Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.531 din 19 septembrie 2019  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.080/2019 pentru stabilirea competenţei privind preluarea şi valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, a modului de constituire a comisiilor privind activitatea de valorificare, precum şi a unor măsuri privind preluarea activităţii de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.531 din 19 septembrie 2019 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.080/2019 pentru stabilirea competenţei privind preluarea şi valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, a modului de constituire a comisiilor privind activitatea de valorificare, precum şi a unor măsuri privind preluarea activităţii de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 778 din 25 septembrie 2019
    Având în vedere prevederile art. 2 lit. a) şi art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) şi art. 13^2 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.080/2019 pentru stabilirea competenţei privind preluarea şi valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, a modului de constituire a comisiilor privind activitatea de valorificare, precum şi a unor măsuri privind preluarea activităţii de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 22 aprilie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Conducătorul organului de valorificare este directorul Direcţiei operative de valorificare bunuri confiscate. Conducătorul adjunct al organului de valorificare, în sensul art. 14 alin. (7) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007, cu modificările şi completările ulterioare, este şeful Serviciului de valorificare sentinţe penale Bucureşti, şeful Serviciului de valorificare bunuri Bucureşti şi şeful fiecărui serviciu teritorial de valorificare bunuri nr. 1-7."

    2. La articolul 1, alineatul (3) se abrogă.
    3. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Competenţa teritorială în preluarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului de la deţinătorii acestora revine structurilor teritoriale de valorificare din cadrul Direcţiei operative de valorificare bunuri confiscate, potrivit anexei nr. 11 la prezentul ordin."

    4. La articolul 3, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Competenţa teritorială de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se stabileşte de către conducătorul organului de valorificare."

    5. La articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) O structură teritorială de valorificare poate preda bunuri spre valorificare altor structuri teritoriale de valorificare din cadrul organului de valorificare, în baza unui protocol, aprobat de conducătorul organului de valorificare, cu avizul conducătorului adjunct al organului de valorificare prevăzut la art. 1 alin. (1^1)."

    6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Alegerea şi schimbarea metodei de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se stabilesc înainte de evaluarea bunurilor, respectiv reevaluarea acestora şi se aprobă de către conducătorul organului de valorificare, cu avizul conducătorului adjunct al organului de valorificare prevăzut la art. 1 alin. (1^1)."

    7. La articolul 6, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) În vederea valorificării sau atribuirii cu titlu gratuit, potrivit legii, bunurile intrate în proprietatea privată a statului, cu excepţia bunurilor de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele, păsările vii şi plantele, se evaluează de către o comisie de evaluare constituită la nivelul structurilor teritoriale de valorificare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) ai cărei membri sunt desemnaţi prin decizie emisă de către conducătorul organului de valorificare.
    (2) Comisia de evaluare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se constituie în componenţa prevăzută la art. 6 alin. (4), respectiv la art. 6 alin. (4^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007, structurile teritoriale de valorificare competente fiind reprezentate în cadrul acesteia după cum urmează:
    a) conducătorul adjunct al organului de valorificare, definit la art. 1 alin. (1^1) din prezentul ordin, în calitate de preşedinte, şi înlocuitorii acestora în calitate de supleanţi;
    b) de 2 membri titulari şi 2 membri supleanţi în cazul bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului în materie civilă, din care unul este desemnat secretarul comisiei, respectiv un membru titular şi un membru supleant în cazul bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului în materie penală, desemnaţi din cadrul structurilor teritoriale sau, după caz, din cadrul Serviciului de coordonare a activităţii de valorificare a bunurilor confiscate, organizat la nivelul Direcţiei operative de valorificare bunuri confiscate, care are şi calitatea de secretar al comisiei.
    (3) Pentru evaluarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aflate în alte locaţii decât cea în care se întruneşte comisia de evaluare, pentru care deplasarea membrilor acesteia este necesară, dar nu este posibilă, pot fi constituite la nivelul structurilor teritoriale de valorificare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) pct. c1) şi c2) subcomisii ale comisiei de evaluare. Membrii subcomisiei de evaluare se desemnează prin decizie a conducătorului organului de valorificare. Prin instrucţiuni emise de către conducătorul Direcţiei generale executări silite cazuri speciale se stabilesc atât atribuţiile membrilor subcomisiei, cât şi modul de lucru al acesteia."

    8. La articolul 6, alineatele (5)-(7) se abrogă.
    9. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Pentru valorificarea prin licitaţie publică a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se constituie comisia de licitaţie la nivelul structurilor teritoriale de valorificare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c), ai cărei membri sunt desemnaţi prin ordin emis de către preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."

