Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.737 din 10 septembrie 2020  privind aprobarea modelului şi conţinutului actelor de control şi ale unor formulare utilizate  în activitatea de inspecţie economico-financiară    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.737 din 10 septembrie 2020 privind aprobarea modelului şi conţinutului actelor de control şi ale unor formulare utilizate în activitatea de inspecţie economico-financiară

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 868 din 23 septembrie 2020
    Având în vedere prevederile art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (2) şi art. 30 din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012,
    în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă modelul şi conţinutul actelor de control şi ale unor formulare utilizate în activitatea de inspecţie economico-financiară, prevăzute în anexele nr. 1-15, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Direcţia generală de inspecţie economico-financiară şi structurile teritoriale de inspecţie economico-financiară din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 3
    Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.331/2012 privind aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale actelor de control şi formularelor utilizate în activitatea de inspecţie economico-financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 30 octombrie 2012, se abrogă.

    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 10 septembrie 2020.
    Nr. 2.737.
    ANEXA 1

    - Model -
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Organul de inspecţie economico-financiară (Direcţia generală de inspecţie economico-financiară/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ......./Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili)
    Nr. de înregistrare .........
    Data ...............
    Aprobat
    Conducătorul organului de inspecţie economico-financiară,
    ................................................................................
    (numele şi prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila)


    RAPORT DE INSPECŢIE ECONOMICO-FINANCIARĂ
    încheiat la data de .....................
    CAP. 1
    Date privind inspecţia economico-financiară
    Se prezintă:
    - persoanele delegate să efectueze inspecţia, respectiv numele şi prenumele (aşa cum sunt înscrise în actul de identitate), funcţia, numărul legitimaţiei de inspecţie economico-financiară, organul de inspecţie economico-financiară din care fac parte, precum şi numărul şi data ordinului de serviciu în baza căruia au fost delegate să efectueze inspecţia;
    – denumirea operatorului economic verificat, actul normativ de înfiinţare/organizare şi funcţionare, după caz, sediul social, codul de înregistrare fiscală;
    – temeiul legal al efectuării inspecţiei;
    – informaţiile cu privire la transmiterea avizului de inspecţie economico-financiară, după caz, la amânarea datei de începere a inspecţiei, după caz, la începerea inspecţiei, la suspendarea şi la reluarea acţiunii de inspecţie, după caz, precum şi la îndeplinirea obligaţiei de înscriere a acesteia în registrul unic de control;
    – perioada şi locul/locurile de desfăşurare a inspecţiei;
    – obiectivele inspecţiei, precum şi perioada supusă verificării.

    CAP. 2
    Obiective şi constatări ale inspecţiei economico-financiare
    Se prezintă pentru fiecare obiectiv de control:
    - actele, documentele, înscrisurile, evidenţele, situaţiile verificate;
    – constatările efectuate în legătură cu obiectivele şi perioadele verificate, respectiv nerespectări ale prevederilor legale şi/sau ale reglementărilor interne, consecinţele acestora, precum şi persoanele responsabile, funcţiile acestora şi explicaţii, după caz;
    – sumele stabilite ca fiind cuvenite bugetului general consolidat, care constituie creanţe bugetare potrivit legii, precum şi accesoriile calculate conform prevederilor legale;
    – faptele contravenţionale constatate, precum şi sancţiunile aplicate;
    – măsurile propuse pentru înlăturarea, corectarea, prevenirea nerespectării prevederilor legale şi/sau a reglementărilor interne;
    – măsurile luate operativ şi duse la îndeplinire în timpul controlului.

    CAP. 3
    Informarea operatorului economic cu privire la constatările efectuate
    Se prezintă:
    - modul de informare a operatorului economic cu privire la constatările efectuate, în respectarea prevederilor art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare;
    – punctul de vedere al operatorului economic cu privire la constatări şi analiza acestuia.

    CAP. 4
    Anexele şi circuitul actului de control
    Se prezintă informaţii cu privire la:
    - numărul anexelor actului de control, actele, documentele, înscrisurile, evidenţele, situaţiile care au stat la baza constatărilor, notele explicative, declaraţia prevăzută la art. 17 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, precum şi alte tipuri de acte de control, după caz;
    – numărul de exemplare în care a fost emis, precum şi destinaţia acestora.

    Avizat
    Şef serviciu,
    ...........................................................
      (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura)
    Propun avizarea.
    Şef birou (în cazul direcţiei generale regionale a finanţelor publice, după caz),
    .............................................................
       (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura)
    Echipa de inspecţie economico-financiară,
    .............................................................
       (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura
                 aplicată pe fiecare pagină)
    Raportul de inspecţie economico-financiară este actul de control unilateral care se încheie:
    - în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 20 din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012;
    – într-un număr de exemplare astfel determinat pentru a asigura câte un exemplar pentru:
    – operatorul economic verificat;
    – organul de inspecţie economico-financiară emitent, exemplar la care se anexează ordinul de serviciu, precum şi documentele aferente amânării, suspendării, reluării acţiunii de inspecţie, după caz;
    – organul fiscal de administrare competent, după caz.


    ANEXA 2

    - Model -
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Organul de inspecţie economico-financiară (Direcţia generală de inspecţie economico-financiară/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ....../Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili)
    Nr. de înregistrare .......
    Data .............
    Aprobat
    Conducătorul organului de inspecţie economico-financiară,
    ................................................................................
    (numele şi prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila)


    NOTĂ UNILATERALĂ
    încheiată la data de .......
    CAP. 1
    Date privind inspecţia economico-financiară
    Se prezintă:
    - persoanele delegate să efectueze inspecţia, respectiv numele şi prenumele (aşa cum sunt înscrise în actul de identitate), funcţia, numărul legitimaţiei de inspecţie economico-financiară, organul de inspecţie economico-financiară din care fac parte, precum şi numărul şi data ordinului de serviciu în baza căruia au fost delegate să efectueze inspecţia;
    – denumirea operatorului economic verificat, actul normativ de înfiinţare/organizare şi funcţionare, după caz, sediul social, codul de înregistrare fiscală;
    – temeiul legal al efectuării inspecţiei;
    – informaţiile cu privire la transmiterea avizului de inspecţie economico-financiară, după caz, la amânarea datei de începere a inspecţiei, după caz, la începerea inspecţiei, la suspendarea şi la reluarea acţiunii de inspecţie, după caz, precum şi la îndeplinirea obligaţiei de înscriere a acesteia în registrul unic de control;
    – perioada şi locul/locurile de desfăşurare a inspecţiei;
    – obiectivele inspecţiei, precum şi perioada supusă verificării.

