Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.224 din 2 decembrie 2019  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.120/2015 pentru folosirea căminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor şi a altor facilităţi recreative şi sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. M.224 din 2 decembrie 2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.120/2015 pentru folosirea căminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor şi a altor facilităţi recreative şi sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1002 din 12 decembrie 2019
    Pentru aplicarea prevederilor art. 22 şi 26 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 16 lit. o) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 6 alin. (3),art. 8^1 alin. (2) lit. b) şi art. 8^5 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 24 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (3) şi art. 2^1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 442/1992 privind concediul de odihnă al ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din forţele armate, cu completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 12 alin. (3),art. 34 alin. (1),art. 277 şi art. 304 alin. (14) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2^1 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 442/1992, cu completările ulterioare, precum şi ale art. 2 alin. (2) lit. b) şi lit. c) pct. (ii) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2015,
    în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, republicată, cu modificările ulterioare,
    ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.120/2015 pentru folosirea căminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor şi a altor facilităţi recreative şi sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 7 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 13 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii profesionişti, care nu au locuinţă proprietate personală în garnizoana în care îşi desfăşoară activitatea, nu au primit locuinţă de serviciu sau de intervenţie şi care nu beneficiază, ei sau soţiile/soţii, de compensaţia pentru chirie prevăzută de lege, dar nu mai mult de 60 de zile;"

    2. La articolul 13 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) cadrele militare în activitate şi soldaţii şi gradaţii profesionişti, în situaţia în care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor unităţi militare situate în alte localităţi decât cele în care sunt dispuse căminele de garnizoană, care nu au primit locuinţă de serviciu sau de intervenţie în acele localităţi şi care nu beneficiază de compensaţie lunară pentru chirie, dar nu mai mult de 60 de zile;"

    3. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru o perioadă de utilizare a spaţiilor mai mare de 60 de zile, cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii profesionişti, personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale, precum şi familiile acestora suportă 20% din valoarea tarifelor."

    4. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Aprobarea pentru utilizarea spaţiilor de către categoriile de persoane prevăzute la art. 15 alin. (2) se emite, în timpul programului, de comandantul/şeful unităţii militare deţinătoare sau persoanele delegate de acesta ori potrivit procedurilor emise de categoriile de forţe/comandamente/structuri centrale, iar în afara programului de persoana care exercită serviciul la recepţia căminului."

    5. La articolul 16, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Prin excepţie, folosirea spaţiilor de către categoriile de persoane prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. e) şi f) şi alin. (2) se face pe baza documentelor doveditoare, pe o durată de un an, cu posibilitatea de prelungire."

    6. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 17^1
    (1) Accesul şi folosirea spaţiilor Centrului de cazare, tranzit şi reprezentare al Ministerului Apărării Naţionale din garnizoana Bucureşti, aflate în evidenţa Comandamentului logistic întrunit, se realizează conform procedurii proprii, întocmite cu respectarea prevederilor prezentului ordin.
    (2) Procedura sau un extras din aceasta, care vizează modul de solicitare, de repartizare, de comunicare şi de folosire a spaţiilor centrului menţionat la alin. (1) se publică în Buletinul Informativ al Armatei, în Observatorul Militar, precum şi pe reţeaua de date privată a Ministerului Apărării Naţionale."

    7. Anexele nr. 1-5 la ordin se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul apărării naţionale,
                    Ionel Nicolae Ciucă

    Bucureşti, 2 decembrie 2019.
    Nr. M.224.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. M.120/2015)
    GLOSAR
    1. Activităţi comune cu Ministerul Apărării Naţionale - activităţi organizate de Ministerul Apărării Naţionale sau structurile asociative, prevăzute în Planul cu principale activităţi/Planul cu activităţi internaţionale al unei structuri militare
    2. Apartament - reprezentând spaţiul compus din unul sau mai multe dormitoare (maximum 5 dormitoare), sufragerie, vestibul, echipare sanitară proprie. La categoria I (****), precum şi la restul categoriilor, minimum un grup sanitar la 4 locuri.
    3. Capacitate de utilizare - număr de locuri
    4. Cameră:
    a) cu pat individual (un loc), reprezentând spaţiul destinat folosirii de către o singură persoană.
    Dimensiunea paturilor individuale este de minimum 90/200 cm;

    b) cu pat dublu (două locuri), reprezentând spaţiul destinat folosirii de către două persoane.
    Dimensiunea patului dublu este de minimum 160/200 cm;

    c) cu două paturi individuale (două locuri), reprezentând spaţiul destinat folosirii de către două persoane;
    d) cu trei sau mai multe paturi individuale, reprezentând spaţiul destinat folosirii de către un număr de persoane egal cu numărul paturilor. Camerele cu peste patru paturi individuale sunt considerate camere comune.

    5. Familia cadrelor militare în activitate - soţia/soţul, copiii şi părinţii aflaţi în întreţinerea legală a acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună
    6. Fondul construit destinat activităţilor recreative şi sportive – construcţii şi amenajări, cu dotările necesare, a căror destinaţie principală sau unică este cea de agrement, recreere şi sport: săli de sport, stadioane, bazine de înot, ştranduri, solarii, popicării, terenuri de sport şi altele asemănătoare
    7. Garsonieră - reprezentând spaţiul compus din: dormitor pentru două persoane, salon, vestibul şi grup sanitar propriu. Dormitorul poate fi despărţit de salon şi printr-un glasvand sau alte soluţii care permit o delimitare estetică
    8. Module de cazare - diviziuni ale spaţiilor cu funcţionalitate distinctă care cuprind: suprafaţa camerelor cu unul sau mai multe paturi, garsonierelor, apartamentelor, inclusiv cea a grupului sanitar propriu, vestibulului/holului de acces
    9. Ocazional - alte situaţii decât cele specificate în prezentul ordin.
    10. Pensionari militari - cadrele militare în rezervă şi în retragere care au avut calitatea de cadru militar în activitate în structurile Ministerului Apărării Naţionale şi sunt beneficiari ai pensiei pentru limită de vârstă/pensiei de invaliditate
    11. Spaţiu destinat activităţilor de protocol - spaţiu destinat pentru delegaţiile militare străine şi naţionale.
    12. Structură asociativă - persoana juridică care este înfiinţată şi funcţionează conform prevederilor legale
    13. Unitatea militară deţinătoare - unitatea militară care are în evidenţă contabilă şi folosinţă spaţiile şi amenajările recreative şi sportive, asigură personalul de conducere şi pe cel de serviciu prevăzut în statul de organizare şi răspunde de buna funcţionare a spaţiilor
    14. Unitate militară organizatoare - unitate militară responsabilă cu organizarea şi desfăşurarea activităţii

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. M.120/2015)
    CRITERII
    de clasificare a spaţiilor în categorii de confort
    x = criteriu obligatoriu

