Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.231 din 30 decembrie 2020  pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.69/2015     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. M.231 din 30 decembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.69/2015

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 23 din 8 ianuarie 2021
    Pentru aplicarea prevederilor art. 74 alin. 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Normele privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.69/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 9, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Procedura normală cuprinde următoarele activităţi:"

    2. La articolul 9 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) transmiterea de către structurile centrale la Secretariatul general a tabelului cu funcţiile vacante, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, până în ultima zi lucrătoare a lunilor martie, iunie, septembrie şi decembrie pentru a fi publicat în Buletinul Informativ al Armatei în lunile ianuarie, aprilie, iulie şi octombrie şi postat pe pagina de INTRAMAN a Secretariatului general;"

    3. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) În situaţii temeinic justificate, funcţiile vacante pot fi publicate în Buletinul Informativ al Armatei şi în alte luni faţă de cele prevăzute la alin. (1) lit. a), cu avizul şefului Direcţiei generale management resurse umane."

    4. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    Comisiile de selecţie analizează pentru înaintarea în gradul următor, la termen, doar cadre militare numite în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade superioare celor deţinute şi care au împlinit stagiul minim în grad sau împlinesc acest stagiu în cursul anului calendaristic respectiv."

    5. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    Activităţile desfăşurate pentru analiza cadrelor militare în vederea înaintării în gradul următor sunt:
    a) transmiterea, ierarhic, de către structurile de resurse umane, a tabelelor cu cadrele militare propuse să fie înaintate în gradul următor la secretariatele tehnice ale comisiilor de selecţie, cu cel puţin 60 de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru înaintarea în grad;
    b) analizarea cadrelor militare în şedinţele comisiilor de selecţie cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru înaintarea în gradul următor;
    c) trimiterea, de către secretariatele tehnice, a hotărârilor comisiilor de selecţie la comandanţii/şefii care au competenţe de a prezenta propuneri/înainta în gradul următor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei comisiei de selecţie."

    6. La articolul 14^1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În vederea avizării maiştrilor militari şi subofiţerilor pentru participarea la concursul de admitere la cursul de formare a ofiţerilor în activitate, preşedintele şi membrii Comisiei de selecţie nr. 17 analizează îndeplinirea cumulativă a criteriilor specifice de recrutare a candidaţilor la cursurile de formare a ofiţerilor în activitate."