    CAP. 2
    Obiective şi constatări ale inspecţiei economico-financiare
    Se prezintă actele, documentele, înscrisurile, evidenţele, situaţiile verificate în îndeplinirea obiectivelor în perioadele de verificat, precum şi faptul că drept urmare a verificărilor nu au fost constatate nerespectări ale prevederilor legale şi/sau ale reglementărilor interne ori acestea, prin volumul şi importanţa lor, nu justifică întocmirea unui raport de inspecţie economico-financiară.
    CAP. 3
    Anexele şi circuitul actului de control
    Se prezintă informaţii cu privire la:
    - numărul anexelor actului de control, respectiv actele, documentele, înscrisurile, evidenţele, situaţiile care au stat la baza constatărilor, notele explicative, declaraţia prevăzută la art. 17 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, alte tipuri de acte de control, după caz;
    – faptul că a fost emis într-un exemplar.

    Avizat
    Şef serviciu,
    ...........................................................
      (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura)
    Propun avizarea.
    Şef birou (în cazul direcţiei generale regionale a finanţelor publice, după caz),
    .............................................................
       (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura)
    Echipa de inspecţie economico-financiară,
    .............................................................
       (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura
                 aplicată pe fiecare pagină)
    Nota unilaterală este actul de control unilateral care se încheie:
    - în conformitate cu prevederile art. 21 din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012;
    – în cazul în care drept urmare a verificărilor nu au fost constatate nerespectări ale prevederilor legale şi/sau ale reglementărilor interne ori acestea, prin volumul şi importanţa lor, nu justifică întocmirea unui raport de inspecţie economico-financiară, inclusiv în cazul în care au fost constatate doar fapte contravenţionale sancţionate potrivit legii;
    – într-un exemplar, la care se anexează ordinul de serviciu, precum şi documentele aferente amânării, suspendării, reluării acţiunii de inspecţie, după caz.


    ANEXA 3

    - Model -
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Organul de inspecţie economico-financiară (Direcţia generală de inspecţie economico-financiară/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ......./Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili)
    Nr. de înregistrare ...........
    Data ..............
    Avizat
    Conducătorul organului de inspecţie economico-financiară,
    ................................................................................
    (numele şi prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila)


    PROCES-VERBAL
    încheiat la data de ...................................
    CAP. 1
    Date privind inspecţia economico-financiară
    Se prezintă:
    - persoanele delegate să efectueze inspecţia, respectiv numele şi prenumele (aşa cum sunt înscrise în actul de identitate), funcţia, numărul legitimaţiei de inspecţie economico-financiară, organul de inspecţie economico-financiară din care fac parte, precum şi numărul şi data ordinului de serviciu în baza căruia au fost delegate să efectueze inspecţia;
    – denumirea operatorului economic verificat, actul normativ de înfiinţare/organizare şi funcţionare, sediul social, codul de înregistrare fiscală;
    – temeiul legal al efectuării inspecţiei;
    – informaţiile cu privire la transmiterea avizului de inspecţie economico-financiară, după caz, la amânarea datei de începere a inspecţiei, după caz, la începerea inspecţiei, la suspendarea şi la reluarea acţiunii de inspecţie, după caz, precum şi la îndeplinirea obligaţiei de înscriere a acesteia în registrul unic de control;
    – perioada şi locul/locurile de desfăşurare a inspecţiei;
    – obiectivele inspecţiei, precum şi perioada supusă verificării.

    CAP. 2
    Constatări cu privire la fapte care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală
    Se prezintă:
    - descrierea faptelor constatate care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală, cu consemnarea actelor normative încălcate;
    – actele, documentele, înscrisurile, evidenţele, situaţiile verificate care au stat la baza constatărilor;
    – consecinţele acestor fapte;
    – nominalizarea persoanelor răspunzătoare şi funcţiile acestora.

    CAP. 3
    Puncte de vedere cu privire la constatări
    Se prezintă:
    - punctul de vedere al reprezentantului legal al operatorului economic sau al persoanei împuternicite de către acesta sau al persoanelor în sarcina cărora s-a reţinut răspunderea, după caz, pentru fiecare faptă constatată, în situaţia în care aceste persoane au o opinie contrară celei a echipei de inspecţie şi o prezintă în scris în timpul controlului;
    – analiza efectuată de echipa de inspecţie a punctelor de vedere exprimate, după caz;
    – refuzul operatorului economic supus inspecţiei economico-financiare să semneze procesul-verbal, după caz.

    CAP. 4
    Anexele şi circuitul actului de control
    Se prezintă informaţii cu privire la:
    - numărul anexelor actului de control, respectiv actele, documentele, înscrisurile, evidenţele, situaţiile, care au stat la baza constatărilor, precum şi punctele de vedere exprimate, după caz;
    – numărul de exemplare în care a fost emis, precum şi destinaţia acestora.

    Propun avizarea.
    Şef serviciu,
    ...........................................................
      (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura)
    Propun avizarea.
    Şef birou (în cazul direcţiei generale regionale a finanţelor publice, după caz),
    ...........................................................
      (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura)
    Echipa de inspecţie economico-financiară,
    ...........................................................
      (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura
                     aplicată pe fiecare pagină)
    Operatorul economic verificat
    Reprezentant legal,
    ...........................................................
      (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura)
    Procesul-verbal este actul de control bilateral care se încheie:
    - în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 22 din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012;
    – în 3 exemplare, din care unul se transmite operatorului economic verificat, unul se transmite organului de cercetare penală, ca anexă la sesizarea penală, şi unul rămâne la organul de inspecţie economico-financiară emitent, exemplar la care se anexează ordinul de serviciu, precum şi documentele aferente amânării, suspendării, reluării acţiunii de inspecţie, după caz.


