Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 221 din 11 decembrie 2019  pentru modificarea şi completarea Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemele de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2014     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 221 din 11 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemele de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2014

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1012 din 17 decembrie 2019
    Având în vedere prevederile art. 100 pct. 35 şi ale art. 177^1 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Metodologia de calcul al consumului tehnologic din sistemele de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 31 martie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, alineatul (1) şi partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) În sensul prezentei metodologii, consumul tehnologic reprezintă cantitatea de gaze naturale, exprimată în unităţi de volum şi de energie, necesar a fi consumată de către un OSD pentru asigurarea parametrilor tehnologici necesari desfăşurării activităţii de distribuţie a gazelor naturale.
    (2) Consumul tehnologic al unui SD este suma cantităţilor de gaze naturale achiziţionate de OSD în vederea:"

    2. La articolul 4, literele z) şi dd) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "z) R - constanta universală a gazelor naturale [J/kg K];
    .................................................................................................
dd) k_A - permeabilitatea absolută a solului [mp];"

    3. La articolul 4, după litera qq) se introduc două noi litere, literele rr) şi ss), cu următorul cuprins:
    "rr) condiţii normale - condiţiile în care temperatura gazelor naturale este T_N = 273,15 K şi presiunea gazelor naturale este p_N = 1,01325 bari;
ss) condiţii standard - condiţiile în care temperatura gazelor naturale este T_S = 288,15 K şi presiunea gazelor naturale este p_S = 1,01325 bari."

    4. La articolul 6 alineatul (1), sintagma „se calculează cu formula“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „se calculează lunar de OSD, dacă este cazul, pentru fiecare tronson de conductă cu diametru şi/sau lungime diferită, cu formula“.
    5. La articolul 6 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prin umplerea cu gaze naturale a unui SD nou sau a tronsoanelor de conducte noi/reabilitate, precum şi, după caz, a tronsoanelor de conducte aflate în amonte şi/sau aval de obiectivele aferente SD prevăzute anterior, iniţial pline cu aer, se formează un amestec de gaze naturale-aer care este refulat în atmosferă; volumul amestecului de gaze naturale-aer V_as se calculează cu formula:"

    6. La articolul 6, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:
    "(4) În calculul volumului de gaze naturale prevăzut la alin. (1) nu se iau în considerare volumele de gaze naturale refulate din obiectivele aferente SD în vederea efectuării lucrărilor pentru un SD nou sau pentru tronsoanele de conducte noi/reabilitate.
(5) În situaţia în care se realizează în aceeaşi lună mai multe umpleri ale tronsoanelor de conductă din cadrul SD, OSD înregistrează fiecare dintre volumele de gaze naturale calculate în conformitate cu prevederile alin. (1).
(6) În situaţia în care OSD recuperează în condiţii de eficienţă economică, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor art. 47 din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018, cu modificările şi completările ulterioare, volumele de gaze naturale din obiectivele aferente SD în vederea efectuării lucrărilor pentru un SD nou sau pentru tronsoanele de conducte noi/reabilitate, acestea se scad din volumul de gaze naturale necesar umplerii prevăzut la alin. (1)."

    7. La articolul 7 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Volumul de gaze naturale, exprimat în metri cubi în condiţii standard de temperatură şi presiune, injectat în SD existent, ca urmare a deciziei OSD/operatorului de transport şi de sistem de creştere a presiunii de lucru, se calculează lunar de OSD, dacă este cazul, pentru fiecare tronson de conductă cu diametru şi/sau lungime diferită, cu formula:"

    8. La articolul 7 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) programul de lucru, foaia de manevră sau ordinul de serviciu."

    9. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) În situaţia în care au loc în aceeaşi lună mai multe creşteri ale presiunii de lucru în conductele din cadrul SD, OSD înregistrează fiecare dintre volumele de gaze naturale calculate în conformitate cu prevederile alin. (1)."

    10. La articolul 8 alineatul (1), sintagma „se calculează cu formula“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „se calculează lunar de OSD, dacă este cazul, cu formula“.
    11. La articolul 8, alineatele (7) şi (8) se abrogă.
    12. La articolul 8, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9) La formele geometrice neregulate se recomandă folosirea metodei celor mai mici pătrate pentru determinarea ariei defectului A."

