Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.547 din 20 septembrie 2019  pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.547 din 20 septembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 800 din 2 octombrie 2019
    Având în vedere dispoziţiile art. 137,art. 148,art. 151 alin. (7) şi alin. (17), art. 154, art. 155,art. 170 şi art. 174 alin. (7) şi alin. (17) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 107 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 784.788 din data de 20.09.2019,
    în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă Procedura privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, prevăzută în anexa nr. 1.

    ART. 2
    (1) Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor:
    a) „Notificare privind nedeclararea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice“, prevăzută în anexa nr. 2;
    b) „Referat privind estimarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în cazul stabilirii din oficiu a obligaţiilor de plată“, prevăzut în anexa nr. 3;
    c) „Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice“, prevăzută în anexa nr. 4;
    d) „Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice“, prevăzută în anexa nr. 5.

    (2) Formularele de la alin. (1) se utilizează pentru stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice începând cu anul fiscal 2018.

    ART. 3
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor de la art. 2 alin. (1) lit. a), c) şi d) sunt stabilite în anexa nr. 6.

    ART. 4
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 5
    Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare în anul fiscal de referinţă, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţie contrară se abrogă.

    ART. 7
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 8
    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile subordonate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.                    p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Daniel-Mihail Tudor

    Bucureşti, 20 septembrie 2019.
    Nr. 2.547.
    ANEXA 1

    PROCEDURA

    ANEXA 2


┌──────────────────────────────────────┐
│Sigla DGRFP │
└──────────────────────────────────────┘


    Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
    Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .................
    Unitatea fiscală ..................
    Nr. de înregistrare ........................
    Data ........./......../..........
    Către .................................
    Str. .......................... nr. ...., bl. ..., sc. ...., et. ....., ap. ...., judeţul/sectorul ....................., localitatea .................., codul poştal .........
     Cod de identificare fiscală ........................
    NOTIFICARE
    privind nedeclararea contribuţiei de asigurări sociale
    şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice
    Stimată/e doamnă/domn, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit evidenţelor noastre, aţi realizat venituri anuale cumulate cel puţin egale cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară şi aveaţi obligaţia declarării contribuţiei de asigurări sociale şi/sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru perioada .................................. .
    Neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege se sancţionează cu amendă contravenţională, prevăzută la art. 336 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Nedepunerea declaraţiei, în termen de 15 zile de la primirea prezentei, atrage stabilirea din oficiu a obligaţiei de plată, potrivit art. 107 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Totodată, vă rugăm să vă prezentaţi, în termen de 10 zile de la data primirii prezentei, în vederea audierii, conform prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală.
    Pentru informaţii suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este doamna/domnul ...................................., la sediul nostru sau la numărul de telefon ...................., între orele .....-.....
    În speranţa că veţi da curs solicitării noastre, vă mulţumim.
    În situaţia în care aţi îndeplinit obligaţiile declarative, vă rugăm să nu daţi curs prezentei.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ....................................
    Şeful compartimentului
    Numele şi prenumele ....................................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

    ANEXA 3


┌──────────────────────────────────────┐
│Sigla DGRFP**) │
└──────────────────────────────────────┘


    **) Se va folosi sigla organului fiscal.
    Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
    Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ..................
    Unitatea fiscală*) ....................
     *) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    Nr. de înregistrare ......................
    Data ........./........./.............
    REFERAT
    privind estimarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale
    şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul stabilirii din oficiu a obligaţiilor de plată pentru anul ..........
    În temeiul art. 107 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a nedeclarării contribuţiei de asigurări sociale şi/sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi nedepunerii declaraţiei de impunere (formular ........................) pentru anul ........... de contribuabilul ................................., s-au constatat următoarele:
    A. Prezentarea situaţiei contribuabilului
    1. Datele de identificare a contribuabilului
    Numele, prenumele ........................................................................
    Codul numeric personal/Numărul de identificare fiscală .................................................
    Domiciliul .......................................................................................

    2. Natura venitului pentru care se realizează impunerea din oficiu
    ....................................................................................

    3. Datele de identificare a sursei de venit
    ....................................................................................


    B. Estimarea bazei de impunere
    1. Potrivit art. 148 alin. (4) şi art. 170 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, baza anuală de calcul estimată pentru stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi/sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este de .................................................................. .
    2. Având în vedere nedeclararea contribuţiei de asigurări sociale şi/sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi nedepunerea în termenul legal a declaraţiei de impunere, propunem stabilirea din oficiu a obligaţiilor de plată prin estimarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, după cum urmează:

┌────┬────┬────────────────────────────┐
│ │ │Baza anuală de calcul pentru│
│ │ ├───────────┬────────────────┤
│Nr. │ │Contribuţia│Contribuţia de │
│crt.│Anul│de │asigurări │
│ │ │asigurări │sociale de │
│ │ │sociale │sănătate (CASS) │
│ │ │(CAS) │ │
├────┼────┼───────────┼────────────────┤
│1. │ │ │ │
└────┴────┴───────────┴────────────────┘


    Baza anuală de calcul al CAS/CASS se stabileşte la nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - capitolul II, în anul fiscal de referinţă.