    7. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) În procesul de analiză, ierarhizare şi selecţie a candidaţilor, preşedintele şi membrii comisiei studiază memoriile originale, fişele cu principalele date şi fişele posturilor vacante, după care completează şi semnează fişa de evaluare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 sau, după caz, fişa de evaluare pentru încadrarea funcţiilor prevăzute cu grad de general de brigadă/similar, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 11^1.
    (2) Experienţa profesională dobândită de-a lungul carierei se cuantifică prin acordarea de puncte pentru îndeplinirea funcţiilor de execuţie/conducere, pentru o perioadă de minimum 2 ani, diferenţiat pe niveluri ale structurilor, astfel:
    a) un punct pentru îndeplinirea fiecărei funcţii de execuţie şi două puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcţii de conducere în structuri de nivel 1;
    b) două puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcţii de execuţie şi patru puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcţii de conducere în structuri de nivel 2;
    c) trei puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcţii de execuţie şi şase puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcţii de conducere în structuri de nivel 3;
    d) patru puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcţii de execuţie şi opt puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcţii de conducere în structuri de nivel 4;
    e) patru puncte pentru încadrarea unui post permanent în străinătate încadrat pe o perioadă de minimum trei ani; punctajul se acordă pentru încadrarea unui singur post permanent;
    f) patru puncte pentru fiecare funcţie îndeplinită în cadrul structurilor NATO de pe teritoriul României pe o perioadă de minimum trei ani;
    g) două puncte pentru fiecare 6 luni de participare neîntreruptă sau cumulată din perioade de câte cel puţin 3 luni neîntrerupte la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.
    (3) Ofiţerilor care au absolvit masterul de conducere interarme/similar şi care solicită analizarea în cadrul comisiilor de selecţie în vederea promovării în funcţii prevăzute în statele de organizare cu astfel de studii sau în funcţii prevăzute cu grad de general de brigadă/similar, cu excepţia funcţiilor corespunzătoare serviciilor specializate, li se acordă 4 puncte, suplimentar, astfel:
    a) absolvenţilor masterului de conducere interarme organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă şi pentru locuri finanţate de la bugetul de stat;
    b) absolvenţilor studiilor/cursurilor organizate în străinătate, asimilate masterului de conducere interarme;
    c) absolvenţilor studiilor universitare de licenţă în specializările «Conducere interarme - forţe terestre», «Conducere interarme - forţe aeriene», «Conducere interarme - forţe navale», «Conducere logistică» sau «Management economico-financiar» la Universitatea Naţională de Apărare «Carol I», promoţiile 2007, 2008, 2009 şi 2011 şi care, ulterior, au absolvit cursul postuniversitar de dezvoltare profesională în conducere structuri militare.
    (4) Candidaţilor li se acordă un punctaj egal cu suma mediilor acordate la evaluarea performanţei profesionale din fişele de apreciere de serviciu anuală din ultimii trei ani.
    (5) Candidaţilor li se acordă un punctaj obţinut prin împărţirea la 5 a sumei punctajelor acordate pentru evaluarea competenţelor, aptitudinilor şi atitudinilor profesionale din ultima fişă de apreciere de serviciu anuală.
    (6) Candidaţilor li se scad trei puncte dacă au fost sancţionaţi disciplinar în ultimele 12 luni.
    (7) Candidaţilor li se scad cinci puncte dacă au fost judecaţi de consiliul de onoare şi sancţionaţi.
    (8) Candidaţilor li se scad zece puncte dacă au fost condamnaţi penal.
    (9) Fiecare criteriu specificat la lit. h) şi i) din secţiunea B a anexei nr. 11 sau, respectiv, a anexei nr. 11^1, după caz, se evaluează prin acordarea unui număr de puncte de la 1 la 10.
    (10) Pentru cuantificarea experienţei profesionale, perioadele în care cadrele militare au îndeplinit atribuţiile aceloraşi funcţii în cadrul aceloraşi structuri se cumulează, indiferent dacă denumirile funcţiilor au fost modificate.
    (11) Pentru cuantificarea experienţei profesionale nu se iau în calcul perioadele în care cadrelor militare în activitate le-au fost acordate calificativul «Corespunzător» sau calificative inferioare acestuia."

    8. La articolul 19 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) mediei punctelor acordate de membrii comisiei de selecţie conform prevederilor art. 17 alin. (2)-(9);"

    9. La articolul 19, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Candidaţii care au obţinut o medie mai mică de 6 puncte la oricare dintre mediile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) sunt declaraţi respinşi de către comisia de selecţie."

    10. La articolul 21, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru funcţiile care nu prevăd în cadrul selecţiei probă de interviu, în cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi obţin acelaşi punctaj final, departajarea acestora se face pe baza unuia dintre următoarele criterii, în ordinea menţionată:
    a) punctele acordate conform prevederilor art. 17 alin. (2);
    b) media punctelor prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. b);
    c) media punctelor prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. c).
(3) Pentru funcţiile care prevăd în cadrul selecţiei probă de interviu, în cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi obţin acelaşi punctaj final, pentru departajarea acestora se utilizează punctajul prevăzut la art. 36 alin. (7), iar dacă egalitatea se menţine, pentru departajarea acestora se procedează conform prevederilor alin. (2)."