    13. La articolul 8, figurile 1 şi 2, precum şi tabelele nr. 1 şi 2 se abrogă.
    14. La articolul 8 alineatul (10), literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) valorile parametrilor de presiune şi de temperatură a gazelor naturale;
f) programul de lucru, foaia de manevră sau ordinul de serviciu."

    15. La articolul 8, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
    "(11) În situaţia în care sunt constatate în aceeaşi lună mai multe defecte ale obiectivelor din cadrul SD, montate suprateran, OSD înregistrează fiecare dintre volumele de gaze naturale calculate în conformitate cu prevederile alin. (1)."

    16. La articolul 9 alineatul (1), sintagma „se calculează cu formula“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „se calculează lunar de OSD, dacă este cazul, cu formula“.
    17. La articolul 9 alineatul (2), tabelul nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Tabelul nr. 3 - Permeabilitatea absolută a solului

┌─────────────┬────────────────────────┐
│Tip sol │Permeabilitatea absolută│
│ │k_A [mp] │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Nisip tasat │(50 ÷ 100) x 10^-12 │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Pietriş │(200 ÷ 300) x 10^-12 │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Sol fără │(10 ÷ 25) x 10^-12 │
│argilă │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Sol argilos/ │(0,7 ÷ 0,9) x 10^-12 │
│argilă │ │
└─────────────┴────────────────────────┘

"

    18. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Viscozitatea dinamică prevăzută la alin. (2) se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - T_N - temperatura gazelor naturale în condiţii normale [K];
    – C - constanta ce depinde de natura gazului; pentru gaze naturale C = 168 K;
    – μ_N - viscozitatea dinamică în condiţii normale; pentru gaze naturale μ_N = 10,35 x 10^-6 [Pa x s]."

    19. La articolul 9, alineatul (4) se abrogă.
    20. La articolul 9, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) La formele geometrice neregulate se recomandă folosirea metodei celor mai mici pătrate pentru determinarea ariei defectului A."

    21. La articolul 9, figurile 3 şi 4, precum şi tabelele nr. 4 şi 5 se abrogă.
    22. La articolul 9 alineatul (6), literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) valorile parametrilor de presiune şi de temperatură a gazelor naturale;
f) programul de lucru, foaia de manevră sau ordinul de serviciu."

    23. La articolul 9, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) În situaţia în care sunt constatate în aceeaşi lună mai multe defecte ale obiectivelor din cadrul SD, montate subteran, OSD înregistrează fiecare dintre volumele de gaze naturale calculate în conformitate cu prevederile alin. (1)."

    24. La articolul 10 alineatul (1), sintagma „se calculează cu formula“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „se calculează lunar de OSD, dacă este cazul, cu formula“.
    25. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Debitul de gaze naturale disipat, (Qs), se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - Q_S - debitul de gaze naturale disipat, în condiţii standard de presiune şi temperatură [mc/h];
    – f - factorul pentru modelarea tipului de rupere;
    – p_d - presiunea absolută a gazelor naturale din conducta cu defect, p_d = p + p_a [Pa];
    – p - presiunea gazelor naturale în condiţii de lucru [Pa];
    – p_a - presiunea atmosferică [Pa];
    – p_r - presiunea gazelor naturale în zona rupturii [Pa];
    – λ - coeficientul de pierdere hidraulică de sarcină [adimensional] se calculează cu formula lui Weymouh: (a se vedea imaginea asociată)

    – D - diametrul interior al conductei [m];
    – T_s - temperatura gazelor naturale în condiţii standard [K];
    – p_s - presiunea gazelor naturale în condiţii standard [Pa];
    – ρ_S - densitatea gazelor naturale în condiţii standard, prevăzută în buletinul de analiză cromatografică [kg/mc];
    – L_r - lungimea tronsonului de conductă afectat la rupere, cuprins între punctele de închidere a gazelor naturale, situate în amonte, respectiv în aval de defect [m];
    – Z - factor de compresibilitate, se consideră egal cu 1 pentru presiunea de lucru a gazelor naturale mai mică sau egală cu 6 bari, iar în celelalte cazuri se calculează în conformitate cu SR EN ISO 12213-1:2010, SR EN ISO 12213-2:2010, SR EN ISO 12213-3:2010;
    – T - temperatura gazelor naturale în condiţii de lucru [ K]"

