Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 244 din 21 ianuarie 2020  privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 244 din 21 ianuarie 2020 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 63 din 30 ianuarie 2020
    Având în vedere Referatul Direcţiei transport naval nr. 48.641/2.277 din 18.12.2019 prin care se propune aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV,
    ţinând cont de prevederile art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (1) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, cu modificările ulterioare,
    luând în considerare prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
    în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,
    ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă tarifele pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Tarifele prevăzute la art. 1 se stabilesc în lei şi se actualizează în funcţie de indicele preţurilor de consum, publicat de Institutul Naţional de Statistică.

    ART. 3
    În cazul în care salariaţii Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, la solicitarea beneficiarilor, prestează servicii în afara localităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în ţară sau în străinătate, beneficiarii suportă, pe lângă tarifele aferente prestaţiilor solicitate, şi cheltuielile de transport, asigurare medicală, diurnă şi cazare.

    ART. 4
    În cazul în care un beneficiar solicită efectuarea unei prestaţii, iar la sosirea salariatului Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV respectivul beneficiar renunţă la efectuarea prestaţiei solicitate, acesta este obligat atât la plata contravalorii prestaţiei, cât şi la plata cheltuielilor de transport, diurnă şi cazare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, când contravaloarea prestaţiei nu se plăteşte.

    ART. 5
    Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 6
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 7
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 11 iulie 2006, cu modificările ulterioare.                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode

    Bucureşti, 21 ianuarie 2020.
    Nr. 244.
    ANEXA 1

    TARIFELE
    pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de
    Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

┌────┬──────────────────────────┬────────────┬──────┬────────┐
│ │ │ │ │Tariful │
│Nr. │Denumirea cursului │Cod │Durata│cursului│
│crt.│ │ │[ore] │(lei/ │
│ │ │ │ │cursant)│
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┴──────────────────────────┴────────────┴──────┴────────┤
│I. TARIFE CURSURI OBLIGATORII PENTRU PERSONALUL DIN │
│TRANSPORTURILE NAVALE │
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│CURSURI OBLIGATORII ÎN MATERIE DE SIGURANŢĂ MARITIMĂ │
│NECESARE EMITERII CERTIFICATELOR DE COMPETENŢĂ ŞI │
│ATESTATELOR PENTRU PERSONALUL NAVIGANT MARITIM SAU │
│CERTIFICĂRII PERSONALULUI NAVIGANT MARITIM-PORTUAR CARE │
│INTRĂ SUB INCIDENŢA CONVENŢIEI STCW │
├───────────────────────────────┬────────────┬──────┬────────┤
│CURSURI INIŢIALE │ │ │ │
├───────────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│A. Cursuri iniţiale - brevete │ │ │ │
│compartiment punte │ │ │ │
├────┬──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Navigaţie radar, radar │ │ │ │
│ │plotting şi folosirea ARPA│ │ │ │
│1 │(Radar navigation, radar │RNPO-I │40 │893 │
│ │plotting and use of ARPA) │ │ │ │
│ │- nivel operaţional - │ │ │ │
│ │iniţial │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Limba engleză maritimă │ │ │ │
│2 │(Maritime English) - punte│ME-D-I │32 │589 │
│ │- iniţial │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Curs pentru obţinerea unui│ │ │ │
│3 │certificat de operator │GMDSS-GOC │144 │3.850 │
│ │general radio în sistemul │ │ │ │
│ │GMDSS │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Curs pentru obţinerea şi │ │ │ │
│ │actualizarea unui │ │ │ │
│4 │certificat de operator │GMDSS ROC │40 │1.310 │
│ │restricţionat în sistemul │ │ │ │
│ │GMDSS │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│B. Cursuri iniţiale - brevete │ │ │ │
│compartiment maşină │ │ │ │
├────┬──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Limba engleză maritimă │ │ │ │
│1 │(Maritime English) - │ME-E-I │32 │589 │
│ │maşină - iniţial │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│C. Cursuri iniţiale - comune │ │ │ │
│compartimente punte şi maşină │ │ │ │
├────┬──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Transportul şi manipularea│ │ │ │
│1 │mărfurilor periculoase - │TRMP-I │24 │417 │
│ │iniţial │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Tehnici individuale de │ │ │ │
│ │supravieţuire pe mare │ │ │ │
│2 │(Proficiency in personal │PST-I │16 │292 │
│ │survival techniques) - │ │ │ │
│ │iniţial │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Competenţă în utilizarea │ │ │ │
│ │mijloacelor de │ │ │ │
│ │supravieţuire şi a │ │ │ │
│ │bărcilor de salvare, │ │ │ │
