Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.206 din 24 iulie 2020  pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum şi pentru completarea unor prevederi contabile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.206 din 24 iulie 2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum şi pentru completarea unor prevederi contabile

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 675 din 30 iulie 2020
    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1), art. 28 alin. (2) şi ale art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    (1) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică entităţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
    (2) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică, de asemenea, persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
    (3) Prevederile prezentului ordin se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic.
    (4) Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2020, încadrarea în criteriul prevăzut la alin. (1), respectiv alin. (2), se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite în înţelesul acestuia entităţi.

    ART. 3
    (1) În scopul stabilirii formularelor de raportare contabilă la 30 iunie 2020, operatorii economici care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, au în vedere criteriile prevăzute la pct. 9 din reglementările respective.
    (2) Indicatorii total active, cifră de afaceri netă şi număr mediu de salariaţi se determină pe baza situaţiilor financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit legii contabilităţii.

    ART. 4
    În cazul persoanelor juridice care au subunităţi fără personalitate juridică, activitatea desfăşurată de acestea se însumează de persoana juridică care întocmeşte raportarea contabilă la 30 iunie 2020.

    ART. 5
    (1) Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, prevederile prezentului ordin se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii. Subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European verifică încadrarea în criteriul prevăzut la art. 2 pe baza indicatorilor determinaţi conform raportării contabile anuale la 31 decembrie 2019.
    (2) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice şi au obligaţia întocmirii raportărilor contabile cerute de legea contabilităţii.
    (3) În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile cerute de legea contabilităţii se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acesta reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informaţiilor corespunzătoare activităţii desfăşurate de fiecare sediu permanent.

    ART. 6
    Obligaţiile de raportare instituite prin prezentul ordin nu înlătură obligaţia operatorilor economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale de a efectua raportările prevăzute de legislaţia aplicabilă acestora.

    ART. 7
    Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară, depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2020 în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

    ART. 8
    Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se completează, după cum urmează:
    1. La punctul 62^1, după alineatul (1) se adaugă un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În scopul determinării cheltuielilor cu amortizarea, costul imobilizărilor corporale la data schimbării de politică contabilă, în condiţiile alin. (1), este valoarea rămasă în urma ajustărilor prevăzute la acel alineat."

    2. După punctul 139 se adaugă un nou punct, punctul 139^1, cu următorul cuprins:
    "139^1. Pe perioada neutilizării activului, amortizarea nu este nici întreruptă, nici diminuată în funcţie de utilizarea redusă a acestuia, cu excepţia cazului în care activul este complet amortizat. Cu toate acestea, în cazul utilizării metodei de amortizare calculată pe unitate de produs sau serviciu, cheltuielile de amortizare pot fi zero atunci când nu există producţie, amortizarea bazându-se în acest caz pe utilizarea activului."    ART. 9
    Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se completează, după cum urmează:
    1. La punctul 196, în Planul de conturi se introduc conturile 4413 „Diferenţe de impozit determinate de incertitudinile legate de tratamentele fiscale“ (A/P), 6565 „Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor aferente dreptului de utilizare care corespund definiţiei unei investiţii imobiliare“, 693 „Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamentele fiscale“ şi 7565 „Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor aferente dreptului de utilizare care corespund definiţiei unei investiţii imobiliare“.
    2. La punctul 196, în Planul de conturi, la conturile 4411 „Impozitul pe profit curent“ şi 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit curent“ se introduce o notă de subsol, cu următorul cuprins:
    "În acest cont se înregistrează impozitul pe profit curent, determinat potrivit legislaţiei fiscale în vigoare."