    26. La articolul 10, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^1)-(2^4), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Temperatura gazelor naturale în condiţii de lucru T, prevăzută la alin. (2), este egală cu:
    a) temperatura multianuală a solului (T = 284,15 K), în cazul în care conducta este montată subteran;
    b) temperatura atmosferică, în cazul în care conducta este montată suprateran.
(2^2) Presiunea gazelor naturale în zona rupturii (p_r), prevăzută la alin. (2), este egală cu:
    a) p_r = p* [Pa], în cazul curgerii în regim critic; presiunea critică p* se calculează conform prevederilor art. 8 alin. (5) lit. a);
    b) pr = 1,1 p_a [Pa], în cazul curgerii în regim subcritic.
(2^3) Regimul de curgere prevăzut la alin. (2^2) se determină în funcţie de: (a se vedea imaginea asociată)
    dacă:
    a) raportul (a se vedea imaginea asociată)
    regimul de curgere prin ruptură este critic;
    b) raportul (a se vedea imaginea asociată)
    regimul de curgere prin ruptură este subcritic.
(2^4) Tipul ruperii se stabileşte în funcţie de diametrul echivalent al defectului, astfel:
    a) dacă diametrul echivalent al defectului (D_e) este mai mare sau egal decât diametrul interior al conductei, atunci ruperea este totală şi factorul de modelare a tipului de curgere, prevăzut la alin. (2), este egal cu unu, respectiv: (a se vedea imaginea asociată)

    b) dacă diametrul echivalent al defectului (D_e) este mai mic decât diametrul interior al conductei şi mai mare sau egal cu jumătate din diametrul interior al conductei, atunci ruperea este parţială şi factorul de modelare a tipului de curgere, prevăzut la alin. (2), este egal cu raportul dintre aria defectului şi aria conductei în secţiune transversală, respectiv: (a se vedea imaginea asociată)

    c) dacă diametrul echivalent al defectului (D_e) este mai mic decât jumătate din diametrul interior al conductei, respectiv: (a se vedea imaginea asociată)
    atunci ruperea se consideră defect al obiectivelor din cadrul SD, montate suprateran, şi volumul de gaze naturale disipate se calculează conform prevederilor art. 8."

    27. La articolul 10, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Diametrul echivalent al defectului se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - D_e - diametrul echivalent al defectului [m];
    – A - aria defectului* [mp]
    * La formele geometrice neregulate se recomandă folosirea metodei celor mai mici pătrate pentru determinarea ariei defectului A."

    28. La articolul 10, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) OSD are obligaţia de a înregistra în maximum 48 de ore de la producere incidentele tehnice conform tabelului nr. 5^1.
    Tabelul nr. 5^1 - Incidente tehnice

┌────┬────────────┬──────┬──────┬───┬────────────┬───────────┬────────┬─────────┬────────────┬────────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Timpul │Volumul │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Obiectiv SD │Lungimea │estimat │estimat │Tipul │ │ │
│ │ │ │ │ │afectat │estimată a │în care │de gaze │incidentului│ │ │
│Nr. │Data │ │ │ │(conducte, │tronsonului│s-au │naturale │tehnic (*) │Descrierea │Autorul │
│crt.│incidentului│SIRUTA│Strada│Nr.│branşamente,│afectat │scurs │evacuate │rupere, │incidentului│probabil│
│ │ │ │ │ │staţii, │ │gazele │în │lovire cu │tehnic │ │
│ │ │ │ │ │posturi) │ │naturale│atmosferă│străpungere │ │ │
│ │ │ │ │ │ ├───────────┼────────┼─────────┤ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │[m] │[h] │[mc] │ │ │ │
├────┼────────────┼──────┼──────┼───┼────────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │
├────┼────────────┼──────┼──────┼───┼────────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
└────┴────────────┴──────┴──────┴───┴────────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────┘


    NOTĂ: mc sunt în condiţii standard de presiune şi temperatură.
    (*) Nu sunt considerate incidente tehnice cele de natura coroziunilor, fisurilor şi porilor ce pot apărea la obiectivele SD, cu excepţia celor care sunt provocate de calamităţi naturale: inundaţii, alunecări de teren, cutremure etc."

    29. La articolul 10 alineatul (7), literele f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "f) valorile parametrilor de presiune şi de temperatură a gazelor naturale;
g) programul de lucru, foaia de manevră sau ordinul de serviciu."

    30. La articolul 10, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
    "(8) În situaţia în care sunt constatate în aceeaşi lună mai multe incidente tehnice, OSD înregistrează fiecare dintre volumele de gaze naturale calculate în conformitate cu prevederile alin. (1)."

