Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 237 din 18 decembrie 2019  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 422/2011 privind normele tehnice de siguranţă pentru navele maritime de pasageri    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 237 din 18 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 422/2011 privind normele tehnice de siguranţă pentru navele maritime de pasageri

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1 din 6 ianuarie 2020
    Având în vedere Referatul Direcţiei transport naval nr. 43.934/2080 din 14.11.2019 de aprobare a Ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 422/2011 privind normele tehnice de siguranţă pentru navele maritime de pasageri,
    luând în considerare prevederile art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, precum şi ale art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
    în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,
    ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 422/2011 privind normele tehnice de siguranţă pentru navele maritime de pasageri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 şi 503 bis din 14 iulie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, literele c), d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) Codul privind stabilitatea intactă - «Codul privind stabilitatea intactă pentru toate tipurile de nave care fac obiectul reglementărilor OMI (Codul IS)» adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI) prin Rezoluţia A.749(18) din 4 noiembrie 1993 sau «Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă» cuprins în Rezoluţia MSC.267(85) a Comitetului Securităţii Maritime din 4 decembrie 2008, intrat în vigoare în condiţiile legii şi publicat prin Ordinul ministrului transportului şi infrastructurii nr. 675/2010 pentru publicarea acceptării Codului internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.267(85) a Comitetului Securităţii Maritime din 4 decembrie 2008, în versiunea sa actualizată;
d) convenţii internaţionale - următoarele convenţii, inclusiv protocoalele şi modificările la acestea, în versiunile lor actualizate:
    (i) Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979; şi
    (ii) Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare (LL), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1971;
    (...)
f) înălţimea etravei - înălţimea la prova definită în regula 39 din Convenţia LL;"

    2. La articolul 2, litera h) se abrogă.
    3. La articolul 2 litera l), punctul (ii) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(ii) viteza maximă a acestora, astfel cum este definită în regula 1.4.30 din Codul pentru navele de mare viteză din 1994 şi în regula 1.4.38 din Codul pentru navele de mare viteză din 2000, este mai mică de 20 de noduri;"

    4. La articolul 2, literele q), s), ş), litera v) prima teză şi litera w) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "q) organizaţie recunoscută - o organizaţie recunoscută în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor;
    (...)
s) persoane cu mobilitate redusă - persoane care au o anumită dificultate în utilizarea transportului public, inclusiv persoanele vârstnice, persoanele cu handicap, persoanele cu deficienţe senzoriale şi utilizatorii de scaune cu rotile, femeile însărcinate şi persoanele care însoţesc copii mici;
ş) statul portului - un stat membru al Uniunii Europene (UE) din sau către portul ori porturile căruia o navă sau o ambarcaţiune care arborează un alt pavilion decât cel al respectivului stat membru efectuează voiaje interne;
    (...)
v) zonă maritimă - orice zonă maritimă sau rută maritimă stabilită în conformitate cu art. 4. (...);
w) zonă portuară - o zonă, alta decât o zonă maritimă instituită în temeiul art. 4, definită de statele membre ale UE în a căror jurisdicţie se află, care se extinde până la cele mai îndepărtate instalaţii portuare permanente care fac parte integrantă din sistemul portuar sau până la limitele definite de caracteristici geografice naturale care protejează un estuar sau o zonă adăpostită similară;"