    ANEXA 4

    - Model -
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Organul de inspecţie economico-financiară (Direcţia generală de inspecţie economico-financiară/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ......./Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili)
    Nr. de înregistrare ...
    Data .........................
    Avizat
    Conducătorul organului de inspecţie economico-financiară,
    ................................................................................
    (numele şi prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila)


    RAPORT DE URMĂRIRE A ÎNDEPLINIRII MĂSURILOR DISPUSE
    încheiat la data de ...............
    CAP. 1
    Date privind inspecţia economico-financiară
    Se prezintă:
    - persoanele delegate să efectueze inspecţia, respectiv numele şi prenumele (aşa cum sunt înscrise în actul de identitate), funcţia, numărul legitimaţiei de inspecţie economico-financiară, organul de inspecţie economico-financiară din care fac parte, precum şi numărul şi data ordinului de serviciu în baza căruia au fost delegate să efectueze inspecţia;
    – denumirea operatorului economic verificat, actul normativ de înfiinţare/organizare şi funcţionare, după caz, sediul social, codul de înregistrare fiscală;
    – temeiul legal al efectuării inspecţiei;
    – numărul de înregistrare şi data începerii inspecţiei înscrise în registrul unic de control;
    – perioada şi locul/locurile de desfăşurare a inspecţiei;
    – măsurile dispuse al căror mod de ducere la îndeplinire se verifică.

    CAP. 2
    Măsuri dispuse al căror mod de ducere la îndeplinire se verifică şi constatări
    Se prezintă pentru fiecare măsură dispusă:
    - actele, documentele, înscrisurile, evidenţele, situaţiile verificate;
    – constatările efectuate în legătură cu măsurile al căror mod de ducere la îndeplinire se verifică, neduse la îndeplinire în termenul stabilit, consecinţele economice, după caz, precum şi persoanele responsabile;
    – faptele contravenţionale constatate, precum şi sancţiunile aplicate.

    CAP. 3
    Puncte de vedere cu privire la constatări
    Se prezintă:
    - punctul de vedere al reprezentantului legal al operatorului economic sau al persoanei împuternicite de către acesta, după caz, pentru fiecare măsură nedusă la îndeplinire în termenul stabilit;
    – analiza efectuată de echipa de inspecţie a punctului de vedere exprimat, după caz.

    CAP. 4
    Anexele şi circuitul actului de control
    Se prezintă informaţii cu privire la:
    - numărul anexelor actului de control, respectiv actele, documentele, înscrisurile, evidenţele, situaţiile, care au stat la baza constatărilor, notele explicative, precum şi alte tipuri de acte de control;
    – numărul de exemplare în care a fost emis, precum şi destinaţia acestora.

    Propun avizarea.
    Şef serviciu,
    ...........................................................
      (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura)
    Propun avizarea.
    Şef birou (în cazul direcţiei generale regionale a finanţelor publice, după caz),
    ...........................................................
      (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura)
    Echipa de inspecţie economico-financiară,
    ...........................................................
      (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura
              aplicată pe fiecare pagină)
    Operatorul economic verificat
    Reprezentant legal,
    ...........................................................
      (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura)
    Raportul de urmărire a îndeplinirii măsurilor dispuse este actul de control bilateral care se încheie:
    - în conformitate cu prevederile art. 23 din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, în situaţia în care, drept urmare a verificării efectuate la sediul organului de inspecţie, se constată neducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de organul de inspecţie economico-financiară;
    – în două exemplare, din care unul se transmite operatorului economic verificat şi unul rămâne la organul de inspecţie economico-financiară emitent, exemplar la care se anexează ordinul de serviciu.


    ANEXA 5

    - Model -
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Organul de inspecţie economico-financiară (Direcţia generală de inspecţie economico-financiară/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ......./Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili)
    Nr. de înregistrare ........
    Data ........
    Aprobat
    Conducătorul organului de inspecţie economico-financiară,
    ................................................................................
    (numele şi prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila)


    RAPORT DE VERIFICARE DOCUMENTARĂ PREALABILĂ
    încheiat la data de ................
    CAP. 1
    Date privind verificarea documentară prealabilă
    Se prezintă:
    - persoana/persoanele desemnată/desemnate, prin decizie, de către conducătorul organului de inspecţie economico-financiară, să efectueze verificarea, respectiv numele şi prenumele (aşa cum sunt înscrise în actul de identitate), funcţia, organul de inspecţie economico-financiară din care face/fac parte, precum şi numărul şi data deciziei în baza căreia a fost desemnată/au fost desemnate să efectueze verificarea;
    – denumirea operatorului economic/operatorilor economici verificat/verificaţi şi codul de înregistrare fiscală;
    – perioada în care s-a desfăşurat controlul documentar;
    – obiectivele verificării, precum şi perioada aferentă verificării.

    CAP. 2
    Obiective şi constatări ale verificării documentare prealabile
    Se prezintă pentru fiecare obiectiv de verificat:
    - actele, documentele, înscrisurile, evidenţele, situaţiile verificate;
    – constatările efectuate în legătură cu obiectivele şi perioadele verificate, respectiv nerespectări ale prevederilor legale;
    – propuneri de efectuare a unei/unor acţiuni de inspecţie, după caz, conţinând obiective şi perioade de verificat.

    CAP. 3
    Anexele şi circuitul actului de control
    Se prezintă informaţii cu privire la:
    - numărul anexelor actului de control, respectiv actele, documentele, înscrisurile, evidenţele, situaţiile care au stat la baza constatărilor;
    – faptul că a fost emis într-un exemplar.

    Avizat
    Şef serviciu,
    ...........................................................
      (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura)
    Propun avizarea.
    Şef birou (în cazul direcţiei generale regionale a finanţelor publice, după caz),
    ...........................................................
      (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura)
    Echipa de inspecţie economico-financiară,
    ...........................................................
      (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura
              aplicată pe fiecare pagină)
    Raportul de verificare documentară prealabilă este actul de control unilateral care se încheie:
    - în conformitate cu prevederile art. 24 din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012;
    – într-un exemplar, care rămâne la organul de inspecţie economico-financiară emitent.