    31. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    Volumul de gaze naturale, exprimat în metri cubi în condiţii standard de temperatură şi presiune, disipat ca urmare a permeabilităţii conductelor din polietilenă, se calculează lunar de OSD cu formula:
 (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - C_PD reprezintă un coeficient exprimat în mc/km/bar/lună stabilit pe baze experimentale având valoarea de 0,95/12."

    32. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Volumul de gaze naturale corectat se calculează de OSD cu formula:
    a) pentru echipamentele/sistemele de măsurare fără dispozitiv de corecţie: (a se vedea imaginea asociată)

    b) pentru echipamentele/sistemele de măsurare cu dispozitiv de corecţie PTZ: (a se vedea imaginea asociată)

    c) pentru echipamentele/sistemele de măsurare cu dispozitiv de corecţie de temperatură: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - K_P reprezintă factorul de corecţie pentru presiune;
    – K_T reprezintă factorul de corecţie pentru temperatură."

    33. La articolul 12 alineatul (6), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) valorile parametrilor de presiune şi de temperatură a gazelor naturale;"

    34. La articolul 12, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) OSD înregistrează fiecare dintre volumele de gaze naturale calculate în conformitate cu prevederile alin. (1)."

    35. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 12^1
    (1) Conversia volumelor de gaze naturale, prevăzute la art. 6-12, în unităţi de energie se realizează aplicând formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - E - energia gazelor naturale - [MWh];
    – V – volumul de gaze naturale, [mc], poate fi:
    • V_s prevăzut la art. 6 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 11 şi art. 12 alin. (1);
    • V_suplim prevăzut la art. 7 alin. (1);
    • V_sol prevăzut la art. 9 alin. (1);
    – H_s - puterea calorifică superioară [MWh/mc].
    (2) Puterea calorifică superioară necesară calculului energiei prevăzute la alin. (1) este:
    a) cea prevăzută în anexa nr. 4 pentru art. 6 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) sau art. 10 alin. (1), aferentă fiecărui eveniment care a generat un calcul de volum;
    b) cea aferentă zilei în care are loc creşterea presiunii de lucru a gazelor naturale pentru art. 7 alin. (1);
    c) media aritmetică lunară a puterilor calorifice superioare din SD pentru art. 11;
    d) media aritmetică lunară a puterilor calorifice superioare aferentă fiecărui client final, pentru art. 12 alin. (1)."

    36. La articolul 13, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Informaţiile privind consumul tehnologic din SD prevăzute în tabelul nr. 5^2 de la alin. (5) se transmit anual la ANRE certificate prin semnătură de reprezentantul legal al OSD sau de împuternicitul acestuia.
    (2) OSD înregistrează lunar informaţiile prevăzute în anexa nr. 4, până la data de 20 a lunii următoare."

    37. La articolul 13, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) OSD are obligaţia să transmită anual la ANRE, până la data de 20 ianuarie a anului în curs pentru anul precedent, pe adresa de email darag@anre.ro, în format electronic editabil, următoarele:
    a) informaţiile prevăzute la alin. (1);
    b) volumele de gaze naturale care nu se încadrează în consumul tehnologic din SD, prevăzute în tabelul nr. 5^3 de la alin. (5);
    c) situaţia mijloacelor de măsurare existente la clienţii finali de gaze naturale, prevăzută în tabelul nr. 5^4 de la alin. (5);
    d) lungimea conductelor şi a racordurilor la sfârşitul anului, prevăzute în tabelul nr. 5^5 de la alin. (5);
    e) volumele de gaze naturale, datele şi locurile în care s-au produs incidentele tehnice în SD, prevăzute la art. 13^2;
    f) lungimile folosite în calculul consumului tehnologic maxim anual prevăzute în tabelele nr. 8 şi 9 de la art. 15 alin. (4).
(5) În situaţia în care data prevăzută la alin. (4) este declarată zi liberă sau zi nelucrătoare, obligaţia se consideră îndeplinită dacă informaţiile se transmit de OSD în prima zi lucrătoare.
    Tabelul nr. 5^2 - Consumul tehnologic din sistemul de distribuţie a gazelor naturale la sfârşitul anului ...................

