Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.341 din 12 august 2019  pentru aprobarea procedurii de întocmire, actualizare şi transmitere a listei cuprinzând  aleşii locali de la nivelul fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.341 din 12 august 2019 pentru aprobarea procedurii de întocmire, actualizare şi transmitere a listei cuprinzând aleşii locali de la nivelul fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 735 din 9 septembrie 2019
    Având în vedere prevederile art. 263 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
    în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,
    viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, ministrul afacerilor interne, interimar, emit următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Prefecţii au obligaţia întocmirii şi actualizării, la nivelul fiecărui judeţ, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti, după caz, a listei cuprinzând aleşii locali pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, denumită în continuare Listă.
    (2) Lista reprezintă documentul oficial de evidenţă primară unitară în care se înscriu date cu privire la aleşii locali de la nivelul fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale.
    (3) Lista constituie sursă administrativă de date pentru sistemul informaţional statistic, respectiv: statistica oficială, pregătirea, organizarea şi producerea de statistici privind dinamica aleşilor locali.

    ART. 2
    (1) Lista cuprinde informaţii privind:
    a) denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
    b) codul SIRUTA corespunzător unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
    c) numele, iniţiala tatălui şi prenumele alesului local;
    d) datele oficiale de contact ale alesului local: telefon, adresă de e-mail;
    e) calitatea alesului local, respectiv primar, viceprimar, consilier local, preşedinte al consiliului judeţean, vicepreşedinte al consiliului judeţean, consilier judeţean, după caz. Pentru situaţiile prevăzute la art. 142 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ se vor menţiona şi delegaţii săteşti;
    f) data naşterii alesului local;
    g) nivelul şi tipul studiilor absolvite de către alesul local;
    h) denumirea formaţiunii politice, respectiv a partidului politic, alianţei politice (inclusiv partidul politic - membru al alianţei - din care face parte alesul local) sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din partea căreia alesul local a participat la alegeri ori a candidaturii independente;
    i) denumirea partidului politic pe lista căruia se află alesul local, în situaţia în care acesta s-a reorganizat în condiţiile Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicată;
    j) validarea mandatului alesului local, fapt dovedit prin încheiere sau hotărâre a instanţei, după caz;
    k) începerea exercitării mandatului consiliului local, respectiv al consiliului judeţean, fapt dovedit prin hotărârea consiliului local sau judeţean, după caz;
    l) începerea exercitării mandatului de primar, respectiv de preşedinte al consiliului judeţean, fapt dovedit prin procesul-verbal al şedinţei consiliului local sau judeţean ori prin încheierea judecătoriei sau a tribunalului, după caz;
    m) alegerea sau eliberarea în/din funcţia de viceprimar ori vicepreşedinte al consiliului judeţean, fapt dovedit prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz;
    n) suspendarea sau încetarea mandatului alesului local, fapt dovedit prin ordin al prefectului ori hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz;
    o) temeiul prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ pentru suspendarea sau încetarea mandatului alesului local, după caz.

    (2) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale are obligaţia de a transmite prefectului informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e), h) şi j) cu maximum 15 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) sau (2), după caz.
    (3) În situaţia în care validarea mandatelor supleanţilor se realizează pe durata mandatului consiliului local, secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale are obligaţia de a transmite prefectului informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. k) cu maximum 15 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 3 alin. (2).
    (4) Modalitatea de completare a Listei este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (5) Netransmiterea informaţiilor de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în termenele prevăzute de prezentul ordin atrage sancţionarea disciplinară, în condiţiile legii.

    ART. 3
    (1) Lista se comunică de către prefecţi ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice şi ministerului cu atribuţii în domeniul afacerilor interne în termen de 90 de zile de la data desfăşurării alegerilor locale organizate începând cu anul 2020.
    (2) Prefecţii comunică Lista semestrial, în perioada 1-31 iulie, pentru semestrul I al anului în curs, respectiv 1-31 ianuarie, pentru semestrul II al anului precedent, în format electronic, ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice şi ministerului cu atribuţii în domeniul afacerilor interne, în situaţia în care au apărut modificări cu privire la situaţia aleşilor locali de la nivelul fiecărei unităţi/ subdiviziuni administrativ-teritoriale.
    (3) Listele se centralizează la nivelul ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, unde se constituie Lista naţională a aleşilor locali din România, denumită în continuare Lista naţională.
    (4) Ministerul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice şi ministerul cu atribuţii în domeniul afacerilor interne dezvoltă un sistem informatic pentru stocarea, procesarea şi valorificarea datelor din Lista naţională.