    ANEXA 6

    - Model -
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Organul de inspecţie economico-financiară (Direcţia generală de inspecţie economico-financiară/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ......./Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili)
    Nr. de înregistrare .......
    Data .......
    NOTĂ DE CONSTATARE
    încheiată la data de ...........
    CAP. 1
    Date privind inspecţia economico-financiară
    Se prezintă:
    - persoanele delegate să efectueze inspecţia, respectiv numele şi prenumele (aşa cum sunt înscrise în actul de identitate), funcţia, organul de inspecţie economico-financiară din care fac parte, precum şi numărul şi data ordinului de serviciu în baza căruia au fost delegate să efectueze inspecţia;
    – denumirea operatorului economic verificat, sediul social, codul de înregistrare fiscală, precum şi locul în care se întocmeşte nota de constatare.

    CAP. 2
    Obiective şi constatări
    Se prezintă:
    - motivul încheierii notei de constatare şi, după caz, actele, documentele, înscrisurile, evidenţele, situaţiile verificate;
    – explicaţiile persoanelor responsabile de faptele constatate, după caz;
    – declaraţiile martorilor, cu consemnarea obligatorie a datelor complete de identificare ale acestora, după caz;
    – măsurile dispuse operativ pentru remedierea deficienţelor constatate, după caz.

    CAP. 3
    Anexele şi circuitul actului de control
    Se prezintă informaţii cu privire la:
    - numărul anexelor actului de control, respectiv actele, documentele, înscrisurile, evidenţele, situaţiile, explicaţiile, declaraţiile;
    – numărul de exemplare în care a fost emis, precum şi destinaţia acestora.

    Echipa de inspecţie economico-financiară,
    ...........................................................
      (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura
                  aplicată pe fiecare pagină)
    Operatorul economic verificat
    Reprezentant legal,
    ...........................................................
      (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura)
    Nota de constatare este actul de control bilateral care se încheie:
    - în conformitate cu prevederile art. 25 din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012;
    – în două exemplare, din care unul se transmite operatorului economic verificat şi unul rămâne la organul de inspecţie economico-financiară pentru valorificarea constatărilor.


    ANEXA 7

    - Model -
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Organul de inspecţie economico-financiară (Direcţia generală de inspecţie economico-financiară/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ......./Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili)
    Nr. de înregistrare .......
    Data ......
    Avizat
    Conducătorul organului de inspecţie economico-financiară,
    ....................................................................................
    (numele şi prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila)


    RAPORT INTERMEDIAR
    încheiat la data de .................
    CAP. 1
    Date privind inspecţia economico-financiară
    Se prezintă:
    - persoanele delegate să efectueze inspecţia, respectiv numele şi prenumele (aşa cum sunt înscrise în actul de identitate), funcţia, numărul legitimaţiei de inspecţie economico-financiară, organul de inspecţie economico-financiară din care fac parte, precum şi numărul şi data ordinului de serviciu în baza căruia au fost delegate să efectueze inspecţia;
    – denumirea operatorului economic verificat, actul normativ de înfiinţare/organizare şi funcţionare, sediul social, codul de înregistrare fiscală;
    – temeiul legal al efectuării inspecţiei;
    – informaţiile cu privire la transmiterea avizului de inspecţie economico-financiară, după caz, la amânarea datei de începere a inspecţiei, după caz, la începerea inspecţiei, la suspendarea şi la reluarea acţiunii de inspecţie, după caz, precum şi la îndeplinirea obligaţiei de înscriere a acesteia în registrul unic de control;
    – perioada şi locul/locurile de desfăşurare a inspecţiei;
    – obiectivele inspecţiei, precum şi perioada supusă verificării.

    CAP. 2
    Obiective şi constatări ale inspecţiei economico-financiare
    Se prezintă pentru fiecare obiectiv de control:
    - actele, documentele, înscrisurile, evidenţele, situaţiile verificate;
    – constatările efectuate în legătură cu obiectivele şi perioadele verificate, respectiv nerespectări ale prevederilor legale şi/sau ale reglementărilor interne;
    – faptele contravenţionale constatate, precum şi sancţiunile aplicate;
    – măsurile propuse pentru înlăturarea, corectarea, prevenirea nerespectării prevederilor legale şi/sau a reglementărilor interne.

    CAP. 3
    Informarea operatorului economic cu privire la constatările efectuate
    Se prezintă:
    - modul de informare a operatorului economic cu privire la constatările efectuate, în respectarea prevederilor art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare;
    – punctul de vedere al operatorului economic cu privire la constatări şi analiza acestuia.

    CAP. 4
    Anexele şi circuitul actului de control
    Se prezintă informaţii cu privire la:
    - numărul anexelor actului de control, respectiv actele, documentele, înscrisurile, evidenţele, situaţiile, care au stat la baza constatărilor, notele explicative, declaraţia prevăzută la art. 17 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, precum şi alte tipuri de acte de control;
    – numărul de exemplare în care a fost emis, precum şi destinaţia acestora.

    Propun avizarea.
    Şef serviciu,
    ...........................................................
      (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura)
    Propun avizarea.
    Şef birou (în cazul direcţiei generale regionale a finanţelor publice, după caz),
    ...........................................................
      (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura)
    Echipa de inspecţie economico-financiară,
    ...........................................................
      (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura
                  aplicată pe fiecare pagină)
    Operatorul economic verificat
    Reprezentant legal,
    ...........................................................
      (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura)
    Raportul intermediar este actul de control bilateral care se încheie:
    - în conformitate cu prevederile art. 26 din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012;
    – în două exemplare, din care unul se transmite operatorului economic verificat şi unul, la care se ataşează ordinul de serviciu, precum şi documentele aferente amânării, suspendării, reluării acţiunii de inspecţie, după caz, se anexează la raportul de inspecţie economico-financiară, încheiat de acelaşi organ de control.