    5. La articolul 2, după litera w) se introduc nouă noi litere, literele x)-z) şi aa)-ff), cu următorul cuprins:
    "x) velier - o navă propulsată cu vele, chiar dacă este dotată cu propulsie mecanică pentru scopuri auxiliare şi de urgenţă;
y) material echivalent - aliaj din aluminiu sau orice alt material incombustibil care, prin el însuşi sau datorită izolării prevăzute, menţine proprietăţile structurale şi de integritate echivalente oţelului la sfârşitul expunerii aplicabile la încercarea standard la foc;
z) încercare standard la foc - o încercare în care eşantioane de pereţi etanşi sau de punţi relevante sunt expuse într-un cuptor de încercare la temperaturi care corespund aproximativ curbei standard de temperatură-timp, în conformitate cu metoda de încercare specificată în Codul internaţional din 2010 pentru aplicarea metodelor de încercare la foc, cuprins în Rezoluţia MSC.307(88) a OMI din 3 decembrie 2010, intrat în vigoare în condiţiile legii şi publicat prin Ordinul ministrului transportului şi infrastructurii nr. 1.112/2012 privind publicarea acceptării Codului internaţional din 2010 pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul FTP 2010), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.307(88) a Comitetului de Siguranţă Maritimă din 3 decembrie 2010, în versiunea sa actualizată;
aa) navă tradiţională - orice tip de navă de pasageri istorică concepută înainte de 1965, precum şi copiile acestora, construite cu precădere din materiale originale, inclusiv cele concepute să încurajeze şi să promoveze meseriile şi navigaţia tradiţionale, care împreună reprezintă monumente culturale vii, operate conform principiilor navigaţiei şi tehnicii tradiţionale;
bb) iaht de agrement sau ambarcaţiune de agrement - o navă neangajată în activităţi comerciale, indiferent de modul său de propulsie;
cc) navă de serviciu - o ambarcaţiune transportată la bordul unei nave, utilizată pentru transferul unui număr de peste 12 pasageri de la o navă de pasageri staţionară la ţărm şi retur;
dd) navă de servicii în larg - o navă utilizată pentru transportul confortabil al personalului industrial care nu desfăşoară la bord lucrări esenţiale pentru activitatea navei;
ee) ambarcaţiune de servicii în larg - o ambarcaţiune utilizată pentru transportul confortabil al personalului industrial care nu desfăşoară la bord lucrări esenţiale pentru activitatea ambarcaţiunii;
ff) reparaţii, modificări şi transformări de importanţă majoră - oricare dintre următoarele:
    (i) orice schimbare care modifică substanţial dimensiunile unei nave, de exemplu lungirea prin adăugarea unui nou corp central;
    (ii) orice schimbare care modifică substanţial capacitatea de transport de pasageri a unei nave, de exemplu transformarea punţii pentru vehicule în spaţiu de cazare pentru pasageri;
    (iii) orice schimbare care modifică substanţial durata de exploatare a unei nave, de exemplu renovarea spaţiului de cazare pentru pasageri pe o punte întreagă;
    (iv) orice conversie a oricărui tip de navă în navă de pasageri."

    6. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Domeniul de aplicare
    (1) Prezentul ordin se aplică următoarelor nave şi ambarcaţiuni de pasageri, care arborează pavilionul român, atunci când sunt angajate în voiaje interne:
    a) navelor de pasageri noi sau celor existente, având o lungime mai mare sau egală cu 24 de metri;
    b) navelor de pasageri de mare viteză.
    ANR efectuează controlul statului portului la navele de pasageri şi navele de pasageri de mare viteză care arborează pavilionul unui stat care nu este stat membru al UE şi se asigură că sunt respectate integral cerinţele prezentului ordin, înainte de a se putea angaja în voiajuri interne.
    (2) Prezentul ordin nu se aplică:
    a) navelor de pasageri care sunt:
    (i) nave de război sau nave destinate transportului de trupe;
    (ii) veliere;
    (iii) nave care nu sunt propulsate prin mijloace mecanice;
    (iv) nave construite dintr-un alt material decât oţelul sau alt material echivalent şi nereglementate de standardele aplicabile navelor de mare viteză [Rezoluţia MSC 36(63) sau MSC.97(73)] sau navelor cu sustentaţie dinamică [Rezoluţia A.373(X)];
    (v) nave de lemn de construcţie primitivă;
    (vi) nave tradiţionale;
    (vii) iahturi de agrement;
    (viii) nave care navighează exclusiv în zone portuare;
    (ix) nave de servicii în larg sau
    (x) nave de serviciu;
    b) navelor de pasageri de mare viteză care sunt:
    (i) ambarcaţiuni de război sau destinate transportului de trupe;
    (ii) ambarcaţiuni de agrement;
    (iii) ambarcaţiuni care navighează exclusiv în zone portuare sau
    (iv) ambarcaţiuni de servicii în larg"