    10. Articolul 8 se abrogă.
    11. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    Atribuirea cu titlu gratuit a unor categorii de bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului către beneficiarii eligibili, în limita pragului valoric stabilit prin legislaţia în vigoare, se face prin ordin emis de către preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."

    12. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi preluate de organele de valorificare se pot distruge, în condiţiile prevăzute de Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către comisia de distrugere, constituită la nivelul structurilor teritoriale de valorificare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din prezentul ordin, ai cărei membri sunt desemnaţi prin ordin emis de către preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."

    13. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    Anexele nr. 1a), 1b), 1c), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a), 8b), 9a), 9b), 10) şi 11) fac parte integrantă din prezentul ordin."

    14. După anexa nr. 10 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11, al cărei conţinut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu

    Bucureşti, 19 septembrie 2019.
    Nr. 2.531.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 11 la Ordinul nr. 1.080/2019)
    Denumirea structurilor teritoriale din cadrul Direcţiei operative de valorificare bunuri confiscate

┌────┬────────────┬───────────┬───────────────┐
│ │ │ │Aria de │
│ │Denumirea │Sediul │competenţă │
│Nr. │structurii │structurii │teritorială de │
│crt.│teritoriale │teritoriale│preluare a │
│ │ │ │bunurilor de la│
│ │ │ │deţinători │
├────┼────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │Serviciul de│ │ │
│ │valorificare│ │ │
│1 │sentinţe │Bucureşti │Bucureşti/Ilfov│
│ │penale │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │Serviciul de│ │ │
│2 │valorificare│Bucureşti │Bucureşti/Ilfov│
│ │bunuri │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │Bacău │
│ │ │ ├───────────────┤
│ │ │ │Botoşani │
│ │Serviciul │ ├───────────────┤
│ │teritorial │ │Iaşi │
│3 │de │Iaşi ├───────────────┤
│ │valorificare│ │Neamţ │
│ │bunuri nr. 1│ ├───────────────┤
│ │ │ │Suceava │
│ │ │ ├───────────────┤
│ │ │ │Vaslui │
├────┼────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │Brăila │
│ │ │ ├───────────────┤
│ │ │ │Buzău │
│ │Serviciul │ ├───────────────┤
│ │teritorial │ │Constanţa │
│4 │de │Constanţa ├───────────────┤
│ │valorificare│ │Galaţi │
│ │bunuri nr. 2│ ├───────────────┤
│ │ │ │Tulcea │
│ │ │ ├───────────────┤
│ │ │ │Vrancea │
├────┼────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │Prahova │
│ │ │ ├───────────────┤
│ │ │ │Argeş │
│ │ │ ├───────────────┤
│ │Serviciul │ │Călăraşi │
│ │teritorial │ ├───────────────┤
│5 │de │Ploieşti │Dâmboviţa │
│ │valorificare│ ├───────────────┤
│ │bunuri nr. 3│ │Giurgiu │
│ │ │ ├───────────────┤
│ │ │ │Ialomiţa │
│ │ │ ├───────────────┤
│ │ │ │Teleorman │
├────┼────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │Dolj │
│ │ │ ├───────────────┤
│ │Serviciul │ │Olt │
│ │teritorial │ ├───────────────┤
│6 │de │Târgu Jiu │Gorj │
│ │valorificare│ ├───────────────┤
│ │bunuri nr. 4│ │Vâlcea │
│ │ │ ├───────────────┤
│ │ │ │Mehedinţi │
├────┼────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │Timiş │
│ │Serviciul │ ├───────────────┤
│ │teritorial │ │Arad │
│7 │de │Timişoara ├───────────────┤
│ │valorificare│ │Caraş-Severin │
│ │bunuri nr. 5│ ├───────────────┤
│ │ │ │Hunedoara │
├────┼────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │Cluj │
│ │ │ ├───────────────┤
│ │ │ │Bihor │
│ │Serviciul │ ├───────────────┤
│ │teritorial │ │Maramureş │
│8 │de │Oradea ├───────────────┤
│ │valorificare│ │Satu Mare │
│ │bunuri nr. 6│ ├───────────────┤
│ │ │ │Bistriţa-Năsăud│
│ │ │ ├───────────────┤
│ │ │ │Sălaj │
├────┼────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │Alba │
│ │ │ ├───────────────┤
│ │ │ │Braşov │
│ │Serviciul │ ├───────────────┤
│ │teritorial │ │Covasna │
│9 │de │Sibiu ├───────────────┤
│ │valorificare│ │Harghita │
│ │bunuri nr. 7│ ├───────────────┤
│ │ │ │Mureş │
│ │ │ ├───────────────┤
│ │ │ │Sibiu │
└────┴────────────┴───────────┴───────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016