    ANEXA 8

    - Model -
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Organul de inspecţie economico-financiară (Direcţia generală de inspecţie economico-financiară/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ......./Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili)
    Seria ... nr. ...
    PROCES-VERBAL
    de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
    încheiat astăzi, ..............., luna ..........., anul ............, ora .........
    Agent(ţii) constatator(i): numele şi prenumele ...................., având funcţia(ile) de ............ la ..............., în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 101/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, în baza legitimaţiilor nr. ....................... şi a Ordinului de serviciu nr. ....................../....................., în urma inspecţiei economico-financiare efectuate, în ziua ............................, luna ...................., anul ..............., ora ........... la ............................... din localitatea .........................., bd/str. .......................... nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......................., codul de înregistrare fiscală ............................., am constatat următoarele:
    I. La data(ele), ora şi locul(rile) de mai jos au fost săvârşite următoarele fapte:
    1. ...;
    2. ...;
    3. ... .
    Faptele de mai sus constituie contravenţii prevăzute la:
    1. art. ............. alin. ........... lit. ............ din ......................;
    2. art. ............. alin. ........... lit. ............ din ......................;
    3. art. ............. alin. ........... lit. ............ din ..................... .

    De săvârşirea acestor fapte se face vinovat contravenientul:
    a) Persoana juridică, (denumire) ................., codul de înregistrare fiscală ...................., înmatriculată la oficiul registrului comerţului/autorizat ....................... cu nr. ..................., cu sediul/domiciliul fiscal în localitatea ..........................., bd/str. ..................... nr. ........, bl. ..........., sc. ......, et. ........, ap. ........, judeţul/sectorul ...................., reprezentat de ..................., în calitate de ..............., cu CNP ...................., cu domiciliul în localitatea ..........................., bd/str. ...................., nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ..... ap. ....., judeţul/sectorul .........................., născut(ă) la data de .........................., în localitatea ........................., judeţul/sectorul ........., legitimat cu B.I./C.I./paşaport seria ...... nr. ......, emis de ........ la data de .......... .
    b) Persoana fizică (numele, prenumele): ......................... născut(ă) la data de ....................... în localitatea ..............., judeţul .............., fiul lui ............. şi a .............., CNP ................., domiciliat în oraşul (comuna) ....................., bd/str. ...................., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ............., legitimat cu B.I./C.I./paşaport seria ... nr. ..., emis de ................ la data de ..............., ocupaţia .............., locul de muncă ....................................... .

    Fapta(ele) prevăzută(e) în actul(ele) normativ(e) menţionat(e) se sancţionează conform:
    1. art. ......... alin. ......... lit. ........ din ..........., cu amendă de la ............. lei la .............. lei;
    2. art. ......... alin. ......... lit. ........ din ..........., cu amendă de la ............. lei la .............. lei;
    3. art. ......... alin. ......... lit. ........ din ..........., cu amendă de la ............. lei la .............. lei,
    stabilindu-se cuantumul amenzii pentru fapta(ele) de la pct.:
    1. în sumă de ........................ (..............) lei;
    2. în sumă de ........................ (..............) lei;
    3. în sumă de ........................ (..............) lei,

    suma totală fiind de ............... (.............) lei.

    Agent constatator,
    ..............................
    Contravenient,
    .................................
    Martor(i),
    ...................................
    PROCES-VERBAL
    de îndeplinire a procedurii
    Astăzi, ................................, agentul constatator ................................ din cadrul ....................., având de înmânat Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria ............. nr. .............. şi Înştiinţarea de plată nr. .................., m-am deplasat la domiciliul fiscal al operatorului economic persoană juridică/persoană fizică ............................., din localitatea ......................, bd/str. ........................., nr. ......, bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .................., găsind pe contravenient sau pe .................... (persoana care locuieşte la această adresă)/administrator/împuternicitul contravenientului care, primind actul, a semnat în faţa noastră.
    Semnătura primitorului şi actul de identitate
    .............................................
    Amenda/Amenzile se va/vor achita la Trezoreria ..............................., în contul nr. ........................ .
    În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita în termen de cel mult … de la data înmânării ori comunicării procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor jumătate din minimul prevăzut în actul normativ de la punctul (1, 2, sau 3) ..., respectiv suma de ... (...) lei.

    II. În conformitate cu prevederile art. ... alin. ... lit. ... din ... se confiscă de la contravenient următoarele bunuri/sume destinate, folosite sau rezultate din săvârşirea faptei(lor) prezentată(e) la punctul(ele):
    1. ..............................................................................................;
    2. .............................................................................................;
    3. ............................................................................................ .
    Măsuri asigurătorii, de conservare sau valorificare:
    ............................................................................................. .

    Bunurile/Sumele confiscate aparţin:
    ............................................................................................. .


    III. Alte menţiuni
    La cererea contravenientului s-au formulat următoarele obiecţiuni:
    .............................................................................................. .

    În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.
    Plângerea se va depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia şi va fi însoţită de o copie a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, precum şi de alte acte doveditoare în susţinerea plângerii.
    Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare, din care exemplarul 2 s-a înmânat contravenientului astăzi, ..., sau se va comunica acestuia în cel mult o lună de la data încheierii.
    Agent constatator,
    .......................
    Contravenient,
    ..........................
    Martor(i) - (date complete privind identitatea)
    ..............................

    NOTĂ:
    În cazul în care, la unele rubrici, spaţiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în 3 exemplare semnate de toate părţile, aceasta constituind anexă, parte integrantă a prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
    În cazul în care contravenientul refuză semnarea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, acest lucru se atestă de martor(i).
    .............................................................................................

    Refuzând primirea (negăsind nicio persoană), s-a afişat procesul-verbal pe uşa principală a sediului/domiciliului contravenientului.
    Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii.

    Martor(i) - (date complete privind identitatea) ..............................
    Agent constatator,
    .................................
    Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor:
    - se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator. În cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, se va menţiona acest fapt şi va fi confirmat de cel puţin un martor, după caz;
    – se tipăreşte pe ambele feţe, în 3 exemplare (negru, roşu şi verde), este înseriat şi numerotat şi se broşează în carnete de câte 150 de file (50 de seturi);
    – exemplarul 1 se transmite la organul fiscal competent, exemplarul 2 rămâne/se transmite la contravenient/contravenientului, exemplarul 3 rămâne la organul de inspecţie economico-financiară într-o evidenţă distinctă, o copie a acestuia fiind anexă a raportului de inspecţie economico-financiară, nota unilaterală sau raportul de urmărire a îndeplinirii măsurilor dispuse.


