Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 227 din 9 decembrie 2020  pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiilor pentru soluţionarea disputelor/divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 85/2014     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 227 din 9 decembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiilor pentru soluţionarea disputelor/divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 85/2014

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1237 din 16 decembrie 2020
    Având în vedere prevederile art. 25 alin. (3) şi art. 153 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea comisiilor pentru soluţionarea disputelor/divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 85/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 18 septembrie 2014, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, soluţionează disputele privind accesul la reţelele din sectorul energiei electrice şi divergenţele privind accesul la sistemele din sectorul gazelor naturale."

    2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Prezentul regulament se aplică operatorilor din domeniul energiei, aşa cum sunt aceştia prevăzuţi în cuprinsul Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea soluţionării disputelor/divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei."

    3. La articolul 4, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) plângerile împotriva operatorului de transport şi de sistem, operator al terminalului GNL, operator de înmagazinare sau de distribuţie referitoare la obligaţiile ce le revin potrivit legii, altele decât cele privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei, precum şi disputele/divergenţele/litigiile dintre operatorul de transport şi sistem şi proprietarul reţelei de transport;"

    4. La articolul 4, după litera f) se introduc două noi litere, literele g) şi h), cu următorul cuprins:
    "g) disputele/divergenţele al căror obiect depăşeşte 36 de luni de la data săvârşirii;
h) disputele/divergenţele deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti sau unor entităţi juridice pe cale extrajudiciară, care nu mai pot fi adresate spre soluţionare şi ANRE."

    5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) audiere - etapă a procesului de soluţionare a disputei/divergenţei privind accesul la reţele/sisteme în cadrul căreia părţile îşi expun punctele de vedere şi argumentele pe care acestea se întemeiază;
    b) părţi - solicitanţii accesului şi operatorii prevăzuţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) solicitant - persoana fizică sau juridică ce solicită accesul la reţele/sisteme din domeniul energiei, respectiv modificarea condiţiilor de acces existente.
    (2) Definiţiile prevăzute la alin. (1) se completează cu definiţiile prevăzute în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare."

    6. La articolul 6, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Limba oficială utilizată pe parcursul desfăşurării acestei proceduri este limba română, iar documentele redactate într-o limbă străină vor fi însoţite de traducerea în limba română, certificată de un traducător autorizat; în caz contrar, documentele nu vor fi luate în considerare.
(4) Cererea de soluţionare la nivelul operatorilor se adresează acestora de către solicitanţi, în termen de 45 de zile de la data primirii răspunsului nesatisfăcător al celor dintâi sau în termen de 45 de zile de la data la care solicitanţii trebuiau să primească răspunsul, conform reglementărilor în vigoare."

    7. La capitolul III, titlul secţiunii a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 2-a
    Soluţionarea la nivelul operatorilor
"

    8. La articolul 7, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În termen de cel mult 7 zile de la primirea invitaţiei, solicitantul are obligaţia de a transmite operatorului punctul său de vedere însoţit de toate documentele pe care îşi întemeiază susţinerea.
(3) Documentele depuse în copie vor fi certificate pe fiecare pagină «conform cu originalul» şi vor conţine data, numele în clar al celui care face certificarea, semnătura acestuia, olografă sau electronică, după caz."

    9. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Cererea de soluţionare a disputelor/ divergenţelor se soluţionează de către Comisia de soluţionare a disputelor/divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei, constituită în temeiul prevederilor art. 25 alin. (3), respectiv art. 153 alin. (1) şi (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Comisie.
    (2) Procedura de soluţionare a disputelor/divergenţelor privind accesul se consideră declanşată în urma analizei desfăşurate de Comisie, dar nu mai târziu de 5 zile de la înregistrarea la ANRE a cererii transmise de operatorul de reţea/sistem, împreună cu documentaţia anexată acesteia, conform art. 7 alin. (7).
    (3) La data transmiterii la ANRE a cererii de soluţionare a disputei/divergenţei, solicitantul înştiinţează cealaltă parte despre acest demers şi pune la dispoziţia acesteia o copie a cererii şi a documentaţiei anexate.
    (4) În situaţiile prevăzute la art. 4, precum şi în situaţia în care cererea de soluţionare este adresată ANRE în mod direct de către solicitant şi nu de către operator, Comisia stabileşte că procedura de soluţionare a disputei nu poate fi declanşată, caz în care emite o decizie/hotărâre de respingere a cererii ca inadmisibilă. Decizia/Hotărârea se comunică solicitantului în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de soluţionare.
    (5) Documentele ce însoţesc cererea de soluţionare a disputei/divergenţei trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
    a) copia minutei încheiate în condiţiile art. (7) alin. 7;
    b) corespondenţa dintre părţi privind accesul la reţea/sistem;
    c) decizii ale organelor jurisdicţionale, în măsura în care acestea există;
    d) indicarea temeiului legal în baza căruia îşi fundamentează pretenţiile;
    e) alte documente cuprinzând informaţii tehnice sau de altă natură, necesare soluţionării cererii lor.
    (6) Certificarea copiilor documentelor operatorilor prevăzute la alin. (2) se realizează în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul în plus pentru ANRE. Aceasta va conţine precizarea «conform cu originalul», data, numele în clar al celui care face certificarea, semnătura acestuia, olografă sau electronică, după caz.
    (7) Cererile de soluţionare a disputelor privind accesul la reţele formulate de operatorii din sectorul energiei electrice vor fi soluţionate de către comisia prevăzută la art. 10 alin. (2), iar cererile de soluţionare a divergenţelor privind accesul la sisteme formulate de operatorii din sectorul gazelor naturale vor fi soluţionate de comisia prevăzută la art. 10 alin. (3), în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii complete a documentaţiei la ANRE."

