Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.223 din 29 noiembrie 2019  privind pregătirea şi executarea misiunilor în străinătate de către personalul Ministerului Apărării Naţionale în baza Legii nr. 46/2018 pentru realizarea Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. M.223 din 29 noiembrie 2019 privind pregătirea şi executarea misiunilor în străinătate de către personalul Ministerului Apărării Naţionale în baza Legii nr. 46/2018 pentru realizarea "Capabilităţii de sprijin de foc indirect", aferentă programului de înzestrare "Sistem lansator multiplu de rachete cu bătaie mare"

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 987 din 9 decembrie 2019
    Pentru aplicarea prevederilor art. 5, art. 8 alin. (1), art. 9 alin (2) lit. i) şi ale art. 10 alin. (1) din Legea nr. 46/2018 pentru realizarea „Capabilităţii de sprijin de foc indirect“, aferentă programului de înzestrare „Sistem lansator multiplu de rachete cu bătaie mare“,
    în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările ulterioare,
    ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
    ART. 1
    În scopul realizării şi menţinerii capabilităţii de sprijin de foc indirect, aferentă programului de înzestrare „Sistem lansator multiplu de rachete cu bătaie mare“, aprobat prin Legea nr. 46/2018 pentru realizarea „Capabilităţii de sprijin de foc indirect“, aferentă programului de înzestrare „Sistem lansator multiplu de rachete cu bătaie mare“, structurile Ministerului Apărării Naţionale - MApN - selecţionează personal pentru a fi detaşat să execute misiuni în străinătate, denumite în continuare misiuni, în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

    ART. 2
    (1) Misiunile prevăzute la art. 1 constau în îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor de ofiţeri de legătură şi reprezentare, de tip Foreign Liason Officer/FLO şi Course Liason Officer/CLO, participarea la activităţi de instruire şi alte activităţi incluse în contractele de stat de tip Scrisoare de ofertă şi acceptare - Letter of Offer and Acceptance/LOA şi în amendamentele acestora.
    (2) Atribuţiile funcţiei de ofiţer de legătură şi reprezentare pentru instruire/CLO pot fi îndeplinite şi de ofiţerul de legătură şi reprezentare pentru instruire/CLO nominalizat în cadrul programului de înzestrare esenţial „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)“, în perioada când acesta este detaşat în aceeaşi locaţie de desfăşurare a activităţilor de instruire specifice programului de înzestrare „Sistem lansator multiplu de rachete cu bătaie mare“.

    ART. 3
    (1) Responsabilitatea selecţionării personalului pentru executarea misiunilor potrivit prevederilor contractelor de stat de tip LOA revine Departamentului pentru armamente - Dpt. Arm. şi Statului Major al Apărării - SMAp, prin Statul Major al Forţelor Terestre - SMFT, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi subordonarea structurii/funcţiei care urmează a fi încadrată.
    (2) Pentru încadrarea funcţiilor de ofiţeri de legătură şi reprezentare, selecţia se realizează de către:
    a) Dpt. Arm., pentru personalul destinat asigurării managementului şi derulării contractelor de stat de tip LOA;
    b) SMFT, pentru personalul tehnic destinat să asigure reprezentare naţională în grupurile de lucru din domeniile tehnic şi sprijin logistic, în conformitate cu contractele de stat de tip LOA şi amendamentele ulterioare.

    (3) SMFT selecţionează personalul pentru încadrarea funcţiilor CLO şi pentru participarea la activităţi de instruire, în conformitate cu contractele de stat de tip LOA şi amendamentele ulterioare.

    ART. 4
    Participarea la activităţi specifice managementului şi derulării contractelor de stat de tip LOA, precum şi asigurării expertizei tehnice se organizează prin grija Dpt. Arm., cu personal desemnat de către Dpt. Arm., SMFT şi alte structuri din MApN, în funcţie de specificul fiecăreia dintre aceste misiuni.