    ART. 4
     Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi instituţiile prefectului duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Vasile-Daniel Suciu
                    p. Viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, ministrul afacerilor interne, interimar,
                    Dumitru-Daniel Chirilă,
                    secretar de stat

    ANEXA 1

    Modalitatea de completare a listei cuprinzând aleşii locali de la nivelul fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale
    Judeţul ....

┌─────────────────────────┬──────┬─────────┬──────────────┬──────────────────────┬────────┬─────────────────────────┬───────────┬────────┬────────────┬───────────┬──────────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │Datele │ │ │Nivelul şi tipul │ │Data şi │Data şi │Data şi │Data şi actul │ │ │
│ │ │Numele, │oficiale de │ │ │studiilor absolvite de │ │actul │actul prin │actul prin │prin care a │Data şi │Temeiul │
│ │ │iniţiala │contact ale │ │Data │către alesul local │Apartenenţa│prin │care a fost │care a │fost ales/ │actul │suspendării│
│Denumirea unităţii/ │Codul │tatălui │alesului local│Calitatea alesului │naşterii│ │politică │care a │validat │început │eliberat din │suspendării│/ încetării│
│subdiviziunii │SIRUTA│şi ├───────┬──────┤local │alesului├─────────┬───────────────┤sau │fost │mandatul │exercitarea│funcţia de │/ încetării│mandatului │
│administrativ-teritoriale│ │prenumele│ │ │ │local │ │Tipul studiilor│independent│validat │alesului │mandatului │viceprimar/ │mandatului │de ales │
│ │ │alesului │Telefon│E-mail│ │ │Nivelul │(juridice, │ │mandatul│local din │alesului │vicepreşedinte│de ales │local │
│ │ │local │ │ │ │ │studiilor│administrative,│ │alesului│rândul │local │al consiliului│local │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │tehnice etc.) │ │local │supleanţilor│ │judeţean │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │
├─────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │1. Preşedinte al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │consiliului judeţean │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼───────┼──────┼──────────────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │2. Vicepreşedinte al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │consiliului judeţean 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼───────┼──────┼──────────────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│Judeţul ... │ │ │ │ │3. Vicepreşedinte al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │consiliului judeţean 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼───────┼──────┼──────────────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │4. Consilier judeţean │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼───────┼──────┼──────────────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │..................... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │1. Primarul general al│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │municipiului Bucureşti│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼───────┼──────┼──────────────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │2. Viceprimar 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Municipiul Bucureşti │ ├─────────┼───────┼──────┼──────────────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │3. Viceprimar 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼───────┼──────┼──────────────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │4. Consilier local │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼───────┼──────┼──────────────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │..................... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │1. Primar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼───────┼──────┼──────────────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │2. Viceprimar 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼───────┼──────┼──────────────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│Sector .... │ │ │ │ │3. Viceprimar 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼───────┼──────┼──────────────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │4. Consilier local │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼───────┼──────┼──────────────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │..................... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │1. Primar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼───────┼──────┼──────────────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │2. Viceprimar 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼───────┼──────┼──────────────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│Municipiul reşedinţă │ │ │ │ │3. Viceprimar 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼───────┼──────┼──────────────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │4. Consilier local │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼───────┼──────┼──────────────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │......................│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │1. Primar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼───────┼──────┼──────────────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │2. Viceprimar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Municipiul .... │ ├─────────┼───────┼──────┼──────────────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │3. Consilier local │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼───────┼──────┼──────────────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │......................│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │1. Primar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼───────┼──────┼──────────────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │2. Viceprimar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Oraşul .... │ ├─────────┼───────┼──────┼──────────────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │3. Consilier local │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼───────┼──────┼──────────────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │......................│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │1. Primar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼───────┼──────┼──────────────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │2. Viceprimar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼───────┼──────┼──────────────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │3. Consilier local │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Comuna ... │ ├─────────┼───────┼──────┼──────────────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │......................│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼───────┼──────┼──────────────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │4. Delegat sătesc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼───────┼──────┼──────────────────────┼────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │.................... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴──────┴─────────┴───────┴──────┴──────────────────────┴────────┴─────────┴───────────────┴───────────┴────────┴────────────┴───────────┴──────────────┴───────────┴───────────┘

