Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 232 din 21 ianuarie 2020  pentru eliberarea autorizaţiei de siguranţă administratorului/gestionarilor  de infrastructură feroviară din România     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 232 din 21 ianuarie 2020 pentru eliberarea autorizaţiei de siguranţă administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară din România

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 80 din 4 februarie 2020
    Având în vedere:
    - Referatul Direcţiei transport feroviar nr. 48.725 din 16.12.2019;
    – prevederile Regulamentului delegat (UE) 2018/762 al Comisiei din 8 martie 2018 de stabilire a unor metode comune de siguranţă privind cerinţele sistemului de management al siguranţei, în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului, şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.158/2010 şi (UE) nr. 1.169/2010 ale Comisiei, respectiv faptul că administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară trebuie să îşi stabilească propriul sistem de management al siguranţei în conformitate cu cerinţele stabilite;
    – prevederile Recomandării (UE) 2019/780 a Comisiei din 16 mai 2019 privind modalităţile practice de eliberare a autorizaţiilor de siguranţă pentru administratorii de infrastructură, respectiv stabilirea de orientări privind evaluarea cererilor depuse de administratorii de infrastructură feroviară la autorităţile naţionale de siguranţă în vederea eliberării autorizaţiilor de siguranţă sau pentru reînnoirea sau actualizarea acestor autorizaţii;
    – prevederile Regulamentului delegat (UE) 2018/761 al Comisiei din 16 februarie 2018 de stabilire a metodelor comune de siguranţă pentru supravegherea de către autorităţile naţionale de siguranţă după eliberarea unui certificat unic de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă în conformitate cu Directiva (UE) 2018/798 a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2012 al Comisiei,

    în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară, precum şi ale art. 3 alin. (2) lit. m) pct. (i) şi (ii) din anexa nr. 1 „Regulament de organizare şi funcţionare a Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR“ la anexa nr. 1 „Regulament de organizare şi funcţionare a Autorităţii Feroviare Române - AFER“ la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,
    ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor emite următorul ordin:
    CAP. I
    Generalităţi şi definiţii
    ART. 1
    (1) Pentru a i se permite să administreze/gestioneze şi să exploateze o infrastructură feroviară, administratorul/ gestionarul de infrastructură feroviară trebuie să obţină o autorizaţie de siguranţă eliberată de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR din cadrul Autorităţii Feroviare Române - AFER, denumită în continuare ASFR.
    (2) Prezentul ordin stabileşte modul de evaluare a cererilor depuse de administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară din România la ASFR în vederea eliberării autorizaţiilor de siguranţă, reînnoirii sau actualizării acestora.

    ART. 2
    (1) În scopul obţinerii autorizaţiilor de siguranţă administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară îşi stabileşte/stabilesc propriile sisteme de management al siguranţei în conformitate cu cerinţele stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2018/762 al Comisiei din 8 martie 2018 de stabilire a unor metode comune de siguranţă privind cerinţele sistemului de management al siguranţei, în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului, şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.158/2010 şi (UE) nr. 1.169/2010 ale Comisiei.
    (2) Autorizaţia de siguranţă eliberată administratorului/ gestionarului de infrastructură feroviară de către ASFR confirmă acceptarea sistemului de management al siguranţei al administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară şi permite acestuia să administreze/gestioneze şi să exploateze o infrastructură feroviară.

    ART. 3
    (1) După eliberarea şi reînnoirea autorizaţiilor de siguranţă, ASFR desfăşoară activităţi pentru supravegherea sistemului de management al siguranţei al administratorului/ gestionarilor de infrastructură feroviară în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2018/761 al Comisiei din 16 februarie 2018 de stabilire a metodelor comune de siguranţă pentru supravegherea de către autorităţile naţionale de siguranţă după eliberarea unui certificat unic de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă în conformitate cu Directiva (UE) 2018/798 a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2012 al Comisiei, pentru a verifica dacă în decursul administrării/gestionării şi exploatării infrastructurii feroviare se folosesc efectiv modalităţile sistemului de management al siguranţei şi dacă toate cerinţele care au stat la baza eliberării autorizaţiilor şi normele naţionale relevante sunt respectate în permanenţă.
    (2) Activităţile de supraveghere prevăzute la alin. (1) se efectuează în baza convenţiei încheiate de către ASFR cu administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară înainte de eliberarea autorizaţiei de siguranţă.

    ART. 4
    În sensul prezentului ordin, se aplică următoarele definiţii:
    a) data primirii cererii - prima zi lucrătoare după confirmarea de primire a dosarului de cerere de către ASFR;
    b) implicare prealabilă - o etapă procedurală premergătoare transmiterii unei cereri, în cursul căreia administratorul/ gestionarul de infrastructură feroviară solicitant poate cere informaţii suplimentare de la ASFR privind etapele următoare ale procesului de evaluare a siguranţei;
    c) problemă reziduală - o problemă minoră identificată în timpul evaluării unei cereri pentru o autorizaţie de siguranţă care nu împiedică eliberarea sa şi care poate să fie amânată pentru monitorizare ulterioară.


    ART. 5
    ASFR publică pe siteul www.afer.ro/asfr un ghid de îndrumare pentru depunerea de cereri pentru eliberarea autorizaţiei de siguranţă, în care explică cerinţele pentru eliberarea autorizaţiei de siguranţă.

    CAP. II
    Cerinţe pentru eliberarea autorizaţiei de siguranţă
    ART. 6
    Pentru eliberarea autorizaţiei de siguranţă, administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    a) generale:
    1. este persoană juridică înregistrată în România;
    2. desfăşoară „Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre“ - codul 5221, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, rev. 2;
    3. nu este în procedură de faliment, lichidare sau insolvenţă;
    4. demonstrează că poate face faţă obligaţiilor sale financiare pe o perioadă de cel puţin 12 luni;
    5. are încheiate contracte de asigurare a răspunderii sale civile cu firme de asigurări autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau a luat măsurile necesare pentru acoperirea răspunderii sale civile în caz de accidente şi incidente feroviare, în cadrul activităţii de administrare/ gestionare şi exploatare a infrastructurii feroviare deţinute;
    6. persoana care asigură conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară nu a suferit condamnări pentru fapte penale grave, nu a fost condamnată pentru infracţiuni grave în domeniul legislativ specific aplicabil transportului feroviar şi nu se face vinovată de producerea unui accident feroviar în ultimele 12 luni;

    b) specifice:
    1. are stabilit propriul sistem de management al siguranţei, conform prevederilor art. 2 alin. (1);
    2. deţine structuri organizatorice şi dotări necesare efectuării activităţii de administrare/gestionare şi exploatare a infrastructurii feroviare pentru care solicită autorizaţia de siguranţă, adecvate implementării şi menţinerii unui sistem de management al siguranţei;
    3. deţine personal cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, apt din punct de vedere medical şi psihologic, instruit, evaluat periodic pentru confirmarea competenţelor profesionale şi autorizat, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare, pentru exploatarea şi întreţinerea infrastructurii feroviare pentru care solicită autorizaţia de siguranţă, inclusiv pentru conducerea vehiculelor feroviare din dotarea sa;
    4. deţine personal numit de către conducerea executivă a administratorului/gestionarului ca responsabil cu managementul siguranţei feroviare (RSMS), atestat de ASFR conform procedurilor proprii;
    5. asigură întreţinerea, revizia şi repararea infrastructurii feroviare în vederea menţinerii acesteia în parametrii constructivi cu personal de specialitate propriu sau cu operatori economici care deţin documente specifice pentru prestarea acestor tipuri de servicii feroviare, inclusiv pentru vehiculele feroviare din dotarea sa;
    6. asigură instruirea personalului propriu cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei cu personal atestat de către ASFR, conform reglementărilor specifice în vigoare;
    7. deţine autorizaţii de funcţionare din punct de vedere tehnic pentru staţiile de cale ferată aflate în exploatare, inclusiv documente specifice pentru vehiculele feroviare din dotarea sa;

    c) alte cerinţe pentru gestionarul de infrastructură feroviară - gestionarul a fost declarat câştigătorul unei proceduri de licitaţie publică pentru închirierea unei/unor secţii de circulaţie de pe infrastructura feroviară neinteroperabilă - autorizaţia de siguranţă se obţine în maximum 30 de zile de la data semnării contractului de închiriere, conform legislaţiei în vigoare.