    ART. 5
    (1) Selecţia personalului se reglementează prin procedură operaţională, aprobată la nivelul fiecărei structuri prevăzute la art. 3, şi cuprinde următoarele etape:
    a) preselecţia personalului şi constituirea grupurilor-ţintă, în baza condiţiilor şi cerinţelor stabilite prin contractele de stat de tip LOA şi amendamentele ulterioare, a elementelor rezultate ca urmare a implementării procedurilor FMS, precum şi/sau a prevederilor statului de organizare constituit pentru misiune;
    b) verificarea deţinerii specialităţii, conform prevederilor anexei nr. 1;
    c) verificarea deţinerii nivelului de acces la informaţii clasificate, conform prevederilor contractelor de stat de tip LOA şi amendamentelor ulterioare;
    d) verificarea respectării condiţiei instituite la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 46/2018, conform contractelor de stat de tip LOA şi amendamentelor ulterioare;
    e) selecţia persoanelor propuse a fi detaşate la misiuni;
    f) nominalizarea persoanelor care se detaşează la misiuni.

    (2) Grupul-ţintă pentru încadrarea funcţiilor de legătură şi reprezentare este format din membrii echipelor de produs constituite în sprijinul programului.
    (3) Pentru derularea etapelor procedurii de selecţie prevăzute la alin. (1) lit. a)-e), şefii structurilor prevăzute la art. 3 stabilesc prin ordin de zi pe unitate comisii speciale de selecţie şi aprobă modul de organizare şi funcţionare ale acestora, precum şi procedurile operaţionale specifice fiecărei etape, în baza condiţiilor şi cerinţelor stabilite prin contractele de stat de tip LOA şi amendamentele ulterioare.
    (4) Nominalizarea personalului care se detaşează la misiuni se realizează pe baza propunerilor comisiilor speciale de selecţie, consemnate în procesele-verbale de selecţie.

    ART. 6
    Personalul nominalizat pentru îndeplinirea atribuţiilor de ofiţeri de legătură şi reprezentare poate fi însoţit pe timpul executării misiunii de către membrii familiei în baza art. 9 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 46/2018, cu acordul prealabil al partenerului contractual.

    ART. 7
    (1) Pentru pregătirea executării misiunilor, SMFT elaborează proiectul statului de organizare pentru misiuni, cu respectarea tipurilor de funcţii şi a prevederilor specifice, conform anexei nr. 1.
    (2) Dpt. Arm. avizează proiectul statului de organizare pentru misiuni şi propunerile de modificare a prevederilor statului de organizare pentru misiuni aprobat.
    (3) Numărul maxim de funcţii ale căror atribuţii se îndeplinesc de către personalul detaşat pentru executarea misiunilor este cel agreat cu partenerul contractual, în baza contractelor de stat de tip LOA şi a amendamentelor ulterioare.

    ART. 8
    Structurile prevăzute la art. 3, fiecare în domeniile lor de responsabilitate, elaborează şi aprobă fişele posturilor prevăzute de statul de organizare constituit pentru perioada misiunilor. Fişele posturilor pot fi modificate în urma propunerilor înaintate de către ofiţerii de reprezentare şi legătură sau partenerul contractual.

    ART. 9
    (1) Durata misiunii CLO se stabileşte de SMFT, în funcţie de prevederile contractului de stat de tip LOA de instruire şi programul cursurilor, pe o durată de maximum 2 ani.
    (2) Durata misiunii FLO pentru reprezentarea în grupurile de lucru în domeniile tehnic şi sprijin logistic se stabileşte de SMFT, în funcţie de prevederile contractelor de stat de tip LOA şi ale amendamentelor ulterioare, pe o durată de maximum 2 ani.
    (3) Durata misiunii FLO pentru managementul şi derularea contractelor de stat de tip LOA se stabileşte de Dpt. Arm., pe o durată de maximum 2 ani.
    (4) Durata celorlalte misiuni pentru participarea la activităţile înscrise în contractele de stat de tip LOA şi în amendamentele acestora se stabileşte de Dpt. Arm.

    ART. 10
    Şefii structurilor prevăzute la art. 3 propun ministrului apărării naţionale aprobarea detaşării personalului selecţionat, pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor prevăzute în statul de organizare, constituit pentru perioada misiunilor, precizând data la care începe detaşarea, perioada de detaşare, data plecării în misiune şi data întoarcerii din misiune.

    ART. 11
    Activităţile de pregătire a misiunii se reglementează prin procedură operaţională aprobată la nivelul fiecărei structuri prevăzute la art. 3.

