Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.381 din 17 august 2020  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.381 din 17 august 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 759 din 20 august 2020
    Având în vedere prevederile art. 4 alin. (9) şi (10), precum şi ale art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora,
    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 9 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5^2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5^2
    (1) Modelul autorizaţiei de funcţionare emise unităţilor emitente de vouchere de vacanţă, de tichete sociale pentru grădiniţă, precum şi de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde este prevăzut în anexa nr. 13."

    2. La articolul 5^2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific va aloca fiecărei autorizaţii de funcţionare un cod de autorizare, ţinând un registru special în acest sens, şi va avea următoarea configuraţie:
    RO 123 XX 00000, unde:
    - RO reprezintă codul ISO al ţării;
    – 123 reprezintă o secvenţă numerică de 3 caractere pentru identificarea unităţii emitente;
    – XX - secvenţă ce reprezintă tipul activităţii autorizate, respectiv: VH - vouchere de vacanţă pe suport hârtie, VE - vouchere de vacanţă pe suport electronic, TG - tichete sociale pentru grădiniţă, MC - tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde;
    – 00000 reprezintă o secvenţă de 5 caractere pentru identificarea numărului de autorizaţii alocate unei unităţi emitente."

    3. Articolul 5^4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5^4
    În vederea verificării îndeplinirii condiţiei prevăzute în anexa nr. 12 pct. 7, în anexa nr. 14 pct. 4, respectiv în anexa nr. 15 pct. 5 se solicită organului fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală certificatul de atestare fiscală al unităţii emitente, din care să rezulte că nu înregistrează obligaţii fiscale restante existente în evidenţele fiscale, de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific. Solicitarea eliberării certificatului de atestare fiscală, precum şi transmiterea acestuia se pot efectua şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform procedurii pentru solicitarea certificatului de atestare fiscală, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător în funcţie de tipul de activitate pentru care se solicită autorizaţie, respectiv pentru activitatea de emitere de vouchere de vacanţă, de tichete sociale pentru grădiniţă, precum şi de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde."

    4. Articolul 5^6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5^6
    În vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute în anexa nr. 12 pct. 1-3, în anexa nr. 14 pct. 1 şi 2, respectiv în anexa nr. 15 pct. 1-3 se solicită prin serviciul ONRC - Recom ONLINE certificatul constatator din care să rezulte capitalul social sau de dotare, după caz, subscris şi vărsat, asociaţii, obiectul de activitate (operaţiuni care privesc emiterea şi gestionarea tichetelor cod CAEN 1812 şi/sau cod CAEN 6612) şi administratorii, de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific."

    5. Articolul 5^7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5^7
    În vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute în anexa nr. 12 pct. 4 lit. c), pct. 5 lit. c), în anexa nr. 14 pct. 3 lit. c), respectiv în anexa nr. 15 pct. 4 lit. c) în cazul în care spaţiul distinct este asigurat prin furnizor, şi nu direct de către unitatea emitentă, în contractele încheiate între operatorii economici care solicită autorizarea ca unitate emitentă de tichete şi operatorii economici care furnizează spaţiul este obligatorie existenţa unei clauze exprese care prevede permiterea accesului echipei de specialişti prevăzute de prezentul ordin în spaţiul respectiv."

    6. Articolul 5^8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5^8
    Verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute în anexa nr. 12 pct. 7^1, în anexa nr. 14 pct. 5, respectiv în anexa nr. 15 pct. 6, se face de către persoana desemnată din cadrul direcţiei de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific, în baza accesului direct la informaţiile privind cazierul fiscal al operatorului economic, administratorului/directorului economic şi/sau financiar al acestuia, cuprinse în cazierul fiscal naţional gestionat de Ministerul Finanţelor Publice, prin intermediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform legislaţiei în vigoare."

    7. După articolul 5^8 se introduc trei noi articole, articolele 5^9-5^11, cu următorul cuprins:
    "ART. 5^9
    Se aprobă Criteriile de autorizare a funcţionării unităţilor emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, prevăzute în anexa nr. 15.
    ART. 5^10
    Unitatea care solicită autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde este obligată să dovedească în termen de maximum 15 zile de la data la care i-a fost atribuit de către Ministerul Fondurilor Europene contractul de achiziţie publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, sub sancţiunea retragerii autorizaţiei, îndeplinirea condiţiei prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 15. Dispoziţiile pct. 3 din anexa nr. 15 se aplică în mod corespunzător.
    ART. 5^11
    În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 5^10, unitatea emitentă transmite o notificare direcţiei de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific."

