Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.231 din 23 decembrie 2020  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.822/1.105/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.231 din 23 decembrie 2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.822/1.105/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1299 din 28 decembrie 2020
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. NT 14.560 din 23.12.2020 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 5.086 din 22.12.2020 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
    în temeiul prevederilor:
    - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale, cu modificările ulterioare;
    – Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.822/1.105/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 998 din 28 octombrie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În anexa nr. 1, la articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) De serviciile de monitorizare a stării de sănătate acordate de către medicii de familie persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază persoanele înscrise pe listele acestora care se izolează la domiciliu sau la o locaţie declarată până la confirmarea infecţiei cu o boală infectocontagioasă, care prezintă semne şi simptome sugestive specifice definiţiei de caz, precum şi cele care după confirmarea diagnosticului de boală infectocontagioasă, prin investigaţii paraclinice specifice, conform definiţiei de caz, nu prezintă semne şi simptome sugestive sau prezintă simptome care nu necesită izolarea într-o unitate sanitară sau, după caz, într-o locaţie alternativă ataşată unităţii sanitare."

    2. În anexa nr. 1, după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 3^1
    (1) Pentru perioadele de absenţă motivată, inclusiv în cazul incapacităţii temporare de muncă, activitatea de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către medicii înlocuitori pentru activitatea de furnizare a serviciilor medicale în asistenţa medicală primară pe baza convenţiei de înlocuire/convenţiei de reciprocitate. În aceste situaţii, în convenţiile de înlocuire/de reciprocitate pentru activitatea de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară, la obiectul convenţiei se va preciza că este preluată şi activitatea de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Medicul care preia activitatea de monitorizare a stării de sănătate este acelaşi cu cel care preia activitatea derulată în baza contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară.
    (2) În cazurile în care medicul de familie este în imposibilitate de a organiza preluarea activităţii, casele de asigurări de sănătate numesc un înlocuitor, cu avizul direcţiilor de sănătate publică. În ambele situaţii medicul înlocuitor trebuie să aibă licenţă de înlocuire temporară, iar preluarea activităţii se face pe bază de convenţie de înlocuire. Licenţa de înlocuire temporară se acordă de consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor, cu înştiinţarea în scris a casei de asigurări de sănătate şi a direcţiei de sănătate publică. Pentru asigurarea condiţiilor în vederea preluării activităţii unui medic de familie de către alt medic, casele de asigurări de sănătate împreună cu consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor stabilesc şi actualizează listele cu medicii de familie, inclusiv cei fără obligaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, cum este şi cazul medicilor pensionari, care pot prelua activitatea de monitorizare a stării de sănătate în condiţiile legii. În situaţia în care preluarea activităţii se face de către medici aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, se asigură prelungirea corespunzătoare a programului de activitate al medicului înlocuitor, în funcţie de necesităţi.
    (3) Perioadele de absenţă motivată a medicului de familie se referă la: incapacitate temporară de muncă, concediu de sarcină/lehuzie, concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la 2 ani, respectiv a copilului cu handicap până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, concediul pentru îngrijirea copilului bolnav, până la 7 ani, sau copil cu handicap pentru afecţiuni intercurente până la împlinirea vârstei de 18 ani, vacanţă, studii medicale de specialitate şi rezidenţial în specialitatea medicină de familie, perioada cât ocupă funcţii de demnitate publică alese sau numite, perioada în care unul dintre soţi îl urmează pe celălalt trimis în misiune permanentă în străinătate sau să lucreze într-o organizaţie internaţională în străinătate, precum şi la următoarele situaţii: citaţii de la instanţele judecătoreşti sau alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezenţa la instituţiile respective, participare la manifestări organizate pentru obţinerea de credite de educaţie medicală continuă, în scopul realizării punctajului necesar acreditării de către Colegiul Medicilor din România.
    (4) În cazul în care medicul titular al unui cabinet medical individual are angajat medic/medici de familie, pentru perioadele de absenţă prevăzute la alin. (3), acesta poate fi înlocuit de medicul/medicii de familie angajat/angajaţi, cu prelungirea corespunzătoare a programului de lucru al medicului/medicilor angajat/angajaţi care să acopere programul de lucru pentru activitatea de monitorizare a stării de sănătate, prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate.
    (5) Venitul pentru activitatea de monitorizare a stării de sănătate, pentru perioada de absenţă, se virează de casa de asigurări de sănătate în contul titularului contractului sau în contul medicului înlocuitor, după caz, în funcţie de cum este stipulat în convenţia de înlocuire."

    3. În anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Validarea serviciilor de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor se face pentru persoanele înscrise pe listele medicilor de familie şi decontarea acestora se face în limita fondurilor alocate cu această destinaţie la nivelul caselor de asigurări de sănătate."

    4. În anexa nr. 1, la articolul 8, literele a), b), f) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) să acorde serviciile medicale la distanţă pentru monitorizarea stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul programului de activitate prevăzut în contractul încheiat de medicii de familie pentru acordarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară, care se prelungeşte în mod corespunzător în funcţie de volumul de activitate pentru monitorizarea stării de sănătate;
b) să completeze documentele medicale şi formularele de raportare a activităţii specifice; medicamentele necesare pentru tratamentul infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 al bolnavului cu COVID-19 se prescriu în urma evaluării telefonice a medicului de familie, pe baza chestionarului prevăzut în fişa de monitorizare fără a fi raportată o consultaţie medicală; certificatul de concediu medical pentru izolare se eliberează în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare în urma evaluării telefonice a medicului de familie, pe baza chestionarului prevăzut în fişa de monitorizare sau ca urmare a prezentării pacientului la cabinetul medical, fără a fi raportată o consultaţie medicală;
    …………..............................................................…………….
    f) să solicite, atunci când starea pacientului o impune, prin intermediul dispeceratului de urgenţă 112, trimiterea unei ambulanţe, numai cu acordul pacientului;
    …………..............................................................…………….
    h) să pună la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ale caselor de asigurări de sănătate şi/sau ale direcţiilor de sănătate publică, după caz, actele de evidenţă financiar-contabilă, documentele justificative necesare decontării, documentele medicale şi administrative existente la nivelul entităţii controlate, care sunt în strânsă legătură cu obiectul contractului de furnizare a serviciilor de monitorizare a stării de sănătate."