│3 │altele decât bărcile │PSCRB-I │32 │1.097 │
│ │rapide de salvare - │ │ │ │
│ │iniţial (Proficiency in │ │ │ │
│ │Survival Craft and Rescue │ │ │ │
│ │Boats, other than Fast │ │ │ │
│ │Rescue Boats - initial) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Protecţie individuală şi │ │ │ │
│ │responsabilităţi sociale │ │ │ │
│4 │la bordul navei (Personal │PSSRBS-I │32 │566 │
│ │safety and social │ │ │ │
│ │responsibilities on board │ │ │ │
│ │ships) - iniţial │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Prevenirea şi lupta contra│ │ │ │
│ │incendiilor - nivel │ │ │ │
│5 │avansat - iniţial │AFF-I │56 │1.505 │
│ │(Advanced Fire-Fighting │ │ │ │
│ │Initial) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│6 │Prim ajutor medical │MFA │32 │987 │
│ │(Medical First Aid) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│7 │Asistenţă medicală │MC │48 │1.442 │
│ │(Medical Care) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Evaluarea competenţelor pe│ │ │ │
│8 │simulator - personal │ECSP │16 │733 │
│ │brevetat compartiment │ │ │ │
│ │punte │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Evaluarea competenţelor pe│ │ │ │
│9 │simulator - personal │ECSM │16 │866 │
│ │brevetat compartiment │ │ │ │
│ │maşină │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│D. Cursuri iniţiale - │ │ │ │
│certificate de capacitate şi │ │ │ │
│certificate GMDSS │ │ │ │
├────┬──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Curs de promovare pentru │ │ │ │
│1 │obţinerea certificatului │CPAOM-I │120 │3.006 │
│ │de capacitate de ajutor │ │ │ │
│ │ofiţer mecanic - iniţial │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Specializare pentru │ │ │ │
│2 │obţinerea certificatului │CSSTM │80 │1.554 │
│ │de capacitate de şef │ │ │ │
│ │timonier maritim │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Curs de adaptare pentru │ │ │ │
│3 │obţinerea certificatului │CACTM │56 │1.395 │
│ │de timonier maritim │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Calificare pentru │ │ │ │
│ │obţinerea certificatului │ │ │ │
│4 │de capacitate de timonier │CCTM │960 │3.542 │
│ │maritim (inclusiv │ │ │ │
│ │cursurile obligatorii IMO)│ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Calificare pentru │ │ │ │
│ │obţinerea certificatului │ │ │ │
│5 │de capacitate de motorist │CCMOT │760 │3.872 │
│ │(inclusiv cursurile │ │ │ │
│ │obligatorii IMO) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Curs de adaptare pentru │ │ │ │
│6 │obţinerea certificatului │CAMOT │40 │1.220 │
│ │de capacitate de motorist │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│7 │Familiarizare de siguranţă│FSTRC │32 │515 │
│ │pentru personal nebrevetat│ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Modul 1. Prevenirea şi │ │ │ │
│ │combaterea poluării marine│FSTRC-MPSPR │16 │252 │
│ │cauzate de nave │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Modul 2. Manipularea şi │ │ │ │
│ │transportul mărfurilor │FSTRC-THDHHC│16 │263 │
│ │periculoase │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Competenţă în utilizarea │ │ │ │
│ │mijloacelor de │ │ │ │
│ │supravieţuire şi a │ │ │ │
│ │bărcilor de salvare, │ │ │ │
│ │altele decât bărcile │ │ │ │
│8 │rapide de salvare - │PSCRB-N │16 │465 │
│ │nebrevetaţi (Proficiency │ │ │ │
│ │in Survival Craft and │ │ │ │
│ │Rescue Boats, other than │ │ │ │
│ │Fast Rescue Boats - │ │ │ │
│ │ratings) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Limba engleză maritimă │ │ │ │
│9 │vocabular frazeologic - │MELTD │32 │772 │
│ │punte (Maritime English │ │ │ │
│ │Phrase Vocabulary - Deck) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Limba engleză maritimă │ │ │ │
│ │vocabular frazeologic - │ │ │ │
│10 │maşină/electric (Maritime │MELTE │32 │772 │
│ │English Phrase Vocabulary │ │ │ │
│ │- Engine/Electrical) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Limba engleză maritimă │ │ │ │
│ │vocabular frazeologic - │ │ │ │
│11 │personal auxiliar │ME-A │40 │928 │
│ │(Maritime English Phrase │ │ │ │
│ │Vocabulary - Auxiliary │ │ │ │
│ │Personnel) │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│E. Cursuri iniţiale pentru │ │ │ │
│personalul cu atribuţii │ │ │ │
│specifice la bordul navei │ │ │ │
├────┬──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│1 │Competenţă în utilizarea │PFRB │32 │773 │
│ │bărcilor rapide de salvare│ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Ofiţer desemnat cu │ │ │ │
│2 │securitatea navei (Ship │SSO │24 │747 │
│ │Security Officer) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│3 │Familiarizare privind │SSA │8 │197 │
│ │securitatea navei │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Sarcini specifice de │ │ │ │
│ │securitate la bordul │ │ │ │
│4 │navelor (Security training│SSD │16 │505 │
│ │for seafarers with │ │ │ │
│ │designated security │ │ │ │
│ │duties) │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│F. Cursuri iniţiale pentru │ │ │ │
│personalul îmbarcat la bordul │ │ │ │
│navelor cu caracteristici │ │ │ │
│speciale │ │ │ │