    ART. 12
    (1) Personalul selecţionat să participe la activităţi de instruire semnează un angajament, conform prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 46/2018.
    (2) Angajamentul se întocmeşte în două exemplare. Un exemplar se înmânează personalului în cauză, iar celălalt se trimite la unitatea militară în care acesta este încadrat, pentru a fi anexat la memoriul original.
    (3) Modelul angajamentului prevăzut la alin. (1) este prezentat în anexa nr. 2.
    (4) Modul de calcul şi evidenţă a cheltuielilor individuale de instruire se stabileşte prin procedură operaţională la nivelul fiecărei structuri care a selecţionat personal să participe la activităţile de instruire, în conformitate cu prevederile contractelor de stat de tip LOA şi amendamentelor acestora, pe baza documentelor puse la dispoziţie de către partenerul contractual.

    ART. 13
    (1) Personalul detaşat să execute misiunile îndeplineşte pe durata acestora atribuţiile înscrise în fişele posturilor din statul de organizare pentru misiune şi acţionează conform mandatelor emise pentru misiunile de participare la grupuri de lucru în domeniile tehnic şi sprijin logistic, în domeniul derulării contractelor de stat de tip LOA şi amendamentelor ulterioare sau în domeniul instruirii personalului.
    (2) În cadrul duratei executării misiunilor pentru funcţiile de CLO/FLO se include şi perioada de predare-primire a funcţiilor. Durata activităţilor de predare-primire este de maximum 5 zile lucrătoare.
    (3) Pe perioada de predare-primire a funcţiilor, atât personalul care predă, cât şi personalul care primeşte beneficiază de drepturi în valută şi în lei, în cuantumul şi în condiţiile stabilite de lege.
    (4) Deplasarea în ţară la încheierea misiunii, indiferent de modul în care se efectuează, se face începând cu prima zi calendaristică imediat următoare ultimei zile de misiune.
    (5) Atribuţiile funcţiilor de FLO şi CLO se reglementează prin proceduri operaţionale aprobate la nivelul fiecăreia dintre structurile prevăzute la art. 3.

    ART. 14
    (1) În situaţiile în care, pe durata misiunilor de instruire, partenerul contractual transmite că programul de pregătire se întrerupe, şefii structurilor prevăzute la art. 3 propun ministrului apărării naţionale, prin raport comun, repatrierea personalului participant la pregătire, pe perioada de întrerupere, în condiţii de eficienţă economică.
    (2) Personalul poate întrerupe misiunea, în cazul apariţiei unor evenimente deosebite, cu aprobarea şefilor structurilor prevăzute la art. 3, cu avizul favorabil al partenerilor contractuali, în condiţiile prevăzute la art. 126 din R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.38/2016^1, cu modificările şi completările ulterioare, pentru situaţiile cuprinse în anexa nr. 9 la regulament.
    ^1 Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.38/2016 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


    ART. 15
    Personalul participant la misiunile aprobate primeşte avans în numerar, pentru minimum 30 de zile, drepturile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 46/2018, cu cel mult două zile lucrătoare înainte de începerea desfăşurării activităţilor.

    ART. 16
    (1) Planificarea efectuării concediilor de odihnă pentru personalul participant la misiuni se aprobă de către şefii structurilor prevăzute la art. 3, pentru personalul propriu, în conformitate cu programul misiunilor.
    (2) Aprobarea concediilor de odihnă pentru personalul participant la misiuni este condiţionată de avizul favorabil al partenerilor contractuali.

    ART. 17
    Din bugetele structurilor prevăzute la art. 3, pentru personalul participant la misiune, se asigură fondurile necesare achiziţiei de bunuri, lucrări şi servicii solicitate de specificul misiunilor în zonele de executare a acestora, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 46/2018 şi cu prevederile Legii nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, cu completările ulterioare.

    ART. 18
    (1) Personalului FLO şi CLO i se asigură spaţiu de locuit, precum şi dotarea corespunzătoare specificului activităţii şi condiţiilor de climă, cu suportarea chiriei şi a cheltuielilor de întreţinere de către structurile prevăzute la art. 3 în limita prevederilor Ordinului ministrului apărării nr. M.S. 172/2007^2 pentru aprobarea „Instrucţiunilor privind susţinerea activităţilor personalului din Ministerul Apărării Naţionale trimis în misiune permanentă în străinătate“, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^2 Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 172/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (2) Pentru asigurarea cazării la hotel, până la închirierea unei locuinţe, personalul FLO şi CLO beneficiază, la începerea misiunii, pe o perioadă de maximum 30 de zile calculată de la data intrării pe teritoriul statului unde se execută misiunea, de aceleaşi drepturi şi obligaţii de care beneficiază personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.

