Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 27 din 23 martie 2020  pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici în perspectiva eliminării preţurilor reglementate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 27 din 23 martie 2020 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici în perspectiva eliminării preţurilor reglementate

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 243 din 25 martie 2020
    Având în vedere prevederile art. 179 alin. (2) lit. b) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 10 alin. (1) lit. a) şi q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. 1
    (1) Prezentul ordin stabileşte unele măsuri cu privire la furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici, în perspectiva eliminării preţurilor reglementate pentru această categorie de clienţi finali.
    (2) Prezentul ordin se aplică în relaţia dintre furnizorii de gaze naturale şi clienţii casnici din portofoliul propriu care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi nu au optat pentru furnizarea gazelor naturale în regim concurenţial.

    ART. 2
    (1) În perspectiva eliminării preţurilor reglementate, în vederea asigurării furnizării gazelor naturale începând cu data de 1 iulie 2020, clienţii casnici prevăzuţi la art. 1 alin. (2) trebuie să îşi aleagă furnizorul de gaze naturale şi să încheie cu acesta un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, până la data de 30 iunie 2020.
    (2) Furnizorii de gaze naturale au obligaţia de a informa clienţii casnici prevăzuţi la art. 1 alin. (2) cu privire la liberalizarea pieţei interne de gaze naturale şi eliminarea preţurilor reglementate pentru această categorie de clienţi finali.

    ART. 3
    (1) În vederea realizării activităţii de informare prevăzute la art. 2 alin. (2), în perioada 1 mai-30 iunie 2020, furnizorul de gaze naturale are obligaţia de a transmite lunar clienţilor casnici din portofoliul propriu care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi nu au optat pentru furnizarea gazelor naturale în regim concurenţial o informare conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 şi care va avea ataşată o ofertă cu preţul propus de către acesta pentru furnizarea gazelor naturale începând cu data de 1 iulie 2020, precum şi o referinţă clară şi explicită cu privire la locul unde poate fi consultată propunerea de contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial.
    (2) Informarea prevăzută la alin. (1) este transmisă de către furnizor anexată facturii sau prin modalitatea de comunicare convenită de către părţi prin contract, respectiv comunicată ulterior de către clientul casnic, în cazul modificării acesteia.
    (3) Preţul de furnizare a gazelor naturale aferent ofertei comunicate clientului casnic în condiţiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie transparent şi rezonabil, iar pentru a fi comparabil cu preţul de furnizare reglementat de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) până la data de 30 iunie 2020, acesta trebuie să fie exprimat în lei/MWh şi trebuie să cuprindă toate costurile aferente furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, cu servicii reglementate incluse; în cazul în care furnizorul de gaze naturale îşi rezervă dreptul de a ajusta, în perioada 1 iulie 2020-30 iunie 2021, preţul de furnizare aferent ofertei comunicate clientului casnic în condiţiile prevăzute la alin. (1), acesta are obligaţia de a indica în mod complet şi transparent motivele care pot conduce la variaţia preţului şi de a descrie în mod explicit metoda prin care preţul respectiv variază.
    (4) Furnizorul are obligaţia să afişeze, pe toată perioada 1 mai 2020-30 iunie 2021, la punctul unic de contact, în centrele de relaţii cu clienţii şi pe pagina principală a propriului site, la loc vizibil, informarea prevăzută la alin. (1), precum şi propunerea de contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial; în situaţia în care cadrul general aplicabil relaţiilor contractuale derulate între furnizor şi clienţii finali este înscris de către furnizor într-o anexă separată care completează contractul propus, aceasta se afişează de către furnizor lângă contract.

    ART. 4
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 2, în perioada 1 iulie 2020-30 iunie 2021, pentru clienţii casnici care nu au încheiat, în conformitate cu dispoziţiile art. 2, un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, furnizarea gazelor naturale se realizează în baza contractelor de furnizare a gazelor naturale în vigoare la data de 30 iunie 2020, cu excepţia clauzelor din cuprinsul acestora privind preţul reglementat.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), furnizorul de gaze naturale are obligaţia de a asigura furnizarea gazelor naturale la preţul aferent ofertei comunicate clientului în condiţiile prevăzute la art. 3; în situaţia în care acest preţ este ajustabil, furnizorul are obligaţia să notifice clientului noul preţ, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data modificării şi prin modalitatea de comunicare convenită cu acesta, într-un mod transparent şi uşor de înţeles, cu precizarea dreptului clientului de a denunţa contractul, în cazul în care nu acceptă acest preţ.
    (3) Furnizorul are obligaţia să afişeze, pe toată perioada 1 iulie 2020-30 iunie 2021, la punctul unic de contact, în centrele de relaţii cu clienţii şi pe pagina principală a propriului site, la loc vizibil, preţurile la care se realizează furnizarea gazelor naturale pentru clienţii casnici care nu au încheiat un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial.