    ANEXA 9

    - Model -
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Organul de inspecţie economico-financiară (Direcţia generală de inspecţie economico-financiară/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ......./Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili)
    Nr. de înregistrare ..............
    Data ...................
    Dispoziţie obligatorie
    EMISĂ ÎN BAZA PREVEDERILOR ART. 22 ALIN. (1) DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 94/2011
    1. Date de identificare ale operatorului economic
    Denumirea operatorului economic: ..., cod de înregistrare fiscală: ...
    Sediul social: localitatea ..............................., str. ...................... nr. .........................., bl. ......, sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .........................

    2. Date privind inspecţia economico-financiară
    Ca urmare a inspecţiei economico-financiare desfăşurate în perioada ............... de către (numele şi prenumele, funcţia membrilor echipei de inspecţie) din cadrul ..................... (organul de inspecţie economico-financiară), posesori ai legitimaţiilor de inspecţie economico-financiară nr. ................, în baza Ordinului de serviciu .........../..............., a fost întocmit Raportul de inspecţie economico-financiară nr. .............../..............

    3. Date privind sumele datorate bugetului/bugetelor componentă/e al bugetului general consolidat
    3.1. Creanţa bugetară stabilită
    Motivul de fapt
    Temeiul de drept
    .............................................................................................

    În baza prevederilor art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, şi ale art. 28 alin. (5) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, organul de control emite prezentul titlu de creanţă, cuprinzând o creanţă bugetară în valoare totală de ................... lei, din care ...................... lei creanţă bugetară principală şi .................. lei accesorii calculate în conformitate cu ................. până la data de ........................., compusă din:

┌────┬────────┬──────────┬──────────────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │Creanţe bugetare │ │ │
│ │ │Valoarea │accesorii │Perioada │Valoare │
│ │Felul │creanţei │calculate │pentru │totală │
│Nr. │creanţei│bugetare │- lei - │care au │creanţă │
│crt.│bugetare│principale├───────┬──────────┤fost │bugetară│
│ │ │- lei - │ │Penalităţi│calculate│- lei - │
│ │ │ │Dobânzi│de │accesorii│ │
│ │ │ │ │întârziere│ │ │
├────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┤
│2 │... │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┤
│... │... │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │Total │ │ │ │x │ │
└────┴────────┴──────────┴───────┴──────────┴─────────┴────────┘

    4. Modalitatea şi termenul de plată a creanţei bugetare înscrise în titlul de creanţă
    4.1. Modalitatea de plată a creanţei bugetare
    Creanţa bugetară principală reprezentând .............. (înscrisă la punctul 1 în tabelul Creanţe bugetare stabilite) în valoare de .............. lei se virează în contul ..................... deschis la Trezoreria ........................;
    .............................................................................................

    Creanţa bugetară accesorie (înscrisă în tabelul Creanţe bugetare stabilite) în valoare totală de ........... lei se virează în contul ...................... deschis la Trezoreria .................................

    4.2. Termenul de plată a creanţei bugetare
    - până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;
    – până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.


    5. Data comunicării dispoziţiei obligatorii
    Data comunicării dispoziţiei obligatorii reprezintă data primirii de către operatorul economic, dată de la care aceasta îşi produce efectele.

    6. Dispoziţii finale
    La prezenta dispoziţie obligatorie se anexează Raportul de inspecţie economico-financiară nr. ................/.............., care, împreună cu anexele, conţine ............... pagini.
    În conformitate cu prevederile art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) şi (3) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, împotriva prezentei dispoziţii obligatorii se poate face plângere prealabilă, care se depune în termenele prevăzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, la.............................................................................. (organul de inspecţie economico-financiară emitent).

    Conducătorul organului de inspecţie economico-financiară,
    ................................................................
    (numele şi prenumele, funcţia, semnătura aplicată pe fiecare pagină şi ştampila)
    Şef serviciu,
    ................................................................
    (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura aplicată pe fiecare pagină)
    Şef birou (în cazul direcţiei generale regionale a finanţelor publice, după caz),
    ....................................................................
    (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura aplicată pe fiecare pagină)
    Echipa de inspecţie economico-financiară,
    .................................................................
    (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura aplicată pe fiecare pagină)
    Dispoziţia obligatorie, emisă în baza prevederilor art. 22 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, se întocmeşte în 3 exemplare, din care unul se transmite operatorului economic verificat, unul se transmite organului fiscal de administrare competent şi unul rămâne organului de inspecţie economico-financiară emitent.

    ANEXA 10

    - Model -
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Organul de inspecţie economico-financiară (Direcţia generală de inspecţie economico-financiară/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ......../Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili)
    Nr. de înregistrare .................
    Data ...................
    DISPOZIŢIE OBLIGATORIE
    emisă în baza prevederilor art. 21 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011
    1. Date de identificare ale operatorului economic
    Denumirea operatorului economic: .................................., cod de înregistrare fiscală: .....................
    Sediul social: localitatea .........................., str. ........................ nr. ......., bl. ......., sc. ......., ap. ......., judeţul/sectorul ......................

    2. Date privind inspecţia economico-financiară
    Ca urmare a inspecţiei economico-financiare desfăşurate în perioada ............................................ de către ...............................(numele şi prenumele, funcţia membrilor echipei de inspecţie) din cadrul .............................. (organul de inspecţie economico-financiară), posesori ai legitimaţiilor de inspecţie economico-financiară nr. ............, în baza Ordinului de serviciu ............/.............., a fost întocmit Raportul de inspecţie economico-financiară nr. ............./..............

    3. Măsuri dispuse
    În baza prevederilor art. 21 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, şi ale art. 28 alin. (4) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, organul de control dispune următoarele măsuri:
    3.1. Deficienţa constatată
    Motivul de fapt
    Temeiul de drept
    Măsura
    Persoană responsabilă
    Termenul de îndeplinire a acesteia
    ..............................................
    4. Data comunicării dispoziţiei obligatorii
    Data comunicării dispoziţiei obligatorii reprezintă data primirii de către operatorul economic, dată de la care aceasta îşi produce efectele.

