliberat(ă) de ............................ la data de ............................, cod numeric personal................................................., reprezentant legal al firmei de audit ......................................................, solicit retragerea autorizării firmei pe motivul că:
    a) firma nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare prevăzute la art. 3 alin. (5) din Legea nr. 162/2017;
    b) firma doreşte să se radieze de la ONRC sau intenţionează să îşi modifice obiectul principal de activitate, în sensul în care nu va mai desfăşura activitatea de audit financiar.
    Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
    - decizia AGA privind modificarea actului constitutiv, după caz;
    – declaraţia pe propria răspundere referitoare la existenţa antecedentelor disciplinare, administrative sau penale;
    – declaraţie pe propria răspundere privind depunerea pe platforma online a raportului/rapoartelor aferent(e) activităţii desfăşurate;
    – ordinele de autorizare, respectiv de înregistrare emise de preşedintele ASPAAS/certificatul de autorizaţie emis de CAFR, în original;
    – altele: ..................................................................................................
    Subsemnatul/Subsemnata, ..................................................................................., mă angajez ca în conformitate cu prevederile art. 13^1 alin. (4) să depun documentele justificative emise de ONRC.
    Date de contact:
    Adresă de e-mail: ..............................................
    telefon: ..............................
    Adresă de corespondenţă: localitatea ..............................., str. ............................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......., sectorul/judeţul .........................................
    Subsemnatul, ................................................................., declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 322, 323 şi 326 din Codul penal privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals şi, respectiv, falsul în declaraţii, că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar a datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor, în exercitarea atribuţiilor legale.
    Data .....................
    Semnătura ........................

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 6 la norme)
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    referitoare la existenţa antecedentelor disciplinare, administrative sau penale
    Subsemnatul/Subsemnata, ................................................., legitimat(ă) cu buletinul/cartea de identitate/paşaportul seria ........ nr. .................., eliberat(ă) de ..................... la data de ...................., cod numeric personal (CNP) ..............................................., în calitate de auditor financiar, nr. de înregistrare în Registrul public electronic......................................, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 322, 323 şi 326 din Codul penal privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals şi, respectiv, falsul în declaraţii, că nu mă aflu în vreuna din situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (3) sau la care face trimitere alin. (3) din Ordinul preşedintelui ASPAAS nr. 87/2018 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit în România, recunoaşterea firmelor de audit din alte state membre, retragerea şi redobândirea autorizării, cu modificările şi completările ulterioare.
    Subsemnatul/Subsemnata, .............................................................., declar că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar a datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor, în exercitarea atribuţiilor legale.
    Data .....................
    Semnătura ..............................

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 5 la norme)
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul/Subsemnata, ..................................................................., cu sediul profesional în localitatea ................................, str. ...................................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..., judeţul/sectorul ......................., legitimat/ă cu buletinul/cartea de identitate/paşaportul seria ....... nr. ................, eliberat/ă de ......................... la data de .........................., cod numeric personal (CNP) ........................................., auditor financiar autorizat, înregistrat în Registrul public electronic (RPE) cu numărul ................................., în scopul acordării suspendării exercitării activităţii de audit financiar, declar pe propria răspundere cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii că am cunoştinţă de condiţiile de obţinere a vizei prevăzute de Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019, cu modificările şi completările ulterioare, condiţii pe care mă angajez să le îndeplinesc în vederea efectuării raportării anuale şi obţinerii e-vizei.
    Subsemnatul/Subsemnata, ................................................................................................................, declar sub sancţiunea art. 322, 323 şi 326 din Codul penal privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals şi, respectiv, falsul în declaraţii că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar a datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor, în exercitarea atribuţiilor legale.
    Auditor financiar ....................................
    Nr. RPE .............................................
    Semnătura ....................................
    Data .............................

    ANEXA 5

    (Anexa la norme)
    DECLARAŢIE
    privind respectarea criteriilor de bună reputaţie
    Subsemnatul/Subsemnata, .........................................., domiciliat(ă) în ..............................................^1),
    a) în calitate de persoană fizică care solicită înscrierea la testul de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu;
    b) în calitate de stagiar în activitatea de audit financiar;
    c) în calitate de persoană fizică, stagiar în activitatea de audit financiar, care solicită înscrierea la examenul de competenţă profesională;
    d) în calitate de persoană fizică care a absolvit examenul de competenţă profesională în sesiunea ......................................., solicit autorizarea ca auditor financiar;
    e) în calitate de auditor financiar, autorizat prin .................., număr autorizaţie ...................................;
    f) în calitate de reprezentant legal al firmei de audit ..........................................................., autorizată prin ....................... număr autorizaţie ........................;

    declar pe propria răspundere următoarele^2):
    1. nu sunt condamnat(ă)/nu s-a dispus o condamnare penală împotriva firmei de audit pe care o reprezint, pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie;
    2. nu s-a dispus faţă de persoana mea o măsură preventivă privativă sau restrictivă de libertate în cadrul unui proces penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii unei infracţiuni cu intenţie;
    3. nu mi-a fost aplicată pedeapsa complementară şi/sau pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării activităţii de audit financiar;
    4. nu mi-a fost aplicată măsura de siguranţă prin care mi s-a interzis exercitarea profesiei de auditor financiar;
    5. nu am fost sancţionat(ă) disciplinar sau administrativ/nu a fost sancţionată disciplinar firma de audit pe care o reprezint de către alte autorităţi, instituţii sau organisme române ori străine din domeniul financiar-contabil, pentru aspecte de natură profesională;
    6. nu mi-au fost aplicate restricţii/nu i s-au aplicat restricţii firmei de audit pe care o reprezint pentru a desfăşura activităţi în domeniul financiar-contabil de către autorităţi, instituţii sau organisme române ori străine din domeniul financiar-contabil;
    7. membrii organului administrativ sau de conducere al firmei de audit care sunt auditori financiari îndeplinesc criteriile de bună reputaţie prevăzute la pct. 1-6.

    Prezenta declaraţie este conformă cu realitatea şi este dată cunoscând prevederile art. 322, 323 şi 326 din Codul penal privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals şi, respectiv, falsul în declaraţii.
    Data ...............
    Semnătura .................
    În situaţia în care o persoană fizică sau firma de audit nu îndeplineşte oricare din criteriile de bună reputaţie prevăzute la pct. 1-7, se menţionează expres criteriul/criteriile care nu este îndeplinit/nu sunt îndeplinite.

    ^1) Se va încercui/completa una dintre literele a)-f) în funcţie de calitatea pe care o deţine persoana care completează prezenta declaraţie.
    ^2) Se va completa în funcţie de criteriul de bună reputaţie aplicabil persoanei fizice sau firmei de audit, după caz. Pentru auditorii financiari sunt aplicabile criteriile prevăzute la pct. 1-6. Pentru firma de audit sunt aplicabile criteriile prevăzute la pct. 1, 5, 6 şi 7. Pentru stagiari sunt aplicabile criteriile prevăzute la pct. 1, 2, 5 şi 6.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016