Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.222 din 23 decembrie 2020  pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131/2005     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.222 din 23 decembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131/2005

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 46 din 15 ianuarie 2021
    Având în vedere Referatul Direcţiei generale transport terestru nr. 53.109 din 15.12.2020, prin care se supune spre aprobare Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131/2005,
    luând în considerare prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor,
    ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor emite următorul ordin:
    ART. I
    Reglementările privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 şi 1.160 bis din 21 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La capitolul I secţiunea Definiţii, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) activitate de montare, verificare şi/sau etalonare a produselor utilizate la vehiculele rutiere - activitate specifică ce presupune efectuarea de operaţii de montare, verificare şi/sau etalonare a unor produse prevăzute de producătorii acestora să echipeze vehiculele rutiere, pe baza documentaţiilor tehnice aferente;"

    2. La capitolul I secţiunea Definiţii, litera m) se abrogă.
    3. La capitolul II, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:
    "2^1. Activităţile prevăzute la pct. 2 se pot desfăşura în cadrul unui atelier fix. Aceste activităţi se pot desfăşura şi prin intermediul unui atelier mobil, dar numai în cazul în care operatorul economic deţine şi un atelier fix autorizat. Activităţile autorizate care se desfăşoară prin intermediul atelierului mobil pot fi diferite de activităţile autorizate care se desfăşoară în cadrul atelierului fix."

    4. La capitolul II punctul 5, al doilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Solicitantul va include în dosarul de autorizare copii ale documentelor care atestă funcţionarea legală a operatorului economic, din care să rezulte că are ca obiect de activitate şi activităţile pentru care solicită autorizarea la punctele de lucru şi la terţi, după caz."

    5. La capitolul II, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "7. Pe baza datelor din documentele dosarului de autorizare, RAR va stabili durata auditului, costul autorizării (cost analiză dosar, cost audit, cost evaluare dosar, cost emitere autorizaţie), va elabora şi va transmite solicitantului propunerea de contract pentru autorizare şi supraveghere, precum şi devizul/înştiinţarea de plată."

    6. La capitolul II punctul 9, al doilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Standardul de referinţă recomandat pentru audit este SR EN ISO 19011, ediţia în vigoare."

    7. La capitolul II punctul 9 al treilea paragraf, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) capacitatea profesională a conducătorului (conducătorilor) atelierului în domeniul reparării şi/sau reglării funcţionale a vehiculelor rutiere, a atelierelor de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, precum şi în domeniul înlocuirii de şasiuri şi/sau caroserii ale vehiculelor rutiere, cu excepţia atelierelor care desfăşoară activităţi de înlocuire materiale de exploatare, de înlocuire şi reparare anvelope şi camere de aer, de echilibrare roţi, de înlocuire elemente ale sistemului de evacuare care nu este prevăzut cu dispozitive pentru controlul poluării, consemnată prin certificatul de atestare a capacităţii profesionale a conducătorului (conducătorilor) atelierului."

    8. La capitolul II, după punctul 9^1 se introduce un nou punct, punctul 9^2, cu următorul cuprins:
    "9^2. Pentru activităţile solicitate a se desfăşura prin intermediul unui atelier mobil, la auditare se va verifica şi:
    a) existenţa unui autovehicul utilizat ca atelier mobil. Pentru desfăşurarea activităţilor de înlocuire şi echilibrare roţi, precum şi reparare de anvelope, autovehiculul trebuie să fie omologat ca autovehicul cu destinaţie specială (autovehicul special) SG cu caroserie cod 99 - atelier mobil;
    b) existenţa jaloanelor necesare pentru delimitarea zonei în care se vor desfăşura activităţile;
    c) existenţa echipamentelor generale necesare desfăşurării activităţilor pentru care se solicită autorizarea, conform tabelului 1 din anexa 4."

    9. La capitolul II punctul 11 primul paragraf, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) pentru acele locaţii şi activităţi pentru care documentele din dosarul de autorizare nu sunt completate corect sau dosarul este incomplet, nu se va acorda autorizaţia. Solicitantul trebuie să elimine aspectele neconforme în maximum 15 zile de la data comunicării din partea reprezentantului RAR, în caz contrar reluându-se procedura de autorizare."