    CAP. III
    Eliberarea autorizaţiei de siguranţă, reînnoirea sau actualizarea - modificarea/revizuirea autorizaţiei, viza periodică
    ART. 7
    (1) Evaluarea capacităţii unui administrator/gestionar de infrastructură feroviară de a îndeplini cerinţele de eliberare a autorizaţiei de siguranţă, reînnoire sau actualizare a acesteia este realizată de către ASFR la nivelul sistemului de management al siguranţei şi se face în baza unei documentaţii depuse de către solicitant în acest sens.
    (2) Înainte de depunerea la ASFR a cererii de eliberare a autorizaţiei de siguranţă şi a dosarului complet cu documentele justificative ale îndeplinirii cerinţelor prevăzute la art. 6, solicitantul poate aplica etapa procedurală premergătoare cererii, respectiv „implicare prealabilă“. În acest sens, solicitantul trebuie să prezinte la ASFR informaţiile prevăzute în cererea de eliberare a autorizaţiei de siguranţă din ghidul de îndrumare prevăzut la art. 5, cu documentele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-m) şi alin. (2) lit. a). Solicitarea trebuie însoţită de dovada plăţii către ASFR a tarifului pentru această prestaţie.
    (3) ASFR acceptă etapa „implicare prealabilă“ şi oferă clarificările cerute de solicitant privind procedura care trebuie urmată pentru eliberarea autorizaţiei de siguranţă.

    ART. 8
    (1) Pentru eliberarea autorizaţiei de siguranţă, administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară trebuie să depună la ASFR o cerere de eliberare pentru o autorizaţie nouă în care furnizează toate informaţiile prevăzute în cererea de eliberare a autorizaţiei de siguranţă din ghidul de îndrumare prevăzut la art. 5, însoţită de un dosar complet, cu următoarele documente justificative ale îndeplinirii cerinţelor prevăzute la art. 6:
    a) copia certificatului de înregistrare ca persoană juridică română la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
    b) copia actului constitutiv din care să reiasă că activitatea desfăşurată este, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, rev. 2, „Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre“ - codul 5221;
    c) declaraţia pe propria răspundere a persoanei care asigură conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară că operatorul economic nu este în procedură de faliment, lichidare sau insolvenţă, nu face obiectul unei proceduri de faliment, lichidare sau insolvenţă şi nu are datorii faţă de bugetul general consolidat;
    d) bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul în curs/situaţia veniturilor şi cheltuielilor previzionate pentru următoarele 12 luni, situaţiile financiare anuale - bilanţ contabil, dovada constituirii capitalului social, extras de cont bancar, după caz, sau un raport de audit financiar din care să reiasă că deţine capacitate financiară disponibilă pentru desfăşurarea activităţii şi poate face faţă obligaţiilor financiare pentru o perioadă de cel puţin 12 luni;
    e) copia contractului de asigurare încheiat cu o societate de asigurări autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară sau dovada că au fost luate măsurile necesare pentru acoperirea răspunderii civile în caz de accidente şi incidente feroviare, în cadrul activităţii de administrare/gestionare şi exploatare a infrastructurii feroviare deţinute;
    f) declaraţia pe propria răspundere a persoanei care asigură conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară din care să reiasă că nu a suferit condamnări pentru fapte penale grave, nu a fost condamnată pentru infracţiuni grave în domeniul legislativ specific, aplicabil transportului feroviar, şi nu se face vinovată de producerea unui accident feroviar în ultimele 12 luni;
    g) documente specifice referitoare la propriul sistem de management al siguranţei, respectiv:
    - descrierea sistemului de management al siguranţei şi alte documente care demonstrează respectarea cerinţelor stabilite în anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2018/762 al Comisiei;
    – informaţii privind corelarea dintre sistemul de management al siguranţei şi anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2018/762 al Comisiei, inclusiv indicarea locului din documentaţia sistemului de management al siguranţei în care se demonstrează îndeplinirea cerinţelor relevante ale specificaţiei tehnice de interoperabilitate aplicabile privind subsistemul de exploatare şi gestionare a traficului;

    h) dovada că deţine structurile organizatorice şi dotările necesare efectuării activităţii de administrare/gestionare şi exploatare a infrastructurii feroviare pentru care solicită autorizaţia de siguranţă, adecvate implementării şi menţinerii unui sistem de management al siguranţei;
    i) o listă cu personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, din care să reiasă că acesta este apt din punct de vedere medical şi psihologic, instruit, evaluat periodic pentru confirmarea competenţelor profesionale şi autorizat, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare, inclusiv pentru conducerea vehiculelor feroviare din dotarea sa; se vor anexa la listă, în copie, documente specifice pentru conformitate;
    j) o listă cu personalul de specialitate propriu asigurat pentru întreţinerea, revizia şi repararea infrastructurii feroviare în vederea menţinerii acesteia în parametrii constructivi sau cu operatorii economici care deţin documente specifice pentru prestarea acestor tipuri de servicii feroviare, inclusiv pentru vehiculele feroviare din dotarea sa; se vor prezenta anexat listei contracte/convenţii încheiate cu aceşti operatori economici şi documentele specifice pe care aceştia le deţin pentru prestarea acestor tipuri de servicii feroviare, inclusiv pentru vehiculele feroviare din dotarea sa;
    k) dovada că asigură instruirea personalului propriu cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei cu personal atestat de ASFR, conform reglementărilor specifice în vigoare;
    l) o listă cu staţiile de cale ferată - categoriile I-IV, haltele de mişcare şi haltele deschise pentru traficul de călători cu vânzători de bilete şi pentru traficul de marfă ca expediţii de vagoane la linia ferată publică şi industrială, aflate în exploatare pe fiecare secţie de circulaţie, poziţia km şi hm şi numărul autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere tehnic - permanentă sau provizorie, inclusiv documente specifice pentru vehiculele feroviare din dotarea sa;
    m) dovada numirii de către conducerea executivă a administratorului/gestionarului a unui responsabil cu managementul siguranţei feroviare (RSMS), atestat de ASFR conform procedurilor proprii;
    n) dovada câştigării unei proceduri de licitaţie publică pentru închirierea unei secţii de circulaţie de pe infrastructura feroviară neinteroperabilă sau, după caz, copia contractului de închiriere - în cazul gestionarului de infrastructură feroviară.