    3. La punctul 197, la Funcţiunea conturilor se adaugă funcţiunea următoarelor conturi:
    "Contul 4413
    Cu ajutorul contului 4413 „Diferenţe de impozit determinate de incertitudinile legate de tratamentele fiscale“ se ţine evidenţa sumelor adiţionale de impozit pe profit, rezultate din aplicarea prevederilor IFRIC 23 „Incertitudine legată de tratamentele fiscale“.
    Contul 6565
    Cu ajutorul contului 6565 „Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor aferente dreptului de utilizare care corespund definiţiei unei investiţii imobiliare“ se ţine evidenţa cheltuielilor rezultate din evaluarea la valoarea justă a activelor aferente dreptului de utilizare care corespund definiţiei unei investiţii imobiliare, potrivit IFRS 16 „Contracte de leasing“.
    Contul 693
    Cu ajutorul contului 693 „Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamentele fiscale“ se ţine evidenţa sumelor adiţionale de impozit pe profit, rezultate din aplicarea prevederilor IFRIC 23 „Incertitudine legată de tratamentele fiscale“.
    Contul 7565
    Cu ajutorul contului 7565 „Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor aferente dreptului de utilizare care corespund definiţiei unei investiţii imobiliare“ se ţine evidenţa câştigurilor rezultate din evaluarea la valoarea justă a activelor aferente dreptului de utilizare care corespund definiţiei unei investiţii imobiliare potrivit IFRS 16 „Contracte de leasing“."    ART. 10
    Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării.

    ART. 11
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 19 iulie 2019, cu excepţia art. 8-12 din ordinul menţionat.

    ART. 12
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Gheorghe Pecingină,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 24 iulie 2020.
    Nr. 2.206.
    ANEXA 1

    Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici
    CAP. I
    Prevederi generale
    A. Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2020
    I. Prevederi comune
    1. Entităţile prevăzute la art. 2 din ordin au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2020 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate.
    2. Prevederile pct. 1 se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii.
    3. (1) Entităţile depun raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
    (2) Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice constă într-un fişier PDF la care este ataşat un fişier xml.
    (3) Entităţile pot depune raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili, sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
    (4) Entităţile depun raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate, potrivit legii.


    II. Structura şi modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2020
    4. (1) Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2020 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. II:
    a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
    b) Contul de profit şi pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit şi pierdere (cod 20);
    c) Date informative (cod 30).

    (2) Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordin întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2020 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. III:
    a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
    b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20);
    c) Date informative (cod 30).

    (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii.

    5. (1) Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se trec codurile care delimitează încadrarea entităţilor.
    (2) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate sunt avute în vedere şi de subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, care completează forma de proprietate corespunzătoare societăţilor cărora le aparţin.
    (3) Entităţile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăţi cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.

    6. Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ cu datele prevăzute la pct. 5 alin. (1) conduce la imposibilitatea identificării entităţii şi, în consecinţă, se consideră că raportarea contabilă la 30 iunie 2020 nu a fost depusă, entitatea fiind sancţionată conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    7. (1) Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.
    (2) În cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în raportările contabile la 30 iunie 2020 întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activităţi desfăşurate de acesta.
    (3) Entităţile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfăşurată.

    8. (1) Formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ prezintă, în formă sintetică, elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, grupate după natură şi lichiditate, respectiv după natură şi exigibilitate.
    (2) Formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2020, puse în acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.
    (3) Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ cu informaţiile corespunzătoare datelor de 1 ianuarie 2020 şi 30 iunie 2020.

    9. (1) Formularul „Contul de profit şi pierdere“/„Contul prescurtat de profit şi pierdere“, respectiv „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“, cuprinde cifra de afaceri netă, veniturile realizate şi cheltuielile efectuate, precum şi rezultatele financiare obţinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri şi cheltuieli cuprinse în balanţa de verificare la 30 iunie 2020.
    (2) Datele care se raportează în formularul „Contul de profit şi pierdere“/„Contul prescurtat de profit şi pierdere“, respectiv „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“ sunt cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare.
    (3) Indicatorul „Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)“ prezentat pe rândul 66 din cadrul formularului „Contul de profit şi pierdere“ se completează numai de către microîntreprinderi, încadrate ca atare potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora.

