Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 224 din 9 decembrie 2020  privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, a condiţiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, a modelului facturii de energie electrică şi a modelului convenţiei de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanţă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 224 din 9 decembrie 2020 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, a condiţiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, a modelului facturii de energie electrică şi a modelului convenţiei de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanţă

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1208 din 10 decembrie 2020
    Având în vedere prevederile art. 22 alin. (4), art. 53, art. 55 alin. (1), art. 56 alin. (1) şi art. 62 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 11 din Legea privind eficienţa energetică nr. 121/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, a condiţiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, a modelului facturii de energie electrică şi a modelului convenţiei de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 24 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pe baza contractului-cadru prevăzut la alin. (1), furnizorii de ultimă instanţă încheie contractele de furnizare a energiei electrice cu clienţii casnici, inclusiv cu clienţii casnici preluaţi pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă."

    2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pe baza contractului-cadru prevăzut la alin. (1), furnizorii de ultimă instanţă încheie contractele de furnizare a energiei electrice cu:
    a) clienţii noncasnici care beneficiază de serviciu universal;
    b) clienţii noncasnici preluaţi pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă."

    3. Anexa nr. 1 se modifică după cum urmează:
    a) La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Contractul intră în vigoare la data de .............. şi este valabil pe perioadă nedeterminată/până la data de ..............., în condiţiile din oferta pentru serviciul universal comunicată de FUI/în condiţiile aplicabile clienţilor preluaţi pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă."

    b) Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Facturarea energiei electrice active consumate la locurile de consum care fac obiectul contractului, pe …………………………. [nivel de tensiune], se face la:

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │[ ] Preţul final de │
│[ ] Preţul │ultimă instanţă (se │
│din oferta │aplică în cazul │
│de serviciu │clienţilor casnici │
│universal │preluaţi de către FUI │
│comunicată │pentru că nu au asigurată│
│de către FUI│furnizarea energiei │
│ │electrice din nicio altă │
│ │sursă) │
└────────────┴─────────────────────────┘


    (2) Preţul final de ultimă instanţă se aplică de la data preluării de către FUI până la data de sfârşit al celei de-a doua luni ulterioare celei de preluare sau până la data intrării în vigoare a unui nou contract de furnizare, oricare intervine prima.
    (3) Preţul din oferta de serviciu universal comunicată de către FUI se aplică pentru perioada prevăzută în oferta comunicată de către FUI.
    (4) Preţul din oferta de serviciu universal comunicată de către FUI include costul unitar al energiei electrice achiziţionate (inclusiv tariful de transport componenta de injecţie a energiei electrice în reţea TG), costul unitar al activităţii de furnizare, costul participării pe pieţele centralizate, profitul, tariful de transport componenta de extragere a energiei electrice din reţea (TL), tariful pentru serviciul de sistem şi tariful pentru serviciul de distribuţie aferent nivelului de tensiune. Preţul nu include TVA, accize, contravaloarea certificatelor verzi şi contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă.
    (5) Preţul final de ultimă instanţă include preţul de ultimă instanţă stabilit conform reglementărilor în vigoare la care se adaugă tariful de transport componenta de extragere a energiei electrice din reţea (TL), tariful pentru serviciul de sistem şi tariful pentru serviciul de distribuţie aferent nivelului de tensiune. Preţul nu include TVA, accize, contravaloarea certificatelor verzi şi contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă.
    (6) Cu cel puţin 30 de zile anterior datei de încetare a valabilităţii preţului (preţul în vigoare pentru serviciul universal sau preţul final de ultimă instanţă în cazul clienţilor preluaţi), prevăzută la alin. (2) sau, după caz, la alin. (3), FUI transmite clientului noua ofertă pentru serviciul universal sau în cazul clienţilor preluaţi o ofertă pentru serviciul universal, care se va aplica automat, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional.
    (7) În cazul în care clientul nu acceptă oferta transmisă de FUI, prevăzută la alin. (6), acesta are dreptul de a denunţa unilateral contractul. Notificarea de denunţare unilaterală se transmite de client conform prevederilor contractuale astfel încât să producă efecte de la data de încetare a valabilităţii preţului din contract. În caz contrar, denunţarea unilaterală a contractului produce efecte de la data la care se respectă termenul de denunţare unilaterală prevăzut în contract, până la data încetării contractului fiind aplicabilă oferta comunicată de FUI.
    (8) În cazul în care FUI nu notifică noua ofertă pentru serviciul universal în termenul prevăzut la alin. (6), plăteşte clientului compensaţii în conformitate cu prevederile Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice. Compensaţiile se plătesc începând cu a 29-a zi anterioară datei de încetare a valabilităţii preţului, până la data transmiterii ofertei pentru serviciul universal, dar nu mai mult de data de încetare a valabilităţii preţului aplicat.
    (9) Energia electrică reactivă se facturează conform dispoziţiilor legale în vigoare."

    c) Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Factura pentru energia electrică consumată se emite de către FUI pentru fiecare perioadă de facturare, ..................... (număr de luni, nu mai mult de 3 luni), în intervalul de timp ................. .
    (2) În cazul în care facturarea energiei electrice active consumate la locurile de consum care fac obiectul contractului se face la preţul final de ultimă instanţă, perioada de facturare este de 1 lună."

    d) La articolul 7, alineatul (3) se abrogă.
    e) Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    Niciuna dintre părţi nu poate cesiona, parţial sau total, drepturile şi obligaţiile ce decurg din acest contract fără acordul celeilalte părţi."