    (2) Dosarul de eliberare a autorizaţiei de siguranţă trebuie să conţină şi:
    a) declaraţiile pe propria răspundere a persoanei care asigură conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară, precum că:
    - în activitatea de exploatare utilizează şi va utiliza personal apt din punct de vedere medical şi psihologic, instruit, evaluat periodic pentru confirmarea competenţelor profesionale şi autorizat, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare, inclusiv pentru vehiculele feroviare din dotarea sa;
    – efectuează activităţile de întreţinere, revizie şi reparare a infrastructurii feroviare cu personal de specialitate propriu în vederea menţinerii acesteia în parametrii constructivi sau cu operatori economici care deţin documente specifice pentru prestarea acestor tipuri de servicii feroviare, inclusiv pentru vehiculele feroviare din dotarea sa;
    – respectă prescripţiile/normele tehnice, tehnologice, de organizare şi de desfăşurare a activităţii de întreţinere, revizie tehnică şi reparare a infrastructurii feroviare pe care o deţine şi pentru vehiculele feroviare din dotarea sa, precum şi pe cele privind exploatarea, accesul şi circulaţia pe infrastructura feroviară;
    – se obligă să asigure accesul personalului ASFR cu ocazia vizitelor, inspecţiilor şi auditurilor în cazul evaluării la sediul social şi la punctele de lucru şi pentru acordarea sprijinului necesar desfăşurării în bune condiţii a activităţilor de supraveghere;
    – se obligă să notifice ASFR la orice schimbare a datelor iniţiale care au stat la baza eliberării autorizaţiei de siguranţă, precum şi a înscrisurilor din autorizaţie;

    b) convenţia prevăzută la art. 3 alin. (2) pentru desfăşurarea activităţilor de supraveghere efectuate de ASFR conform art. 3 alin. (1);
    c) dovada plăţii către ASFR a tarifului pentru prestaţia de eliberare a autorizaţiei.

    (3) După primirea cererii de eliberare a autorizaţiei de siguranţă, ASFR confirmă primirea cererii şi înregistrarea dosarului, pentru a asigura gestionarea informaţiilor în fiecare etapă a procesului de evaluare.

    ART. 9
    (1) După primirea cererii, ASFR efectuează o examinare iniţială dacă cererea conţine documentele specifice prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2) şi îl informează pe solicitant în cel mult o lună de la „data primirii cererii“, dacă dosarul este complet şi dacă:
    a) solicitantul a furnizat informaţiile de bază care sunt impuse de legislaţie sau necesare pentru a se da curs cererii;
    b) dosarul de cerere conţine elemente de probă suficiente, este structurat şi conţine trimiteri interne astfel încât să poată fi evaluat în mod corespunzător în raport cu cerinţele sistemului de management al siguranţei şi normele naţionale relevante. ASFR efectuează o primă examinare a conţinutului efectiv al elementelor de probă prezentate în cerere pentru a emite o primă apreciere cu privire la calitatea, caracterul suficient şi adecvat al sistemului de management al siguranţei.

    (2) Dacă după examinarea iniţială se constată că dosarul este incomplet sau sunt necesare informaţii suplimentare, ASFR solicită completarea dosarului sau furnizarea de informaţii suplimentare care să vină în sprijinul evaluării sale şi indică un termen pentru răspunsul solicitantului. Termenul pentru furnizarea de informaţii suplimentare trebuie să fie proporţional cu dificultatea furnizării informaţiilor solicitate şi convenit cu solicitantul imediat după ce acesta este notificat. În cazul în care solicitantul nu furnizează informaţiile solicitate în termenul convenit, ASFR poate decide să prelungească termenul de răspuns al solicitantului sau să notifice solicitantul că cererea sa este respinsă.
    (3) Chiar dacă dosarul este complet, ASFR poate cere solicitantului alte informaţii suplimentare în orice moment înainte de a lua o decizie. ASFR trebuie să stabilească un termen rezonabil pentru furnizarea acestor informaţii.
    (4) La evaluarea capacităţii administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară de a exploata trenuri, vehicule de verificare a infrastructurii, maşini de cale sau alte vehicule speciale, inclusiv prin intermediul contractanţilor, după caz, ASFR face trimitere la cerinţele relevante definite în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2018/762 al Comisiei, în special la pct. 1, 5.1, 5.2 şi 5.5.

    ART. 10
    (1) După finalizarea etapei iniţiale de examinare, ASFR efectuează evaluarea detaliată a dosarului de cerere, utilizând cerinţele sistemului de management al siguranţei şi normele naţionale relevante.
    (2) Evaluarea stabileşte dacă cerinţele sistemului de management al siguranţei şi normele naţionale relevante, respectiv cerinţele de la art. 6 sunt îndeplinite sau dacă sunt necesare informaţii suplimentare. În timpul evaluării, ASFR trebuie să obţină elemente de probă conform cărora cerinţele au fost îndeplinite, pe baza analizei rezultatelor sistemului de management al siguranţei, folosind metodele de eşantionare, dacă este cazul, pentru a se asigura că solicitantul a înţeles şi poate îndeplini cerinţele în funcţie de tipul operaţiunilor feroviare, cu scopul de a asigura exploatarea sigură a căii ferate.
    (3) ASFR clasifică problemele identificate în cursul evaluării dosarului de cerere în patru tipuri, după cum urmează:
    a) „tip 1“ - probleme care necesită un răspuns din partea solicitantului pentru înţelegerea dosarului de cerere;
    b) „tip 2“ - probleme care pot duce la o modificare a dosarului de cerere sau la o acţiune minoră din partea solicitantului; acţiunea care trebuie întreprinsă este lăsată la aprecierea solicitantului şi nu împiedică eliberarea autorizaţiei de siguranţă;
    c) „tip 3“ - probleme care necesită întreprinderea unor acţiuni specifice de către solicitant, a căror realizare poate fi amânată până după acordarea autorizaţiei de siguranţă; acţiunea de soluţionare a unei probleme este propusă de solicitant şi este convenită cu ASFR;
    d) „tip 4“ - probleme care necesită o modificare a dosarului de cerere sau acţiunea specifică care trebuie întreprinsă de către solicitant; autorizaţia de siguranţă se acordă doar cu condiţia rezolvării problemei sau a includerii în autorizaţie a unor restricţii sau condiţii de utilizare care să elimine problema; orice acţiune de soluţionare a unei probleme este propusă de solicitant şi este convenită cu ASFR.

    (4) La identificarea unei probleme menţionate la alin. (3), ASFR notifică la obiect solicitantul şi îl ajută să înţeleagă nivelul de detaliu aşteptat în răspuns. În acest scop, ASFR ia următoarele măsuri:
    a) prezintă cu exactitate cerinţele relevante ale sistemului de management al siguranţei şi normele naţionale relevante şi îl ajută pe solicitant să înţeleagă problemele identificate;
    b) identifică părţile relevante ale regulamentelor şi normelor conexe;
    c) precizează motivul pentru care anumite cerinţe ale sistemului de management al siguranţei sau o normă naţională relevantă, inclusiv orice măsuri legislative conexe, nu sunt îndeplinite;
    d) convine cu solicitantul cu privire la noi angajamente, documente şi orice alte informaţii justificative care trebuie furnizate, în conformitate cu nivelul de detaliu al cerinţei sistemului de management al siguranţei sau al normei naţionale relevante;
    e) precizează şi convine cu solicitantul asupra unui interval de timp pentru conformare, care să fie rezonabil şi proporţional cu nivelul de dificultate al furnizării informaţiilor solicitate.