┌────┬────────────────┬────┬─────────────────────────────────┐
│ │ │ │Categorii de confort │
│Nr. │Criterii de │U/M ├───────┬───────┬────────┬────────┤
│crt.│clasificare │ │I │II │III (**)│IV (*) │
│ │ │ │(****) │(***) │ │ │
├────┼────────────────┼────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Criterii privind│ │ │ │ │ │
│ │caracteristicile│ │ │ │ │ │
│ │constructive şi │ │ │ │ │ │
│ │calitatea │ │ │ │ │ │
│ │dotărilor │ │ │ │ │ │
│ │Aspectul │ │ │ │ │ │
│ │exterior şi │ │ │ │ │ │
│ │starea de │ │ │ │ │ │
│ │întreţinere a │ │ │ │ │ │
│ │spaţiilor verzi,│ │ │ │ │ │
│ │terenurilor │ │ │ │ │ │
│ │ambientale, │ │ │ │ │ │
│ │dotărilor │ │ │ │ │ │
│ │exterioare │ │ │ │ │ │
│ │Însemn │ │ │ │ │ │
│ │distinctiv cu │ │ │ │ │ │
│ │denumirea şi │ │ │ │ │ │
│ │categoria │ │ │ │ │ │
│ │unităţii │ │ │ │ │ │
│ │Rampă de acces │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │persoanele cu │ │ │ │ │ │
│ │dizabilităţi │ │ │ │ │ │
│ │Hol de primire, │ │ │ │ │ │
│ │inclusiv │ │ │ │ │ │
│ │recepţia cu │ │ │ │ │ │
│ │suprafaţă minimă│ │ │ │ │ │
│ │de: │ │ │ │ │ │
│ │Spaţiu pentru │ │ │ │ │ │
│ │administraţie │ │ │ │ │ │
│ │Numărul maxim de│ │ │ │ │ │
│ │paturi dintr-o │ │ │ │ │ │
│ │cameră/ │ │ │ │ │ │
│ │garsonieră/ │ │ │ │ │ │
│ │apartament │ │ │ │ │ │
│ │Suprafaţa minimă│ │ │ │ │ │
│ │a modulului │ │ │ │ │ │
│ │cazare/cameră/ │ │ │ │ │ │
│ │garsonieră/ │ │ │ │ │ │
│ │apartament │ │ │ │ │ │
│ │Volumul minim de│ │ │ │ │ │
│ │aer/cameră/ │ │ │ │ │ │
│ │garsonieră/ │ │ │ │ │ │
│ │apartament (2,5 │ │ │ │ │ │
│ │mc/mp) │ │ │ │ │ │
│ │Încălzire │ │ │ │ │ │
│ │centrală │ │ │ │ │ │
│ │Încălzire │ │ │ │ │ │
│ │centrală sau │ │ │ │ │ │
│ │locală cu sobe │ │ │ │ │ │
│ │Instalaţie │ │ │ │ │ │
│ │electrică │ │ │ │ │ │
│ │Grup electrogen │ │ │ │ │ │
│ │Instalaţie │ │ │ │ │ │
│ │ventilaţie în │ │ │ │ │ │
│ │grupurile │ │ │ │ │ │
│ │sanitare proprii│ │ │ │ │ │
│ │sau comune unde │ │ │ │ │ │
│ │nu se asigură │ │ │ │ │ │
│ │ventilaţie │ │ │ │ │ │
│ │naturală │ │ │ │ │ │
│ │Sistem de │ │ │ │ │ │
│ │climatizare/aer │ │Foarte │Bună │ │ │
│ │condiţionat │ │bună │x │ │ │
│ │Pardoseală din │ │x │luminos│Bună │Bună │
│ │parchet │ │luminos│x │x │x │
│ │Pardoseală tip │ │x │30 │x │x │
│ │mochetă │ │60 │x │15 │10 │
│ │Oficii pentru │ │x │2/2/2 │x │x │
│ │cameriste pe │ │2/2/2 │22/38/ │3/2/2 │4/0/0 │
│ │fiecare nivel cu│ │24/42/ │40 │18/32/34│18/0/0 │
│ │cel puţin 10 │ │44 │55/95/ │45/80/85│45/0/0 │
│ │camere sau unul │ │60/105/│100 │- │- │
│ │la mai multe │ │110 │x │x │x │
│ │niveluri care au│ │x │- │x │x │
│ │în total mai │ │- │x │- │- │
│ │puţin de 10 │ │x │x │x │x │
│ │camere │mp │x │x │x │- │
│1. │Ascensoare la │buc.│x │x │- │- │
│ │imobilele cu mai│mp │x │- │x │x │
│ │mult de 4 etaje │mc │x │x │x │x │
│ │Module cu grup │ │- │x │x │x │
│ │sanitar propriu:│ │x │x │- │- │
│ │- cadă, lavoar, │ │x │- │- │- │
│ │WC şi altele │ │x │x │x │- │
│ │asemănătoare │ │x │x │- │x │
│ │- cabină cu duş,│ │- │- │- │- │
│ │lavoar, WC şi │ │- │x │- │- │
│ │altele │ │x │x │x │x │
│ │asemănătoare │ │x │- │x │- │
│ │Module fără grup│ │- │x │x │x │
│ │sanitar propriu,│ │x │x │- │- │
│ │dar care au: │ │x │x │- │- │
│ │- apă curentă, │ │x │x │- │- │
│ │rece şi caldă │ │x │x │ │ │
│ │- grupuri │ │x │ │ │ │
│ │sanitare comune,│ │ │ │ │ │
│ │separate pe │ │ │ │ │ │
│ │sexe, cadă sau │ │ │ │ │ │
│ │cabină cu duş, │ │ │ │ │ │
│ │WC pentru │ │ │ │ │ │
│ │maximum 10 │ │ │ │ │ │
│ │paturi sau cel │ │ │ │ │ │
│ │puţin unu la │ │ │ │ │ │
│ │fiecare nivel │ │ │ │ │ │
│ │Spaţiu pentru │ │ │ │ │ │
│ │seminare/ │ │ │ │ │ │
│ │conferinţe cu │ │ │ │ │ │
│ │dotare specifică│ │ │ │ │ │
│ │IT şi proiecţie │ │ │ │ │ │
│ │Holurile, │ │ │ │ │ │
│ │culoarele şi │ │ │ │ │ │
│ │scările sunt │ │ │ │ │ │
│ │dotate cu │ │ │ │ │ │
│ │covoare, │ │ │ │ │ │
│ │mochetă, │ │ │ │ │ │
│ │tablouri, plante│ │ │ │ │ │
│ │şi alte elemente│ │ │ │ │ │
│ │decorative - │ │ │ │ │ │
│ │scările placate │ │ │ │ │ │
│ │cu marmură/ │ │ │ │ │ │
│ │similar pot fi │ │ │ │ │ │
│ │fără covoare │ │ │ │ │ │
│ │Holurile, │ │ │ │ │ │
│ │culoarele şi │ │ │ │ │ │
│ │scările sunt │ │ │ │ │ │
│ │dotate cu │ │ │ │ │ │
│ │covoare/mochetă │ │ │ │ │ │
│ │Holurile sunt │ │ │ │ │ │
│ │dotate cu │ │ │ │ │ │
│ │fotolii/ │ │ │ │ │ │
│ │demifotolii şi │ │ │ │ │ │
│ │mese/măsuţe │ │ │ │ │ │
│ │Spaţiu comun │ │ │ │ │ │
│ │pentru spălarea,│ │ │ │ │ │
│ │uscarea şi │ │ │ │ │ │
│ │călcarea │ │ │ │ │ │
│ │îmbrăcămintei şi│ │ │ │ │ │
│ │lenjeriei, dotat│ │ │ │ │ │
│ │cu maşini │ │ │ │ │ │
│ │automate de │ │ │ │ │ │
│ │spălat rufe, │ │ │ │ │ │
│ │stative de uscat│ │ │ │ │ │
│ │rufele, fiare şi│ │ │ │ │ │
│ │maşini de călcat│ │ │ │ │ │
│ │Spaţiu amenajat │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │prepararea şi │ │ │ │ │ │
│ │servitul micului│ │ │ │ │ │
│ │dejun │ │ │ │ │ │
│ │Spaţiu amenajat │ │ │ │ │ │
│ │pentru computer │ │ │ │ │ │
│ │cu conexiune la │ │ │ │ │ │
│ │internet │ │ │ │ │ │
│ │Spaţiu pentru │ │ │ │ │ │
│ │depozitat bagaje│ │ │ │ │ │
│ │/materiale │ │ │ │ │ │
│ │sportive │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Criterii privind│ │ │ │ │ │
│ │existenţa şi │ │ │ │ │ │
│ │calitatea │ │ │ │ │ │
│ │serviciilor │ │ │ │ │ │
│ │prestate │ │ │ │ │ │
│ │Serviciu de │ │ │ │ │ │
│ │recepţie │ │ │ │ │ │
│ │Servicii de │ │ │ │ │ │
│ │refacere a │ │ │ │ │ │
│ │capacităţii de │ │ │ │ │ │
│ │luptă/muncă │ │ │ │ │ │
│ │Asigurarea │ │ │ │ │ │
│ │servirii micului│ │ │ │ │ │
│ │dejun la popotă │ │ │ │ │ │
│ │Telefon în │ │ │ │ │ │
│ │camere │ │ │ │ │ │
│ │Telefon pe hol │ │ │ │ │ │
│ │sau la recepţie │ │ │ │ │ │
│ │Servicii │ │ │ │ │ │
│ │telefonice cu │ │ │ │ │ │
│ │plata │ │ │ │ │ │
│ │serviciilor │ │ │ │ │ │
│ │Servicii de fax │ │ │ │ │ │
│ │la recepţie │ │ │ │ │ │
│ │Parcaje în │ │ │ │ │ │
│ │apropierea │ │ │ │ │ │
│ │imobilului cu │ │ │ │ │ │
│ │număr de locuri │ │24 │24 │16 │8 │
│ │egal cu: │ │x │x │- │- │
│ │Păstrarea │ │x │x │x │x │
│ │obiectelor de │ │x │x │- │- │
│ │valoare, contra │ │- │- │x │x │
│ │cost, la │ │În │În │la │la │
│ │serviciul de │ │cameră │cameră │recepţie│recepţie│
│ │recepţie │ │x │x │x │- │
│ │Asigurarea │ │40 │20 │20 │- │
│ │accesului la │ore/│x │x │x │- │
│ │internet │zi │În │În │La │La │
│2. │Bar de zi/ │%/ │cameră │cameră │recepţie│recepţie│
│ │cafe-bar │nr. │x │x │- │- │
│ │Servicii de │cam.│x │x │x │- │
│ │televiziune prin│ │x │x │- │- │
│ │cablu │ │x │x │- │- │
│ │Trezirea │ │x │x │x │- │
│ │clienţilor la │ │x │x │x │- │
│ │cerere │ │x │x │- │- │
│ │Plata cazării/ │ │x │x │- │- │
│ │serviciilor prin│ │x │x │x │x │
│ │mijloace │ │x │x │- │- │
│ │electronice │ │ │ │ │ │
│ │(card) │ │ │ │ │ │
│ │Primirea şi │ │ │ │ │ │
│ │transmiterea │ │ │ │ │ │
│ │mesajelor şi/sau│ │ │ │ │ │
│ │a corespondenţei│ │ │ │ │ │
│ │Automat de cafea│ │ │ │ │ │
│ │în holul │ │ │ │ │ │
│ │recepţiei │ │ │ │ │ │
│ │Serviciu de │ │ │ │ │ │
│ │multiplicare a │ │ │ │ │ │
│ │documentelor │ │ │ │ │ │
│ │Serviciu de │ │ │ │ │ │
│ │curăţare/spălare│ │ │ │ │ │
│ │şi călcare a │ │ │ │ │ │
│ │îmbrăcămintei │ │ │ │ │ │
│ │Asigurarea │ │ │ │ │ │
│ │personalului - │ │ │ │ │ │
│ │minimum o │ │ │ │ │ │
│ │cameristă la cel│ │ │ │ │ │
│ │puţin 10 module │ │ │ │ │ │
│ │de cazare │ │ │ │ │ │
│ │Acordare de │ │ │ │ │ │
│ │medicamente şi │ │ │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │ │ │
│ │sanitare de prim│ │ │ │ │ │
│ │ajutor în caz de│ │ │ │ │ │
│ │necesitate │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────┴────┴───────┴───────┴────────┴────────┘