    10. La capitolul II, punctul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "13. Autorizaţia tehnică se va elibera în maximum 30 de zile:
    a) de la data auditului în cazurile prevăzute la pct. 11 primul paragraf lit. a) şi b), dacă documentele din dosarul de autorizare sunt completate corect şi dosarul este complet;
    b) de la data eliminării neconformităţilor majore în cazul prevăzut la pct. 11 primul paragraf lit. c), dacă documentele din dosarul de autorizare sunt completate corect şi dosarul este complet;
    c) de la data completării corecte a documentelor şi transmiterii documentelor care lipsesc din dosarul de autorizare, în cazul prevăzut la pct. 11 primul paragraf lit. d)."

    11. La capitolul II punctul 19, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "19. În cazurile în care la auditurile de supraveghere programate se va constata că nu au fost eliminate în termenele stabilite neconformităţile minore semnalate la auditul anterior şi/sau se va constata existenţa unor neconformităţi majore, în raportul de audit se va stabili un termen de implementare a acţiunilor corective, de maximum 15 zile. În această perioadă operatorul economic trebuie să facă dovada implementării acţiunilor corective pentru neconformităţile constatate. De asemenea, dacă în dosarul titularului de autorizaţie există documente care şi-au pierdut valabilitatea, titularul autorizaţiei trebuie să le transmită pe cele valabile în maximum 15 zile de la data comunicării din partea reprezentantului RAR."

    12. La capitolul II, punctul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "20. Dacă la sfârşitul perioadei de suspendare RAR va confirma, după caz, pe baza dovezilor prezentate de către operatorul economic sau în urma efectuării unui audit de verificare la unitatea operatorului economic că neconformităţile în cauză au fost eliminate, respectiv s-au transmis documentele solicitate în termen de valabilitate, suspendarea activităţii sau activităţilor încetează. În caz contrar, se va proceda la anularea autorizării pentru activitatea sau activităţile suspendate. Contravaloarea auditului de verificare se suportă de către operatorul economic."

    13. La capitolul III punctul 4, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. Operatorul economic care solicită evaluarea capabilităţii sale tehnice în vederea autorizării, denumit în continuare solicitant, poate obţine informaţiile necesare modului de desfăşurare a procesului de autorizare de la Organismul de Certificare Sisteme al RAR sau accesând site-ul RAR, www.rarom.ro, unde se regăseşte mapa de documente informative compusă din următoarele elemente:"

    14. La capitolul III, punctele 5 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "5. Solicitantul va completa şi va depune la reprezentanţa RAR din Bucureşti sau din judeţul în care îşi desfăşoară activitatea cererea-tip de autorizare şi chestionarul de autoevaluare semnate de reprezentantul legal.
    De asemenea, solicitantul va include în dosarul de autorizare:
    a) copie a documentelor care atestă funcţionarea legală a operatorului economic, din care să rezulte că are ca obiect de activitate şi activităţile pentru care se solicită autorizarea;
    b) copie a certificatului de atestare a capacităţii profesionale a conducătorului atelierului în domeniul modificării constructive a vehiculelor rutiere, cu excepţia atelierelor care desfăşoară activităţi de montare folii pentru geamurile autovehiculelor;
    c) documentaţia tehnică specifică.
6. Procedura de evaluare a capabilităţii tehnice şi autorizarea operatorilor economici se desfăşoară conform dispoziţiilor cap. II pct. 6-22."

    15. La capitolul V, al doilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "La evaluarea capabilităţii tehnice sunt aplicabile prevederile cap. II şi ale anexelor 2-4 la prezentele reglementări."

    16. La anexa 1, subpunctul A1.1.2 se abrogă.
    17. La anexa 1, subpunctul A1.1.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "A1.1.4. sisteme auxiliare:
    A1.1.4.1. instalaţia de pornire;
    A1.1.4.2. instalaţia de alimentare;
    A1.1.4.3. instalaţia de răcire;
    A1.1.4.4. instalaţia de evacuare."

    18. La anexa 1, punctul A2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "A2. Activităţi de întreţinere a vehiculelor rutiere:
    A2.1. înlocuire de uleiuri;
    A2.2. înlocuire de filtre;
    A2.3. înlocuire de garnituri de frânare (plăcuţe de frână);
    A2.4. înlocuire de lichide;
    A2.5. înlocuire de becuri şi siguranţe;
    A2.6. înlocuire de curele de transmisie;
    A2.7. înlocuire de agent refrigerent."

    19. La anexa 1, punctul A3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "A3. Activităţi de reglări funcţionale ale vehiculelor rutiere:
    A3.1. reglarea geometriei sistemului de direcţie;
    A3.2. reglarea sistemelor de gestiune electronică."

