Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 22 din 10 februarie 2021  privind procedura de verificare a declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă  cetăţenească europeană şi de eliberare a certificatului de confirmare a numărului de declaraţii  de susţinere valabile pentru România     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 22 din 10 februarie 2021 privind procedura de verificare a declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească europeană şi de eliberare a certificatului de confirmare a numărului de declaraţii de susţinere valabile pentru România

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 154 din 15 februarie 2021
    În temeiul art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 596/2020 privind stabilirea măsurilor necesare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind iniţiativa cetăţenească europeană şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1.799 al Comisiei din 22 octombrie 2019 de stabilire a unor specificaţii tehnice pentru sistemele separate de colectare online în temeiul Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European şi al Consiliului privind iniţiativa cetăţenească europeană şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Prezentul ordin stabileşte procedura de verificare a declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească europeană, completate de cetăţenii români în condiţiile Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind iniţiativa cetăţenească, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 130 din 17 mai 2019, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2019/788, precum şi modalitatea de eliberare a certificatului de confirmare a numărului de declaraţii de susţinere valabile pentru România.
    (2) Verificarea declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească europeană prezentate de organizator presupune analizarea îndeplinirii condiţiilor de colectare a acestora, prevăzute de Regulamentul (UE) 2019/788, precum şi verificarea validităţii datelor pe care declaraţiile le conţin.

    ART. 2
    Verificarea declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească europeană se realizează de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

    ART. 3
    (1) Declaraţiile de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească europeană colectate de către organizatori, în condiţiile Regulamentului (UE) 2019/788, se transmit D.E.P.A.B.D. în una dintre următoarele modalităţi:
    a) pe suport hârtie, colectate în forma prezentată în anexa III - partea B la Regulamentul (UE) 2019/788, direct de la organizatori;
    b) în format electronic, direct de la organizatori, în conformitate cu o schemă electronică pusă la dispoziţia publicului de către Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, în cazul colectării prin sistem separat de colectare online;
    c) în format electronic, prin intermediul serviciului de transfer de fişiere pus la dispoziţie de către Comisie, utilizând platforma dedicată, cu respectarea regulilor de acces stabilite de către Comisie, atât pentru cele colectate prin sistemul online de colectare al Comisiei, cât şi pentru cele colectate de organizatori în format hârtie sau prin sistem separat de colectare online şi încărcate în platforma dedicată în vederea transferului către statele membre pentru verificare.

    (2) Declaraţiile de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească europeană se acceptă de D.E.P.A.B.D. în vederea verificării doar dacă sunt însoţite de formularul de prezentare prevăzut în anexa V la Regulamentul (UE) 2019/788 şi de certificatul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 596/2020 privind stabilirea măsurilor necesare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind iniţiativa cetăţenească europeană şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1.799 al Comisiei din 22 octombrie 2019 de stabilire a unor specificaţii tehnice pentru sistemele separate de colectare online în temeiul Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European şi al Consiliului privind iniţiativa cetăţenească europeană.
    (3) După primirea declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească europeană, în termen de 3 zile lucrătoare D.E.P.A.B.D. verifică existenţa documentelor prevăzute la alin. (2) şi numărul de înregistrare a iniţiativei atribuit de Comisie, prin consultarea Registrului public gestionat de Comisie.
    (4) În situaţia în care, în urma verificărilor prevăzute la alin. (3), se constată lipsa formularului prevăzut în anexa V la Regulamentul (UE) 2019/788 sau sunt identificate neconcordanţe între informaţiile prezentate şi cele disponibile în Registrul public gestionat de Comisie, D.E.P.A.B.D. solicită organizatorului, prin notificare în format electronic, completarea documentaţiei sau clarificarea neconcordanţelor în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării.
    (5) În situaţia în care în urma verificărilor prevăzute la alin. (3) se constată lipsa certificatului de confirmare a conformităţii sistemului separat de colectare online, D.E.P.A.B.D. procedează conform art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 596/2020.
    (6) Atunci când declaraţiile de susţinere colectate online se depun la momente diferite de cele colectate pe hârtie sau în situaţia în care se solicită organizatorului completarea documentaţiei, termenul de 3 luni pentru verificare, prevăzut de art. 12 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2019/788, se calculează de la data la care D.E.P.A.B.D. a primit toate declaraţiile de susţinere şi documentaţia completă.
    (7) În cazul în care documentele sau informaţiile solicitate prin notificarea prevăzută la alin. (4) nu sunt furnizate, declaraţiile de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească europeană nu se verifică şi se restituie organizatorilor în termen de 5 zile lucrătoare de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (4), iar datele primite în format electronic se distrug prin proceduri ireversibile.
    (8) Orice incident de ordin tehnic legat de calitatea datelor primite, care împiedică verificarea declaraţiilor, se comunică organizatorului în termen de 3 zile lucrătoare de la constatare.