├────┬──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Pregătire de bază pentru │ │ │ │
│ │operaţiunile legate de │ │ │ │
│ │marfă pe nave pentru │ │ │ │
│ │transportul de produse │ │ │ │
│1 │petroliere şi chimice - │BTOCT-I │32 │1.058 │
│ │iniţial (Basic Training │ │ │ │
│ │For Oil and Chemical │ │ │ │
│ │Tanker Cargo Operation – │ │ │ │
│ │Initial) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Pregătire de bază pentru │ │ │ │
│ │operaţiunile legate de │ │ │ │
│ │marfă pe nave pentru │ │ │ │
│2 │transportul de gaze │BTLG-I │32 │1.058 │
│ │lichefiate - iniţial │ │ │ │
│ │(Basic Training For Liquid│ │ │ │
│ │Gas Tanker Cargo Operation│ │ │ │
│ │- Initial) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Pregătire avansată pentru │ │ │ │
│ │operaţiunile legate de │ │ │ │
│ │marfă pe nave pentru │ │ │ │
│3 │transportul produselor │STCT-I │56 │1.899 │
│ │chimice - iniţial │ │ │ │
│ │(Specialized Training For │ │ │ │
│ │Chemical Tankers - │ │ │ │
│ │Initial) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Pregătire avansată pentru │ │ │ │
│ │operaţiunile legate de │ │ │ │
│ │marfă pe nave pentru │ │ │ │
│4 │transportul de gaze │STLGT-I │56 │1.870 │
│ │lichefiate - iniţial │ │ │ │
│ │(Advanced Training For │ │ │ │
│ │Liquified Gas Tankers │ │ │ │
│ │Cargo Operation - Initial)│ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Pregătire avansată pentru │ │ │ │
│ │operaţiunile legate de │ │ │ │
│ │marfă pe nave pentru │ │ │ │
│5 │transportul produselor │STOT-I │80 │2.635 │
│ │petroliere - iniţial │ │ │ │
│ │(Specialized Training For │ │ │ │
│ │Oil Tankers - Initial) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│6 │Nave de pasageri │CBP │32 │535 │
├────┴──────────────────────────┴────────────┼──────┼────────┤
│CURSURI DE ACTUALIZARE │ │ │
├───────────────────────────────┬────────────┼──────┼────────┤
│G. Cursuri de actualizare - │ │ │ │
│brevete compartiment punte │ │ │ │
├────┬──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Radar ARPA, activitatea │ │ │ │
│ │echipei de cart in │ │ │ │
│ │comandă, căutare şi │ │ │ │
│1 │salvare - nivel managerial│RBTSRM-A │24 │511 │
│ │(Radar ARPA, bridge │ │ │ │
│ │teamwork, search and │ │ │ │
│ │rescue - managerial level)│ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Navigaţie radar, radar │ │ │ │
│ │plotting şi folosirea ARPA│ │ │ │
│2 │- nivel operaţional (Radar│RNPO-A │24 │553 │
│ │navigation, radar plotting│ │ │ │
│ │and use of ARPA - │ │ │ │
│ │operational level) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Limba engleză │ │ │ │
│3 │maritimă-punte-actualizare│ME-D-A │16 │421 │
│ │(Maritime English - Deck -│ │ │ │
│ │Refresh) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Curs pentru actualizarea │ │ │ │
│4 │unui certificat de │R GMDSS GOC │40 │1.346 │
│ │operator general radio in │ │ │ │
│ │sistemul GMDSS │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│5 │Actualizare brevet ofiţer │CAOP-O │16 │574 │
│ │punte - nivel operaţional │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│6 │Actualizare brevet ofiţer │CAOP-M │16 │563 │
│ │punte - nivel managerial │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Curs de promovare pentru │ │ │ │
│ │obţinerea certificatului │ │ │ │
│7 │de capacitate de ajutor │CPAOM-A │32 │910 │
│ │ofiţer mecanic - │ │ │ │
│ │reconfirmare │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│H. Cursuri de actualizare - │ │ │ │
│brevete compartiment maşină │ │ │ │
├────┬──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Limba engleză maritimă - │ │ │ │
│ │maşină/electric - │ │ │ │
│1 │actualizare (Maritime │ME-E-A │16 │421 │
│ │English - Engine/ │ │ │ │
│ │Electrical - Refresh) │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│I. Cursuri de actualizare - │ │ │ │
│comune compartimente punte şi │ │ │ │
│maşină │ │ │ │
├────┬──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Transportul şi manipularea│ │ │ │
│1 │mărfurilor periculoase, │TRMP. M-A │24 │417 │
│ │maşină - actualizare │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Transportul şi manipularea│ │ │ │
│ │mărfurilor periculoase │ │ │ │
│2 │(Transport and handling of│THDHHC-A │16 │283 │
│ │dangerous, hazardous and │ │ │ │
│ │harmful cargoes) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Tehnici individuale de │ │ │ │
│3 │supravieţuire pe mare │PST-A │8 │160 │
│ │(Proficiency in personal │ │ │ │
│ │survival techniques) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Competenţă în utilizarea │ │ │ │
│ │mijloacelor de │ │ │ │
│ │supravieţuire şi a │ │ │ │
│ │bărcilor de salvare, │ │ │ │
│ │altele decât bărcile │ │ │ │
│4 │rapide de salvare - │PSCRB-A │16 │465 │
│ │actualizare (Proficiency │ │ │ │
│ │in Survival Craft and │ │ │ │
│ │Rescue Boats, other than │ │ │ │
│ │Fast Rescue Boats - │ │ │ │
│ │Refresh) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Protecţie individuală şi │ │ │ │
│ │responsabilităţi sociale │ │ │ │
│5 │la bordul navei (Personal │PSSRBS-A │16 │283 │
│ │safety and social │ │ │ │
│ │responsibilities on board │ │ │ │