    20. La anexa 1, punctul B3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "B3. Activităţi de montări, reparări şi verificări ale componentelor şi ale sistemelor vehiculelor rutiere:
    B3.1. sistemul de evacuare prevăzut cu dispozitive pentru controlul poluării şi componentele acestuia;
    B3.2. instalaţia de alarmă auto (inclusiv de tip GPS) şi închidere centralizată şi componentele acestora;
    B3.3. instalaţii audio, video (aparate radio, CD, casetofon, DVD sau combinaţii ale acestora) şi de sonorizare şi componentele acestora;
    B3.4. instalaţii de climatizare cu funcţionare integrată sau independentă specifice auto şi componentele acestora."

    21. La anexa 1, după nota 2 se introduce o nouă notă, nota 3, cu următorul cuprins:
    "Nota 3: Activităţile care se pot desfăşura prin intermediul unui atelier mobil, pentru care este necesară autorizarea operatorilor economici, sunt următoarele:
    - înlocuire anvelope şi echilibrare roţi (A1.3.1);
    – reparare anvelope (B1.3);
    – înlocuire parbrize, lunete şi geamuri laterale (A1.7.3);
    – montare, reparare şi verificare instalaţie de alarmă auto (inclusiv de tip GPS) şi închidere centralizată şi componentele acestora (B3.2);
    – reglare sisteme de gestiune electronică (A3.2)."

    22. La anexa 2, după punctul 9 din cererea-tip se introduce un nou punct, punctul 10, cu următorul cuprins:
    "10. Marcă ...... tip ......... şi nr. de înmatriculare .................. autovehicul utilizat ca atelier mobil."

    23. La anexa 2 Lista activităţilor definite conform anexei 1 la RNTR 9 pentru care se solicită autorizarea subpunctul A1.1.2 se abrogă.
    24. La anexa 2 Lista activităţilor definite conform anexei 1 la RNTR 9 pentru care se solicită autorizarea subpunctul A1.1.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "A1.1.4. sisteme auxiliare:
    A1.1.4.1. instalaţia de pornire;
    A1.1.4.2. instalaţia de alimentare;
    A1.1.4.3. instalaţia de răcire;
    A1.1.4.4. instalaţia de evacuare."

    25. La anexa 2, Lista activităţilor definite conform anexei 1 la RNTR 9 pentru care se solicită autorizarea punctul A2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "A2. Activităţi de întreţinere a vehiculelor rutiere:
    A2.1. înlocuire de uleiuri;
    A2.2. înlocuire de filtre;
    A2.3. înlocuire de garnituri de frânare (plăcuţe de frână);
    A2.4. înlocuire de lichide;
    A2.5. înlocuire de becuri şi siguranţe;
    A2.6. înlocuire de curele de transmisie;
    A2.7. înlocuire de agent refrigerent."

    26. La anexa 2, Lista activităţilor definite conform anexei 1 la RNTR 9 pentru care se solicită autorizarea punctul A3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "A3. Activităţi de reglări funcţionale ale vehiculelor rutiere:
    A3.1. reglarea geometriei sistemului de direcţie;
    A3.2. reglarea sistemelor de gestiune electronică."

    27. La anexa 2, Lista activităţilor definite conform anexei 1 la RNTR 9 pentru care se solicită autorizarea punctul B3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "B3. Activităţi de montări, reparări şi verificări ale componentelor şi ale sistemelor vehiculelor rutiere:
    B3.1. sistemul de evacuare prevăzut cu dispozitive pentru controlul poluării şi componentele acestuia;
    B3.2. instalaţia de alarmă auto (inclusiv de tip GPS) şi închidere centralizată şi componentele acestora;
    B3.3. instalaţii audio, video (aparate radio, CD, casetofon, DVD sau combinaţii ale acestora) şi de sonorizare şi componentele acestora;
    B3.4. instalaţii de climatizare cu funcţionare integrată sau independentă specifice auto şi componentele acestora."

    28. La anexa 2 rubrica Mod de completare listă punctul A1, după al treilea paragraf se introduce un nou paragraf, paragraful patru, cu următorul cuprins:
    "La rubrica Observaţii se menţionează dacă activitatea se desfăşoară şi/sau prin intermediul unui atelier mobil."

    29. La anexa 2 rubrica Mod de completare listă punctele A2 şi A3, după al treilea paragraf se introduce un nou paragraf, paragraful patru, cu următorul cuprins:
    "La rubrica Observaţii se menţionează dacă activitatea se desfăşoară şi/sau prin intermediul unui atelier mobil."