    11. La articolul 29, literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) să analizeze documentele prevăzute la lit. a) şi b) pentru verificarea îndeplinirii criteriilor obligatorii prevăzute în secţiunea A a anexei nr. 11 sau a anexei nr. 11^1, după caz, precum şi a condiţiilor prevăzute de lege pentru admiterea cadrelor militare la analiză în cadrul comisiilor de selecţie;
    ..................................................................................................
e) să întocmească pentru fiecare candidat fişa de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 sau anexa nr. 11^1, după caz;"

    12. La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    (1) Interviul se organizează şi se desfăşoară în vederea încadrării funcţiilor vacante de comandă/conducere şi a altor funcţii stabilite de comandanţii/şefii structurilor în care acestea se regăsesc, cu excepţia funcţiilor care se ocupă prin concurs/examen sau alegeri."

    13. La articolul 41, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Prevederile art. 9 lit. b), art. 17 alin. (3), art. 27 lit. a^1) şi art. 32 nu se aplică în situaţia analizării încadrării funcţiilor prevăzute cu grade de generali/similari din cadrul Direcţiei generale de informaţii a apărării şi structurilor subordonate acesteia."

    14. La anexa nr. 1, la numărul curent 4, coloana 2 „Componenţa - Funcţia“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " preşedinte: locţiitorul şefului Direcţiei generale management resurse umane;
 membri:
 directorul Direcţiei generale management resurse umane;
 şefii structurilor de personal din Departamentul pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale, Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului, Direcţia generală pentru armamente, Secretariatul general, Direcţia generală financiar-contabilă, Corpul de control şi inspecţie, Direcţia audit intern;
 şeful oficiului lucrări specifice resurselor umane din competenţa ministrului apărării naţionale;
 secretar: şeful structurii de secretariat tehnic."

    15. Anexa nr. 11 la norme se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1.
    16. După anexa nr. 11 la norme se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2.


    ART. II
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Analizarea, ierarhizarea şi selecţia candidaţilor pentru promovarea în funcţiile vacante publicate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se realizează şi se finalizează în conformitate cu dispoziţiile legale aflate în vigoare la data publicării funcţiilor respective.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă

    Bucureşti, 30 decembrie 2020.
    Nr. M.231.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 11 la norme) - model -
    Clasa/Nivelul de clasificare
    Exemplarul nr. ...............
    FIŞA DE EVALUARE
    ........................ (gradul, numele şi prenumele)
    Date despre funcţia vacantă^1

┌─────────────────────────────────────┬┐
│- Denumirea funcţiei cu elemente de ││
│identificare a acesteia ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│- Nivelul structurii ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│- Cerinţă lingvistică ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│- Cerinţe specifice (atestate/avize) ││
└─────────────────────────────────────┴┘    Date despre candidat^1

┌─────────────────────────────────────┬┐
│- Gradul, arma/serviciul, ││
│specialitatea militară ││
│- Numele, prenumele tatălui şi ││
│prenumele ││
│- Vechimea în grad ││
│- Data naşterii ││
│- Codul persoanei ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│- Funcţia şi unitatea unde este ││
│încadrat ││
│- Nivelul structurii ││
│- Data numirii în funcţie ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│- Studii absolvite şi anul absolvirii││
│- media (studii de bază/cursuri de ││
│carieră şi cursuri de perfecţionare ││
│sau specializare) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│- Certificat de competenţă ││
│lingvistică conform STANAG 6001 ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│- Alte atestate şi certificate ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    ^1 Se completează de către secretariatul tehnic al comisiei de selecţie.