    NOTE:
    1. În căminele militare de unitate se amenajează camere comune, cu cel mult 10 paturi, dacă se asigură o suprafaţă minimă de 4,50 mp/pat. Camerele comune cu peste 10 paturi nu au regimul căminelor de unitate, utilizarea camerelor fiind gratuită pentru toate categoriile de persoane.
    2. În cabanele militare se admite, în mod excepţional, utilizarea paturilor suprapuse, dacă se asigură un volum minim de aer de 12 mc/persoană.
    3. În încăperile pentru dormit, indiferent de categorie, se vor asigura o suprafaţă minimă de 8,5 mp şi un volum minim de 12 mc pentru camerele cu un pat, câte 9,35 mp şi 24 mc pentru camerele cu două paturi, minimum 11,9 mp şi 36 mc pentru camerele cu 3 paturi şi 17 mp şi 48 mc pentru camerele cu 4 paturi.
    4. În camerele/garsonierele sau apartamentele clasificate la categoria I (****) şi a II-a (***) din căminele militare de garnizoană, situate în reşedinţele de judeţ sau în localităţile care au statutul de staţiune turistică de interes naţional sau local, paturile pot fi şi duble/matrimoniale.
    5. La stabilirea categoriei de confort a spaţiilor se va avea în vedere îndeplinirea în proporţie de minimum 65% a criteriilor de mai sus, iar în cazul în care acest procent nu se realizează clasificarea acestora se va încadra la categorie inferioară.
    6. Suprafaţa minimă pe spaţiu este obligatorie pentru clădirile construite sau modificate după anul 2008, pentru celelalte realizate înainte de acest an suprafaţa se diminuează cu 15%.
    7. Criteriile de clasificare se aplică unităţilor de cazare noi sau modernizate după anul 2008; cele în funcţiune păstrându-şi categoria de confort actuală stabilită prin procesul-verbal, până la modificarea condiţiilor şi criteriilor sus-menţionate.