    4. Anexa nr. 2 se modifică după cum urmează:
    a) La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Contractul intră în vigoare la data de ................ şi este valabil pe perioadă nedeterminată/până la data de ......................, în condiţiile din oferta pentru serviciul universal comunicată de FUI/în condiţiile aplicabile clienţilor preluaţi pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă."

    b) Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Facturarea energiei electrice active consumate la locurile de consum care fac obiectul contractului, pe ................... [nivel de tensiune], se face la:

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │[ ] Preţul final de │
│[ ] Preţul │ultimă instanţă (se │
│din oferta │aplică în cazul │
│de serviciu │clienţilor noncasnici │
│universal │preluaţi de către FUI │
│comunicată │pentru că nu au asigurată│
│de către FUI│furnizarea energiei │
│ │electrice din nicio altă │
│ │sursă) │
└────────────┴─────────────────────────┘


    (2) Preţul din oferta de serviciu universal comunicată de către FUI se aplică în perioada prevăzută în oferta comunicată de către FUI.
    (3) Preţul de ultimă instanţă se aplică de la data preluării până la data încetării prezentului contract.
    (4) Preţul din oferta de serviciu universal comunicată de către FUI include costul unitar al energiei electrice achiziţionate (inclusiv tariful de transport componenta de injecţie a energiei electrice în reţea TG), costul unitar al activităţii de furnizare, costul unitar al participării pe pieţele contralizate, profitul, tariful de transport componenta de extragere a energiei electrice din reţea (TL), tariful pentru serviciul de sistem şi tariful pentru serviciul de distribuţie aferent nivelului de tensiune. Preţul nu include TVA, accize, contravaloarea certificatelor verzi şi contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă.
    (5) Preţul final de ultimă instanţă include preţul de ultimă instanţă stabilit conform reglementărilor în vigoare la care se adaugă tariful de transport componenta de extragere a energiei electrice din reţea (TL), tariful pentru serviciul de sistem şi tariful pentru serviciul de distribuţie aferent nivelului de tensiune. Preţul nu include TVA, accize, contravaloarea certificatelor verzi şi contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă.
    (6) Cu cel puţin 30 de zile anterior datei de încetare a valabilităţii preţului în vigoare pentru serviciul universal, prevăzută la alin. (2), FUI transmite clientului noua ofertă pentru serviciul universal, care se va aplica automat, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional.
    (7) În cazul în care clientul nu acceptă oferta transmisă de FUI, prevăzută la alin. (6), acesta are dreptul de a denunţa unilateral contractul. Notificarea de denunţare unilaterală se transmite conform prevederilor contractuale astfel încât să producă efecte de la data de încetare a valabilităţii preţului din contract. În caz contrar, denunţarea unilaterală a contractului produce efecte de la data la care se respectă termenul de denunţare unilaterală prevăzut în contract, până la data încetării contractului fiind aplicabilă oferta comunicată de FUI.
    (8) În cazul în care FUI nu notifică noua ofertă pentru serviciul universal în termenul prevăzut la alin. (6), plăteşte clientului compensaţii în conformitate cu prevederile Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice. Compensaţiile se plătesc începând cu a 29-a zi anterioară datei de încetare a valabilităţii preţului, până la data transmiterii noii oferte pentru serviciul universal, dar nu mai mult de data de încetare a valabilităţii preţului.
    (9) Energia electrică reactivă se facturează conform dispoziţiilor legale în vigoare."

    c) Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Factura pentru energia electrică consumată se emite de către FUI pentru fiecare perioadă de facturare, ................ (număr de luni, nu mai mult de 3 luni), în intervalul de timp ...................... .
    (2) În cazul în care facturarea energiei electrice active consumate la locurile de consum care fac obiectul contractului se face la preţul final de ultimă instanţă, perioada de facturare este de 1 lună."

    d) Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    Niciuna dintre părţi nu poate cesiona, parţial sau total, drepturile şi obligaţiile ce decurg din acest contract fără acordul celeilalte părţi."


    5. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prevederile prezentului ordin se aplică inclusiv în cazul contractelor de furnizare a energiei electrice în vigoare, încheiate în baza contractelor-cadru aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, a condiţiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, a modelului facturii de energie electrică şi a modelului convenţiei de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanţă, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. III
    Furnizorii de ultimă instanţă duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 9 decembrie 2020.
    Nr. 224.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 88/2015)
    CONDIŢII GENERALE
    pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă
    1. Obiect
    Condiţiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă (CGF-FUI) completează prevederile contractului de furnizare a energiei electrice (contractul), încheiat de către clientul final (client) cu furnizorul de ultimă instanţă (FUI), fiind parte integrantă din acesta, stabilind cadrul general aplicabil în relaţiile dintre client, care are şi calitatea de utilizator al reţelei electrice, Societatea ....................., în calitate de furnizor de ultimă instanţă desemnat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), şi ..................., în calitate de operator de reţea/operator de măsurare (OR), în vederea asigurării alimentării cu energie electrică a locurilor de consum ale clientului, pentru care FUI prestează activitatea de furnizare a energiei electrice pe baza contractului şi care sunt racordate la reţeaua electrică a OR.

    2. Dispoziţii generale

    (1) FUI publică pe pagina proprie de internet forma actualizată a CGF-FUI şi o pune în mod gratuit la dispoziţia clientului, la cererea acestuia, prin unul dintre următoarele mijloace, dar fără a se limita la acestea: fax, e-mail, direct sau prin servicii poştale/de curierat, conform solicitării clientului.