    NOTE:
    Pentru completarea listei cuprinzând aleşii locali de la nivelul fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale se va proceda astfel:
    1. În coloana 1 se va completa numele unităţii sau subdiviziunii administrativ-teritoriale, după caz.
    2. În coloana 2 se va completa numărul corespunzător codului SIRUTA alocat unităţii sau subdiviziunii administrativ-teritoriale.
    3. În coloana 3 se vor completa numele, iniţiala tatălui şi prenumele alesului local, în următoarea ordine, în funcţie de unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială respectivă:
    a) numele, iniţiala tatălui şi prenumele preşedintelui consiliului judeţean, primarului general al municipiului Bucureşti sau primarului, după caz;
    b) numele, iniţiala tatălui şi prenumele vicepreşedinţilor consiliilor judeţene ori ale viceprimarului/viceprimarilor, după caz;
    c) numele, iniţiala tatălui şi prenumele consilierilor judeţeni sau ale consilierilor locali, după caz, în ordine alfabetică;
    d) numele, iniţiala tatălui şi prenumele delegaţilor săteşti, pentru situaţiile prevăzute la art. 142 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

    4. În coloana 4 se vor completa datele de contact ale alesului local, respectiv numărul de telefon comunicat de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, ministrul afacerilor interne, interimar, nr. 2.341/110/2019 pentru aprobarea procedurii de întocmire, actualizare şi transmitere a listei cuprinzând aleşii locali de la nivelul fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale.
    5. În coloana 5 se vor completa datele de contact ale alesului local, respectiv adresa de e-mail comunicată de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, ministrul afacerilor interne, interimar, nr. 2.341/110/2019.
    6. În coloana 6 se vor completa informaţii legate de calitatea de ales local, în următoarea ordine:
    a) în cazul judeţelor, ordinea de precădere este următoarea: preşedinte al consiliului judeţean, vicepreşedinte al consiliului judeţean 1, vicepreşedinte al consiliului judeţean 2, consilieri judeţeni în ordine alfabetică;
    b) în cazul municipiului Bucureşti, ordinea de precădere este următoarea: primarul general al municipiului Bucureşti, viceprimar 1, viceprimar 2, consilieri locali ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în ordine alfabetică;
    c) în cazul municipiilor reşedinţă de judeţ, ordinea de precădere este următoarea: primar, viceprimar 1, viceprimar 2, consilieri locali în ordine alfabetică;
    d) în cazul municipiilor, altele decât cele prevăzute la lit. c), oraşelor şi comunelor, ordinea de precădere este următoarea: primar, viceprimar, consilieri locali, după caz, în ordine alfabetică;
    e) pentru situaţiile prevăzute la art. 142 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: delegaţii săteşti.

    7. În coloana 7 se va completa data naşterii în formatul zz/ll/aaaa.
    8. În coloana 8 se vor completa informaţii legate de nivelul studiilor, comunicate de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, ministrul afacerilor interne, interimar, nr. 2.341/110/2019, după cum urmează:
    a) litera A pentru aleşii locali care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
    b) litera B pentru aleşii locali care au studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă, în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna;
    c) litera C pentru aleşii locali care au studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