    ART. 5
    (1) În vederea realizării activităţii de informare prevăzute la art. 2 alin. (2), în perioada 1 iulie 2020-31 martie 2021, furnizorul de gaze naturale are obligaţia de a transmite trimestrial clienţilor casnici din portofoliul propriu care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi nu au optat pentru furnizarea gazelor naturale în regim concurenţial o informare care va conţine cel puţin următoarele:
    a) informaţii privind încetarea aplicabilităţii preţurilor finale reglementate pentru clienţii casnici începând cu data de 1 iulie 2020, cu indicarea temeiului legal aferent, respectiv art. 179 alin. (2) lit. b) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) informaţii privind drepturile conferite de calitatea de client eligibil, cu precizarea expresă a dreptului de a încheia un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial cu furnizorul actual sau cu oricare alt furnizor de gaze naturale ales de către clientul casnic, precum şi a faptului că schimbarea furnizorului de gaze naturale este un proces simplu, gratuit, care nu implică modificări de ordin tehnic, indiferent de furnizorul de gaze naturale ales de către clientul casnic;
    c) informaţii privind modalităţile de încheiere a unui contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, respectiv prin negocierea directă cu furnizorul a preţului şi a condiţiilor comerciale sau prin acceptarea unei oferte propuse de către acesta ori posibilitatea clientului final de a recurge la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitaţie/ achiziţie publică;
    d) informaţii privind modalitatea prin care clientul poate efectua o analiză comparativă a ofertelor-tip de furnizare a gazelor naturale existente pe piaţă, respectiv prin intermediul aplicaţiei „Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale“, care poate fi accesată online pe pagina de internet a ANRE, la adresa: http://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-oferte-tip-de-furnizare-a-gn, sau prin descărcarea aplicaţiei ANRE pe dispozitivele mobile;
    e) informaţii referitoare la modalitatea prin care i se asigură clientului casnic care nu îşi exercită dreptul de eligibilitate furnizarea gazelor naturale până la data de 30 iunie 2021.

    (2) În situaţia în care informarea prevăzută la alin. (1) are anexată o ofertă de furnizare, aceasta va conţine şi o referinţă clară şi explicită cu privire la locul unde poate fi consultată propunerea de contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial.
    (3) Informarea prevăzută la alin. (1) este transmisă de către furnizor anexată facturii sau prin modalitatea de comunicare convenită de părţi prin contract, respectiv comunicată ulterior de către clientul casnic, în cazul modificării acesteia.

    ART. 6
    (1) În perioada 1 aprilie-31 mai 2021, furnizorul de gaze naturale are obligaţia de a transmite clienţilor casnici din portofoliul propriu care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate o notificare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 şi care va avea ataşată o ofertă cu preţul propus de către acesta pentru furnizarea gazelor naturale începând cu data de 1 iulie 2021, precum şi o referinţă clară şi explicită cu privire la locul unde poate fi consultată propunerea de contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial; în situaţia în care cadrul general aplicabil relaţiilor contractuale derulate între furnizor şi clienţii finali este înscris de către furnizor într-o anexă separată care completează contractul propus, aceasta se afişează de către furnizor lângă contract.
    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este transmisă de către furnizor anexată facturii sau prin modalitatea de comunicare convenită de părţi prin contract, respectiv comunicată ulterior de către clientul casnic, în cazul modificării acesteia.