    7. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Clasificarea zonelor maritime şi a claselor de nave de pasageri
    (1) Zonele maritime se împart în următoarele categorii:

┌─────┬────────────────────────────────┐
│«Zona│înseamnă o zonă maritimă în │
│A» │afara zonelor B, C şi D. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │înseamnă o zonă maritimă ale │
│ │cărei coordonate geografice nu │
│«Zona│depăşesc, în niciun punct, 20 de│
│B» │mile de la linia ţărmului, │
│ │corespunzătoare înălţimii medii │
│ │a fluxului, dar care se află în │
│ │afara zonelor C şi D. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │înseamnă o zonă maritimă ale │
│ │cărei coordonate geografice nu │
│ │depăşesc, în niciun punct, 5 │
│ │mile de la linia ţărmului, │
│ │corespunzătoare înălţimii medii │
│ │a fluxului, dar în afara zonei │
│ │maritime D, dacă există. În │
│«Zona│plus, probabilitatea ca │
│C» │înălţimea semnificativă a │
│ │valului să depăşească 2,5 metri │
│ │este mai mică de 10% într-o │
│ │perioadă de un an, în cazul │
│ │operării pe tot parcursul │
│ │anului, sau într-o perioadă │
│ │specifică, în cazul operării │
│ │sezoniere, precum operarea pe │
│ │perioada verii. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │înseamnă o zonă maritimă ale │
│ │cărei coordonate geografice nu │
│ │depăşesc, în niciun punct, 3 │
│ │mile de la linia ţărmului, │
│ │corespunzătoare înălţimii medii │
│ │a fluxului. │
│ │În plus, probabilitatea ca │
│«Zona│înălţimea semnificativă a │
│D» │valului să depăşească 1,5 metri │
│ │este mai mică de 10% într-o │
│ │perioadă de un an, în cazul │
│ │operării pe tot parcursul │
│ │anului, sau într-o perioadă │
│ │specifică, în cazul operării │
│ │sezoniere, precum operarea pe │
│ │perioada verii. │
└─────┴────────────────────────────────┘


    (2) ANR solicită Direcţiei hidrografice maritime din cadrul Ministerului Apărării Naţionale:
    a) să stabilească şi să actualizeze, atunci când este necesar, o listă conţinând zonele maritime aflate sub jurisdicţia României;
    b) să stabilească marginea interioară a zonei maritime celei mai apropiate de linia ţărmului său.
    (3) ANR trebuie:
    a) să publice lista prevăzută la alin. (2) lit. a) într-o bază de date publică disponibilă pe pagina internet a ANR;
    b) să informeze Comisia Europeană cu privire la locul în care sunt publicate aceste informaţii şi atunci când se aduc modificări listei.
    (4) Navele de pasageri se împart în următoarele clase, în funcţie de zona maritimă în care pot opera:

┌──────┬───────────────────────────────┐
│«Clasa│înseamnă o navă de pasageri │
│A» │angajată în voiaje interne în │
│ │zonele A, B, C şi D. │
├──────┼───────────────────────────────┤
│«Clasa│înseamnă o navă de pasageri │
│B» │angajată în voiaje interne în │
│ │zonele B, C şi D. │
├──────┼───────────────────────────────┤
│«Clasa│înseamnă o navă de pasageri │
│C» │angajată în voiaje interne în │
│ │zonele C şi D. │
├──────┼───────────────────────────────┤
│«Clasa│înseamnă o navă de pasageri │
│D» │angajată în voiaje interne în │
│ │zona D. │
└──────┴───────────────────────────────┘


    (5) În ceea ce priveşte navele de pasageri de mare viteză, se aplică categoriile definite la cap. 1 pct. 1.4.10 şi 1.4.11 din Codul navelor de mare viteză din 1994 sau la cap. 1 pct. 1.4.12 şi 1.4.13 din Codul navelor de mare viteză din 2000."

