Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 231 din 16 decembrie 2020  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 213/2020 pentru aprobarea Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea - preţ unic de dezechilibru şi pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi pentru modificarea Regulamentului de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2020     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 231 din 16 decembrie 2020 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 213/2020 pentru aprobarea Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea - preţ unic de dezechilibru şi pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi pentru modificarea Regulamentului de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2020

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1255 din 18 decembrie 2020
    Având în vedere prevederile art. 52 alin. (2) lit. d) pct. (ii) din Regulamentul (UE) 2017/2.195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică şi ale art. 11 alin. (1) din Metodologia privind armonizarea principalelor caracteristici ale decontării dezechilibrelor, aprobată prin Decizia Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei nr. 18/2020,
    în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 213/2020 pentru aprobarea Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea - preţ unic de dezechilibru şi pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1201 şi 1201 bis din 9 decembrie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În perioada prevăzută la alin. (1), informaţiile aferente preţurilor finale unice de dezechilibru, ale preţurilor finale de deficit şi de excedent şi ale dezechilibrelor valorice pentru fiecare interval de decontare ale părţilor responsabile cu echilibrarea calculate conform aplicării prevederilor regulamentului prevăzut la art. 1 se transmit de operatorul de decontare al pieţei de echilibrare către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi către părţile implicate în procesul de decontare al părţilor responsabile cu echilibrarea pe e-mail, până la sfârşitul lunii calendaristice care urmează lunii de livrare sau când aceste informaţii devin disponibile. "

    2. Anexa se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) Articolul 118 se abrogă.
    b) Articolul 133 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 133
    (1) OTS determină operativ preţul estimat unic de dezechilibru pentru toate dezechilibrele PRE în fiecare ID, cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - q^Cres_i,j , p^Cres_i,j reprezintă cantitatea, respectiv preţul energiei angajate, corespunzătoare tranzacţiei angajate j pentru furnizarea creşterii de putere în IDi;
    – q^Red_i,x , p^Red_i,x reprezintă cantitatea, respectiv preţul energiei angajate, corespunzătoare tranzacţiei angajate x pentru furnizarea reducerii de putere în IDi;
    – C^aprox_Con,i reprezintă cea mai bună aproximaţie a costurilor pentru managementul restricţiilor de reţea pentru IDi.
    (2) Pentru fiecare IDi în care (a se vedea imaginea asociată)
    OTS determină operativ preţul estimat de deficit, P^def_estim,i , şi preţul estimat de excedent, P^exc_estim,i , cu formulele următoare: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - P^Cres_med,i reprezintă media ponderată a preţurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare livrată pentru creştere de putere şi a cantităţilor de energie corespunzătoare în IDi;
    – P^Red_med,i reprezintă media ponderată a preţurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare livrată pentru reducere de putere şi a cantităţilor de energie corespunzătoare în IDi.
    (3) Pentru fiecare ID în care nu a fost selectată energie de echilibrare nici pentru creştere de putere, nici pentru reducere de putere, OTS determină operativ preţul estimat unic de dezechilibru pentru toate dezechilibrele PRE ca fiind egal cu media aritmetică dintre cel mai mic preţ al ofertelor din ordinea de merit pentru creştere de putere şi cel mai mare preţ, în modul, al ofertelor din ordinea de merit pentru reducere de putere corespunzătoare ID respectiv."