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. M.120/2015)    - Model -
    ROMÂNIA
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    .....................................................
    Aprob
    Şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri,
    ..........................................
    ...............................
    Avizat
    Comandantul^1) ...................
    ..............................................
    Rog aprobaţi
    Comandantul/Şeful^2) ..............
    .................................................
    PROCES-VERBAL
    pentru stabilirea categoriei de confort a ...........,
    încheiat astăzi, ........., la........................
    Comisia de clasificare, constituită în baza prevederilor Ordinului ministrului apărării naţionale nr. ........./..............şi O.Z.U. nr. ............. din ............. al U.M. deţinătoare nr. ............., a verificat la faţa locului spaţiile din căminul militar al garnizoanei .................................... din str. ......................................... nr. ......, cu indicativ de cazarmă nr. ................, funcţionând în subordinea U.M. deţinătoare nr. ................., şi a constatat următoarele:
    1. căminul militar de garnizoană menţionat mai sus îndeplineşte criteriile de clasificare corespunzătoare categoriei .............. şi propune ca, începând cu data de ..................., să fie încadrat la această categorie;
    2. încadrarea fiecărui modul - garsonieră, cameră, apartament, pe categorii de confort propuse de comisie spre aprobare, este cuprinsă în fişa alăturată;
    3. alte menţiuni - propuneri şi măsuri privind ridicarea gradului de confort în viitor, dotare, servicii, utilităţi şi altele asemănătoare -........................................................
    Drept care am încheiat prezentul proces-verbal în ....... exemplare.
    Comisia de clasificare
    Preşedinte^3),
    ....................................
    Membri^4),
    ....................................
    Delegatul Direcţiei domenii şi infrastructuri^5),
    ...................................
    Delegatul Comandamentului logistic întrunit^6),
    .................................................
    FIŞA
    cu încadrarea în categorii de confort a modulelor

┌────┬──────────┬──────┬─────────┬──────────┬─────────┐
│ │ │ │Nr. de │ │Categoria│
│Nr. │Modul │Total │ordine al│Capacitate│de │
│crt.│ │module│modulului│(locuri) │confort │
│ │ │ │ │ │propusă │
├────┼──────────┼──────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │- camere │ │ │ │ │
│ │cu 1 pat, │ │ │ │ │
│ │cu duş │ │ │ │ │
│ │- camere │ │ │ │ │
│ │cu 1 pat, │ │ │ │ │
│ │cu cadă de│ │ │ │ │
│ │baie │ │ │ │ │
│ │- camere │ │ │ │ │
│ │cu 2 │ │3-4; 7-9 │ │ │
│ │paturi, cu│ │5-6 │ │ │
│ │duş │5 │16-20; │5 │I │
│ │- camere │2 │28-32; │2 │I │
│ │cu 2 │15 │35-39 │30 │I │
│ │paturi, cu│2 │12-13 │4 │I │
│1. │cadă de │4 │21-22; │12 │I │
│ │baie │4 │41; 34 │12 │I │
│ │- camere │2 │26-27; │4 │I │
│ │cu 3 │2 │40; 42 │2 │I │
│ │paturi, cu│ │14; 25 │ │ │
│ │duş │ │15; 33 │ │ │
│ │- camere │ │ │ │ │
│ │cu 3 │ │ │ │ │
│ │paturi, cu│ │ │ │ │
│ │cadă de │ │ │ │ │
│ │baie │ │ │ │ │
│ │- │ │ │ │ │
│ │apartament│ │ │ │ │
│ │- │ │ │ │ │
│ │garsonieră│ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │
│ │categoria │36 │ │71 │ │
│ │I (****) │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │- camere │ │ │ │ │
│ │cu 1 pat, │ │ │ │ │
│ │fără grup │ │ │ │ │
│ │sanitar │ │ │ │ │
│ │- camere │ │ │ │ │
│ │cu 2 │ │1-2; │ │ │
│ │paturi, cu│4 │43-44 │4 │II │
│ │duş │1 │46 │2 │II │
│2. │- camere │4 │10-11; │8 │II │
│ │cu 2 │2 │23-24 │6 │II │
│ │paturi, │ │45; 47 │ │ │
│ │fără grup │ │ │ │ │
│ │sanitar │ │ │ │ │
│ │- camere │ │ │ │ │
│ │cu 3 │ │ │ │ │
│ │paturi, cu│ │ │ │ │
│ │duş │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │
│ │categoria │11 │ │20 │ │
│ │II (***) │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │TOTAL │47 │ │91 │ │
│ │GENERAL │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────┴─────────┴──────────┴─────────┘


    NOTE:
    A. Pentru căminele militare de garnizoană şi cabanele militare, situate în localităţile atestate ca staţiuni turistice de interes naţional, notele 1, 3, 4 şi 6 au următorul înţeles:
    ^1) Comandantul Comandamentului logistic întrunit.
    ^3) Preşedintele comisiei, numit de şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri.
    ^4) Membrii comisiei, numiţi la paritate, de şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri şi şeful unităţii militare deţinătoare.
    ^6) Delegatul Comandamentului logistic întrunit, numit de comandantul acestei structuri.

    B. Pentru căminele militare de garnizoană şi unitate, cabane, sanatorii militare care nu sunt situate în localităţile atestate ca staţiuni turistice de interes naţional se au în vedere doar notele 2, 3, 4 şi 5, cu următorul înţeles:
    ^2) Comandantul/Şeful unităţii militare deţinătoare.
    ^3) Preşedintele comisiei, numit de comandantul/şeful unităţii militare deţinătoare.
    ^4) Membrii comisiei numiţi de comandantul/şeful unităţii militare deţinătoare. Prezenţa în comisie a şefului căminului de garnizoană şi a administratorului cazărmii este obligatorie.
    ^5) Delegatul Direcţiei domenii şi infrastructuri, numit de şeful acestei structuri.
    ANEXA 4

    (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. M.120/2015)
    NORME DE DOTARE
    a spaţiilor cu mobilier, obiecte de inventar gospodăresc şi materiale consumabile