    (2) În cuprinsul CGF-FUI, termenul client se referă la:
    a) clientul casnic al FUI;
    b) clientul noncasnic al FUI, beneficiar de serviciu universal;
    c) clientul casnic sau noncasnic preluat de FUI pentru că nu are asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă;
    d) clientul persoană fizică sau juridică care deţine unităţi de producere a energiei electrice din resurse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, din portofoliul FUI.
    În cazul prevederilor care sunt aplicabile numai clienţilor casnici se utilizează sintagma „client casnic“, în cazul prevederilor care sunt aplicabile numai clienţilor noncasnici se utilizează sintagma „client noncasnic“, iar în cazul prevederilor care se adresează clienţilor prevăzuţi la lit. d) se utilizează sintagma „prosumator“.


    (3) În cazul aplicării unei/unor clauze din contract (inclusiv dintre cele prevăzute în CGF-FUI) care conţin referiri la reglementări/acte normative aplicabile, FUI informează clientul, la cererea acestuia, referitor la denumirea reglementărilor/ actelor normative în cauză, precum şi la conţinutul aplicabil.

    3. Notificări/Solicitări/Comunicări

    (1) Orice notificare/solicitare/comunicare din partea clientului către FUI se transmite utilizând una dintre următoarele modalităţi:
    a) prin servicii poştale/de curierat, pe adresa .....................;
    b) în scris, la sediul FUI din ...........................;
    c) prin e-mail, la adresa .................................;
    d) prin fax, la numărul ...................................;
    e) prin intermediul altor mijloace (se detaliază de către FUI).


    (2) Informaţiile comerciale legate de activitatea de furnizare a energiei electrice prestată de către FUI pot fi obţinute de către client:
    a) la numărul de telefon ................................;
    b) accesând pagina de internet a FUI www. ................... .ro;
    c) prin intermediul altor mijloace (se detaliază de către FUI.).


    (3) Indexul autocitit al contorului se comunică de către client:
    a) prin telefon ...................................;
    b) prin e-mail ..................................;
    c) prin intermediul altor mijloace (se detaliază de către FUI.).


    (4) Sesizările referitoare la deranjamente/întreruperi în alimentarea cu energie electrică se comunică de către client prin oricare dintre modalităţile puse la dispoziţie, înscrise pe factura emisă de FUI.

    (5) Orice notificare/solicitare/comunicare din partea FUI către client se comunică prin oricare dintre modalităţile convenite de părţi prin contract sau comunicate ulterior de client, în cazul modificării acestora.

    4. Condiţii contractuale de furnizare
    4.1. Preţuri

    (1) Valorile preţurilor aplicate de FUI clienţilor din portofoliul propriu sunt stabilite în conformitate cu reglementările aplicabile.

    (2) Valorile preţurilor aplicate de FUI pot fi consultate la punctul unic de contact, în centrele de informare regională/locală sau accesând pagina de internet a FUI, www ..................... .ro, secţiunea ..................... .

    (3) Schimbarea preţului aplicat se notifică clientului conform prevederilor contractuale.

    (4) În cazul în care clientul acceptă preţul propus de FUI, acesta se aplică fără a fi necesară încheierea unui act adiţional la contract.

    4.2. Facturare şi condiţii de plată

    (1) Contravaloarea consumului de energie electrică activă din factura emisă de către FUI, în temeiul contractului, se calculează pe baza preţului din oferta pentru serviciu universal/preţului final de ultimă instanţă stabilit prin contract.

    (2) Factura pentru energia electrică activă consumată de client se emite de către FUI pentru fiecare perioadă de facturare stabilită conform contractului. Orice modificare a perioadei de facturare se face prin act adiţional la contract.

    (3) Factura pentru energia electrică activă consumată de client se emite de către FUI în intervalul de timp stabilit prin contract. Orice modificare a intervalului de timp în care se emite factura se comunică în prealabil clientului de către FUI, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional la contract.

    (4) Factura se emite de către FUI pe baza consumului de energie electrică activă măsurat (prin citirea indexului contorului de către reprezentantul OR). Pentru perioadele de facturare în care nu se citeşte indexul contorului de către reprezentantul OR, factura se emite pe baza consumului de energie electrică activă determinat conform prevederilor contractului. Regularizarea consumului de energie electrică activă este inclusă în prima factură emisă după citirea indexului contorului.

    (5) Energia electrică reactivă se facturează clientului casnic pentru locurile de consum cu putere maximă aprobată mai mare de 30 kW şi clientului noncasnic, conform reglementărilor aplicabile.

    (6) Factura emisă de FUI se transmite clientului în conformitate cu prevederile contractuale. Orice modificare a modalităţii de comunicare a facturilor se notifică FUI de către client, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional la contract.

    (7) Factura emisă de FUI în temeiul contractului se achită de către client până la data scadenţei, stabilită prin contract şi menţionată pe factură. Plata se consideră efectuată la data înregistrării acesteia în extrasul de cont al FUI.

    (8) Plata facturii se poate face prin oricare dintre modalităţile de plată puse la dispoziţie de către FUI, comunicate prin intermediul facturii.

    (9) Factura emisă de FUI poate fi contestată de către client în termen de 30 de zile de la data emiterii. Contestaţiile vor fi soluţionate de FUI în termenele şi condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.

    (10) În cazul prosumatorului, FUI include în factură, în conformitate cu reglementările aplicabile, contravaloarea energiei electrice produse şi livrate în reţea şi realizează regularizarea între valoarea energiei electrice livrate în reţea şi valoarea energiei electrice consumate din reţea de către acesta.

    4.3. Răspunderea contractuală

    (1) În cazul în care clientul achită factura emisă de FUI în termen de 30 de zile de la data scadenţei, acesta nu datorează dobânzi penalizatoare.