    ART. 19
    Pe durata derulării misiunilor, asistenţa medicală se asigură conform contractului de stat de tip LOA, amendamentelor ulterioare şi acordurilor bilaterale existente.

    ART. 20
    Pentru CLO şi FLO se asigură din bugetul structurilor prevăzute la art. 3 închirierea a câte unui autoturism din cel mult clasa medie, segmentul D, pentru fiecare reprezentant, pentru toată perioada misiunii.

    ART. 21
    (1) FLO şi CLO organizează activităţi de protocol şi activităţi necesare dezvoltării relaţiilor cu autorităţile militare şi civile locale, precum şi cu populaţia civilă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2018, în limita cheltuielilor stabilite prin Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 88/2008^3 pentru aprobarea Normativelor de cheltuieli privind organizarea acţiunilor de protocol în Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, funcţiile FLO şi CLO fiind asimilate comandanţilor de divizie, flotă/similare.
    ^3 Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 88/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (2) Activităţile prevăzute la alin. (1), precum şi situaţiile în care acestea se organizează, sunt următoarele:
    a) trataţii cu ocazia primirii unor oaspeţi din cadrul instituţiilor din străinătate şi cu ocazia Zilei Naţionale a României;
    b) invitaţii, cărţi de vizită, felicitări, precum şi alte cadouri simbolice - cu ocazia activităţilor de protocol.


    ART. 22
    Efectuarea cheltuielilor prevăzute la art. 19-21 se realizează după obţinerea prealabilă a aprobării din partea şefului structurii responsabile de executarea misiunii sau, după caz, a ministrului apărării naţionale, la solicitarea structurilor prevăzute la art. 3.

    ART. 23
    (1) Drepturile salariale în lei, în ţară, precum şi alte drepturi băneşti cuvenite personalului se plătesc conform prevederilor art. 6 din Legea nr. 46/2018 de către unităţile militare de unde se detaşează personalul care asigură îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor prevăzute de statul de organizare constituit pentru perioada misiunilor.
    (2) Plata drepturilor prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 46/2018 se efectuează, după caz, de către structurile prevăzute la art. 3.
    (3) Plata drepturilor în valută se realizează prin transfer bancar, în conturile deschise de către personalul participant la misiuni.
    (4) Deschiderea conturilor personale, în valută, administrarea acestora, precum şi costurile operaţiunilor specifice se suportă de personalul participant la misiuni, în situaţia în care acesta optează pentru alte instituţii bancare decât cele cu care MApN are încheiate acorduri în acest sens.
    (5) Decontarea cheltuielilor de transport prevăzute la art. 8 din Legea nr. 46/2018 se efectuează, după caz, de către structurile prevăzute la art. 3.

    ART. 24
    (1) Plata drepturilor prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 46/2018, pentru personalul detaşat la misiuni, ori sistarea acestora se efectuează pe baza datelor puse la dispoziţie de către FLO şi CLO.
    (2) Formularele justificative necesare transmiterii datelor prevăzute la alin. (1), periodicitatea transmiterii acestora şi modul de certificare a lor de către partenerii contractuali se vor detalia prin procedură aprobată la nivelul Dpt.Arm.

    ART. 25
    (1) Personalul participant la misiuni beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport pentru o călătorie în ţară şi retur, la cel mult clasa economic, la fiecare 3 luni de participare la misiune, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
    a) persoana solicitantă se află detaşată la misiune în străinătate, pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 3 luni;
    b) persoana solicită prin raport personal decontarea cheltuielilor aferente achiziţionării biletului, în cel mult 30 de zile de la data deplasării;
    c) reprezentantul partenerului contractual certifică neafectarea programului de instruire/misiune ca urmare a efectuării deplasării, după caz;
    d) deplasarea se aprobă cu 30 de zile în avans de către şefii structurilor prevăzute la art. 3.