    Referatul se arhivează la dosarul contribuabilului.
    Aprobat
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele, prenumele
    ................................................
    Data ...........................
    Avizat
    Şeful compartimentului de specialitate
    Numele, prenumele
    ...............................
    Data ...........................
    Întocmit
    Funcţia ..............................................
    Numele, prenumele
    ...........................................................
    Data .......................................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

    ANEXA 4


┌──────────────────────────────────────┐
│Sigla DGRFP │
└──────────────────────────────────────┘


    670
    Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
    Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice …………...................
    Unitatea fiscală ……...........………
    Nr. de înregistrare ....................................
    Data ............/............./..............................
    DECIZIE
    privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale
    şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice pe anul ...........
    Către:
    Numele: ................................................................
    Prenumele: ................................................................
    Domiciliul fiscal: localitatea: ................................................................
    Str. .................................................................................................
    nr. ........., bl. ........., sc. ........., et. .........., ap .............
    Judeţul/Sectorul: ................................................................
    Cod de identificare fiscală:
    ................................................................
    În baza art. 107 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi potrivit art. 137,art. 148,art. 155 şi art. 170 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte contribuţia de asigurări sociale şi/sau contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată, după cum urmează:
    I. Date privind activitatea desfăşurată
    1. Statul în care s-a realizat venitul ...........................................................................................................................................
    2. Categoria de venit
    2.1. \u-3985? activităţi independente
    2.2. [] din drepturi de proprietate intelectuală
    2.3. [] venituri din asocierea cu o persoană juridică contribuabil potrivit prevederilor titlului II,titlului III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016
    2.4. [] cedarea folosinţei bunurilor
    2.5. [] activităţi agricole, piscicultură, silvicultură
    2.6. [] investiţii
    2.7. [] alte surse

    3. Determinarea venitului net .....................................................................
    4. Forma de organizare .....................................................................
    5. Obiectul principal de activitate .....................................................................
    6. Codul CAEN .....................................................................
    7. Sediul .....................................................................
    8. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Nr. ............ Data ....../....../...........
    9. Data începerii activităţii ......./........../..................
    10. Data încetării activităţii .........../.........../..............

    II. Stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale şi contribuţie de asigurări sociale de sănătate:

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────────┬──────────────────┬──────────────────┤
│Denumirea │Contribuţia de │Contribuţia de │
│indicatorului│asigurări sociale │asigurări sociale │
│ │(CAS) │de sănătate (CASS)│
├─────────────┼──────────┬───────┼──────────┬───────┤
│ │Decizie │Decizie│Decizie │Decizie│
│ │anterioară│curentă│anterioară│curentă│
├─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│1. Bază │ │ │ │ │
│anuală de │ │ │ │ │
│calcul │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│2. CAS │ │ │ │ │
│datorată (rd.│ │ │ │ │
│1 x 10%) │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┤
│3. CASS │ │ │ │ │
│datorată (rd.│ │ │ │ │
│1 x 25%) │ │ │ │ │
└─────────────┴──────────┴───────┴──────────┴───────┘


    Obligaţia anuală de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale (rd. 2) în sumă de ........................... lei şi pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate (rd. 3) se plăteşte astfel:
    Pentru obligaţiile a căror scadenţă a expirat la data comunicării prezentei:
    - dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;
    – dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

    Pentru contribuţiile anuale datorate se vor calcula obligaţii fiscale accesorii, conform legii.

    Decizia de impunere din oficiu reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată, conform legii. Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, potrivit art. 268,270 şi 272 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la organul fiscal competent.
    Depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, potrivit legii, pentru obligaţiile stabilite din oficiu, în termen de 60 de zile de la data comunicării prezentei, conduce la desfiinţarea deciziei de impunere din oficiu.