    (2) Neachitarea facturii de către client în termen de 30 de zile de la data scadenţei conduce la facturarea de către FUI şi plata de către client a unor dobânzi penalizatoare, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilit conform prevederilor actelor normative aplicabile;
    b) sunt datorate începând cu prima zi după data scadenţei şi până în ziua plăţii (exclusiv);
    c) valoarea lor nu poate depăşi valoarea facturii.


    (3) Dacă sumele datorate de client nu au fost achitate în termen de 30 de zile de la data scadenţei şi valoarea facturată nu a fost contestată de client în acest termen, după împlinirea termenului de 30 de zile FUI poate lua, succesiv, următoarele măsuri:
    a) transmite clientului preavizul de deconectare, în conformitate cu prevederile pct. 7 alin. (2);
    b) solicită OR întreruperea alimentării cu energie electrică a locului/locurilor de consum care face/fac obiectul contractului, conform preavizului de deconectare.


    (4) În cazul în care clientul plăteşte integral sumele datorate până la data-limită prevăzută în preavizul de deconectare, comunică FUI în format electronic/letric, utilizând modalităţile de comunicare puse la dispoziţie de acesta, documentul prin care face dovada plăţii, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare celei în care a efectuat plata.

    (5) În cazul în care clientul nu efectuează plata integrală a sumelor datorate în termen de 15 zile de la data menţionată în preavizul de deconectare ca fiind data întreruperii alimentării cu energie electrică, FUI are dreptul să rezilieze contractul, sumele datorate de client urmând a fi recuperate de către FUI conform dispoziţiilor legale în vigoare.

    (6) Nerespectarea de către client a obligaţilor de plată prevăzute în contract atrage următoarele consecinţe:
    a) plata unor dobânzi penalizatoare;
    b) obligaţia acestuia de a constitui garanţii financiare în favoarea FUI conform reglementărilor aplicabile;
    c) întreruperea alimentării cu energie electrică;
    d) rezilierea contractului.


    (7) Modificarea clauzelor din contract la iniţiativa FUI se poate face numai conform prevederilor actelor normative aplicabile, cu notificarea clientului cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care modificările ar urma să intre în vigoare.

    (8) În cazul modificării clauzelor din contract la iniţiativa FUI, acesta transmite clientului, împreună cu actul adiţional la contract, şi o notificare prin care informează cu privire la aceste modificări şi cu privire la dreptul clientului de a denunţa unilateral contractul sau de a refuza semnarea actului adiţional la acesta, în cazul în care nu este de acord cu propunerea de modificare a clauzelor. Modificările se consideră acceptate de către client în cazul în care acesta nu comunică, în termen de 30 zile de la notificarea transmisă de FUI, denunţarea unilaterală a contractului sau refuzul semnării actului adiţional la acesta.

    4.4. Încetarea contractului

    (1) Contractul încetează în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) la încetarea perioadei de valabilitate a contractului;
    b) prin acordul de voinţă al părţilor contractante;
    c) prin denunţarea unilaterală de către client, cu notificare transmisă FUI cu cel puţin 21 de zile înainte, cu respectarea clauzelor contractuale;
    d) prin reziliere de către una dintre părţile contractante, conform prevederilor contractuale;
    e) la pierderea calităţii de FUI a vânzătorului, cu excepţia situaţiilor prevăzute în reglementările aplicabile;
    f) clientul noncasnic nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru a beneficia de serviciu universal sau nu răspunde solicitării FUI de a transmite documentele necesare în scopul confirmării îndeplinirii condiţiilor pentru a beneficia de serviciu universal;
    g) în cazul în care FUI nu îşi îndeplineşte obligaţiile privind termenul de transmitere a ofertei pentru serviciul universal, stabilite în contract. În acest caz, contractul încetează la data încetării valabilităţii preţului aplicat dacă părţile nu convin altfel, FUI având obligaţia informării OR şi a clientului cu privire la încetarea contractului.


    (2) Cu minimum 30 de zile înainte de sfârşitul perioadei de valabilitate a contractului, FUI notifică clientului data încetării acestuia.

    (3) Contractul poate fi reziliat de client, cu notificarea FUI cu cel puţin 15 zile înainte de încetare, în următoarele situaţii:
    a) asupra FUI s-a declanşat procedura de suspendare sau retragere a licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice sau procesul de revocare a deciziei de desemnare în această calitate;
    b) contractul nu respectă prevederile actelor normative aplicabile;
    c) FUI nu îşi îndeplineşte obligaţiile privind termenul de transmitere a ofertei pentru serviciul universal, stabilite în contract.


    (4) Contractul poate fi reziliat de FUI în următoarele situaţii:
    a) sustragerea de energie electrică de către client, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;
    b) neplata de către client a facturilor emise conform contractului, la termenele şi în condiţiile prevăzute în contract, după parcurgerea etapei de comunicare a preavizului de deconectare;
    c) neconstituirea de către client a garanţiilor financiare conform reglementărilor aplicabile, după parcurgerea etapei de întrerupere a alimentării cu energie electrică;
    d) refuzul clientului de modificare a contractului pentru actualizarea acestuia conform reglementărilor aplicabile, comunicat FUI de către client prin oricare dintre modalităţile prevăzute în contract;
    e) încetarea dreptului de folosinţă al clientului asupra locului/locurilor de consum care face/fac obiectul contractului;
    f) după 3 luni de la finalul perioadei de sistare temporară a furnizării energiei electrice la locul/locurile de consum care face/fac obiectul contractului solicitată de client şi dacă, până la finalul perioadei, clientul nu a comunicat FUI solicitarea de reluare a alimentării cu energie electrică sau de prelungire a sistării temporare pentru o nouă perioadă;
    g) alte situaţii prevăzute de actele normative aplicabile.