    5. Informare, sancţiuni
    În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (12) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, conducătorul operatorului economic are obligaţia de a informa organul de inspecţie economico-financiară asupra modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei dispoziţii obligatorii.
    Neducerea la îndeplinire a obligaţiei prevăzute de art. 24 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, se sancţionează contravenţional, potrivit art. 25 alin. (2) lit. a) din acelaşi act normativ.

    6. Măsuri dispuse şi duse la îndeplinire în timpul controlului
    6.1. Măsura:
    Documentele care dovedesc îndeplinirea acesteia
    ................................................................................    7. Dispoziţii finale
    La prezenta dispoziţie obligatorie se anexează Raportul de inspecţie economico-financiară nr. ................/..................., care, împreună cu anexele, conţine ................ pagini.
    În conformitate cu prevederile art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) şi (3) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, împotriva prezentei dispoziţii obligatorii se poate face plângere prealabilă, care se depune în termenele prevăzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, la ...................... (organul de inspecţie economico-financiară).

    Conducătorul organului de inspecţie economico-financiară,
    .................................................................
    (numele şi prenumele, funcţia, semnătura aplicată pe fiecare pagină şi ştampila)
    Şef serviciu,
    .....................................................................
    (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura aplicată pe fiecare pagină)
    Şef birou (în cazul direcţiei generale regionale a finanţelor publice, după caz),
    .....................................................................
    (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura aplicată pe fiecare pagină)
    Echipa de inspecţie economico-financiară,
    .....................................................................
    (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura aplicată pe fiecare pagină)
    Dispoziţia obligatorie, emisă în baza prevederilor art. 21 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se transmite operatorului economic verificat şi un exemplar rămâne la organul de inspecţie economico-financiară emitent.

    ANEXA 11

    - Model -
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Organul de inspecţie economico-financiară (Direcţia generală de inspecţie economico-financiară/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ......./Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili)
    Nr. de înregistrare .....................
    Data ..................
    Organul de cercetare penală
    Domnului/Doamnei ........................................
                                           (numele şi prenumele, funcţia)

    Adresa ...............................................................

    Stimată doamnă/Stimate domnule ....................................,
    Ca urmare a efectuării de către ................................................ (organul de inspecţie economico-financiară) a unei acţiuni de inspecţie economico-financiară la ..................................., având sediul social ................................... şi codul de înregistrare fiscală ..................................., în respectarea obligaţiei prevăzute de art. 20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, şi de art. 61 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, vă transmitem un exemplar al Procesului-verbal nr. ..................................., comunicându-vă totodată că, drept urmare a verificărilor efectuate, au fost constatate fapte care ar putea întruni elementele constitutive ale unor infracţiuni, prezentate succint în prezenta sesizare, detaliate şi argumentate în Procesul-verbal nr. ..................................., respectiv:
    ..........................................................

    Fapta/Faptele descrisă/descrise mai sus poate/pot întruni elementele constitutive ale infracţiunii/infracţiunilor prevăzute şi sancţionate de art. .............. din ..................................., art. ................ din ........................., ............................... .
    Vă rugăm, stimată doamnă/stimate domnule ..................................., ca, în situaţia în care fapta/faptele descrisă/descrise mai sus nu întruneşte/întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute şi sancţionate de prevederile legale invocate de către organul de control, să dispuneţi încadrarea corectă a acesteia/acestora, în respectarea prevederilor art. 7 alin. (1) şi art. 8 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul organului de inspecţie economico-financiară,
    ..................................................................
    (numele şi prenumele, funcţia, semnătura aplicată pe fiecare pagină şi ştampila)
    Şef serviciu,
    ...................................................................
    (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura aplicată pe fiecare pagină)
    Şef birou (în cazul direcţiei generale regionale a finanţelor publice, după caz),
    ...................................................................
    (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura aplicată pe fiecare pagină)
    Echipa de inspecţie economico-financiară,
    ...................................................................
    (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura aplicată pe fiecare pagină)
    Sesizarea penală se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se transmite la organul competent de cercetare penală şi un exemplar rămâne la organul de inspecţie economico-financiară.

    ANEXA 12

    - Model -
    Notă explicativă
    Subsemnatul(a), ..................................., în calitate de ................... la ........................, domiciliat(ă) în ..................................., str. ....................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ....., ap. ......., tel. ........................, legitimat(ă) cu C.I./B.I. seria ............. nr. ......................., eliberată/eliberat de ..................... la data de ........................, C.N.P. ..................................., la întrebările puse de ............................................ având funcţiile de ...................... în cadrul ......................................................................,
    (Direcţiei generale de inspecţie economico-financiară/Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice ............................/ Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili)
    în temeiul dispoziţiilor art. 8 alin. (1) lit. d) şi art. 24 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, precum şi în baza prevederilor art. 15 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, dau următoarele explicaţii:
    1. Întrebare: .......................................................
    1. Răspuns: ................................................

    .
    .

    n. Întrebare: ...............................................
    n. Răspuns: ......................................................


    Dacă mai aveţi ceva de adăugat.
    Răspuns: ...................................................................
    Data ........................
    Numele şi prenumele, funcţia şi semnătura
    .............................................................
    Dată în faţa noastră
    Echipa de inspecţie economico-financiară,
    .....................................................................
    (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura aplicată pe fiecare pagină)
    Nota explicativă se întocmeşte într-un exemplar, care se anexează la raportul de inspecţie economico-financiară, nota unilaterală, procesul-verbal sau raportul de urmărire a îndeplinirii măsurilor dispuse, după caz.

    ANEXA 13

    - Model -
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Organul de inspecţie economico-financiară (Direcţia generală de inspecţie economico-financiară/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ......../Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili)
    Nr. de înregistrare .......................................
    Data .............................................................
    INVITAŢIE
    Doamnei/Domnului ................................., în calitate de ............................... la ...................................
    Vă invităm în data de ................................., ora ..................................., la sediul ................................... (organului de control) din ..................................., str. ................................... nr. ..................................., camera ..................................., telefon ..................................., în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, în vederea ...................................
    Cu această ocazie veţi prezenta în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, următoarele documente:
    ............................................................................................

