Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 261 din 2 septembrie 2020  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 568/2019 privind aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor fitosanitare din domeniul protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare şi din domeniul comercializării şi utilizării produselor de protecţie a plantelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 261 din 2 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 568/2019 privind aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor fitosanitare din domeniul protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare şi din domeniul comercializării şi utilizării produselor de protecţie a plantelor

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 876 din 25 septembrie 2020
    Văzând Referatul de aprobare nr. 10.299 din 2.09.2020, întocmit de Autoritatea Naţională Fitosanitară,
    având în vedere:
    - art. 5 alin. (1) din Legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările ulterioare;
    – art. 78 alin. (1), art. 80 şi 83 din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009,(CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012,(UE) nr. 652/2014,(UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE,1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE,89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului,

    în temeiul:
    - art. 3 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare, cu modificările ulterioare;
    – art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 568/2019 privind aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor fitosanitare din domeniul protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare şi din domeniul comercializării şi utilizării produselor de protecţie a plantelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1004 din 13 decembrie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 2^1
    Eliberarea documentelor solicitate se va face după prezentarea dovezii de plată."

    2. Articolul 3 se abrogă.
    3. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    George Scarlat,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 2 septembrie 2020.
    Nr. 261.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 568/2019)
    TARIFE
    pentru prestarea de servicii din domeniul protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare

┌────┬──────────────────────┬──────────┐
│Nr. │Activitatea supusă │Tarif lei/│
│crt.│tarifării │activitate│
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │a) Inspecţia │ │
│ │fitosanitară efectuată│ │
│ │la solicitarea unei │ │
│1. │persoane fizice/ │450 │
│ │juridice (minimum 4 │113 │
│ │ore); │ │
│ │b) pentru fiecare oră │ │
│ │de inspecţie depăşită │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Inspecţia fitosanitară│ │
│ │efectuată în vederea │ │
│ │eliberării │ │
│ │certificatului │ │
│ │fitosanitar pentru │ │
│ │export/reexport în │ │
│ │funcţie de natura │ │
│ │mărfii exportate, după│ │
│ │cum urmează: │ │
│ │a) tariful de 450 lei │ │
│ │este calculat pentru o│ │
│ │inspecţie de 4 ore │ │
│ │(inclusiv transportul │ │
│ │dus-întors) efectuată │ │
│ │pentru emiterea unui │ │
│ │certificat fitosanitar│ │
│ │pentru export/reexport│ │
│ │pentru o cantitate de │ │
│ │până la 25 de tone, │ │
│ │peste această │ │
│ │cantitate se taxează │ │
│2. │cu 5 lei pentru │450 │
│ │fiecare 1.000 de tone │ │
│ │suplimentare, fără a │ │
│ │se depăşi 5.000 lei │ │
│ │taxa maximă de │ │
│ │transport; │ │
│ │b) tariful de 450 lei │ │
│ │este calculat pentru o│ │
│ │inspecţie de 4 ore │ │
│ │(inclusiv transportul │ │
│ │dus-întors) efectuată │ │
│ │pentru emiterea unui │ │
│ │certificat fitosanitar│ │
│ │pentru export/reexport│ │
│ │pentru o cantitate de │ │
│ │până la 33 m^3, peste │ │
│ │această cantitate se │ │
│ │taxează cu 5 lei │ │
│ │pentru fiecare 5 m^3 │ │
│ │suplimentari, fără a │ │
│ │se depăşi 5.000 lei │ │
│ │taxa maximă de │ │
│ │transport │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Inspecţia fitosanitară│ │
│ │efectuată în vederea │ │
│3. │eliberării │450 │
│ │paşaportului │ │
│ │fitosanitar │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Inspecţia fitosanitară│ │
│ │efectuată în vederea │ │
│ │înregistrării │ │
│ │operatorilor economici│ │
│4. │în conformitate cu │450 │
│ │Standardul │ │
│ │internaţional pentru │ │
│ │măsuri fitosanitare │ │
│ │ISPM-15 │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Inspecţia fitosanitară│ │
│ │efectuată în vederea │ │
│ │înnoirii anuale a │ │
│ │angajamentului │ │
│ │operatorilor economici│ │
│5. │înregistraţi în │450 │
│ │conformitate cu │ │
│ │Standardul │ │
│ │internaţional pentru │ │
│ │măsuri fitosanitare │ │
│ │ISPM-15 │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Efectuarea │ │
│ │controalelor oficiale │ │
│ │la sesizare │ │
│ │Tariful se aplică │ │
│ │operatorului economic │ │
│6. │numai în cazul în care│450 │
│ │controlul respectiv │ │
│ │confirmă │ │
│ │neconformitatea [art. │ │
│ │83 alin. (1) din │ │
│ │Regulamentul (UE) 2017│ │
│ │/625]. │ │
└────┴──────────────────────┴──────────┘


    În tariful inspecţiei fitosanitare nu este inclus costul privind transportul şi analiza probei.
    În situaţia în care operatorul economic solicită eliberarea mai multor certificate fitosanitare pentru export/reexport la tariful de 450 lei, se adaugă câte 5 lei pentru fiecare certificat fitosanitar eliberat suplimentar.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 568/2019)
    TARIFE
    în domeniul comercializării şi utilizării produselor de protecţie a plantelor