│ │ships) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Prevenirea şi lupta contra│ │ │ │
│ │incendiilor - nivel │ │ │ │
│6 │avansat - actualizare │AFF-A │24 │643 │
│ │(Advanced Fire - Fighting │ │ │ │
│ │- Refresh) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Prim ajutor medical - │ │ │ │
│7 │actualizare (Medical First│MFA-A │16 │483 │
│ │Aid - Refresh) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Asistenţă medicală - │ │ │ │
│8 │actualizare (Medical Care │MC-A │24 │628 │
│ │- Refresh) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Actualizare brevet ofiţer │ │ │ │
│9 │mecanic - nivel │CAOM-O │24 │770 │
│ │operaţional │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│10 │Actualizare brevet ofiţer │CAOM-M │24 │770 │
│ │mecanic - nivel managerial│ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│11 │Actualizare brevet ofiţer │CAOE │24 │572 │
│ │electrician maritim │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Actualizare certificat de │ │ │ │
│12 │capacitate electrician │CAEB │24 │546 │
│ │maritim │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Program de pregătire de │ │ │ │
│13 │bază pentru siguranţa │BT │64 │1.980 │
│ │maritimă │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│J. Cursuri de actualizare │ │ │ │
│pentru personalul îmbarcat la │ │ │ │
│bordul navelor cu │ │ │ │
│caracteristici speciale │ │ │ │
├────┬──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Pregătire de bază pentru │ │ │ │
│ │operaţiunile legate de │ │ │ │
│ │marfă pe nave pentru │ │ │ │
│ │transportul de produse │ │ │ │
│1 │petroliere şi chimice - │BTOCT-A │8 │256 │
│ │actualizare (Basic │ │ │ │
│ │Training For Oil and │ │ │ │
│ │Chemical Tanker Cargo │ │ │ │
│ │Operation - Refresh) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Pregătire de bază pentru │ │ │ │
│ │operaţiunile legate de │ │ │ │
│ │marfă pe nave pentru │ │ │ │
│2 │transportul de gaze │BTLG-A │8 │256 │
│ │lichefiate - actualizare │ │ │ │
│ │(Basic Training for Liquid│ │ │ │
│ │Gas Tanker Cargo Operation│ │ │ │
│ │- Refresh) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Pregătire avansată pentru │ │ │ │
│ │operaţiunile legate de │ │ │ │
│ │marfă pe nave pentru │ │ │ │
│3 │transportul produselor │STCT-A │16 │825 │
│ │chimice - actualizare │ │ │ │
│ │(Specialized Training for │ │ │ │
│ │Chemical Tankers - │ │ │ │
│ │Refresh) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Pregătire avansată pentru │ │ │ │
│ │operaţiunile legate de │ │ │ │
│ │marfă pe nave pentru │ │ │ │
│4 │transportul de gaze │STLGT-A │16 │842 │
│ │lichefiate - actualizare │ │ │ │
│ │(Advanced Training for │ │ │ │
│ │Liquified Gas Tankers │ │ │ │
│ │Cargo Operation - Refresh)│ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Pregătire avansată pentru │ │ │ │
│ │operaţiunile legate de │ │ │ │
│ │marfă pe nave pentru │ │ │ │
│5 │transportul produselor │STOT-A │16 │845 │
│ │petroliere - actualizare │ │ │ │
│ │(Specialized Training for │ │ │ │
│ │Oil Tankers - Refresh) │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┴────────────┼──────┼────────┤
│CURSURI DE RECONFIRMARE │ │ │
├───────────────────────────────┬────────────┼──────┼────────┤
│K. Cursuri de reconfirmare - │ │ │ │
│brevete compartiment punte │ │ │ │
├────┬──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│1 │Reconfirmare brevet ofiţer│CRMNG │40 │1.599 │
│ │punte - nivel managerial │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│2 │Reconfirmare brevet ofiţer│CROP │40 │1.529 │
│ │punte - nivel operaţional │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│L. Cursuri de reconfirmare - │ │ │ │
│brevete compartiment maşină │ │ │ │
├────┬──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Reconfirmare brevet ofiţer│ │ │ │
│ │mecanic - nivel managerial│ │ │ │
│1 │(Certificate of Competency│RBOMNM │80 │3.205 │
│ │Revalidation, Engineer │ │ │ │
│ │Officer - managerial │ │ │ │
│ │level) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Reconfirmare brevet ofiţer│ │ │ │
│ │mecanic - nivel │ │ │ │
│ │operaţional (Certificate │ │ │ │
│2 │of Competency │ROM-NOP │80 │3.205 │
│ │Revalidation, Engineer │ │ │ │
│ │Officer - operational │ │ │ │
│ │level) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│3 │Curs reconfirmare brevet │CROE │40 │1.042 │
│ │ofiţer electrician maritim│ │ │ │
├────┴──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│M. Cursuri de reconfirmare - │ │ │ │
│certificate de capacitate │ │ │ │
├────┬──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Curs de reconfirmare a │ │ │ │
│1 │certificatului de timonier│CRCTM │24 │887 │
│ │maritim │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Curs de reconfirmare a │ │ │ │
│2 │certificatului de │CRCCM │24 │964 │
│ │capacitate de motorist │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Curs de reconfirmare a │ │ │ │
│3 │certificatului de │CRE │24 │492 │
│ │capacitate electrician │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│CURSURI DE PROMOVARE BREVETE │ │ │ │
