Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.229 din 30 decembrie 2020  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.120/2015 pentru folosirea căminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor şi a altor facilităţi recreative şi sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. M.229 din 30 decembrie 2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.120/2015 pentru folosirea căminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor şi a altor facilităţi recreative şi sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1327 din 31 decembrie 2020
    Pentru aplicarea prevederilor art. 22 şi art. 26 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) şi ale art. 34 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (4) lit. b), art. 17 alin. (3) şi art. 18 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat;
    în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.120/2015 pentru folosirea căminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor şi a altor facilităţi recreative şi sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 7 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (1), literele f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "f) personalul rănit, invalid, cel care a dobândit afecţiuni fizice sau psihice, ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român, precum şi însoţitorii invalizilor de gradul I şi urmaşii personalului decedat ca urmare a participării la astfel de acţiuni militare, misiuni şi operaţii;
g) membrii familiei şi/sau alte persoane care participă la îngrijirea personalului invalid, rănit sau care a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român, pe perioada cât acesta este spitalizat pentru tratament/recuperare sau pentru refacere/odihnă;"

    2. La articolul 1 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:
    "g^1) părinţii personalului decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, pentru perioada de timp în care sunt invitaţi la acţiuni festive sau comemorative organizate de Ministerul Apărării Naţionale;"

    3. La articolul 1 alineatul (3), literele c) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) actul de identitate, legitimaţia tip «Veteran din teatrele de operaţii», decizia de încadrare în grad de invaliditate sau, după caz, documente care să ateste rănirea, dobândirea unor afecţiuni fizice şi/sau psihice ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român, documente ce atestă calitatea de membru de familie, de părinte sau de urmaş al personalului participant decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, după caz;
    ..................................................................................................
f) decizia medicală emisă de către comisia de expertiză medico-militară, pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere, declarate «Apt limitat», respectiv «Inapt» pentru serviciul militar, după caz;"

    4. La articolul 5, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) publicarea anuală, până la data de 30 noiembrie pentru următoarea perioadă de 12 luni, a spaţiilor, a adreselor şi numerelor de telefon ale acestora, a locurilor disponibile defalcate pe module, serii şi categorii, precum şi a tarifelor, în Buletinul Informativ al Armatei, Observatorul Militar, în reţeaua de date privată - Secţiunea Informare internă şi pe pagina de internet ale Ministerului Apărării Naţionale;
b) mediatizarea locurilor disponibile şi a tarifelor, periodic şi ori de câte ori se produc modificări semnificative, în publicaţiile militare, pe reţeaua de date privată şi pe pagina de internet ale Ministerului Apărării Naţionale."

    5. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 5^1
    (1) Pentru o mai bună gestionare a locurilor de cazare aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale şi a înregistrării cererilor în vederea rezervării/repartizării acestora de către solicitanţi, se utilizează platforme informatice, disponibile online, de a căror implementare sunt responsabile Direcţia logistică şi Direcţia comunicaţii şi tehnologia informaţiei, din cadrul Statului Major al Apărării.
    (2) Modul de implementare şi de gestionare vor fi stabilite prin proceduri proprii, elaborate la nivelul structurilor centrale şi/sau al categoriilor de forţe/comandamentelor care au în subordine cămine militare, cabane militare, sanatorii şi alte facilităţi recreative şi sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale, care vor conţine inclusiv modul de rezervare şi acces în locurile de cazare."

    6. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Accesul la facilităţile recreative şi sportive aflate în proprietatea ori în administrarea Ministerului Apărării Naţionale este gratuit pentru categoriile de personal prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-g) şi h) şi alin. (2), pe baza actelor ce dovedesc calitatea acestora."

    7. La articolul 13 alineatul (1), literele c) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) membrii familiei şi/sau alte persoane care participă la îngrijirea personalului armatei rănit ca urmare a acţiunilor militare, misiuni şi operaţii şi a celui invalid, pe perioada cât acesta este spitalizat pentru tratament, dacă nu au domiciliul stabil în garnizoana în care se află instituţia medicală;
    ..................................................................................................
h) personalul armatei rănit, invalid, cel care a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, însoţitorii invalizilor de gradul I, părinţii şi urmaşii personalului decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, invitaţi să participe la acţiuni festive sau comemorative organizate de Ministerul Apărării Naţionale;"

    8. La articolul 13 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:
    "g^1) părinţii personalului decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, pentru perioada de timp în care sunt invitaţi la acţiuni festive sau comemorative organizate de Ministerul Apărării Naţionale;"

    9. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    Utilizarea spaţiilor de către categoriile de persoane prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b)-g^1) se face cu aprobarea comandantului/şefului unităţii militare deţinătoare sau a persoanelor delegate de acesta ori potrivit procedurilor emise de categoriile de forţe/comandamente."