┌───────────┬─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │CTmax │CT final │Cantitatea│Cantitatea │Procent CT│Procent CT │
│ │ │ │ │ │Volume │determinat│determinat │de gaze │de gaze │final din │final din │
│ │ │Ianuarie │...... │Decembrie │determinate│conform │conform │naturale │naturale │cantitatea│cantitatea │
│ │ │ │ │ │conform │art. 15 │art. 15 │intrată în│distribuită│de gaze │de gaze │
│ │ │ │ │ │art. 6 ÷ 12│alin. (4) │alin. (2) │SD în anul│în anul │naturale │naturale │
│Operatorul │ │ │ │ │ │ │şi (3) │curent │curent Vd │intrată în│distribuită│
│sistem │ ├─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼────┬─────┼─────┬─────┼────┬─────┼─────┬─────┤SD în anul│în anul │
│distribuţie│Articolul│[mc/ │[MWh/│[mc/ │[MWh/│[mc/ │[MWh/│[mc/ │[MWh/│[mc/│[MWh/│[mc/ │[MWh/│[mc/│[MWh/│[mc/ │[MWh/│curent │curent Vd │
│gaze │ │lună]│lună]│lună]│lună]│lună]│lună]│an] │an] │an] │an] │an] │an] │an] │an] │an] │an] │ │ │
│naturale │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │25 = │26 = │ │ │29 = │30 = │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1 + 3│2 + 4│ │ │min │min │ │ │ │ │35 = (30/ │36 = (30/ │
│ │ │1 │2 │... │.... │23 │24 │+ 5+ │+ 6 +│27 │28 │(Σ25;│(Σ26;│31 │32 │33 │34 │32) x 100 │34) x 100 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │... +│... +│ │ │27) │28) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │23 │24 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼───────────┤
│ │art. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼───────────┤
│ │art. 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼───────────┤
│ │art. 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼───────────┤
│ │art. 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼───────────┤
│ │art. 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼───────────┤
│ │art. 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼───────────┤
│ │art. 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼───────────┤
│ │CT Σ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(Total) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴──────────┴───────────┘


    NOTĂ: mc sunt în condiţii standard de presiune şi temperatură.
    Tabelul nr. 5^3 - Volumele de gaze naturale care nu se încadrează în consumul tehnologic din sistemul de distribuţie a gazelor naturale la sfârşitul anului...................

┌─────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┬────────────┬──────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┐
│ │ │ │Volumele de │ │ │ │ │
│ │ │ │gaze naturale│ │Volumele de gaze naturale │ │ │
│ │ │ │necesare │Volumele de │necesare compensării │ │ │
│ │ │ │compensării │gaze │pierderilor cauzate de │ │ │
│ │Volumele de │Volumele de│pierderilor │naturale │intervenţiile neautorizate│Volumele de │ │
│ │gaze naturale│gaze │cauzate de │necesare │ale terţilor asupra │gaze naturale│ │
│ │utilizate în │naturale │incidente │compensării │echipamentelor/sistemelor │necesare │ │
│ │scop │necesare │tehnice, cu │pierderilor │de măsură, respectiv │compensării │ │
│ │administrativ│compensării│autor │cauzate de │ │pierderilor │ │
│ │de OSD în │pierderilor│necunoscut, │apariţia ├─────────────┬────────────┤generate de │Total │
│ │sediile │cauzate de │dacă OSD nu │unor vicii │ │ │folosirea │ │
│ │aflate în │incidente │deţine │de execuţie │ │ocolirea │instalaţiilor│ │
│LUNA │proprietatea/│tehnice în │înscrisuri │ale │deteriorarea,│indicaţiilor│clandestine │ │
│ │folosinţa │SD, cu │din care să │obiectivelor│modificarea │acestora, │racordate la │ │
│ │acestuia │autor │rezulte │din SD │fără drept │prin │SD │ │
│ │ │cunoscut │măsurile │aflate în │sau blocarea │realizarea │ │ │
│ │ │ │întreprinse │perioada de │funcţionării │de │ │ │
│ │ │ │pentru │garanţie │acestora │instalaţii │ │ │
│ │ │ │recuperarea │ │ │clandestine │ │ │
│ │ │ │prejudiciului│ │ │ │ │ │
│ ├─────┬───────┼────┬──────┼─────┬───────┼─────┬──────┼──────┬──────┼─────┬──────┼─────┬───────┼──────────┬──────────┤
│ │[mc] │[MWh] │[mc]│[MWh] │[mc] │[MWh] │[mc] │[MWh] │[mc] │[MWh] │[mc] │[MWh] │[mc] │[MWh] │[mc] │[MWh] │
│ ├─────┼───────┼────┼──────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15= │16= │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1+3+...+13│2+4+...+14│
├─────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┤
│Ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┤
│…….. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┤
│Decembrie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴───────┴────┴──────┴─────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴───────┴──────────┴──────────┘


    NOTĂ: mc sunt în condiţii standard de presiune şi temperatură.
    Tabelul nr. 5^4 - Situaţia mijloacelor de măsurare existente la clienţii finali de gaze naturale, actualizată la sfârşitul anului..............