│NIVEL MANAGERIAL │ │ │ │
├────┬──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Program de pregătire │ │ │ │
│ │ofiţer mecanic nivel │ │ │ │
│ │managerial pentru nave al │ │ │ │
│1 │căror motor principal │MANAG-E │1386 │9.457 │
│ │dezvoltă o putere de │ │ │ │
│ │propulsie de 3.000 KW şi │ │ │ │
│ │mai mare │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Program de pregătire │ │ │ │
│ │ofiţer mecanic nivel │ │ │ │
│ │managerial pentru nave al │ │ │ │
│2 │căror motor principal │MANAG-E │1296 │9.098 │
│ │dezvoltă o putere de │ │ │ │
│ │propulsie de 3.000 KW şi │ │ │ │
│ │mai mare │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Program de pregătire │ │ │ │
│3 │ofiţer punte nivel │MANAG-P │702 │6.941 │
│ │managerial pentru nave de │ │ │ │
│ │500 GRT şi mai mari │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│CURSURI DE PROMOVARE BREVETE │ │ │ │
│NIVEL OPERATIONAL ŞI MANAGERIAL│ │ │ │
├────┬──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Navigaţie folosind │ │ │ │
│ │dispozitive de afişare a │ │ │ │
│ │hărţilor electronice - │ │ │ │
│ │ECDIS pentru asigurarea │ │ │ │
│1 │siguranţei navigaţiei │ECDIS │40 │1.574 │
│ │(operational use of │ │ │ │
│ │electronic chart display │ │ │ │
│ │and information system in │ │ │ │
│ │the safety of navigation) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Managementul resurselor │ │ │ │
│ │umane şi aplicarea │ │ │ │
│2 │principiilor de conducere │HELM-PO │24 │709 │
│ │şi muncă în echipă, în │ │ │ │
│ │compartimentul punte - │ │ │ │
│ │nivel operaţional │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Managementul resurselor │ │ │ │
│ │umane şi aplicarea │ │ │ │
│3 │principiilor de conducere │HELM-PM │40 │1.306 │
│ │şi muncă în echipă, în │ │ │ │
│ │compartimentul punte - │ │ │ │
│ │nivel managerial │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Managementul resurselor │ │ │ │
│ │umane şi aplicarea │ │ │ │
│4 │principiilor de conducere │HELM-MO │24 │709 │
│ │şi muncă în echipă, în │ │ │ │
│ │compartimentul maşini - │ │ │ │
│ │nivel operaţional │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Managementul resurselor │ │ │ │
│ │umane şi aplicarea │ │ │ │
│5 │principiilor de conducere │HELM-MM │40 │1.306 │
│ │şi muncă în echipă, în │ │ │ │
│ │compartimentul maşini - │ │ │ │
│ │nivel managerial │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┴────────────┴──────┴────────┤
│EVALUARE CURSANŢI TERŢI PENTRU CURSURI ORGANIZATE PE BAZĂ DE│
│PROTOCOL PENTRU STUDENŢI/ELEVI A FORMELOR DE PREGĂTIRE │
│APROBATE ÎN CONFORMITATE CU ORDINUL MINISTRULUI │
│TRANSPORTURILOR NR. 1.252/2014 PENTRU APROBAREA CRITERIILOR │
│MINIME DE PREGĂTIRE ŞI PERFECŢIONARE A PERSONALULUI NAVIGANT│
│MARITIM ROMÂN ŞI A SISTEMULUI DE RECUNOAŞTERE A BREVETELOR │
│ŞI A CERTIFICATELOR DE CAPACITATE, CU MODIFICĂRILE ŞI │
│COMPLETĂRILE ULTERIOARE │
├────┬──────────────────────────┬────────────┬──────┬────────┤
│ │Navigaţie radar, radar │ │ │ │
│1 │plotting şi folosirea ARPA│RNPO-I │9 │185 │
│ │- nivel operaţional - │ │ │ │
│ │iniţial │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│2 │Limba engleză maritimă - │ME-D-I │5 │99 │
│ │punte - iniţial │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│3 │Limba engleză maritimă - │ME-E-I │2 │38 │
│ │maşină - iniţial │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│4 │Certificat general de │GMDSS-GOC-I │16 │339 │
│ │operator GMDSS - iniţial │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Transportul şi manipularea│ │ │ │
│5 │mărfurilor periculoase - │THDHHC-I │5 │79 │
│ │iniţial │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Prevenirea poluării │ │ │ │
│6 │mediului marin MARPOL 73/ │PPME-I │5 │78 │
│ │78 - iniţial │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Tehnici individuale de │ │ │ │
│7 │supravieţuire pe mare - │PST-I │2 │63 │
│ │iniţial │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Competenţă în utilizarea │ │ │ │
│ │mijloacelor de │ │ │ │
│ │supravieţuire şi a │ │ │ │
│8 │bărcilor de salvare, │PSCRB-I │3 │62 │
│ │altele decât bărcile │ │ │ │
│ │rapide de salvare - │ │ │ │
│ │iniţial │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Protecţie individuală şi │ │ │ │
│9 │responsabilităţi sociale │PSSRBS-I │5 │79 │
│ │la bordul navei - iniţial │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Prevenirea şi lupta contra│ │ │ │
│10 │incendiilor - nivel │AFF-I │4 │135 │
│ │avansat - iniţial │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│11 │Prim ajutor medical - │MFA-I │3 │47 │
│ │iniţial │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Program de pregătire de │ │ │ │
│ │bază pentru siguranţa │ │ │ │
│12 │maritimă - Protecţie │BST-PSSRBS │4 │55 │
│ │individuală şi │ │ │ │
│ │responsabilităţi sociale │ │ │ │
│ │la bordul navei │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Program de pregătire de │ │ │ │
│ │bază pentru siguranţa │ │ │ │
│13 │maritimă - Prevenirea şi │BST-BFF │5 │107 │
│ │lupta contra incendiilor -│ │ │ │