    8. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezentul ordin."

    9. În anexa nr. 2, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Autorizarea funcţionării unităţilor emitente de vouchere de vacanţă, a unităţilor emitente de tichete sociale pentru grădiniţă, precum şi a unităţilor emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, denumite în continuare operatori, se realizează prin intermediul Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice, denumită în continuare comisie, structură interdepartamentală care îşi desfăşoară activitatea la sediul Ministerului Finanţelor Publice."

    10. În anexa nr. 2 articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Deciziile comisiei sunt obligatorii pentru toţi operatorii economici din domeniile cu reglementări specifice - operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de vouchere de vacanţă, operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de tichete sociale pentru grădiniţă, precum şi operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde."

    11. În anexa nr. 12 punctul 18 litera f), liniuţa a patra se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " un reprezentant al Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;"

    12. În anexa nr. 14 punctul 13 litera f), liniuţa a patra se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " un reprezentant al Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;"

    13. După anexa nr. 14 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 15, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 17 august 2020.
    Nr. 2.381.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 15 la Ordinul 2.007/2008)
    CRITERIILE
    de autorizare a funcţionării unităţilor emitente
    de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde
    În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (9) şi (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, unităţile emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde sunt obligate să solicite autorizaţie de funcţionare, care se acordă de către Ministerul Finanţelor Publice, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii:
    1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde trebuie să dovedească faptul că funcţionează legal pe teritoriul României şi că în actul de înfiinţare au prevăzut la obiectul de activitate operaţiuni privind emiterea şi gestionarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, având cod CAEN 6612 - „Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare“.
    2. Capitalul social sau de dotare, după caz, subscris şi vărsat de către unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puţin cinci sute de mii euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înfiinţării societăţii sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la oficiul registrului comerţului sau în actul constitutiv, după caz.
    La data solicitării autorizaţiei de funcţionare, administratorul societăţii depune o declaraţie pe propria răspundere, prin care se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Fondurilor Europene a contractului de achiziţie publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, să transmită către direcţia de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific o notificare însoţită de documentele din care reiese că societatea îndeplineşte criteriul prevăzut la acest punct.

    3. Pentru unităţile solicitante care deţin autorizaţie de funcţionare pentru emiterea unuia sau mai multor tipuri de bilete de valoare şi/sau tichet social, după caz, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare, şi respectiv de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, condiţia de existenţă a unei valori minime a capitalului social sau de dotare, după caz, subscris şi vărsat prevăzută la pct. 2 se aplică cumulativ cu nivelul minim prevăzut pentru unităţile emitente de tichete de masă, tichete cadou şi tichete de creşă, tichete culturale, vouchere de vacanţă şi respectiv tichete sociale pentru grădiniţă, după caz.
    La data solicitării autorizaţiei de funcţionare, administratorul societăţii depune o declaraţie pe propria răspundere, prin care se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Fondurilor Europene a contractului de achiziţie publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, să transmită către direcţia de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific o notificare însoţită de documentele din care reiese că societatea îndeplineşte criteriul prevăzut la acest punct.

    4. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează:
    a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă şi/sau de furnizorii acesteia, şi dotarea cu echipament software şi alte echipamente, deţinute sau utilizate de către unitatea emitentă şi/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora;
    b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, cu particularităţi distincte minime care să nu permită falsificarea acestora (bandă magnetică pentru utilizarea securizată sau hologramă dedicată);
    c) existenţa spaţiilor distincte, necesare emiterii, depozitării, ambalării suporturilor electronice ale tichetelor sociale pentru mese calde. Activitatea în aceste spaţii trebuie să se desfăşoare de către personalul autorizat în condiţiile de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare (cel puţin mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de emitere şi de depozitare, mijloace tehnice de siguranţă, sisteme de alarmă);
    d) existenţa unei platforme proprii sau a unei confirmări de parteneriat/relaţii contractuale cu organizaţia care administrează scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizaţii specializate, după caz, utilizate în emiterea, decontarea şi gestionarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde;
    e) asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde către destinatarii finali prin alimentarea suportului electronic;
    f) asigurarea, direct sau prin furnizori, a sistemelor, funcţionalităţilor şi mecanismelor financiare necesare decontării tranzacţiilor efectuate cu tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde la unităţile afiliate;
    g) mijloacele de transport speciale şi asigurarea protecţiei transportului suporturilor electronice ale tichetelor sociale pentru mese calde, pentru situaţiile în care se transportă şi suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea tichetelor sociale pentru mese calde.