    (2) Personalul participant la misiuni poate opta ca soţul/soţia şi/sau copiii acestuia să beneficieze de drepturile prevăzute la alin. (1), pentru deplasarea la locul misiunii şi retur, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
    a) persoana solicitantă se află în misiune, pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 3 luni;
    b) soţul/soţia şi/sau copiii persoanei solicitante nu au interdicţie de şedere şi tranzit pe teritoriul statelor unde se execută misiuni, respectiv al celor prin care se efectuează deplasarea la misiuni;
    c) soţul/soţia şi/sau copiii persoanei solicitante nu au interdicţie de părăsire a teritoriului naţional şi nu sunt în stare de urmărire sau cercetare penală, administrativă sau disciplinară;
    d) persoana solicită prin raport personal decontarea cheltuielilor aferente achiziţionării biletelor, în cel mult 30 de zile de la data deplasării;
    e) personalul participant la misiuni care solicită decontarea contravalorii biletelor pentru soţie/soţ şi/sau copii, prezintă o copie după certificatul de căsătorie/certificatele de naştere ale copiilor;
    f) deplasarea se aprobă cu 30 de zile în avans de către şefii structurilor prevăzute la art. 3.

    (3) Cheltuielile determinate de dislocarea membrilor de familie ai personalului FLO şi CLO, aflat în misiune, din garnizoanele de dispunere de pe teritoriul statului român în zona de desfăşurare a misiunii, precum şi repatrierea acestora se suportă din bugetul MApN. Prin aceste cheltuieli se înţelege: contravaloarea biletelor de avion, asigurării medicale, asigurării de sănătate, invaliditate şi deces, inclusiv evacuării medicale în cazul în care nu se poate asigura tratamentul în zona de executare a misiunii.

    ART. 26
    (1) Personalul participant la misiuni cu durata mai mică de 1 an nu beneficiază de concediu de odihnă pe perioada executării misiunii.
    (2) Personalul participant la misiuni cu durata mai mare de 1 an beneficiază de concediul de odihnă şi concediul de odihnă suplimentar, pe perioada executării misiunii. În anul începerii misiunii personalul participant la misiuni efectuează concediul de odihnă înainte de plecarea în misiune.
    (3) Pe perioada executării misiunilor cu durata mai mare de 1 an concediul de odihnă şi concediul de odihnă suplimentar se efectuează pe baza raportului aprobat de către şefii structurilor prevăzute la art. 3.

    ART. 27
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 28
    (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Anexa nr. 1 nu se publică, fiind clasificată conform legii.                    Ministrul apărării naţionale,
                    Ionel Nicolae Ciucă

    Bucureşti, 29 noiembrie 2019.
    Nr. M.223.
    ANEXA 2

    - Model -
    ROMÂNIA
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    (denumirea structurii)
    (ZZ.LL.AAAA)
    Nr. ..................... din .....................
    (localitatea)
    Neclasificat
    Exemplarul nr. ...........
    ANGAJAMENT
    Subsemnatul(a)^1 .................................., fiul lui ................... şi al ..............., născut(ă) în anul ..............., luna ........................... ziua ............., CNP ................................, domiciliat(ă) în localitatea ..................., str. ........................ nr. ......., bl. ............., sc. ........., et. ........, ap. .........., judeţul/sectorul ..................... încadrat(ă) în funcţia de ............................. la^2 .....................,
    ^1 Se înscriu gradul militar, numele şi prenumele.
    ^2 Se completează indicativul numeric al unităţii şi garnizoana.

    în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 46/2018 pentru realizarea „Capabilităţii de sprijin de foc indirect“, aferentă programului de înzestrare „Sistem lansator multiplu de rachete cu bătaie mare“, mă oblig ca, după încheierea misiunii în străinătate executate potrivit contractelor încheiate în baza art. 1 din Legea nr. 46/2018, să îmi desfăşor activitatea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale, pe o perioadă de 5 ani.
    Mă oblig să restitui cheltuielile individuale de instruire pe timpul misiunii, precizate prin contractele de stat, prevăzute la art. 1 din Legea nr. 46/2018, proporţional cu perioada de angajament rămasă neexecutată, în situaţia în care înainte de expirarea duratei stabilite voi înceta prezentul angajament prin trecerea în rezervă în oricare dintre situaţiile prevăzute de art. 85 alin. 1 lit. f), g), h), i), i^1), j), l), m) şi n) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
    De asemenea, aceeaşi obligaţie de restituire a cheltuielilor individuale de instruire pe timpul misiunii îmi revine în situaţia în care nu voi finaliza activitatea de instruire din motive imputabile.
    Data: ...........................
    Semnătura: ...................................................
    C.I/B.I. seria .............. nr. .............................
    eliberat de ....................................................
    la data de .....................................................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016