│ │bază │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Program de pregătire de │ │ │ │
│ │bază pentru siguranţa │ │ │ │
│14 │maritimă - Tehnici │BST-PST │5 │87 │
│ │individuale de │ │ │ │
│ │supravieţuire pe mare │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Program de pregătire de │ │ │ │
│15 │bază pentru siguranţa │BST-EFA │4 │55 │
│ │maritimă - Prim ajutor │ │ │ │
│ │medical elementar │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│16 │Sarcini specifice de │SSDs │2 │30 │
│ │securitate la bordul navei│ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Pregătire de bază pentru │ │ │ │
│ │siguranţa maritimă - │ │ │ │
│ │evaluare (pentru studenţi/│ │ │ │
│ │elevi a formelor de │ │ │ │
│ │pregătire aprobate, │ │ │ │
│ │conform Ordinului │ │ │ │
│ │ministrului │ │ │ │
│ │transporturilor nr. 1.252/│ │ │ │
│17 │2014 pentru aprobarea │BST-s │12 │350 │
│ │criteriilor minime de │ │ │ │
│ │pregătire şi perfecţionare│ │ │ │
│ │a personalului navigant │ │ │ │
│ │maritim român şi a │ │ │ │
│ │sistemului de recunoaştere│ │ │ │
│ │a brevetelor şi a │ │ │ │
│ │certificatelor de │ │ │ │
│ │capacitate) │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┴────────────┴──────┴────────┤
│II. CURSURI OBLIGATORII NECESARE EMITERII CERTIFICATELOR DE │
│COMPETENŢĂ ŞI ATESTATELOR PENTRU PERSONAL NAVIGANT MARITIM, │
│MARITIM-PORTUAR ŞI NAVIGANT PENTRU NAVELE DE NAVIGAŢIE │
│INTERIOARĂ CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA CONVENŢIEI STCW │
├───────────────────────────────┬────────────┬──────┬────────┤
│A. Cursuri obligatorii pentru │ │ │ │
│personalul din compartimentul │ │ │ │
│maşină │ │ │ │
├────┬──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Managementul activităţii │ │ │ │
│1 │şi resurselor echipei de │ETRM-I │40 │1.535 │
│ │cart în compartimentul │ │ │ │
│ │maşini - iniţial │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Managementul activităţii │ │ │ │
│2 │şi resurselor echipei de │ETRM-A │24 │909 │
│ │cart în compartimentul │ │ │ │
│ │maşini - actualizare │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│B. Cursuri obligatorii pentru │ │ │ │
│personalul din compartimentul │ │ │ │
│electric │ │ │ │
├────┬──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Curs de promovare de la │ │ │ │
│ │nivel operaţional la nivel│ │ │ │
│1 │managerial pentru │CPSELM │120 │2.545 │
│ │obţinerea brevetului de │ │ │ │
│ │şef electrician maritim │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Curs de adaptare pentru │ │ │ │
│ │obţinerea certificatului │ │ │ │
│2 │de capacitate de │CAEBF │120 │4.439 │
│ │electrician de bord │ │ │ │
│ │fluvial │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│C. Cursuri obligatorii pentru │ │ │ │
│personalul nebrevetat maritim │ │ │ │
│şi maritim-portuar │ │ │ │
├────┬──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Specializare pentru │ │ │ │
│1 │obţinerea certificatului │CSFT │144 │5.750 │
│ │de capacitate de FITTER │ │ │ │
│ │(FITTER-Specialization) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Curs de specializare │ │ │ │
│2 │pentru obţinerea │CSP │56 │1.625 │
│ │certificatului de │ │ │ │
│ │capacitate de pompagiu │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Curs de specializare │ │ │ │
│ │pentru obţinerea │ │ │ │
│3 │certificatului de │CPCSM │80 │1.732 │
│ │capacitate de conducător │ │ │ │
│ │de şalupă maritimă │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Calificare pentru │ │ │ │
│ │obţinerea certificatului │ │ │ │
│4 │de capacitate de marinar │CCMAR │584 │3.093 │
│ │(inclusiv cursurile │ │ │ │
│ │obligatorii IMO) │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│D. Cursuri obligatorii pentru │ │ │ │
│personalul maritim-portuar │ │ │ │
├────┬──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Curs de specializare │ │ │ │
│1 │pentru obţinerea │CSCMP │64 │1.125 │
│ │brevetului de căpitan │ │ │ │
│ │maritim-portuar │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Specializare pentru │ │ │ │
│2 │obţinerea certificatului │CSSMMP │80 │2.400 │
│ │de capacitate de şef │ │ │ │
│ │mecanic maritim-portuar │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Curs de specializare │ │ │ │
│ │pentru obţinerea │ │ │ │
│3 │brevetului de ofiţer │CSOEMP │120 │2.773 │
│ │electrician │ │ │ │
│ │maritim-portuar │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│E. Cursuri obligatorii pentru │ │ │ │
│personalul maritim-portuar cu │ │ │ │
│atribuţii specifice │ │ │ │
├────┬──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Ofiţer desemnat cu │ │ │ │
│1 │securitatea companiei │CSO │40 │1.272 │
│ │(Company security officer)│ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Curs de actualizare - │ │ │ │
│ │Ofiţer desemnat cu │ │ │ │
│2 │securitatea companiei │UC-CSO │16 │505 │
│ │(Updating course for │ │ │ │
│ │Company security officer) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Ofiţer desemnat cu │ │ │ │
│3 │securitatea facilităţii │PFSO │40 │1.293 │
│ │portuare (Port facility │ │ │ │
│ │security officer) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Curs de actualizare - │ │ │ │