    5. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde nu pot fi autorizate în situaţia în care înregistrează obligaţii restante la bugetul general consolidat, aşa cum acestea sunt definite de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    6. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde nu pot fi autorizate în situaţia în care acestea/ administratorul/directorul economic şi/sau financiar înregistrează fapte în cazierul fiscal.
    7. Autorizaţia de funcţionare se eliberează pe o perioadă de 2 ani. Unităţile emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde vor solicita reautorizarea cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizaţiei de funcţionare.
    8. În situaţia în care o unitate deţine autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde pentru o locaţie şi solicită, în cadrul termenului de valabilitate a autorizaţiei, completarea acesteia cu alte locaţii, va depune la organul emitent o cerere de autorizare suplimentară, însoţită de documentele prevăzute la pct. 15, fiind necesar să facă şi dovada îndeplinirii ansamblului de măsuri de securitate prevăzute la pct. 4.
    9. În situaţia prevăzută la pct. 8, comisia va emite o autorizaţie de completare care va avea acelaşi termen de valabilitate cu autorizaţia iniţială şi pe care se va înscrie, sub sintagma „Autorizaţie de funcţionare“, cuvântul „completare“.
    10. Unităţile care îşi schimbă sediul social sau denumirea ori renunţă la un punct de lucru au obligaţia de a solicita modificarea autorizaţiei de funcţionare în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării. Comisia va emite o nouă autorizaţie de funcţionare care va avea acelaşi termen de valabilitate cu autorizaţia iniţială şi pe care se va înscrie, sub sintagma „Autorizaţie de funcţionare“, cuvântul „modificare“.
    11. Unităţile emitente care externalizează ansamblul de măsuri de securitate care garantează buna funcţionare a sistemului tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde şi care, în perioada de valabilitate a autorizaţiei, schimbă oricare dintre furnizorii de servicii notifică acest lucru direcţiei de specialitate cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la data încheierii noului contract de prestări servicii. Prevederile pct. 12 se aplică în mod corespunzător.
    12. Constatarea abaterilor se face de către organele cu atribuţii de control din cadrul Ministerul Finanţelor Publice sau de către echipa de specialişti prevăzută la pct. 15 lit. g), care informează de îndată comisia în vederea suspendării autorizaţiei de funcţionare sau retragerii acesteia, după caz.
    13. Comisia poate dispune ridicarea sancţiunii de suspendare a activităţii dacă unitatea emitentă în cauză face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancţiunii. Constatarea remedierii se efectuează de către echipa de specialişti prevăzută la pct. 15 lit. g).
    14. În situaţia în care, la data expirării termenului de suspendare, unitatea emitentă nu face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancţiunii, comisia dispune retragerea autorizaţiei de funcţionare. Retragerea autorizaţiei de funcţionare îşi produce efectele de la data comunicării deciziei.
    15. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare depun la direcţia de specialitate dosarul de autorizare, cu următorul conţinut:
    a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde;
    b) copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare;
    c) documentul emis de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis la Trezoreria Statului:
    c1) un cont distinct disponibil cu afectaţiune specială, în care unitatea emitentă încasează sumele reprezentând valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde şi respectiv din care virează sumele încasate în conturile sau subconturile deschise la instituţii de credit;
    c2) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care încasează sumele reprezentând costul emiterii suportului electronic;

    d) adeverinţa emisă de către unitatea bancară sau de entitatea însăşi în cazul instituţiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau subcont de plăţi distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde;
    e) angajamentul unităţii emitente, conform căruia prin contul sau subcontul de plăţi distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepţia viramentului bancar;
    f) cazierul judiciar al administratorului/administratorilor şi al directorului economic şi/sau financiar, însoţit de declaraţia pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcţie în cadrul societăţii;
    g) nota de constatare, care conţine propunerea de acordare sau neacordare a autorizaţiei de funcţionare din perspectiva respectării cerinţelor prevăzute la pct. 1 şi 4, întocmită de o echipă de specialişti, compusă din:
    - un reprezentant al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;
    – un reprezentant al Direcţiei de legislaţie şi reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;
    – un reprezentant al Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;
    – un reprezentant al Direcţiei generale coordonare inspecţie fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
    – un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului;
    – un reprezentant al Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională“ - S.A.
    Nota de constatare va fi semnată de ambele părţi;

    h) o declaraţie pe propria răspundere a administratorului societăţii, prin care acesta se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Fondurilor Europene a contractului de achiziţie publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, să transmită către direcţia de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific o notificare însoţită de documentele din care reiese că societatea îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct. 2 şi 3.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016