┌────┬────────┬──────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ │ │ │Montate în interiorul clădirilor │Montate în exteriorul clădirilor │
│ │ │ ├────────────────┬───────────┬──────────┼────────────────┬───────────┬──────────┤
│ │ │ │cu dispozitiv de│cu │ │cu dispozitiv de│cu │ │
│ │Tip │Total │corecţie în │dispozitiv │fără │corecţie în │dispozitiv │fără │
│Nr. │mijloc │ │funcţie de │de corecţie│dispozitiv│funcţie de │de corecţie│dispozitiv│
│crt.│de │ │presiune, │în funcţie │de │presiune, │în funcţie │de │
│ │măsurare│ │temperatură, │de │corecţie │temperatură, │de │corecţie │
│ │ │ │compresibilitate│temperatură│ │compresibilitate│temperatură│ │
│ │ ├──────┼────────────────┼───────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │[buc.]│[buc.] │[buc.] │[buc.] │[buc.] │[buc.] │[buc.] │
├────┼────────┼──────┼────────────────┼───────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼────────────────┼───────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴──────┴────────────────┴───────────┴──────────┴────────────────┴───────────┴──────────┘


    Tabelul nr. 5^5 - Lungimea conductelor şi a racordurilor

┌───────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ │Situaţia la sfârşitul anului │Situaţia la sfârşitul anului │Situaţia diferenţe dintre anul │
│ │precedent celui pentru care se │pentru care se raportează │pentru care se raportează │
│ │raportează consumul tehnologic │consumul tehnologic │consumul tehnologic şi cel │
│ │ │ │precedent │
│ ├───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │Sistem de distribuţie, regim de│Sistem de distribuţie, regim de│Sistem de distribuţie, regim de│
│ │presiune * │presiune * │presiune * │
│ ├───────────┬─────────┬─────────┼───────────┬─────────┬─────────┼───────────┬─────────┬─────────┤
│ │Conducte │ │ │Conducte │ │ │Lungimi │Lungimi │Bucăţi │
│Obiective │distribuţie│Racorduri│Racorduri│distribuţie│Racorduri│Racorduri│conducte │racorduri│racorduri│
│sector gaze│[km] │[km] │[buc.] │[km] │[km] │[buc.] │distribuţie│[%] │[%] │
│naturale │ │ │ │ │ │ │[%] │ │ │
│ ├─────┬─────┼────┬────┼────┬────┼─────┬─────┼────┬────┼────┬────┼─────┬─────┼────┬────┼────┬────┤
│ │OL │PE │OL │PE │OL │PE │OL │PE │OL │PE │OL │PE │OL │PE │OL │PE │OL │PE │
│ ├─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │9 – │10 –│11 –│12 –│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7 – 1│8 – 2│3 │4 │5 │6 │
│ │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 = │14 = │15 =│16 =│17 =│18 =│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │x 100│x 100│x │x │x │x │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 │2 │100 │100 │100 │100 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3 │4 │5 │6 │
├───────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┤
│Sistem de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│distribuţie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│a gazelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┤
│Magistrală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│directă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┘


    * Se completează distinct pentru regim de presiune înaltă/medie/redusă/joasă."