    (5) În situaţia prevăzută la alin. (4) lit. a), contractul încetează la data constatării faptei prin hotărâre judecătorească definitivă.

    (6) În situaţiile prevăzute la alin. (4) lit. b)-g), rezilierea se face cu o notificare de reziliere de minimum 15 zile şi doar dacă, în această perioadă, clientul nu a remediat cauzele care au stat la baza notificării de reziliere.

    (7) În termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului, FUI are obligaţia de a comunica clientului factura cu decontul final. În cazul în care clientul nu a asigurat reprezentantului OR accesul pentru citirea contorului la încetarea contractului, FUI are obligaţia de a comunica clientului factura pentru ultimul consum estimat. Clientul are obligaţia să plătească contravaloarea acestei facturi până la data scadenţei.

    (8) După încetarea contractului, factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi se comunică de către FUI clientului în termenele şi condiţiile prevăzute de actele normative aplicabile.

    (9) Dacă la încetarea contractului FUI datorează clientului sume rezultate din derularea contractului, acestea se returnează clientului de către FUI în condiţiile stabilite prin contract, în termen de maximum 15 zile de la emiterea facturii prevăzute la alin. (7). În cazul în care suma nu a putut fi returnată clientului în condiţiile prevăzute în contract din cauze neimputabile FUI (cont greşit, clientul nu s-a prezentat pentru ridicare etc.), FUI returnează clientului suma datorată în cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii unei cereri din partea clientului, cerere care conţine şi datele necesare restituirii sumei datorate.

    4.5. Sistarea temporară a furnizării energiei electrice

    (1) Clientul poate conveni cu FUI sistarea temporară a furnizării energiei electrice, fără încetarea contractului, pentru o perioadă determinată de minimum o lună şi de maximum 12 luni, cu posibilitatea prelungirii acesteia.

    (2) Pentru sistarea temporară a furnizării energiei electrice, clientul comunică FUI o solicitare în scris, cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de începutul perioadei de sistare solicitate.

    (3) Cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de sfârşitul perioadei de sistare solicitate, clientul trebuie să comunice FUI solicitarea de reluare a alimentării cu energie electrică sau de prelungire a sistării temporare pentru o nouă perioadă.

    (4) În lipsa solicitării prevăzute la alin. (3), perioada de sistare se prelungeşte automat până la primirea acesteia, dar nu mai mult de 3 luni, după care FUI poate rezilia contractul în condiţiile prevăzute la subpct. 4.4 alin. (6).

    (5) Clientul care a solicitat sistarea temporară a furnizării energiei electrice plăteşte FUI contravaloarea lucrărilor de întrerupere a alimentării cu energie electrică efectuate în acest scop de către OR.

    (6) Pe perioada de sistare, clientul nu are obligaţii de plată aferente activităţii de furnizare a energiei electrice.


    5. taxe şi impozite

    (1) În factura emisă clientului de către FUI conform contractului, suplimentar faţă de contravaloarea consumului de energie electrică, se adaugă şi contravaloarea certificatelor verzi, a contribuţiei pentru cogenerare de înaltă eficienţă, a accizei, a TVA, precum şi a altor taxe şi impozite prezente sau viitoare, stabilite în conformitate cu prevederile actelor normative aplicabile.

    (2) În cazul apariţiei unui act normativ de modificare a valorii taxelor/impozitelor prevăzute la alin. (1), noile valori se aplică în factură de la data intrării lor în vigoare, cu notificarea clientului de către FUI prin intermediul facturii.

    (3) La data intrării în vigoare a prevederilor legale ce instituie o nouă taxă/un nou impozit, respectiv la data abrogării prevederilor legale ce instituie o taxă existentă/un impozit existent, modificarea se reflectă în factura de la aceeaşi dată, cu notificarea clientului de către FUI prin intermediul facturii.

    6. Drepturi şi obligaţii
    6.1. Drepturile clientului:

    (1) să solicite FUI modificarea şi/sau completarea prin acte adiţionale a contractului, atunci când apar elemente noi care necesită modificarea ori completarea prin act adiţional a unor clauze din contract;

    (2) să solicite FUI modificarea adresei de corespondenţă şi/sau a modalităţii de comunicare pentru primirea facturilor, precum şi a notificărilor/solicitărilor/comunicărilor;

    (3) să beneficieze de mai multe modalităţi de plată a facturii, puse la dispoziţie de FUI, şi să utilizeze oricare dintre aceste modalităţi de plată. Sistemele de plată anticipată trebuie să fie echitabile şi să reflecte în mod adecvat consumul probabil;

    (4) să solicite FUI modificarea cantităţilor de energie electrică prevăzute în Convenţia de consum încheiată, oricând consideră că acestea nu mai corespund consumului actual, cu condiţia ca noile cantităţi să fie comunicate FUI cu cel puţin 20 de zile înainte de începerea perioadei de facturare la care se referă. Noua convenţie de consum se consideră încheiată numai după agrearea cantităţilor şi semnarea acesteia de către părţi;

    (5) să solicite FUI şi să primească de la acesta, în mod gratuit, informaţii privind conţinutul facturilor de energie electrică;

    (6) să beneficieze de serviciul universal în condiţiile prevăzute de reglementările aplicabile, dacă este client casnic, sau dacă solicită şi face dovada îndeplinirii cerinţelor specifice prevăzute de actele normative aplicabile, dacă este client noncasnic;