    c) Articolul 141 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 141
    (1) Pentru fiecare IDi al lunii de livrare anterioare în care: (a se vedea imaginea asociată)
    ODPE stabileşte preţul final unic de dezechilibru cu formula:
 (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - Pin_dez,i reprezintă preţul iniţial unic de dezechilibru în IDi, determinat conform prevederilor art. 136;
    – C^fin_neutr,i reprezintă componenta de neutralitate financiară a OTS, determinată conform procesului descris la art. 140.
    (2) Dacă într-un IDi sistemul se află în deficit şi P^fin_dez,i < P^Cres_med,i, unde P^Cres_med,i reprezintă media ponderată a preţurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare livrată pentru creştere de putere şi a cantităţilor de energie corespunzătoare în IDi, atunci preţul final unic de dezechilibru va fi egal cu P^Cres_med,i, conform prevederilor art. 55 alin. (4) din Regulamentul EB. Costurile/Veniturile rezultate în urma aplicării acestei prevederi se vor recupera prin intermediul tarifului pentru servicii funcţionale de sistem în conformitate cu prevederile art. 44 paragraful (2) din Regulamentul EB.
    (3) Dacă într-un IDi sistemul se află în excedent şi P^fin_dez,i > P^Red_med,i, unde P^Red_med,i reprezintă media ponderată a preţurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare livrată pentru reducere de putere şi a cantităţilor de energie corespunzătoare în IDi, atunci preţul final unic de dezechilibru va fi egal cu P^Red_med,i, conform prevederilor art. 55 alin. (5) din Regulamentul EB. Costurile/Veniturile rezultate în urma aplicării acestei prevederi se vor recupera prin intermediul tarifului pentru servicii funcţionale de sistem în conformitate cu prevederile art. 44 paragraful (2) din Regulamentul EB.
    (4) Pentru fiecare IDi al lunii de livrare anterioare în care (a se vedea imaginea asociată)
    ODPE aplică metoda celor două preţuri de dezechilibru, respectiv calculează preţul final de deficit P^def_in, i, şi preţul final de excedent P^exc_in,i, după cum urmează:
    a) Se determină preţurile de deficit şi de excedent iniţiale cu formulele următoare: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - P^Cres_med,i reprezintă media ponderată a preţurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare livrată pentru creştere de putere şi a cantităţilor de energie corespunzătoare în IDi;
    – P^Red_med,i reprezintă media ponderată a preţurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare livrată pentru reducere de putere şi a cantităţilor de energie corespunzătoare în IDi.
    b) Pentru fiecare ID se calculează drepturile de încasare iniţiale ale PRE, mai puţin PRE-SN, (DI_PRE) şi obligaţiile de plată iniţiale ale acestora, mai puţin PRE-SN, (OP_PRE) prin înmulţirea dezechilibrelor negative ale PRE cu preţul de deficit iniţial şi a dezechilibrelor pozitive cu preţul de excedent iniţial.
    c) Dacă (OP_PRE - DI_PRE) > CE_EchSist,i atunci:
    (i) Dacă într-un ID sistemul se află în deficit, se calculează componenta de neutralitate financiară a OTS cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - OP_PRE reprezintă obligaţiile de plată ale PRE, mai puţin PRE-SN;
    – DI_PRE reprezintă drepturile de încasare ale PRE, mai puţin PRE-SN;
    – P_i reprezintă suma penalităţilor, determinate pe baza preţurilor de deficit iniţiale şi de excedent iniţiale pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare a tuturor PPE care au realizat o cantitate de energie de echilibrare efectiv livrată mai mică decât cantitatea care trebuia să fie livrată în IDi;
    – CE_EchSist,i reprezintă costurile efective pentru echilibrarea sistemului în IDi, calculate conform prevederilor art. 130 unde costurile cu schimburile neplanificate sunt determinate prin aplicarea preţului de deficit iniţial, iar veniturile cu schimburile neplanificate sunt determinate prin aplicarea preţului de excedent iniţial;
    – ΣDezPRE_poz,i reprezintă suma dezechilibrelor pozitive ale tuturor PRE, mai puţin PRE-SN.
    Preţurile finale de deficit şi excedent se calculează cu formulele: (a se vedea imaginea asociată)

    (ii) Dacă într-un ID sistemul se află în excedent, se calculează componenta de neutralitate financiară a OTS cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - OP_PRE reprezintă obligaţiile de plată ale PRE, mai puţin PRE-SN;
    – DI_PRE reprezintă drepturile de încasare ale PRE, mai puţin PRE-SN;
    – P_i reprezintă suma penalităţilor, determinate pe baza preţurilor de deficit iniţiale şi de excedent iniţiale pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare a tuturor PPE care au realizat o cantitate de energie de echilibrare efectiv livrată mai mică decât cantitatea care trebuia să fie livrată în IDi;
    – CE_EchSist,i reprezintă costurile efective pentru echilibrarea sistemului în IDi, calculate conform prevederilor art. 130 unde costurile cu schimburile neplanificate sunt determinate prin aplicarea preţului de deficit iniţial, iar veniturile cu schimburile neplanificate sunt determinate prin aplicarea preţului de excedent iniţial;
    – ΣDezPRE_neg,i reprezintă suma dezechilibrelor negative ale tuturor PRE, mai puţin PRE-SN.
    Preţurile finale de deficit şi excedent se calculează cu formulele: (a se vedea imaginea asociată)

    d) Dacă (OP_PRE – DI_PRE) < (CE_EchSi,i) atunci se calculează componenta de neutralitate financiară a OTS cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - OP_PRE reprezintă obligaţiile de plată ale PRE, mai puţin PRE-SN;
    – DI_PRE reprezintă drepturile de încasare ale PRE, mai puţin PRE-SN;
    – P_i - reprezintă suma penalităţilor, determinate pe baza preţurilor de deficit iniţiale şi de excedent iniţiale pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare a tuturor PPE care au realizat o cantitate de energie de echilibrare efectiv livrată mai mică decât cantitatea care trebuia să fie livrată în IDi;
    – CE_EchSi,i reprezintă costurile efective pentru echilibrarea sistemului în IDi, calculate conform prevederilor art. 130 unde costurile cu schimburile neplanificate sunt determinate prin aplicarea preţului de deficit iniţial, iar veniturile cu schimburile neplanificate sunt determinate prin aplicarea preţului de excedent iniţial;
    – ΣDezPRE_poz,i reprezintă suma dezechilibrelor pozitive ale tuturor PRE, mai puţin PRE-SN;
    – ΣDezPRE_neg,i reprezintă suma dezechilibrelor negative ale tuturor PRE, mai puţin PRE-SN.
    Preţurile finale de deficit şi excedent se calculează cu formulele: (a se vedea imaginea asociată)
"