    (5) Ca urmare a răspunsului sau a acţiunii întreprinse de solicitant, în funcţie de problemă, ASFR reevaluează problemele identificate, le reclasifică, după caz, şi atribuie fiecărei probleme identificate una dintre următoarele stări:
    a) „problemă în aşteptare“, dacă elementele de probă furnizate de solicitant nu sunt satisfăcătoare şi mai sunt necesare informaţii suplimentare;
    b) „problemă reziduală care trebuie supravegheată“, dacă există în continuare o „problemă reziduală“;
    c) „problemă închisă“, dacă răspunsul solicitantului este satisfăcător şi nu a mai rămas nicio „problemă reziduală“.

    (6) Problemele reziduale vor fi rezolvate în baza unui acord cu solicitantul cu precizarea clară a termenului/termenelor de remediere. Modul de rezolvare şi respectare a termenului/termenelor se verifică prin acţiuni de supraveghere. Într-un astfel de caz, soluţionarea problemei are loc după eliberarea autorizaţiei de siguranţă.
    (7) Orice problemă de „tip 4“ trebuie să fie soluţionată într-un mod corespunzător pentru ASFR şi trebuie să conducă la o actualizare a dosarului de cerere, dacă este cazul, înainte de eliberarea autorizaţiei de siguranţă.
    (8) Dacă solicitantul întârzie în mod semnificativ furnizarea informaţiilor solicitate, ASFR decide prelungirea termenului de răspuns al solicitantului sau respingerea cererii după notificarea solicitantului.
    (9) Termenul pentru luarea deciziei privind eliberarea autorizaţiei de siguranţă poate fi prelungit, până la furnizarea informaţiilor solicitate, doar pe baza unei decizii adoptate de ASFR şi cu acordul solicitantului, în unul dintre următoarele cazuri:
    a) există probleme de „tip 1“ care, luate în considerare individual sau în ansamblu, împiedică evaluarea sau continuarea unor părţi ale evaluării;
    b) există probleme de „tip 4“ sau probleme multiple de „tip 3“ care, luate în ansamblu, pot ridica această categorie la o problemă de „tip 4“, care împiedică eliberarea autorizaţiei de siguranţă.

    (10) Pentru a fi considerate corespunzătoare, răspunsurile în scris ale solicitantului trebuie să fie suficiente pentru a atenua preocupările exprimate şi pentru a demonstra că măsurile propuse vor îndeplini criteriile relevante sau normele naţionale relevante.
    (11) În cazul în care un răspuns este considerat necorespunzător, ASFR notifică la obiect motivul deciziei sale, identificând informaţiile suplimentare sau elementele de probă cerute solicitantului pentru ca răspunsul să fie satisfăcător.
    (12) În cazul în care se constată că cererea ar putea fi respinsă sau că va fi nevoie de o perioadă mai mare decât termenul permis pentru evaluare pentru a ajunge la o decizie, ASFR poate lua în considerare eventuale măsuri de urgenţă.
    (13) Atunci când ASFR constată că cererea îndeplineşte toate cerinţele sau că este improbabil să fie realizate progrese suplimentare pentru a oferi răspunsuri satisfăcătoare la problemele restante, aceasta finalizează evaluarea luând următoarele măsuri:
    a) precizează dacă toate criteriile au fost îndeplinite sau dacă există încă aspecte nerezolvate;
    b) identifică orice alte probleme reziduale;
    c) identifică orice restricţii sau condiţii de utilizare care urmează să fie incluse în autorizaţia de siguranţă;
    d) elaborează rapoarte privind monitorizarea neconformităţilor majore identificate în timpul activităţilor de supraveghere, astfel cum este prevăzut la art. 5 din Regulamentul delegat (UE) 2018/761 al Comisiei, după caz;
    e) se asigură că procesul de evaluare a sistemului de management al siguranţei a fost aplicat corect;
    f) compilează rezultatul procedurii de evaluare, inclusiv o sinteză a concluziilor şi, după caz, un aviz privind eliberarea autorizaţiei de siguranţă.

    (14) În cazul vizitelor, inspecţiilor şi auditurilor efectuate de ASFR, administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară nominalizează o persoană care îl reprezintă, aduce la cunoştinţa personalului ASFR normele şi procedurile de siguranţă aplicabile la sediul său care trebuie respectate şi pune la dispoziţia personalului ASFR documentaţia şi logistica necesare pentru buna desfăşurare a acestor activităţi. Perioada de timp pentru efectuarea vizitelor, inspecţiilor şi auditurilor este stabilită de comun acord de ASFR şi administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară.
    (15) În cazul vizitelor, inspecţiilor sau auditurilor, ASFR elaborează un raport cu problemele identificate în cursul evaluării şi cu menţionarea dacă acestea au fost soluţionate în timpul acestor acţiuni. Raportul poate include şi problemele suplimentare care trebuie să fie rezolvate de solicitant într-un termen convenit.

    ART. 11
    (1) Pe baza concluziilor evaluării finalizate, ASFR ia o decizie cu privire la eliberarea autorizaţiei de siguranţă sau la respingerea cererii. ASFR eliberează autorizaţia de siguranţă chiar dacă au fost identificate unele probleme reziduale. În cazul în care se identifică probleme de „tip 4“, iar acestea nu au fost rezolvate în timpul evaluării, ASFR nu eliberează autorizaţia de siguranţă.
    (2) ASFR poate decide să limiteze sfera de aplicare a autorizaţiei de siguranţă, prin identificarea restricţiilor sau a condiţiilor de utilizare, în cazul în care aceste restricţii sau condiţii de utilizare abordează orice problemă de „tip 4“ care ar împiedica eliberarea autorizaţiei de siguranţă. Autorizaţia de siguranţă trebuie actualizată la cererea solicitantului, după ce au fost rezolvate toate problemele reziduale din dosarul său de cerere.
    (3) ASFR notifică solicitantul cu privire la decizia, inclusiv cu privire la rezultatul evaluării, urmând a se elibera autorizaţia de siguranţă, după caz.
    (4) În cazul în care cererea este respinsă, ASFR îl notifică pe solicitant, cu prezentarea motivelor care au stat la baza deciziei sale şi cu detalii în legătură cu procedura de solicitare a unei reexaminări a deciziei sau de formulare a unei contestaţii împotriva deciziei.

    ART. 12
    (1) După constatarea îndeplinirii tuturor cerinţelor pentru eliberarea autorizaţiei de siguranţă, ASFR eliberează autorizaţia administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară, alocându-i un număr unic de identificare. Autorizaţia de siguranţă este valabilă pentru o perioadă de 5 ani, cu respectarea cerinţelor care au stat la baza eliberării şi în condiţiile vizării sale periodice la un an.
    (2) Modelul-cadru al autorizaţiei de siguranţă este prezentat în anexa la prezentul ordin.
    (3) ASFR monitorizează datele de expirare ale tuturor autorizaţiilor de siguranţă valabile pentru a facilita planificarea activităţilor de evaluare a siguranţei.