┌────┬──────────────┬────┬────────────┬─────────────────────┐
│ │ │ │ │Categoria de confort │
│Nr. │Denumirea │U/M │Unitatea de ├──────┬─────┬────┬───┤
│crt.│materialelor │ │calcul │I │II │III │IV │
│ │ │ │ │(****)│(***)│(**)│(*)│
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│1. │Aparat radio │buc.│de încăpere │- │- │- │1 │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│2. │Aspirator de │buc.│la 500 mp │1 │1 │1 │1 │
│ │praf │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│ │ │ │camera de zi│ │ │ │ │
│3. │Bibliotecă │buc.│din │1 │1 │- │- │
│ │adecvată │ │garsonieră/ │ │ │ │ │
│ │ │ │apartament │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│ │ │ │pentru hol │ │ │ │ │
│4. │Ceas de perete│buc.│primire şi │1 │1 │1 │1 │
│ │ │ │hol etaj │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│ │Cearşaf pentru│ │ │ │ │ │ │
│5. │pat şi cearşaf│buc.│de persoană │2 │2 │2 │2 │
│ │plic │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│ │Cuvertură │ │ │ │ │ │ │
│6. │pentru pat/ │buc.│de pat │1 │1 │- │- │
│ │similare │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│ │ │ │camera de zi│ │ │ │ │
│7. │Canapea 2-3 │buc.│din │1 │1 │1 │- │
│ │locuri │ │garsonieră/ │ │ │ │ │
│ │ │ │apartament │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│ │Coş pentru │ │de grup │ │ │ │ │
│8. │gunoi cu capac│buc.│sanitar │1 │1 │1 │1 │
│ │şi sac menajer│ │propriu/ │ │ │ │ │
│ │ │ │comun │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│9. │Computer la │buc.│de cămin │1 │1 │1 │- │
│ │recepţie │ │militar │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│ │ │ │de grup │ │ │ │ │
│ │Covoraş │ │sanitar │ │ │ │ │
│10. │împotriva │buc.│propriu/ │1 │1 │1 │1 │
│ │alunecării │ │comun pentru│ │ │ │ │
│ │ │ │fiecare cadă│ │ │ │ │
│ │ │ │sau duş │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│ │Cuier de │ │de spaţiu │ │ │ │ │
│11. │perete cu │buc.│locativ │1 │1 │- │- │
│ │oglindă │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│ │Cuier mobil │ │ │ │ │ │ │
│12. │sau în │buc.│de spaţiu │- │- │1 │1 │
│ │interiorul │ │locativ │ │ │ │ │
│ │dulapului │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│ │Cuier pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │agăţat hainele│ │ │ │ │ │ │
│13. │din grupul │buc.│de persoană │1 │1 │1 │1 │
│ │sanitar │ │ │ │ │ │ │
│ │propriu sau │ │ │ │ │ │ │
│ │comun │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│ │Deodorant │ │ │ │ │ │ │
│14. │pentru W.C. şi│buc.│de vas W.C. │1 │1 │1 │1 │
│ │perie pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │curăţare │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│ │Dulap │ │ │ │ │ │ │
│ │compartimentat│ │compartiment│ │ │ │ │
│15. │pentru haine/ │buc.│/persoană │1 │1 │1 │1 │
│ │lenjerie dotat│ │ │ │ │ │ │
│ │cu umeraşe │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│16. │Feţe de pernă │buc.│de persoană │1 │1 │1 │1 │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│17. │Fier de călcat│buc.│de fiecare │3 │2 │1 │1 │
│ │ │ │spaţiu comun│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│ │ │ │camera/ │ │ │ │ │
│ │Fotolii/ │ │camera de zi│ │ │ │ │
│18. │Demifotolii │buc.│din │2 │2 │- │- │
│ │ │ │garsonieră/ │ │ │ │ │
│ │ │ │apartament │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│ │ │ │camera/ │ │ │ │ │
│ │ │ │camera de zi│ │ │ │ │
│19. │Frigider │buc.│din │1 │1 │1 │- │
│ │ │ │garsonieră/ │ │ │ │ │
│ │ │ │apartament │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│20. │Galerie pentru│buc.│de fereastră│1 │1 │1 │- │
│ │perdea │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│21. │Halat de baie │buc.│de persoană │1 │1 │- │- │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│22. │Hârtie │buc.│de vas W.C. │1 │1 │1 │1 │
│ │igienică │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│ │Lampă de │ │ │ │ │ │ │
│23. │noptieră/ │buc.│de persoană │1 │1 │1 │- │
│ │veioză sau │ │ │ │ │ │ │
│ │aplică │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│24. │Lustră │buc.│de încăpere │1 │- │- │- │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│25. │Lampadar │buc.│de încăpere │- │1 │- │- │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│ │ │ │camera/ │ │ │ │ │
│ │ │ │camera de zi│ │ │ │ │
│26. │Masă joasă │buc.│din │1 │1 │- │- │
│ │ │ │garsonieră/ │ │ │ │ │
│ │ │ │apartament │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│27. │Masă normală │buc.│de încăpere │1 │1 │1 │1 │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│ │Masă pentru │ │de fiecare │ │ │ │ │
│28. │călcatul │buc.│spaţiu comun│3 │3 │1 │1 │
│ │îmbrăcămintei │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│ │Maşină │ │de fiecare │ │ │ │ │
│29. │automată de │buc.│spaţiu │3 │2 │1 │1 │
│ │spălat rufe │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │spălare │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│ │ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │fiecare │ │ │ │ │
│ │Mijloace de │ │cameră de │ │ │ │ │
│30. │protecţie │buc.│dormit şi │1 │1 │1 │1 │
│ │împotriva │ │cameră de zi│ │ │ │ │
│ │insectelor │ │din │ │ │ │ │
│ │ │ │garsonieră/ │ │ │ │ │
│ │ │ │apartament │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│ │Minibar │ │ │ │ │ │ │
│31. │frigorific cu │buc.│spaţiu │1 │1 │- │- │
│ │produse contra│ │locativ │ │ │ │ │
│ │cost │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│32. │Noptieră │buc.│de persoană │1 │1 │1 │1 │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│33. │Oglindă în │buc.│de lavoar │1 │1 │1 │1 │
│ │grupul sanitar│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│34. │Pahare pentru │buc.│de persoană │1 │1 │1 │1 │
│ │apă │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│ │Papuci de │ │ │ │ │ │ │
│35. │unică │per.│de persoană │1 │1 │- │- │
│ │folosinţă │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│ │Pat individual│ │ │ │ │ │ │
│36. │din lemn cu │buc.│de persoană │1 │1 │1 │1 │
│ │saltea tip │ │ │ │ │ │ │
│ │Relaxa │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│ │Perdele şi │ │ │ │ │ │ │
│37. │draperii sau │buc.│de fereastră│1 │1 │1 │1 │
│ │alte mijloace │ │ │ │ │ │ │
│ │obturante │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│ │Perie pentru │ │ │ │ │ │ │
│38. │îmbrăcăminte │buc.│de spaţiu │1 │1 │1 │- │
│ │şi │ │locativ │ │ │ │ │
│ │încălţăminte │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│39. │Pernă │buc.│de persoană │1 │1 │1 │1 │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│40. │Pernuţă │buc.│de persoană │1 │- │- │- │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│41. │Plafonieră │buc.│de încăpere │- │- │1 │1 │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│ │Pled sau alte │ │ │ │ │ │ │
│42. │mijloace cu │buc.│de persoană │1 │1 │1 │1 │
│ │funcţiuni │ │ │ │ │ │ │
│ │similare │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│43. │Prosop pentru │buc.│de persoană │1 │1 │1 │1 │
│ │picioare │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│44. │Prosop pluşat │buc.│de persoană │1 │1 │1 │1 │
│ │100% bumbac │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│ │Prosop pluşat │ │ │ │ │ │ │
│45. │pentru baie │buc.│de persoană │1 │1 │1 │1 │
│ │100% bumbac │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│ │Săpun sau │ │ │ │ │ │ │
│ │dozator cu │ │ │ │ │ │ │
│ │săpun lichid -│ │ │ │ │ │ │
│46. │cca 20 g - în │buc.│de persoană │1 │1 │1 │1 │
│ │prima zi de │ │ │ │ │ │ │
│ │utilizare a │ │ │ │ │ │ │
│ │spaţiului │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│47. │Scaun, taburet│buc.│de persoană │- │- │1 │1 │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│ │Sisteme │ │ │ │ │ │ │
│48. │informatice de│buc.│de cămin │1 │1 │1 │- │
│ │gestiune │ │militar │ │ │ │ │
│ │fiscală │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│ │Suport pentru │ │ │ │ │ │ │
│49. │prosoape în │buc.│de persoană │1 │1 │1 │1 │
│ │grupul sanitar│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│ │Şampon, gel de│ │ │ │ │ │ │
│50. │duş, cască de │buc.│de persoană │1 │1 │- │- │
│ │baie │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│ │Tablou sau alt│ │ │ │ │ │ │
│51. │element │buc.│de încăpere │1 │1 │- │- │
│ │decorativ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│ │ │ │camera de zi│ │ │ │ │
│52. │Tavă din inox │buc.│/din │1 │1 │- │- │
│ │pentru pahare │ │garsonieră/ │ │ │ │ │
│ │ │ │apartament │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│ │ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │fiecare │ │ │ │ │
│ │Televizor cu │ │cameră de │ │ │ │ │
│53. │recepţie │buc.│dormit şi │1 │1 │1 │- │
│ │canale TV │ │cameră de zi│ │ │ │ │
│ │ │ │din │ │ │ │ │
│ │ │ │garsonieră/ │ │ │ │ │
│ │ │ │apartament │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│54. │Telefon │buc.│de spaţiu │1 │1 │- │- │
│ │ │ │locativ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│55. │Umeraşe │buc.│de persoană │2 │2 │2 │2 │
│ │diferite │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│ │Uscător de │ │ │ │ │ │ │
│ │mâini: │ │ │ │ │ │ │
│ │- în grupul │ │ │1 │1 │1 │2 │
│56. │sanitar │buc.│ │1 │1 │1 │- │
│ │propriu; │ │ │- │- │- │2 │
│ │- în grup │ │ │ │ │ │ │
│ │sanitar comun.│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│ │ │ │de grup │ │ │ │ │
│57. │Uscător de păr│buc.│sanitar │1 │1 │- │- │
│ │ │ │propriu │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────────────┼──────┼─────┼────┼───┤
│58. │Vază pentru │buc.│de încăpere │1 │1 │- │- │
│ │flori │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴────┴────────────┴──────┴─────┴────┴───┘