    (7) să schimbe furnizorul de energie electrică în condiţiile prevăzute de reglementările aplicabile;

    (8) să solicite facturarea pe baza indexului autocitit şi/sau a cantităţilor de energie electrică din convenţia de consum;

    (9) să beneficieze, la cerere, de facilităţile specifice prevăzute de actele normative aplicabile, dacă se încadrează în categoria clienţilor vulnerabili;

    (10) să solicite FUI eşalonarea la plată a sumelor datorate, în termen de 30 de zile de la emiterea facturii;

    (11) să beneficieze de plata în mai multe rate a contravalorii consumului de energie electrică recalculat ca urmare a înregistrării unui consum măsurat mai mic decât cel real, în cazul în care recalcularea nu a fost efectuată din culpa sa;

    (12) să solicite FUI datele de consum proprii;

    (13) să supună soluţionării ANRE plângerile rezultate între părţi din derularea contractului, conform reglementărilor ANRE;

    (14) să i se restituie garanţia financiară constituită la dispoziţia FUI, conform prevederilor procedurii specifice, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE;

    (15) să primească despăgubiri/compensaţii în conformitate cu reglementările în vigoare.

    6.2. Obligaţiile clientului:

    (1) să comunice în scris FUI orice modificare a elementelor care au stat la baza încheierii contractului, în termen de 30 de zile de la modificare;

    (2) să achite integral şi la termen facturile emise de FUI în baza contractului, inclusiv factura cu decontul final de regularizare a obligaţiilor de plată, factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi, a dobânzilor penalizatoare prevăzute în contract, precum şi facturile aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică, după caz, şi altor servicii prestate la locurile de consum care fac obiectul contractului;

    (3) să achite contravaloarea consumului de energie electrică corectat/calculat pentru o perioadă anterioară stabilită conform reglementărilor aplicabile, atunci când se constată înregistrarea eronată/neînregistrarea consumului de energie electrică;

    (4) în cazul clientului noncasnic care beneficiază de serviciul universal, să depună documentele care îi atestă dreptul de a beneficia de serviciul universal, conform prevederilor actelor normative aplicabile;

    (5) în cazul clientului noncasnic cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare de cel puţin 1 MVA, să comunice FUI prognoze orare de consum, conform prevederilor reglementărilor aplicabile;

    (6) să constituie/actualizeze/reconstituie garanţia financiară la dispoziţia FUI, în cuantumul şi termenul prevăzute în procedura specifică, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE.

    6.3. Drepturile FUI:

    (1) să încaseze de la client contravaloarea consumului de energie electrică furnizată la locul de consum, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contract, inclusiv factura cu decontul final de regularizare a obligaţiilor de plată, factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi, precum şi facturile aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică, după caz, şi altor servicii prestate la locurile de consum care fac obiectul contractului;

    (2) să factureze şi să recupereze de la client dobânzile penalizatoare specificate în contract, pentru întârziere în efectuarea plăţii facturii, reprezentând contravaloarea consumului de energie electrică, în termenul şi condiţiile prevăzute în contract;

    (3) să iniţieze modificarea şi/sau completarea prin acte adiţionale a contractului, atunci când apar elemente noi care necesită modificarea ori completarea prin act adiţional a unor clauze din contract;

    (4) să factureze consumul corectat/calculat de energie electrică pentru o perioadă anterioară, atunci când se constată înregistrarea eronată/neînregistrarea consumului de energie electrică la locul/locurile de consum care face/fac obiectul contractului;

    (5) în cazul clientului casnic, să factureze contravaloarea recalculată a consumului de energie electrică înregistrat pe o perioadă anterioară la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului, atunci când constată că la locul/locurile de consum respectiv consumul de energie electrică utilizată pentru activităţi comerciale sau profesionale este preponderent în consumul total de energie electrică. Preţul aplicat energiei electrice consumate în perioada respectivă este preţul din oferta de serviciu universal prevăzut în contractele de furnizare a energiei electrice la clienţii noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, valabil în acea perioadă;

    (6) să emită facturi pe baza unui consum estimat conform reglementărilor aplicabile, pentru perioadele de facturare în care indexul contorului nu a fost comunicat de către OR, iar clientul nu a comunicat indexul autocitit în intervalul de timp stabilit conform contractului, dacă nu a fost încheiată convenţia de consum;

    (7) să solicite clientului refacerea autocitirii sau să solicite OR citiri de verificare a indexului contorului, atunci când consideră eronată autocitirea;

    (8) să notifice clientul, prin intermediul facturii, referitor la modificarea periodicităţii de citire şi/sau a intervalului de timp pentru citirea indexului contorului de către reprezentantul OR, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional la contract;

    (9) să modifice intervalul de timp pentru preluarea indexului autocitit, cu notificarea prealabilă a clientului prin intermediul facturii, nefiind necesară încheierea unui act adiţional în acest sens la contract;

    (10) să analizeze şi să decidă oportunitatea de a asigura planuri alternative de plată;

    (11) să solicite clientului constituirea la dispoziţia sa a unei garanţii financiare, respectiv actualizarea/reconstituirea garanţiei şi să execute această garanţie, conform prevederilor procedurii specifice, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE;

    (12) să verifice, atunci când consideră necesar, datele care au stat la baza încheierii contractului.