    9. În coloana 9 se vor completa informaţii legate de tipul studiilor, comunicate de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, ministrul afacerilor interne, interimar, nr. 2.341/110/2019, după cum urmează: studii juridice, administrative, economice, tehnice etc.
    10. În coloana 10 se vor completa informaţii legate de apartenenţa politică, respectiv se va completa numele partidului politic, alianţei politice (inclusiv partidul politic - membru al alianţei - din care face parte alesul local) sau organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe lista căreia alesul local a participat la alegeri ori a candidaturii independente sau, potrivit celor comunicate de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, ministrul afacerilor interne, interimar, nr. 2.341/110/2019, numele partidului rezultat în urma procesului de reorganizare potrivit Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicată, după caz.
    11. În coloana 11 se vor completa numărul şi data încheierii judecătoriei, încheierii tribunalului, hotărârii tribunalului sau hotărârii Curţii de apel, după caz, în formatul nr. .../zz/ll/aaaa.
    12. În coloana 12 se va completa „DA“ în situaţia în care alesul local al cărui mandat a fost validat provine din rândul supleanţilor.
    13. În coloana 13 se vor completa informaţii privind începerea exerciţiului mandatului, după cum urmează:
    a) în cazul preşedintelui consiliului judeţean - de la data depunerii jurământului dovedită prin procesul-verbal al şedinţei consiliului judeţean, în formatul Proces-verbal nr. /zz/ll/aaaa, sau încheierea tribunalului, în formatul Încheiere nr. .../zz/ll/aaaa, după caz, potrivit art. 187 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019;
    b) în cazul primarului general al municipiului Bucureşti - de la data depunerii jurământului dovedită prin procesul-verbal al şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în formatul Proces-verbal nr. /zz/ll/aaaa, sau încheierea Tribunalului Bucureşti, în formatul Încheiere nr. .../zz/ll/aaaa, după caz, potrivit art. 150 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019;
    c) în cazul primarului - de la data depunerii jurământului dovedită prin procesul-verbal al şedinţei consiliului local, în formatul Proces-verbal nr. /zz/ll/aaaa, sau încheierea judecătoriei, în formatul Încheiere nr. .../ zz/ll/aaaa, după caz, potrivit art. 150 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019;
    d) în cazul consilierilor judeţeni - de la data declarării consiliului judeţean ca legal constituit ori de la data depunerii jurământului în faţa consiliului judeţean, dovedită prin hotărâre a consiliului judeţean, în formatul HCJ nr. .../zz/ll/aaaa, potrivit art. 172 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, după caz;
    e) în cazul consilierilor locali - de la data declarării consiliului local ca legal constituit, dovedită prin hotărârea consiliului local, în formatul HCL nr. .../zz/ll/aaaa, potrivit art. 118 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, ori de la data depunerii jurământului în faţa consiliului local, dovedită prin hotărâre a consiliului local, în formatul HCL nr. .../zz/ll/aaaa, potrivit art. 122 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, după caz.

    14. În coloana 14 se vor completa, dacă este cazul, în formatul HCL/HCJ nr. .../zz/ll/aaaa, informaţii privind alegerea în funcţia de viceprimar sau vicepreşedinte al consiliului judeţean ori eliberarea din funcţia de viceprimar, respectiv de vicepreşedinte al consiliului judeţean.
    15. În coloana 15 se vor completa, dacă este cazul, după cum urmează:
    a) în situaţia suspendării mandatului de preşedinte al consiliului judeţean, vicepreşedinte al consiliului judeţean, primar general al municipiului Bucureşti, primar, viceprimar, consilier judeţean, consilier local, după caz, numărul şi data ordinului de suspendare din funcţie emis de prefect, în formatul Ordin prefect nr. .../zz/ll/aaaa;
    b) în situaţia încetării mandatului de ales local - numărul şi data ordinului de încetare a mandatului emis de prefect, în formatul Ordin prefect nr. .../zz/ll/aaaa, sau numărul şi data hotărârii consiliului local sau ale hotărârii consiliului judeţean, după caz, în formatul HCL/HCJ nr. .../zz/ll/aaaa.

    16. În coloana 16 se va completa temeiul juridic prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 pentru suspendarea, respectiv încetarea mandatului de ales local, cum ar fi, spre exemplu: potrivit prevederilor art. 160 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019.
    17. La datele privind identitatea persoanei fizice se ţine seama ca numele să fie înscris cu toate literele mari, iar prenumele numai cu prima literă mare, precum şi iniţiala tatălui cu literă mare. Potrivit prevederilor art. 66 alin. (2) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numele sau prenumele formate din două ori mai multe cuvinte se scriu cu cratimă. De exemplu: ION C. Vasile-Mihai, DAN E. Vasile-Dumitru, MARIN I. Ion, VASILESCU M. Vasile, VASILE F. Vasile, GHEORGHE V. Dumitru. Înscrierea unor nume este de strictă necesitate pentru înţelegerea textului, datele având caracter fictiv, neindicând informaţii care ar putea fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016