    ART. 13
    (1) Personalul ASFR implicat în evaluări trebuie să aibă următoarele competenţe:
    a) cunoştinţe privind cadrul de reglementare relevant;
    b) cunoştinţe privind modul de operare a sistemului feroviar;
    c) un nivel adecvat de analiză critică;
    d) experienţă în evaluarea siguranţei sau într-un sistem de gestionare similar în sectorul feroviar sau un sistem de management al siguranţei într-un sector cu probleme operaţionale şi tehnice echivalente;
    e) competenţe de rezolvare a problemelor, comunicare şi muncă în echipă;
    f) orice altă competenţă prevăzută de o anumită evaluare.

    (2) Personalul ASFR care efectuează vizite, inspecţii şi audituri trebuie să aibă cunoştinţe şi experienţă în realizarea de interviuri.

    ART. 14
    După eliberarea autorizaţiei de siguranţă, administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară trebuie să continue să îşi utilizeze propriul sistem de management al siguranţei şi să îl dezvolte continuu.

    ART. 15
    (1) Cu 45 de zile înainte de expirarea perioadei de un an de la eliberarea autorizaţiei de siguranţă sau înainte de expirarea vizei periodice, după caz, deţinătorul autorizaţiei trebuie să depună la ASFR un dosar complet care să conţină cererea de acordare a vizei periodice însoţită de următoarele documente specifice:
    a) documentele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c), d)e), f) şi g) - pentru modificările aduse sistemului său de management al siguranţei după eliberarea autorizaţiei deţinute, precum şi cele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. i), j), k) şi m) şi alin. (2) lit. b);
    b) documentele noi sau care au suferit modificări, dacă este cazul;
    c) dovada plăţii către ASFR a tarifului pentru prestaţia de acordare a vizei periodice.

    (2) În cadrul evaluării, ASFR verifică, dacă este cazul, şi stadiul actual al planului/planurilor de măsuri stabilit(e) de administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară pentru:
    a) înlăturarea motivelor de îngrijorare rămase nesoluţionate de la evaluarea anterioară;
    b) soluţionarea oricărei neconformităţi majore şi înlăturarea oricărui alt motiv de îngrijorare identificate în cursul activităţilor de supraveghere derulate după încheierea evaluării anterioare.

    (3) După examinarea documentelor depuse şi dacă nu se constată neconformităţi, ASFR notifică administratorului/ gestionarului de infrastructură feroviară acordarea vizei periodice şi înscrie pe autorizaţia de siguranţă data acordării vizei anuale.
    (4) Dacă se constată existenţa unor neconformităţi la documentele depuse, ASFR notifică în acest sens administratorul/ gestionarul de infrastructură feroviară şi indică un termen rezonabil de eliminare a neconformităţilor.
    (5) Dacă administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară prezintă dovezile de eliminare a neconformităţilor constatate şi, după verificare, rezultă eliminarea acestora, ASFR notifică acestuia acordarea vizei periodice şi înscrie pe autorizaţia de siguranţă data acordării vizei anuale.
    (6) În cazul neeliminării neconformităţilor constatate, ASFR restricţionează autorizaţia de siguranţă administratorului/ gestionarului de infrastructură feroviară în cauză.

    ART. 16
    (1) Pentru continuarea activităţii specifice după expirarea valabilităţii autorizaţiei de siguranţă, administratorul/ gestionarul de infrastructură feroviară trebuie să solicite la ASFR reînnoirea autorizaţiei cu minimum 5 luni înainte de data expirării valabilităţii acesteia. În acest sens, administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară trebuie să depună la ASFR o cerere de reînnoire în care furnizează toate informaţiile prevăzute în cererea pentru eliberarea autorizaţiei de siguranţă din ghidul de îndrumare prevăzut la art. 5, însoţită de un dosar complet cu documentele justificative ale îndeplinirii cerinţelor prevăzute la art. 6, după cum urmează:
    a) documentele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c), d), e), f) şi g) - pentru modificările aduse sistemului său de management al siguranţei după eliberarea autorizaţiei deţinute, precum şi cele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. i), j), k) şi m);
    b) documentele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a), b), h), l) şi n), dacă acestea au suferit modificări sau o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care asigură conducerea executivă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară că acestea nu au suferit modificări, după caz.

    (2) Dosarul pentru eliberarea autorizaţiei de siguranţă reînnoite trebuie să conţină şi declaraţiile de la art. 8 alin. (2) lit. a), convenţia prevăzută la art. 3 alin. (2) pentru desfăşurarea activităţilor de supraveghere efectuate de ASFR conform art. 3 alin. (1), precum şi dovada plăţii către ASFR a tarifului pentru prestaţia de eliberare a autorizaţiei reînnoite.
    (3) Pentru evaluarea capacităţii solicitantului de a îndeplini cerinţele pentru eliberarea autorizaţiei de siguranţă reînnoite, ASFR procedează conform prevederilor art. 9-11^ şi ia în considerare rezultatele activităţilor de supraveghere efectuate anterior.
    (4) În cadrul evaluării, ASFR verifică, dacă este cazul, şi stadiul actual al planului/planurilor de măsuri stabilit(e) de administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară pentru:
    a) înlăturarea motivelor de îngrijorare rămase nesoluţionate de la evaluarea anterioară;
    b) soluţionarea oricărei neconformităţi majore şi înlăturarea oricărui alt motiv de îngrijorare identificate în cursul activităţilor de supraveghere derulate după încheierea evaluării anterioare.

    (5) În cazul în care modificările pot afecta performanţa în materie de siguranţă, pot crea riscuri majore de siguranţă sau în cazul în care ASFR identifică alte motive de îngrijorare în cadrul activităţilor sale de supraveghere, aceasta decide dacă întregul dosar al cererii trebuie reevaluat.
    (6) După constatarea îndeplinirii tuturor cerinţelor pentru reînnoirea autorizaţiei de siguranţă, ASFR eliberează autorizaţia administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară, care este valabilă pentru o perioadă de 5 ani, cu respectarea cerinţelor care au stat la baza eliberării şi în condiţiile vizării sale periodice la un an.
    (7) Decizia de a nu reînnoi autorizaţia de siguranţă este notificată şi motivată administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară de către ASFR.

    ART. 17
    (1) La solicitarea unui administrator/gestionar de infrastructură feroviară, ASFR poate actualiza (modifica/revizui) autorizaţia de siguranţă după cum urmează:
    a) la modificarea datelor de identificare ale administratorului/ gestionarului de infrastructură feroviară;
    b) la modificarea datelor înscrise în autorizaţia de siguranţă, inclusiv la adăugarea/eliminarea unei/unor secţii de circulaţie;
    c) la fiecare modificare substanţială a infrastructurii, a subsistemelor de semnalizare sau de alimentare cu energie utilizate în legătură cu infrastructura sau a principiilor de exploatare şi întreţinere a unei astfel de infrastructuri sau subsisteme de semnalizare sau de alimentare cu energie.

    (2) În cazul în care administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară care deţine autorizaţia de siguranţă intenţionează să aducă orice modificare menţionată la alin. (1) lit. c), acesta notifică ASFR fără întârziere despre acest fapt. În urma primirii notificării, ASFR:
    a) verifică dacă modificarea referitoare la eventuala cerere este descrisă cu claritate şi dacă potenţialele riscuri în materie de siguranţă sunt evaluate;
    b) analizează cu administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară despre necesitatea actualizării autorizaţiei de siguranţă.