    8. La articolul 5 alineatul (2), a doua teză se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ANR recunoaşte certificatul de siguranţă pentru navele de mare viteză şi permisul de funcţionare emise de un alt stat membru al UE, în cazul navelor de mare viteză angajate în voiaje interne, sau certificatul de siguranţă pentru navele de pasageri menţionat la art. 12, emis de un alt stat membru al UE, în cazul navelor de pasageri angajate în voiaje interne."

    9. La articolul 5, alineatul (3) se abrogă.
    10. La articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Echipamentele maritime care respectă cerinţele stabilite în temeiul Directivei 2014/90/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 2014 privind echipamentele maritime şi de abrogare a Directivei 96/98/CE a Consiliului sunt considerate a fi în conformitate cu cerinţele prezentului ordin."

    11. La articolul 6 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) construcţia şi întreţinerea corpului navei, a maşinilor principale şi auxiliare, a instalaţiilor electrice şi de automatizare respectă standardele specificate în vederea clasificării pe baza normelor unei organizaţii recunoscute sau a unor norme echivalente aplicate de o administraţie în conformitate cu art. 11 alin. (2) din Directiva 2009/15/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor, precum şi pentru activităţile în domeniu ale administraţiilor maritime;"

    12. La articolul 6, litera c) a alineatului (1) şi punctul (ii) al literei b) din alineatul (2) se abrogă.
    13. La articolul 6 alineatul (2) litera b), punctul (iii) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(iii) fără a se ţine seama de pct. (i), navele noi de pasageri din clasa D sunt scutite de cerinţa referitoare la înălţimea minimă a etravei prevăzută în Convenţia LL;"

    14. La articolul 6 alineatul (3), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) navele de pasageri existente din clasele C şi D trebuie să corespundă cerinţelor specifice relevante ale prezentului ordin, iar pentru aspectele care nu sunt reglementate de aceste cerinţe, trebuie respectate normele administraţiei statului de pavilion; aceste norme asigură un nivel de siguranţă echivalent cu cel din cap. II-1 şi II-2 din anexa nr. 1, luând în considerare şi condiţiile locale de exploatare specifice zonelor maritime în care sunt autorizate să opereze aceste nave. Înainte ca navele de pasageri existente din clasele C şi D, care arborează pavilionul român, să poată fi angajate în voiaje interne regulate într-un alt stat membru al UE, ANR trebuie să obţină acordul statului portului privind normele în cauză;
d) dacă consideră că normele impuse de administraţia statului portului în temeiul lit. c) de la prezentul alineat nu sunt rezonabile, ANR informează de îndată Comisia cu privire la aceasta."

    15. La articolul 6 alineatul (3), literele e) şi f) se abrogă.
    16. La articolul 6 alineatul (4) litera a), punctul (iii) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(iii) respectă în totalitate cerinţele din Codul de siguranţă al ambarcaţiunilor cu forţă portantă dinamică (Codul DSC) adoptat de Adunarea OMI prin Rezoluţia A.373(X), în versiunea sa actualizată;"

    17. La articolul 6 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) construcţia şi întreţinerea navelor de pasageri de mare viteză şi a echipamentelor acestora respectă normele de clasificare a navelor de pasageri de mare viteză ale unei organizaţii recunoscute sau normele echivalente utilizate de o administraţie, în conformitate cu art. 11 alin. (2) din Directiva 2009/15/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009."

    18. La articolul 6, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
    "(5) În ceea ce priveşte reparaţiile, modificările şi transformările de importanţă majoră, precum şi echiparea şi dotarea aferente navelor noi şi existente, acestea se conformează cerinţelor referitoare la navele noi prevăzute la alin. (2) lit. a); modificările aduse unei nave care au ca unic scop realizarea unui standard superior de supravieţuire nu sunt considerate modificări majore.
(6) Navele construite din materiale echivalente înainte de 20 decembrie 2017 se conformează cerinţelor prezentului ordin până la 22 decembrie 2025."