┌────┬──────────────────────┬──────────┐
│Nr. │Activitatea supusă │Tarif lei/│
│crt.│tarifării │activitate│
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │a) Inspecţie │ │
│ │fitosanitară efectuată│ │
│ │la solicitarea unei │ │
│ │persoane fizice/ │ │
│ │juridice pentru │ │
│ │prelevarea de probe de│ │
│ │sol şi plante în │ │
│ │vederea stabilirii │ │
│1. │produselor de │450 │
│ │protecţie a plantelor │ │
│ │utilizate - minimum 4 │ │
│ │ore; │ │
│ │b) pentru fiecare oră │ │
│ │de inspecţie care │ │
│ │depăşeşte cele 4 ore │ │
│ │se adaugă suma de 113 │ │
│ │lei/oră. │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │a) Eliberarea │ │
│ │certificatului de │ │
│ │înregistrare pentru │ │
│ │comercializarea │ │
│ │produselor de │450 │
│ │protecţie a plantelor,│ │
│ │pentru fitofarmacii/ │ │
│ │depozite cu suprafaţa │ │
│ │până la 30 mp │ │
│ ├──────────────────────┼──────────┤
│ │b) Eliberarea │ │
│ │certificatului de │ │
│ │înregistrare pentru │ │
│ │comercializarea │ │
│ │produselor de │563 │
│ │protecţie a plantelor │ │
│ │pentru fitofarmacii/ │ │
│ │depozite cu suprafaţa │ │
│ │cuprinsă între 31-60 │ │
│ │mp │ │
│2. ├──────────────────────┼──────────┤
│ │c) Eliberarea │ │
│ │certificatului de │ │
│ │înregistrare pentru │ │
│ │comercializarea │ │
│ │produselor de │676 │
│ │protecţie a plantelor │ │
│ │pentru fitofarmacii/ │ │
│ │depozite cu suprafaţa │ │
│ │cuprinsă între 61-90 │ │
│ │mp │ │
│ ├──────────────────────┼──────────┤
│ │d) Eliberarea │ │
│ │certificatului de │ │
│ │înregistrare pentru │ │
│ │comercializarea │ │
│ │produselor de │789 │
│ │protecţie a plantelor │ │
│ │pentru fitofarmacii/ │ │
│ │depozite cu suprafaţa │ │
│ │mai mare de 91 mp │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Eliberarea │ │
│ │autorizaţiei pentru │ │
│ │utilizarea produselor │ │
│3. │de protecţie a │450 │
│ │plantelor clasificate │ │
│ │ca foarte toxice şi │ │
│ │toxice │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Eliberarea │ │
│ │autorizaţiei pentru │ │
│4. │prestări de servicii │450 │
│ │cu produse de │ │
│ │protecţie a plantelor │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Controlul oficial │ │
│ │pentru acordarea vizei│ │
│5. │anuale privind │450 │
│ │comercializarea │ │
│ │produselor de │ │
│ │protecţie a plantelor │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Controlul oficial │ │
│ │pentru acordarea vizei│ │
│ │anuale privind │ │
│6. │utilizarea produselor │450 │
│ │de protecţie a │ │
│ │plantelor clasificate │ │
│ │ca foarte toxice şi │ │
│ │toxice │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Controlul oficial │ │
│ │pentru acordarea vizei│ │
│7. │anuale privind │450 │
│ │prestarea de servicii │ │
│ │cu produse de │ │
│ │protecţie a plantelor │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Eliberarea │ │
│ │certificatului de │ │
│ │abilitare a produselor│ │
│ │de protecţie a │ │
│ │plantelor importate, │ │
│ │la care se adaugă 50 │113 50 lei│
│8. │lei/tona importată │/tonă │
│ │pentru realizarea │ │
│ │inspecţiei la │ │
│ │depozitarea şi │ │
│ │monitorizarea │ │
│ │distribuirii │ │
│ │produselor importate │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Eliberarea │ │
│ │certificatului de │ │
│ │atestare profesională │ │
│ │pentru activităţile de│ │
│9. │comercializare, │339 │
│ │utilizare şi prestare │ │
│ │de servicii cu produse│ │
│ │de protecţie a │ │
│ │plantelor │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Eliberarea avizului │ │
│ │pentru aprobarea │ │
│ │planului de aplicare a│ │
│ │produselor de │ │
│ │protecţie a plantelor │ │
│ │prin pulverizare │ │
│ │aeriană cuprinde: │ │
│ │- evaluarea dosarului │ │
│ │şi efectuarea │ │
│10. │inspecţiei înainte şi │904 │
│ │după acordarea │ │
│ │avizului - 8 ore; │ │
│ │- pentru fiecare oră │ │
│ │suplimentară efectuată│ │
│ │la monitorizarea │ │
│ │tratamentului │ │
│ │fitosanitar prin │ │
│ │pulverizare aeriană se│ │
│ │taxează cu 113 lei/ │ │
│ │oră. │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Efectuarea │ │
│ │controalelor oficiale │ │
│ │la sesizare │ │
│ │Tariful se aplică │ │
│ │operatorului economic │ │
│ │numai în cazul în care│ │
│11. │la controlul respectiv│450 │
│ │se confirmă │ │
│ │neconformitatea │ │
│ │reclamată [art. 83 │ │
│ │alin. (1) din │ │
│ │Regulamentul (UE) 2017│ │
│ │/625]. │ │
└────┴──────────────────────┴──────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016