    (3) ASFR poate să ceară solicitantului informaţii suplimentare, iar în cazul în care este de acord că modificarea propusă nu este substanţială, ASFR notifică solicitantul că nu este necesară o actualizare, păstrând o evidenţă a deciziei pentru dosarul înregistrat.
    (4) La cererea solicitantului, ASFR decide dacă autorizaţia de siguranţă trebuie actualizată în cazul în care condiţiile în care a fost eliberată vor fi modificate fără să existe niciun impact asupra infrastructurii, subsistemelor semnalizare sau energie sau principiilor de exploatare sau întreţinere a infrastructurii.
    (5) Pentru actualizarea autorizaţiei de siguranţă, administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară trebuie să depună la ASFR o cerere de actualizare în care furnizează toate informaţiile prevăzute în cererea pentru eliberarea autorizaţiei de siguranţă din ghidul de îndrumare prevăzut la art. 5, precum şi următoarele documente specifice, după caz:
    a) documente privind modificările efectuate la situaţia juridică, sediu, denumire şi altele asemenea - copia documentelor afectate de modificările efectuate;
    b) documente privind noile secţii de circulaţie care vor fi înscrise în anexa la autorizaţia de siguranţă şi/sau documentele specifice privind renunţarea la secţii de circulaţie care sunt înscrise în anexa la autorizaţia de siguranţă;
    c) documente privind modificările efectuate la infrastructura feroviară, ale subsistemelor semnalizare sau energie sau ale principiilor de exploatare sau întreţinere a infrastructurii, după caz;
    d) o listă cu procedurile aferente proceselor/activităţilor existente care au suferit revizii ca urmare a modificărilor efectuate;
    e) o listă cu procedurile noi aferente proceselor/activităţilor nou-apărute ca urmare a modificărilor efectuate;
    f) descrierea modificărilor sistemului său de management al siguranţei după eliberarea autorizaţiei deţinute;
    g) dovada evaluării importanţei schimbării şi, atunci când este cazul, raportul de evaluare a siguranţei în cazul unei schimbări semnificative emis de către ASFR şi declaraţia prevăzută la art. 16 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda comună de siguranţă pentru evaluarea şi aprecierea riscurilor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009, în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.501/2014 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda comună de siguranţă pentru evaluarea riscurilor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009 şi cu acest regulament.

    (6) Dosarul pentru solicitarea actualizării autorizaţiei de siguranţă trebuie să conţină dovada plăţii către ASFR a tarifului pentru această prestaţie.
    (7) În cadrul evaluării, ASFR:
    a) verifică detaliile modificărilor aduse elementelor de probă prezentate în cererea anterioară pentru care a fost eliberată autorizaţia de siguranţă;
    b) ia în considerare rezultatele activităţilor de supraveghere anterioare, astfel cum se menţionează la art. 5 din Regulamentul delegat (UE) 2018/761 al Comisiei şi, în special, aspecte legate de capacitatea solicitantului de a pune în aplicare şi de a monitoriza în mod eficace procesul de gestionare a modificărilor;
    c) acordă prioritate sau vizează cerinţele relevante ale sistemului de management al siguranţei şi normele naţionale notificate în vederea evaluării cererii de actualizare.

    (8) De asemenea, în cadrul evaluării ASFR verifică, dacă este cazul, şi stadiul actual al planului/planurilor de măsuri stabilit(e) de administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară pentru:
    a) înlăturarea motivelor de îngrijorare rămase nesoluţionate de la evaluarea anterioară;
    b) soluţionarea oricărei neconformităţi majore şi înlăturarea oricărui alt motiv de îngrijorare identificate în cursul activităţilor de supraveghere derulate după încheierea evaluării anterioare.

    (9) ASFR poate solicita orice alte documente sau informaţii suplimentare pe care le consideră necesare pentru a evalua cererea de actualizare a autorizaţiei de siguranţă, precum şi documente originale pentru verificarea conformităţii cu documentele prezentate în copie.
    (10) În cazul în care modificările pot afecta performanţa în materie de siguranţă, pot crea riscuri majore de siguranţă sau în cazul în care ASFR identifică alte motive de îngrijorare în cadrul activităţilor sale de supraveghere, aceasta decide dacă întregul dosar al cererii trebuie reevaluat.
    (11) După constatarea îndeplinirii tuturor cerinţelor pentru actualizarea autorizaţiei de siguranţă, ASFR eliberează o autorizaţie actualizată administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară. Decizia de a nu actualiza autorizaţia de siguranţă este notificată şi motivată administratorului/ gestionarului de infrastructură feroviară de către ASFR.
    (12) O actualizare a autorizaţiei de siguranţă nu duce la prelungirea perioadei de valabilitate a acesteia, respectiv la prelungirea valabilităţii vizei periodice.

    ART. 18
    ASFR poate solicita ca autorizaţia de siguranţă să fie revizuită în urma unor modificări substanţiale ale cadrului de reglementare în domeniul siguranţei.

    ART. 19
    În cazul în care dosarul transmis ASFR pentru eliberarea, reînnoirea sau actualizarea autorizaţiei de siguranţă conţine copii ale unor documente eliberate de alte entităţi decât ASFR, administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară păstrează originalele acestor documente timp de cel puţin 5 ani de la expirarea perioadei de valabilitate a autorizaţiei de siguranţă, pe care le prezintă ASFR la solicitarea acesteia.

    CAP. IV
    Supravegherea administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară, restricţionarea/ revocarea autorizaţiilor de siguranţă
    ART. 20
    (1) Atunci când în urma activităţilor de supraveghere desfăşurate după eliberarea şi reînnoirea autorizaţiilor de siguranţă se constată că nu mai sunt îndeplinite cerinţele de autorizare, nu se solicită modificările prevăzute la art. 17 alin. (1), nu se respectă normele naţionale sau reglementările specifice ale Uniunii Europene sau se identifică un risc grav care afectează siguranţa, ASFR poate, motivat, conform prevederilor art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară, să restricţioneze sau să revoce, după caz, autorizaţia, notificând deţinătorului motivele care au stat la baza deciziei sale.
    (2) În cazul în care se constată încălcări grave sau repetate ale reglementărilor specifice transportului feroviar, autorizaţia de siguranţă poate fi restricţionată sau, după caz, revocată de către ASFR.
    (3) Neconformităţile constatate conform alin. (1) şi (2) la administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară, precum şi luarea măsurilor de siguranţă temporare, de restricţionare sau de revocare a autorizaţiei de siguranţă sunt:
    a) neconformităţi care nu afectează grav siguranţa şi pentru remedierea cărora este necesar ca administratorul/gestionarul să furnizeze ASFR dovezi/informaţii suplimentare; ASFR emite o avizare privind posibila restricţionare a elementelor din autorizaţia de siguranţă care intră sub incidenţa neconformităţilor;
    b) neconformităţi care nu afectează grav siguranţa şi care se constituie în modificarea situaţiei existente la data acordării autorizaţiei de siguranţă şi pentru remedierea cărora este suficient/necesar ca administratorul/gestionarul să furnizeze ASFR dovezi/informaţii suplimentare; ASFR emite o avizare privind posibila restricţionare a elementelor din autorizaţia de siguranţă care intră sub incidenţa neconformităţilor;
    c) neconformităţi care pot conduce la afectarea gravă a siguranţei şi care pot fi remediate prin acţiuni specifice ale administratorului/gestionarului; ASFR restricţionează elementele din autorizaţia de siguranţă care intră sub incidenţa neconformităţilor;
    d) neconformităţi care afectează grav siguranţa, nu permit efectuarea operaţiunilor relevante (administrarea/gestionarea şi exploatarea infrastructurii feroviare) şi pot fi remediate prin acţiuni specifice ale administratorului/gestionarului; ASFR revocă autorizaţia de siguranţă.