    ART. 7
    (1) În situaţia în care clientul casnic nu îşi exercită dreptul de eligibilitate până la data de 30 iunie 2021 şi nu încheie cu furnizorul actual sau cu un alt furnizor un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, oferta propusă de către furnizorul actual în condiţiile art. 6 se consideră acceptată şi, în consecinţă, contractul de furnizare a gazelor naturale aferent acestei oferte este considerat încheiat tacit începând cu data de 1 iulie 2021, în condiţiile prevăzute de art. 1.196 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepţia situaţiei în care clientul casnic comunică furnizorului, până la această dată, refuzul de semnare a contractului sau o solicitare de modificare/completare a condiţiilor/clauzelor contractuale, după caz.
    (2) Sunt interzise condiţiile/clauzele contractuale care dau dreptul furnizorului să modifice/să completeze unilateral contractul de furnizare a gazelor naturale aferent ofertei propuse în condiţiile art. 6, fără încheierea unui act adiţional.
    (3) Orice intenţie a furnizorului de modificare/completare a condiţiilor/clauzelor contractuale, împreună cu actul adiţional la contract, se notifică clientului casnic care se încadrează în situaţia prevăzută la alin. (1), prin modalitatea de comunicare convenită cu acesta, într-un mod transparent şi uşor de înţeles, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data la care modificarea/completarea urmează să fie efectuată, cu precizarea dreptului clientului de a denunţa contractul, în cazul în care nu este de acord cu noile condiţii/clauze notificate. Modificările/Completările se consideră acceptate de către clientul casnic în cazul în care acesta nu comunică, în termen de 30 de zile de la notificarea transmisă de către furnizor, denunţarea contractului de furnizare a gazelor naturale.

    ART. 8
    (1) Furnizorii care au în portofoliul propriu clienţi casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi nu au optat pentru furnizarea gazelor naturale în regim concurenţial trebuie să poată face dovada că au depus toate diligenţele pentru informarea acestora cu privire la necesitatea de a încheia un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial.
    (2) Pentru perioada 1 mai-30 iunie 2020, furnizorii de gaze naturale prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia de a transmite lunar la ANRE, în maximum 10 zile calendaristice de la sfârşitul lunii pentru care se întocmeşte raportarea, documente justificative din care să rezulte îndeplinirea obligaţiilor de informare prevăzute la art. 3 către toţi clienţii casnici din portofoliul propriu care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi nu au încheiat un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, spre exemplu, dar fără a se limita la acestea, borderouri de trimitere a documentelor transmise în format material, centralizatoare ale documentelor transmise în format electronic, confirmări de primire a documentelor transmise în format material şi/sau electronic, după caz.
    (3) Pentru perioada 1 iulie 2020-31 martie 2021, furnizorii de gaze naturale prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia de a transmite la ANRE, în maximum 10 zile calendaristice de la sfârşitul trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea, documente justificative din care să rezulte îndeplinirea obligaţiilor de informare prevăzute la art. 5 către toţi clienţii casnici din portofoliul propriu care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi nu au încheiat un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, spre exemplu, dar fără a se limita la acestea, borderouri de trimitere a documentelor transmise în format material, centralizatoare ale documentelor transmise în format electronic, confirmări de primire a documentelor transmise în format material şi/sau electronic, după caz.
    (4) Pentru perioada 1 aprilie-31 mai 2021, furnizorii de gaze naturale prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia de a transmite la ANRE, în maximum 10 zile calendaristice de la sfârşitul perioadei pentru care se întocmeşte raportarea, documente justificative din care să rezulte îndeplinirea obligaţiei de notificare prevăzute la art. 6 către toţi clienţii casnici din portofoliul propriu care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi nu au încheiat un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, spre exemplu, dar fără a se limita la acestea, borderouri de trimitere a documentelor transmise în format material, centralizatoare ale documentelor transmise în format electronic, confirmări de primire a documentelor transmise în format material şi/sau electronic, după caz.
    (5) Pentru perioada 1 iulie 2020-30 iunie 2021, furnizorii de gaze naturale prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia de a raporta lunar la ANRE, în maximum 15 zile calendaristice de la sfârşitul lunii pentru care se întocmeşte raportarea, datele referitoare la activitatea de furnizare desfăşurată în condiţiile prevăzute la art. 4, utilizând macheta prevăzută în anexa nr. 3.
    (6) Începând cu data de 1 iulie 2021, furnizorii de gaze naturale prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia de a raporta trimestrial la ANRE, în maximum 15 zile calendaristice de la sfârşitul trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea, datele referitoare la activitatea de furnizare desfăşurată în condiţiile prevăzute la art. 7, utilizând macheta prevăzută în anexa nr. 4.