    Neprezentarea în condiţiile de mai sus a documentelor solicitate constituie contravenţie potrivit dispoziţiilor art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă conform dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. c) din acelaşi act normativ, cu excepţia cazului în care sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni, potrivit legii.
    Conducătorul organului de inspecţie economico-financiară,
    .................................................................
    (numele şi prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila)
    Invitaţia se întocmeşte în două exemplare, din care:
    - un exemplar se transmite operatorului economic;
    – un exemplar rămâne la organul de inspecţie economico-financiară.


    ANEXA 14

    - Model -
    DECLARAŢIE
    Subsemnatul(a), .............................., în calitate de .................. la ......................, legitimat(ă) cu C.I./B.I. seria .......... nr. ...................., eliberată/eliberat de ............... la data de .................., în calitate de reprezentant legal al ..................., cu domiciliul fiscal în ......................., str. .................... nr. ......, bl. ...., sc. ......., et. ......., ap. .........., tel. ...................., judeţul/sectorul ...................., având codul de identificare fiscală ......................, declar pe propria răspundere sub sancţiunea faptei de fals în declaraţii, prevăzută de dispoziţiile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele:
    - am pus la dispoziţia echipei de inspecţie economico-financiară toate documentele şi informaţiile solicitate;
    – toate documentele solicitate şi puse la dispoziţie au fost restituite.

    Drept care am dat prezenta declaraţie, întocmită în două exemplare, din care un exemplar a rămas în posesia mea şi un exemplar a fost predat echipei de inspecţie economico-financiară, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012.
    Data ...........................................................
    ....................................................................
           (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura)
    Declaraţia se anexează la raportul de inspecţie economico-financiară, nota unilaterală, procesul-verbal sau raportul de urmărire a îndeplinirii măsurilor dispuse.

    ANEXA 15

    - Model -
    Adresă de solicitare de acte, documente, înscrisuri, evidenţe, situaţii, informaţii
    necesare derulării acţiunii de inspecţie economico-financiară
    Către ..................................................................
    (denumirea operatorului economic)

    Doamnei/Domnului ............................................
    (reprezentantul legal al operatorului economic)

    Echipa de inspecţie economico-financiară, respectiv .........................................,
                                                                                                                                   (numele şi prenumele, funcţia)

    din cadrul ..................... (organul de inspecţie economico-financiară), sunt delegaţi prin Ordinul de serviciu nr. ................... din data de ..................... să efectueze o acţiune de inspecţie economico-financiară la ......................., cu sediul în ......................, cod de înregistrare fiscală ...........................
    Obiectivele inspecţiei economico-financiare sunt verificarea .................... pentru perioada ..................... a: .........................................................................
    În vederea efectuării controlului, vă rugăm să prezentaţi, până la data de ..................................., în format ........................., următoarele: .................. (acte, documente, înscrisuri, evidenţe, situaţii, informaţii).
    Pe parcursul verificărilor, echipa de inspecţie poate solicita şi alte acte, documente, înscrisuri, evidenţe, situaţii, informaţii necesare derulării acţiunii de inspecţie.
    În situaţia în care actele, documentele, înscrisurile, evidenţele, situaţiile, informaţiile solicitate sunt clasificate, acestea se prezintă şi se verifică doar de persoane care au atribuţii de serviciu şi care sunt autorizate în acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente, respectiv:
    - Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu.

    Precizăm că divulgarea informaţiilor clasificate şi neglijenţa în păstrarea acestora constituie infracţiuni prevăzute şi sancţionate potrivit art. 303-305 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.
    Actele, documentele, înscrisurile, evidenţele, situaţiile, informaţiile solicitate vor fi prezentate echipei de inspecţie sub semnătura conducătorului operatorului economic sau persoanei/persoanelor desemnate de acesta, certificate pentru conformitate cu originalul.
    Învederăm prevederile art. 18 alin. (1)-(3), ale art. 24 alin. (1) şi ale art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, conform cărora:
    "ART. 18
    (1) Operatorul economic are obligaţia să coopereze cu organele de inspecţie economico-financiară în vederea determinării stării de fapt financiare, prin prezentarea faptelor cunoscute de către acesta, în întregime, conform realităţii, şi prin indicarea mijloacelor doveditoare care îi sunt cunoscute.
    (2) La începerea inspecţiei economico-financiare operatorul economic va fi informat că poate numi persoane care să dea informaţii. Dacă informaţiile operatorului economic sau cele ale persoanei numite de acesta sunt insuficiente, organul de inspecţie economico-financiară se poate adresa şi altor persoane pentru obţinerea de informaţii.
    (3) Pe toată durata desfăşurării inspecţiei economico-financiare operatorii economici supuşi acesteia au dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate sau juridică.
    (...)
    ART. 24
    (1) La solicitarea organelor de inspecţie economico-financiară, conducerea şi personalul operatorilor economici controlaţi au, potrivit legii, obligaţia:
    a) să transmită actele, documentele şi înscrisurile solicitate la termenele şi în structura stabilită;
    b) să permită accesul neîngrădit în sediul operatorului economic, precum şi în spaţiile şi orice alte incinte în care se desfăşoară activitatea economică;
    c) să asigure spaţii de lucru adecvate şi acces logistic corespunzător, în condiţiile în care deţin astfel de facilităţi;
    d) să furnizeze informaţii şi explicaţii verbale şi/sau în scris, după caz, în legătură cu obiectul inspecţiei economico-financiare;
    e) să asigure sprijinul şi condiţiile necesare bunei desfăşurări a inspecţiei economico-financiare şi pentru clarificarea constatărilor;
    f) să se conformeze, în termenele stabilite, măsurilor dispuse prin actul administrativ financiar.
    ART. 25
    (1) Constituie contravenţie nerespectarea de către operatorii economici controlaţi a prevederilor art. 4 şi 24."

    Echipa de inspecţie economico-financiară,
    ..................................................................
            (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura)
    Adresa de solicitare de acte, documente, înscrisuri, evidenţe, situaţii, informaţii necesare derulării acţiunii de inspecţie economico-financiară se încheie în două exemplare, din care unul pentru operatorul economic verificat şi unul pentru organul de control, care se anexează la exemplarul actului de control încheiat de organul de control.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016