┌─────────────────────────┬────────────┐
│ │Verificarea │
│A. Criterii obligatorii │îndeplinirii│
│ │criteriului │
├─────────────────────────┼────────────┤
│a) candidatul face parte │ │
│din corpul de cadre │ │
│militare căruia îi │ │
│corespunde funcţia │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│b) deţine gradul minim/ │ │
│maxim care permite │ │
│respectarea principiului │ │
│subordonării │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│c) are aceeaşi armă sau │ │
│serviciu şi specialitate │ │
│militară precum cele │ │
│prevăzute în │ │
│specificaţiile funcţiei │ │
│sau îndeplineşte │ │
│condiţiile pentru a fi │ │
│confirmat în arma sau │ │
│serviciul şi │ │
│specialitatea militară │ │
│respectivă - nu se │ │
│verifică pentru funcţiile│ │
│din domeniile funcţionale│ │
│de sprijin/servicii │ │
│specializate şi apărare │ │
│cibernetică │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│d) îndeplineşte condiţia │ │
│privind nivelul şi │ │
│specialitatea studiilor │ │
│din specificaţiile │ │
│funcţiei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│e) are absolvite/ │ │
│echivalate/asimilate │ │
│cursurile de carieră │ │
│necesare înaintării în │ │
│gradul următor - se │ │
│verifică numai pentru │ │
│înaintarea în grad │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│f) are experienţa şi │ │
│stagiul în funcţii │ │
│anterioare obligatorii, │ │
│prin numire şi/sau │ │
│împuternicire, pe │ │
│niveluri ale structurilor│ │
│militare, necesare pentru│ │
│ocuparea funcţiei conform│ │
│reglementărilor privind │ │
│evoluţia în cariera │ │
│militară sau a îndeplinit│ │
│atribuţiile unei funcţii │ │
│similare, într-o │ │
│structură de nivel │ │
│ierarhic similar, prin │ │
│împuternicire şi/sau │ │
│detaşare pe o perioadă de│ │
│cel puţin un an │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│g) deţine nivelul minim │ │
│de cunoaştere a limbilor │ │
│străine, atestat prin │ │
│certificat de competenţă │ │
│lingvistică │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│h) îndeplineşte baremul │ │
│medical şi de pregătire │ │
│fizică specific funcţiei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│i) deţine atestatele sau │ │
│certificatele necesare │ │
│încadrării funcţiei (dacă│ │
│este cazul) │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│j) are vechimea de cel │ │
│puţin 24 de luni în │ │
│funcţia actuală, │ │
│împlinită la sfârşitul │ │
│lunii în care are loc │ │
│analiza în comisia de │ │
│selecţie, cu excepţia │ │
│cazurilor în care a fost │ │
│numit în funcţie ca │ │
│urmare a reorganizării, │ │
│redimensionării, │ │
│redislocării sau │ │
│transformării │ │
│structurilor militare, │ │
│ori încadrarea funcţiei │ │
│pentru care candidează │ │
│necesită obţinerea │ │
│avizului Consiliului │ │
│Suprem de Apărare a Ţării│ │
│^2 │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│k) are un stagiu cumulat │ │
│de cel puţin 6 ani în │ │
│funcţii în structuri de │ │
│nivelul celei în cadrul │ │
│căreia a fost repartizat │ │
│în prima funcţie, │ │
│calculat de la data │ │
│îndeplinirii efective a │ │
│funcţiilor respective - │ │
│se aplică doar cadrelor │ │
│militare cu grade de │ │
│sublocotenent, │ │
│locotenent, maistru │ │
│militar clasa a V-a, │ │
│maistru militar clasa a │ │
│IV-a, sergent şi │ │
│sergent-major analizate │ │
│pentru încadrarea │ │
│funcţiilor prevăzute în │ │
│statele de organizare ale│ │
│structurilor militare de │ │
│nivel comandament de │ │
│divizie/similar şi │ │
│superioare^2 │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│l) îndeplineşte │ │
│condiţiile obligatorii │ │
│prevăzute în actele │ │
│normative care │ │
│reglementează domeniul │ │
│specific funcţiei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│m) are gradul cu cel mult│ │
│două trepte mai mic decât│ │
│gradul funcţiei pentru │ │
│încadrarea căreia │ │
│candidează, cu excepţia │ │
│situaţiilor în care, prin│ │
│Ghidul carierei militare,│ │
│aprobat prin Hotărârea │ │
│Guvernului nr. 106/2011, │ │
│cu modificările şi │ │
│completările ulterioare, │ │
│se prevede altfel sau a │ │
│situaţiei prevăzute la │ │
│art. II alin. 2 din Legea│ │
│nr. 101/2019 pentru │ │
│modificarea şi │ │
│completarea Legii nr. 80/│ │
│1995 privind statutul │ │
│cadrelor militare │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│n) are vechime de cel │ │
│puţin 48 de luni în │ │
│cadrul unităţii militare │ │
│în care a fost chemat/ │ │
│rechemat în activitate, │ │
│împlinită la sfârşitul │ │
│lunii în care are loc │ │
│analiza în comisia de │ │
│selecţie, cu excepţia │ │
│situaţiilor de numire în │ │
│funcţie ca urmare a │ │
│reorganizării, │ │
│redimensionării, │ │
│redislocării sau │ │
│transformării │ │
│structurilor militare - │ │
│se aplică doar cadrelor │ │
│militare care au declarat│ │
│pe propria răspundere că │ │
│îşi vor desfăşura │ │
│activitatea timp de cel │ │
│puţin 4 ani în cadrul │ │
│unităţii militare în care│ │
│au fost numite în │ │
│funcţiile pentru care au │ │
│concurat şi doar în │ │
│situaţia în care acestea │ │
│solicită încadrarea │ │
│într-o funcţie din cadrul│ │
│altei unităţi militare │ │
└─────────────────────────┴────────────┘