    38. După articolul 13 se introduc două noi articole, articolele 13^1 şi 13^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 13^1
    (1) OSD are obligaţia să ia în considerare, la stabilirea programului de lucru, în planul de investiţii aferent unei perioade de reglementare, precum şi în planurile anuale de investiţii, reducerea procentelor consumurilor tehnologice din SD, prevăzute în tabelul nr. 5^2 de la art. 13 alin. (5).
    (2) ANRE nu ia în considerare cantităţile de gaze naturale aferente consumului tehnologic din SD, transmise de OSD, în situaţiile în care datele şi informaţiile introduse în tabelul nr. 5^2 de la art. 13 alin. (5):
    a) au fost transmise după data prevăzută la art. 13 alin. (4);
    b) sunt completate incorect şi/sau sunt incomplete;
    c) nu respectă structurile prevăzute în tabelul nr. 5^2 de la art. 13 alin. (5);
    d) au fost obţinute în urma aplicării incorecte a formulelor de calcul din prezenta metodologie.
    ART. 13^2
    În situaţia în care OSD a recuperat prejudiciul aferent volumului de gaze naturale disipat ca urmare a unui incident tehnic în SD, acesta are obligaţia să notifice ANRE, în prima raportare anuală ce are loc după data în care s-a emis notificarea prevăzută anterior, următoarele:
    a) data şi locul în care s-a produs incidentul tehnic în SD;
    b) volumul de gaze naturale, exprimat în unităţi de volum şi în unităţi de energie în condiţii standard de presiune şi temperatură, aferent prejudiciului în vederea eliminării acestuia de către ANRE din cadrul consumului tehnologic anual al SD luat în considerare la stabilirea tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale."

    39. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Reducerea consumului tehnologic anual din SD constă, în principal, în următoarele:
    a) întreţinerea/repararea/modernizarea/reabilitarea/înlocuirea, în regim de urgenţă, a tronsoanelor de conductă ale SD la care au fost constatate periodic pierderi de gaze naturale;
    b) intensificarea activităţii de detectare a pierderilor de gaze naturale;
    c) remedierea, în regim de urgenţă, a neetanşeităţilor constatate la obiectivele din sectorul gazelor naturale;
    d) modernizarea staţiilor de protecţie catodică în vederea depistării la timp a locurilor deteriorării izolaţiei la conductele din oţel;
    e) diminuarea factorilor care conduc la producerea coroziunii conductelor de gaze naturale."

    40. La articolul 15 alineatul (4), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Consumul tehnologic maxim anual precizat la alin. (1) se determină de către OSD după cum urmează:"

    41. La articolul 15, după tabelul nr. 7 se introduc două noi tabele, tabelele nr. 8 şi 9, cu următorul cuprins:
    "Tabelul nr. 8 - Lungimile totale ale conductelor şi racordurilor existente la sfârşitul anului precedent, precum şi cele dezafectate în anul pentru care se raportează consumul tehnologic din SD

┌────────┬─────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ │L_PEi│L_OLi1│L_OLi2│L_PEdezafectati│L_OLdezafectati1│L_OLdezafectati2│
│ │[km] │[km] │[km] │[km] │[km] │[km] │
├────────┼─────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│0 ani < │ │ │ │ │ │ │
│vechime │ │ │ │ │ │ │
│conductă│ │ │ │ │ │ │
│≤ 5 ani │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│5 ani < │ │ │ │ │ │ │
│vechime │ │ │ │ │ │ │
│conductă│ │ │ │ │ │ │
│≤ 15 ani│ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│vechime │ │ │ │ │ │ │
│conductă│ │ │ │ │ │ │
│> 15 ani│ │ │ │ │ │ │
└────────┴─────┴──────┴──────┴───────────────┴────────────────┴────────────────┘


    Tabelul nr. 9 - Lungimile totale ale conductelor şi racordurilor puse în funcţiune în anul pentru care se raportează consumul tehnologic din SD

┌─────────────────────────────────────┬┐
│L_PEnouRP [km] ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│L_PEnouMP [km] ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│L_OLnouRP1 [km] ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│L_OLnouRP2[km] ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│L_OLnouMP1 [km] ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│L_OLnouMP2 [km] ││
└─────────────────────────────────────┴┘

"

    42. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) OSD are obligaţia să notifice ANRE toate modificările/completările referitoare la nominalizarea şi responsabilizarea persoanelor cu atribuţii de conducere implicate în procesul de validare, în termen de 15 zile de la producerea acestora."

    43. Anexa nr. 1 se abrogă.


    ART. II
    Operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

    ART. III
    Până la data de 1 aprilie 2020, operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale au obligaţia de a efectua configurările necesare sistemelor informatice şi ale bazelor proprii de date în vederea implementării prevederilor prezentului ordin.

    ART. IV
    Pentru anul 2019 operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale raportează Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei situaţia consumurilor tehnologice din sistemele de distribuţie a gazelor naturale potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2014, fără modificările şi completările aduse prin prezentul ordin.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 11 decembrie 2019.
    Nr. 221.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016