    19. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Navele de pasageri ro-ro din clasa C ale căror chile au fost puse sau care s-au aflat într-un stadiu similar de construcţie la 1 octombrie 2004 sau ulterior acestei date şi toate navele de pasageri ro-ro din clasele A şi B respectă dispoziţiile art. 6, 8 şi 9 din Directiva 2003/25/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 aprilie 2003 privind cerinţele de stabilitate pentru navele de pasageri ro-ro."

    20. La articolul 7, alineatul (2) se abrogă.
    21. La articolul 8, a doua teză a alineatului (3) şi alineatul (4) se abrogă.
    22. La articolul 9, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) ANR poate să adopte, cu respectarea procedurii prevăzute la alin. (4), măsuri care să permită echivalenţe pentru anumite cerinţe specifice ale prezentului ordin, cu condiţia ca eficacitatea acestor echivalenţe să fie cel puţin egală cu cea a acestor cerinţe.
    (...)
(4) În cazul în care ANR intenţionează să adopte măsuri în conformitate cu oricare dintre alin. (1)-(3), procedura este următoarea:
    a) ANR notifică Comisiei măsurile pe care intenţionează să le adopte, specificând suficiente detalii pentru a se confirma că nivelul de siguranţă este menţinut la un nivel corespunzător.
    b) Dacă, în termen de şase luni de la notificare, Comisia adoptă un act de punere în aplicare care cuprinde decizia sa conform căreia măsurile propuse nu se justifică, ANR trebuie să modifice sau să nu adopte măsurile propuse.
    c) Măsurile adoptate se menţionează în legislaţia naţională relevantă şi se comunică Comisiei şi celorlalte state membre ale UE.
    d) Oricare dintre aceste măsuri se aplică tuturor navelor de pasageri din aceeaşi clasă sau ambarcaţiunilor care funcţionează în aceleaşi condiţii specificate, fără discriminare legată de pavilionul, naţionalitatea sau reşedinţa operatorului navei.
    e) Măsurile menţionate la alin. (3) se aplică numai atât timp cât nava sau ambarcaţiunea funcţionează în condiţiile specificate.
    f) ANR notifică Comisiei măsurile menţionate la literele b) şi d), prin intermediul unei baze de date pe care Comisia o instituie şi o gestionează în acest scop şi la care Comisia şi statele membre au acces. Comisia pune la dispoziţie măsurile adoptate pe un site web accesibil publicului."

    23. La articolul 10 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) trimiterilor exprese la convenţiile internaţionale şi la rezoluţiile OMI menţionate la art. 2 lit. f), l), v) şi z), la art. 3 alin. (2) lit. a), la art. 6 alin. (1) lit. b) şi la art. 6 alin. (2) lit. b)"

    24. La articolul 10 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) adaptării specificaţiilor tehnice care se găsesc în modificările aduse la convenţiile internaţionale pentru navele din clasele B, C şi D şi ambarcaţiuni, luând în considerare experienţa acumulată;"

    25. La articolul 10 alineatul (2), după litera b) se introduc două noi litere, literele c) şi d), cu următorul cuprins:
    "c) simplificării şi clarificării elementelor tehnice, luând în considerare experienţa dobândită prin implementarea acestora;
d) actualizării trimiterilor la alte instrumente ale UE care se aplică navelor de pasageri pentru voiaje interne."

    26. La articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În perioada care precedă intrarea în vigoare a unui act delegat, care se adoptă de Comisie, cu cel puţin trei luni înainte de expirarea perioadei stabilite pe plan internaţional pentru acceptarea tacită a modificării aduse instrumentelor internaţionale prevăzute la art. 2 sau înainte de data prevăzută pentru intrarea în vigoare a respectivei modificări, Ministerul Transporturilor Infrastructurii şi Comunicaţiilor nu va integra modificarea respectivă în legislaţia naţională şi ANR nu va aplica modificarea instrumentului internaţional în cauză"

    27. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Fiecare navă de pasageri, care arborează pavilionul român, trebuie să facă obiectul următoarelor inspecţii efectuate de ANR:
    a) o inspecţie iniţială înainte ca nava să fie dată în exploatare;
    b) o inspecţie periodică o dată la 12 luni; şi
    c) inspecţii suplimentare, în funcţie de situaţie."