    ART. 4
    (1) Pentru a fi verificate, declaraţiile de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească europeană, prezentate conform art. 3 alin. (1), trebuie să conţină informaţiile prevăzute în anexa III - partea B la Regulamentul (UE) 2019/788. În aplicarea prevederilor anexei III - partea B la Regulamentul (UE) 2019/788, prin numărul personal de identificare se înţelege codul numeric personal, iar prin documentul de identificare personal se înţelege actul de identitate sau paşaportul.
    (2) D.E.P.A.B.D. verifică declaraţiile de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească în baza procedurilor proprii, prin compararea informaţiilor înscrise în declaraţii cu cele existente în Sistemul Naţional Informatic de Evidenţă a Persoanelor (S.N.I.E.P.) şi în copia bazei de date de evidenţă a paşapoartelor simple, administrate conform legii.
    (3) Pentru stabilirea validităţii datelor înscrise în declaraţiile de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească, D.E.P.A.B.D. prelucrează informaţiile care constituie chei unice de identificare a persoanei, respectiv codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate sau numărul paşaportului şi compară datele personale rezultate cu cele prezente în declaraţiile de susţinere.

    ART. 5
    (1) După finalizarea verificărilor, D.E.P.A.B.D. eliberează certificatul de confirmare a numărului de declaraţii de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească europeană valabile pentru România, sub semnătura directorului D.E.P.A.B.D., în forma prevăzută de anexa VI la Regulamentul (UE) 2019/788, în termen de cel mult 3 luni de la data primirii cererii de verificare.
    (2) Certificatul prevăzut la alin. (1) se transmite de către D.E.P.A.B.D. prin delegatul organizatorului, prin servicii poştale sau în format electronic, conform opţiunii acestuia.
    (3) La solicitarea Comisiei, o copie a certificatului poate fi transmisă direcţiei generale din cadrul acesteia responsabile cu monitorizarea aplicării Regulamentului (UE) 2019/788.

    ART. 6
    (1) În calitate de operator de date cu caracter personal, D.E.P.A.B.D. asigură respectarea măsurilor de securitate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal înscrise în declaraţiile de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească europeană, conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecţia Datelor).
    (2) Prelucrarea datelor prevăzute la alin. (1) se realizează numai în scopul verificării declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească europeană.
    (3) D.E.P.A.B.D. distruge declaraţiile de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească europeană sau eventualele copii ale acestora, indiferent de suportul pe care sunt stocate, în termen de 3 luni de la eliberarea certificatului prevăzut la art. 5 alin. (1), conform prevederilor art. 19 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2019/788.
    (4) În situaţia în care, până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (3), D.E.P.A.B.D. este notificată despre existenţa unor proceduri judiciare sau administrative referitoare la iniţiativa cetăţenească europeană în cauză, declaraţiile de susţinere a acesteia sau eventualele copii ale declaraţiilor de susţinere sunt stocate în condiţii de securitate la sediul D.E.P.A.B.D. şi sunt puse la dispoziţia organelor competente, la cererea acestora.
    (5) În aplicarea art. 19 alin. (7) din Regulamentul (UE) 2019/788, declaraţiile de susţinere a propunerilor de iniţiativa cetăţenească europeană stocate la sediul D.E.P.A.B.D. în condiţiile alin. (4) sunt distruse în termen de o lună de la data încheierii procedurilor judiciare sau administrative, pe baza notificărilor oficiale primite în acest sens.

    ART. 7
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 234/2012 privind procedura de verificare a declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească şi de eliberare a certificatului de confirmare a numărului de declaraţii de susţinere valabile pentru România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 3 octombrie 2012.

    ART. 8
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode

    Bucureşti, 10 februarie 2021.
    Nr. 22.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016