    NOTE:
    1. Mobilierul prevăzut în normă se substituie cu garnituri de dormitor şi sufragerie.
    2. În situaţia în care mobilierul din dotare este mai vechi de 10 ani, încadrarea imobilului se va face în categoria de confort imediat inferioară.
    3. În spaţiile cu pardoseli mochetate/parchetate nu se asigură covoare.
    4. Mochetele şi preşurile pluşate de pe holuri şi culoare se protejează cu pânză de protecţie.
    5. Holurile se dotează cu garnituri de hol sau mobilier adecvat.
    6. În holul de la recepţie se asigură ceas de perete, televizor şi materiale informative, pliante ale instituţiilor de cultură, de cult şi ale societăţilor comerciale cu locaţii/zone din localitatea de dispunere în care se petrece timpul liber.
    7. Pentru culoare sau holuri de trecere cu pardoseli mozaicate se asigură preşuri sau traverse din ţesături diferite, diferenţiate calitativ, după categoria de confort a spaţiului.
    8. Lenjeria de pat şi prosoapele se asigură în cantităţi suficiente, astfel încât să permită schimbarea ori de câte ori este nevoie, dar nu mai rar de 3 zile în cazul în care a fost folosită de aceeaşi persoană şi după fiecare persoană care a părăsit spaţiul.
    9. Materialele de prevenire şi stingere a incendiilor se asigură potrivit normelor în vigoare.
    10. Normele de dotare din prezenta anexă sunt minimale, unităţile militare deţinătoare având posibilitatea ca, în limita fondurilor alocate, să achiziţioneze mai multe bunuri, precum şi altele decât cele prevăzute în anexă.
    11. La stabilirea fiecărei categorii de confort se va avea în vedere îndeplinirea în proporţie de minimum 65% a normelor de mai sus, iar în cazul în care acest procent nu se realizează clasificarea acestora se va încadra la categorie inferioară.


    ANEXA 5

    (Anexa nr. 5 la Ordinul nr. M.120/2015)
    NORME METODOLOGICE
    privind stabilirea tarifelor utilizării spaţiilor din căminele militare de garnizoană şi de unitate,
    cabanele militare, sanatoriile şi alte amenajări recreative şi sportive
    I. Generalităţi
    1. Camerele, garsonierele şi apartamentele din structura sanatoriilor, căminelor militare de garnizoană şi de unitate se numesc spaţii.
    2. Totalitatea paturilor dispuse în spaţiile unităţilor menţionate la pct. 1 reprezintă capacitatea de utilizare, care, amplificată cu factorul timp, reprezintă capacitatea de utilizare zilnică, lunară sau anuală, după caz.
    3. Categoriile şi coeficienţii de confort pentru spaţiile utilizate sunt cei aprobaţi şi aflaţi în vigoare la data emiterii prezentelor norme metodologice, astfel:
    Categoria I (****):
    - camera cu 2 paturi - coeficient de confort: 1,50;
    – cameră cu un pat - coeficient de confort: 1,75;
    – garsonieră cu 2 paturi - coeficient de confort: 2,00;
    – apartament - coeficient de confort: 2,75.

    Categoria a II-a (***):
    - camera cu 2 paturi - coeficient de confort: 1,25;
    – cameră cu un pat - coeficient de confort: 1,50;
    – garsonieră cu 2 paturi - coeficient de confort: 1,75;
    – apartament - coeficient de confort: 2,25.

    Categoria a III-a (**)
    - camera cu 3 paturi - coeficient de confort: 0,80;
    – camera cu 2 paturi - coeficient de confort: 1,00;
    – cameră cu un pat - coeficient de confort: 1,25;
    – garsonieră cu 2 paturi - coeficient de confort: 1,50;
    – apartament - coeficient de confort: 1,75.

    Categoria a IV-a (*):
    - cameră cu mai mult de 4 paturi - coeficient de confort: 0,10;
    – cameră cu 4 paturi - coeficient de confort: 0,20;
    – cameră cu 3 paturi - coeficient de confort: 0,40;
    – cameră cu 2 paturi - coeficient de confort: 0,60;
    – cameră cu un pat - coeficient de confort: 0,80.


    4. Pentru spaţiile noi sau preluate, coeficienţii de confort se aprobă de Direcţia domenii şi infrastructuri, potrivit anexelor nr. 2 şi 3 la ordin.