    28. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă.
    29. La articolul 12, alineatele (1), (5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Toate navele de pasageri, noi şi existente, care arborează pavilionul român, care îndeplinesc cerinţele prezentului ordin trebuie să deţină un certificat de siguranţă pentru nava de pasageri, în conformitate cu prezentul ordin. Certificatul trebuie să aibă formatul prevăzut în anexa nr. 2. Acest certificat va fi emis de ANR, după efectuarea unei inspecţii iniţiale, conform art. 11 alin. (1) lit. a).
    (...)
(5) Înainte de a emite un permis de operare pentru o navă de pasageri de mare viteză, care arborează pavilionul român şi care este angajată în voiaje interne într-un alt stat membru UE, ANR trebuie să se pună de acord cu administraţia statului portului asupra oricăror condiţii operaţionale asociate cu exploatarea navei în acel stat. ANR înscrie toate aceste condiţii în permisul de operare.
    (...)
(7) Măsurile suplimentare de siguranţă, echivalenţele şi derogările acordate navelor sau ambarcaţiunilor în temeiul art. 9 alin. (1)-(3) şi în conformitate cu acesta se înscriu în certificatul navei sau al ambarcaţiunii."

    30. La anexa nr. 1 capitolul II-2 partea A punctul 13.1 „Planuri pentru combaterea incendiului (R 20)“, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Pe toate navele trebuie să fie afişate în permanenţă planurile de ansamblu pentru ghidarea ofiţerilor navei, indicând clar pe fiecare punte posturile de comandă, secţiunile de incendiu închise de compartimentările clasa «A», secţiunile de incendiu închise de compartimentările clasa «B», împreună cu detaliile sistemelor de detectare a incendiilor şi de alarmă de incendiu, instalaţia de aspersoare, dispozitivele de stingere a incendiului, mijloacele de acces la diferitele compartimente, punţi etc. şi instalaţia de ventilaţie, inclusiv poziţia clapetelor de incendiu, poziţia organelor de comandă şi numerele de identificare ale ventilatoarelor care deservesc fiecare zonă. Detaliile menţionate anterior pot fi prezentate de asemenea într-o broşură, fiecare ofiţer primind un exemplar din aceasta, iar un alt exemplar fiind păstrat în permanenţă la bord într-un loc accesibil. Planurile şi broşurile trebuie actualizate, toate modificările fiind înregistrate în acestea cât mai curând posibil. Descrierile din respectivele planuri şi broşuri trebuie redactate în limba oficială a statului de pavilion. Dacă limba nu este nici engleza, nici franceza, trebuie inclusă o traducere într-una din aceste limbi. Dacă nava efectuează voiaje interne într-un alt stat membru al UE se include o traducere în limba oficială a statului portului respectiv dacă această limbă nu este nici engleza, nici franceza."

    31. La anexa nr. 1 capitolul III nota ^(1) din subsolul tabelului, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "^(1) Ambarcaţiunile de salvare pot fi bărci de salvare sau plute de salvare sau o combinaţie între acestea, care se conformează regulii III/2.2. Dacă se justifică prin condiţiile de adăpost în care se desfăşoară călătoriile şi/sau prin condiţiile climatice favorabile din zona de funcţionare, ţinând cont de recomandările din MSC/Circ. 1046 a OMI, ANR poate accepta, dacă statul membru al portului nu refuză:"

    32. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „nava Ro-Ro pasager“ se înlocuieşte cu sintagma „navă de pasageri Ro-Ro“.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

    Prezentul ordin transpune Directiva (UE) 2017/2.108 a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 noiembrie 2017 de modificare a Directivei 2009/45/CE privind normele şi standardele de siguranţă pentru navele de pasageri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 315 din 30 noiembrie 2017.


                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode

    Bucureşti, 18 decembrie 2019.
    Nr. 237.

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016