    10. (1) Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul „Contul de profit şi pierdere“/„Contul prescurtat de profit şi pierdere“, respectiv formularul „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“, cu informaţiile corespunzătoare perioadelor 1 ianuarie 2019 - 30 iunie 2019, respectiv 1 ianuarie 2020 - 30 iunie 2020.
    (2) Entităţile înscriu la rândul 22 „Salarii şi indemnizaţii“ din cadrul formularului „Contul de profit şi pierdere“/rândul 04 „Cheltuieli cu personalul“ din cadrul formularului „Contul prescurtat de profit şi pierdere“, respectiv la rândul 26 „Salarii şi indemnizaţii“ din cadrul formularului „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“ toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La aceleaşi rânduri va fi cuprinsă şi contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor, potrivit legii.
    (3) Informaţiile reprezentând contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor sunt prezentate, de asemenea, la rândul 38 din formularul „Date informative“ (cod 30).

    11. (1) În formularul „Date informative“, la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi înscriu cifra 1, indiferent de numărul acestora.
    (2) Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative“ se completează numai de entităţile care în perioada curentă de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).
    (3) La rândurile privind plăţile restante din formularul „Date informative“ se înscriu sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

    12. (1) Raportările contabile la 30 iunie 2020 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii contabilităţii;
    – persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.


    (2) Raportările contabile la 30 iunie 2020 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

    13. Persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică, verifică şi centralizează informaţiile aferente acestora, întocmind raportările contabile la 30 iunie 2020, cu respectarea prevederilor din ordin.
    14. (1) Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2020, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.
    (2) Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro.

    15. Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2020 se completează în lei.
    16. Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2020, cele care în tot semestrul I al anului 2020 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2020, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2020.

    III. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2020
    17. Raportările contabile la 30 iunie 2020 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 30 septembrie 2020.
    18. Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2020 în condiţiile prevăzute de ordin se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    IV. Reglementări contabile aplicabile la completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2020
    19. Entităţile care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, folosesc Planul de conturi general prevăzut la cap. 14 din reglementările respective.
    20. Entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, folosesc Planul de conturi prevăzut la cap. 10 din reglementările respective.


    B. Nomenclator - forme de proprietate

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Codul│Denumirea │
├─────┼────────────────────────────────┤
│10 │PROPRIETATE INTEGRALĂ DE STAT │
├─────┼────────────────────────────────┤
│11 │Regii autonome │
├─────┼────────────────────────────────┤
│12 │Societăţi cu capital integral de│
│ │stat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│13 │Institute naţionale de │
│ │cercetare-dezvoltare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│14 │Companii şi societăţi naţionale^│
│ │1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Societăţi reprezentând filiale │
│ │ale unor societăţi cu capital │
│15 │integral de stat şi societăţi la│
│ │care una sau mai multe societăţi│
│ │cu capital integral de stat │
│ │deţin capitalul social │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Alte unităţi economice de stat │
│16 │netransformate în societăţi sau │
│ │regii autonome │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │PROPRIETATE MIXTĂ^2 (cu capital │
│20 │de stat şi privat - sub 50%, 50%│
│ │şi peste 50%) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de│
│ │stat - sub 50%) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│21 │Societăţi cu capital de stat │
│ │autohton şi de stat străin │
├─────┼────────────────────────────────┤
│22 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat autohton şi străin │
├─────┼────────────────────────────────┤
│23 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat autohton │
├─────┼────────────────────────────────┤
│24 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat străin │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de│
│ │stat - 50% şi peste 50%) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│25 │Societăţi cu capital de stat │
│ │autohton şi de stat străin │
├─────┼────────────────────────────────┤
│26 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat autohton şi străin │
├─────┼────────────────────────────────┤
│27 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat autohton │
├─────┼────────────────────────────────┤
│28 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat străin │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Societăţi reprezentând filiale │
│ │ale unor societăţi cu capital de│
│ │stat de peste 50%, inclusiv, şi │
│29 │societăţi la care una sau mai │
│ │multe societăţi cu capital de │
│ │stat de peste 50%, inclusiv, │
│ │deţin între 50% şi 100% din │
│ │capitalul social al acestora │
├─────┼────────────────────────────────┤
│30 │PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - │
│ │PRIVATĂ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │(cu capital: privat autohton, │
│ │privat autohton şi străin, │
│ │privat străin, societăţi │
│ │agricole) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│31 │Societăţi în nume colectiv │
├─────┼────────────────────────────────┤
│32 │Societăţi în comandită simplă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│33 │Societăţi în comandită pe │
│ │acţiuni │
├─────┼────────────────────────────────┤
│34 │Societăţi pe acţiuni │
├─────┼────────────────────────────────┤
│35 │Societăţi cu răspundere limitată│
├─────┼────────────────────────────────┤
│36 │Societăţi agricole │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Societăţi cu capital de stat, │
│37 │privatizate în cursul anului │
│ │curent │
├─────┼────────────────────────────────┤
│40 │PROPRIETATE COOPERATISTĂ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│41 │Cooperative de consum │
├─────┼────────────────────────────────┤
│42 │Cooperative meşteşugăreşti │
├─────┼────────────────────────────────┤
│43 │Cooperative şi asociaţii │
│ │agricole netransformate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│44 │Cooperative de credit │
├─────┼────────────────────────────────┤
│50 │PROPRIETATE OBŞTEASCĂ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │(societăţi aparţinând │
│ │organizaţiilor şi instituţiilor │
│ │politice şi obşteşti) │
└─────┴────────────────────────────────┘