    5. În anexa nr. 1, după articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 8^1
    În situaţia în care pacientul nu participă la procesul de monitorizare, medicul de familie este exonerat de răspundere; medicul de familie are obligaţia să anunţe direcţia de sănătate publică cu privire la aceste situaţii."

    6. În anexa nr. 1, articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    Modalitatea de plată a serviciilor medicale acordate de medicii de familie cuprinse în activitatea de monitorizare a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face prin tarif pe caz. Tariful pe caz se acordă integral pentru serviciile de monitorizare a stării de sănătate prevăzute la art. 2 alin. (2), indiferent de numărul de zile de monitorizare a fiecărui caz."

    7. În anexa nr. 2, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Furnizarea serviciilor medicale ce fac obiectul prezentului contract se face de către următorii medici de familie:
    a) Medic de familie
    Numele ................................., prenumele ............................
    Cod numeric personal ..........................................................
    Codul de parafă al medicului ................................................
    Programul de lucru..................................................................
    b) Medic de familie ...............................................................
    Numele ................................., prenumele ............................
    Cod numeric personal ...........................................................
    Codul de parafă al medicului .................................................
    Programul de lucru..................................................................
    c) ............................................................................................"

    8. În anexa nr. 2, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de 31 decembrie 2020.
    (2) Durata prezentului contract se poate prelungi pe toată durata de aplicabilitate a prevederilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020, cu modificările ulterioare, prin încheierea unui act adiţional semnat de ambele părţi."

    9. În anexa nr. 2, la articolul 5 alineatul (1), literele a), b), f) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) să acorde serviciile medicale la distanţă pentru monitorizarea stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul programului de activitate prevăzut în contractul încheiat de medicii de familie pentru acordarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară, care se prelungeşte în mod corespunzător în funcţie de volumul de activitate pentru monitorizarea stării de sănătate;
b) să completeze documentele medicale şi formularele de raportare a activităţii specifice; medicamentele necesare pentru tratamentul infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 al bolnavului cu COVID-19 se prescriu în urma evaluării telefonice a medicului de familie, pe baza chestionarului prevăzut în fişa de monitorizare fără a fi raportată o consultaţie medicală; certificatul de concediu medical pentru izolare se eliberează în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare în urma evaluării telefonice a medicului de familie, pe baza chestionarului prevăzut în fişa de monitorizare sau ca urmare a prezentării pacientului la cabinetul medical, fără a fi raportată o consultaţie medicală;
    …………..............................................................…………….
    f) să solicite, atunci când starea pacientului o impune, prin intermediul dispeceratului de urgenţă 112, trimiterea unei ambulanţe, numai cu acordul pacientului;
    …………..............................................................…………….
    h) să pună la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ale caselor de asigurări de sănătate şi/sau ale direcţiilor de sănătate publică, după caz, actele de evidenţă financiar-contabilă, documentele justificative necesare decontării, documentele medicale şi administrative existente la nivelul entităţii controlate, care sunt în strânsă legătură cu obiectul contractului de furnizare a serviciilor de monitorizare a stării de sănătate."

    10. În anexa nr. 2, la articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În situaţia în care pacientul nu participă la procesul de monitorizare, medicul de familie este exonerat de răspundere; medicul de familie are obligaţia să anunţe direcţia de sănătate publică cu privire la aceste situaţii."

    11. În anexa nr. 2, după articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 8^1
    Situaţia de incapacitate temporară de muncă a medicului, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, exonerează de răspundere medicul de familie pe perioada incapacităţii temporare de muncă."

    12. În anexa nr. 2, la articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) În cazul neîndeplinirii culpabile de către medicul de familie a oricăreia dintre obligaţiile cuprinse în prezentul contract, casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală aplică următoarele sancţiuni:
    a) la prima constatare, avertisment scris;
    b) la a doua constatare se diminuează cu 5% venitul lunar cuvenit potrivit contractului pentru medicul/medicii la care se constată aceste situaţii;
    c) la a treia constatare şi următoarele, se diminuează cu 10% venitul lunar cuvenit potrivit contractului pentru medicul/medicii la care se constată aceste situaţii."

    13. În anexa nr. 2, articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, sau prin poşta electronică.
    (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în situaţia în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării."

    14. În anexa nr. 2, articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi, care devine anexă la prezentul contract."

    15. În anexa nr. 2, articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză, care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului, cu acordul părţilor."

    16. În anexa nr. 2, la articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluţionează de către Comisia Centrală de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată, după caz."

    17. În anexa nr. 2, capitolul XII „Alte clauze“ se abrogă.
    18. În anexa nr. 3, în tabelul 2, titlul coloanei c5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Data confirmării diagnosticului"    ART. II
    Prevederile art. I pct. 1 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2021.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul sănătăţii,
                    Nelu Tătaru
                    Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Adela Cojan


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016