    30. La anexa 2 rubrica Mod de completare listă punctele B1 şi B2, după al doilea paragraf se introduce un nou paragraf, paragraful trei, cu următorul cuprins:
    "La rubrica Observaţii se menţionează dacă activitatea se desfăşoară şi/sau prin intermediul unui atelier mobil."

    31. La anexa 2 rubrica Mod de completare listă punctul B3, după al doilea paragraf se introduce un nou paragraf, paragraful trei, cu următorul cuprins:
    "La rubrica Observaţii se menţionează dacă activitatea se desfăşoară şi/sau prin intermediul unui atelier mobil."

    32. La anexa 4, titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Condiţii minimale privind desfăşurarea activităţilor de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de recondiţionare, de montare componente, sisteme constructive şi/sau echipamente pentru vehicule rutiere"

    33. La anexa 4 tabelul 1, punctul 12 se abrogă.
    34. La anexa 4 tabelul 1, denumirea punctului 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Balanţă^16)"

    35. La anexa 4 tabelul 1, după nota 15 se introduce o nouă notă, nota 16, cu următorul cuprins:
    "^16) numai pentru atelierele în care se pregăteşte reţeta de vopsea."

    36. La anexa 4, tabelul 2 se modifică şi se înlocuieşte cu tabelul din anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    37. Anexa 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    38. La anexa 6, sintagma „să desfăşoare în unitatea sa din: ................. următoarele tipuri de activităţi: .................“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „să desfăşoare în unitatea sa din: ................. şi cu atelierul mobil ................. următoarele tipuri de activităţi: .................“.
    39. La anexa 6, după sintagma „să desfăşoare în unitatea sa din: ................. şi cu atelierul mobil ................. următoarele tipuri de activităţi: .................“ se introduce sintagma „(se completează numărul de înmatriculare al atelierului mobil în cazul în care operatorul economic este autorizat să efectueze activităţi şi prin intermediul unui atelier mobil; în cazul în care este autorizat să utilizeze mai multe ateliere mobile se completează toate numerele de înmatriculare; se barează în cazul în care operatorul economic nu este autorizat să efectueze activităţi şi prin intermediul unui atelier mobil)“.
    40. La anexa 6, nota 4 la tabelul de la anexa la autorizaţia tehnică se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "^4) Se menţionează, dacă este cazul, condiţiile specifice în care este valabilă autorizaţia, inclusiv dacă activitatea se desfăşoară şi/sau prin intermediul unui atelier mobil."

    41. La anexa 8, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Sistemul de evacuare prevăzut cu dispozitive pentru controlul poluării şi componentele acestuia."

    42. La anexa 11, după sintagma „Director general,“ se introduce o nouă sintagmă, sintagma „Valabilitatea prezentei autorizaţii tehnice este menţionată pe verso.“
    43. La anexa 11, după autorizaţia tehnică se introduce verso-ul autorizaţiei tehnice, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    44. În cuprinsul reglementărilor sintagma „Ministerul Transporturilor“ se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor“.


    ART. II
    Regia Autonomă „Registrul Auto Român“ va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Ionel Scrioşteanu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 23 decembrie 2020.
    Nr. 2.222.
    ANEXA 1

    * Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    Tabelul 2
    Echipamente de inspecţie necesare efectuării inspecţiilor finale
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    (Anexa 5 la Ordinul nr. 2.131/2005)
    UNITATEA .....................................................................
    Registrul de evidenţă a inspecţiilor finale^1)
    (conform RNTR 1) (model)
    ^1) Formularul se va utiliza de către operatorii economici care prestează servicii de reparaţie şi/sau reglare a vehiculelor rutiere.

┌────┬────────┬─────────────┬───────────────────────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Numele şi│Unitatea,│
│ │ │ │Rezultatul inspecţiei │prenumele│numele şi│
│Nr. │Nr. │ │ │persoanei│semnătura│
│crt.│comandă │Nr. de │ │care a │celui │
│/ │reparare│înmatriculare├─────┬────┬─────────┬──────┤prezentat│care a │
│Data│sau │ │ │ │ │ │vehiculul│efectuat │
│ │reglare │ │Frâne│Noxe│Geometrie│Faruri│la │inspecţia│
│ │ │ │ │ │ │ │inspecţia│finală │
│ │ │ │ │ │ │ │finală │ │
├────┼────────┼─────────────┼─────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼────────┼─────────────┼─────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────┼─────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────┼─────┼────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴─────────────┴─────┴────┴─────────┴──────┴─────────┴─────────┘

    Se va completa cu: N - necorespunzător
    C - corespunzător
    NA - neaplicabil

    ANEXA 3

    * Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016