    II. Stabilirea tarifelor
    Tarifele se stabilesc pe baza următoarelor elemente:
    a) capacitatea de utilizare;
    b) cheltuielile efective totale aferente pe ultimele 12 luni;
    c) costul mediu pe un pat/zi/persoană.

    a) Capacitatea de utilizare
    Capacitatea de utilizare rezultă din înmulţirea numărului de paturi din dotarea unei unităţi cu numărul de zile calendaristice dintr-un an şi cu coeficientul mediu de 0,8, care exprimă gradul de ocupare - 80%.
    Când unitatea dispune de o singură categorie de spaţii, clasificată la categoria I (****), a II-a (***), a III-a (**) sau a IV-a (*), cu un singur coeficient de confort, calculul costului mediu pe un pat/zi se face pe baza capacităţii de utilizare, stabilită potrivit alineatului precedent.
    La unităţile care dispun de o singură categorie de spaţii, dar coeficienţi de confort diferiţi, sau de spaţii cu diferite categorii de confort, calculul mediu pe un pat/zi se face pe baza capacităţii de utilizare, influenţată de coeficientul de confort, pentru fiecare categorie.
    Capacitatea de utilizare influenţată de coeficienţii de confort se foloseşte numai pentru calculul costului mediu pe un pat/zi, pe baza căruia se stabilesc tarifele.

    b) Cheltuielile efective totale aferente pe ultimele 12 luni
    Cheltuielile efective totale efectuate în ultimele 12 luni reprezintă totalitatea cheltuielilor privind întreţinerea, funcţionarea şi exploatarea spaţiilor la nivelul unei unităţi şi au structura prevăzută în prezenta anexă.
    Specificul asigurării materiale şi financiare a unităţilor militare determină necesitatea luării în calcul a cheltuielilor/costurilor efectuate de Ministerul Apărării Naţionale în totalitatea lor, fiind interzise atât excluderea arbitrară a unor naturi de cheltuieli pe criteriul suportării acestora de la buget sau de către alte unităţi, cât şi supradimensionarea deliberată a acestora. Ambele situaţii constituie încălcări ale normelor şi legislaţiei de preţuri.

    c) Costul mediu pe un pat/zi/persoană
    Costul mediu pe un pat/zi/persoană se stabileşte prin raportarea totalului cheltuielilor efectuate în ultimele 12 luni la capacitatea de utilizare, influenţată de coeficienţii de confort.
    Costurile medii, înmulţite cu capacităţile de utilizare neinfluenţate de coeficienţii de confort din fiecare categorie, trebuie să coincidă, prin însumare, cu nivelul cheltuielilor totale efectuate în ultimele 12 luni luate în calcul.


    III. Calculul tarifelor
    Tarifele se stabilesc pe baza costurilor medii pe un pat/zi, la care se adaugă o cotă de 5% pentru preluarea influenţelor nefavorabile rezultate din creşterea preţurilor tarifelor şi salariilor pe plan naţional.
    Persoanele care întocmesc documentaţiile de tarife răspund, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru realitatea şi exactitatea datelor luate în calcul. Documentaţiile au, în mod obligatoriu, viza de control financiar preventiv.
    Organele cu competenţă legală şi atribuţii în domeniul preţurilor şi tarifelor au obligaţia de a analiza şi verifica documentaţiile de fundamentare a acestora şi de a opera corecţia erorilor ce se constată.
    Tarifele se stabilesc pe spaţiu de folosinţă/utilizare, respectiv pe un pat/zi, din care derivă tariful pe cameră, apartament, garsonieră, în funcţie de numărul de paturi din dotare.
    Reexaminarea şi ajustarea periodică a tarifelor, ca urmare a evoluţiei ascendente a preţurilor, tarifelor şi salariilor pe plan naţional, se fac semestrial, pe baza indicilor comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică, de eşalonul care este abilitat să le aprobe potrivit competenţelor prevăzute la art. 6 din ordin. Costurile care suportă influenţe nefavorabile din micşorarea/majorarea preţurilor şi salariilor se analizează şi se corectează pe fiecare categorie în parte.
    Majorarea globală a tarifelor prin aplicarea unor coeficienţi stabiliţi prin aproximare este interzisă de lege.
    În cuprinsul prezentei anexe este dat un exemplu de calcul pentru stabilirea tarifelor pe categorii de spaţii.

    IV. Tarifele care se aplică cetăţenilor străini, prevăzuţi la art. 17 alin. (1) lit. b) şi art. 27 din ordin    Tariful apartamentului este stabilit pe spaţiu de utilizare şi se încasează integral, indiferent dacă este ocupat de o persoană sau de două persoane.

    V. Exemplu de calcul pentru stabilirea tarifelor la Căminul militar de garnizoană ..........
    1. Capacitatea de utilizare
    Unitatea dispune de următoarele spaţii:

┌─────────────────────┬─┬──────────────┐
│Categoria a II-a │ │ │
│(***) │ │ │
├─────────────────────┼─┼──────────────┤
│- 15 garsoniere cu 2 │ │- coeficient │
│paturi │ │de confort: │
│ │ │1,75 │
├─────────────────────┼─┼──────────────┤
│- 10 apartamente cu 2│ │- coeficient │
│paturi │ │de confort: │
│ │ │2,25 │
├─────────────────────┼─┼──────────────┤
│Categoria a III-a │ │ │
│(**) │ │ │
├─────────────────────┼─┼──────────────┤
│- 20 camere cu 2 │ │- coeficient │
│paturi │ │de confort: │
│ │ │1,00 │
├─────────────────────┼─┼──────────────┤
│Categoria a IV-a (*) │ │ │
├─────────────────────┼─┼──────────────┤
│- 10 camere cu 2 │ │- coeficient │
│paturi │ │de confort: │
│ │ │0,60 │
├─────────────────────┴─┴──────────────┤
│Se stabileşte capacitatea de utilizate│
│a spaţiilor în condiţiile gradului de │
│ocupare de 80% (0,80). │
├─────────────────────┬─┬──────────────┤
│Categoria II-a (***) │ │ │
├─────────────────────┼─┼──────────────┤
│- 15 garsoniere x 2 │ │8.760 de │
│paturi x 365 zile x │=│paturi/zi │
│0,80 │ │ │
├─────────────────────┼─┼──────────────┤
│- 10 apartamente x 2 │ │5.840 de │
│paturi x 365 zile x │=│paturi/zi │
│0,80 │ │ │
├─────────────────────┼─┼──────────────┤
│TOTAL │=│14.600 de │
│ │ │paturi/zi │
├─────────────────────┼─┼──────────────┤
│Categoria a III-a │ │ │
│(**) │ │ │
├─────────────────────┼─┼──────────────┤
│- 20 camere x 2 │ │11.680 de │
│paturi x 365 zile x │=│paturi/zi │
│0,80 │ │ │
├─────────────────────┼─┼──────────────┤
│Categoria a IV-a (*) │ │ │
├─────────────────────┼─┼──────────────┤
│- 10 camere x 2 │ │5.840 de │
│paturi x 365 zile x │=│paturi/zi │
│0,80 │ │ │
├─────────────────────┼─┼──────────────┤
│TOTAL 1 │=│32.120 de │
│ │ │paturi/zi │
└─────────────────────┴─┴──────────────┘
    2. Capacitatea de utilizare influenţată de coeficientul de confort