    (4) Încetarea luării măsurilor prevăzute la alin. (3) lit. a), b) şi c) se face după constatarea eliminării neconformităţilor efectuate de către ASFR în acest sens.
    (5) Luarea măsurilor de siguranţă temporare, restricţionarea sau revocarea autorizaţiei de siguranţă se notifică administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară în cauză, cu motivele care au stat la baza deciziei sale. Încetarea măsurilor de siguranţă temporare sau a restricţionării autorizaţiei de siguranţă se notifică administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară în cauză.

    ART. 21
    (1) Pe perioada valabilităţii restricţionării unor elemente din autorizaţia de siguranţă conform art. 20 alin. (3) lit. c), administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară în cauză nu mai poate/pot efectua administrarea/gestionarea şi exploatarea infrastructurii feroviare, pentru elementele care intră sub incidenţa neconformităţilor.
    (2) După revocarea autorizaţiei de siguranţă, administratorul/ gestionarii de infrastructură feroviară în cauză nu mai poate/pot efectua administrarea/gestionarea şi exploatarea infrastructurii feroviare.
    (3) Perioada de restricţionare a autorizaţiei de siguranţă nu prelungeşte perioada de valabilitate a acesteia, respectiv nu prelungeşte valabilitatea vizei periodice.

    CAP. V
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 22
    Autorizaţiile de siguranţă acordate de către ASFR administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară în baza prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 101/2008 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizaţiilor de siguranţă administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară din România rămân valabile până la data expirării vizei periodice, în condiţiile respectării reglementărilor specifice şi a cerinţelor obligatorii în vigoare la data emiterii acestora.

    ART. 23
    (1) Pentru a contesta deciziile referitoare la neeliberarea, reînnoirea, neactualizarea, restricţionarea sau revocarea autorizaţiilor de siguranţă, luarea măsurilor de siguranţă temporare sau neacordarea vizei periodice, administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară pot solicita, în scris, la ASFR, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării, reevaluarea deciziei. Reevaluarea se efectuează de ASFR în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării, pe bază de tarif, iar rezultatul motivat se notifică administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară în cauză.
    (2) În cazul în care ASFR menţine decizia iniţială de a nu elibera, reînnoi, actualiza/modifica, restricţiona sau revoca autorizaţiile de siguranţă, a lua măsuri de siguranţă temporare sau de a nu acorda viza periodică, administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară se pot adresa instanţelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 24
    (1) Eliberarea, reînnoirea, actualizarea, acordarea vizei periodice, luarea măsurilor de siguranţă temporare, restricţionarea, încetarea luării măsurilor de siguranţă temporare sau a restricţionării şi revocarea autorizaţiilor de siguranţă se publică pe site-ul www.afer.ro/asfr.
    (2) Lista gestionarilor de infrastructură feroviară care deţin autorizaţie de siguranţă, precum şi secţiile de circulaţie de pe infrastructura feroviară administrată/gestionată se publică pe site-ul www.afer.ro/asfr.

    ART. 25
    Pierderea sau deteriorarea autorizaţiei de siguranţă se notifică de către administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară la ASFR, în maximum 10 zile de la data constatării, iar ASFR eliberează un duplicat al autorizaţiei la solicitarea administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară şi după achitarea tarifului aferent prestaţiei efectuate.

    ART. 26
    Activităţile specifice efectuate de către ASFR pentru „implicarea prealabilă“, eliberarea, reînnoirea şi actualizarea autorizaţiei de siguranţă, acordarea vizei periodice, reevaluarea deciziei conform art. 23 alin. (1), eliberarea de duplicate, precum şi activităţile de supraveghere efectuate conform art. (3) alin. (1) se prestează pe bază de tarife aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.

    ART. 27
    (1) Administratorul şi gestionarii de infrastructură feroviară au obligaţia de a comunica lunar la ASFR, în scris, până la data de 15 a lunii în curs, volumul tipului de serviciu realizat în luna anterioară de către fiecare dintre operatorii de transport feroviar care efectuează servicii de transport feroviar de călători şi/sau de marfă şi operatorii care efectuează numai manevră feroviară cu care a încheiat contracte de acces pe infrastructura feroviară. Datele transmise vor fi exprimate după cum urmează:
    a) „tren-km“ - pentru operatorii de transport feroviar care efectuează servicii de transport feroviar de călători şi/sau de marfă;
    b) „tren-km“ şi „ore manevră“ - pentru operatorii de transport feroviar care efectuează servicii de transport feroviar, precum şi servicii de manevră feroviară;
    c) „ore manevră“ - pentru operatorii care efectuează numai manevră feroviară.

    (2) Netransmiterea datelor prevăzute la alin. (1) sau transmiterea eronată a acestora poate conduce la măsura restricţionării de către ASFR a autorizaţiei de siguranţă administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară.

    ART. 28
    ASFR, precum şi administratorul şi gestionarii de infrastructură feroviară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 29
    Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 30
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 101/2008 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizaţiilor de siguranţă administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 8 februarie 2008, se abrogă.

    ART. 31
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode

    Bucureşti, 21 ianuarie 2020.
    Nr. 232.
    ANEXA 1

    Modelul-cadru al autorizaţiei de siguranţă
 (a se vedea imaginea asociată)
    ROMÂNIA
    MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR
    AUTORITATEA FEROVIARĂ ROMÂNĂ - AFER
    AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ - ASFR
    AUTORIZAŢIE DE SIGURANŢĂ Nr. .............
    Autorizaţia de siguranţă confirmă îndeplinirea cerinţelor stabilite prin legislaţia naţională şi acceptarea Sistemului de management al siguranţei al administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară şi permite acestuia să administreze/gestioneze şi să exploateze o infrastructură feroviară, în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798/UE privind siguranţa feroviară şi cu legislaţia naţională aplicabilă
    1. ADMINISTRATORUL/GESTIONARUL DE INFRASTRUCTURĂ FEROVIARĂ AUTORIZAT

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Denumire juridică: │Acronim: │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Număr de │Cod de │
│înregistrare │înregistrare │
│naţional: │fiscală: │
└───────────────────┴──────────────────┘    2. ORGANISMUL EMITENT AL AUTORIZAŢIEI DE SIGURANŢĂ

┌──────────────────────────────────────┐
│Organismul: AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ │
│FEROVIARĂ ROMÂNĂ - ASFR │
├──────────────────────────────────────┤
│Ţara: ROMÂNIA │
└──────────────────────────────────────┘    3. INFORMAŢII PRIVIND AUTORIZAŢIA DE SIGURANŢĂ