│ │Ofiţer desemnat cu │ │ │ │
│4 │securitatea facilităţii │UC-PFSO │16 │526 │
│ │portuare (Updating course │ │ │ │
│ │for Port facility security│ │ │ │
│ │officer) │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│F. Cursuri obligatorii pentru │ │ │ │
│piloţii maritimi, alţii decât │ │ │ │
│piloţii de mare largă │ │ │ │
├────┬──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│1 │Curs de specializare pilot│CSPMA │80 │2.347 │
│ │maritim aspirant │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Reconfirmare brevete │ │ │ │
│2 │piloţi maritimi I/II │RBPM-CMM │24 │648 │
│ │pentru porturile maritime │ │ │ │
│ │Constanţa, Mangalia, Midia│ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Curs de specializare pilot│ │ │ │
│3 │maritim aspirant pentru │CSPMA-CDMN │40 │1.145 │
│ │Canalul Dunăre - Marea │ │ │ │
│ │Neagră │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Reconfirmare brevete │ │ │ │
│4 │piloţi maritimi I/II │RBPM-CDMN │24 │643 │
│ │pentru Canalul Dunăre - │ │ │ │
│ │Marea Neagră │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Program de specializare │ │ │ │
│5 │pilot maritim aspirant │PSPMA │48 │1.511 │
│ │pentru sectorul rada │ │ │ │
│ │Sulina - km 175 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Program de reconfirmare │ │ │ │
│6 │brevete pilot maritim I/II│PPM-R │32 │883 │
│ │pentru sectorul rada │ │ │ │
│ │Sulina - km 175 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Efectuarea manevrei navei │ │ │ │
│ │cu ajutorul simulatorului │ │ │ │
│7 │- iniţial (Ship Handling │SHMS-I │40 │2.225 │
│ │and Maneuvering Simulation│ │ │ │
│ │- Initial) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Efectuarea manevrei navei │ │ │ │
│ │cu ajutorul simulatorului │ │ │ │
│8 │- actualizare (Ship │SHMS-A │24 │1.496 │
│ │Handling and Maneuvering │ │ │ │
│ │Simulation - Refresh) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Managementul activităţii │ │ │ │
│ │şi resurselor echipei de │ │ │ │
│9 │cart în comandă (Bridge │BTRM-I │40 │1.521 │
│ │team and resource │ │ │ │
│ │management course) - │ │ │ │
│ │iniţial │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Managementul activităţii │ │ │ │
│ │şi resurselor echipei de │ │ │ │
│10 │cart în comandă (Bridge │BTRM-A │24 │916 │
│ │team and resource │ │ │ │
│ │management course) - │ │ │ │
│ │actualizare │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Evaluarea competenţelor pe│ │ │ │
│ │simulator - personal │ │ │ │
│11 │piloţi maritimi, alţii │ECSPPM │16 │730 │
│ │decât piloţii de mare │ │ │ │
│ │largă │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│G. Cursuri obligatorii pentru │ │ │ │
│conducătorii de ambarcaţiuni de│ │ │ │
│agrement │ │ │ │
├────┬──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Program de specializare │ │ │ │
│ │pentru obţinerea │ │ │ │
│1 │certificatului de │PSCAA │40 │2.111 │
│ │conducător ambarcaţiune │ │ │ │
│ │agrement clasa B │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Curs de pregătire pentru │ │ │ │
│ │obţinerea certificatului │ │ │ │
│2 │de conducător de │CPCCAA-A │32 │1.905 │
│ │ambarcaţiune de agrement │ │ │ │
│ │clasa A │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Curs de pregătire pentru │ │ │ │
│ │obţinerea certificatului │ │ │ │
│3 │de conducător de │CPCCAA-B │24 │1.680 │
│ │ambarcaţiune de agrement │ │ │ │
│ │clasa B │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Curs de specializare │ │ │ │
│4 │Manevra ambarcaţiunilor cu│SCM │32 │2.319 │
│ │vele (Sail Craft │ │ │ │
│ │Manoeuvre) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Pregătire pentru obţinere │ │ │ │
│ │Certificat internaţional │ │ │ │
│ │Conducător de ambarcaţiune│ │ │ │
│5 │agrement clasa „A“ │PCIAAA │40 │881 │
│ │(Training for obtaining │ │ │ │
│ │Pleasure Boat Driver │ │ │ │
│ │Certificate class „A“) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Pregătire pentru obţinere │ │ │ │
│ │Certificat internaţional │ │ │ │
│ │Conducător de ambarcaţiune│ │ │ │
│6 │agrement clasa „B„ │PCIAAB │32 │747 │
│ │(Training for obtaining │ │ │ │
│ │Pleasure Boat Driver │ │ │ │
│ │Certificate class „B“) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Pregătire pentru obţinere │ │ │ │
│ │Certificat internaţional │ │ │ │
│ │Conducător de ambarcaţiune│ │ │ │
│7 │agrement clasa „C“ │PCIAAC │24 │589 │
│ │(Training for obtaining │ │ │ │
│ │Pleasure Boat Driver │ │ │ │
│ │Certificate class „C“) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Pregătire pentru obţinere │ │ │ │
│ │Certificat internaţional │ │ │ │
│ │Conducător de ambarcaţiune│ │ │ │
│8 │agrement clasa „D„ │PCIAAD │24 │589 │
│ │(Training for obtaining │ │ │ │
│ │Pleasure Boat Driver │ │ │ │
│ │Certificate class „D“) │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┴────────────┴──────┴────────┤
│III. CURSURI PENTRU PERSONALUL NAVIGANT PENTRU NAVELE DE │
│NAVIGAŢIE INTERIOARĂ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│CURSURI OBLIGATORII PERSONAL NAVIGANT FLUVIAL - conform │
│Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi │
│turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de │
│instruire, confirmarea competiţiei şi eliberarea │
│documentelor de atestare a personalului navigant pentru │
│navele de navigaţie interioară care arborează pavilion │
│român, cu modificările şi completările ulterioare │
├───────────────────────────────┬────────────┬──────┬────────┤
│CURSURI INIŢIAL │ │ │ │
├────┬──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Specializare „Utilizator │ │ │ │
│1 │radar pe căile navigabile │PSIUR │56 │2.037 │
│ │interioare“ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Specializare „Operator │ │ │ │
│ │radiotelefonist în │ │ │ │
│2 │serviciul radiotelefonic │PSORAD-I │80 │2.794 │
│ │pe căile navigabile“ - │ │ │ │
│ │iniţial │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Specializare „Prevenirea │ │ │ │
│3 │şi combaterea poluării │PSPPAI-I │40 │1.364 │
│ │apelor interioare │ │ │ │
│ │navigabile“ - iniţial │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Pregătire generală şi │ │ │ │
│ │specializare în │ │ │ │
│4 │„Transportul mărfurilor │PSIMTMP-I │56 │2.620 │
│ │periculoase pe căile │ │ │ │
│ │navigabile interioare“ - │ │ │ │
│ │iniţial │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│5 │Pregătire specială pentru │CPSTP │40 │1.485 │
│ │„Transport pasageri“ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Formare expert în │ │ │ │
│6 │navigaţia cu pasageri - │PFENP-I │40 │1.660 │
│ │iniţial │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Program de specializare │ │ │ │
│7 │„Acordarea primului ajutor│PSPAM-I │24 │522 │
│ │medical“ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Program de specializare │ │ │ │
│8 │„Utilizare aparat de │PSUAR-I │32 │661 │
│ │respirat“ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Calificare pentru │ │ │ │
│9 │obţinerea brevetului de │PCMF │560 │8.150 │
│ │mecanic fluvial │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Program de formare │ │ │ │
│10 │profesională a │PFPOT │120 │2.172 │
│ │operatorilor de transport │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Specializare „Consilier de│ │ │ │
│ │siguranţă pentru │ │ │ │
│11 │transportul pe căile │PSCSTMP-I │136 │5.551 │
│ │navigabile interioare al │ │ │ │
│ │mărfurilor periculoase“ - │ │ │ │
│ │iniţial │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│12 │Program calificare marinar│PCM │920 │8.854 │
│ │fluvial │ │ │ │
├────┴──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│CURSURI DE ACTUALIZARE │ │ │ │
├────┬──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Specializare „Operator │ │ │ │
│ │radiotelefonist în │ │ │ │
│1 │serviciul radiotelefonic │PSORAD-A │40 │1.376 │
│ │pe căile navigabile“ - │ │ │ │
│ │actualizare │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Specializare „Prevenirea │ │ │ │
│2 │şi combaterea poluării │PSPPAI-A │32 │1.104 │
│ │apelor interioare │ │ │ │
│ │navigabile“ - actualizare │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Pregătire generală şi │ │ │ │
│ │specializare în │ │ │ │
│3 │„Transportul mărfurilor │PSIMTMP-A │40 │1.666 │
│ │periculoase pe căile │ │ │ │
│ │navigabile interioare“ - │ │ │ │
│ │actualizare │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Formare expert în │ │ │ │
│4 │navigaţia cu pasageri - │PFENP-A │16 │764 │
│ │actualizare │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Program de specializare │ │ │ │
│5 │„Acordarea primului ajutor│PSPAM-A │8 │211 │
│ │medical“ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Program de specializare │ │ │ │
│6 │„Utilizare aparat de │PSUAR-A │16 │406 │
│ │respirat“ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Specializare „Consilier de│ │ │ │
│ │siguranţă pentru │ │ │ │
│7 │transportul pe căile │PSCSTMP-A │70 │2.857 │
│ │navigabile interioare al │ │ │ │
│ │mărfurilor periculoase“ - │ │ │ │
│ │actualizare │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │Specializare „Stabilitatea│ │ │ │
│8 │navelor de transport │PSSNTMP │16 │604 │
│ │mărfuri periculoase pe ape│ │ │ │
│ │interioare“ │ │ │ │
└────┴──────────────────────────┴────────────┴──────┴────────┘

    NOTĂ:
    Grila de reducere este aplicabilă tarifelor cursurilor obligatorii, astfel:

┌─────────────────────┬────────────────┐
│Număr cursanţi │Marja de │
│înscrişi │reducere │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Între 20 - 100 │5% │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Între 101 - 200 │10% │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Peste 201 │15% │
└─────────────────────┴────────────────┘


    Conform clauzelor contractuale, reducerile se acordă la începutul anului, în funcţie de numărul de cursanţi înscrişi în anul anterior. Această grilă de reducere reglementează aplicarea tarifelor diferenţiate începând cu minimum 20 de cursanţi înscrişi în decursul anului anterior, doar în condiţiile în care plata contravalorii cursurilor a fost achitată.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016