    ART. 9
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 10
    Furnizorii de gaze naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

    ART. 11
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 23 martie 2020.
    Nr. 27.
    ANEXA 1

    INFORMARE
    privind eliminarea preţurilor reglementate de ANRE
    pentru furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici
    Stimate client,
    Este important să vă anunţăm că piaţa gazelor naturale se va liberaliza de la data de 1 iulie 2020 şi, prin urmare, preţurile pentru furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici, categorie în care vă regăsiţi şi dumneavoastră, nu vor mai fi reglementate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).
    Astfel, conform prevederilor art. 179 alin. (2) lit. b) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, preţurile de furnizare reglementate vor fi eliminate începând cu data de 1 iulie 2020. În aceste condiţii este important să ştiţi că trebuie să vă exercitaţi dreptul de a alege un furnizor cu care să încheiaţi, până la data de 30 iunie 2020, un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurenţial. Puteţi încheia noul contract de furnizare cu societatea noastră sau cu oricare alt furnizor de gaze naturale ales de dumneavoastră dintre cei licenţiaţi de către ANRE.
    Ataşat vă transmitem oferta propusă de societatea ........................, cu noul preţ de furnizare a gazelor naturale valabil începând cu data de 1 iulie 2020, pe care o găsiţi disponibilă şi pe pagina noastră de internet, la adresa ..................................... .
    Contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial propus de societatea .................................................. poate fi consultat:
    • la punctul nostru unic de contact, care are următoarele date de contact: ...........................................................................;
    • în centrele de relaţii cu clienţii;
    • pe pagina noastră de internet, la adresa: ........................................................................................................................ .

    În cazul în care nu doriţi să acceptaţi această ofertă propusă de societatea noastră, vă informăm că, în vederea încheierii unui contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, puteţi accepta orice altă ofertă-tip publicată de societatea noastră sau de către oricare alt furnizor de gaze naturale sau puteţi solicita unui furnizor o ofertă privind condiţiile comerciale şi preţul de furnizare în vederea negocierii acestora, după caz, ori puteţi recurge la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitaţie/achiziţie publică, dacă este cazul.
    Dacă doriţi să efectuaţi o analiză comparativă a ofertelor-tip de furnizare a gazelor naturale existente pe piaţă, puteţi accesa aplicaţia „Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale“, online pe pagina de internet a ANRE, la adresa: http://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-oferte-tip-de-furnizare-a-gn, sau prin descărcarea aplicaţiei ANRE pe dispozitivele dumneavoastră mobile.
    Vă reamintim că schimbarea furnizorului de gaze naturale este un proces simplu, gratuit şi nu implică modificări de ordin tehnic, indiferent de furnizorul de gaze naturale pe care îl alegeţi.
    Este important să ştiţi că, dacă nu veţi încheia un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurenţial cu societatea noastră sau cu oricare alt furnizor de gaze naturale ales de dumneavoastră, furnizarea gazelor naturale la locul dumneavoastră de consum va fi realizată în mod automat, în baza contractului de furnizare a gazelor naturale în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 4 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici în perspectiva eliminării preţurilor reglementate, după cum urmează:
    • la preţul reglementat de către ANRE până la data de 30 iunie 2020;
    • la preţul din oferta propusă de către societatea noastră, începând cu data de 1 iulie 2020 şi până la data la care dumneavoastră veţi încheia un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurenţial, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2021.

    Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta ............................................................................................................... .
    Data
    Cu stimă,