    10. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Comisia se numeşte prin decizie a preşedintelui ANRE."

    11. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) În vederea pregătirii audierii, Comisia poate solicita părţilor, în scris, informaţii suplimentare sau completarea documentaţiei depuse, în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii de soluţionare a disputelor/divergenţelor privind accesul la reţele/sisteme. Părţile au obligaţia transmiterii acestora în termen de cel mult 5 zile de la data primirii solicitării, în două exemplare, direct, prin poştă, fax sau prin e-mail."

    12. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Comunicarea convocării se realizează prin scrisoare cu confirmare de primire, prin e-mail sau prin fax, dacă este posibil."

    13. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Audierea are loc, de regulă, la sediul ANRE, în termen de cel mult 20 de zile de la data înregistrării cererii. În situaţia în care se solicită informaţii suplimentare sau completarea documentaţiei depuse iniţial, audierea are loc în termen de cel mult 25 de zile de la data înregistrării cererii la ANRE."

    14. La articolul 13, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Dacă ambele părţi, deşi înştiinţate, nu se prezintă la dezbateri şi nici nu au solicitat soluţionarea în lipsă, Comisia suspendă procedura de soluţionare, informând părţile în acest sens."

    15. La articolul 22, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) Dosarul este confidenţial. Nicio altă persoană în afara părţilor, a membrilor Comisiei şi a preşedintelui ANRE sau a înlocuitorului de drept al acestuia nu are acces la dosar fără acordul scris al părţilor şi fără încuviinţarea Comisiei, cu excepţia situaţiei în care aceste date sunt solicitate de către direcţiile de specialitate din cadrul ANRE cu atribuţii de control, investigaţii sau de către o autoritate a statului, în condiţiile legii, şi a situaţiei în care date, informaţii şi documente sunt solicitate de către/transmise către direcţiile de specialitate din cadrul ANRE sau părţilor implicate.
    (2) În vederea apărării intereselor legitime ale părţilor, personalul ANRE, membrii Comisiei şi consultanţii sunt obligaţi să nu publice şi să nu divulge datele şi informaţiile de care iau cunoştinţă în această calitate, fără a avea acordul scris al părţii implicate."

    16. Anexa nr. 1 se abrogă.
    17. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    18. În tot cuprinsul regulamentului, sintagma „autoritatea competentă“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „ANRE“.
    19. În tot cuprinsul regulamentului, sintagma „operatori licenţiaţi“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „operatori“.


    ART. II
    Operatorii economici din sectorul energiei electrice şi gazelor naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 9 decembrie 2020.
    Nr. 227.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 3 la regulament)
    CERERE DE SOLUŢIONARE A DISPUTEI/DIVERGENŢEI
    Subsemnatul/Subscrisa: ……………………...... (numele/denumirea)......., prin reprezentant legal ......................................., solicităm soluţionarea disputei/divergenţei intervenite cu ocazia cererii de acces …………………............... cu persoana fizică/juridică .................................... (numele/denumirea; numele reprezentanţilor legali; domiciliu, sediu; număr de înmatriculare la registrul comerţului; telefon/fax) ………………......................, prin reprezentant legal ............................................., având în vedere că s-a parcurs etapa soluţionării la nivelul operatorului de reţea/sistem, conform minutei/procesului-verbal.
    Urmează expunerea, pe scurt, a obiectului disputei/divergenţei, cu datele aferente:
    [ ] indicarea speţei;
    [ ] indicarea temeiului juridic.
    [ ] Am luat cunoştinţă de faptul că decizia/hotărârea pe care o va emite Comisia de soluţionare a disputelor/divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei are caracter obligatoriu şi poate conţine măsuri cu caracter coercitiv asupra subsemnatului/subscrisei.
    [ ] Sunt de acord cu soluţionarea prezentei cereri de către Comisie.
    [ ] Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către ANRE.

    Data ..........................................................
    Semnătura .................................................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016