    ^2 Nu se aplică pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război.

┌──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│B. Criterii de selecţie │ │
├────────────┬──────────┬─────────┬────────┬───────────┤Punctaj │
│ │ │ │ │Numărul de │acordat în │
│ │ │ │ │funcţii │funcţie de │
│ │Nivelul │Tipul de │Număr de│îndeplinite│gradul de │
│ │structurii│funcţie │puncte │pe o │îndeplinire│
│ │ │ │acordate│perioadă de│a │
│ │ │ │ │minimum 2 │criteriului│
│ │ │ │ │ani^3 │ │
│ ├──────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Execuţie │1 │ │ │
│ │Nivelul 1 ├─────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Comandă/ │2 │ │ │
│ │ │Conducere│ │ │ │
│ ├──────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Execuţie │2 │ │ │
│ │Nivelul 2 ├─────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Comandă/ │4 │ │ │
│ │ │Conducere│ │ │ │
│a) ├──────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│experienţa │ │Execuţie │3 │ │ │
│profesională│Nivelul 3 ├─────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│dobândită │ │Comandă/ │6 │ │ │
│de-a lungul │ │Conducere│ │ │ │
│carierei ├──────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Execuţie │4 │ │ │
│ │Nivelul 4 ├─────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Comandă/ │8 │ │ │
│ │ │Conducere│ │ │ │
│ ├──────────┴─────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │posturi permanente │4 │ │ │
│ │în străinătate │ │ │ │
│ ├────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │funcţii îndeplinite │ │ │ │
│ │în cadrul │ │ │ │
│ │structurilor NATO de│4 │ │ │
│ │pe teritoriul │ │ │ │
│ │României │ │ │ │
│ ├────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │misiuni temporare şi│ │ │ │
│ │operaţii în afara │2 │ │ │
│ │teritoriului │ │ │ │
│ │statului român │ │ │ │
├────────────┴────────────────────┴────────┴───────────┼───────────┤
│b) punctaj acordat pentru absolvirea masterului de │ │
│conducere interarme │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│c) punctaj acordat pentru evaluarea performanţei │ │
│profesionale │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│d) punctaj acordat pentru evaluarea competenţelor, │ │
│aptitudinilor şi atitudinilor profesionale │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│e) punctaj diminuat pentru abateri disciplinare │ │
│săvârşite │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│f) punctaj diminuat pentru judecată în cadrul │ │
│consiliului de onoare │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│g) punctaj diminuat pentru condamnare penală │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│h) compatibilitatea experienţei profesionale cu │ │
│cerinţele funcţiei vacante │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│i) compatibilitatea pregătirii profesionale cu │ │
│cerinţele funcţiei vacante │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