┌───────┬───────────┬──┬───────────────┐
│ │- │ │ │
│ │autorizaţie│ │ │
│ │nouă │ │ │
│ │- │ │Numărul de │
│Aceasta│autorizaţie│[]│identificare al│
│este │reînnoită │[]│autorizaţiei │
│ │- │[]│anterioare: │
│ │autorizaţie│ │ │
│ │actualizată│ │ │
│ │(modificată│ │ │
│ │/revizuită)│ │ │
├───────┴───────────┴──┴───────────────┤
│Valabilă de la data de: până la data │
│de: │
├──────────────────────────────────────┤
│Caracteristicile infrastructurii │
│(infrastructurilor): │
└──────────────────────────────────────┘    4. LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ APLICABILĂ

┌──────────────────────────────────────┐
│• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului │
│nr. 73/2019 privind siguranţă │
│feroviară; │
│• Ordinul ministrului transporturilor,│
│infrastructurii şi comunicaţiilor nr. │
│232/2020 pentru eliberarea │
│autorizaţiei de siguranţă │
│administratorului/gestionarilor de │
│infrastructură feroviară din România. │
└──────────────────────────────────────┘    5. SECŢII DE CIRCULAŢIE

┌──────────────────────────────────────┐
│Secţiile de circulaţie pe care │
│administratorul/gestionarul de │
│infrastructură feroviară este │
│autorizat să le administreze/ │
│gestioneze şi să le exploateze sunt │
│înscrise în anexa la prezenta │
│autorizaţie de siguranţă. │
└──────────────────────────────────────┘    6. CONDIŢII SPECIALE

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    7. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

┌──────────────────────────────────────┐
│A. Valabilitatea autorizaţiei de │
│siguranţă - Autorizaţia de siguranţă │
│este valabilă pentru o perioadă de 5 │
│ani, cu respectarea cerinţelor care au│
│stat la baza eliberării, reînnoirii │
│sau modificării/revizuirii acesteia, │
│în condiţiile vizării sale periodice │
│la un an. │
│B. Supravegherea ASFR - După │
│eliberarea şi reînnoirea │
│autorizaţiilor de siguranţă, ASFR │
│desfăşoară activităţi pentru │
│supravegherea sistemului de management│
│al siguranţei al administratorului/ │
│gestionarului de infrastructură │
│feroviară în conformitate cu │
│Regulamentul delegat (UE) 2018/761 al │
│Comisiei din 16 februarie 2018 de │
│stabilire a metodelor comune de │
│siguranţă pentru supravegherea de │
│către autorităţile naţionale de │
│siguranţă după eliberarea unui │
│certificat unic de siguranţă sau a │
│unei autorizaţii de siguranţă în │
│conformitate cu Directiva (UE) 2018/ │
│798 a Parlamentului European şi a │
│Consiliului şi de abrogare a │
│Regulamentului (UE) nr. 1.077/2012 al │
│Comisiei, pentru a verifica dacă în │
│decursul administrării/gestionării şi │
│exploatării infrastructurii feroviare │
│se folosesc efectiv modalităţile │
│sistemului de management al siguranţei│
│şi dacă toate cerinţele care au stat │
│la baza eliberării autorizaţiilor şi │
│normele naţionale relevante sunt │
│respectate în permanenţă, în baza │
│convenţiei încheiate cu │
│administratorul/gestionarul │
│infrastructurii feroviare. │
│C. Restricţionarea/revocarea │
│autorizaţiei de siguranţă │
│- Atunci când în urma activităţilor de│
│supraveghere desfăşurate după │
│eliberarea şi reînnoirea │
│autorizaţiilor de siguranţă se │
│constată că nu mai sunt îndeplinite │
│cerinţele de autorizare, nu se │
│solicită modificările prevăzute la │
│art. 17 alin. (1) din Ordinul │
│ministrului transporturilor, │
│infrastructurii şi comunicaţiilor nr. │
│232/2020, nu se respectă normele │
│naţionale sau reglementările specifice│
│ale Uniunii Europene sau se identifică│
│un risc grav care afectează siguranţa,│
│ASFR poate, motivat, conform │
│prevederilor art. 17 din Ordonanţa de │
│urgenţă a Guvernului nr. 73/2019 │
│privind siguranţă feroviară să │
│restricţioneze sau să revoce, după │
│caz, autorizaţia, notificând │
│deţinătorului motivele care au stat la│
│baza deciziei sale. │
│- În cazul în care se constată │
│încălcări grave sau repetate ale │
│reglementărilor specifice │
│transportului feroviar, autorizaţia de│
│siguranţă poate fi restricţionată sau,│
│după caz, revocată de către ASFR. │
│Pe perioada valabilităţii │
│restricţionării unor elemente din │
│autorizaţia de siguranţă conform art. │
│20 alin. (3) lit. c) din Ordinul │
│ministrului transporturilor, │
│infrastructurii şi comunicaţiilor nr. │
│232/2020, administratorul/gestionarii │
│de infrastructură feroviară în cauză │
│nu mai poate/pot efectua administrarea│
│/gestionarea şi exploatarea │
│infrastructurii feroviare, pentru │
│elementele care intră sub incidenţa │
│neconformităţilor. │
│După revocarea autorizaţiei de │
│siguranţă, administratorul/gestionarii│
│de infrastructură feroviară în cauză │
│nu mai poate/pot efectua administrarea│
│/gestionarea şi exploatarea │
│infrastructurii feroviare. │
│D. Modificarea/revizuirea autorizaţiei│
│de siguranţă │
│Administratorul/gestionarul de │
│infrastructură feroviară trebuie să │
│solicite la ASFR actualizarea │
│(modificarea/revizuirea) autorizaţiei │
│de siguranţă în următoarele cazuri: │
│a) la modificarea datelor de │
│identificare ale administratorului/ │
│gestionarului de infrastructură │
│feroviară; │
│b) la modificarea datelor înscrise în │
│autorizaţia de siguranţă, inclusiv la │
│adăugarea/eliminarea unei/unor secţii │
│de circulaţie; │
│c) la fiecare modificare substanţială │
│a infrastructurii feroviare, a │
│subsistemelor de semnalizare sau de │
│alimentare cu energie utilizate în │
│legătură cu infrastructura sau a │
│principiilor de exploatare şi │
│întreţinere a unei astfel de │
│infrastructuri sau subsisteme de │
│semnalizare sau de alimentare cu │
│energie. │
└──────────────────────────────────────┘    Data eliberării: ..........................
    DIRECTOR,
    .............................................................
    (nume, prenume, semnătură, ştampilă)

┌──────────────────────────────────────┐
│Nr. comunicării (notificării) │
│autorizaţiei la Agenţia Uniunii │
│Europene pentru Căile Ferate: ...... │
└──────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│VIZE PERIODICE │
└──────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│Valabil până la data de │
│......................... │
│Director, │
│......................... │
│L.S. │
└──────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Valabil până la data de │Valabil până la data de │Valabil până la data de │Valabil până la data de │
│.........................│.........................│.........................│.........................│
│Director, │Director, │Director, │Director, │
│.........................│.........................│.........................│.........................│
│L.S. │L.S. │L.S. │L.S. │
└─────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 1

    la autorizaţia de siguranţă
    SECŢIILE DE CIRCULAŢIE
    pe care administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară
    este autorizat să le administreze/gestioneze şi să le exploateze

┌────┬──────────────────┬───────────┬──┐
│Nr. │Sucursala │Secţia de │ │
│crt.│regională de căi │circulaţie │Km│
│ │ferate │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼──┤
│1. │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼──┤
│2. │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼──┤
│3. │ │ │ │
└────┴──────────────────┴───────────┴──┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016