    ANEXA 2

    NOTIFICARE
    Stimate client,
    Condiţiile comerciale actuale din contractul dumneavoastră de furnizare a gazelor naturale sunt valabile până la data de 30 iunie 2021.
    În consecinţă, vă informăm că trebuie să vă exercitaţi dreptul de eligibilitate prin alegerea unui furnizor de gaze naturale cu care să încheiaţi un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial. Noul contract de furnizare poate fi încheiat cu societatea noastră sau cu oricare alt furnizor de gaze naturale ales de dumneavoastră dintre cei licenţiaţi de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).
    În vederea încheierii unui contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, puteţi accepta orice ofertă-tip publicată de societatea noastră sau de către oricare alt furnizor de gaze naturale sau puteţi solicita unui furnizor o ofertă privind condiţiile comerciale şi preţul de furnizare în vederea negocierii acestora, după caz, ori puteţi recurge la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitaţie/achiziţie publică, dacă este cazul.
    Dacă doriţi să efectuaţi o analiză comparativă a ofertelor-tip de furnizare a gazelor naturale existente pe piaţă, puteţi accesa aplicaţia „Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale“, online pe pagina de internet a ANRE, la adresa: http://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-oferte-tip-de-furnizare-a-gn, sau prin descărcarea aplicaţiei ANRE pe dispozitivele dumneavoastră mobile.
    Vă reamintim că schimbarea furnizorului de gaze naturale este un proces simplu, gratuit şi nu implică modificări de ordin tehnic, indiferent de furnizorul de gaze naturale pe care îl alegeţi.
    În aceste condiţii, vă transmitem oferta cu noul preţ propus de societatea ........................................ pentru furnizarea gazelor naturale începând cu data de 1 iulie 2021. Aceasta este prezentată ataşat, respectiv publicată pe pagina noastră de internet, la adresa .................................................................... .
    Contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial propus de societatea .............................. poate fi consultat:
    • la punctul nostru unic de contact, care are următoarele date de contact: ………………………………………………………;
    • în centrele de relaţii cu clienţii;
    • pe pagina de internet, la adresa: ................................................................

    Dacă noile condiţii comerciale nu corespund aşteptărilor dumneavoastră, vă rugăm să ne transmiteţi o notificare scrisă privind refuzul de semnare a contractului aferent ofertei propuse de societatea noastră sau o solicitare de modificare/completare a condiţiilor/clauzelor contractuale, după caz, folosind următoarele mijloace de comunicare: ..................................... .
    În situaţia în care, până la data de 30 iunie 2021, nu veţi încheia un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial cu societatea noastră sau cu oricare alt furnizor, atunci, conform art. 6 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici în perspectiva eliminării preţurilor reglementate, pentru asigurarea furnizării gazelor naturale la locul dumneavoastră de consum, vom considera contractul aferent ofertei propuse de societatea noastră acceptat tacit de către dumneavoastră şi, în consecinţă, încheiat începând cu data de 1 iulie 2021, cu excepţia situaţiei în care vom recepţiona din partea dumneavoastră, până la această dată, notificarea scrisă privind refuzul de semnare a contractului sau o solicitare de modificare/completare a condiţiilor/clauzelor contractuale, după caz.
    Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta ..............................................
    Data
    Cu stimă,