    Membrul comisiei de selecţie
    ..................................................
    (gradul)
    ..................................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    Secretarul comisiei de selecţie
    ...................................................
    (gradul)
    .....................................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    ^3 Perioada minimă este de 3 ani în cazul criteriilor „posturi permanente în străinătate“ şi „funcţii îndeplinite în cadrul structurilor NATO de pe teritoriul României“ şi, respectiv, 6 luni în cazul „misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român“; se punctează un singur post permanent.    ANEXA 2

    (Anexa nr. 11^1 la norme) - model -
    Clasa/Nivelul de clasificare
    Exemplarul nr. ..........
    FIŞA DE EVALUARE
    pentru încadrarea unei funcţii prevăzute cu grad de general de brigadă/similari ......................... (gradul, numele şi prenumele)
    Date despre funcţia vacantă^1

┌─────────────────────────────────────┬┐
│- Denumirea funcţiei cu elemente de ││
│identificare a acesteia ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│- Nivelul structurii ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│- Cerinţă lingvistică ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│- Cerinţe specifice (atestate/avize) ││
└─────────────────────────────────────┴┘    Date despre candidat^1

┌─────────────────────────────────────┬┐
│- Gradul, arma/serviciul, ││
│specialitatea militară ││
│- Numele, prenumele tatălui şi ││
│prenumele ││
│- Vechimea în grad ││
│- Data naşterii ││
│- Codul persoanei ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│- Funcţia şi unitatea unde este ││
│încadrat ││
│- Nivelul structurii ││
│- Data numirii în funcţie ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│- Studii absolvite şi anul absolvirii││
│- media (studii de bază/cursuri de ││
│carieră şi cursuri de perfecţionare ││
│sau specializare) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│- Certificat de competenţă ││
│lingvistică conform STANAG 6001 ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│- Alte atestate şi certificate ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    ^1 Se completează de către secretariatul tehnic al comisiei de selecţie.

┌─────────────────────────┬────────────┐
│ │Verificarea │
│A. Criterii obligatorii │îndeplinirii│
│ │criteriului │
├─────────────────────────┼────────────┤
│a) are aceeaşi armă sau │ │
│serviciu şi specialitate │ │
│militară precum cele │ │
│prevăzute în │ │
│specificaţiile funcţiei │ │
│sau îndeplineşte │ │
│condiţiile pentru a fi │ │
│confirmat în arma sau │ │
│serviciul şi │ │
│specialitatea militară │ │
│respectivă │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│b) este absolvent al │ │
│cursului postuniversitar │ │
│„Conducere strategică“ │ │
│sau al cursului │ │
│postuniversitar „Probleme│ │
│actuale ale securităţii │ │
│naţionale“ ori al unui │ │
│curs echivalent absolvit │ │
│în străinătate │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│c) a îndeplinit pentru o │ │
│perioadă de cel puţin 2 │ │
│ani funcţia de comandant │ │
│de batalion/similar - se │ │
│verifică numai pentru │ │
│încadrarea funcţiilor din│ │
│cadrul structurii de │ │
│forţe │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│d) a îndeplinit pentru o │ │
│perioadă de cel puţin 2 │ │
│ani funcţii de comandă/ │ │
│conducere în structuri │ │
│militare de nivel 3 sau 4│ │
│ori cel puţin un an │ │
│funcţia de locţiitor al │ │
│comandantului de brigadă/│ │
│similar │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│e) are vechimea de cel │ │
│puţin 12 luni în funcţia │ │
│actuală, împlinită la │ │
│sfârşitul lunii în care │ │
│are loc analiza în │ │
│comisia de selecţie, cu │ │
│excepţia cazurilor în │ │
│care a fost numit în │ │
│funcţie ca urmare a │ │
│reorganizării, │ │
│redimensionării, │ │
│redislocării sau │ │
│transformării │ │
│structurilor militare^2 │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│f) deţine nivelul minim │ │
│de cunoaştere a limbilor │ │
│străine, atestat prin │ │
│certificat de competenţă │ │
│lingvistică │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│g) îndeplineşte baremul │ │
│medical şi fizic specific│ │
│funcţiei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│h) deţine gradul minim/ │ │
│maxim care permite │ │
│respectarea principiului │ │
│subordonării │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│i) deţine atestatele sau │ │
│certificatele necesare │ │
│încadrării funcţiei (dacă│ │
│este cazul) │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│j) îndeplineşte │ │
│condiţiile obligatorii │ │
│prevăzute în actele │ │
│normative care │ │
│reglementează domeniul │ │
│specific funcţiei │ │
└─────────────────────────┴────────────┘