    d) Articolul 142 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 142
    ODPE transmite la ANRE, până în a cincea zi care urmează lunii în care se fac calculele de decontare, valoarea costurilor/veniturilor determinate conform prevederilor art. 141 alin. (2) şi (3), care vor fi recuperate prin intermediul tarifului în conformitate cu prevederile art. 44 paragraful (2) din Regulamentul EB, şi publică pe pagina proprie de internet o notă lunară de regularizare, cuprinzând următoarele informaţii:
    a) costurile efective pentru echilibrarea sistemului în luna de livrare, cuprinse în nota lunară de regularizare corespunzătoare, prevăzută la art. 131;
    b) suma valorilor decontării lunare corespunzătoare tuturor PRE, mai puţin PRE-SN, pentru luna de livrare, rezultate prin însumarea algebrică a obligaţiilor de plată finale şi a drepturilor de încasat finale determinate conform prevederilor art. 169;
    c) suma valorilor penalităţilor pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare, determinate conform prevederilor din Regulamentul PE;
    d) valoarea costurilor/veniturilor lunare rezultate prin însumarea algebrică a costurilor/veniturilor determinate conform prevederilor art. 141 alin. (2) şi (3)."

    e) Articolul 169 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 169
    Pentru fiecare ID al lunii de livrare şi pentru fiecare PRE, mai puţin PRE-SN, ODPE determină:
    a) pentru fiecare IDi în care a fost stabilit preţul final unic de dezechilibru conform prevederilor art. 141 alin. (1), valoarea obligaţiilor de plată finale/a drepturilor de încasat finale corespunzătoare dezechilibrelor înregistrate de fiecare PRE cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - DI^fin_i sau OPfin_i reprezintă valoarea drepturilor de încasat finale sau a obligaţiilor de plată finale rezultate pentru fiecare PRE şi pentru fiecare IDi din luna de livrare;
    – DezPRE_i reprezintă dezechilibrul unei PRE calculat pentru fiecare PRE în fiecare IDi al lunii de livrare conform prevederilor art. 112;
    – P^fin_dez,i reprezintă preţul final unic de dezechilibru calculat conform prevederilor art. 141 alin. (1) pentru fiecare IDi al lunii de livrare;
    b) pentru fiecare IDi în care au fost stabilite preţurile finale de deficit şi de excedent conform prevederilor art. 141 alin. (4), valoarea obligaţiilor de plată finale/a drepturilor de încasat finale corespunzătoare dezechilibrelor înregistrate de fiecare PRE cu formulele: (a se vedea imaginea asociată)
    respectiv
 (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - DI^fin_i sau OPfin_i reprezintă valoarea drepturilor de încasat finale sau a obligaţiilor de plată finale rezultate pentru fiecare PRE şi pentru fiecare IDi din luna de livrare;
    – DezPRE_poz,i, DezPRE_neg,i reprezintă dezechilibrul unei PRE calculat pentru fiecare PRE în fiecare IDi al lunii de livrare conform prevederilor art. 112;
    – P^exc_fin,i, Pdef_fin,i reprezintă preţurile finale de deficit şi de excedent calculate conform prevederilor art. 141 alin. (4) pentru fiecare Idi al lunii de livrare."

    f) La articolul 172, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) preţul final de deficit, respectiv preţul final de excedent, rezultate pentru fiecare ID din luna de livrare conform prevederilor art. 141 alin. (4);"
    ART. II
    Regulamentul de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 şi 287 bis din 6 aprilie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    - Art. 215 va avea următorul cuprins:
    "ART. 215
    Penalitatea specifică k_d, i ^cres, respectiv k_d,i^red, prevăzută la art. 214, care se aplică pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare la creştere, respectiv la reducere, în ziua d şi în IDi, se determină astfel:
    (i) pentru IDi în care se va aplica metoda preţului unic de dezechilibru: (a se vedea imaginea asociată)

    (ii) pentru IDi în care se va aplica metoda preţurilor duale: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    a este o constantă, stabilită de ANRE; a = 0,1;
    P^cres_MAX,i - preţul cel mai mare al ofertelor UD, CD sau ISD respectiv, selectate pentru furnizarea energiei de echilibrare/managementului restricţiilor de reţea, corespunzătoare reglajului terţiar la creştere de putere în IDi al zilei d;
    P^red_min,i - preţul cel mai mic al ofertelor UD, CD sau ISD respectiv, selectate pentru furnizarea energiei de echilibrare/managementului restricţiilor de reţea, corespunzătoare reglajului terţiar la reducere de putere în IDi al zilei d;
    P^in_dez,i, Pdef_in,i, P^exc_in,i - preţul iniţial unic de dezechilibru în IDi în care se va aplica metoda preţului unic de dezechilibru al zilei d, respectiv preţul iniţial de deficit şi preţul iniţial de excedent în IDi în care se va aplica metoda preţurilor duale ale zilei d."    ART. III
    Operatorii economici din sectorul energiei electrice, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. şi Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. IV
    Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 februarie 2021.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 16 decembrie 2020.
    Nr. 231.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016