    6.4. Obligaţiile FUI:

    (1) să deţină licenţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile acesteia;

    (2) să respecte clauzele contractului, prevederile Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, precum şi orice alte reglementări aplicabile;

    (3) să factureze clientului energia electrică consumată la preţurile şi în condiţiile stabilite prin contract;

    (4) să furnizeze clientului, la cererea acestuia, informaţii privind istoricul de consum cel puţin pe ultimele 12 luni calendaristice;

    (5) să pună la dispoziţia clientului, la cererea acestuia, informaţii privind sumele de bani aferente facturilor emise în ultimul an calendaristic;

    (6) să pună la dispoziţia clientului, cel puţin o dată pe an, într-o anexă la factură, date comparative privind consumul actual de energie electrică al clientului şi consumul din anul anterior, precum şi datele de contact ale unor instituţii cu atribuţii în domeniul îmbunătăţirii eficienţei energetice;

    (7) să pună la dispoziţia furnizorului de servicii energetice desemnat de client printr-un acord scris informaţii privind consumurile facturate anterior acestuia, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile;

    (8) să investigheze plângerile primite de la client referitoare la calitatea activităţii de furnizare desfăşurate în baza contractului;

    (9) să notifice clientul cu privire la modificarea valorii preţului din oferta pentru serviciul universal prevăzut în contract ca urmare a modificării prin ordin ANRE a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport - componenta de extragere a energiei electrice din reţea, serviciul de sistem şi serviciul de distribuţie, precum şi cu privire la orice altă modificare a clauzelor din contract care nu necesită încheierea unui act adiţional la contract;

    (10) să pună la dispoziţia clientului mai multe modalităţi de plată a facturilor, dintre care cel puţin una gratuită (încasare fără comision de plată);

    (11) să pună la dispoziţia clientului mai multe modalităţi de comunicare a facturilor şi a notificărilor/solicitărilor/comunicărilor, printre care şi comunicarea pe cale electronică;

    (12) să asigure comunicarea facturilor la client cu cel puţin 5 zile înainte de data scadenţei;

    (13) să pună la dispoziţia clientului informaţii cu privire la drepturile de care beneficiază, reglementările/actele normative aplicabile, căile de soluţionare a plângerilor/litigiilor;

    (14) să pună la dispoziţia clientului numărul de telefon pentru serviciul de relaţii cu clienţii (cu funcţionare minimum 12 ore în zilele lucrătoare), precum şi următoarele informaţii cu privire la punctele unice de contact/punctele de informare regională/locală: adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, pagina de internet;

    (15) să informeze clientul, prin intermediul facturii, cu privire la orice modificare a numărului de telefon pentru serviciul de relaţii cu clienţii şi a programului de funcţionare a acestuia, precum şi asupra numărului de telefon pentru preluarea de către OR a reclamaţiilor privind deranjamentele (call center cu funcţionare permanentă);

    (16) să verifice situaţiile deosebite sesizate de client şi să răspundă în termenul legal la toate solicitările/plângerile scrise ale acestuia, conform prevederilor Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice;

    (17) să utilizeze datele personale ale clientului cu respectarea prevederilor legislaţiei privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi conform voinţei clientului exprimată în contract;

    (18) să comunice clientului, la cererea acestuia, date comparative privind costul actual al energiei electrice furnizate în baza contractului şi cel estimat pentru perioada/perioadele următoare;

    (19) să comunice clientului, conform prevederilor Regulamentului de desemnare a furnizorilor de ultimă instanţă de energie electrică, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, condiţiile în care poate încheia contracte de furnizare cu alţi furnizori, în cazul încetării contractului ca urmare a revocării din calitatea de FUI;

    (20) să asigure, în facturile emise prosumatorilor, serviciul de regularizare între valoarea energiei electrice livrate şi valoarea energiei electrice consumate, în situaţia în care contractul de furnizare este încheiat cu un prosumator care îndeplineşte condiţiile prevăzute în legislaţia aplicabilă pentru a beneficia de acest serviciu;

    (21) în cazul prevăzut la alin. (20), să respecte prevederile legale specifice privind obligaţiile fiscale;

    (22) să restituie clientului garanţia financiară constituită la dispoziţia sa, conform prevederilor procedurii specifice, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE;

    (23) să comunice clienţilor casnici informaţii adecvate cu privire la alternativele la întreruperea alimentării cu energie electrică odată cu transmiterea preavizului de deconectare. Aceste măsuri alternative pot să privească planuri alternative de plată;

    (24) să achite clientului despăgubiri/compensaţii în conformitate cu reglementările în vigoare;

    (25) să emită facturi pe baza cantităţilor de energie electrică prevăzute în convenţia de consum, pentru perioadele de facturare în care indexul contorului nu a fost citit de reprezentantul OR, iar clientul nu a comunicat indexul autocitit în intervalul de timp stabilit conform contractului. În cazul în care FUI constată diferenţe semnificative între consumul de energie electrică prevăzut în convenţia de consum şi cel realizat, acesta poate emite, cel mult o dată pe an, o nouă convenţie de consum cu cantităţi de energie electrică propuse pe baza realizărilor din ultimii 3 ani, pe care o comunică clientului. Noua convenţie de consum se consideră încheiată începând cu data de 1 a lunii care urmează după 30 de zile de la comunicare, dacă clientul nu comunică FUI în acest interval de timp o solicitare de modificare a cantităţilor de energie electrică propuse. În cazul în care clientul solicită, în intervalul de timp de 30 de zile de la comunicare, o modificare a cantităţilor de energie electrică propuse de FUI, noua convenţie de consum se consideră încheiată numai după agrearea cantităţilor şi semnarea de către părţi.