    10. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Rezervările pentru utilizarea spaţiilor de către categoriile de persoane prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a), c) şi d) se fac online.
    (2) Utilizarea spaţiilor de către categoriile de persoane prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. e)-g) se face cu aprobarea comandantului/şefului unităţii militare deţinătoare sau a persoanelor delegate de acesta ori potrivit procedurilor emise de categoriile de forţe/comandamente, pe durate ce nu depăşesc 7 zile, în limita locurilor disponibile, cu posibilitatea prelungirii pentru aceeaşi perioadă, cu excepţia familiilor cadrelor militare aflate în situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. f) şi g).
    (3) Aprobarea pentru utilizarea spaţiilor de către categoriile de persoane prevăzute la art. 15 alin. (2) se emite, în timpul programului, de către comandantul/şeful unităţii militare deţinătoare sau persoanele delegate de acesta ori potrivit procedurilor emise de categoriile de forţe/comandamente/ structuri centrale, iar în afara programului, de persoana care exercită serviciul la recepţia căminului.
    (4) Prin excepţie, folosirea spaţiilor de către categoriile de persoane prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. e) şi f) şi alin. (2) se face pe baza documentelor doveditoare, pe o durată de un an, cu posibilitatea de prelungire.
    (5) În situaţia în care platforma informatică, disponibilă online, nu este funcţională, persoanele prevăzute la alin. (1), precum şi cele prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) fac rezervarea prin înaintarea unei solicitări sub orice formă la unitatea militară deţinătoare."

    11. La articolul 21 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) pentru urmaşii personalului decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, care nu sunt încadraţi în Ministerul Apărării Naţionale, de către Direcţia calitatea vieţii personalului."

    12. La articolul 26 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) pentru urmaşii personalului decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, care nu sunt încadraţi în Ministerul Apărării Naţionale, de către Direcţia calitatea vieţii personalului."

    13. După articolul 28^3 se introducdouă noi articole, articolele 28^4 şi 28^5, cu următorul cuprins:
    "ART. 28^4
    Calitatea prevăzută la art. 28^1 se dovedeşte cu actul de identitate, însoţit de documente militare de acces sau adeverinţă eliberată de către structura în care sunt încadrate persoanele respective sau dependenţii acestora.
    ART. 28^5
    Rezervarea şi accesul în locurile de cazare se fac, după caz, astfel:
    a) în timpul programului, cu aprobarea comandantului/şefului unităţii militare deţinătoare sau a personalului delegat de acesta, ori potrivit procedurilor emise de categoriile de forţe/ comandamente/structuri centrale, în cazul misiunilor, delegărilor, detaşărilor;
    b) în afara programului, cu aprobarea persoanei care exercită serviciul la recepţia căminului, conform procedurilor emise de categoriile de forţe/comandamente/structuri centrale;
    c) online, în alte situaţii."

    14. La articolul 36 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) centralizează şi transmite situaţiile privind spaţiile, adresele şi numerele de telefon ale acestora, locurile disponibile, defalcate pe module, serii şi categorii, precum şi tarifele, anual, până la data de 30 noiembrie pentru următoarea perioadă de 12 luni, în vederea publicării în Buletinul Informativ al Armatei, în Observatorul Militar, în reţeaua de date privată a Ministerului Apărării Naţionale şi pe pagina de internet a acestuia;"

    15. La anexa nr. 5 capitolul I punctul 3 subpunctul „Categoria a IV-a“, după liniuţa a 5-a se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:
    " apartament - coeficient de confort: 1,25."    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021, cu excepţia art. I pct. 1 şi 2, pct. 3 lit. c) şi pct. 6-13, care intră în vigoare la data de 4 februarie 2021.

    ART. III
    Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.120/2015 pentru folosirea căminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor şi a altor facilităţi recreative şi sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 7 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă

    Bucureşti, 30 decembrie 2020.
    Nr. M.229.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016