    ANEXA 3

    MODELUL RAPORTĂRII LUNARE

┌────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │Numărul │ │
│ │clienţilor │Numărul │
│ │casnici din │clienţilor │
│ │portofoliul │casnici din │
│ │propriu care │NR care nu │
│Categoria de│nu şi-au │şi-au │
│clienţi │exercitat │exercitat │
│finali │dreptul de │dreptul de │
│ │eligibilitate│eligibilitate│
│ │la data de 30│la sfârşitul │
│ │iunie 2020, │lunii pentru │
│ │numit număr │care se face │
│ │referinţă │raportarea │
│ │(NR) │ │
├────────────┼─────────────┼─────────────┤
│B. Clienţi │ │ │
│finali │ │ │
│conectaţi │ │ │
│direct la │ │ │
│Sistemul │ │ │
│naţional de │ │ │
│transport al│ │ │
│gazelor │ │ │
│naturale │ │ │
├─┬──────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │B.1 Consum│ │ │
│ │de până la│ │ │
│ │280.000,00│ │ │
│ │MWh, din │ │ │
│ │care: │ │ │
│ ├──────┬───┴─────────────┼──────┬──────┤
│ │ │D1 (consum anual │ │ │
│ │ │mai mic de 5,56 │ │ │
│ │ │MWh) │ │ │
│ │ ├─────────────────┼──────┼──────┤
│ │ │D2 (consum anual │ │ │
│ │ │cuprins între │ │ │
│ │ │5,56 MWh şi 55,56│ │ │
│ │ │MWh) │ │ │
│ │ ├─────────────────┼──────┼──────┤
│ │ │D3 (consum anual │ │ │
│ │ │cuprins între │ │ │
│ │ │55,56 MWh şi │ │ │
│ │ │280,00 MWh) │ │ │
│ │ ├─────────────────┼──────┼──────┤
│ │ │D4 (consum anual │ │ │
│ │ │cuprins între │ │ │
│ │ │280,00 MWh şi │ │ │
│ │ │2.800,00 MWh) │ │ │
│ │ ├─────────────────┼──────┼──────┤
│ │ │D5 (consum anual │ │ │
│ │ │cuprins între │ │ │
│ │ │2.800,00 MWh şi │ │ │
│ │ │28.000,00 MWh) │ │ │
├─┴──────┴───┬─────────────┼──────┴──────┤
│C. Clienţi │ │ │
│finali │ │ │
│conectaţi │ │ │
│direct la │ │ │
│sistemul de │ │ │
│distribuţie │ │ │
├─┬──────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │C.1 cu un │ │ │
│ │consum │ │ │
│ │anual de │ │ │
│ │până la │ │ │
│ │280,00 MWh│ │ │
│ │/an, din │ │ │
│ │care: │ │ │
│ ├──────┬───┴─────────────┼──────┬──────┤
│ │ │D1 (consum anual │ │ │
│ │ │mai mic de 5,56 │ │ │
│ │ │MWh) │ │ │
│ │ ├─────────────────┼──────┼──────┤
│ │ │D2 (consum anual │ │ │
│ │ │cuprins între │ │ │
│ │ │5,56 MWh şi 55,56│ │ │
│ │ │MWh) │ │ │
│ │ ├─────────────────┼──────┼──────┤
│ │ │D3 (consum anual │ │ │
│ │ │cuprins între │ │ │
│ │ │55,56 MWh şi │ │ │
│ │ │280,00 MWh) │ │ │
│ ├──────┴───┬─────────────┼──────┴──────┤
│ │C.2 cu un │ │ │
│ │consum │ │ │
│ │anual │ │ │
│ │între │ │ │
│ │280,01 MWh│ │ │
│ │/an şi │ │ │
│ │2.800,00 │ │ │
│ │MWh/an, │ │ │
│ │din care: │ │ │
│ ├──────┬───┴─────────────┼──────┬──────┤
│ │ │D4 (consum anual │ │ │
│ │ │cuprins între │ │ │
│ │ │280,00 MWh şi │ │ │
│ │ │2.800,00 MWh) │ │ │
│ ├──────┴───┬─────────────┼──────┴──────┤
│ │C.3 cu un │ │ │
│ │consum │ │ │
│ │anual │ │ │
│ │între │ │ │
│ │2.800,01 │ │ │
│ │MWh/an şi │ │ │
│ │28.000,00 │ │ │
│ │MWh/an, │ │ │
│ │din care: │ │ │
│ ├──────┬───┴─────────────┼──────┬──────┤
│ │ │D5 (consum anual │ │ │
│ │ │cuprins între │ │ │
│ │ │2.800,00 MWh şi │ │ │
│ │ │28.000,00 MWh) │ │ │
└─┴──────┴─────────────────┴──────┴──────┘