┌──────────────────────────────────────┐
│Date necesare efectuării plăţii │
│contribuţiei de asigurări sociale de │
│sănătate şi a contribuţiei de │
│asigurări sociale │
├─────────────────────────────┬───┬────┤
│Obligaţii de plată │CAS│CASS│
├─────────────────────────────┼───┼────┤
│Beneficiarul │ │ │
├─────────────────────────────┼───┼────┤
│Codul de identificare fiscală│ │ │
│al beneficiarului │ │ │
├─────────────────────────────┼───┼────┤
│Contul de venituri bugetare │ │ │
│corespunzător obligaţiei de │ │ │
│plată │ │ │
├─────────────────────────────┼───┼────┤
│Codul IBAN aferent contului │ │ │
│de venituri bugetare │ │ │
├─────────────────────────────┼───┼────┤
│Explicaţii │ │ │
├─────────────────────────────┼───┼────┤
│Suma (lei) │ │ │
└─────────────────────────────┴───┴────┘    Informaţii privind modalităţile de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale
    Achitarea sumelor datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetului asigurărilor sociale de stat poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalităţi:
    - în numerar, la unitatea Trezoreriei Statului ............................................;
    – prin mandat poştal, la subunităţile poştale ale C.N. Poşta Română - S.A.;
    – prin intermediul cardurilor bancare, prin POS-urile instalate la unităţile teritoriale ale Trezoreriei statului sau în sistem online prin intermediul Sistemului naţional electronic de plăţi, disponibil la adresa de internet www.ghişeul.ro;
    – prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată electronică de tip „Internet banking“;
    – prin virament*), în numerar la ghişeele instituţiilor de credit sau la terminalele de plată instalate de acestea**), utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice. Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare/disponibilităţi în care pot fi achitate sume prin intermediul contului tranzitoriu de către persoanele fizice se regăseşte pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro.
    *) Plata în contul tranzitoriu prin virament se efectuează fără perceperea de comisioane şi este disponibilă numai pentru clienţii instituţiilor de credit cu care Ministerul Finanţelor Publice are încheiate convenţii (la data de 28.03.2019 sunt încheiate convenţii cu Banca Comercială Română - S.A., C.E.C. Bank - S.A., Raiffeisen Bank - S.A., Idea Bank - S.A., Banca Comercială Feroviară - S.A.).
    **) Plata în numerar la ghişeele instituţiilor de credit sau la terminalele de plată instalate de acestea este disponibilă pentru orice persoană fizică în situaţia în care instituţiile de credit cu care Ministerul Finanţelor Publice are încheiate convenţii optează pentru oferirea acestor servicii (la data de 28.03.2019 sunt încheiate convenţii pentru încasarea de sume în numerar cu C.E.C. Bank - S.A. şi Banca Comercială Feroviară - S.A.).


    Aprobat
    Funcţia ..............................
    Numele, prenumele
    ..........................................
    Data ....../....../......
    Verificat
    Funcţia ..............................
    Numele, prenumele
    ..........................................
    Data ....../....../......
    Întocmit
    Funcţia ..............................
    Numele, prenumele
    ..........................................
    Data ....../....../.........
    Am primit un exemplar.
    Semnătura contribuabilului
    ...........................................
    Data ....../....../.........
    sau numărul şi data
    confirmării de primire
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

    ANEXA 5


┌──────────────────────────────────────┐
│Sigla DGRFP │
└──────────────────────────────────────┘


    660
    Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
    Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ................
    Unitatea fiscală*) ...................
    *) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
    Nr. de înregistrare ....................................
    Data ............/............./..............................
    DECIZIE DE ANULARE
    a Deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale
    şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice pe anul .....
    Către:
    Numele:.................................................................
    Prenumele: .........................................................
    Domiciliul fiscal: localitatea: ..............................................
    Str. ........................................................................
    nr. ........, bl. ........., sc. ........, et. ........, ap ..........
    Judeţul/Sectorul: .....................................................
    Cod de identificare fiscală:
    ..................................................................................
    Având în vedere dispoziţiile art. 94 alin. (2) şi ale art. 107 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că Decizia privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice nr. .................../...................... a fost anulată ca urmare a depunerii Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, potrivit legii/documentelor care atestă faptul că nu aveaţi obligativitatea achitării contribuţiei de asigurări sociale/contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.
    Împotriva prezentei decizii se poate face contestaţie, care se depune în termen de 45 de zile de la data comunicării, la organul fiscal competent. Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării.
    Aprobat
    Funcţia ...............................
    Numele, prenumele
    ..........................................
    Data ..................................
    Verificat
    Funcţia ...............................
    Numele, prenumele
    ..........................................
    Data ..................................
    Întocmit
    Funcţia ...............................
    Numele, prenumele
    ..........................................
    Data ..................................
    Am primit un exemplar.
    Semnătura contribuabilului
    ..........................................
    Data ......./......./.................
    sau numărul şi data
    confirmării de primire
    ........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

    ANEXA 6

    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor
    A. Denumire: „Notificare privind nedeclararea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice“
    1. Format: A4/t1
    2. Caracteristici de tipărire:
    - se tipăreşte pe o singură faţă;
    – se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

    3. Se difuzează gratuit.
    4. Se utilizează pentru notificarea contribuabililor persoane fizice, în cazul în care organul fiscal competent constată neîndeplinirea obligaţiei declarării contribuţiilor sociale în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.
    6. Circulă:
    - originalul la contribuabil;
    – copia la organul fiscal.

    7. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

    B. Denumire: „Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice“
    1. Format: A4/t1
    2. Caracteristici de tipărire:
    - se tipăreşte pe o singură faţă;
    – se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

    3. Se difuzează gratuit.
    4. Se utilizează la emiterea din oficiu a deciziei pentru contribuabilii persoane fizice, în cazul în care organul fiscal competent constată neîndeplinirea obligaţiei declarării contribuţiilor sociale, conform legii.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.
    6. Circulă:
    - un exemplar, la organul fiscal competent;
    – un exemplar, la contribuabil.

    7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

    C. Denumire: „Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice“
    1. Format: A4/t1
    2. Caracteristici de tipărire:
    - se tipăreşte pe o singură faţă;
    – se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

    3. Se difuzează gratuit.
    4. Se utilizează la anularea Deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoane fizice, în cazul în care organul fiscal competent constată depunerea de către contribuabil a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.
    6. Circulă:
    - un exemplar, la organul fiscal competent;
    – un exemplar, la contribuabil.

    7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016