┌────────────────────────────┬─┬───────┐
│Categoria II-a (***) │ │ │
├────────────────────────────┼─┼───────┤
│- 15 garsoniere cu 2 paturi:│ │15.330 │
│8.760 paturi/zi x 1,75 │=│de │
│coeficient de confort │ │paturi/│
│ │ │zi │
├────────────────────────────┼─┼───────┤
│- 10 apartamente cu 2 │ │13.140 │
│paturi: 5.840 paturi/zi x │=│de │
│2,25 coeficient de confort │ │paturi/│
│ │ │zi │
├────────────────────────────┼─┼───────┤
│ │ │28.470 │
│TOTAL │=│de │
│ │ │paturi/│
│ │ │zi │
├────────────────────────────┼─┼───────┤
│Categoria a III-a (**) │ │ │
├────────────────────────────┼─┼───────┤
│- 20 camere cu 2 paturi: │ │11.680 │
│11.680 paturi/zi x 1,00 │=│de │
│coeficient de confort │ │paturi/│
│ │ │zi │
├────────────────────────────┼─┼───────┤
│Categoria a IV-a (**) │ │ │
├────────────────────────────┼─┼───────┤
│- 10 camere cu 2 paturi: │ │3.504 │
│5.840 paturi/zi x 0,60 │=│de │
│coeficient de confort │ │paturi/│
│ │ │zi │
├────────────────────────────┼─┼───────┤
│ │ │43.654 │
│TOTAL 2 │=│de │
│ │ │paturi/│
│ │ │zi │
└────────────────────────────┴─┴───────┘    3. Calculul costului mediu pe un pat/zi pe baza capacităţii influenţate de coeficientul de confort
    a) Cheltuieli totale actualizate pe anul în curs: 66.354 lei
    b) Capacitate de utilizare influenţată de coeficientul de confort: 43.654 de paturi/zi
    c) Costul mediu/pat/zi = 66.354 lei/43.654 de paturi/zi = 1,52 lei/pat/zi

    4. Calculul tarifelor

┌────┬────────────┬─────────────────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │Categoria a II-a │Categoria│Categoria│
│ │ │(***) │a III-a │a IV-a │
│Nr. │Elemente de ├──────────┬──────────┤(**) │(*) │
│crt.│calcul │Garsonieră│Apartament│Cameră cu│Cameră cu│
│ │ │cu 2 │cu 2 │2 paturi │2 paturi │
│ │ │paturi │paturi │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│1. │Coeficientul│1,75 │2,25 │1,00 │0,60 │
│ │de confort │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│2. │Costul mediu│2,660 │3,420 │1,520 │0,912 │
│ │pe un pat-zi│ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│3. │Sporul de 5%│0,133 │0,171 │0,076 │0,046 │
├────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│4. │Tarif pe un │2,793 │3,591 │1,596 │0,958 │
│ │pat/zi │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│5. │Tarif │2,8 │3,6 │1,6 │0,96 │
│ │rotunjit │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│6. │Tarif pe │5,6 │7,2 │3,2 │1,92 │
│ │modul │ │ │ │ │
└────┴────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┘    5. Calculul veniturilor pe baza costului mediu pe un pat/zi

┌──────────────────────────┬─┬─────────┐
│Categoria II-a (***) │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─────────┤
│- garsoniere cu 2 paturi: │ │23.301,60│
│8.760 de paturi/zi x 2,660│=│lei │
│lei/pat/zi │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─────────┤
│- apartamente cu 2 paturi:│ │19.972,80│
│5.840 de paturi/zi x 3,420│=│lei │
│lei/pat/zi │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─────────┤
│Categoria a III-a (**) │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─────────┤
│- camere cu 2 paturi: │ │17.753,60│
│11.680 de paturi/zi x 1,52│=│lei │
│lei/pat/zi │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─────────┤
│Categoria a IV-a (*) │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─────────┤
│- camere cu 2 paturi: │ │5.326,08 │
│5.840 de paturi/zi x 0,912│=│lei │
│lei/pat/zi │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─────────┤
│TOTAL VENITURI │=│66.354,08│
│ │ │lei │
└──────────────────────────┴─┴─────────┘
    VI. Structura cheltuielilor (care stau la baza stabilirii tarifelor de utilizare a spaţiilor)

┌──────────────────────────────────────┐
│-Date ipotetice - │
├──────────────────────────────────────┤
│-lei - │
├────┬──────────────────────┬──────────┤
│ │ │Cheltuieli│
│Nr. │ │prevăzute │
│crt.│Elemente de cheltuieli│pentru │
│ │ │anul de │
│ │ │referinţă │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Solde lunare/Salarii │ │
│ │şi alte drepturi │ │
│ │băneşti de natură │ │
│ │salarială şi │ │
│ │contribuţiile sociale │ │
│1. │obligatorii aferente │42.909,42 │
│ │acestora cuvenite │ │
│ │personalului încadrat │ │
│ │pentru deservirea │ │
│ │spaţiilor de cazare │ │
│ │prevăzut în statul de │ │
│ │organizare │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │lucrările de │ │
│ │întreţineri şi │ │
│ │reparaţii curente la │ │
│ │construcţii şi │ │
│ │instalaţii şi altele │ │
│2. │asemenea, dotare cu │3.408,934 │
│ │bunuri materiale │ │
│ │(mobilier, aparatură │ │
│ │electrocasnică/ │ │
│ │electronică, │ │
│ │calculator), sisteme │ │
│ │informatice, potrivit │ │
│ │ordinului în vigoare │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│3. │încălzirea localurilor│11.350,126│
│ │şi apei calde menajere│ │
│ │^1 │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │asigurarea │ │
│4. │materialelor de │2.729 │
│ │întreţinere şi │ │
│ │curăţenie^2 │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│5. │consumul de apă şi │1.364,50 │
│ │prestări servicii │ │
│ │canal şi salubritate^3│ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│6. │iluminat şi forţă │1.637,40 │
│ │motrică^4 │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│7. │spălarea lenjeriei de │1.091,60 │
│ │pat şi a perdelelor/ │ │
│ │draperiilor^5 │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│8. │Cheltuieli pentru │234,60 │
│ │materiale de toaletă^6│ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│9. │poştă, bancă, telefon,│195,65 │
│ │radio-tv │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Alte cheltuieli, din │1.432,77 │
│ │care: │ │
│ ├──────────────────────┼──────────┤
│ │- furnituri şi alte │81,87 │
│ │cheltuieli de birou │ │
│ ├──────────────────────┼──────────┤
│ │- cărţi, reviste, │ │
│ │publicaţii şi │64,50 │
│ │abonamente │ │
│ ├──────────────────────┼──────────┤
│ │- cheltuieli pentru │ │
│10. │pavoazare, │ │
│ │dezinsecţie, │0 │
│ │dezinfecţie, │ │
│ │deratizare şi altele │ │
│ │asemenea │ │
│ ├──────────────────────┼──────────┤
│ │- cheltuieli pentru │ │
│ │asigurarea pazei │1.286,40 │
│ │obiectivului dacă este│ │
│ │externalizată │ │
│ ├──────────────────────┼──────────┤
│ │TOTAL │66.354 │
└────┴──────────────────────┴──────────┘


    ^1 Când se asigură de la reţeaua publică locală, costurile se stabilesc pe baza consumurilor din anul precedent, la preţul facturat de furnizor.
    Când încălzirea se realizează prin centrale termice proprii sau cu sobe, se vor lua în calcul costurile efective ocazionate de acestea în anul precedent.
    ^2 Se stabilesc pe baza consumurilor din ultimele 12 luni, la preţul de aprovizionare, inclusiv TVA.
    ^3 Se stabilesc pe baza consumurilor din ultimele 12 luni, la preţul facturat de furnizori şi prestatori de servicii.
    ^4 Se stabilesc pe baza consumurilor din ultimele 12 luni, la preţul facturat de furnizori.
    ^5 Se stabilesc pe baza facturilor emise de prestatorii de servicii.
    ^6 Se stabilesc pe baza facturilor emise de prestatorii de servicii.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016