    ANEXA 4

    MODELUL RAPORTĂRII TRIMESTRIALE

┌─────────────┬────────────┬────────────┐
│ │Numărul │Numărul │
│ │clienţilor │clienţilor │
│ │casnici │casnici din │
│ │pentru care │NR pentru │
│ │furnizarea │care │
│ │gazelor │furnizarea │
│ │naturale se │gazelor │
│Categoria de │realizează │naturale se │
│clienţi │în baza │realizează │
│finali │contractelor│în baza │
│ │acceptate │contractelor│
│ │tacit, la │acceptate │
│ │data de 1 │tacit, la │
│ │iulie 2021, │sfârşitul │
│ │numit număr │trimestrului│
│ │referinţă │pentru care │
│ │(NR) │se face │
│ │ │raportarea │
├─────────────┼────────────┼────────────┤
│B. Clienţi │ │ │
│finali │ │ │
│conectaţi │ │ │
│direct la │ │ │
│Sistemul │ │ │
│naţional de │ │ │
│transport al │ │ │
│gazelor │ │ │
│naturale │ │ │
├─┬───────────┼────────────┼────────────┤
│ │B.1 Consum │ │ │
│ │de până la │ │ │
│ │280.000,00 │ │ │
│ │MWh, din │ │ │
│ │care: │ │ │
│ ├─┬─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │D1 │ │ │
│ │ │(consum │ │ │
│ │ │anual mai│ │ │
│ │ │mic de │ │ │
│ │ │5,56 MWh)│ │ │
│ │ ├─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │D2 │ │ │
│ │ │(consum │ │ │
│ │ │anual │ │ │
│ │ │cuprins │ │ │
│ │ │între │ │ │
│ │ │5,56 MWh │ │ │
│ │ │şi 55,56 │ │ │
│ │ │MWh) │ │ │
│ │ ├─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │D3 │ │ │
│ │ │(consum │ │ │
│ │ │anual │ │ │
│ │ │cuprins │ │ │
│ │ │între │ │ │
│ │ │55,56 MWh│ │ │
│ │ │şi 280,00│ │ │
│ │ │MWh) │ │ │
│ │ ├─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │D4 │ │ │
│ │ │(consum │ │ │
│ │ │anual │ │ │
│ │ │cuprins │ │ │
│ │ │între │ │ │
│ │ │280,00 │ │ │
│ │ │MWh şi │ │ │
│ │ │2.800,00 │ │ │
│ │ │MWh) │ │ │
│ │ ├─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │D5 │ │ │
│ │ │(consum │ │ │
│ │ │anual │ │ │
│ │ │cuprins │ │ │
│ │ │între │ │ │
│ │ │2.800,00 │ │ │
│ │ │MWh şi │ │ │
│ │ │28.000,00│ │ │
│ │ │MWh) │ │ │
├─┴─┴─────────┼────────────┼────────────┤
│C. Clienţi │ │ │
│finali │ │ │
│conectaţi │ │ │
│direct la │ │ │
│sistemul de │ │ │
│distribuţie │ │ │
├─┬───────────┼────────────┼────────────┤
│ │C.1 cu un │ │ │
│ │consum │ │ │
│ │anual de │ │ │
│ │până la │ │ │
│ │280,00 MWh/│ │ │
│ │an, din │ │ │
│ │care: │ │ │
│ ├─┬─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │D1 │ │ │
│ │ │(consum │ │ │
│ │ │anual mai│ │ │
│ │ │mic de │ │ │
│ │ │5,56 MWh)│ │ │
│ │ ├─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │D2 │ │ │
│ │ │(consum │ │ │
│ │ │anual │ │ │
│ │ │cuprins │ │ │
│ │ │între │ │ │
│ │ │5,56 MWh │ │ │
│ │ │şi 55,56 │ │ │
│ │ │MWh) │ │ │
│ │ ├─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │D3 │ │ │
│ │ │(consum │ │ │
│ │ │anual │ │ │
│ │ │cuprins │ │ │
│ │ │între │ │ │
│ │ │55,56 MWh│ │ │
│ │ │şi 280,00│ │ │
│ │ │MWh) │ │ │
│ ├─┴─────────┼────────────┼────────────┤
│ │C.2 cu un │ │ │
│ │consum │ │ │
│ │anual între│ │ │
│ │280,01 MWh/│ │ │
│ │an şi │ │ │
│ │2.800,00 │ │ │
│ │MWh/an, din│ │ │
│ │care: │ │ │
│ ├─┬─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │D4 │ │ │
│ │ │(consum │ │ │
│ │ │anual │ │ │
│ │ │cuprins │ │ │
│ │ │între │ │ │
│ │ │280,00 │ │ │
│ │ │MWh şi │ │ │
│ │ │2.800,00 │ │ │
│ │ │MWh) │ │ │
│ ├─┴─────────┼────────────┼────────────┤
│ │C.3 cu un │ │ │
│ │consum │ │ │
│ │anual între│ │ │
│ │2.800,01 │ │ │
│ │MWh/an şi │ │ │
│ │28.000,00 │ │ │
│ │MWh/an, din│ │ │
│ │care: │ │ │
│ ├─┬─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │D5 │ │ │
│ │ │(consum │ │ │
│ │ │anual │ │ │
│ │ │cuprins │ │ │
│ │ │între │ │ │
│ │ │2.800,00 │ │ │
│ │ │MWh şi │ │ │
│ │ │28.000,00│ │ │
│ │ │MWh) │ │ │
└─┴─┴─────────┴────────────┴────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016