    ^2 Nu se aplică pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război.

┌──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│B. Criterii de selecţie │ │
├────────────┬──────────┬─────────┬────────┬───────────┤Punctaj │
│ │ │ │ │Numărul de │acordat în │
│ │ │ │ │funcţii │funcţie de │
│ │Nivelul │Tipul de │Număr de│îndeplinite│gradul de │
│ │structurii│funcţie │puncte │pe o │îndeplinire│
│ │ │ │acordate│perioadă de│a │
│ │ │ │ │minimum 2 │criteriului│
│ │ │ │ │ani^3 │ │
│ ├──────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Execuţie │1 │ │ │
│ │Nivelul 1 ├─────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Comandă/ │2 │ │ │
│ │ │Conducere│ │ │ │
│ ├──────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Execuţie │2 │ │ │
│ │Nivelul 2 ├─────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Comandă/ │4 │ │ │
│ │ │Conducere│ │ │ │
│a) ├──────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│experienţa │ │Execuţie │3 │ │ │
│profesională│Nivelul 3 ├─────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│dobândită │ │Comandă/ │6 │ │ │
│de-a lungul │ │Conducere│ │ │ │
│carierei ├──────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Execuţie │4 │ │ │
│ │Nivelul 4 ├─────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Comandă/ │8 │ │ │
│ │ │Conducere│ │ │ │
│ ├──────────┴─────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │posturi permanente │4 │ │ │
│ │în străinătate │ │ │ │
│ ├────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │funcţii îndeplinite │ │ │ │
│ │în cadrul │ │ │ │
│ │structurilor NATO de│4 │ │ │
│ │pe teritoriul │ │ │ │
│ │României │ │ │ │
│ ├────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │misiuni temporare şi│ │ │ │
│ │operaţii în afara │3 │ │ │
│ │teritoriului │ │ │ │
│ │statului român │ │ │ │
├────────────┴────────────────────┴────────┴───────────┼───────────┤
│b) punctaj acordat pentru absolvirea masterului de │ │
│conducere interarme │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│c) punctaj acordat pentru evaluarea performanţei │ │
│profesionale │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│d) punctaj acordat pentru evaluarea competenţelor, │ │
│aptitudinilor şi atitudinilor profesionale │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│e) punctaj diminuat pentru abateri disciplinare │ │
│săvârşite │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│f) punctaj diminuat pentru judecată în cadrul │ │
│consiliului de onoare │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│g) punctaj diminuat pentru condamnare penală │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│h) compatibilitatea experienţei profesionale cu │ │
│cerinţele funcţiei vacante │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│i) compatibilitatea pregătirii profesionale cu │ │
│cerinţele funcţiei vacante │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


    Membrul comisiei de selecţie
    ..................................................
    (gradul)
    ..................................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    Secretarul comisiei de selecţie
    ...................................................
    (gradul)
    .....................................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    ^3 Perioada minimă este de 3 ani în cazul criteriilor „posturi permanente în străinătate“ şi „funcţii îndeplinite în cadrul structurilor NATO de pe teritoriul României“ şi, respectiv, 6 luni în cazul „misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român“; se punctează un singur post permanent.


    ---

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016