    ^1 La codul 14 se înscriu doar acele companii şi societăţi naţionale care au capital integral de stat.
    ^2 La proprietatea mixtă se înscriu şi acele companii şi societăţi naţionale al căror capital nu este integral de stat.

    CAP. II
    Conţinutul de informaţii al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2020 întocmite de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei
    A. Aspecte generale
    21. Entităţile care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2020 având în vedere categoria în care se încadrează, potrivit pct. 9 din reglementările respective coroborat cu art. 3 din prezentul ordin şi cu respectarea prevederilor prezentului capitol.
    22. Pentru entităţile prevăzute de prezentul capitol, structura formularului*) „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ (cod 10) este următoarea:
    *) Formularul este reprodus în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    Raportările contabile la 30 iunie 2020 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2020 se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    – persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

    Raportările contabile la 30 iunie 2020 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.


    B. Raportări contabile la data de 30 iunie 2020 întocmite de microentităţi definite de Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei
    23. Microentităţile, aşa cum sunt definite la pct. 9 alin. (2) din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei întocmesc formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ (cod 10) în structura prevăzută la pct. 22.
    24. Structura formularului*) „Contul prescurtat de profit şi pierdere“ (cod 20), întocmit de microentităţi, este următoarea:
    25. Structura formularului*) „Date informative“ (cod 30), întocmit de microentităţi, este următoarea:
    *) Formularele sunt reproduse în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)


    C. Raportări contabile la data de 30 iunie 2020 întocmite de entităţile mici, respectiv mijlocii şi mari, precum şi de entităţile de interes public definite de Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei
    26. Entităţile mici, respectiv mijlocii şi mari, aşa cum sunt definite la pct. 9 alin. (3), respectiv pct. 9 alin. (4) din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi entităţile de interes public definite de aceleaşi reglementări şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei întocmesc formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ (cod 10) în structura prevăzută la pct. 22.
    27. Structura formularului*) „Contul de profit şi pierdere“ (cod 20) întocmit de entităţile mici, mijlocii şi mari, precum şi entităţile de interes public este următoarea:
    *) Formularul este reprodus în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    28. Structura formularului*) „Date informative“ (cod 30) întocmit de entităţile mici, mijlocii şi mari, precum şi de entităţile de interes public este următoarea:
    *) Formularul este reprodus în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)


    CAP. III
    Conţinutul de informaţii al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2020 întocmite de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei
    29. Structura formularului*) „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ (cod 10) întocmit de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, este următoarea:
    *) Formularul este reprodus în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    Raportările contabile la 30 iunie 2020 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.
    Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2020 se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    – persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    – Raportările contabile la 30 iunie 2020 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.


    30. Structura formularului*) „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“ (cod 20) este următoarea:
    *) Formularul este reprodus în facsimil.
    Situaţia veniturilor şi cheltuielilor la data de 30 iunie 2020
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    31. Structura formularului*) „Date informative“ (cod 30) întocmit de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, este următoarea:
    *) Formularul este reprodus în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016