    7. Întreruperea alimentării cu energie electrică

    (1) FUI poate solicita OR întreruperea alimentării cu energie electrică a locului/locurilor de consum care fac obiectul contractului, cu excepţia locurilor de consum ale clienţilor vulnerabili, în următoarele situaţii:
    a) neplata facturilor emise de FUI conform prevederilor contractului;
    b) neconstituirea/neactualizarea de către client a garanţiilor financiare solicitate de FUI conform contractului şi reglementărilor aplicabile.


    (2) Etapele parcurse în vederea întreruperii alimentării cu energie electrică sunt următoarele:
    a) pentru clienţii noncasnici:
    (i) cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de data estimată pentru deconectare, FUI transmite preavizul de deconectare, utilizând oricare dintre modalităţile de comunicare convenite de părţi prin contract;
    (ii) dacă clientul nu plăteşte sumele datorate sau nu constituie/actualizează garanţia financiară în cel mult 5 zile lucrătoare de la comunicarea preavizului de deconectare, FUI poate transmite OR solicitarea de întrerupere a alimentării cu energie electrică la locurile de consum respective;

    b) pentru clienţii casnici:
    (i) cu cel puţin 20 de zile lucrătoare înainte de data estimată pentru deconectare, FUI comunică clientului preavizul de deconectare. Preavizul de deconectare se transmite prin poştă electronică, în cazul în care această modalitate de comunicare a fost convenită prin contract, sau prin poştă. În situaţia transmiterii prin poştă electronică se utilizează opţiunea de verificare a citirii mesajului, dacă această opţiune există;
    (ii) în cazul în care, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data estimată pentru deconectare, clientul nu achită integral sumele datorate, respectiv nu constituie/actualizează garanţia financiară, FUI transmite un nou preaviz de deconectare, prin poştă/curierat, utilizând opţiunea cu confirmare de primire, sau prin poştă electronică, în cazul în care această modalitate a fost convenită prin contract. În situaţia transmiterii preavizului de deconectare prin poştă electronică se utilizează opţiunea de verificare a citirii mesajului, dacă această opţiune există;
    (iii) în situaţia prevăzută la pct. (ii), preavizul de deconectare transmis prin poştă/curierat cu confirmare de primire se consideră comunicat clientului în termen de 7 zile lucrătoare de la data transmiterii;
    (iv) în cazul în care clientul nu plăteşte sumele datorate, nu constituie/nu actualizează garanţia financiară, cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de data estimată pentru deconectare, FUI poate comunica OR solicitarea de întrerupere a alimentării cu energie electrică la locul de consum respectiv.    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), FUI poate emite preavizul de deconectare cel mai devreme în prima zi lucrătoare după expirarea termenului de constituire/actualizare a garanţiei financiare.

    (4) Preavizul de deconectare este un document distinct, are forma stabilită de către FUI şi conţine cel puţin următoarele elemente: suma datorată, termenul de plată după care urmează întreruperea alimentării cu energie electrică, data estimată pentru deconectare, informaţii privind garanţia financiară care trebuie constituită, dacă este cazul, costul estimat al operaţiilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică a locului de consum, costul preavizării.

    (5) După întreruperea alimentării cu energie electrică, reluarea alimentării la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului se realizează conform reglementărilor în vigoare ulterior primirii de către FUI de la client a dovezii efectuării plăţii integrale a sumei datorate şi a costurilor aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică, precum şi/sau a dovezii constituirii garanţiilor financiare solicitate conform prevederilor contractului şi reglementărilor aplicabile.

    8. Garanţii financiare

    (1) Clientul constituie/actualizează garanţii financiare în favoarea FUI în situaţiile şi condiţiile prevăzute de Procedura specifică privind regimul garanţiilor financiare, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE.

    (2) Formele în care este constituită garanţia financiară, stabilite în conformitate cu actele normative aplicabile, sunt: .................................... (se vor enumera de către FUI).

    (3) Clientul are dreptul să opteze pentru oricare dintre formele în care este constituită garanţia, conform prevederilor alin. (2).

    9. Despăgubiri/Compensaţii

    (1) Clientul are dreptul să primească despăgubiri de la FUI, în cazul în care OR întrerupe alimentarea cu energie electrică la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului, ca urmare a unei solicitări nejustificate a FUI.

    (2) În situaţia în care, conform actelor normative aplicabile, clientul este îndreptăţit să primească pentru aceeaşi întrerupere şi compensaţie, şi despăgubire, acesta primeşte atât compensaţia, cât şi despăgubirea.

    (3) Clientul are dreptul să primească de la FUI compensaţii pentru nerespectarea de către acesta a prevederilor Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice.

    (4) Despăgubirile solicitate de client se plătesc de către FUI dacă, în urma investigaţiei efectuate de către FUI şi/sau OR, se constată existenţa prejudiciului şi culpa FUI/OR.

    10. Protecţia datelor cu caracter personal

    (1) Părţile trebuie să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal.

    (2) Părţile sunt conştiente de faptul că normele europene din Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii.

    (3) Părţile pot prelucra datele personale ale persoanelor vizate pentru scopul declarat, acesta fiind baza legală a prelucrării. Orice prelucrare suplimentară sau în alt scop decât cel pentru care datele au fost colectate se poate face numai după ce persoana vizată a fost informată înainte de prelucrările ulterioare despre scopul secundar respectiv, precum şi despre alte date suplimentare relevante, conform prevederilor Regulamentului general privind protecţia datelor. De asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate pentru scopul derulării contractului este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului şi, ulterior, până la expirarea obligaţiei legale de arhivare ce revine operatorului în temeiul legislaţiei aplicabile în materie fiscală, contabilă sau potrivit reglementărilor ANRE. După expirarea acestei perioade, datele personale sunt şterse.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016